• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/halilakpinar
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
 • https://www.twitter.com/halilakpinar
 • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
 • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

1.DÖNEM 1.YAZILI A-B

 

 

MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIFLAR DİL VE ANLATIM DERSİ 1.DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMA SORULARI (A)

1. Aşağıdakilerden hangisi bir başkana, yöneticiye ya da jüriye ihtiyaç duymaması yönüyle ötekilerden farklı bir nitelik taşır?  A)Panel              B)Sunum                 C)Açık oturum        D)Münazara              E)Forum

2. “Herkes benim düşünceme katılırsa yanılmış olmaktan korkarım.” sözünde tartışmanın hangi özelliği vurgulanmaktadır?

3. Sunumun tanımını yaparak, etkili bir sunumun olabilmesi için yapılması gerekenlerden beş madde yazınız.

4. Sözlü anlatım türlerinden beşini yazınız.

5. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

   *Sunum yapacak kişinin sunumdan önce ………………………………………yapması gerekir.

   *…………………………..tartışma türlerindendir.

   *Panel sonunda dinleyicilere söz hakkı verilirse panel……………a dönüşür

  *Duygu,düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yola başkalarına aktarılmasına ………………denir.

 *……………..;dinleyicilerle konuşmacıların bir konu üzerinde birlikte düşünme isteği çevresinde düzenlenir,bu nedenle de samimi bir ortamda gerçekleşir.

 

 6.Aşağıdaki ifadelerin sonuna doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

 • Münazarada sadece toplumu ilgilendiren konular ele alınır.(      )
 • Forumun,panelden ayrılan en önemli özelliği jürinin olmasıdır.(    )
 • İyi bir sunumda görsel-işitsel gereçler kullanılmalıdır.(      )
 • Başkan ,forumda istediği konuşmacının konuşma süresini uzatabilir.(      )
 • Tartışmada, söylenenlerin açık,anlaşılır;sade ve etkili olmasına dikkat edilmelidir.(       )

                                                                                   

7. Panelin tanımını yaparak, panel başkanının görevlerini yazınız.

 

8. a)“Nereye baksam mutluluk, umut, sevgi;     b)    “Gözlerimde parıltısı bakır bir tasın

            Nereye gitsem bir uçarılık yüreğimde,               Kulaklarım komşuların ayak sesinde

           Alışmadığım iyimser duygular,                             Varsın bir yudum su veren olmasın

           Gökyüzü inadına mavi,                                            Baş ucumda biri bana “su yok!” desin”

           Yaşamak inadına güzel!”

Yukarıdaki şiirlere hakim olan temaları yazınız.

 

9. Aşağıdakilerden hangisi birbirinin zıddı olan iki görüşten hangisinin doğru olduğunun belirlenmesi esasına dayalı bir tartışma türüdür?

           A)Münazara            B)Sempozyum           C)Açık oturum      D)Panel          E)Forum

 

10.  Yaşamak sanıldığından da güzel bir şeydir.Doğada hangi köşeyi görsem içimden sarılıp kucaklamak gelir.Yoğun iş yaşamından dolayı eskiden böyle değildim.Dünyaya,yaşama hep yapılacak,bitirilecek bir iş olarak bakardım.Yaşamı güzel,çirkin diye kesin çizgilerle ayırırdım.Artık yaşama öyle bakmıyorum.Anladım ki yaşamdaki çirkinliklerde de bir güzellik saklıymış,yeter ki ona bakabilmeyi bilmek gerekiyormuş.

Bu parçanın konusu nedir?(5)

Ana düşüncesi nedir?(5)                                                                                                                   Edebiyat Öğretmenleri

                                                                                                                                                           Halil AKPINAR    Ebru TOKESİNLER

 

MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIFLAR DİL VE ANLATIM DERSİ 1.DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMA SORULARI (B)

1. Yazılı anlatım türlerinden beşini yazınız.

2.Tartışmanın tanımını yaparak, tartışma türlerini yazınız.

3. Sunum yapılacak konunun özelliklerini yazarak, bir sunumda kullanılan slaytların içeriği ve görsel özellikleri nasıl olmalıdır?

4. Panelin tanımını yaparak, özelliklerini yazınız.

5. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.  

    *Sunumda …………………………………………………………….gibi teknolojik araçlardan faydalanabiliriz.

    *İyi bir tartışmacıda ……………………………………………………………………………………..gibi özellikler bulunmalıdır.

    *Panelde konuşmacılar……………………..kişilerden oluşur.

      *Duygu,düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yola başkalarına aktarılmasına ………………denir.

     *……………..;dinleyicilerle konuşmacıların bir konu üzerinde birlikte düşünme isteği çevresinde düzenlenir,bu nedenle de samimi bir ortamda gerçekleşir.

