• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/halilakpinar
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
  • https://www.twitter.com/halilakpinar
  • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
  • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

12 DİA FEN MESLEK

                     2009 – 2010 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI BUHARKENT ÇOK PROGRAMLI LİSESİ

       12 .FEN MESLEK SINIFLARI DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANIDIR.

AY      : EYLÜL     12 E/MUH/BİLG/FEN

 

ÜNİTE

1

SANAT METİNLERİNİN AYIRICI ÖZELLİKLERİ

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KONULAR

ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

III. HAFTA

24-25 Eylül 2009

Meslek

2

Fen

2

 

Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özellikleri

* Sanat metinlerinin özelliklerini belirleme ve sanat metinlerini inceleme.

1.Sanat metinlerinin yapısını inceler.

2.Sanat metinlerinin gerçeklikle ilişkisini belirler.

3.Sanat metinlerinde göndergenin ne olduğunu, bir metnin göndergesinin kendi içinde veya dışında olmasının metne kazandırdıklarını açıklar.

IV. HAFTA

28-30 Eylül

1-2

Ekim

 2009

Meslek

 2

Fen

2

 

Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özellikleri

4.Sanat metinlerinin yazıldıkları dönemin zihniyetiyle ilişkisini açıklar.

5.Sanat metinlerinde kullanılan dilin işlevini açıklar.

6.Dilin şiirsel işlevi arasındaki ilişkiyi fark eder.

7.Metinleri; gerçeklikle ilişkileri, işlevleri ve yazılış amaçları bakımından gruplandırır.

8. Sanat metinleri ile gelenek arasında ilişki kurar.

9. İletişim ile sanat metinleri okuyucu/seyirci arasındaki ilişkiyi fark eder.

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme-analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

Dil ve anlatım ders kitabı, kompozisyon yardımcı kitapları, sözlükler, yazım kılavuzu, atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, işlenen konularla ilgili metinlerin yer aldığı bütün kaynaklar,edebiyat tarihi kitapları, ansiklopediler, internet, gazete ve dergiler

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

·                    2009-2010 öğretim yılı başlangıcı : 24 Eylül 2009 Perşembe

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AY      : EKİM

ÜNİTE

2

SANAT METİNLERİ

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KONULAR

ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

I. HAFTA

05-09

Ekim 2009

Meslek

 2

Fen

2

 

 

 

Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özellikleri

 

 

 

10. Sanat iletisinin bilimsel, düşünsel ve dinsel iletilerden farklılıklarını araştırır.

11. Dille gerçekleştirilen sanatlarla ses, renk, çizgi ve hareketle gerçekleştirilen sanatlar arasındaki farklılıkları belirler.

12. Dille gerçekleştirilen sanat etkinliklerini gruplandırır.

Anlatmaya bağlı metinleri temalarının genel özellikleri ve yazılış amaçları bakımından gruplandırır.

13. Anlatmaya bağlı sanat metinlerinde dilin hangi işlevlerinin hakim olduğunu belirler.

 

II. HAFTA

12-16 Ekim 2009

Meslek

 2

Fen

2

 

 

 

 

 

Fabl

 

 

 

* Fablın özelliklerini belirleme ve fabl yazma.

1. Okuduğu ve dinlediği fabl metinlerinin ortak özelliklerini belirler.

2. Fablda soyut bir düşüncenin somutlaştırıldığını keşfeder.

3. Fabldaki olay veya olay örgüsünü belirler.

4. Olay veya olay örgüsünün gerçeklikle ilişkisini araştırır.

5. Olay veya olay örgüsünde kahramanların neyi, nasıl temsil ettiklerini fark eder.

6. Mekânın özelliklerini belirler.

III. HAFTA

19-23  Ekim 2009

Meslek

 2

Fen

2

 

 

 

Fabl

 

 

 

7. Zamanın özelliklerini belirler.

8. Metni kendi içinde bütünlüğü olan parçalara ayırır.

9. Metinde yararlanılan anlatım türlerini ve hâkim anlatım türünü belirler.

10.Farklı anlatım türlerinin oluşturduğu metin parçalarının nasıl birleştirildiğini belirler.

