• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/halilakpinar
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
  • https://www.twitter.com/halilakpinar
  • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
  • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

12.SINIF 1.DÖNEM 2.YAZILI -1

Adı-Soyadı:                                                                Sınıf-No:                                                                               Puan:

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSMAİL KARATAŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ                                                                                                         12. SINIFLAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI

I. Belki bir insan hayatı, zaman fırınında ateşe attığımız bir kâğıt kadar çabuk yanıyor. Belki hayat, hakikaten bazı düşünürlerin dediği gibi bir oyundur. Küçük, ümitsiz savunmalardır hatta bir rüyadır belki.                                                                                                                      II. Bana öyle geliyor ki insanoğlu, ezelden başlayıp öngöremediği ya da anlayamadığı bir geleceğe uzayan korkunç bir kör dövüşüne dalmış. Karşılaştığı her engeli yenmiş, biri hariç. İnsan sadece kendini yenemiyor.                                                                                                        1. Bu metinlerde yazarların “insan” ve “hayat”la ilgili görüşleri aşağıdaki bilim dallarından hangisiyle ilişkilidir?                                                                                                    A) Tarih      B) Sosyoloji     C) Psikoloji     D) Felsefe     E) Coğrafya

2. Aşağıdakilerden hangisi dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebeplerden biri değildir?                                                                                                                  A) Kültürel etkileşim                                                                                                                           B) Coğrafi değişiklikler                                                                                                                    C) Dilin kendi iç dinamikleri                                                                                                            D) Teknolojik gelişmeler                                                                                                                                                    E) Kişilerin dile müdahalesi

Bu tür hikâyeler 750 kelimeden az olan hikâyelerdir. Bunlar arasında tek cümlelik hikâyeler de vardır. Hacminden dolayı hikâyenin unsurlarıyla ilgili pek çok ayrıntıya yer verilmez, şiirde olduğu gibi yoğun ve imgesel anlatımdan faydalanılarak hikâye kurgulanır. Necati Tosuner, Ferit Edgü bu hikâyenin önemli temsilcilerindendir.                                                                                                                                               3. Bu parçada sözü edilen hikaye türü aşağıda aşağıdakilerden hangisidir?                                                                                                                                                                                                                                    A) Ben merkezli hikâye                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     B) Minimal (küçürek) hikâye                                                                                                                                                          C) Durum (kesit) hikâyesi                                                                                                                                                                                                         D) Olay (klasik) hikâyesi                                                                                                                                              E ) Manzum hikâye

Toplumsal değerleri, kendine özgü bakış açısı ve anlatımıyla ele alır. 1967 yılında yayımladığı “Hastalar ve Işıklar”daki ben merkezli hikâyeleriyle yeni bir hikâye dili ortaya koyar. Hikâyelerinde bireyin bilinçaltı derinliğine eğilerek ruhsal çözümlemelerde bulunur.                                                                                                                              4. Bu parçada sözü edilen hikâye yazarı aşağıdakilerden hangisidir?                             A) Necati Tosuner           B) Murathan Mungan      C) Adalet Ağaoğlu                                         D) Rasim Özdenören      E) Ferit Edgü

Anlaşılan aklıma takılan bu düşünceleri daha uzun boylu düşünüp duracağım. Kendimi belirlemek için gerekli bu. Kendimden kaçmak istemiyorum artık. Kendimden kaçtığım zaman yenildim; uzaklarda, bomboş, yabancısı olduğum yerlerde bozguna uğradım.Kuşku karmaşasının içine düştüm, kendimden uzaklaşmış olmanın korkusunu duydum.                                                                                                                                                          5. Bu parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi kullanılmıştır?                                                                                                                   A) Montaj     B) Diyalog     C) Anlatma     D) Özetleme     E) İç monolog

6. Aşağıdaki sanatçı eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?                                                                                                                                                                                                                           A) Adalet Ağaoğlu – Hayat Güzeldir                                                                                                                                                                              B) Tomris Uyar – Yürekte Bukağı                                                                                                                                           C) Necati Tosuner – Yakamoz Avına Çıkmak                                                                                                                                                                  D) Ferit Edgü – Doğu Öyküleri                                                                                                                                                                                                        E) Rasim Özdenören – Çok Sesli Bir Ölüm      

