• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/halilakpinar
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
  • https://www.twitter.com/halilakpinar
  • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
  • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

Müdür-Müdür Yardımcılığı Sınav Konuları

 SINAV KONULARI
 Müdürlük Seçme Sınavı Konuları ve Puan Değeri
Sıra
No
      KONULAR Puan Değeri
1 Türkçe‐dil bilgisi % 10
2 Resmî yazışma kuralları % 4
3 Halkla ilişkiler ve iletişim becerileri % 4
4 Okul Yönetimi % 4
5 Yönetimde insan ilişkileri % 4
6 Okul geliştirme % 4
7 Eğitim ve öğretimde etik % 5
8 Türk İdare sistemi ve protokol kuralları % 5
KANUNLAR
6 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
7 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
%60
6
8 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
9 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
10 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
11 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
12 1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun
13 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
14 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
15 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
BAKANLAR KURULU KARARI
16 Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin
Karar
YÖNETMELİKLER
17 Millî Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği
18 Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
19 Millî Eğitim Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik
20 Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
21 Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler
Yönetmeliği
22 Millî Eğitim Bakanlığı Okul‐Aile Birliği Yönetmeliği
23 Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği
24 Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği
25 Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
26 Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği
27 Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği
28 26184 sayılı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
29 17475 sayılı Ulusal ve Resmî Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği
YÖNERGELER
30 Millî Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesi
31 Millî Eğitim Bakanlığı Personeli İzin Yönergesi
32 Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Aylıkla Ödüllendirilmesi Hakkında Yönerge
Müdür Yardımcılığı Seçme Sınavı Konuları ve Puan Değeri
Sıra
No
     KONULAR Puan Değeri
1 Türkçe‐dil bilgisi %10
2 Resmî yazışma kuralları % 5
3 Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılâp Tarihi ve Ulusal Güvenlik % 10
4 T.C. Anayasası (Top. %9)
a) Genel Esaslar %3
b) Temel Hak ve Ödevler %3
c) Cumhuriyetin Temel Organları %3
5 Genel Kültür %6
KANUNLAR
6 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
7 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
8 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
9 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
10 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
11 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
12 1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun
13 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
14 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
15 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
%60
7
BAKANLAR KURULU KARARI
16 Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin
Karar
YÖNETMELİKLER
17 Millî Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği
18 Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
19 Millî Eğitim Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik
20 Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
21 Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler
Yönetmeliği
22 Millî Eğitim Bakanlığı Okul‐Aile Birliği Yönetmeliği
23 Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği
24 Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği
25 Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
26 Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği
27 Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği
28 26184 sayılı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
29 17475 sayılı Ulusal ve Resmî Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği
YÖNERGELER
30 Millî Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesi
31 Millî Eğitim Bakanlığı Personeli İzin Yönergesi
32 Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Aylıkla Ödüllendirilmesi Hakkında Yönerge

Müdür-Müdür Yardımcılığı Sınav Konuları genel başlıklar

01- TüRKçE – DİLBİLGİSİ

02- RESMİ YAZIŞMA KURALLARI

03- ATATüRK İLKELERİ VE İNKILâP TARİHİ

04- ULUSAL GüVENLİK

05- T.C. ANAYASASI

06- GENEL KüLTüR

07- YASA VE YöNETMELİKLER

a) 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU

b) 1739 SAYILI MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU

c) 3797 SAYILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE

GöREVLERİ HAKKINDA KANUN VE EKİ

d) 1702 SAYILI İLK VE ORTA TEDRİSAT MUALLİMLERİNİN

TERFİ VE TECZİYELERİ HAKKINDA KANUN

e) 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKINDA KANUN

f) 7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNU

g) 3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI,

RüŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MüCADELE KANUNU

h) 222 SAYILI İLKöĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU

ı) 3308 SAYILI çIRAKLIK VE MESLEKİ EĞİTİM KANUNU

k) 625 SAYILI öZEL öĞRETİM KURUMLARI KANUNU(YÜRÜLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR)

l) 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GöREVLİLERİNİN

YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

m) 3071 SAYILI DİLEKçE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN

n) SİCİL VE DİSİPLİN YöNETMELİĞİ

o) PERSONEL İZİN YöNERGESİ

p) MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YöNETİCİLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YöNETMELİĞİ ( yönetmelik çıktığı an eklenecektir )

r) MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİ GöREVDE YüKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YöNETMELİĞİ

s) MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ YöNERGESİ

08- HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM BECERİLERİ

09- OKUL YöNETİMİ

10- YöNETİMDE İNSAN İLİŞKİLERİ

11- MESLEKİ ETİK ( EĞİTİM VE öĞRETİMDE ETİK )

12- TüRK İDARE SİSTEMİ VE PROTOKOL KURALLARI

13- 5442 SAYILI İL İDARESİ KANUNU

14- GEçMİŞ YILLARDA çIKMIŞ SORULAR (1999-2009)

NOT: Sınav konuları yönetici atama taslağına göre hazırlanmıştır.

Sınav konularını ve ders notlarını üCRETSİZ olarak e-posta adresinize almak için lütfen sitemize üye olarak aktivasyon işleminizi gerçekleştirin.Üyelikte belirttiğiniz e-posta adresinize gönderilecektir.Ayrıca sitemizde yayınlanacaktır.

DERS NOTLARI İÇİN TIKLAYIN

MÜDÜRLÜK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI

MÜDÜR YARDIMCILIĞI SORULARI VE CEVAPLARI

MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAV SORULARI ÇIKMIŞ SORULAR


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam147
Toplam Ziyaret3735323
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.981133.1133
Euro35.899936.0438
Takvim