• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/halilakpinar
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
  • https://www.twitter.com/halilakpinar
  • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
  • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

12 SOS TED YILLIK PLAN

                     2009 – 2010 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI BUHARKENT ÇOK PROGRAMLI LİSESİ

         12 SOSYAL TÜRK EDEBİYATI DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANIDIR.

AY      : EYLÜL                                      

 

ÜNİTE

1

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK  EDEBİYATI (1923-....)

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KONULAR

ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

III. HAFTA

24-25 Eylül 2009

 2

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Oluşumu

* Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatının oluşumunu kavrama

1.Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının oluşumunu açıklar.

2.Cumhuriyet döneminin siyasî, sosyal ve fikrî temellerini açıklar.

3.Bu dönemde memleket edebiyatı zevkiyle Batıdan gelen anlatma biçimlerinin Türkçede nasıl birleştirildiğini belirler.

 

IV. HAFTA

28-30 Eylül

1-2

Ekim

 2009

2

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Oluşumu

 

4.Anadolu coğrafyası ve insanının edebî eserlerde nasıl ve niçin ele alındığını belirler.

5.Milleti oluşturan değerlerin farklı yönleriyle edebî metinlerde ele alındığını sezer.

 

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme-analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

Türk Edebiyatı Ders Kitabı-MEB,Türkçe Sözlük-TDK., Yazım Kılavuzu-TDK., Türk Şiir Bilgisi-Cem DİLÇİN, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi-Nihat Sami BANARLI 

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

·                    2009-2010 öğretim yılı başlangıcı : 24 Eylül 2009 Perşembe

·                    Ramazan Bayramı : 19 Eylül  Cumartesi - 22 Eylül 2009 Salı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

AY      : EKİM

ÜNİTE

2

CUMHURİYET DÖNEMİNDE ÖĞRETİCİ METİNLER

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KONULAR

ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

I. HAFTA

05-09

Ekim 2009

 4

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Oluşumu

ATATÜRK İLKELERİ

Cumhuriyetçilik ilkesi

Cumhuriyetçiliğin Türk toplumuna sağladığı faydalar

Laiklik ilkesi

Dinî istismar ve taassup  konularında Atatürk’ün düşünceleri

 

6.Dil ve zevkte yeni dönemin yansımalarını belirler.

7.Bireyin kendi şartları içinde ele alınmasına önem verilip verilmediğini belirler.

8.Bireyin anlatılmasında psikoloji alanında gerçekleştirilen yeniliklerden nasıl yararlanıldığını belirler.

 9.Millî kimlik ve millî değerler çevresinde oluşan edebiyatın Batı düşüncesindeki gelişmelere göre yeni görünümler kazanarak varlığını sürdürdüğünü kavrar.

1.Cumhuriyetçilik ilkesinin özeliklerini fark eder.

2.Cumhuriyetin Türk toplumuna sağladığı faydaları sezer.

3.Laiklik ilkesiyle ilgili çıkarımlarda bulunur.

II. HAFTA

12-16 Ekim 2009

4

Öğretici

Metin Örnekleri

1.Deneme

1. Metnin yazılış amacını belirler.

2. Metni meydana getiren anlam birliklerini en kısa şekilde ifade edebilecek cümleleri belirler.

3. Motiflerin birleşerek metnin temel düşüncesini nasıl oluşturduğunu belirler.

III. HAFTA

19-23  Ekim 2009

4

Öğretici

Metin Örnekleri

2.Makale

4. Metnin planının nasıl oluştuğunu belirler.

5. Metnin ana fikrinin günümüzde ele alınıp alınmadığını tartışır.

6. Metindeki temel düşünceyle dönemin sosyal gerçekliği arasındaki ilişkiyi tartışır.

IV. HAFTA

26-30 Ekim 2009

4

 

Öğretici

Metin Örnekleri

3.Gezi Yazısı

7. Aynı temanın başka iletişim araçlarıyla ifade edilip edilemeyeceğini tartışır.

8. Metnin hangi düşünce çevresinde yazıldığını belirler.

9. Cumhuriyet Dönemi’nde yazılmış metinlerin, kullanılan kelimelerle dil kuralları bakımından, önceki dönemlerde yazılmış olanlardan farklılığını belirler.

