• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/halilakpinar
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
  • https://www.twitter.com/halilakpinar
  • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
  • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

20 MART 2016 MEB MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAV SORU VE CEVAPLARI

2


SINAV SORU CEVAPLARI YAYINLANDI TIKLAYINIZ.


0 MART 2016 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜDÜR BAŞYARDIMCILIĞI VE MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYINDA BURAYI TAKİP EDİNİZ.

1-ab kurucu üyesi belçika
2-eylül-mehmet rauf
3-cizye
4-başbakan yardımcısı 5
5-2015 ödül tarihçi mehmet genç
6-makalat-hacı bektaşi veli
7-2015 en memnun il Sinop
8-vali kaç gün aylıktan kesme verir 5 gün
9-mühüm arazi ad değiştirme-içişleri bakanı cumhurbaşkanı
10-altın koza 2015 -abluka
11bilgi edinme kapsam içinde olan-çalışma hayatı ve meslek onurunu etkileyen istihbari bilgi
12--Türksoy -SEKİ
13-İlçe belde belediye meclis üyesi soruşturma izni -KAYMAKAM verir
14-enflasyon sorusu dezanflasyon
15-türkçe sorusu yazım yanlışı Tübitak
16-3071 dilekçe kanunu gün 30 gün
17-resmi yazışma 6060606/786/69696/6755
devlet teşkilat numarası -standart dosya planı kodu-belge kayıt numarası
18-yazı tipi harf büyüklüğü-(bold) yazan şık
19-noktalama işaretleri (,)(.)(;)(...)
20-idari vesayet
21-bilimsel danışma organı Talim Terbiye Başkanlığı
22-hayat boyu öğrenmenin amaçlarından değildir-video film hazırlama
23-veli devamsızlık kaç gün içinde bildirir-3 gün
24-para cezası-mahalli mülki amir
25-performans ölçütleri-strateji başkanlığı
26-max weber-bürokrasi 
27-meb değerlendirme projesi-
28-5-eylül-13-14 
29-seçerek dinleme
30-üst yönetciler ...müsteşar-mahalli üst yönetici-vali-belediye başkanı
31-yönlendirme ilköğretimde baslar ortaogretimde devam eder
32-bilimsel yönetim kuramı-fredrick winston taylor
33-paragraflar arası boşluk bırakılmaz
34-ohal 6 ay
35-belediye meclisi denetim ve bilgi edinme-meclis soruşturması
36-İlçe idare kurulunda emniyet amiri bulunmaz
37-anayasa sorusu cumhuriyetin nitelikleri
38-aile yardımı ve ölüm yardımından kesinti olmaz
39-yetiştirici ve tamamalayıcı sınıflar ve kurlar ile ilgili soru 
40-okul öncesi eğitimin amaçları arasında değildir?her türk çocuğunu ilgi istibdat olan şık
41-657 ye tabi olmayan emniyet mensupları
42-hediye kapsami kamu etik kurulu
43-kurumun varoluş amacı misyon
44-sosyal ve ekonomik haklardan değil -ispat hakkı
45-bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan -1 yıl 
46-engelli memurlara nöbetten sonra 1 yıl nöbet tutmama yanlış
47-okul geliştirme ekibinde hepsi olur
48-swot-fırsatlar
49-okul müdürünün menfaati -çıkar çatışması
50-gösterişli elbise giymek
51-çelenk koyma sorusunda tsk çelengi tam ortada diyordu (En büyük Mülkiye Amirliğine ait çelenk anıtın alt kaidesinin tam ortasına, Türk Silâhlı Kuvvetlerine alt çelenkler onun sağına, Belediye çelengi ise Mülkiye Amirliğininkinin soluna konur)
52-Sendika -çalışma sosyal güv bakanlığı
53-Bilgi edinme birimi veya yetkilisi tarafından hesaplanacak ücret Genel Müdürlüğün bütçesine gelir olarak kaydedilmek üzere 
54-Genel kurula çağrı sendika-denetleme kurulu tarafından diyen şık olacak (doğrusu yönetim kurulu)
55-amir emrini yazı ile bildirdiğinde memur yapmaz   (yapar olacaktı)
56-öğretmen meslek etiği -kayırma
57-kınama-Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak,
58-ilçe yetkili sendika temsilcisi izni 4 saat
59-kaymakamın atanma şekli-içişleri bak enc-bakanın tasvibi-cumhurbaşkanı
60-
430 sayılı-anayasa-kalkınma planı-1739 sayılı hepsi olacak

