• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/halilakpinar
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
  • https://www.twitter.com/halilakpinar
  • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
  • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

“YILKI ATI” SORULARI

“YILKI ATI” SORULARI

 

Kitapçık Türü: A


1) 

"Mustafa ve Hasan tarafından yılkıya bırakılan Dorukısrak, o gece köye döner; ancak ahırın kapısını açamaz." 

Dorukısrak o gece nerede kalır?

A. Bir evin otluğunun altında

B. Komşu evin ahırında

C. Yaylada bir ağacın altında

D. Bir inşaatın bodrumunda

 

2) 

"Güreş ve yarış o gün yapılacaktı. Köy iki misli kalabalıktı. Sağdan soldan at getirenler vardı. Türlü yaşta, türlü cinste atlar boy gösteriyordu ortada… İbrahim hiçbirini umursamadı. Atına güveniyordu. Atlar çıkış yerine doğru yürüdüler. Bir âlem Dorutay'a maşallah çaldı. İbrahim gururlandı. Dünyalar kendisinin oldu. Tayı hafiften koşturdu." 

Dorutay hangi gün yarıştırılmıştır?

A. Köyün atları ve sığırlarının yaylaya çıkarıldığı gün

B. Hasan ve Mustafa'nın sünnet edildiği gün

C. Zelvelinin Murat'ın oğlunu evlendirdiği gün

D. Yirmi yaşına gelenlerin askere uğurlandığı gün

 

3) 

Köyün çobanı Tombak Emmi, yılkıya bırakılması için kendisine teslim edilen Dorukısrak'ı, gideceği yere gidip orada bırakması için kime verir?

A. İncenin Osman'a

B. Kaşifinoğlu'na

C. Fadişinoğlu'na

D. Jandarma Ahmet Çavuş'a

 

4) 

"Kısrak'ın bakışları uzun süre atların üzerinde dolaştı. Sonra telaşlı bir hâl aldı. Hızla ve kişneyerek gezinmeye başladı. Her atın yanında durdu. Bir atı iyice süzdükten sonra diğerinin yanına geliyor, atı süzüyor, hırslanıyor, kişniyor, bir diğerinin yanına gidiyordu. Böylece dönüşünü tamamladı. Bir şeyler arıyordu besbelli."

Dorukısrak'ın aradığı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Çılkır

B. Üssünoğlu İbrahim

C. Aygır Demirkır

D. Hıdır Emmi

 

5) 

Dorukısrak yarışta kaç lira ödül kazanır?

A. Yirmi beş

B. Otuz

C. Kırk

D. Elli

 

6) 

Aşağıdakilerden hangisi Dorukısrak'ı  kendine eş edinir?

A. Çılkır

B. Beyaz Tay

C. Aygır

D. Kırat

 

7) 

Dorukısrak kaç yaşındayken Al Tay doğar?

A. On bir

B. On iki

C. On üç

D. On dört

 

8) 

"… Hafifçe kişnedi. Tepeye doğru döndü ve yürüdü. Sağ kaşının üstünden sızan kan göz kıyısından burun çene boşluğu arasına indi..."

Dorukısrak'ın gözünün kanamasına aşağıdakilerden hangisi sebep olur?

A. Diğer atların çiftesi

B. Köydeki köpeklerin ısırmaları

C. Hasan'ın attığı taş

D. Bir ağacın dalı

 

9) 

Kaşifinoğlu, Tombak Emmi'den aldığı Dorukısrak'la Devrek köyüne gider. Tepenin ardında köy görününce attan iner ve yoluna yaya olarak devam eder. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Yaşlı olan atın yolda çok yorulması

B. Hırsızlıkla itham edilmekten korkması

C. Atın sahibi Üssünoğlu ile karşılaşma korkusu

D. Atın gemsiz, yularsız, eğersiz olması

 

10) 

"Gözlerindeki koyu siyahlığa bir hoşluk indi. Yaşamaya dört elle sarıldı. Üssünoğlu'nu bağışladı kendince. Şimdi ahırın sıcaklığında mutluluk duyup geviş getiren hayvanlara gıpta duymadı. Aksine, onları küçük, zavallı görüyordu. Tayına acıyordu. Hem de iyisinden acıyordu."