11. Söz ve hareket arasındaki ilişkileri belirler.

12. Metin parçalarının anlam bakımından nasıl birleştirildiğini keşfeder.

13. Temanın özelliklerini belirler.

IV. HAFTA

26-30 Ekim 2009

Meslek

 2

Fen

2

 

 

Fabl

 

 

 

 

14. Metni açıklık, akıcılık, duruluk ve yalınlık bakımlarından inceler.

15. İncelediği fabllarda dilin hangi işlevlerde kullanıldığını belirler.

16. İncelediği fabldaki isim, sıfat ve zamirlerin kullanılış amaçlarını belirler.

17. İncelediği fabldaki isim, sıfat ve zamirleri yapılarına göre gruplandırır.

18. Fabl yazmayı dener.

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım--tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

Dil ve anlatım ders kitabı, kompozisyon yardımcı kitapları, sözlükler, yazım kılavuzu, atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, işlenen konularla ilgili metinlerin yer aldığı bütün kaynaklar,edebiyat tarihi kitapları, ansiklopediler, internet, gazete ve dergiler

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AY      : KASIM

ÜNİTE

2

SANAT METİNLERİ

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KONULAR

ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

I. HAFTA

02-06

Kasım 2009

Meslek

 2

Fen

2

 

Masal

*Masalın özelliklerini belirleme ve yazma

1. Masaldaki olay örgüsünü ve olay örgüsünün özelliklerini belirler. 2. Olay örgüsünü oluşturan parçaların metin içindeki yüklendikleri işlevleri belirler.3. Olay örgüsünü, olayın geçtiği yere ve olayın oluşmasında rol sahibi kişilere de dikkat ederek parçalara ayırır. 4. Olay parçalarının bir tema etrafında nasıl birleştiklerini belirler. 5. Masallarda karşılaşma ve çatışmaların temel özelliklerini belirler. 6. Masal kişilerinin özelliklerini belirler. 7. Masallarda mekân özelliklerini belirler. 8. Masallarda zamanın saat ve takvimle ölçülebilen zaman farklılığını ve bu zamanın metne kazandırdıklarını açıklar. 9. Anlatıcının kim olduğunu belirler, özelliklerini açıklar. 10. Metindeki anlatıcının bakış açısının özeliklerini belirler. 11. Masalın nasıl başlayıp nasıl bittiğini açıklar.

II. HAFTA

9-13 Kasım 2009

Meslek

 2

Fen

2

 

Masal

12. Okuduğu masallardan birini, günümüz yaşama biçimi ve insan ilişkilerinden yola çıkararak anlamdırır. 13. Masallarda hangi anlatım türlerinden, nasıl yararlanıldığını belirler. 14. Masallarda dilin hangi işlevinin hakim olduğunu belirler. 15. Masalların neden sanat metni olduklarını açıklar. 16. Metni açıklık, duruluk, akıcılık bakımından inceler. 

III. HAFTA

16-20 Kasım 2009

Meslek

 2

Fen

2

 

 

 

Hikâye ( Öykü )

 

 

 

 

*Hikâyenin özelliklerini belirleme, inceleme ve yazma.

1. Okuduğu, dinlediği hikâye metinlerinin ortak özelliklerini belirler. 2. Hikâyede yapı özelliklerini belirler.3. Okuduğu hikâyedeki olay örgüsünün özelliklerini belirler; olay örgüsünü veya olay zincirini meydana getiren parçalar arasındaki ilişkiyi açıklar.4. Olay ve olay örgüsünde kişilerin işlevlerini belirler.5. Olay ve olay örgüsündeki parçaların düzenlenmiş sebeplerini sorgulayarak temaya ulaşır.6. Kişilerin olay veya olay örgüsündeki işlevlerini belirler

IV. HAFTA

23-26 Kasım 2009

Meslek

 2

Fen

2

 

 

 

 

Hikâye ( Öykü )

 

 

 

17. İncelediği metinde anlatım bozukluğu olup olmadığını belirler. 18. İncelediği masaldaki isim, sıfat, zamir ve zarfların kullanılış amacını belirler. 19.İncelediği masaldaki isim, sıfat, zamir ve zarfları yapılarına göre gruplandırır. 20. Fabl ile masalı karşılaştırır. 21. Masal yazmayı dener.