Bir garip rüya rengiyle                                                                                                                                                                                                                                                                                   Uyumuş gibi her şekil                                                                                                                                                                                                Rüzgârda uçan tüy bile                                                                                                                                                                                                                                             Benim kadar hafif değil                                                                                                                                                                                                                                                  7. Bu dizelerden hareketle öz (saf) şiir ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?                                                                                                                                                             A) Ulusal konuların işlenmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                           B) Ahenk unsurlarından kaçınılması                                                                                                                                                                                                                                                                                                         C) Edebi sanatlardan, imgelerden yararlanılması                                                                                                                                                                                                                                                                          D) Sosyal bir mesajın iletilmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                E)Toplumu yönlendirmeyi amaçlaması

8 .Aşağıda verilen ifade ve kavramlardan hangisi “millî

edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir”le ilgili olamaz?

A) Dize kırılmaları

B) Yurt güzellemeleri

C) Hece ölçüsü

D) Sade dil

E) Kahramanlık konusu

9. Yedi Meşaleciler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?                                                                                                                                                                                                                                                                                                     A) Sanat için sanat anlayışını benimsemişler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  B) Topluluğa ismini veren kişi Sabri Esat Siyavuşgil’dir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           C) Edebiyatta yenilik, içtenlik, canlılık peşinde koşmuşlardır.                                                                                                                                                                                                                                        D) Yeni temalar yerine geleneksel temalarla sanat yapmayı amaçlamışlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                           E) Beş Hececiler’e ve Milli edebiyata tepki göstermişler.    

10. Aşağıdakilerden hangisi Toplumcu Gerçekçi Şiir anlayışını Cumhuriyet Dönemi’nden önce Namık Kemal, Ziya Gökalp ve Mehmet Akif’in toplumcu şiirinden ayıran farklardan değildir?                                                                                                                                                                                 A) Serbest nazma bağlı kalma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           B)Emek, sömürü, başkaldırı, baskı gibi konuları işleme                                                                                                                                                                                                                                               C) Değişen sanayi toplumuna ayak uydurma                                                                                                                                                                                                                                                                                                           D) Rus şair Mayakovski ve Fütürizm’den etkilenme                                                                                                                                                                                                       E) Halkın duygu ve düşünce dünyasını yansıtma     

26 Mayıs 1904’te İstanbul’da doğan şairin şiirlerinde mistik bir duygu hakimdir. Hece veznini de ustalıkla kullanan şair, tiyatro eserleriyle de dikkatleri üzerine toplamıştır. Ağaç ve Büyük Doğu dergilerini de çıkaran şairin oyunlarından bazıları ‘’Bir Adam Yaratmak, Tohum, Reis Bey, Künye, Siyah Pelerinli Adam’’ dır. Din, mistik, tasavvuf, çile onun temel motiflerindendir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            11. Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          A) Attila İlhan                     B) Nazım Hikmet                C) Cahit Sıtkı Tarancı                                               D) Ahmet Kutsi Tecer       E) Necip Fazıl Kısakürek  

12. Aşağıdaki dizelerden hangisinin Arif Nihat Asya’ya ait olduğu söylenemez?                                                                                                                                                                                                                                          A) Dalgalandığın yerde ne korku ne keder                                                                                                                                                                                                                                                          Gölgende bana da bana da yer ver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         B) Geçmiş bir zamanı kalbim bulmak üzredir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Tamamlanabilir yarım kalmış rüyalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              C) Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştasın                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın                                                                                                                                                                                                                                                                                                   D) Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü                                                                                                                                                                                                                                                  Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    E) Yüzlerce fetih destanının en güzelinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Fatihlerin en gencini gördüm beyaz atlı       

I. Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor                                                                                                                                                                                                                    II. Otuz Beş Yaş                                                                                                                                                                                                                                                                         III. Tahir ile Zühre Meselesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   IV. Bu Vatan Kimin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       V. Bir Yolcuya                                                                                                                                                                                                                                                                                      13. Yukarıdaki şiirlerden hangisi aşağıdaki sanatçılardan birisine ait değildir?                                                                                                                                                                                                                                                  A) Nazım Hikmet Ran                                                                                                                    B) Necmettin Halil Onan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             C) Ahmet Hamdi Tanpınar                                                                                                                             D) Orhan Şaik Gökyay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               E) Cahit Sıtkı Tarancı