 

6.Aşağıdaki ifadelerin sonuna doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

 • Sunum kaygısının az olması, sunumun başarısız olmasına neden olabilir.                            (    )
 • Panel, açık oturuma nazaran daha ciddi bir ortamda gerçekleştirilen tartışma biçimdir.  (    )
 • Münakaşa belli kuralları olan bir tartışma türüdür.                                                                    (    )
 • Panelde aynı konunun farklı yönleri üzerinde durulur.                                                              (    )
 • Tartışmada amaç bir sonuca ulaşmak değil, kendi fikirlerini kabul ettirmektir.                   (    )

7. Bir sunumda kaynak gösterilmesinin önemini açıklayınız.

 

8. a)“Sayısını unuttuğum günlerce bekleyişten         b) “Yaşamak varken çiçeği koklayıp

           Ben yorgunum, rıhtım taşları yorgun                        Salıncak kurmak dallara

           Art arda geçen gemiler durmuyor                              Isınmak varken sevgiye

           Duranlardan sen çıkmıyorsun”                                    Bana savaştan söz etme”

Yukarıdaki şiirlere hakim olan temaları yazınız

9. Tartışmada amaca ulaşmak için nelere dikkat edilmelidir? Yazınız. 

10.   Kadının biri, cömert olduğu söylenen yaşlı bir bilgeye gidip: “Bu şehirde benden fakir insan yok!. demiş. Bana biraz yardım eder misiniz? Bilge adam, kadının kucağındaki bebeğin bir ipeği andıran yanaklarını okşayıp öptükten sonra:
”Demek fakirsin!..” demiş. “Hem de çok fakir. Ama karşılıksız yardım yapmak, âdetim değil!. Eğer yardım istiyorsan, çocuğunun parmağını satman gerekir…” Kadın, önce deli olduğunu sanmış bilgenin. Daha sonra da, kötü bir şaka yaptığını... Ama adam ciddî görünüyormuş. Kadına bir kese altın uzatıp: “Ayak parmağına da razıyım!. demiş. Zaten cerrah olduğumdan, ona acı çektirmem.” Kadın, bütün kanını donduran bu teklif üzerine kaçmayı düşünürken, adam: “Sadece tırnağını söksem de olur!” diye devam etmiş. “Biliyorsun zamanla yenisi çıkar.” Kadın, bu ruh hastasına daha fazla dayanamamış. Ve kapıyı çarpıp uzaklaşırken, adam onun arkasından: “Nasıl bir fakir olduğunu anlayamadım!.” diye bağırmış. “Kucağındaki hazinenin tırnak kadar bir parçasını, bir kese altına değişmiyorsun.” (Cüneyt Suavi)

     Soru 10:  Yukarıdaki parçanın konusunu ve ana fikrini yazınız. (5+5 p.)

                                                                                                                            Edebiyat Öğretmenleri                             Halil AKPINAR    Ebru TOKESİNLER

 

MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIFLAR DİL VE ANLATIM DERSİ 1.DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMA CEVAPLARI (A)

1. B)Sunum

2. Bilgileri yenileyen, pekiştiren, hatırlatan, önemli noktaları öne çıkaran; bir çalışma sonucunu açıklayan; laboratuar araştırmalarını sunan, anket sonuçlarını ifade eden; önemli olay ve olguları dile getirmek üzere yapılan konuşmalara sunum denir.    

 • Sunum yapacak kişi sunum yerini önceden görüp, prova yapmalıdır.
 • Sunumda kullanacağı malzemeleri önceden kontrol etmelidir.
 • Sunum sırasında ciddi, ağırbaşlı, derli, toplu bir görüntü sergilemelidir.
 • Ses tonunu, vücut dilini, jest ve mimiklerini konuya uygun olarak kullanmalıdır.
 • Değişik kaynaklardan yararlanmalıdır.
 • Sunumunu destekleyecek çeşitli belge, grafik ve slaytlar kullanmalıdır.
 • Slaytlarda kullanılan cümleler kısa, açık ve anlaşılır olmalıdır.
 • Slaytlar arası geçiş eş zamanlı olmalıdır.
 • Sunum sonunda sorulan sorulara açık, net ve doyurucu cevaplar verilmelidir.

3. “Herkes benim düşünceme katılırsa yanılmış olmaktan korkarım.” Sözünde tartışmanın, farklı düşüncelerin varlığına ihtiyaç duyma özelliği vurgulanmaktadır. Herkesin aynı düşünceye sahip olduğu bir yerde, doğruların ortaya çıkması mümkün değildir.doğruların ortaya çıkması için düşüncelerin çatışması gerekir.

4. Bir konunun karara varmaktan çok , çeşitli yönlerden aydınlatılması için, küçük bir topluluk önünde, bir sohbet havası içinde tartışılmasına panel denir. Panel başkanının görevleri:

 • Konuşmacıları yöneterek, onların konuşma sıralarını ve sürelerini ayarlar.
 • Konuyu ana hatlar ortaya koyarak, konuşmacıların konu dışına çıkmalarını engeller.
 • Konuşmacıların rahatça konuşabileceği ortamı yaratır.
 • Dinleyicilerin görüş belirtmeleri konusunda karar veriri.
 • Konuşmalar sonunda görüşleri belli bir sonuca bağlar.

