• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/halilakpinar
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
  • https://www.twitter.com/halilakpinar
  • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
  • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

9.SINIF DİA 2.DÖNEM 1.SINAVLAR

 BATIKENT LİSESİ 9-M SINIFI DİL VE ANLATIM DERSİ 2009–10 ÖĞRETİM YILI

1–1 CEVAP ANAHTARI            

1.Aşağıdaki cümlelerde dil hangi işlevlerde kullanılmış karşılarına yazınız?

Eyvah, babam geldi!                                         HEYECANA BAĞLI İŞLEV

Lütfen sessiz olur musunuz?                            ALICIYI HAREKETE GEÇİRME İŞLEVİ

Su yüz derecede kaynamaz.                             GÖNDERGESEL İŞLEV

Zamirler, ismin yerini tutan kelimelerdir.      DİL ÖTESİ İŞLEV

Sesim geliyor mu?                             KANALI KONTROL İŞLEVİ

2.”Ağır “ve “açık” kelimelerini faklı bağlamlarda, birer cümlede, kullanınız?

BU ÇUVAL ÇOK AĞIRMIŞ.

ÇOK AĞIR SÖZLER SÖYLEDİ.

KAPI AÇIK KALMIŞ.

AÇIK SÖZLÜ BİR ARKADAŞTI.

3. A- Jandarma: Türkçe kelimeler j ile başlamaz.

B- Saat: Türkçe kelimelerde iki ünlü yan yana bulunmaz.

C- Kalem: Türkçe kelimeler büyük ünlü uyumuna uyar.”Kalem” uymuyor.

D- Wat: Türkçe kelimeler w ile başlamaz ve w Türkçe kelimelerde bulunmaz.

E- Rus: Türkçe kelimeler r ile başlamaz.

4.Türkçenin köken ve yapı bakımından Dünya dilleri arasındaki yerini belirtiniz?

KÖKEN BAKIMINDAN: URAL ALTAY DİL AİLESİNİN ALTAY KOLUNDADIR.

YAPI BAKIMINDAN: SONDAN EKLEMELİ BİR DİLDİR.

5. A- Sabahçı: Ünsüz benzeşmesi   

B- Sağlığımız: Sert ünsüz yumuşaması  

C- Ağlıyorum: Ünlü daralması  

D-Annesi: Kaynaştırma    

E- Hissetmeli: Ünsüz çoğalması

6. Duygu, düşünce ve isteklerin yazı, konuşma ve görsel-işitsel akla gelebilecek her türlü araçla aktarılmasına iletişim denir.

İletişim Türleri:

* Dille gerçekleştirilen iletişim

* Jest ve mimiklerle gerçekleştirilen iletişim

* Resim, şekil, çizgi gibi sembollerle gerçekleştirilen iletişim

* Simgelerle gerçekleştirilen iletişim

7.Aşağıdaki yargılar doğru ise (D),yanlış ise (Y) koyunuz? 

( D )Kültür, maddi ve manevi kültür diye ikiye ayrılır.

( D )Dil göstergeleri(kelimeler) nedensizdir.

( Y )Kültür, milletleri ortak değerler etrafında birleştirir.

( Y )Dil, zaman içinde değişmeyen cansız bir varlıktır.

( D ) Konuşma dili günlük hayatta farklılık gösterirken yazı dili farklılık göstermez.          

8.Aşağıdaki boşlukları doldurunuz?

Türkçenin ÇUVAŞÇA ile YAKUTÇA olmak üzere iki lehçesi vardır.

Günlük hayatta insanların karşı karşıya geldikleri her an için kullandıkları doğal dile KONUŞMA DİLİ denir.

Bir Urfalı ile Ordulunun farklı konuşmasına AĞIZ denir.

Bir Kırgız ile bir Azeri’nin farklı konuşmasına ŞİVE denir.

Bir toplumda belli kesimlerin kendi aralarında anlaşmayı sağlamak amacıy­la kullandıkları özel dile ARGO denir.

