• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/halilakpinar
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
 • https://www.twitter.com/halilakpinar
 • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
 • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

9.SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI DERSİ 1.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

………………………….ANADOLU LİSESİ

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

9.SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI DERSİ 1.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

            Ad:                                                                                                                                           Sınıf:

            Soyadı:                                                                                                                                   No:

 

 

 1. 1.               Aşağıdaki şiirlerin konularına göre türlerini nedenleri ile belirtiniz. (10 puan)

Şiirler

Şiirin Türü

Bu vatan toprağın kara bağrında

Sıradağlar gibi duranlarındır.

Bir tarih boyunca onun uğrunda

Kendini tarihe verenlerindir.

Orhan Şaik Gökyay

 

Dün gece seni okumuştum

Aşktın sen ezbere okunan

Açık kalmış yıldızlar başımda

Seni okumuştum

En güzel kitabımdın

Selim Savaş Karakaş

 

Ne atom bombası,

Ne Londra Konferansı;

Bir elinde cımbız,

Bir elinde ayna;

Umurunda mı dünya!

Orhan Veli Kanık

 

 

 1. 2.              Karanlıklar dağılırken sükûn ürperdi.                                Al mendiller sallanarak her pencereden

Her vagonda coştu yanık yanık türküler.                          Tiren kalktı yavaş yavaş bir gelin gibi.

Masum yüzlü nefercikler bakıp gülerdi                            Yeşil kırlar arasından akıp giderken

Ellerinde, parıldayan keskin süngüler!                              Ağaçların helecanla çırpındı kalbi!

Yusuf Ziya Ortaç, Yabancı Ellerde

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri şiirden hareketle uygun ifadelerle doldurunuz. (10 puan)

a. Şiirde ....................................... nazım birimi kullanılmıştır.

b. Şiir .................................. ölçüsüyle yazılmıştır.

c. Şiirde ........................... kafiye düzeni kullanılmıştır.

ç. Şiirde .......................................... ve ...................................... söz sanatlarına başvurulmuştur

 

 1. 3.              Aşağıdaki cümlelerin yanına doğru (D) yanlış (Y) yazınız. (10 puan)

Kır ve doğa güzelliklerini konu edinen şiirlere pastoral şiir denir. (     )

Hece ölçüsü Türklerin millî ölçüsüdür. (     )

Fabllar, bir ahlak dersi vermesi yönüyle masallardan ayrılır. (     )

Masallarda olaylar Kafdağı, periler padişahının ülkesi gibi hayali mekânlarda geçer. (     )

İkiden fazla dizeden oluşan nazım birimine beyit denir. (     )

 

 1. 4.               “Ilık karanlık şarkı söylerdi, ay ışığı öperdi susamış toprağı.” cümlesinde hangi edebi sanat vardır ? Açıklayınız. (10 puan)

 

 

 

 1. 5.              Aşağıdaki nazım biçimlerini ait oldukları şiir geleneğine göre tabloya işaretleyiniz. (10 puan)

Türk Şiiri

Nazım Biçimleri

Gazel

Mani

Sone

Tuyuğ

Semai

Serbest Nazım

Kaside

Destan

Divan şiiri

nazım biçimleri

 

 

 

 

 

 

 

 

Halk şiiri

nazım biçimleri

 

 

 

 

 

 

 

 

Batı etkisindeki Türk şiiri nazım biçimler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 6.              Şiirde geçen altı çizili sıfatların türünü belirtiniz. (10 puan)

Gümüş bir dumanla kapandı her yer;

Yer ve gök bu akşam yayla dumanı;

Sürüler, çimenler, sarı çiçekler,

 

 

 

 1. 7.              İKİ KATIR

Biri yulaf yüklü iki katır gidiyordu;

Birinde tahsildarın paraları.

Para taşıyan biraz fazla kibirleniyordu;

Duymuyordu bile sırtındaki ağırlığı.

Pek de edalı adım atıyordu,

Çıngırağını şakırdataraktan.

Derken bir kaç adam çıktı uzaktan.

Haydutlar, para arıyorlardı;

                      …         Orhan Veli KANI, La Fontaine Masalları

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri bu fabldan hareketle uygun ifadelerle doldurunuz. (20 puan)

a. Fablda ............................ anlatım biçiminden yararlanılmıştır.

b. Fabl; serim, ..................., ................, .................. bölümlerinden oluşmaktadır.

c. Fablda bir ..................... verme amaçlanmıştır.

ç. Fabl ...................... şekilde yazılmıştır.

d. Fablda .................... ve .................... belirsizdir.

e. Fablda .............................. bir dil kullanılmıştır.

 

 

 1. 8.              (I) Masallar; döşeme, serim, düğüm, çözüm ve dilek bölümlerinden oluşur. (II) Döşeme bölümü; dinleyicinin ilgisini çekme amacı taşıyan, masalda anlatılanlarla ilgisi bulunmayan bir tekerlemeyle başlar. (III) Serim bölümünde olaya giriş yapılır. (IV) Asıl olay dilek bölümünde anlatılır. (V) Dilek bölümü “Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.” gibi kalıplaşmış sözlerle son bulur.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? (10 puan)

A) I.           B) II.       C) III.     D) IV.     E) V.

 

 

 1. 9.              Aşağıdakilerden hangisi masalın özelliklerinden biri değildir? (10 puan)

A) Duyulan geçmiş zamanla anlatılması

B) Eğitici özellik taşıması

C) Millî duygulara yer vermesi

D) Sonradan yazıya geçirilmesi

E) Kahramanların olağanüstü özellikler taşıması

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………….ANADOLU LİSESİ

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

9.SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI DERSİ 1.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI CEVAP ANAHTARI

            Ad:                                                                                                                                           Sınıf:

            Soyadı:                                                                                                                                   No:

 

 

1 Aşağıdaki şiirlerin konularına göre türlerini nedenleri ile belirtiniz. (10 puan)

Şiirler

Şiirin Türü

Bu vatan toprağın kara bağrında

Sıradağlar gibi duranlarındır.