Yılkıya bırakılan Dorukısrak'taki bu tavır değişikliğinin asıl sebebi ne olabilir?

A. Yılkıda kendine bir arkadaş bulması

B. Karnının iyice doyması

C. Kış mevsiminin etkisinin azalması

D. Yılkıda kendini daha özgür hissetmesi

 

11) 

Çılkır ile Demirkır'ın kavga etmesinin sebebi nedir?

A. Dorukısrak'ı Çılkır'ın kıskanması

B. Çılkır'ın lider olmak istemesi

C. Çılkır'ın yemeğini paylaşmak istememesi

D. Çılkır'ın Demirkır'ı ısırması

 

12) 

Romanın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?

A. Bir çıkar beklentisi içinde olup ahlaki değerlerinden uzaklaşan insanın elindekileri de kaybedebileceği

B. Maddi sıkıntıların aile bireylerini olumsuz etkilediği

C. At bakımının pahalı ve zor olduğu

D. Atları kazanç sağlamak amaçlı beslemenin yanlış olduğu

 

13) 

Aşağıdakilerden hangisi yılkı atının başına gelebilecek olaylardan değildir?

A. Kurda yem olur.

B. Satlıcana yakalanır.

C. Soğuğa yenik düşer.

D. Yarış atı olur.

 

14) 

"...Ne anan çeksin tezeği damın altına, ne sen. Sizi gören bu evde misafir sanar. Bakma alık alık yüzüme."

 Yukarıdaki metne göre, Üssüğünoğlu İbrahim'in kızına kızmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A. Tezeğin ıslanıp ateşi tutuşturmaması

B. Kızın eve geç gelmesi

C. Abisiyle kavga etmesi

D. Sürekli yatıp uyuması

 

15) 

"Aygır, Doru'yu koklamayı bıraktı. Göğsüne gelen ayakları itti. Kişnedi ve şahlandı. Gelen yumruk sıkıydı. Ve Çılkır'ı hemen savunmaya geçirecek ağırlıktaydı. Karşılıklı kişnemeler dört bir yöne dağıldı. Sesleri duyan atlar büsbütün kulak kesildiler. İşin içinde bir iş vardı."

Çılkır Kısrak ile Aygır Demirkır'ı dövüştüren sebep aşağıdakilerden hangisidir?

A. Açlık

B. Düşmanlık

C. Kıskançlık

D. Yabancılık

 

16) 

"… üç gün sürdü. Ovada kar namına zırnık kalmadı. Ekin kökleri bütünüyle ortaya çıktı. Güzlük ekinlerin toprağı örtemeyen açık yeşil yaprakları iplik iplik dikeldi."

Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A. Poyraz

B. Karayel

C. Lodos

D. Yıldızlama

 

17) 

Yılkı atlarına liderlik yapan at aşağıdakilerden hangisidir?

A. Doru

B. Çılkır

C. Kırat

D. Demirkır

 

18) 

Doru, yılkılık atlardan ayrılıp nehri geçerek yabancı bir köye gelir ve orada bir otluğun altında sabahlar. Bu otluk kime aittir?

A. Hıdır Emmi'ye

B. Duran Çavuş'a

C. Haydar'a

D. Yasin'e

 

19) 

"Duyduk, rüzgâr efendi duyduk. Kış geliyor diyorsun. Hoş geldi, sefalar getirdi. Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi? Sen öyle delicoş esip durma. İşleme fakirin, ciğerine… Harmanda isteriz, nazlı geline dönersin. Duyduk, işte kış geliyor."