9. Öğretmen:--- Çocuklar konuyu anladınız mı?

Çocuklar:--- Evet, anladık.

Yukarıdaki karşılıklı konuşmanın iletişim öğelerini gösteriniz.

GÖNDERİCİ ÖĞRETMEN... İLETİ:”ÇOCUKLAR KONUYU ANLADINIZ MI?”

KANAL: ”SES”...ALICI: ÇOCUKLAR

DÖNÜT:”EVET ANLADIK”...BAĞLAM: SINIF

10. Sosyal gösterge: Bayramlaşma, yaşlıya yer verme...

      Dil göstergesi: Moralini sağlam tut.   

      Doğal gösterge: Palto giymek, çiçeklerin açması 

BATIKENT LİSESİ 9-M SINIFI DİL VE ANLATIM DERSİ 2009–10 ÖĞRETİM YILI

1–1 SORULARIDIR.              

 

1.Aşağıdaki cümlelerde dil, hangi işlevlerde kullanılmıştır? Karşılarına yazınız?

 

Eyvah, babam geldi!                                        ……………………………..

Lütfen sessiz olur musunuz?                            ……………………………..

Su, yüz derecede kaynamaz.                            ……………………………...

Zamirler, ismin yerini tutan kelimelerdir.        ………………………………

Sesim geliyor mu?                                           ………………………………

 

2.”Ağır “ve “açık” kelimelerini farklı bağlamlarda, birer cümlede, kullanınız?

 

 

 

 

 

 

3.Aşağıdaki kelimeler Türkçe değildir. Bu kelimelerin neden Türkçe olmadıklarını ayrı ayrı yazınız.

 

A- Jandarma:

B- Saat:

C- Kalem:

D- Wat:

E- Rus:

 

 

 

4.Türkçenin köken ve yapı bakımından Dünya dilleri arasındaki yerini belirtiniz?

 

 

 

 

 

 

 

5.Aşağıdaki kelimelerde geçen ses olaylarının isimlerini yazınız.

A- Sabahçı   

B- Sağlığımız  

C- Ağlıyorum  

D-Annesi    

E- Hissetmeli

 

6.İletişimin tanımını yaparak çeşitlerini yazınız.

 

 

 

 

 

 

7.Aşağıdaki yargılar doğru ise (D),yanlış ise (Y) koyunuz?

(   )Kültür, maddi ve manevi kültür diye ikiye ayrılır

(   )Dil göstergeleri(kelimeler) nedensizdir.

(   )Kültür, milletleri ortak değerler etrafında birleştirir.

(   )Dil, zaman içinde değişmeyen cansız bir varlıktır.

(    )Konuşma dili günlük hayatta farklılık gösterirken yazı dili farklılık göstermez.          

 

8.Aşağıdaki boşlukları doldurunuz?

 

Türkçenin ……………………..ile ………………………olmak üzere iki lehçesi vardır.

Günlük hayatta insanların karşı karşıya geldikleri her an için kullandıkları doğal dile………………………..denir.

Bir Urfalı ile Ordulunun farklı konuşmasına……………………………denir.

Bir Kırgız ile bir Azeri’nin farklı konuşmasına ………………………denir.

Bir toplumda belli kesimlerin kendi aralarında anlaşmayı sağlamak amacıy­la kullandıkları özel  dile………………….denir.

 

9.

Öğretmen:

--- Çocuklar konuyu anladınız mı?

Çocuklar:

--- Evet, anladık.

Yukarıdaki karşılıklı konuşmanın iletişim öğelerini gösteriniz.

 

 

 

 

 

10.Aşağıdaki göstergelere birer örnek veriniz.

Sosyal gösterge:

Dil göstergesi:

Doğal gösterge:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not değerlendirmesi:1.-9. cevaplar 10’ar;10.cevap 3;imla ve noktalama 7 puandır.

 

Not: İmla kurallarına ve noktalama işaretlerine titizlikle uyulacaktır.

