• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/halilakpinar
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
  • https://www.twitter.com/halilakpinar
  • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
  • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

10.SINIF 1.DÖNEM 1.YAZILI-6

www.ogderdenizli.org halilakpinar.net

Adı:                                            HASAN COŞKUN LİSESİ 2008/2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI                 31.10.2008

Soyadı:                                                         10/B SINIFI TÜRK EDEBİYATI DERSİ

No:                                                                 1. DÖNEM 1. SINAV SORULARIDIR.                                       A GRUBU

                                                             

SORULAR:                                                         

 

S.1. Edebî eser ile tarih arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız. (10 puan)

 

 

 

 

 

 

 

S.2. Türk Edebiyatının dönemlere ayrılmasında kullanılan ölçütleri yazınız. ( 10 puan )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.3. Aşağıdaki edebi türlerin ortaya çıktıkları dönemleri yazınız.  (5 Puan )

      a.Destan:                                                                                          b.Mesnevi:

      c.Halk Hikayesi:                                                                              d.Roman:

 

S.4. Bir yazar ile yazarın yaşadığı dönem arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız. (10 Puan)

 

 

 

 

 

 

 

S.5. Aşağıya bir koşuktan bazı birimler alınmıştır. Soruları bu birimleri dikkate alarak cevaplayınız. ( 15 Puan )

Yağmur yağıp saçıldı

Türlüğ çeçek suçıldı

Yinçü kapı açıldı

Çından yıpar yuğruşur

Türkçesi:

(Yağmur yağdı ve suları her tarafa saçıldı. Türlü türlü çiçekler açtı.

Sanki bir inci mahfazası açıldı. Sandal ve misk kokuları birbirine karıştı.

 

Kaklar kamuğ kölerdi

Tağlar başı ilerdi

Ajun tını yılırdı

Tü tü çeçek çergeşür

Türkçesi:

(Baharın gelişi ile birlikte kuru göl yatakları da doldu.

Dağ başları hayal meyal belirmeğe başladı. Dünyanın nefesi ısındı; Rengarenk çiçekler birbiri ardı sıra dizildiler)

 

      

UYAK:                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


             

 

 

 

 

 

 

 

 


S.6. Destanlarda gördüğünüz “Mit” kavramı ne anlama gelmektedir? (5 Puan) Türklerin destanlarında kullanılan mitlere 5 örnek veriniz. (5 Puan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.7. Bir metnin sözlü edebiyat dönemine ait olduğunu nasıl anlarız? Maddeler halinde yazınız. (10 Puan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.8. Aşağıdaki boş yerlere uygun bilgileri yazınız. ( 5 Puan)

      a.Edebi eserlerden hareketle bir milletin duygu ve düşüncede geçirdiği sanatçıları ve eserleri inceleyen bilim dalına……………………

denir.

      b.Göç Destanında …………………. Hükümdarının ……………………….’le savaşmamak için prensesleriyle evlenmesi ve karşılığında Türklerin kutsal sayılan………………..’ı onlara vermesi konu edinilir. Bu destanda ise ne olursa olsun değerli şeylerin düşmana verilmemesi gerektiği anlatılır.

 

S.9. “Sagu” ve “Koşuk” arasındaki ortak özellikleri maddeler halinde yazınız. (5 Puan)

 

 

 

 

 

 

 

 

S.10. Oğuz Kağan Destanındaki en önemli Tip kimdir? Özellikleri nelerdir? (10 Puan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.11. Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (10 Puan)

      a.Kül Tigin Abidesindeki konulara ve yazılış şekline baktığımızda bu abide için bir………………………. Kitabı gibidir diyebiliriz.

      b.Türk edebiyatının ilk yazılı kaynakları …………………………………………………………..’dir.

      c.Bilge Kağan’ın en önemli özelliği…………...................................................................................................................bir insan olmasıdır.

      d…………………………………………….. ve ………………………………………… destanları İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı dönemine, ……………………………………………ve ………………………………………………Destanları ise İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatına ait destanlardır.

      e.Göktürk metinlerinde…………….………………………………inancının etkileri,

         Uygur metinlerinde ise………………………………………….…inancının etkileri görülür.

 

 

NOT: Her sorunun puanı sorunun yanında yazılı olup tüm sorular toplan 100 puandır. BAŞARILAR DİLERİM.