Eski şiiri yıkarken birtakım ilkeler ortaya koymuşlar, geleneğin getirdiği kalıplara kazan kaldırmışlar, edebi sanatlara sırt çevirmişler, hayale ve tasvire boş vermişler, duyguya ve şairane söyleyişe pencereyi kapatmışlar, ölçü ve kafiyeyi kapı dışarı etmişler, şiiri ‘’ bütün hususiyeti edasında olan’’ ve İnsanın beş duyusuna değil kafasına hitap eden yani tamamen manadan ibaret’’ yalın bir söz sanatı haline getirmek istemişler.                                                                                                                                                                                 14. Yukarıda verilen özellikler Cumhuriyet Dönemi şiir anlayışlarından hangisine aittir?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              A) Milli Edebiyat Anlayışını Sürdüren Şiir                                                                                                                                                                                                                                                                                B) İkinci Yeni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   C) Garipçiler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            D) Saf Şiir                                                                                                                                                                                                                                                            E) Toplumcu Şiir 

Leyla gelin oldu, Mecnun mezarda  

Bir susuz yolcu yok şimdi dağlarda,       

Ateşten kızaran bir gül arar da

Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi,   

                                                                                                                                                                      Ne şair yaş döker, ne âşık ağlar   

Tarihe karıştı eski sevdalar  

Beyhude seslenir, beyhude çağlar   

Bir sola, bir sağa çoban çeşmesi...                        

15. Yukarıdaki şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?                                                                                                                              A) Düz kafiye örgüsüne sahiptir.                                                                                                                                                    B) 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.                                                                                                                                      C) Milli edebiyat zevk ve anlayışını yansıtır.                                                                                                                                                                                 D) Şiirin nazım birimi dörtlüktür.                                                                                                                                    E) Şiirde ahenk unsurlarına yer verilmemiştir.

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, ayraç içindeki anlamıyla kullanılmamıştır ?                                                                                                                       A) Saat, her zamanki yerindeydi ama şimdi bulamıyorum. (genel anlam)                     B) İnsanlara laf salatası yaparak onları ikna edemezsiniz. (mecaz anlam)                              C) Vakit neredeyse gece oldu ama dükkân açıktı. (yan anlam)                                                   D) O küçük kasabada son yıllarda büyük bir değişim yaşanıyor. (temel anlam)                                                                                                                                                                               E) Şiirde kafiyeden uzak duran sanatçıya göre ahenk ancak anlamla sağlanır. (terim anlam) 

 

Olağanüstü doğası, Karadeniz’deki kıyıları, insana yaşama mutluluğu aşılayan mimari dokusu ve saflık tüten özgün lezzetleri ile ziyareti fazlasıyla hak ediyor Kastamonu.                                                                                                                 17. Aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki altı çizili sözcüklerden herhangi birinin anlamdaşı kullanılmamıştır?                                                                                                           A) Fikri Bey, yine orijinal düşüncelerinden birisini hayata geçirmiş.                                       B) Bedri Rahmi, tablolarının büyük kısmında renkli tabiat manzaralarına yer verir.                                                                                                                                                      C) Köyümüzün sahilde olmasının son yıllarda yararını değil, zararını görür olduk.                                                                                                                                                           D) Kendine has yapısıyla pek çok güzelliği barındırıyor Taraklı.                                                                              E) Kırk yılda bir ayağına gelir insanın, kimi fırsatlar.  

 

 I. Bu iş beni iyiden iyiye yordu.                                                                                                   II. Seninle bu konuyu enikonu konuşmamız lazım.                                                                 III. Adam, malvarlığını günden güne artırıyor.                                                                         IV. Hiç olmazsa bir kelam etseydik, dinleseydin.                                                                                          V. Çocuk, derslerinin gittikçe daha iyiye gittiğini söyledi.                                                                                                                        18. Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözler anlamca ikişerli eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?                                                                                              A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

‘’Bilgeliğin zirvesi;  bugünde yaşamak,  geleceği planlamak ve geçmişten kâr sağlamaktır.’’                                                                                                                                        19. Bu cümleden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?                                  A) Doğan her günü, hakkını vererek yaşamak gerekir.                                                                 B) İnsanın geçmişi, ders çıkarılacak ibretlik tablolarla doludur.                                                  C) Geçmişin geçmişte kaldığını unutmadan yaşamak ızdırap verir.                                    D) Gelecek hiç gelmeyecekmiş gibi yaşayanlar gelecekte pişman olurlar.                                    E) Bilgelik, çok bilmekte değil dünü okuyup bugünü yaşayıp geleceğe yönelmektedir.