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım-tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme,analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

Türk Edebiyatı Ders Kitabı-MEB,Türkçe Sözlük-TDK., Yazım Kılavuzu-TDK., Türk Şiir Bilgisi-Cem DİLÇİN, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi-Nihat Sami BANARLI 

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AY      : KASIM

ÜNİTE

2-3

CUMHURİYET DÖNEMİNDE ÖĞRETİCİ METİNLER

CUMHURİYET DÖNEMİNDE  COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR)

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KONULAR

ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

I. HAFTA

02-06

Kasım 2009

4

Öğretici

Metin Örnekleri

4.Hatıra

ATATÜRK İLKELERİ

·          Laiklik ilkesi

·          Laikliğin Türk toplumuna sağladığı faydalar

 

10. Metnin açıklık, duruluk, akıcılık, tutarlılık bakımlarından özelliklerini açıklar.

11. Metinde terim, kavram ve gündelik hayatla ilgili kelimelerden yararlanılıp yararlanılmadığını belirler; bunların kullanılma nedenlerini tartışır.

12. Metnin dil özelliklerini belirler.

13. Metnin lirik, epik, pastoral, duygusal, mizahî, öğretici olup olmadığını tartışır.

1.Laikliğin Türk toplumuna sağladığı faydaları belirler.

2.Din ve vicdan hürriyetinin önemini kavrar.

 

II. HAFTA

9-13 Kasım 2009

4

Öğretici

Metin Örnekleri

5.Fıkra

Millî birlik ve beraberliği güçlendirme

Atatürk ilkelerine sahip çıkmak ve devamlılığını sağlamak

14. Metnin hangi geleneğe bağlı kalınarak yazıldığını nedenleriyle açıklar.

15. Bu döneme ait incelediği öğretici metinleri karşılaştırır.

16. Yazarın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.

17. Eserle yazar arasındaki ilişkiyi belirler.

 (Atatürkçülükte kanun önünde eşitliğin önemini belirler.)

III. HAFTA

16-20 Kasım 2009

4

Öz Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir

* Öz Şiir Anlayışını Sürdürenlerin şiirlerini inceleme

1. Şiirde ahengi sağlayan unsurları belirler. 2. Şiirdeki ses akışını fark eder.

3. Şiirin ölçüsünü araştırır.4. Söz sanatlarının şiirdeki işlevini kavrar.

5. Millî Edebiyat döneminde sadeleşen dilin, şiir dili hâline geldiğini sezer.

6. Türkçenin bireysel duyarlılıkları ifade yolunda nasıl zenginleştiğini açıklar.

7. Şiirdeki imgelerin işlevlerini belirler.

IV. HAFTA

23-26 Kasım 2009

4

Öz Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir

8. Ruh hâllerini ifade için kullanılan imgeleri fark eder.

9. Doğal görünüşleri ifade için başvurulan imgeleri fark eder.

10. Şiiri yapı yönünden inceler.

11. Şiirin temasını bulur.12. Şiiri yorumlar.

13. Öz şiir anlayışını sürdüren şairlerin şiir anlayışlarını  açıklar.

14. Batı edebiyatındaki edebî akımlardan hangisinden yararlanıldığını belirler.

15. Ölüm, yaşama arzusu, tabiat sevgisi, aşk gibi temalarda bireysel duyuş tarzıyla evrensel olanın nasıl birleştirildiğini belirler.

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

Türk Edebiyatı Ders Kitabı-MEB,Türkçe Sözlük-TDK., Yazım Kılavuzu-TDK., Türk Şiir Bilgisi-Cem DİLÇİN, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi-Nihat Sami BANARLI 

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

Kasım ayının II. Haftası “10 Kasım Atatürk’ü Anma”

Kasım ayının IV. Haftası “24 Kasım Öğretmenler Günü”

I.Dönem I. Yazılı Yoklama Sınavı Kasım ayının 1. Haftası yapılacaktır.

Kurban Bayramı : 26 Kasım Perşembe öğleden sonra başlar – 30 Kasım Pazartesi akşam biter

 

 

 

 

AY      : ARALIK

ÜNİTE

3

CUMHURİYET DÖNEMİNDE  COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR)

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KONULAR

ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

I. HAFTA

1-4 Aralık 2009

4

 

Öz Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir

16. Şiirde yerli ve mahallî olan unsurları açıklar.

17. Yerli ve mahallî olanın yüksek bir zevkle şiirde ifade edildiğini fark eder.

18. Şiirin ait olduğu geleneği belirler.19. İncelenen şiirlerden en az ikisini ezberler.

20. Millî Edebiyat Dönemi  şiirleriyle öz şiiri sürdüren şiirlerden birini dil, yapı ve tema bakımlarından karşılaştırır. 

21. Şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.22. Eserle şair arasındaki ilişkiyi belirler.