5. *Sunum yapacak kişinin sunumdan önce prova yapması, sunum yerini görmesi, malzemeleri kontrol etmesi yapması gerekir.

   *Açık Oturum, Münazara, Panel, Forum, Sempozyum tartışma türlerindendir.

   *Panel sonunda dinleyicilere söz hakkı verilirse panel foruma dönüşür

6.        * 

  Aşağıdaki cümlelerin karşısına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. (10 puan)

Münazarada sadece toplumu ilgilendiren konular ele alınır.(     Y )

Forumun,panelden ayrılan en önemli özelliği jürinin olmasıdır.( Y     )

İyi bir sunumda görsel-işitsel gereçler kullanılmalıdır.(  D     )

Başkan ,forumda istediği konuşmacının konuşma süresini uzatabilir.( Y     )

Tartışmada, söylenenlerin açık,anlaşılır;sade ve etkili olmasına dikkat edilmelidir.( D      )

7. Açık Oturum, Konferans, Forum, Sempozyum, Panel, Münazara, Mülakat  vs.

 

8. a) Yaşam sevinci      b) Yalnızlık

9. A) Münazara

10. Bu parçanın konusu nedir?(5)

Bu parçanın konusu “İnsan yaşamındaki güzellikler”dir.

Ana düşüncesi nedir?(5)

Ana düşüncesi ise insanın yaşama sevincidir.

 

MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIFLAR DİL VE ANLATIM DERSİ 1.DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMA CEVAPLARI (B)

1. Roman, hikaye, masal, deneme, fıkra, röportaj, makale, sohbet, söyleşi vs.

 

2. Belli bir konunun, olumlu ve olumsuz yönleri üzerinde durarak gerçek nedenleri ortaya çıkarmak için yapılan konuşmalara tartışma denir. Tartışma türleri; Münazara, Forum, Açık Oturum, Sempozyum(Bilgi Şöleni)

 

3. Bilgileri yenileyen, pekiştiren, önemli noktaları öne çıkaran, bir çalışma sonucunu açıklayan her konu sunum yapılacak konunun özelliklerindendir. Bir sunumda kullanılan slaytların içeriği ve görsel özellikleri; açık, yalın, kısa ve akıcı vs. olmalıdır.

 

4. . Bir konunun karara varmaktan çok , çeşitli yönlerden aydınlatılması için, küçük bir topluluk önünde, bir sohbet havası içinde tartışılmasına panel denir. Panelin özellikleri;

 • Katılımcılar uzman kişilerden oluşur
 • Katılımcı sayısı 3-5 kişiden oluşur
 • Bir başkan yönetir
 • Konuşmalar sohbet havası içerisinde geçer
 • Topluma açık bir tartışma türüdür
 • Panelin sonunda başkan dinleyicilere söz hakkı verebilir
 • Herkesi ilgilendiren sosyal problemlerle ilgili konular farklı yönleriyle ele alınır.

5.    *Sunumda bilgisayar, CD, disket, slayt makinesi gibi teknolojik araçlardan faydalanabiliriz.

      *İyi bir tartışmacıda saygılı olma, başkanın söylediklerine uyma, konuşma süresine ve sırasına uyma, konu dışına çıkmama gibi özellikler bulunmalıdır.

     *Panelde konuşmacılar alanında uzman kişilerden oluşur.

6.

 •  Sunum kaygısının az olması, sunumun başarısız olmasına neden olabilir.                            ( D   )
 • Panel, açık oturuma nazaran daha ciddi bir ortamda gerçekleştirilen tartışma biçimdir.  (  D) 
 • Münakaşa belli kuralları olan bir tartışma türüdür.                                                                    (  Y  )
 • Panelde aynı konunun farklı yönleri üzerinde durulur.                                                              (  D  )
 • Tartışmada amaç bir sonuca ulaşmak değil, kendi fikirlerini kabul ettirmektir.                   (  Y  )

7. Bir metinde kaynak gösterilmesi metnin ve üzerinde durulan konunun inandırıcılığı yönünden önemlidir. Metinlerde kaynaklar genellikle dipnot şeklinde gösterilir. Dipnotlar eğer kaynak eserse, yazarın adı, kitabın adı , varsa cilt numarası vs  şeklindedir ve sayfa sonunda numaralı bir şekilde gösterilir.

 

8.  a) Özlem   b) Yaşama Sevinci

 

9. Tartışmada amaca ulaşmak için;

           1.Peşin hükümlere, önceden alınmış kesin kararlara sahip olmamaları,

            2.Karşılıklı saygı ve hoşgörüye sahip olmaları,

            3.Nazik, toleranslı, verilen zamana ve sıraya uymaları,

            4.Konuşma kurallarına uymaları,

            5.Bilineni farklı cümlelerle tekrar etmemeleri,

            6.Konu dışına çıkmamaları gerekmektedir.

10. parçanın konusu: gerçek zenginlik ana fikri:insanın sahip olduğu şeylerin kıymetini bilmesi kanaat sahibi olması. (5+5 p.)

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam153
Toplam Ziyaret3735329
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.981133.1133
Euro35.899936.0438
Takvim