                                                                                                          Ali Arıbaş

                                                                                              Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

                                                                                                          Başarılar dilerim…

 

Adı:                                    Dil ve Anlatım 9. Sınıf I. Dönem  I. Yazılı Sorularıdır

Soyadı:                                                                      B Gurubu

Sınıfı:                                                                       

No:

www.halilakpinar.net  www.ogderdenizli.org

S.1. İletişimi tanımlayarak, aşağıdaki metinde “gönderici, alıcı, ileti ve dönütü” tespit ederek karşılarına yazınız. (7+2+2+2+2 p)

  

            Kavgacı bir genç varmış. Babası bir gün onu tahta bir levhanın önüne götürmüş. “Arkadaşlarınla kavga ettiğin zaman, buraya bir çivi çak.” demiş. Genç, birinci günde tahtaya otuz yedi tane çivi çakmış. Sonraki günlerde kendi kendini kontrol etmeye çalışmış ve her geçen gün daha az çivi çakmış. Nihayet bir gün hiç çivi çakmamış. Babasına gidip hiç çivi çakmadığını söylemiş. Babası: “Bugünden başlayarak kavga etmediğin her gün için bir çivi sök.” demiş. Günler sonra çocuk babasına hiç çivi kalmadığını söylemiş. Babası ona “Aferin! Ama tahta perdeye dikkatli bak.” demiş. “Artık bir çok delik var ve bu tahta perde hiçbir zaman eskisi gibi sağlam olmayacak.”

“Arkadaşlarla kavga edildiği zaman kötü sözler söylenir. Her kötü kelime bir iz bırakır. Arkadaşların seni affedebilir ama bu iz daima kalır.”

İletişim :

 

Gönderici ……………………………. alıcı ………………………  ileti ……………………………..  dönüt ……………………….

 

S.2.Türkçenin köken bakımından Dünya dilleri arasındaki yerini belirtiniz? (10 p)

 

S.3. Aşağıda verilen cümlelerde dil hangi işlevde kullanılmıştır? Karşılarına yazınız.  (2+2+2+2+2 p)

Eyvah, babam geldi!                                                               …………………………………..

Lütfen sessiz olur musunuz?                                                 ………………………………….

Su yüz derecede kaynamaz.                                                   ……………………………………

Zamirler, ismin yerini tutan kelimelerdir.                                ………………………………….

Sesim geliyor mu?                                                                  ……………………………………………

 

S.4. Aşağıdaki yargılar doğru ise (D),yanlış ise (Y) koyunuz?  (2+2+2+2+2 p)

 

(  ) Dil göstergeleri, yansıma sözcükler hariç nedensizdir

(  ) Kültür, milletleri ortak değerler etrafında birleştirir.

(  ) Dil zaman içinde değişmeyen cansız bir varlıktır.                                                                      

(   ) Konuşma dili günlük hayatta farklılık gösterirken yazı dili farklılık göstermez.  

 (   )  Orhun Abideleri Uygurların Türk dünyasına mirasıdır.  

 

S.5. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz?   (2+2+2+2+2 p)

 

Türkçenin ………………. ile …………………….. olmak üzere iki lehçesi vardır.

Bir Urfalı ile Ordulunun farklı konuşmasına ……………. denir.

İnsanların geçmişten geleceğe birbirlerini etkileyerek oluşturdukları değerlere  ……………… denir.

Türkçenin ilk yazılı örneklerini ……………………….. vermişlerdir.

 

S.6. Aşağıdaki eserler, Türkçenin hangi dönemlerine aittir? Karşılarına yazınız?   (2+2+2+2+2 p)

 

Kutadgu Bilig

 

Yaban  (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

 

Göktürk Kitabeleri

 

Yunus Emre Divanı

 

Çalıkuşu  (Reşat Nuri Güntekin)

 

 


S.7.  “ Annem patik örüyordu sen giyesin diye,

         Sen henüz doğmamıştın.”