 

 

‘’Ya bir yol aç ya bir yol bul ya da yoldan çekil.’’                                                                              20. Bu cümleyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?                                                                                               A) Eleştiri, insanların kendilerini dev aynasında değil, boy aynasında görmesini sağlar.                                                                                                                          B) Topluma faydalı olacak işlerde bulunmuyorsanız en azından zarar vermeyin.                                                                                                                                                  C) Buluşlar, insanlığın önünü aydınlatan fenerler gibidir ve tüm mucitler saygıdeğerdir.                                                                                                                                 D) Lafla icraat yapmaya çalışan insanların yapabileceği en iyi şey koca bir hiçtir.                                                                                                                                                         E) Önder insanlar, toplum yararına çalışan ve sözünü tutanlardan çıkar.

 

 

 

 

Dünya çapındaki bazı çevre sorunları, ---- ilkesine en açık kanıtları sunuyor. Karadeniz'in öbür tarafında, Kiev civarında kurulan nükleer reaktör, İzmir'deki çay tiryakisini neden ilgilendirsin? Ama ilgilendiriyor. Tropik ormanların tahribi, ozon tabakasının incelmesi ve sera etkisi ---- değil midir?                                                                                                                                                                               21. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?                                                                                                                                        A) dünyanın değişimi - artık hemen hepimizin bildiği tehditler                                                    B) doğanın bütünselliği - tüm dünya insanlarının ortak sorunu                                                          C) evrenimizin hassaslığı - üzerine konuşulmaya değer konular                                     D) kelebek etkisi - Türkiye'de de karşılaştığımız problemler                                                       E) hassas ayarlar - doğanın sonsuz cömertliğinin sonuçları

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?                                                                                                        A) Bu şehirin kaderi bir kez daha bizlere bu gerçeği haykırıyor.                                                                                                   B) O kültürlerinde tarih sayfalarına gömülmesine izin vermemeliyiz.                                                                                                 C) Görünmez bir kaza görme yeteneğini tamamen elinden alır Meriçin.                                                                                     D) Burnunun tam dibine yerleştirdiği kalın camlı gözlükleriyle de göremiyordu.                                                                                                                                  E) Avluda oynuyan çocuklar, birdenbire hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı.

Türkiye’de seksen beş yıldır söylenen her vatan şiirinde

( ) Namık Kemal’den bir ses ( ) her vatan ( ) hürriyet mücadelesinde

ondan bir nefes vardır ( )

23. Boş parantezle gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama

işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) (,)(:)(,)(.)                        B) (;)(;)(,)(.)                       C) (;)(,)(,)(.)

D) (,)(,)(,)(.)                        E) (,)(;)(,)(.)

 

24.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?                                                                                                                A) Osmanlı Devleti'nde Batılılaşma hamlesi Tanzimat Fermanı ile başlamıştır.                                                                                                                                             B) Hicaz, Türk müziğinde en sevdiğim makamlardan biridir.                                           C) Çocukken gittiğim Uzungöl Beldesi, unutamadığım yerlerdendir.                                    D) Reşat Nuri'nin Gamsız'ın Ölümü adlı öyküsü, Bakanlığın ders kitaplarına girdi.                                                                                                                                      E) Homeros'un eşsiz eserlerinde Eski Yunan tanrıları ana kahramanlardır.

 

Annesi şaşırarak şöyle dedi ( ) “Ne var ( ) neyi düşünüyorsun?” Şen şakrak kızının yüzündeki durgunluğa bir anlam verememişti ( ) “Bez bebeğimi, dedemin aldığı bisikleti, kırmızı uçurtmamı, parlak ayakkabılarımı ( ) Aslında ne kadar güzelmiş benim çocukluğum ( ) değil mi anne?”                                          25. Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere, aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir?                                                                              A) (:) (;) (.) (...) (,)                                                                                                                                       B) (!) (,) (:) (.) (,)                                                                                                                                                                          C) (!) (;) (...) (.) (;)                                                                                                                                                D) (:) (,) (.) (...) (,)                                                                                                                                   E) (,) (?) (:) (.) (!)