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

Dil ve anlatım ders kitabı, kompozisyon yardımcı kitapları, sözlükler, yazım kılavuzu, atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, işlenen konularla ilgili metinlerin yer aldığı bütün kaynaklar,edebiyat tarihi kitapları, ansiklopediler, internet, gazete ve dergiler

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

Kasım ayının II. Haftası “10 Kasım Atatürk’ü Anma”

Kasım ayının IV. Haftası “24 Kasım Öğretmenler Günü”

I.Dönem I. Yazılı Yoklama Sınavı Kasım ayının 1. Haftası yapılacaktır.

Kurban Bayramı : 26 Kasım Perşembe öğleden sonra başlar – 30 Kasım Pazartesi akşam biter

 

 

 

 

 

AY      : ARALIK

ÜNİTE

2

SANAT METİNLERİ

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KONULAR

ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

I. HAFTA

1-4 Aralık 2009

Meslek

 2

Fen

2

 

Hikâye ( Öykü )

 

*Hikâyenin özelliklerini belirleme, inceleme ve yazma.

1. Okuduğu, dinlediği hikâye metinlerinin ortak özelliklerini belirler. 2. Hikâyede yapı özelliklerini belirler.3. Okuduğu hikâyedeki olay örgüsünün özelliklerini belirler; olay örgüsünü veya olay zincirini meydana getiren parçalar arasındaki ilişkiyi açıklar.4. Olay ve olay örgüsünde kişilerin işlevlerini belirler.5. Olay ve olay örgüsündeki parçaların düzenlenmiş sebeplerini sorgulayarak temaya ulaşır.6. Kişilerin olay veya olay örgüsündeki işlevlerini belirler.7. Kişilerin özelliklerini araştırır, temsil ettikleri hâl, düşünce ve durumu belirler

II. HAFTA

07-11  Aralık 2009

Meslek

 2

Fen

2

 

 

 

Hikâye ( Öykü )

 

 

 

12. Okuduğu masallardan birini, günümüz yaşama biçimi ve insan ilişkilerinden yola çıkararak anlamdırır. 13. Masallarda hangi anlatım türlerinden, nasıl yararlanıldığını belirler. 14. Masallarda dilin hangi işlevinin hakim olduğunu belirler. 15. Masalların neden sanat metni olduklarını açıklar. 16. Metni açıklık, duruluk, akıcılık bakımından inceler. 

III. HAFTA

14-18  Aralık 2009

Meslek

 2

Fen

2

 

 

 

 

Hikâye ( Öykü )

 

 

17. İncelediği metinde anlatım bozukluğu olup olmadığını belirler. 18. İncelediği masaldaki isim, sıfat, zamir ve zarfların kullanılış amacını belirler. 19.İncelediği masaldaki isim, sıfat, zamir ve zarfları yapılarına göre gruplandırır. 20. Fabl ile masalı karşılaştırır. 21. Masal yazmayı dener.

IV. HAFTA

21-25  Aralık 2009

Meslek

 2

Fen

2

 

 

 

 

Hikâye ( Öykü )

 

 

.8. Mekânın özelliklerini belirler.9. Mekânın tema ve kişilerle ilişkisini araştırır. 10. Olay  zamanını belirler, zamanın hangi dilimlerinin nasıl ve neden anlatıldığını sorgular. 11. Temanın özelliklerini belirler. 12. Metnin yazıldığı dönemle tema arasındaki ilişkiyi araştırır. 13. Temayı güncelleştirir. 14. Anlatıcının kim olduğunu belirler. 15. Anlatıcının özelliklerini araştırır. 16. Anlatıcının bakış açısını belirler. 17. Aynı metindeki farklı  anlatıcıların nasıl birleştirildiğini sezer. 18. Hangi anlatım türlerinden nerede ve nasıl yararlanıldığını araştırır. 19. Hikâyelerin nasıl gruplandırıldığını sezer.