Yukarıdaki dizelerde büyük ünlü uyumuna uymayan kaç tane kelime vardır? ? (5 p)

A. 6        B.  5         C. 3         D. 4            E. 2

 

 

 

 

 

 

S.8. Dil tarihçileri, Türkçenin tarihi geçmişini 13. yy’ye kadar götürebilmektedirler.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? ? (5 p)

A) Türkçenin ilk yazılı ürünleri bu yy’de verilmiştir.

B) Türkler yerleşik hayata bu yüzyılda geçmiştir.

C) Türkler İslamiyeti bu yüzyılda kabul etmiştir.

D) Türkiye Cumhuriyeti bu yüzyılda kurulmuştur.

E) Latin alfabesi bu yüzyılda kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

S.9. Dil- Kültür ilişkisini açıklayınız. (15 p)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.10. Türkçenin gelişmesi ve korunması için neler yapılabilir? Düşüncelerinizi yazınız. (10 p)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Celalettin TÜTEN                                                                                            İsmail DİREK

            Türk Edebiyatı Öğretmeni                                                                              Okul Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adı:                                    Dil ve Anlatım 9. Sınıf I. Dönem  I. Yazılı Sorularıdır

Soyadı:                                                                      B Gurubu Cevapları

Sınıfı:                                                                       

No:

 

S.1. İletişimi tanımlayarak, aşağıdaki metinde “gönderici, alıcı, ileti ve dönütü” tespit ederek karşılarına yazınız. (7+2+2+2+2 p)

  

            Kavgacı bir genç varmış. Babası bir gün onu tahta bir levhanın önüne götürmüş. “Arkadaşlarınla kavga ettiğin zaman, buraya bir çivi çak.” demiş. Genç, birinci günde tahtaya otuz yedi tane çivi çakmış. Sonraki günlerde kendi kendini kontrol etmeye çalışmış ve her geçen gün daha az çivi çakmış. Nihayet bir gün hiç çivi çakmamış. Babasına gidip hiç çivi çakmadığını söylemiş. Babası: “Bugünden başlayarak kavga etmediğin her gün için bir çivi sök.” demiş. Günler sonra çocuk babasına hiç çivi kalmadığını söylemiş. Babası ona “Aferin! Ama tahta perdeye dikkatli bak.” demiş. “Artık bir çok delik var ve bu tahta perde hiçbir zaman eskisi gibi sağlam olmayacak.”

“Arkadaşlarla kavga edildiği zaman kötü sözler söylenir. Her kötü kelime bir iz bırakır. Arkadaşların seni affedebilir ama bu iz daima kalır.”

İletişim :

 

Gönderici   baba   alıcı kavgacı çocuk    ileti kavka kötüdür  dönüt Çocuğun kavgayı bırakması

 

S.2.Türkçenin köken bakımından Dünya dilleri arasındaki yerini belirtiniz? (10 p)

 

S.3. Aşağıda verilen cümlelerde dil hangi işlevde kullanılmıştır? Karşılarına yazınız.  (2+2+2+2+2 p)

Eyvah, babam geldi!                                                               Heyecan bildirme işlevi

Lütfen sessiz olur musunuz?                                                 Alıcıyı harekete geçirme işlevi

Su yüz derecede kaynamaz.                                                   Göndergesel işlev

Zamirler, ismin yerini tutan kelimelerdir.                                Dil ötesi işlev

Sesim geliyor mu?                                                                  Kanalı kontrol işlevi

 

S.4. Aşağıdaki yargılar doğru ise (D),yanlış ise (Y) koyunuz?  (2+2+2+2+2 p)

 

( D ) Dil göstergeleri, yansıma sözcükler hariç nedensizdir

( Y ) Kültür, milletleri ortak değerler etrafında birleştirir.

(Y) Dil zaman içinde değişmeyen cansız bir varlıktır.                                                                      

( D  ) Konuşma dili günlük hayatta farklılık gösterirken yazı dili farklılık göstermez.  

 (Y   )  Orhun Abideleri Uygurların Türk dünyasına mirasıdır.  

 

S.5. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz?   (2+2+2+2+2 p)

 

Türkçenin Çavuşça ile Yakutça olmak üzere iki lehçesi vardır.

