• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Alexa

NAPOLYON
Fikirlerini Paylaş, Sen de Kazanmaya Başla!
Custom Search

9 TED 1.DÖNEM 3 YAZILI





PAMUKKALE TEKNİK VE ENDÜSTRİ
MESLEK   LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  9. SINIFLAR



TÜRK EDEBİYATI DERSİ  I. DÖNEM 3. YAZILI YOKLAMA



A



Adı
Soyadı      :                                                                                                                               



Sınıf,
no          :
                   









 





1)    Bir yazının konusunu bulmak için aşağıdaki
sorulardan hangisini sormamız yerinde olur? 







a)   
Bu yazıyı kim yazmıştır?



b)   
Bu yazıda neden bahsediliyor?  



c)    
Bu yazı ne zaman yazılmıştır? 



d)   
Bu yazı niçin yazılmıştır?



e)    
Bu yazıda hangi anlatım şekli kullanılmıştır? 







 







2)             Dostlukta eşsiz hazlar vardır.
Hazzın bulaşıcı olduğuna dikkat edilirse bunu anlamak güç olmaz. Benim
varlığım, dostuma bir parçacık gerçek haz verecek olursa bu hazzı görmekten ben
de haz duyarım, böylece herkesin verdiği haz hazineleri, serbest bırakılmış
olur, her ikisi de: “Bende meğer kullanmadığım ne mutluluklar gizliymiş.” der. 







Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
paragraftan çıkarılamaz? 







a)   
Dostluğun verdiği haz bulaşıcıdır.



b)   
Dostluk, kendimizde varlığından habersiz olduğumuz     mutlulukların çıkış kapısıdır.. 



c)    
Dostluk, dostuna haz vermekten haz duymaktır. 



d)   
Dostluk, paylaşılan mutluluktur. 



e)    
Dostluğun temeli karşılıklı fedakarlığa dayanır. 



 







3)    “Şiirin,
başka bir şeyle karıştırılmaması gereken özel bir yapısı vardır. Çözümlemeye
kalkışınca da çeşitli öğelerin kurduğu bir dünya olarak çıkar karşımıza. İyi
bir şiir, zengin ayrıntıların, şaşırtıcı inceliklerin kaynağıdır. Tükenmeyen
bir kaynak olan şiir, sadece kendisinin olan bir yapıyla ortaya çıkar.
Kelimeleri bir araya getirme ustası olan ozana göre şiir, “şiir olduğu için”
önemli ve değerlidir.” 







Bu parçada asıl söylenmek istenen,
aşağıdakilerden hangisidir? 







a)   
Şiirin güzelliği, içerdiği ayrıntılardan gelir.



b)   
Sanat ürünleri arasında en kalıcı olanı şiirdir.  



c)    
Şiir, kendine özgü özellikleri olan bir sanattır.. 



d)   
Ozan kendini tümüyle şiire adayan kişidir. 



e)    
Her ozanın kendine özgü bir şiir anlayışı vardır. 







 



“Boşuna
değil dökülen kan 







  Şehirlerde, köylerde çocuklar
büyüyeceklerdir.



  Daha zeki daha çalışkan…



  Yeniden fabrikalar yükselecek,



  Tarlalar genişleyecektir.







4)    Bu şiirin teması aşağıdakilerden
hangisidir?







a) Zeki
çocuklar.



b) Geçmişe
duyulan özlem.



c) İntikam
duygusu.



d)
Gelecekten ümitli olma.



e) Savaşın
verdiği ruhi çöküntü.