II. HAFTA

07-11  Aralık 2009

4

 

Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir

 

(1920-1960)

 

1920-1960 yılları arasında toplumcu gerçekçi şiirleri inceleme

1. Şiirde ahengi sağlayan unsurları belirler. 2. Şiirdeki ses akışını fark eder.

3. Şiirin ölçüsü olup olmadığını araştırır.4. Serbest nazmın sağladığı kolaylıkları belirler.

5. Söyleyişin mısra ve mısra örgüsündeki etkisini açıklar.6. Şiirde sesin farklılaşma nedenlerini açıklar.

7. Söz sanatlarının şiirdeki işlevini kavrar.8. Türkçenin yeni ve farklı bir söyleyiş kazanıp kazanmadığını araştırır.9. Sosyal problemlerin ifadesinde, şiire özgü söyleyiş dışında hangi üslûptan yararlanıldığını belirler.

 

III. HAFTA

14-18  Aralık 2009

4

 

Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir

 

(1920-1960)

 

11. Şiir dilinin farklı olaylarla zenginleşip zenginleşmediğini açıklar.12. Şiirin temasını bulur, temadaki farklılığı belirler.13. Temanın insana özgü gerçeklikle ilişkisini belirler.14. Şiiri yapı bakımından inceler.

15. Şiiri yorumlar.16. Türk şiirinin konu bakımından zenginleşip zenginleşmediğini tartışır.17. Şiirin geleneğini belirler.18.Serbest nazımla toplumcu şiir arasındaki ilişkiyi kavrar.19. Serbest nazım ve toplumcu şiirle, öz şiir anlayışını sürdürenlerin şiirlerini karşılaştırır.20. Şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.21. Eserle şair arasındaki ilişkiyi belirler.

IV. HAFTA

21-25  Aralık 2009

 

4

 Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir

Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdürenlerin Şiirlerini inceleme

1. Şiirde ahengi sağlayan unsurları belirler.2. Şiirdeki ses akışını fark eder.

3. Şiirin ölçüsünü araştırır.4. Söz sanatlarının şiirdeki işlevini kavrar.

5. Dil ve söyleyiş özelliklerini belirler.6. Memleket manzaralarıyla ilgili söyleyişleri fark eder.

7. Şiirin yapısını inceler.8. Şiirin temasını bulur.

9. Tarihî tema ve ifadeleri araştırır.10. Temanın halkla ilişkisini kavrar.

 

V. HAFTA

28-31  Aralık 2009

4

Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir

Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir

11. Temanın edebiyatımızda daha önce ele alınıp alınmadığını belirler.12. Şiiri  yorumlar.

13. Millî duyarlılığa yer verilip verilmediğini tartışır. 14. Halk şiirinden gelen ögeleri araştırır.

15. Millî ve mahallî olanın modern çerçevede nasıl ifade edildiğini fark eder.16. Batılılaşan Türk şiir geleneğinden nasıl ve hangi ölçülerde yararlanıldığını araştırır.17. Şiirin ait olduğu geleneği belirler.

18. Ahmet Hamdi, Necip Fazıl, Ahmet Muhip gibi şairlerden seçilen bir şiirle bu gruba dahil şairlerden birinin şiirini ses, dil, tema ve yapı bakımlarından karşılaştırır.

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

Türk Edebiyatı Ders Kitabı-MEB,Türkçe Sözlük-TDK., Yazım Kılavuzu-TDK., Türk Şiir Bilgisi-Cem DİLÇİN, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi-Nihat Sami BANARLI 

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

 Aralık 1. Hafta 2. Yazılı yoklama yapılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AY      : OCAK

ÜNİTE

3

CUMHURİYET DÖNEMİNDE  COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR)

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KONULAR

ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

I. HAFTA

04-08 Ocak 2010

4

 

Garip Hareketi

(I. Yeni)

(1940-1954)

 

*Garip Hareketi (I. Yeni) şiirlerini inceleme

1. Şiirde ahengi sağlayan unsurları belirler. 2. Şiirin belli bir ölçüsü olup olmadığını fark eder.3. Şiirde söz sanatlarına yer verilip verilmediğini açıklar.4. Resme ve müziğe ait ögelere neden yer verilmemeye çalışıldığını belirler.5. İmgeye niçin karşı çıkıldığını belirler.6. Şiirdeki birimler veya cümleler arasındaki ilişkiyi açıklar.7. Kelimelerin daha çok neden ilk anlamlarıyla kullanıldığını belirler.8. Söyleyişin ve kelime kadrosunun halkla ilişkisini açıklar.9. Şiirin farklı bir söyleyiş kazanıp kazanmadığını fark eder.10. Şairane tutumlardan nasıl uzaklaşıldığını belirler.11. Şiiri yapı bakımından inceler.