 

 

                                            

 

 

 

      Murat ALĞAN                                                                                                Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Başarılar J

 

 

 


2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSMAİL KARATAŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ                                                                                                         12. SINIFLAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI CEVAP ANAHTARI


I. Belki bir insan hayatı, zaman fırınında ateşe attığımız bir kâğıt kadar çabuk yanıyor. Belki hayat, hakikaten bazı düşünürlerin dediği gibi bir oyundur. Küçük, ümitsiz savunmalardır hatta bir rüyadır belki.                                                                                                                      II. Bana öyle geliyor ki insanoğlu, ezelden başlayıp öngöremediği ya da anlayamadığı bir geleceğe uzayan korkunç bir kör dövüşüne dalmış. Karşılaştığı her engeli yenmiş, biri hariç. İnsan sadece kendini yenemiyor.                                                                                                        1. Bu metinlerde yazarların “insan” ve “hayat”la ilgili görüşleri aşağıdaki bilim dallarından hangisiyle ilişkilidir?                                                                                                    A) Tarih     B) Sosyoloji    C) Psikoloji    D) Felsefe    E) Coğrafya
2. Aşağıdakilerden hangisi dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebeplerden biri değildir?                                                                                                                  A) Kültürel etkileşim                                                                                                                           B) Coğrafi değişiklikler                                                                                                                    C) Dilin kendi iç dinamikleri                                                                                                            D) Teknolojik gelişmeler                                                                                                                                                    E) Kişilerin dile müdahalesi
Bu tür hikâyeler 750 kelimeden az olan hikâyelerdir. Bunlar arasında tek cümlelik hikâyeler de vardır. Hacminden dolayı hikâyenin unsurlarıyla ilgili pek çok ayrıntıya yer verilmez, şiirde olduğu gibi yoğun ve imgesel anlatımdan faydalanılarak hikâye kurgulanır. Necati Tosuner, Ferit Edgü bu hikâyenin önemli temsilcilerindendir.                                                                                                                                               3. Bu parçada sözü edilen hikaye türü aşağıda aşağıdakilerden hangisidir?                                                                                                                                                                                                                                    A) Ben merkezli hikâye                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     B) Minimal (küçürek) hikâye                                                                                                                                                          C) Durum (kesit) hikâyesi                                                                                                                                                                                                         D) Olay (klasik) hikâyesi                                                                                                                                              E ) Manzum hikâye
Toplumsal değerleri, kendine özgü bakış açısı ve anlatımıyla ele alır. 1967 yılında yayımladığı “Hastalar ve Işıklar”daki ben merkezli hikâyeleriyle yeni bir hikâye dili ortaya koyar. Hikâyelerinde bireyin bilinçaltı derinliğine eğilerek ruhsal çözümlemelerde bulunur.                                                                                                                              4. Bu parçada sözü edilen hikâye yazarı aşağıdakilerden hangisidir?                             A) Necati Tosuner           B) Murathan Mungan      C) Adalet Ağaoğlu                                         D) Rasim Özdenören     E) Ferit Edgü
Anlaşılan aklıma takılan bu düşünceleri daha uzun boylu düşünüp duracağım. Kendimi belirlemek için gerekli bu. Kendimden kaçmak istemiyorum artık. Kendimden kaçtığım zaman yenildim; uzaklarda, bomboş, yabancısı olduğum yerlerde bozguna uğradım.Kuşku karmaşasının içine düştüm, kendimden uzaklaşmış olmanın korkusunu duydum.                                                                                                       5. Bu parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi kullanılmıştır?                                                                                                                   A) Montaj  B) Diyalog  C) Anlatma  D) Özetleme  E) İç monolog
6. Aşağıdaki sanatçı eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?                                                                                                                                                                                                                           A) Adalet Ağaoğlu – Hayat Güzeldir                                                                                                                                                                              B) Tomris Uyar – Yürekte Bukağı                                                                                                                                           C) Necati Tosuner – Yakamoz Avına Çıkmak                                                                                                                                                                  D) Ferit Edgü – Doğu Öyküleri                                                                                                                                                                                                        E) Rasim Özdenören – Çok Sesli Bir Ölüm      
Bir garip rüya rengiyle                                                                                                                                                                                                                                                                                   Uyumuş gibi her şekil                                                                                                                                                                                                Rüzgârda uçan tüy bile                                                                                                                                                                                                                                             Benim kadar hafif değil                                                                                                                                                                                                                                                  7. Bu dizelerden hareketle öz (saf) şiir ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?                                                                                                                                                             A) Ulusal konuların işlenmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                           B) Ahenk unsurlarından kaçınılması                                                                                                                                                                                                                                                                                                         C) Edebi sanatlardan, imgelerden yararlanılması                                                                                                                                                                                                                                                                          D) Sosyal bir mesajın iletilmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                E)Toplumu yönlendirmeyi amaçlaması
8 .Aşağıda verilen ifade ve kavramlardan hangisi “millî
edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir”le ilgili olamaz?
A) Dize kırılmaları
B) Yurt güzellemeleri
C) Hece ölçüsü
D) Sade dil
E) Kahramanlık konusu
 