Bir tarih boyunca onun uğrunda

Kendini tarihe verenlerindir.

Orhan Şaik Gökyay

   EPİL ŞİİR

Dün gece seni okumuştum

Aşktın sen ezbere okunan

Açık kalmış yıldızlar başımda

Seni okumuştum

En güzel kitabımdın

Selim Savaş Karakaş

LİRİK ŞİİR

Ne atom bombası,

Ne Londra Konferansı;

Bir elinde cımbız,

Bir elinde ayna;

Umurunda mı dünya!

Orhan Veli Kanık

SATİRİK ŞİİR

 

2Karanlıklar dağılırken sükûn ürperdi.                   Al mendiller sallanarak her pencereden

Her vagonda coştu yanık yanık türküler.                          Tiren kalktı yavaş yavaş bir gelin gibi.

Masum yüzlü nefercikler bakıp gülerdi                            Yeşil kırlar arasından akıp giderken

Ellerinde, parıldayan keskin süngüler!                              Ağaçların helecanla çırpındı kalbi!

Yusuf Ziya Ortaç, Yabancı Ellerde

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri şiirden hareketle uygun ifadelerle doldurunuz. (10 puan)

a. Şiirde .......................KIT’A............. nazım birimi kullanılmıştır.

b. Şiir ....................13........ ölçüsüyle yazılmıştır.

c. Şiirde ...................ÇAPRAZ.... kafiye düzeni kullanılmıştır.

ç. Şiirde ..........................BENZETME............ ve ................KİŞİLEŞTİRME.......... söz sanatlarına başvurulmuştur

3Aşağıdaki cümlelerin yanına doğru (D) yanlış (Y) yazınız. (10 puan)

Kır ve doğa güzelliklerini konu edinen şiirlere pastoral şiir denir. (  D   )

Hece ölçüsü Türklerin millî ölçüsüdür. (   D  )

Fabllar, bir ahlak dersi vermesi yönüyle masallardan ayrılır. (  Y   )

Masallarda olaylar Kafdağı, periler padişahının ülkesi gibi hayali mekânlarda geçer. (   D  )

İkiden fazla dizeden oluşan nazım birimine beyit denir. (  Y   )

 

4“Ilık karanlık şarkı söylerdi, ay ışığı öperdi susamış toprağı.” cümlesinde hangi edebi sanat vardır ? Açıklayınız. (10 puan)

Kişileştirme sanatı yapılmıştır

5Aşağıdaki nazım biçimlerini ait oldukları şiir geleneğine göre tabloya işaretleyiniz. (10 puan)

Türk Şiiri

Nazım Biçimleri

Gazel

Mani

Sone

Tuyuğ

Semai

Serbest Nazım

Kaside

Destan

Divan şiiri

nazım biçimleri

v

 

 

v

 

 

v

 

Halk şiiri

nazım biçimleri

 

v

 

 

v

 

 

v

Batı etkisindeki Türk şiiri nazım biçimler

 

 

v

 

 

v

 

 

 

 

 

 

6Şiirde geçen altı çizili sıfatların türünü belirtiniz. (10 puan)

Gümüş bir dumanla kapandı her yer;

Yer ve gök bu akşam yayla dumanı;

Sürüler, çimenler, sarı çiçekler,

Niteleme sıfatı- belgisiz sıfat- işaret sıfatı-niteleme sıfatı

 

 

7İKİ KATIR

Biri yulaf yüklü iki katır gidiyordu;

Birinde tahsildarın paraları.

Para taşıyan biraz fazla kibirleniyordu;

Duymuyordu bile sırtındaki ağırlığı.

Pek de edalı adım atıyordu,

Çıngırağını şakırdataraktan.

Derken bir kaç adam çıktı uzaktan.

Haydutlar, para arıyorlardı;

                      …         Orhan Veli KANI, La Fontaine Masalları

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri bu fabldan hareketle uygun ifadelerle doldurunuz. (20 puan)

a. Fablda ..............öyküleyici... anlatım biçiminden yararlanılmıştır.

b. Fabl; serim, ...........düğüm..., .......çözüm....., ..........öğüt..... bölümlerinden oluşmaktadır.

c. Fablda bir ...........öğüt..... verme amaçlanmıştır.

ç. Fabl .............ders... şekilde yazılmıştır.

d. Fablda ...........yer...... ve ...........zaman....... belirsizdir.

e. Fablda .................sade......... bir dil kullanılmıştır.

 

 

8(I) Masallar; döşeme, serim, düğüm, çözüm ve dilek bölümlerinden oluşur. (II) Döşeme bölümü; dinleyicinin ilgisini çekme amacı taşıyan, masalda anlatılanlarla ilgisi bulunmayan bir tekerlemeyle başlar. (III) Serim bölümünde olaya giriş yapılır. (IV) Asıl olay dilek bölümünde anlatılır. (V) Dilek bölümü “Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.” gibi kalıplaşmış sözlerle son bulur.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? (10 puan)

A) I.           B) II.       C) III.     D) IV.    E) V.

 

 

9Aşağıdakilerden hangisi masalın özelliklerinden biri değildir? (10 puan)

A) Duyulan geçmiş zamanla anlatılması

B) Eğitici özellik taşıması

C) Millî duygulara yer vermesi

D) Sonradan yazıya geçirilmesi

E) Kahramanların olağanüstü özellikler taşıması

 

 

 

www.egitimhane.com


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam222
Toplam Ziyaret3727425
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.758032.8893
Euro35.021935.1622
Takvim