II. HAFTA

11-15 Ocak 2010

4

Garip Hareketi

(I. Yeni)

(1940-1954)

 

12. Şiirin temasını bulur. 13. Temanın edebiyat geleneği içindeki yerini açıklar.14. Temanın insana özgü bir gerçekliği ifade ettiğini kavrar.15. Temanın halkın hayatıyla ilişkisini sezer.16. Anlamın neden açık olduğunu belirler.17. Çağrışımın değil, açıkça söylemenin niçin önemli olduğunu fark eder.18. Şiirde neden duygulardan çok akla hitap edildiğini  açıklar.19. Şiirin ait olduğu geleneğini belirler.20. Halk arasından seçilmiş insanlara şiirde neden önem verildiğini sezer.21. “Garip şiirini” Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdürenlerin şiirleriyle karşılaştırır.22. Şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.23. Eserle şair arasındaki ilişkiyi belirler.

III. HAFTA

18-22 Ocak 2010

4

Garip Dışında

 Yeniliği Sürdüren Şiir

 

* Garip dışında yeniliği sürdüren  şiirleri incelemek

1. Şiirde ahengi sağlayan unsurları belirler. 2. Şiirdeki ses akışını fark eder. 3. Dilin bünyesine mal olmuş ahenk ögelerinden yararlanıldığını sezer. 4. Serbest nazmın imkânlarından yararlanılıp yararlanılmadığını belirler.5. Temaya uygun dil ve söyleyiş arandığını sezer.6. Şiirin belli bir ölçüsü olup olmadığını araştırır.7. Şiirin imge ve söyleyiş bakımından öz şiire yakınlığını fark eder.8. Şiiri oluşturan ses ve anlam kaynaşması sonucu ortaya çıkan birimleri belirler.

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

Türk Edebiyatı Ders Kitabı-MEB,Türkçe Sözlük-TDK., Yazım Kılavuzu-TDK., Türk Şiir Bilgisi-Cem DİLÇİN, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi-Nihat Sami BANARLI 

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

Ocak ayının 2. Haftası I. Dönem 3. Yazılı Yoklama Sınavı Yapılacaktır.

·         Yılbaşı Tatili :01 Ocak 2010 Perşembe

·         Birinci dönemin sona ermesi : 22 Ocak 2010 Cuma

 

 

 

 

 

 

 

AY      : ŞUBAT

ÜNİTE

3

CUMHURİYET DÖNEMİNDE  COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR)

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KONULAR

ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

II. HAFTA

08-12

Şubat 2010

4

 

Garip Dışında

 Yeniliği Sürdüren Şiir

 

9. Birimler arasındaki ilişkiyi açıklar.10. Şiirin temasını bulur.11.Temanın edebiyat geleneği içindeki yerini tartışır.12. Temanın insana özgü bir gerçekliği ifade ettiğini kavrar.13. Şiiri yorumlar.14. Bireysel olanın dile getirilmesinde farklı kaynaklardan yararlanılıp yararlanılmadığını belirler.15. Öz şiir, toplumcu gerçekçi şiir ve Garip Hareketi ile getirilen yenilikleri şairlerin kendi duyarlılıklarıyla yorumladığını kavrar.16. Şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.17. Eserle şair arasındaki ilişkiyi belirler.

III. HAFTA

15-19 Şubat 2010

4

İkinci Yeni Şiiri

(1954-1960)

 

* İkinci Yeni şiirlerini inceleme

1. Şiirde ahengi sağlayan unsurları belirler. 2. Şiirdeki ses akışını fark eder.

3. Şiirde ritmi sağlayan unsurları belirler. 4. Cümlelerde ve kelime gruplarında neden alışılmışın dışına çıkıldığını açıklar.

5. Eksiltili ifadeye niçin çok yer verildiğini açıklar. 6. İmge ve söz sanatlarına çok değer verilip verilmediğini belirler.

7. Bireysel olanı bireysel olabilecek bir dille ifade etmenin sebeplerini açıklar.

8. Bireysel duyuş ve anlatıma neden önem verildiğini sezer.9. Şiirdeki uzak çağrışımların işlevlerini belirler.

10. Şiirde yapıyı oluşturan birimleri belirler.11. Şiirde birimler arasındaki ilişkiyi açıklar.