 
9. Yedi Meşaleciler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?                                                                                                                                                                                                                                                                                                     A) Sanat için sanat anlayışını benimsemişler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  B) Topluluğa ismini veren kişi Sabri Esat Siyavuşgil’dir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           C) Edebiyatta yenilik, içtenlik, canlılık peşinde koşmuşlardır.                                                                                                                                                                                                                                        D) Yeni temalar yerine geleneksel temalarla sanat yapmayı amaçlamışlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                           E) Beş Hececiler’e ve Milli edebiyata tepki göstermişler.    
10. Aşağıdakilerden hangisi Toplumcu Gerçekçi Şiir anlayışını Cumhuriyet Dönemi’nden önce Namık Kemal, Ziya Gökalp ve Mehmet Akif’in toplumcu şiirinden ayıran farklardan değildir?                                                                                                                                                                                 A) Serbest nazma bağlı kalma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           B)Emek, sömürü, başkaldırı, baskı gibi konuları işleme                                                                                                                                                                                                                                               C) Değişen sanayi toplumuna ayak uydurma                                                                                                                                                                                                                                                                                                           D) Rus şair Mayakovski ve Fütürizm’den etkilenme                                                                                                                                                                                                       E) Halkın duygu ve düşünce dünyasını yansıtma     
26 Mayıs 1904’te İstanbul’da doğan şairin şiirlerinde mistik bir duygu hakimdir. Hece veznini de ustalıkla kullanan şair, tiyatro eserleriyle de dikkatleri üzerine toplamıştır. Ağaç ve Büyük Doğu dergilerini de çıkaran şairin oyunlarından bazıları ‘’Bir Adam Yaratmak, Tohum, Reis Bey, Künye, Siyah Pelerinli Adam’’ dır. Din, mistik, tasavvuf, çile onun temel motiflerindendir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            11. Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          A) Attila İlhan                     B) Nazım Hikmet                C) Cahit Sıtkı Tarancı                                               D) Ahmet Kutsi Tecer       E) Necip Fazıl Kısakürek  
12. Aşağıdaki dizelerden hangisinin Arif Nihat Asya’ya ait olduğu söylenemez?                                                                                                                                                                                                                                          A) Dalgalandığın yerde ne korku ne keder                                                                                                                                                                                                                                                          Gölgende bana da bana da yer ver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         B) Geçmiş bir zamanı kalbim bulmak üzredir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Tamamlanabilir yarım kalmış rüyalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              C) Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştasın                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın                                                                                                                                                                                                                                                                                                   D) Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü                                                                                                                                                                                                                                                  Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    E) Yüzlerce fetih destanının en güzelinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Fatihlerin en gencini gördüm beyaz atlı       
I. Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor                                                                                                                                                                                                                    II. Otuz Beş Yaş                                                                                                                                                                                                                                                                         III. Tahir ile Zühre Meselesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   IV. Bu Vatan Kimin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       V. Bir Yolcuya                                                                                                                                                                                                                                                                                      13. Yukarıdaki şiirlerden hangisi aşağıdaki sanatçılardan birisine ait değildir?                                                                                                                                                                                                                                                  A) Nazım Hikmet Ran                                                                                                                    B) Necmettin Halil Onan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             C) Ahmet Hamdi Tanpınar                                                                                                                             D) Orhan Şaik Gökyay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               E) Cahit Sıtkı Tarancı
Eski şiiri yıkarken birtakım ilkeler ortaya koymuşlar, geleneğin getirdiği kalıplara kazan kaldırmışlar, edebi sanatlara sırt çevirmişler, hayale ve tasvire boş vermişler, duyguya ve şairane söyleyişe pencereyi kapatmışlar, ölçü ve kafiyeyi kapı dışarı etmişler, şiiri ‘’ bütün hususiyeti edasında olan’’ ve İnsanın beş duyusuna değil kafasına hitap eden yani tamamen manadan ibaret’’ yalın bir söz sanatı haline getirmek istemişler.                                                                                                                                                                                 14. Yukarıda verilen özellikler Cumhuriyet Dönemi şiir anlayışlarından hangisine aittir?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              A) Milli Edebiyat Anlayışını Sürdüren Şiir                                                                                                                                                                                                                                                                                B) İkinci Yeni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   C) Garipçiler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            D) Saf Şiir                                                                                                                                                                                                                                                            E) Toplumcu Şiir 
 