Bir Urfalı ile Ordulunun farklı konuşmasına ağız denir.

İnsanların geçmişten geleceğe birbirlerini etkileyerek oluşturdukları değerlere  kültür  denir.

Türkçenin ilk yazılı örneklerini Göktürkler vermişlerdir.

 

S.6. Aşağıdaki eserler, Türkçenin hangi dönemlerine aittir? Karşılarına yazınız?   (2+2+2+2+2 p)

 

Kutadgu Bilig

Eski Türkçe

Yaban  (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

Türkiye Türkçesi

Göktürk Kitabeleri

Eski Türkçe

Yunus Emre Divanı

Eski Anadolu Türkçesi

Çalıkuşu  (Reşat Nuri Güntekin)

Türkiye Türkçesi

 


S.7.  “ Annem patik örüyordu sen giyesin diye,

         Sen henüz doğmamıştın.”

Yukarıdaki dizelerde büyük ünlü uyumuna uymayan kaç tane kelime vardır? ? (5 p)

A. 6        B.  5         C. 3         D. 4            E. 2

 

 

 

 

 

 

S.8. Dil tarihçileri, Türkçenin tarihi geçmişini 13. yy’ye kadar götürebilmektedirler.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? ? (5 p)

A) Türkçenin ilk yazılı ürünleri bu yy’de verilmiştir.

B) Türkler yerleşik hayata bu yüzyılda geçmiştir.

C) Türkler İslamiyeti bu yüzyılda kabul etmiştir.

D) Türkiye Cumhuriyeti bu yüzyılda kurulmuştur.

E) Latin alfabesi bu yüzyılda kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

S.9. Dil- Kültür ilişkisini açıklayınız. (15 p)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.10. Türkçenin gelişmesi ve korunması için neler yapılabilir? Düşüncelerinizi yazınız. (10 p)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Celalettin TÜTEN                                                                                            İsmail DİREK

            Türk Edebiyatı Öğretmeni                                                                              Okul Müdürü

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

Adı:                                    Dil ve Anlatım 9. Sınıf I. Dönem  I. Yazılı Sorularıdır

Soyadı:                                                                      A Gurubu

Sınıfı:                                                                       

No:

 

S.1. İletişimi tanımlayarak, aşağıdaki metinde “gönderici, alıcı, ileti ve dönütü” tespit ederek karşılarına yazınız. (7+2+2+2+2 p)

 

Hasta yatağında yatmakta olan İhtiyar Çiftçi, on iki oğlunu da yanına çağırarak: “Her biriniz birer çubuk bulup bana getirin.” der. Oğulları birer çubuk bularak babalarının huzuruna gelirler. İhtiyar Çiftçi, bu çubukları birbirine bağlayarak: “Hadi kırın bunları.” der. Oğlanlar epey uğraşmalarına rağmen birbirine bağlı olan çubukları kıramazlar. İhtiyar Çiftçi çubukları oğullarından alır ve çözerek oğullarına birer tane verir. “Hadi şimdi kırın.” der.  Oğlanlar çubukları kolayca kırarlar. Bunun üzerine İhtiyar Çiftçi oğullarına dönerek: “Eğer birlik olursanız sizi kimse yenemez. Ama birbirinizden ayrılırsanız kolayca yenilirsiniz.” der.

Çiftçinin oğulları hayatları buyu birbirlerinden hiç ayrılmaz ve mutlu bir hayat sürerler.

 

Gönderici…………………………  alıcı…………………….    ileti…………………...  dönüt……………………

 

S.2. Türkçenin yapı bakımından dünya dilleri arasındaki yerini belirtiniz? (10 p)

 

 

S.3. Aşağıda verilen cümlelerde dil hangi işlevde kullanılmıştır? Karşılarına yazınız.  (2+2+2+2+2 p)

 

Konuyu anladınız mı?                                                  ………………………………………………

Örnekleri yazınız.                                                        ……………………………………………

Birlikten kuvvet doğar.                                                           …………………………………………..……...