 







5)   
Aşağıdakilerden hangisi kurmaca metin türüne
örnektir? 







a)
Biyografi          b) Anı                    c) Deneme



d)
Öykü                 e) Otobiyografi







 



 





 



 



     Evet, ağlamaklı oluyorum, demdir bu



     Hani kurşun sıksan geçmez geceden



     Anlatamam nasıl ıssız, karanlık



     Gene bir cehennem var yastığımda



     Gel artık



6)    Bu
dizelerde işlenen duygu aşağıdakilerden hangisidir?



a.
Yalnızlık



b.
Öfke                         



c.
Korku



d.
Bitkinlik                  



e.
Ümitsizlik



 



7) Bilgi
verici yazılara aşağıdakilerden hangisi örnektir?



a)   
Roman 



b)   
Tiyatro 



c)    
Makale 



d)   
Anı 



e)    
Şiir 



 



         “Portakal soyulur mu



 Tabağa koyulur mu



 Yar dediğin şekerdir



 
Şekere doyulur mu”



8)    Dörtlüğün
kafiyelenişi ve kafiye çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?



 



a)      
------------ a   
Cinaslı kafiye                       



------------ a



                       ------------ a



                       ------------ b



 



b)      
------------ b  
Zengin kafiye



       ------------ b



       ------------ b



       ------------ c



 



c)       ------------
a   Tam kafiye



       ------------ a



       ------------ b



       ------------ a



 



             d)     ------------ b  Tam kafiye



       ------------ b 



       ------------ b



       ------------ c



 



             e)     ------------ a   Zengin kafiye



       ------------ a



       ------------ a



       ------------ b



 



9)    Divan edebiyatında din ve devlet
büyüklerini övmek amacıyla yazılan şiir aşağıdakilerden hangisidir?



a)
Gazel                        b) Kaside              c) Mesnevi



                       d) Şarkı                 e)
Rubai



 



 





10)  Aşağıdakilerden
hangisi koşmanın türlerinden değildir?



a) Güzelleme            
b) Koçaklama         c) Taşlama







d)
Ağıt                   e) Mersiye







 







 “Ne
varlığa sevinirim



Ne yokluğa yerinirim



                Aşkın
ile avunurum



Bana seni gerek seni”







11) Yukarıdaki
dörtlükle ilgili olarak verilen aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?



a)    Nazım birimi dörtlüktür.



b)    Hece ölçüsüyle yazılmıştır



c)     “sevinmek” ve “yerinmek” sözcükleri arasında
redif yoktur.



d)    Dili sadedir.



e)     Halk edebiyatına aittir.



 



12)  Aşağıdakilerden hangi Divan edebiyatının
özelliklerinden birisi değildir?



a)    Söz sanatlarına sıklıkla yer verilmiştir. 



b)    Aruz ölçüsü kullanılmıştır. 



c)     Dili ağırdır. 



d)    Nazım birimi dörtlüktür. 



e)     Gazel, kaside, mesnevi gibi nazım şekilleri
kullanılmıştır. 



 



13) Aşağıdakilerden
hangisi Halk edebiyatına ait nazım şekillerinden biridir?



a) Gazel                   b)
Kaside              c) Mersiye 







d) Mani                 e)
Mesnevi 







 



14) Aşağıdakilerden
hangisi dramatik sanatlardan değildir?



a) Tiyatro             b)
Dans                 c) Sinema 







d) Opera                               e)
Edebiyat 







 



15)  Aşağıdakilerden hangisi edebi metin olabilir?



a)    Yemek tarifi metni 



b)    Anne sevgisini konu alan bir metin 



c)     Trafik kazasını anlatan bir metin 



d)    Karadeniz’in nüfus yapısını anlatan bir metin 



e)     Avrupa Birliği konulu metin 



 







I. gözden



II. patikada



III. bir müddet sonra



IV. çalılar arasındaki



V. kayboldu







16)  Yukarıdaki numaralandırılmış kelime ve kelime
gurupları kurallı ve anlamlı bir cümle haline getirildiğinde dördüncü sırada
hangisi yer alır?



a) I                            b)
II                       c) III 







d) IV                      e)
V



 







17)  “Gül
büktü boynunu sustu bülbüller” Dizesindeki söz sanatı hangisidir?



a)    Telmih 



b)    İstiare 



c)     Teşhis 



d)    Mübalağa 





e)     Hüsn-i Talil 



 