 

 

 

Murat AKARSU

Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım Dersi Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASAN COŞKUN LİSESİ 2008/2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

10/B SINIFI TÜRK EDEBİYATI DERSİ

1. DÖNEM 1. SINAV SORULARININ CEVAPLARIDIR.

A GRUBU

 

 

C.1. Edebiyat ve Tarih bilimi birbirinden ayrılmayan ve birbirlerinin verilerinden yararlanan iki bilim dalıdır. Edebi eserler Tarihe kaynaklık ederler, Tarihi eserlerden de Edebiyat faydalanır. Çünkü birçok edebi eser tarihi konuları işlemiş ve bunu yaparken de Tarih biliminin verilerinden yararlanmıştır. Tarih de geçmişteki olaylarla ilgili olarak yazılan edebi eserlerden yararlanarak bilgiler elde etmiştir. (10 Puan)

 

C.2. Türklerin göçlerle yer değiştirmeleri, Tarih boyunca din değiştirmeleri, pek çok kültürle karşılaşmaları, geniş bir coğrafyaya yayılmaları, lehçe, şive ayrılıkları Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında etkili sebeplerdendir. (10 Puan)

 

C.3.

      a.Destan: İslamiyet Öncesi Türk edebiyatı (1 Puan)                                 b.Mesnevi: Divan edebiyatı (1 Puan)

      c.Halk Hikayesi: İslamiyet Dönemi Türk edebiyatı (1 Puan)                     d.Roman: Batı Etkisindeki Türk edebiyatı (2 Puan)

 

C.4. Bir yazar yaşadığı dönemin sosyal ve kültürel özelliklerini taşır. Yazarın duygu ve düşünceleri, anlayışı, mantığı ve zihniyeti yaşadığı dönemden izler taşır ve yazar eserlerinde döneminin özelliklerini yansıtır. Yaşadığı dönemin edebiyat geleneğini sürdürür. O döneme ait konuları ve edebi anlayışı yansıtır eserlerinde. Bu sebeple bir yazar asla yaşadığı dönemden ayrı düşünülemez ve yaşadığı dönemle birlikte incelenir. (10 Puan)

 

C.5.

UYAK:  (5 Puan)

 

(-ırdi)

-erdi: Redif

-l: Yarım uyak

 

-ıldı: redif

-ç: yarım uyak

 

-ur (-ür): redif

-ş: yarım kafiye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.6. Mit: Olağanüstü özellikleri ifade eden, insanların inanışlarından ve birtakım tarihi olaylardan yola çıkılarak oluşturulan, hayal gücünün etkisiyle şekillenmiş, evrenin doğuşunu, insanın türeyişini açıklamak için ortaya çıkmış olan kavrama denir. (5 Puan)

       Türk Destanlarındaki mitler: Işık, Kurt, Taş, Ağaç, Gökten kız inmesi. (5 Puan)

 

C.7. 1.Eserler ağızdan ağza söylenerek bugüne gelmiştir. (2 Puan)                          2. Halk dili kullanılmıştır. (2 Puan)

       3. Hece ölçüsü kullanılmıştır. (2 Puan)                                                                  4. Dörtlükler halinde yazılmıştır (2 Puan)

       5. Dil sade, yalın ve açıktır. (2 Puan)

 

C.8. a. Edebiyat Tarihi (2 Puan),  b. Uygur, Çinlilerle, Taşı (3 Puan)

 

C.9. 1.Eserler ağızdan ağza söylenerek bugüne gelmiştir. (2 Puan)                          2. Halk dili kullanılmıştır. Dil sade, yalın ve açıktır. (2 Puan)

       3. Hece ölçüsü kullanılmıştır. (2 Puan)                                                                  4. Dörtlükler halinde yazılmıştır (2 Puan)

       5. Genellikle yarım uyak kullanılmıştır.(2 Puan)

 

C.10. Oğuz Kağan’dır. Olağanüstü özelliklere sahiptir. Yiğit, kahraman ve üstün bir liderdir. Halkını seven ve halkını bir araya toplayabilen bir liderdir. Milleti için her şeyi yapabilen bir insandır. (10 Puan)

 

C.11. a. Nutuk, Öğüt. (2 Puan), b. Göktürk Yazıtları. (2 Puan), c. Milletini kendinden çok düşünen, milletini çok seven. (2 Puan), d. Oğuz Kağan ve Göç, Köroğlu ve Battalgazi. (2 Puan), e. Göktanrı inancının, Budizm inancının. (2 Puan)

 

 

 

 

NOT: Her sorunun puanı sorunun yanında yazılı olup tüm sorular toplan 100 puandır.