Nesne, yapılan işten etkilenen öğedir.                                   ……………………………………………………

Eyvah cüzdanımı kaybettim!                                      ………………………………………………….…

 

S.4. Aşağıdaki yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) koyunuz? (2+2+2+2+2 p)

 

(   ) Dil en gelişmiş iletişim aracı değildir.

(   ) Kültür bir milleti diğer milletlerden ayırır.

(   ) Güneşin doğması sosyal bir göstergedir.

(   ) Çekimli dillerde anlam vurguyla sağlanır.

(   ) konuşma dilinin kelime dağarcığı yazı diline göre oldukça fazladır.

 

S.5. Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri yazınız.  (2+2+2+2+2 p)

 

Bir Kırgız ile bir Azeri’nin farklı konuşmasına ………………………denir.

Kaşgarlı Mahmut tarafından 1072-1074 yıllarında yazılan …………………………………………………. Türkçenin ilk sözlüğü olma özelliğine sahiptir.

Geçmişin kültürel değerleri bugüne, bugünün kültürel değerleri geleceğe  …………………  aracılığı ile taşınır.

Bir toplumda belli kesimlerin kendi aralarında anlaşmayı sağlamak amacıy­la kullandıkları özel  dile………………….denir. 

Günlük hayatta insanların karşı karşıya geldikleri her an için kullandıkları doğal dile ……………………….. denir.

 

 

S.6. Aşağıdaki eserler, Türkçenin hangi dönemlerine aittir? Karşılarına yazınız? (2+2+2+2+2 p)

 

Divan-ı Hikmet

 

Nutuk

 

Uygur metinleri

 

Yunus Emre Divanı

 

Çile  (Necip Fazıl KISAKÜREK)

 


 

 

S.7.  Haydi Abbas vakit tamam

      Akşam diyordun işte oldu akşam

Cahit Sıtkı’nın yukarıdaki dizelerinde büyük ünlü uyumuna uymayan kaç sözcük vardır? (5 p)

 

A.  4            B.  5          C. 1        D.    3        E.      2

 

 

 

S.8.  Aşağıdakilerden hangisi dilin özelliklerinden biri değildir? (5 p)

       A. Kendine özgü kuralları olması

       B. Doğal bir iletişim aracı olması

       C. Sosyal bir kurum olması

       D. İşaretler sistemi olması

       E. Oluşum tarihinin belli olması

 

 

 

S.8. Dil- Kültür ilişkisini kısaca açıklayınız. (15 p)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.9.Türkçenin gelişmesi ve korunması için neler yapılabilir? Düşüncelerinizi yazınız. (10 p)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Celalettin TÜTEN                                                                                            İsmail DİREK

            Türk Edebiyatı Öğretmeni                                                                              Okul Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adı:                                    Dil ve Anlatım 9. Sınıf I. Dönem  I. Yazılı Sorularıdır

Soyadı:                                                                      A Gurubu Cevapları

Sınıfı:                                                                       

No:

 

S.1. İletişimi tanımlayarak, aşağıdaki metinde “gönderici, alıcı, ileti ve dönütü” tespit ederek karşılarına yazınız. (7+2+2+2+2 p)

 

Hasta yatağında yatmakta olan İhtiyar Çiftçi, on iki oğlunu da yanına çağırarak: “Her biriniz birer çubuk bulup bana getirin.” der. Oğulları birer çubuk bularak babalarının huzuruna gelirler. İhtiyar Çiftçi, bu çubukları birbirine bağlayarak: “Hadi kırın bunları.” der. Oğlanlar epey uğraşmalarına rağmen birbirine bağlı olan çubukları kıramazlar. İhtiyar Çiftçi çubukları oğullarından alır ve çözerek oğullarına birer tane verir. “Hadi şimdi kırın.” der.  Oğlanlar çubukları kolayca kırarlar. Bunun üzerine İhtiyar Çiftçi oğullarına dönerek: “Eğer birlik olursanız sizi kimse yenemez. Ama birbirinizden ayrılırsanız kolayca yenilirsiniz.” der.