Karac’oğlan söyler sözün başarır



Aşkın deryasını boydan aşırır



Seni her mecliste hacil düşürür



Kötülerle konup göçücü olma



18)  Yukarıdaki dörtlük hangi şiir geleneğimize ait
olabilir?



a)    Halk şiiri geleneği 



b)    Divan şiiri geleneğine 



c)     Modern şiir geleneğine 



d)    Serbest şiir geleneğine 



e)     Destan geleneğine 



 



“Çocukluğum çocukluğum



 
Uzakta kalan bahçeler



  O
sabahlar, o geceler



 
Gelmez günler çocukluğum”



19)  Yukarıdaki dörtlüğün konusu nedir?



a)    Bahçe sevgisi 



b)    Çocukluğa duyulan özlem 



c)     Çocukların güzelliği 



d)    Sabaha duyulan sevgi 



e)     Günlerin uzunluğu 



 



Yalancı dünyaya konup göçenler



Ne söylerler ne bir haber verirler



Üzerinde türlü otlar bitenler



Ne söylerler ne bir haber verirler



                                                               Yunus
Emre



20)  Yukarıdaki dörtlük döneminin zihniyeti ile
ilgili ne tür bilgi vermektedir?



a) Dini                      b) Siyasi                                c)
Ekonomik 



                                                                                                                        

 

1.


 

 

A


 

 

B


 

 

C


 

 

D


 

 

E


 

 

2.


 

 

A


 

 

B


 

 

C


 

 

D


 

 

E


 

 

3.


 

 

A


 

 

B


 

 

C


 

 

D


 

 

E


 

 

4.


 

 

A


 

 

B


 

 

C


 

 

D


 

 

E


 

 

5.


 

 

A


 

 

B


 

 

C


 

 

D


 

 

E


 

 

6.


 

 

A


 

 

B


 

 

C


 

 

D


 

 

E


 

 

7.


 

 

A


 

 

B


 

 

C


 

 

D


 

 

E


 

 

 8.


 

 

A


 

 

B


 

 

C


 

 

D


 

 

E


 

 

9.


 

 

A


 

 

B


 

 

C


 

 

D


 

 

E


 

 

10.


 

 

A


 

 

B


 

 

C


 

 

D


 

 

E


 

 

11.


 

 

A


 

 

B


 

 

C


 

 

D


 

 

E


 

 

12.


 

 

A


 

 

B


 

 

C


 

 

D


 

 

E


 

 

13.


 

 

A


 

 

B


 

 

C


 

 

D


 

 

E


 

 

14.


 

 

A


 

 

B


 

 

C


 

 

D


 

 

E


 

 

15.


 

 

A


 

 

B


 

 

C


 

 

D


 

 

E


 

 

16.


 

 

A


 

 

B


 

 

C


 

 

D


 

 

E


 

 

17.


 

 

A


 

 

B


 

 

C


 

 

D


 

 

E


 

 

18.


 

 

A


 

 

B


 

 

C


 

 

D


 

 

E


 

 

19.


 

 

A


 

 

B


 

 

C


 

 

D


 

 

E


 

 

20.


 

 

A


 

 

B


 

 

C


 

 

D


 

 

E


 



d) Askeri               e) Sivil 



 



 



 



Sınav süresi
20 dakikadır.                                          



Başarılar
dilerim.            



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


Yorumlar - Yorum Yaz


Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi7
Bugün Toplam1152
Toplam Ziyaret2377924
Saat
NAMAZ VAKİTLERİ

SAYFAMIZI BEĞENİN
VİDEOLAR

halilakpinarcom videoları Dailymotion'da

GAZETEKAMU.COM
Hava Durumu
Anlık
Yarın
18° 8°
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar3.62883.6433
Euro3.82623.8416
Takvim
İL İL TÜRKİYE
NAPOLYON TIKLA ÜYE OL
Fikirlerini Paylaş, Sen de Kazanmaya Başla!