 
Leyla gelin oldu, Mecnun mezarda  
Bir susuz yolcu yok şimdi dağlarda,       
Ateşten kızaran bir gül arar da
Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi,   
                                                                                                                                                                      Ne şair yaş döker, ne âşık ağlar   
Tarihe karıştı eski sevdalar  
Beyhude seslenir, beyhude çağlar   
Bir sola, bir sağa çoban çeşmesi...                        
15. Yukarıdaki şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?                                                                                                                              A) Düz kafiye örgüsüne sahiptir.                                                                                                                                                    B) 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.                                                                                                                                      C) Milli edebiyat zevk ve anlayışını yansıtır.                                                                                                                                                                                 D) Şiirin nazım birimi dörtlüktür.                                                                                                                                    E) Şiirde ahenk unsurlarına yer verilmemiştir.
 
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, ayraç içindeki anlamıyla kullanılmamıştır?                                                                                                                       A) Saat, her zamanki yerindeydi ama şimdi bulamıyorum. (genel anlam)                     B) İnsanlara laf salatası yaparak onları ikna edemezsiniz. (mecaz anlam)                              C) Vakit neredeyse gece oldu ama dükkân açıktı. (yan anlam)                                                   D) O küçük kasabada son yıllarda büyük bir değişim yaşanıyor. (temel anlam)                                                                                                                                                                               E) Şiirde kafiyeden uzak duran sanatçıya göre ahenk ancak anlamla sağlanır. (terim anlam) 
 
Olağanüstü doğası, Karadeniz’deki kıyıları, insana yaşama mutluluğu aşılayan mimari dokusu ve saflık tüten özgün lezzetleri ile ziyareti fazlasıyla hak ediyor Kastamonu.                                                                                                                 17. Aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki altı çizili sözcüklerden herhangi birinin anlamdaşı kullanılmamıştır?                                                                                                           A) Fikri Bey, yine orijinal düşüncelerinden birisini hayata geçirmiş.                                       B) Bedri Rahmi, tablolarının büyük kısmında renkli tabiat manzaralarına yer verir.                                                                                                                                                      C) Köyümüzün sahilde olmasının son yıllarda yararını değil, zararını görür olduk.                                                                                                                                                           D) Kendine has yapısıyla pek çok güzelliği barındırıyor Taraklı.                                                                              E) Kırk yılda bir ayağına gelir insanın, kimi fırsatlar.  
 
 I. Bu iş beni iyiden iyiye yordu.                                                                                                   II. Seninle bu konuyu enikonu konuşmamız lazım.                                                                 III. Adam, malvarlığını günden güne artırıyor.                                                                         IV. Hiç olmazsa bir kelam etseydik, dinleseydin.                                                                                          V. Çocuk, derslerinin gittikçe daha iyiye gittiğini söyledi.                                                                                                                        18. Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözler anlamca ikişerli eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?                                                                                              A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
‘’Bilgeliğin zirvesi;  bugünde yaşamak,  geleceği planlamak ve geçmişten kâr sağlamaktır.’’                                                                                                                                        19. Bu cümleden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?                                  A) Doğan her günü, hakkını vererek yaşamak gerekir.                                                                 B) İnsanın geçmişi, ders çıkarılacak ibretlik tablolarla doludur.                                                  C) Geçmişin geçmişte kaldığını unutmadan yaşamak ızdırap verir.                                    D) Gelecek hiç gelmeyecekmiş gibi yaşayanlar gelecekte pişman olurlar.                                    E) Bilgelik, çok bilmekte değil dünü okuyup bugünü yaşayıp geleceğe yönelmektedir.
 