61-türkçe sorusu ....tanzimat öncesi olan yere hatta gelecek 
62-hangiler avrupa ve yurtdışı müdürlünün görevlerinden 2-3 olacak
63-kamu kaynaklarının kullanılması - Kamu mali yönetimi
64-aslan ceylan sorusu yöneticinin işgörenden önde olması gerektiği
65-fakirlik sorusunda o yok diğerleri var
66-türkçede tanımlama yoktu
67-yönetim süreçleri değerlendirme en sonda olan şık 
68-memrun düğünü için 10 gün izin verilir şıkkı vrdı ynlış olan
69-3071 incelenmeyecek dilekçeler hepsi dahil (belli konuyu ihtiva etmeyen,yargı mercileri alanına giren,bulunması zorunlu ad soyad imza olmayan)
70-anlatımın akışını bozan cümle 3.cümle diye aklımda kaldı aslında yüzyıllardır gibi
71-açıklayıcı nesne ilkokul öğretmenini gibi bişeydi
72-Umutsuzluk sanatçı ve şiirin azalması
73-652 Milli eğitim bakanlığının amaçlarından değildir? Yükseköğretimin denkliklerini ayarlamak 
74-eğitim istihdam mesleki teknik eğitimi yayınlaştırma- mesleki teknik eğitim
75-uslüp ve içerik sorusu aklımda 2.cümle kaldı
76-okul ilçe il düzeyinde yapılan eğitim .....ölçme değerlendirme sonuçlarını değerlendirme ortak görevi olmayan birim ? Denetim ve rehberlik genel müdürlüğü

77-işverenin işgörenin fikirlerini dinlemesi
78-anayasada öldürme fiili hariç meşru müdafaa hali, yakalama ve tutuklama kararlarının yerine getirilmesi, bir tutuklu veya hükümlünün kaçmasının önlenmesi, bir ayaklanma veya isyanın bastırılması, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde yetkili merciin verdiği emirlerin uygulanması sırasında silah kullanılmasına kanunun cevaz verdiği zorunlu durumlarda meydana gelen öldürme fiilleri, birinci fıkra hükmü dışındadır. 
79-özel sektörün talepleri diye bir şık vardı yanlış
80-

Maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak

amacıyle parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılır.

Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır.FIRSAT VE İMKAN EŞİTLİĞİ


81-milletvekilliği yasama dokunulmazlıkları ile iligli yanlış olan : seçimden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmü hemen uygulanır gibi bi şık vardı o yanlış
82-kanun hükmündeki kararname Hükümet değişse de yeni gelen hükümet, eski hükümete verilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisinden faydalanır.
83-

Kamu yönetiminde etik altyapıyı etkileyen unsular

1. Siyasi irade

2. Etkili bir yasal altyapı

3. Etkin hesap verme mekanizmaları

4. uygulanabilir davranış kuralları cevap HEPSİ 


84-okul unsurlarından hangisi yoktur diyordu müdür öğrenci öğretmen finansman veli  finansman diyorlar
85-hangi yönetimde amir ile çalışan arasında iletişim azdır? geleneksel başıbor işbirlikçi destekçi otoriter

86-okul yönetimi ile ilgili bir soruydu galiba nesnel olma gibi bir şık 
87-yukarıda sayılanların hepsi öğretmenlik mesleğinin hangi yönüyle ilgilidir? profesyonellik
88-Sendikalarla ilgili hangisi doğrudur diye bir soru vardı. Ticaret yapabilirler yanlış.diğerleri doğru
89-türkçe sorusu yukarıdaki cümleye anlamca en yakın olan hangisidir?
90-Hitap-asttan üste
91-amaca uygunluk olan bir soru vardı
94-Bütçe hakkında yanlış olan belli gelirlerin belli giderlere harcanması esastır
92-Turkce 1 soruda paragraf hangisine ulasilamaz vardi.cevapta yanlis hatirlamiyorsam herkesin bir seyler yazmasi dusunulemez
93-karşılıklılık esasına göre yabancılara verilen haklar ? dilekçe hakkı
94-türkçe Onların sorunu eskilere değildegerlere giydirdikleri elbiseler di soru cevap olarak onları yanlış yorumlamaları 
95-hatırlayamadık
96-hatırlayamadık
97-hatırlayamadık
98-hatırlayamadık
99-hatırlayamadık
100-hatırlayamadıkARKADAŞLAR SORULAR GENELLİKLE MADDELİ OLDUĞU İÇİN HATIRLAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİK.SORULARIN CEVAPLARINI SİZ DE KONTROL EDİNİZ.

DİKKAT SINAVLA İLGİLİ  İTİRAZ ETMEK İÇİN İZLENECEK YOL 

 SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Sınav sonuçları 18/04/2016 tarihinde Bakanlığımızın http://www.meb.gov.tr adreslerinde ilan edilecektir.

Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

8.6. SINAV İTİRAZLARI

Adaylar sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde; sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde dilekçe ile doğrudan İKGM' ye yapacaklardır. İKGM bu itirazları toplu olarak ÖDSGM' ye gönderecektir. ÖDSGM aday itirazlarını 10 (on) gün içerisinde inceleyip sonuçlandırarak İKGM' ye bildirecektir.

İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara İKGM tarafından bildirilecektir.

Adaylar, itiraz başvurularını MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu / ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, imza, adres ve banka dekontu / ATM işlem fişi olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtiraz dilekçelerini adaylar doğrudan veya posta yolu ile İKGM' ye ulaştıracaklardır. Posta yolu ile gönderilen dilekçelerin postadan kaynaklı gecikmelerinden İKGM sorumlu değildir. Posta yolu ile gönderilen dilekçelerin İKGM' ye kayıt tarihi itiraz tarihi olarak dikkate alınacaktır.

Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam70
Toplam Ziyaret3717228
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.171532.3004
Euro34.902035.0419
Takvim