V. HAFTA

28-31  Aralık 2009

Meslek

 2

Fen

2

Hikâye ( Öykü )

 

37. Anlatıcının bakış açısının özelliklerini belirler.38. Maupassant tarzı hikâyede temayı bulur. 39. Olay parçalarının, mekân ve kişilerle ilgili kısımların tema etrafında nasıl birleştiğini belirler. 40. Temanın hikâyenin yazıldığı dönemle ilişkisini açıklar. 41.Kişilerin özelliklerini ve gerçeklikle ilişkisin açıklar. 42. İncelediği hikâyedeki isim, sıfat, zamir, zarf, edat ve bağlaçları yapılarına göre gruplandırır.43. Çehov tarzında  hikâye yazmayı dener. 44.Maupassant tarzı hikaye yazmayı dener.

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım-- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

Dil ve anlatım ders kitabı, kompozisyon yardımcı kitapları, sözlükler, yazım kılavuzu, atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, işlenen konularla ilgili metinlerin yer aldığı bütün kaynaklar,edebiyat tarihi kitapları, ansiklopediler, internet, gazete ve dergiler 

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

 Aralık 1. Hafta 2. Yazılı yoklama yapılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AY      : OCAK

 

ÜNİTE

2

SANAT METİNLERİ

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KONULAR

ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

I. HAFTA

04-08 Ocak 2010

Meslek

 2

Fen

2

 

Roman

*Romanın özelliklerini belirleme ve inceleme.

1. Okuduğu ve arkadaşlarından dinlediği romanların ortak özelliklerini belirler. 2. Romanın olay örgüsünü bulur, şemalaştırır. 3.Romandaki olayları kronolojik sıraya dikkat ederek anlatır. 4. Romandaki kronolojik olarak dizilmiş olay zinciri ile olay örgüsünü karşılaştırır, farklılıklarını belirler. 5.Olay örgüsünü oluşturan ve kendi içinde bütünlüğü olan parçalar arasındaki ilişkiyi belirler.

II. HAFTA

11-15 Ocak 2010

Meslek

 2

Fen

2

 

Roman

ATATÜRK’ÜN KİŞİLİĞİ ve ÖZELLİKLERİ

 Vatan ve millet sevgisi

 

11. Mekanı anlatan parçaları ayrı ayrı ele alır, mekanın özelliklerini ve işlevlerini belirler. 12.Zamanın özelliklerini ve metinlerdeki işlevini belirler. 13.Olay örgüsündeki zamanın, kronolojik zamandaki iz düşümünü bir tabloda gösterir, farklılıklarının sebeplerini araştırır.

14. Anlatıcının anlatılanlarla ilişkisini belirler. 15.Anlatıcının kim olduğunu ve bakış açısını belirler.. (Sanat metinlerinde Atatürk’ün vatan ve millet sevgisinin işlenişini belirler. )

III. HAFTA

18-22 Ocak 2010

Meslek

 2

Fen

2

 

Roman

16.Farklı bakış açılarıyla anlatılan metin parçalarının bir metinde nasıl birleştirildiğini açıklar. 17. Metinde başvurulan anlatım türlerini belirler. 18.Her anlatım türünde kullanılan dilin işlevlerini belirler. 19.Romanın bağlı olduğu edebiyat anlayışını belirler; bu anlayışın yapı, tema ve anlatımda nasıl ifade edildiğini açıklar. 20.Okuduğu her üç romanı meydana getiren parçaların kendi içlerinde bir anlam olduğunu ve bunların birleşerek eserin anlamını ortaya koydukları keşfeder

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım-- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme-- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

Dil ve anlatım ders kitabı, kompozisyon yardımcı kitapları, sözlükler, yazım kılavuzu, atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, işlenen konularla ilgili metinlerin yer aldığı bütün kaynaklar,edebiyat tarihi kitapları, ansiklopediler, internet, gazete ve dergiler

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

Ocak ayının 2. Haftası I. Dönem 3. Yazılı Yoklama Sınavı Yapılacaktır.