Metindeki altı çizili cümleyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A. Rüzgârın harman zamanı esmediği

B. Rüzgârın çok şiddetli estiği

C. Rüzgârın esmesinin kış mevsimini işaret ettiği

D. Kış mevsiminin harman zamanına denk geldiği

 

20) 

"Kısrak peşinde idi. Başı önüne ezik ilerliyordu. Durdu, gerisine baktı. Çılkır donmuş gibi duruyordu. Gözünden düşmüştü. Acıma hissi duyuyordu, Çılkır'a…'Gel' der gibi başını salladı. Çılkır, dönüp bakmıyordu bile… Yüreğine acı bir keder oturmuştu Çılkır'ın... Ağlamaklı idi. Bir anda yapayalnız kalmış, umutlu dünya altından kayıp gitmişti. Yalnızlığını unutturan, yaşama gücü veren Kısrak'ın yüzüne bakacak hâli yoktu. Utanıyordu sanki... Kederden yaralarının acısını unuttu. Boynu eğik, ıslak gözleri toprağa takılı kaldı. Bu hakaret yıllar yılı çektiklerine tuz biber olmuştu. Gücünün tümünü yitirmiş, sanarsın yaşayıştan el ayak çekmişti. Şu anda bir kurt çıksa kıpırdamaz: 'Gel beni yık, ye, tüket' diye seslenirdi."

Yukarıda anlatılanlardan hangisi Çılkır'ın içinde bulunduğu durumu anlatmaz?

A. Yalnızlık

B. Mutluluk

C. Çaresizlik

D. Ümitsizlik

 

21) 

"Çok çekti Hıdır Emmi'n kadersiz kısrak. Bir dünya yüzü görmedi. İstedim bir atım olsun. Olmadı. Kırk yıldır ucu ucuna denk getiremedim. Oğul, uşak çoğaldı. Bir karnımızınan başa çıkamadık. At almak nerde? Zabın öküzlere kul köle olduk. Eşşek koştuk düvene... Şu öküze bak şu öküze! Şu deriye, şu kemiğe can gelecek de Hıdır bahar hergine çıkacak... Ee, Allah'tan umut kesilmez. Baharı bulsun da gerisi kolay. Bıldır çektiğimizi bu yıl da çekeriz, olur biter. Tanrı ahiretimizi kara yazmasın..."

Yukarıdaki metinden hareketle Hıdır Emmi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A. Kanaatkâr

B. Sabırlı

C. Umutlu

D. Hırslı

22) 

"Doru adam etti, Üssüğün  İbraam'ı babası neydi sanki?

- Kurttan kurt doğar. "

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki atasözüyle aynı anlamda değildir?

A. Üzüm üzüme baka baka kararır.

B. Anasına bak kızını al, kenarına bak bezini al.

C. Oğlan babasından öğrenir sofra düzmeyi, kız anasından  öğrenir sokak gezmeyi.

D. Katranı kaynatsan olur mu şeker, cinsi batasıca mutlaka cinsine çeker.

 

23) 

Dorukısrak'ın,  tayıyla birlikte Üssüğünoğlu İbrahim'e  yakalanmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Demirkır'ın Üssüğünoğlu'nu korkutması

B. Yılkılıkların sonunda güçlenip yuları boynuna geçirmelerine izin vermemesi

C. Yılkılıkların Dorukısrak'ın yanına Üssüğünoğlu'nu yaklaştırmaması

D. Mustafa'nın yuları atın boynuna atmak istememesi

 

24) 

Kaşifinoğlu, Devrek köyüne niçin gider?

A. Arkadaşının oğlunun düğününe katılmak için

B. Pazar alışverişi yapmak için

C. Alacağını almak için

D. Elindeki tavukları satmak için

 

25) 

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A. Kurtlar ile atlar arasında geçen ilk kavgada atlar galip gelir.

B. Yılkı atları ya çok soğuk, ya da tehlike karşısında birbirlerine sokulur.

C. Yılkıya bırakılan Doru, eserin sonunda yakalanarak eve getirilir.

D. İlkbaharın gelmesiyle Üssünoğlu, Doru'yu bulmaya karar verir.

 

 

BAŞARILAR DİLERİZ…

 

 

NURAY BAĞCI  SADIK KERİM UZAN HATİCE ERKOÇOĞLU


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam121
Toplam Ziyaret3718616
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.119632.2483
Euro34.816934.9564
Takvim