 

 

 

Murat AKARSU

Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım Dersi Öğretmeni

 

 

 

 

Adı:                                            HASAN COŞKUN LİSESİ 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI                

Soyadı:                                                         10/B SINIFI TÜRK EDEBİYATI DERSİ

No:                                                                 1. DÖNEM 1. SINAV SORULARIDIR.                                         B GRUBU

 

SORULAR:   

 

S.1. Aşağıya bir koşuktan bazı birimler alınmıştır. Soruları bu birimleri dikkate alarak cevaplayınız. ( 15 Puan )

 

Yağmur yağıp saçıldı

Türlüğ çeçek suçıldı

Yinçü kapı açıldı

Çından yıpar yuğruşur

Türkçesi:

(Yağmur yağdı ve suları her tarafa saçıldı. Türlü türlü çiçekler açtı.

Sanki bir inci mahfazası açıldı. Sandal ve misk kokuları birbirine karıştı.

 

Kaklar kamuğ kölerdi

Tağlar başı ilerdi

Ajun tını yılırdı

Tü tü çeçek çergeşür

Türkçesi:

(Baharın gelişi ile birlikte kuru göl yatakları da doldu.

Dağ başları hayal meyal belirmeğe başladı. Dünyanın nefesi ısındı; Rengarenk çiçekler birbiri ardı sıra dizildiler)

 

      

UYAK:                                 

 

 

 

S.2. Destanlarda gördüğünüz “Mit” kavramı ne anlama gelmektedir? (5 Puan) Türklerin destanlarında kullanılan mitlere 5 örnek veriniz. (5 Puan)

 

S.3. Bir metnin sözlü edebiyat dönemine ait olduğunu nasıl anlarız? Maddeler halinde yazınız. (10 Puan

 

S.4. Aşağıdaki boş yerlere uygun bilgileri yazınız. ( 5 Puan)

      a.Edebi eserlerden hareketle bir milletin duygu ve düşüncede geçirdiği sanatçıları ve eserleri inceleyen bilim dalına……………………

denir.

      b.Göç Destanında …………………. Hükümdarının ……………………….’le savaşmamak için prensesleriyle evlenmesi ve karşılığında Türklerin kutsal sayılan………………..’ı onlara vermesi konu edinilir. Bu destanda ise ne olursa olsun değerli şeylerin düşmana verilmemesi gerektiği anlatılır.

S.5. “Sagu” ve “Koşuk” arasındaki ortak özellikleri maddeler halinde yazınız. (5 Puan)

 

S.6. Oğuz Kağan Destanındaki en önemli Tip kimdir? Özellikleri nelerdir? (10 P

S.7. Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (10 Puan)

      a.Kül Tigin Abidesindeki konulara ve yazılış şekline baktığımızda bu abide için bir………………………. Kitabı gibidir diyebiliriz.

      b.Türk edebiyatının ilk yazılı kaynakları …………………………………………………………..’dir.

      c.Bilge Kağan’ın en önemli özelliği…………...................................................................................................................bir insan olmasıdır.

      d…………………………………………….. ve ………………………………………… destanları İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı dönemine, ……………………………………………ve ………………………………………………Destanları ise İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatına ait destanlardır.

      e.Göktürk metinlerinde…………….………………………………inancının etkileri,

         Uygur metinlerinde ise………………………………………….…inancının etkileri görülür.

 

S.8. Edebî eser ile tarih arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız. (10 pu

 

 

 

S.9. Türk Edebiyatının dönemlere ayrılmasında kullanılan ölçütleri yazınız. ( 10 puan

S.10. Aşağıdaki edebi türlerin ortaya çıktıkları dönemleri yazınız.  (5 Puan )

      a.Destan:                                                                                          b.Mesnevi:

      c.Halk Hikayesi:                                                                              d.Roman:

 

S.11. Bir yazar ile yazarın yaşadığı dönem arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız. (10 Puan)

 

 

 

NOT: Her sorunun puanı sorunun yanında yazılı olup tüm sorular toplan 100 puandır. BAŞARILAR DİLERİM.

 

 

 

Murat AKARSU

Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım Dersi Öğr

 

 

HASAN COŞKUN LİSESİ 2008/2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

10/B SINIFI TÜRK EDEBİYATI DERSİ

1. DÖNEM 1. SINAV SORULARININ CEVAPLARIDIR.

B GRUBU

 

 


C.1.