·         Yılbaşı Tatili :01 Ocak 2010 Perşembe

·         Birinci dönemin sona ermesi : 22 Ocak 2010 Cuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AY      : ŞUBAT

 

ÜNİTE

2

SANAT METİNLERİ

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KONULAR

ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

II. HAFTA

08-12

Şubat 2010

Meslek

 2

Fen

2

 

Roman

21.Eserin anlamının, eserdeki parçaların anlamının toplamı olmadığını fark eder. 22.Okuduğu romanlarla ilgili inceleme tanıtma, eleştiri yazıları arar, bulur, okur. 23. İncelenen roman hakkında bir inceleme yazısı yazar. 24. Okuduğu romanlardan her biri hakkında kişisel duygu ve düşüncelerini dile getiren yazılar yazar. 25.Romanları temalarından hareketle gruplandırır.

26. İncelediği romanı açıklık, akıcılık, duruluk ve yalınlık bakımından inceler.

III. HAFTA

15-19 Şubat 2010

Meslek

 2

Fen

2

 

Roman

27. İncelediği romanda anlatım bozukluğu bulunup bulunmadığını belirler. 28.İncelediği romanda isim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem ve fiillerin kullanılış amaçlarını belirler. 29. İncelediği romanda isim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem ve fiilleri yapılarına göre gruplandırır.

30. Roman incelemesi yapar.

IV. HAFTA

22-26 Şubat 2010

Meslek

 2

Fen

2

 

 

 

 

Roman

 

 

 

 

31.Olay örgüsünün oluşmasında rol sahibi kişilerin özelliklerini ve işlevlerini belirler. 32. Olay örgüsünde yer alan parçaları birleştiren düşünceyi, duyguyu veya anlayışı bulur ve buna tema dendiğini fark eder. 33. Temanın özelliklerini belirler.34. Eserin yazıldığı dönemde temaya verilen önemi araştırır. 35. Kişilerin temayla ilişkisini belirler.

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

Dil ve anlatım ders kitabı, kompozisyon yardımcı kitapları, sözlükler, yazım kılavuzu, atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, işlenen konularla ilgili metinlerin yer aldığı bütün kaynaklar,edebiyat tarihi kitapları, ansiklopediler, internet, gazete ve dergiler

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

·         Yarıyıl Tatili : 22 Ocak Cuma 2010 – 07 Şubat 2010 Pazar

·         İkinci yarıyıl başlangıcı : 08 Şubat 2010 Pazartesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AY      : MART

ÜNİTE

2

SANAT METİNLERİ

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KONULAR

ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

I. HAFTA

1-5 Mart 2010

Meslek

 2

Fen

2

 

Tiyatro

*Tiyatronun özelliklerini belirleme ve inceleme

1. Seyrettiği, izlediği tiyatroların ve  okuduğu tiyatro metinlerinin ortak özelliklerini belirler ve  sıralar. 2. Seyretmenin, edebiyattan ayrı bir sanat etkinliği olduğunun farkına varır.3. Tiyatro, tiyatro metni, dram, drama, dramatik tür, oyun kelimelerinin anlamlarını ve kullanımlarını belirler.4. Modern dönemlerde göstermeye bağlı edebî metinleri ifade etmek için hangi kelimenin kullanıldığını kavrar. 5. Tiyatro metinlerinde göstermenin ve anlatmanın rolünü ve değerini belirler.

 

II. HAFTA

08-12  Mart 2010

Meslek

 2

Fen

2

 

Tiyatro

6. Tiyatro metinlerindeki olay örgüsünü karşılamak üzere farklı bir terim kullanılıp kullanılmadığını araştırır. 7. Tiyatro metnindeki olay örgüsünü (Dramatik örgüyü) belirler. 8. Dramatik metindeki  sahne ve perdenin dramatik örgü içindeki yerini ve değerini  tartışır. 9. Dramatik örgüyü meydana getiren parçalar arasındaki ilişkiyi belirler.10. Dramatik örgünün kronolojik zaman çizgisindeki iz düşümünün özelliklerini inceler.11. Anlatılan olayda hangi kesimlerin gösterildiği, hangi kesimlerin nakledildiği veya hissettirildiğini belirler.

III. HAFTA

15-19  Mart 2010

Meslek

 2

Fen

2

 

Tiyatro

12. Aynı veya benzer olay parçalarını ifade eden sahneler olup olmadığını araştırır. 13. Dramatik örgüde (olay örgüsünde) kişilerin işlevlerini belirler; işlevlerine göre kişileri gruplandırır, her grubun temsil ettiği zihniyet veya değeri açıklar.

