• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/halilakpinar
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
  • https://www.twitter.com/halilakpinar
  • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
  • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

10 TÜRK EDEB 2.DÖNEM 1.YAZILI

 

Yücesinde namlı namlı karın var

Seni yaylayacak zamanım dağlar

Başımdan aşmaya yoktur takatim

Kalmadı dizimde dermanım dağlar.

 

                 

                      

 

 

Nâm ü nişâne kalmadı fasl-ı bahârdan

Düşdü çemende berg-i dıraht i’tibardan

 

Eşcâr- ı bâğ hırka-yı tecrîde girdiler

Bâd-ı hazan çemendeel aldı çenârdan.

1.Yukarıda verilen şiirleri verilen ölçütlere göre değerlendiriniz.16p

Nazım birimi ……………………………………………                ……………………………………………………………….

Dili               …………………………………………….                ..……………………………………………………………..

Ölçüsü        …………………………………………….                 ..……………………………………………………………..

Ait olduğu gelenek …………………………………….                 ……………………………………………………………….

2.Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.30p

*Divan edebiyatının ilk temsilcisi…………………………………………...dir.

*Risaletü’n-Nushiyye, ………………………………………tarafından yazılmıştır.

*Cemşid ü Hurşid mesnevisi, …………………….…….tarafından yazılmıştır.

*Tasavvufta önemli olan Allah aşkıdır.Buna da ………………………………denir.

*En önemeli eseri Makalat olan Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında önemli rol oynayan şair …………………………………dir.

*Kasidede şairin kendini övdüğü bölüme …………………. asıl övgünün yapıldığı bölümüne……………………….. denir.

*Peygamberimizi övmek amacıyla yazılmış kaside çeşidine ……………….. denir

*Türklerin yaratıp Divan şiirine kazandırdığı nazım şekilleri ………………… ve ………………… dır.

*Divan şiirinde kasideleriyle ünlü 17.yy şâiri ……………… dir.

*Terkib-i bentte bentleri birbirine bağlayan beyitlere …………………….. beyiti denir.

*Muhammesin nazım birimi ……………..tir.

*Murabbanın nazım birimi ……………..tir.

*Fuzûlî,Bâki,Nedim vb gibi isimler ………………………………………… geleneği ile şiirler yazmışlardır.

3.Aşağıdakilerden “ilahi” nazım biçimi ile ilgili  özelliklerden doğru olanına (D),yanlış olanına (Y) yazınız.4p

(  ) Divan edebiyatı nazım şeklidir.                       

(  ) Dini konular işlenir.                                         

(  ) Son bölümde şairin adı geçebilir.                   

(  ) Genellikle 12’’li hece ölçüsü kullanılır.             

 

”Bir ön söz  ve 12 hikâyeden oluşur. Nazım ve nesir birlikte kullanılmıştır. Olağanüstü kişilere ve olaylara yer verilir 15.yy sonlarında yazıya geçirilmiştir.”

4.Yukarıda adı geçen eserin adı  ………………………………………………… dır.5p

 

5.Aşağıdaki Divan şiiri özelliklerinden doğru olanına (D),yanlış olanına (Y) yazınız.10p

(  ) Divan şiirinin kökleri Arap şiirine dayanır.

(  ) Ölçü aruz ölçüsüdür,son zamanlarda az da olsa hece ölçüsü kullanılmıştır.

(  ) Sanat toplum içindir anlayışı hakimdir.

(  ) Konular genellikle gerçek hayattan seçilmiştir.

(  ) Şairin büyüklüğünü, söyleyiş orijinalliği ve güzelliği sağlar

 

Sevgiyle yuğrulmamışsa yüreğin

Tekkede, manastırda eremezsin.
Bir kez gerçekten sevdin mi dünyada
Cennetin, cehennemin üstündesin.  (Rubai-Ömer Hayam)

 

6.Yukarıdaki Rubai’den hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız:

a-Rubai türü hakkında bilgi veriniz. 5p

b-Rubai’yi biçimsel olarak inceleyiniz.(kafiye,redif, kafiye şeması)5p

c-Yukarıdaki Rubai’nin teması nedir? 5p

 

Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı

Felekler yandı âhımdan muradım şem!i yanmaz mı

 

Kamu bâmarına cânan devâ-yı derd eder ihsan

Niçin kılmaz bana derman beni bîmar sanmaz mı

 

Şeb-i hicran yanar cânım döker kan çeşm-i giryânım

Uyarır halkı efganım kara bahtım uyanmaz mı

 

Gül-i ruhşârına karşu gözümden kanlı akar su

Habîbim fasl-ı güldür bu akar sular bulanmaz mı

 

Fuzulî rind-i şeydâdır hemîşe halka rüsvâdır

Sorun kim bu ne sevdadır bu sevdadan usanmaz mı

Sevgili beni candan usandırdı, cefadan usanmaz mı?

Ahımdan gökler yandı, dileğimin mumu yanmaz mı?

 

Sevgili, bütün hastalarının derdine ilaç veriyor,

Bana niçin ilaç vermiyor? Beni hasta sanmıyor mu?

 

Ayrılık gecesi canım yanar, ağlayan gözüm kanlı yaş döker,

Feryadım halkı uyandırır, kara bahtım uyanmaz mı?

 

Yanağının gülüne karşı gözümden kanlı su akar(yani: kan ağlarım);

Sevgilim! Bu gül mevsimidir, akarsular bulanmaz mı?

 

Fuzuli çılgın bir rinttir, daima halkın diline düşmüştür;

Sorun ki bu nasıl sevdadır? Bu sevdadan mı usanmaz mı?

7.Yukarıdaki şiirde hangi söz sanatları yapılmıştır? Nedenleriyle birlikte açıklayınız.20p


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam83
Toplam Ziyaret3718578
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.119632.2483
Euro34.816934.9564
Takvim