UYAK:  (5 Puan)

 

(-ırdi)

-erdi: Redif

-l: Yarım uyak

 

-ıldı: redif

-ç: yarım uyak

 

-ur (-ür): redif

-ş: yarım kafiye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

                                                               

 

 

 

 

C.2. Mit: Olağanüstü özellikleri ifade eden, insanların inanışlarından ve birtakım tarihi olaylardan yola çıkılarak oluşturulan, hayal gücünün etkisiyle şekillenmiş, evrenin doğuşunu, insanın türeyişini açıklamak için ortaya çıkmış olan kavrama denir. (5 Puan)

       Türk Destanlarındaki mitler: Işık, Kurt, Taş, Ağaç, Gökten kız inmesi. (5 Puan)

 

C.3. 1.Eserler ağızdan ağza söylenerek bugüne gelmiştir. (2 Puan)                          2. Halk dili kullanılmıştır. (2 Puan)

       3. Hece ölçüsü kullanılmıştır. (2 Puan)                                                                  4. Dörtlükler halinde yazılmıştır (2 Puan)

       5. Dil sade, yalın ve açıktır. (2 Puan)

 

C.4. a. Edebiyat Tarihi (2 Puan),  b. Uygur, Çinlilerle, Taşı (3 Puan)

 

C.5. 1.Eserler ağızdan ağza söylenerek bugüne gelmiştir. (2 Puan)                          2. Halk dili kullanılmıştır. Dil sade, yalın ve açıktır. (2 Puan)

       3. Hece ölçüsü kullanılmıştır. (2 Puan)                                                                  4. Dörtlükler halinde yazılmıştır (2 Puan)

       5. Genellikle yarım uyak kullanılmıştır.(2 Puan)

 

C.6. Oğuz Kağan’dır. Olağanüstü özelliklere sahiptir. Yiğit, kahraman ve üstün bir liderdir. Halkını seven ve halkını bir araya toplayabilen bir liderdir. Milleti için her şeyi yapabilen bir insandır. (10 Puan)

 

C.7. a. Nutuk, Öğüt. (2 Puan), b. Göktürk Yazıtları. (2 Puan), c. Milletini kendinden çok düşünen, milletini çok seven. (2 Puan), d. Oğuz Kağan ve Göç, Köroğlu ve Battalgazi. (2 Puan), e. Göktanrı inancının, Budizm inancının. (2 Puan)

 

C.8. Edebiyat ve Tarih bilimi birbirinden ayrılmayan ve birbirlerinin verilerinden yararlanan iki bilim dalıdır. Edebi eserler Tarihe kaynaklık ederler, Tarihi eserlerden de Edebiyat faydalanır. Çünkü birçok edebi eser tarihi konuları işlemiş ve bunu yaparken de Tarih biliminin verilerinden yararlanmıştır. Tarih de geçmişteki olaylarla ilgili olarak yazılan edebi eserlerden yararlanarak bilgiler elde etmiştir. (10 Puan)

 

C.9. Türklerin göçlerle yer değiştirmeleri, Tarih boyunca din değiştirmeleri, pek çok kültürle karşılaşmaları, geniş bir coğrafyaya yayılmaları, lehçe, şive ayrılıkları Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında etkili sebeplerdendir. (10 Puan)

 

C.10.     

      a.Destan: İslamiyet Öncesi Türk edebiyatı (1 Puan)                                 b.Mesnevi: Divan edebiyatı (1 Puan)

      c.Halk Hikayesi: İslamiyet Dönemi Türk edebiyatı (1 Puan)                     d.Roman: Batı Etkisindeki Türk edebiyatı (2 Puan)

 

C.11. Bir yazar yaşadığı dönemin sosyal ve kültürel özelliklerini taşır. Yazarın duygu ve düşünceleri, anlayışı, mantığı ve zihniyeti yaşadığı dönemden izler taşır ve yazar eserlerinde döneminin özelliklerini yansıtır. Yaşadığı dönemin edebiyat geleneğini sürdürür. O döneme ait konuları ve edebi anlayışı yansıtır eserlerinde. Bu sebeple bir yazar asla yaşadığı dönemden ayrı düşünülemez ve yaşadığı dönemle birlikte incelenir. (10 Puan)

 

 

 

 

 

NOT: Her sorunun puanı sorunun yanında yazılı olup tüm sorular toplan 100 puandır.

 

 

 

Murat AKARSU

Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım Dersi Öğretmeni

 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam88
Toplam Ziyaret3718583
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.119632.2483
Euro34.816934.9564
Takvim