IV. HAFTA

22-26 Şubat 2010

4

 

İkinci Yeni Şiiri

(1954-1960)

12. Şiirin temasını bulur.13. Temanın edebiyat geleneği içindeki yerini tartışır.

14. Temanın insana özgü gerçeklikle ilişkisini belirler. 15. Şiirde “bunalım”ın bir tema hâline geldiğini fark eder.

16. Anlamın kapalılığını ve bireyselliğini fark eder.17. Şiiri yorumlar.

18. Şiirin ait olduğu geleneği belirler.19. Yeni ve soyut bir şiir dili oluşturulmak istendiğini keşfeder.

20. Şiirde Batılı düşünce ve edebiyat hareketlerinin etkisini sezer.

21. Garip şiiriyle İkinci Yeni şiirini karşılaştırır.22. Şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

Türk Edebiyatı Ders Kitabı-MEB,Türkçe Sözlük-TDK., Yazım Kılavuzu-TDK., Türk Şiir Bilgisi-Cem DİLÇİN, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi-Nihat Sami BANARLI 

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

·         Yarıyıl Tatili : 22 Ocak Cuma 2010 – 07 Şubat 2010 Pazar

·         İkinci yarıyıl başlangıcı : 08 Şubat 2010 Pazartesi

 

 

 

 

 

AY      : MART

ÜNİTE

 

CUMHURİYET DÖNEMİNDE  COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR)

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KONULAR

ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

I. HAFTA

1-5 Mart 2010

4

 

İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiiri (1960-1980)

 

* İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiirleri inceleme

1. Şiirde ahengi sağlayan ögeleri ve özellikleri belirler.

2. Şiirdeki ses akışını fark eder.

3. Şiirin dil özelliklerini belirler.

4. Kelime ve kelime gruplarının anlam ve çağrışımlarının özelliklerini belirler.

5. Birimlerin özelliklerini ve nasıl birleştiklerini belirler.

6. Şiirin temasını bulur.

II. HAFTA

08-12  Mart 2010

4

 

İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiiri (1960-1980)

 

 

7. Temanın daha önce işlenip işlenmediğini tartışır.

8. Şiirin uyandırdığı duyguları ifade eder ve şiiri yorumlar.

9. Şiirin yararlandığı kaynakları ve ait olduğu geleneği belirler.

10. İkinci Yeni Şiiri ile İkinci Yeni Sonrası Şiirini karşılaştırır.

11. Şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.

12.Eserle şair arasındaki ilişkiyi belirler.

III. HAFTA

15-19  Mart 2010

4

1980 Sonrası Şiir

 

*1980 Sonrası  Şiirini inceleme

1. Ahengi sağlayan ögeleri ve özelliklerini belirler. 2. Şiirdeki ses akışını fark eder.3. 1980 sonrası şiirin özelliklerini belirler.4. Kelime ve kelime gruplarının anlam ve çağrışımının özelliklerini belirler.5. Birimlerin özelliklerini ve nasıl birleştiklerini belirler.6. Şiirin temasını bulur.

IV. HAFTA

22-26  Mart 2010

4

 

 

1980 Sonrası Şiir

 

7. Şiirin uyandırdığı duyguları ifade eder ve şiiri yorumlar.8. Şiirin yararlandığı kaynakları ve ait olduğu geleneği belirler.9. İkinci Yeni Sonrası Türk Şiiriyle 1980 Sonrası Türk Şiirini karşılaştırır.10. Şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.11. Eserle şair arasındaki ilişkiyi belirler.

V. HAFTA

29-31

Mart

1-2 Nisan 2010

4

Cumhuriyet

Döneminde Halk Şiiri

*Halk şiirini inceleme

1. Halk şiiri zevkinin devam edip etmediğini araştırır.2. XX. yy.’da halk şiirine verilen değeri kavrar.3. Şiirde ahengi sağlayan unsurları belirler.4. Şiirin dil özelliklerini belirler.5. Şiiri oluşturan ses ve anlam kaynaşması sonucu ortaya çıkan birimleri belirler.6. Birimler arasındaki ilişkiyi açıklar.7. Şiirin temasını bulur.