Çiftçinin oğulları hayatları buyu birbirlerinden hiç ayrılmaz ve mutlu bir hayat sürerler.

 

Gönderici İhtiyar Çiftçi  alıcı oğulları  ileti birlikten kuvvet doğar dönüt  oğulların birbirinden ayrılmaması

 

S.2. Türkçenin yapı bakımından dünya dilleri arasındaki yerini belirtiniz? (10 p)

 

 

S.3. Aşağıda verilen cümlelerde dil hangi işlevde kullanılmıştır? Karşılarına yazınız.  (2+2+2+2+2 p)

 

Konuyu anladınız mı?                                                  Kanalı kontrol işlevi

Örnekleri yazınız.                                                        Alıcıyı harekete geçirme işlevi

Birlikten kuvvet doğar.                                                           Göndergesel işlev

Nesne, yapılan işten etkilenen öğedir.                                   Dil ötesi işlev

Eyvah cüzdanımı kaybettim!                                      Heyecan bildirme işlevi

 

S.4. Aşağıdaki yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) koyunuz? (2+2+2+2+2 p)

 

( Y ) Dil en gelişmiş iletişim aracı değildir.

(D ) Kültür bir milleti diğer milletlerden ayırır.

( Y) Güneşin doğması sosyal bir göstergedir.

(Y) Çekimli dillerde anlam vurguyla sağlanır.

(Y) konuşma dilinin kelime dağarcığı yazı diline göre oldukça fazladır.

 

S.5. Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri yazınız.  (2+2+2+2+2 p)

 

Bir Kırgız ile bir Azeri’nin farklı konuşmasına şive denir.

Kaşgarlı Mahmut tarafından 1072-1074 yıllarında yazılan Divan-ı Lügati’t Türk Türkçenin ilk sözlüğü olma özelliğine sahiptir.

Geçmişin kültürel değerleri bugüne, bugünün kültürel değerleri geleceğe  dil aracılığı ile taşınır.

Bir toplumda belli kesimlerin kendi aralarında anlaşmayı sağlamak amacıy­la kullandıkları özel  dile argo denir. 

Günlük hayatta insanların karşı karşıya geldikleri her an için kullandıkları doğal dile konuşma dili denir.

 

 

S.6. Aşağıdaki eserler, Türkçenin hangi dönemlerine aittir? Karşılarına yazınız? (2+2+2+2+2 p)

 

Divan-ı Hikmet

Eski Türkçe

Nutuk

Türkiye Türkçesi

Uygur Metinleri

Eski Türkçe

Yunus Emre Divanı

Eski Anadolu Türkçesi

Çile  (Necip Fazıl KISAKÜREK)

Türkiye Türkçesi


 

 

S.7.  Haydi Abbas vakit tamam

      Akşam diyordun işte oldu akşam

Cahit Sıtkı’nın yukarıdaki dizelerinde büyük ünlü uyumuna uymayan kaç sözcük vardır? (5 p)

 

A.  4            B.  5          C. 1        D.    3        E.      2

 

 

 

S.8.  Aşağıdakilerden hangisi dilin özelliklerinden biri değildir? (5 p)

       A. Kendine özgü kuralları olması

       B. Doğal bir iletişim aracı olması

       C. Sosyal bir kurum olması

       D. İşaretler sistemi olması

       E. Oluşum tarihinin belli olması

 

 

 

 

S.8. Dil- Kültür ilişkisini kısaca açıklayınız. (15 p)

 

 

 

…………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

S.9.Türkçenin gelişmesi ve korunması için neler yapılabilir? Düşüncelerinizi yazınız. (10 p)

 

 

 

 

………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Celalettin TÜTEN                                                                                            İsmail DİREK

            Türk Edebiyatı Öğretmeni                                                                              Okul Müdürü

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam228
Toplam Ziyaret3727431
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.758032.8893
Euro35.021935.1622
Takvim