 
‘’Ya bir yol aç ya bir yol bul ya da yoldan çekil.’’                                                                              20. Bu cümleyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?                                                                                               A) Eleştiri, insanların kendilerini dev aynasında değil, boy aynasında görmesini sağlar.                                                                                                                          B) Topluma faydalı olacak işlerde bulunmuyorsanız en azından zarar vermeyin.                                                                                                                                                  C) Buluşlar, insanlığın önünü aydınlatan fenerler gibidir ve tüm mucitler saygıdeğerdir.                                                                                                                                 D) Lafla icraat yapmaya çalışan insanların yapabileceği en iyi şey koca bir hiçtir.                                                                                                                                                         E) Önder insanlar, toplum yararına çalışan ve sözünü tutanlardan çıkar.
 
 
 
 
Dünya çapındaki bazı çevre sorunları, ---- ilkesine en açık kanıtları sunuyor. Karadeniz'in öbür tarafında, Kiev civarında kurulan nükleer reaktör, İzmir'deki çay tiryakisini neden ilgilendirsin? Ama ilgilendiriyor. Tropik ormanların tahribi, ozon tabakasının incelmesi ve sera etkisi ---- değil midir?                                                                                                                                                                               21. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?                                                                                                                                        A) dünyanın değişimi - artık hemen hepimizin bildiği tehditler                                                    B) doğanın bütünselliği - tüm dünya insanlarının ortak sorunu                                                          C) evrenimizin hassaslığı - üzerine konuşulmaya değer konular                                     D) kelebek etkisi - Türkiye'de de karşılaştığımız problemler                                                       E) hassas ayarlar - doğanın sonsuz cömertliğinin sonuçları
22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?                                                                                                        A) Bu şehirin kaderi bir kez daha bizlere bu gerçeği haykırıyor.                                                                                                   B) O kültürlerinde tarih sayfalarına gömülmesine izin vermemeliyiz.                                                                                                 C) Görünmez bir kaza görme yeteneğini tamamen elinden alır Meriçin.                                                                                     D) Burnunun tam dibine yerleştirdiği kalın camlı gözlükleriyle de göremiyordu.                                                                                                                                  E) Avluda oynuyan çocuklar, birdenbire hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı.
Türkiye’de seksen beş yıldır söylenen her vatan şiirinde
( ) Namık Kemal’den bir ses ( ) her vatan ( ) hürriyet mücadelesinde
ondan bir nefes vardır ( )
23. Boş parantezle gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama
işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
A) (,)(:)(,)(.)                        B) (;)(;)(,)(.)                       C) (;)(,)(,)(.)
D) (,)(,)(,)(.)                        E) (,)(;)(,)(.)
 
24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?                                                                                                                A) Osmanlı Devleti'nde Batılılaşma hamlesi Tanzimat Fermanı ile başlamıştır.                                                                                                                                             B) Hicaz, Türk müziğinde en sevdiğim makamlardan biridir.                                           C) Çocukken gittiğim Uzungöl Beldesi, unutamadığım yerlerdendir.                                    D) Reşat Nuri'nin Gamsız'ın Ölümü adlı öyküsü, Bakanlığın ders kitaplarına girdi.                                                                                                                                      E) Homeros'un eşsiz eserlerinde Eski Yunan tanrıları ana kahramanlardır.
 
Annesi şaşırarak şöyle dedi ( ) “Ne var ( ) neyi düşünüyorsun?” Şen şakrak kızının yüzündeki durgunluğa bir anlam verememişti ( ) “Bez bebeğimi, dedemin aldığı bisikleti, kırmızı uçurtmamı, parlak ayakkabılarımı ( ) Aslında ne kadar güzelmiş benim çocukluğum ( ) değil mi anne?”                                          25. Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere, aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir?                                                                              A) (:) (;) (.) (...) (,)                                                                                                                                       B) (!) (,) (:) (.) (,)                                                                                                                                                                          C) (!) (;) (...) (.) (;)                                                                                                                                                D) (:) (,) (.) (...) (,)                                                                                                                                   E) (,) (?) (:) (.) (!)
 
 
                                            
 
 
 
      Murat ALĞAN                                                                                                Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
                                                                                                                                                                                                                                 
 
 

Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam135
Toplam Ziyaret3705044
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.477332.6074
Euro34.596434.7351
Takvim