• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/halilakpinar
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
  • https://www.twitter.com/halilakpinar
  • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
  • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

9 DİL ANLATIM 1.D 2Y

 

 

 

 

 

S.1.Aşağıdaki tümcelerde yazımı yanlış sözcüklerin doğrularını boşluklara yazınız.10p

a-Bu ürün, Güney Doğu Anadolu’da yetişmez.                   …………………………………………………....

   b-Birçok alanda batıdan geriyiz.                   …………………………………………………………………..

   c-Sınıfda kırküç öğrenci vardı.                       …………………………………………………………………

   d-Bu film, İzmit’de de gösterildi.                  …………………………………………………………………

   e-Toplantı, 2 haziran Çarşamba günü yapılacak.            ……………………………………………………………….

 

w

S.2.Aşağıdaki boşluklara uygun noktalama işaretlerini getiriniz.10p

Anıları yazmanın belli bir çağı var mıdır(   ) Genellikle yaşlılık dönemi gösterilir bu çağ için (   ) Çünkü yaşlılığın bir belirtisi de gözlerini geleceğe değil, geçmişe çevrilmiş olmasıdır. Bir yazarın (   ) (  ) Gençler umutlarla , yaşlılar anılarla yaşar.(  ) sözü de bu görüşü destekler(  )

 

S.3 Aşağıdaki tümcelerde, altı çizili sözcüklerdeki ses olaylarını karşılarındaki boşluklara yazınız. 10p

 


a. Oraya çabucak gitmeliyiz.       ……………………….…………………..

b. Hafifçe bir rüzgar esiyor.         ……………………………………………

c. Beni hiç affetmeyecekmiş.       ……………………………………………

d. Bebeği ağlatmayın.                   ………………………..………………….

e. Güzel bir kitap istiyor.              ……………………………………………

 


S.4 Aşağıdaki kavramları ilgili olanlarla eşleştiriniz. (10 puan)

Gır geçmek                  argo

Torik                             konuşma dili

Kahve                          şive

Kazakça                       yazı dili

Urfa dili                        ağız

6. Tabloda verilen kelimelerde yazım yanlışı yapılmıştır. Kelimelerin doğru şeklini ve yanlış yazılış sebebini tabloya yazınız.

Yanlış yazılmış kelimeler

Kelimelerin doğru yazımı

Yanlış yazılış sebebi

Yapamıyan

 

 

Hiçmihiç

 

 

Masada ki kalem

 

 

Yirmisekiz

 

 

Ayşe hanım

 

 

 

 

S.7. Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri yazınız.  (2+2+2+2+2=10 p)

 

-Bir Kırgız ile bir Azeri’nin farklı konuşmasına ………………………denir.

-Kaşgarlı Mahmut tarafından 1072-1074 yıllarında yazılan …………………………………………………. Türkçenin ilk sözlüğü olma özelliğine sahiptir.

-Geçmişin kültürel değerleri bugüne, bugünün kültürel değerleri geleceğe  …………………  aracılığı ile taşınır.

-Bir toplumda belli kesimlerin kendi aralarında anlaşmayı sağlamak amacıy­la kullandıkları özel  dile………………….denir. 

-Günlük hayatta insanların karşı karşıya geldikleri her an için kullandıkları doğal dile ……………………….. denir.

 

 

 

 

 


Hasta yatağında yatmakta olan İhtiyar Çiftçi, on iki oğlunu da yanına çağırarak: “Her biriniz birer çubuk bulup bana getirin.” der. Oğulları birer çubuk bularak babalarının huzuruna gelirler. İhtiyar Çiftçi, bu çubukları birbirine bağlayarak: “Hadi kırın bunları.” der. Oğlanlar epey uğraşmalarına rağmen birbirine bağlı olan çubukları kıramazlar. İhtiyar Çiftçi çubukları oğullarından alır ve çözerek oğullarına birer tane verir. “Hadi şimdi kırın.” der.  Oğlanlar çubukları kolayca kırarlar. Bunun üzerine İhtiyar Çiftçi oğullarına dönerek: “Eğer birlik olursanız sizi kimse yenemez. Ama birbirinizden ayrılırsanız kolayca yenilirsiniz.” der.

Çiftçinin oğulları hayatları buyu birbirlerinden hiç ayrılmaz ve mutlu bir hayat sürerler.

 

S.8-Yukarıdaki metinde geçen iletişim ögelerini tabloya yazınız.10p

Gönderici (kim, ne)

 

İleti (neyi)

 

Kanal (nasıl)

 

Alıcı (Kime,neye)

 

Dönüt

 

Bağlam

 

 

S.9. Aşağıda verilen cümlelerde dil hangi işlevde kullanılmıştır? Karşılarına yazınız.  (2+2+2+2+2 =10P)

 

Konuyu anladınız mı?                                                  ………………………………………………

Örnekleri yazınız.                                                        ……………………………………………

Birlikten kuvvet doğar.                                                           …………………………………………..……...