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

Türk Edebiyatı Ders Kitabı-MEB,Türkçe Sözlük-TDK., Yazım Kılavuzu-TDK., Türk Şiir Bilgisi-Cem DİLÇİN, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi-Nihat Sami BANARLI 

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü

16 Mart Öğretmen Okullarının Kuruluş Yıldönümü

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü

Martın 3. Haftası 1. Yazılı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AY      : NİSAN

ÜNİTE

4

CUMHURİYET DÖNEMİNDE OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBÎ METİNLER

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KONULAR

ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

I. HAFTA

05-09 Nisan

2010

4

Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Hikâye-Roman)

a.  Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Eserler

-Hikâye

*Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışına Bağlı Kalınarak Yazılan Hikâye ve Romanları inceleme

1. Metnin olay örgüsünü bulur.2. Olay örgüsü ile yaşanmış olayın farklılığını açıklar.3. Olay örgüsünün nasıl ve niçin düzenlendiğini belirler.4. Kişilerin olay örgüsündeki işlevlerini belirler, özelliklerini açıklar.5. Kişilerin birbirleriyle ilişkisini belirler.6. Kişilerle, metnin yazıldığı dönemde karşılaşılıp karşılaşılamayacağını tartışır.7. Mekânın işlevini belirler.8. Zamanın işlevini belirler.9. Metindeki olay, kişi, zaman ve mekân arasındaki ilişkiyi belirler.10. Metnin temasını bulur.11. Bu dönemde işlenen önemli temaları belirler.12. Metindeki temanın insana özgü gerçeklikle ilişkisini tartışır.

II. HAFTA

12-16  Nisan

2010

4

Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Eserler

-Roman

 

13. Metnin alındığı romanın temasını ve edebî değerini tartışır.14. Aydınların Anadolu’ya neden yöneldiğini kavrar. 15. Anadolu’nun metne nasıl yansıdığını açıklar.16. Romanda kullanılan yapı ve anlatım tarzlarının özelliklerini belirler.17.Metnin kim tarafından anlatıldığını belirler, anlatıcının bakış açısını açıklar.18.Tercih edilen hikâyecilik tarzını belirler.19. Metni yorumlayarak güncelleştirir.20. Metnin bağlı olduğu geleneği belirler.21. Metnin ve eserin hangi edebî akıma bağlı kalınarak yazıldığını belirler.22. Eserin edebiyat tarihimizdeki yerini açıklar.23. Yazarın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.24. Eserle yazar arasındaki ilişkiyi belirler.

III. HAFTA

19-22  Nisan

2010

4

Toplumcu Gerçekçi

Eserler

Hikâye

 

Toplumcu Gerçekçi Anlayışla Yazılan Hikâye ve Romanları incelemek

1. Metnin olay örgüsünü bulur.2. Olay örgüsü ile yaşanmış olayın farklılığını sezer.3. Olay örgüsünün nasıl  düzenlendiğini belirler.4. Kişilerin olay örgüsündeki işlevlerini belirler, özelliklerini açıklar.5. Kişilerin birbirleriyle ilişkisini belirler.6. Kişilerle metinde söz edilen dönemde karşılaşılıp karşılaşılamayacağını tartışır.7. Kişilerin, olayların ve mekânın gerçeklikle ilişkisini tartışır.8. Mekânın işlevini belirler.9. Mekân-kişi bütünleşmesini kavrar.10. Zamanın işlevini belirler.11. Metindeki olay, kişi, zaman ve mekân arasındaki ilişkiyi belirler.

IV. HAFTA

26-30  Nisan

2010

4

Toplumcu Gerçekçi

Eserler Roman

 

12. Metnin temasını bulur.13. Toplumcu Gerçekçilerin yöneldiği temaları belirler, bu yönelimin nedenlerini açıklar.14. Metnin kim tarafından anlatıldığını belirler, anlatıcının bakış açısını açıklar.15. Metnin anlatım türünü belirler, bu türün metne kazandırdıklarını açıklar. 16. Metnin yazılış amacını belirler.17. Metni yorumlayarak güncelleştirir.18. Metnin bağlı olduğu roman ve hikâye tarzını araştırır, bu tarzın özelliklerini metinde arar.19.Metnin ve eserin hangi edebî akıma bağlı kalınarak yazıldığını belirler.20. Metnin alındığı romanın temasını ve edebî değerini tartışır.21. Eserin edebiyat tarihimizdeki yerini belirler.22. Yazarın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.23. Eserle yazar arasındaki ilişkiyi belirler.