14. Dramatik metinde mekânın  nasıl ifade edildiğini belirler. 15. Okuduğu drama metninde mekânın özelliklerini  belirler.

16. Dramatik metinde sözü edilen olayların geçtiği zamanın nasıl ifade edildiğini belirler.17. Dramatik metinde geçmişin nasıl anlatıldığını belirler.

IV. HAFTA

22-26  Mart 2010

Meslek

 2

Fen

2

 

 

Tiyatro

 

 

18. Dramatik örgüden hareketle metnin temasını bulur, özelliklerini belirler.19. Temanın gerçeklikle ve insanla ilişkisini açıklar.20. Temanın eserin yazıldığı ve temsil edildiği dönemdeki önemini belirler.

21. Temayı güncelleştirir ve metni yorumlar.22. Dramatik metinde hangi anlatım türlerinden nasıl yararlanıldığını belirler.

V. HAFTA

29-31

Mart

1-2 Nisan 2010

Meslek

 2

Fen

2

 

Şiir

 

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım---- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme---- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

Dil ve anlatım ders kitabı, kompozisyon yardımcı kitapları, sözlükler, yazım kılavuzu, atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, işlenen konularla ilgili metinlerin yer aldığı bütün kaynaklar,edebiyat tarihi kitapları, ansiklopediler, internet, gazete ve dergiler 

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü

16 Mart Öğretmen Okullarının Kuruluş Yıldönümü

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü

Martın 3. Haftası 1. Yazılı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AY      : NİSAN

ÜNİTE

2-3

SANAT METİNLERİ

SÖZLÜ ANLATIM

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KONULAR

ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

I. HAFTA

05-09 Nisan

2010

Meslek

 2

Fen

2

 

Şiir

* Şiirin özelliklerini belirleme, şiir inceleme ve şiir yazma

1. Okuduğu ve dinlediği şiir metinlerinin ortak özelliklerini belirler ve sıralar.

2. Şiirin nesirden, mensur şiirden ve manzum hikâyeden farklılıklarını belirler.

3. Şiirde ahengi sağlayan unsurları belirler.

4. Şiirde ritmin özelliklerini ve nasıl sağlandığını belirler.

5. Ses akışının özelliklerini belirler.

 

II. HAFTA

12-16  Nisan

2010

Meslek

 2

Fen

2

 

Şiir

6. İlk anlamı dışında kullanılan her düzeydeki dil ögelerini belirler.

7. İmgelerin özelliklerini belirler.

8. Söz sanatlarına nerelerde, niçin başvurulduğunu belirler, söz sanatlarının özelliklerini açıklar.9. Ses benzerliklerinin özelliklerini araştırır.

10. Şiirin yapısını meydana getiren ses ve anlam kaynaşmalarından oluşan birimleri belirler, her birimin anlam, ses ve söyleyiş değerini açıklar.

11. Birimlerin birbiriyle anlam, ses ve dil bilgisi bakımlarından ilişkisini araştırır.

12. Birimlerin birleşerek dile getirdikleri duygu ve  düşünceyi belirler.

 

III. HAFTA

19-22  Nisan

2010

Meslek

 2

Fen

2

 

Şiir

13. Şiirde kullanılan anlatım türünü belirler.

14. Şiiri akıcılık, açıklık, duruluk ve yalınlık bakımından inceler.

15. Şiirde dilin hangi işlevde kullanıldığını belirler

16. İncelediği şiirde geçen haber cümlelerini ayırır, kullanılış amacını açıklar.

17. Aynı temanın nesir ve şiirde ifade edilişi arasındaki farkı belirler.

18. Aynı temada yazılmış şiirleri karşılaştırır.

19. Şiiri, kendisinden önceki şiirlerle tema ve söyleyiş bakımlarından karşılaştırır.

20. Şiirin ait olduğu geleneği belirler.