Nesne, yapılan işten etkilenen öğedir.                                   ……………………………………………………

Eyvah cüzdanımı kaybettim!                                      ………………………………………………….…

 

10.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayın(1+1+2+2+2+2=10p)

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

S.1.Aşağıdaki tümcelerde yazımı yanlış sözcüklerin doğrularını boşluklara yazınız.10p

a-Bu ürün, Güney Doğu Anadolu’da yetişmez.                   Güneydoğu

   b-Birçok alanda batıdan geriyiz.                   Batı’dan

   c-Sınıfda kırküç öğrenci vardı.                       Sınıfta kırk üç

   d-Bu film, İzmit’de de gösterildi.                  İzmit’te

   e-Toplantı, 2 haziran Çarşamba günü yapılacak.            2 Haziran

 


S.2.Aşağıdaki boşluklara uygun noktalama işaretlerini getiriniz.10p

Anıları yazmanın belli bir çağı var mıdır( ?  ) Genellikle yaşlılık dönemi gösterilir bu çağ için ( .  ) Çünkü yaşlılığın bir belirtisi de gözlerini geleceğe değil, geçmişe çevrilmiş olmasıdır. Bir yazarın (  : ) ( “ ) Gençler umutlarla , yaşlılar anılarla yaşar.(  “) sözü de bu görüşü destekler( . )

 

S.3 Aşağıdaki tümcelerde, altı çizili sözcüklerdeki ses olaylarını karşılarındaki boşluklara yazınız. 10p

 

a. Oraya çabucak gitmeliyiz.       Ünsüz düşmesi

b. Hafifçe bir rüzgar esiyor.         benzeşme

c. Beni hiç affetmeyecekmiş.       Ünsüz türemesi

d. Bebeği ağlatmayın.                   yumuşama

e. Güzel bir kitap istiyor.              Ünlü daralması

 

S.4 Aşağıdaki kavramları ilgili olanlarla eşleştiriniz. (10 puan)

torik                  argo

gır geçme                             konuşma dili

Kazakça                       şive

Kahve                      yazı dili

Urfa dili                        ağız

6. Tabloda verilen kelimelerde yazım yanlışı yapılmıştır. Kelimelerin doğru şeklini ve yanlış yazılış sebebini tabloya yazınız.

Yanlış yazılmış kelimeler

Kelimelerin doğru yazımı

Yanlış yazılış sebebi

Yapamıyan

yapamayan

Sadece –yor  darlaşma yapar

Hiçmihiç

Hiç mi hiç

Mi ayrı yazılır

Masada ki kalem

Masadaki kalem

Sıfat yapan ki bitişik yazılır

Yirmisekiz

Yirmi sekiz

Sayılar ayrı yazılır

Ayşe hanım

Ayşe Hanım

unvanlar büyük yazılır

 

 

S.7. Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri yazınız.  (2+2+2+2+2=10 p)

 

-Bir Kırgız ile bir Azeri’nin farklı konuşmasına  şive denir.

-Kaşgarlı Mahmut tarafından 1072-1074 yıllarında yazılan Divan –ı Lügati’t Türk Türkçenin ilk sözlüğü olma özelliğine sahiptir.

-Geçmişin kültürel değerleri bugüne, bugünün kültürel değerleri geleceğe  dil aracılığı ile taşınır.

-Bir toplumda belli kesimlerin kendi aralarında anlaşmayı sağlamak amacıy­la kullandıkları özel  dile ağız denir. 

-Günlük hayatta insanların karşı karşıya geldikleri her an için kullandıkları doğal dile konuşma dili denir.

 

 

 

 

 

Hasta yatağında yatmakta olan İhtiyar Çiftçi, on iki oğlunu da yanına çağırarak: “Her biriniz birer çubuk bulup bana getirin.” der. Oğulları birer çubuk bularak babalarının huzuruna gelirler. İhtiyar Çiftçi, bu çubukları birbirine bağlayarak: “Hadi kırın bunları.” der. Oğlanlar epey uğraşmalarına rağmen birbirine bağlı olan çubukları kıramazlar. İhtiyar Çiftçi çubukları oğullarından alır ve çözerek oğullarına birer tane verir. “Hadi şimdi kırın.” der.  Oğlanlar çubukları kolayca kırarlar. Bunun üzerine İhtiyar Çiftçi oğullarına dönerek: “Eğer birlik olursanız sizi kimse yenemez. Ama birbirinizden ayrılırsanız kolayca yenilirsiniz.” der.

Çiftçinin oğulları hayatları buyu birbirlerinden hiç ayrılmaz ve mutlu bir hayat sürerler.

 

S.8-Yukarıdaki metinde geçen iletişim ögelerini tabloya yazınız.10p

Gönderici (kim, ne)

İhtiyar çiftçi

İleti (neyi)

Çubuk getirme

Kanal (nasıl)

sözlü

Alıcı (Kime,neye)

oğullar

Dönüt

Çubukları getirirler

Bağlam

ev

 

S.9. Aşağıda verilen cümlelerde dil hangi işlevde kullanılmıştır? Karşılarına yazınız.  (2+2+2+2+2 =10P)

 

Konuyu anladınız mı?                                                  Kanalı kontrol

Örnekleri yazınız.                                                        Alıcıyı harekete geçirme

Birlikten kuvvet doğar.                                                           Göndericilik

Nesne, yapılan işten etkilenen öğedir.                                   Dil Ötesi

Eyvah cüzdanımı kaybettim!                                      Heyecan bildiricilik

 

10.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayın(1+1+2+2+2+2=10p)

                                                                                                                            


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam53
Toplam Ziyaret3717211
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.171532.3004
Euro34.902035.0419
Takvim