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

Türk Edebiyatı Ders Kitabı-MEB,Türkçe Sözlük-TDK., Yazım Kılavuzu-TDK., Türk Şiir Bilgisi-Cem DİLÇİN, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi-Nihat Sami BANARLI 

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Nisan Ayının II. Haftası 4. Dönem 2. Yazılı Yoklama Sınavı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AY      : MAYIS

ÜNİTE

4

CUMHURİYET DÖNEMİNDE OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBÎ METİNLER

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KONULAR

ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

I. HAFTA

03-07 Mayıs 2010

4

Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler Hikâye

Bireyin İç Dünyasını Esas  Alan Hikâye ve Romanları inceleme

1. Metnin olay örgüsünü bulur.2. Olay örgüsü ile yaşanmış olayın farklılığını kavrar.3. Olay örgüsünün düzenleniş nedenlerini açıklar.4. Olay örgüsünün nasıl ve niçin düzenlendiğini belirler.5. Kişilerin olay örgüsündeki işlevlerini belirler.6. Kişilerin birbirleriyle ilişkisini belirler, özelliklerini açıklar.7. Kişilerle metinde söz edilen dönemde karşılaşılıp karşılaşılamayacağını tartışır.8. Mekânın işlevini belirler.9. Zamanın işlevini belirler.10. Metindeki olay, kişi, zaman ve mekân arasındaki ilişkiyi belirler.11. Metnin kim tarafından anlatıldığını belirler, anlatıcının bakış açısını açıklar.

II. HAFTA

10-14  Mayıs 2010

4

Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler Roman

Bireyin İç Dünyasını Esas  Alan Hikâye ve Romanları inceleme

12. Psikoloji ve psikiyatrideki gelişmelerden yararlanılarak insana özgü gerçekliğin ifade edilmeye çalışıldığını  sezer.13. Bireyin iç dünyasını esas alan yazarların yöneldiği konuları belirler.14. Metnin temasını bulur.15. Metni yorumlayarak güncelleştirir.16. Metnin bağlı olduğu geleneği araştırır.

III. HAFTA

17-21  Mayıs 2010

4

Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler Roman

17. Metnin bağlı olduğu roman ve hikâye tarzını, bu tarzın özelliklerini metinde arar.18. Metnin ve eserin hangi edebî akıma bağlı kalınarak yazıldığını belirler.19. Metnin alındığı romanın temasını ve edebî değerini tartışır. 20. Eserin edebiyat tarihimizdeki yerini açıklar.21. Yazarın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.22. Eserle yazar arasındaki ilişkiyi belirler.

IV. HAFTA

24-28  Mayıs 2010

4

Modernizmi Esas Alan Eserler

 

* Modernizmi esas alan anlatmaya bağlı edebî metinleri inceleme

1. Metnin olay örgüsünü araştırır, şemalaştırmaya çalışır.2. Olay örgüsünün düzenleniş nedenlerini açıklar.3. Olay örgüsü ile realist geleneğe uygun yazılmış metinlerdeki olay örgüsü farkını belirler. 4. Olay örgüsünün insana özgü bir gerçekliği ifade etmek üzere düzenlendiğini kavrar.5. Kişilerin olay örgüsündeki işlevlerini belirler, özelliklerini açıklar.6.Kişilerin birbirleriyle ilişkisini açıklar.7.Kişilerle metinde söz edilen dönemde karşılaşılıp karşılaşılamayacağını tartışır.8.Mekânın işlevini belirler.9.Zamanın işlevini belirler.10.Metindeki olay, kişi, zaman ve mekân arasındaki ilişkiyi belirler.11.Metnin temasını bulur.12.Temanın evrensel veya yerel olup olmadığını tartışır.

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

Türk Edebiyatı Ders Kitabı-MEB,Türkçe Sözlük-TDK., Yazım Kılavuzu-TDK., Türk Şiir Bilgisi-Cem DİLÇİN, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi-Nihat Sami BANARLI 

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

1 Mayıs İşçi Bayramı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı

29 Mayıs İstanbul’un Fethi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AY      : HAZİRAN

 

ÜNİTE

4

CUMHURİYET DÖNEMİNDE OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBÎ METİNLER

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KONULAR

ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

II. HAFTA

31 Mayıs

1-4

Haziran 2010

4

 

Modernizmi Esas Alan Eserler

 

13.Temanın daha önceki dönemlerde ele alınıp alınamayacağını tartışır. 14.Metnin kim tarafından anlatıldığını  ve anlatıcının  bakış açısını belirler.15.Yeniliği sürdürenlerin hangi temalara yöneldiklerini ve anlatım özelliklerini belirler.