 

IV. HAFTA

26-30  Nisan

2010

Meslek

 2

Fen

2

 

 

Konferans

 

 

 

 

 

Konferansın özelliklerini belirleme  ve uygulama

1. Okuduğu, dinlediği konferans metinlerinin ortak özelliklerini  belirler.

2. Konferansta bir tezin nasıl savunulduğunu, özgün bir düşüncenin nasıl dile getirildiğini fark eder.

3. Konferans vermenin ve dinlemenin amacını belirler.

4. Konferansla, söylevi; dilin işlevleri ve anlatım türü bakımından karşılaştırır.

5. Hangi konularda konferans verilebileceğini tartışır.

6. Konferansçının, ele alacağı konu ve dile getireceği hususları konferanstan önce araştırması gerektiğini sezer.

 

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım---- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme---- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

Dil ve anlatım ders kitabı, kompozisyon yardımcı kitapları, sözlükler, yazım kılavuzu, atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, işlenen konularla ilgili metinlerin yer aldığı bütün kaynaklar,edebiyat tarihi kitapları, ansiklopediler, internet, gazete ve dergiler

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Nisan Ayının II. Haftası 2. Dönem 2. Yazılı Yoklama Sınavı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AY      : MAYIS

ÜNİTE

3

SÖZLÜ ANLATIM

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KONULAR

ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

I. HAFTA

03-07 Mayıs 2010

Meslek

 2

Fen

2

 

 

 

 

 

Konferans

 

 

7. Konferans verecek kişinin konferansa nasıl hazırlanacağını açıklar.

8. Konferansçının konferans esnasında dikkat etmesi gereken hususları açıklar.

9. Konferansta söylenenlerin bir tema çevresinde kendiliğinden birleşmesi gerektiğini anlar.

10. Konferans hazırlama ve konferans vermenin usta-çırak geleneği içinde öğrenilecek yönleri bulunduğunu sezer.

11. Beğendiği konferansçıların özelliklerini belirler.

12. İncelediği konferanslarda anlatım bozukluğu bulunup bulunmadığını tartışır.

13. İncelediği konferansları açıklık, akıcılık, duruluk ve yalınlık bakımından inceler.

14. İncelediği konferanslarda hangi anlatım türlerinin kullanıldığını tartışır.

 

II. HAFTA

10-14  Mayıs 2010

Meslek

 2

Fen

2

 

 

 

 

 

Açık Oturum

 

 

* Açık oturumun özelliklerini belirleme ve açık oturumda yer alma

1. Okuduğu, dinlediği, , izlediği açık oturum konuşmaların özelliklerini belirler.

2. Açık oturumun nasıl bir yerde düzenlenmesi gerektiğini belirler.

3. Açık oturum konusunun önceden belirlenmesi ve duyurulmasının faydasını tartışır.

4. Açık oturumda başkanın rolünü belirler.

5. Açık oturumda ele alınan konunun nasıl işleneceğini belirler.

6. Açık oturum sonunda forum düzenlenebileceğini sezer.

III. HAFTA

17-21  Mayıs 2010

Meslek

 2

Fen

2

 

 

 

Sempozyum

 

 

 

 

* Sempozyumun özelliklerini belirleme ve sempozyumda yer alma

1. Okuduğu ve dinlediği sempozyum metinlerinin ortak özelliklerini sıralar.

2. Sempozyumun nasıl düzenlendiğini fark eder.

3. Sempozyumda sunulan bildirilerin ne zaman tartışılacağını belirler.

4. Bir oturumda kaç bildiri sunulması gerektiğini, konuşma sürelerinin nasıl ve kim tarafından sınırlandırıldığını belirler.

5. Oturum başkanının görevlerini açıklar.

6. Sempozyumda dinleyici-konuşmacı ilişkisini tartışır.

7. Sempozyumda sunulan bildiri metinlerinin özelliklerini belirler.

IV. HAFTA

24-28  Mayıs 2010

Meslek

 2

Fen

2

 

Forum

Forumun özelliklerini belirleme

1. Okuduğu ve dinlediği forum metinlerinin ortak özelliklerini belirler ve sıralar.2. Forum başkanının özelliklerini ve görevlerini belirler.3. Forumun nasıl düzenlendiğini fark eder.4. Dinleyicisi olmayan forumlardan söz edilip edilemeyeceğini tartışır.5. Forumda dilin hangi işlevde kullanıldığını belirler.6. Konuşmacıların anlatım özelliklerini belirler, birbiriyle karşılaştırır.7. Forum ve paneli  karşılaştırır.8. Forumda kullanılan anlatım türünü belirler.9. Forumda anlatım bozukluğu bulunup bulunmadığını belirler.10. Forumu açıklık, akıcılık, duruluk ve yalınlık bakımından inceler.