16.Metinlerin dil ve anlatım özelliklerini belirler.17.Varoluşçu yazarların örnek alınıp alınmadığını kavrar.18.Metni yorumlayarak güncelleştirir.19.Metnin bağlı olduğu geleneği araştırır.20.Metnin bağlı olduğu roman ve hikâye tarzını araştırır, bu tarzın özelliklerini metinde arar.21.Metnin ve eserin hangi edebî akıma bağlı kalınarak yazıldığını belirler.

 

III. HAFTA

7-11 Haziran 2010

4

Göstermeye Bağlı Edebî Metinler

(Tiyatro Metinleri )

 

Göstermeye bağlı edebî metinleri inceleme

1.Metnin olay örgüsünü bulur, düzenleniş nedenlerini açıklar. 2.Olay örgüsü (dramatik örgü) ile yaşanmış veya yaşanabilecek olayın farklılığını kavrar.3.Kişilerin ahlâk ve sosyal davranış bakımlarından nasıl gruplandırılabileceğini belirler.4.Kişilerin olay örgüsündeki işlevlerini belirler.5.Kişilerle metinde söz edilen dönemde karşılaşılıp karşılaşılamayacağını tartışır.6.Kişilerin kıyafet, hareket ve davranışlarıyla metne kazandırdıklarını tartışır.7.Sosyal problemleri sergileyen olay ve kişilere önem verildiğini sezer.8.Olay, düşünce ve kişiler arasındaki  ilişkileri belirler.

 

IV. HAFTA

14-18 Haziran 2010

4

Cumhuriyet Dönemi  Edebiyatının

Genel Özellikleri

 

Cumhuriyet Dönemi Edebiyatının genel özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunma

1.Cumhuriyet Dönemi’nde edebî metinlerin sosyal ve siyasî olaylarla ilişkisini değerlendirir,  zaman içinde zenginleştiğini kavrar.2.Edebî metinlerde geniş halk kitlesinin zevki ve yaşama tarzından nasıl ve niçin yararlanıldığını açıklar.3.Cumhuriyet Dönemi’nde edebiyatımızın farklı  yönlerden nasıl geliştiğini açıklar. 4.Cumhuriyetin ilk dönemlerinde memleket edebiyatı zevkinin hâkim olmasının sebeplerini ve sonuçlarını tartışır.            5.Sosyal gerçekliğin neden 1930’lar sonrasında gelişmeye başladığını açıklar.6.Bireyin duyarlılığını esas alan sanatçıların, Batı’da gelişen edebî akımlardan nasıl ve niçin yararlandığını belirler.7.Dilde değişme ve gelişmede geniş kitlenin ve aydınların tercihlerinin rolünü kavrar

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

Türk Edebiyatı Ders Kitabı-MEB,Türkçe Sözlük-TDK., Yazım Kılavuzu-TDK., Türk Şiir Bilgisi-Cem DİLÇİN, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi-Nihat Sami BANARLI 

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

·         Haziranın ilk haftası 3. yazılı

·         Ders Yılının Sona ermesi : 18 Haziran 2010 Cuma

 

 

 

 

NOT:

1. Yıllık Plânın “Ders Saati” kısmında gösterilen ders saatleri  çeşitli tatiller ve bunların öğretmenlerin haftalık ders programına farklı biçimde  yansıması nedeniyle değişebilir. Öğretmenler; ders saatlerinin artması durumunda, işlenen konuyu pekiştirici bir takım çalışmalar  yaparak,  azalması durumunda da konunun işlenişini hızlandırarak gerekli önlemleri alacaklardır.
2.Bu plânın hazırlanmasında aşağıdaki kaynaklar esas alınmıştır;

a)Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 14.07.2005 tarih ve 197 sayılı kararı ile kabul edilen Türk  Edebiyatı Dersi 12.Sınıflar Öğretim Programı"
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu,

b) 2488 sayılı Tebliğler dergisindeki Atatürkçülük konuları,

c) 2551ve 2575  sayılı Tebliğler dergilerinde yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönergeye uygun olarak , Türk Dili ve Edebiyatı zümresince   hazırlanmıştır.  

d) İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2009-2010 Öğretim Yılı Çalışma Takvimi.        

                                                                                                                         

 

                        Halil AKPINAR           Seher ERMİŞ             Malik Enis AKMAN                                                                                                                             28.09.2009

                   TDE Öğretmeni                  TDE Öğretmeni      TDE Öğretmeni                                                                                                                                 Cumhur BEŞER     

                                                                                                                                                                                                                        Okul Müdürü

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi5
Bugün Toplam219
Toplam Ziyaret3727422
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.758032.8893
Euro35.021935.1622
Takvim