 

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım-- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

Dil ve anlatım ders kitabı, kompozisyon yardımcı kitapları, sözlükler, yazım kılavuzu, atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, işlenen konularla ilgili metinlerin yer aldığı bütün kaynaklar,edebiyat tarihi kitapları, ansiklopediler, internet, gazete ve dergiler

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

1 Mayıs İşçi Bayramı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı

29 Mayıs İstanbul’un Fethi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AY      : HAZİRAN

ÜNİTE

3-4

SÖZLÜ ANLATIM

BİLİMSEL YAZILAR

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KONULAR

ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

II. HAFTA

31 Mayıs

1-4

Haziran 2010

Meslek

 2

Fen

2

 

Münazara

Münazaranın özelliklerini belirleme ve münazarada görev alma

1. Okuduğu ve dinlediği münazara metinlerinin ortak özelliklerini belirler ve sıralar. 2. Münazaranın nasıl düzenlendiğini belirler.3. Münazaranın amacını belirler.4. Münazarada hakem kurulunun, konuşmaları nasıl değerlendirmesi gerektiğini sezer.5. Münazarada demagojiye başvurmanın amaca hizmet etmediğini kavrar.6. Münazarada konuşmacıların dikkat etmesi gereken hususları açıklar.7. Hakem kurulunun kararına saygı duymanın önemini fark eder.8.Münazarada kullanılan anlatım türünü belirler.9.Münazarada dilin hangi işlevde kullanıldığını belirler.10.Münazarada anlatım kusuru bulunup bulunmadığını belirler.11.Münazarayı açıklık, akıcılık, duruluk ve yalınlık bakımından inceler.12.Münazara metnindeki cümleleri yapıları bakımından inceler.13.Münazarada görev alır.

III. HAFTA

7-11 Haziran 2010

Meslek

 2

Fen

2

 

Bilimsel Yazılar

 

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCEDE YER ALAN TEMEL FİKİRLERİ KAPSAYAN BAZI KONULAR

Eğitimin Önemi

Bilimsel yazıların özelliklerini belirleme ve bilimsel metin yazma

1. Okuduğu ve dinlediği inceleme ve araştırma yazılarının ortak özelliklerini belirler.

2. Dergi ve gazetelerdeki popüler, öğretici yazılarla bilimsel yazıların farklılıklarını belirler.

3. Bir yazarın, bir ilim adamının, bir düşünürün kişisel deneyimlerini, gözlemlerini ve kanaatlerini ifade eden öğretici yazıların ortak ve farklı yönlerini açıklar.

4. Bilimsel yazıların amaçlarını belirler.

5. Bilimsel yazılarda ön hazırlığın gerekliliğini ve nasıl yapıldığını fark eder.

6. Bilimsel yazıları gruplandırır.

7. Bilimsel makaleleri bölümlere ayırır.

8. Bilimsel makalede girişin nasıl yazılması gerektiğini açıklar.

(1.Atatürk’ün eğitim anlayışıyla ilgili bilimsel yazı bulur. 2.Bilimsel yazılarda Atatürk’ün eğitime verdiği önemi belirler.)

IV. HAFTA

14-18 Haziran 2010

Meslek

 2

Fen

2

 

Bilimsel Yazılar

9. Bilimsel makalede malzeme ve yöntemler kısmının nasıl hazırlanacağını belirler.

10. Birden çok yazar tarafından hazırlanan bilimsel makalede yazar adlarının nasıl sıralandığını belirler.

11. Bilimsel makalede özetin nasıl hazırlandığını belirler.

12. Bilimsel makalelerde sonuç kısmının nasıl hazırlandığını belirler.

13. Bilimsel yazılarda tartışma kısmının nasıl hazırlandığını açıklar.

14. Tarama-değerlendirme makalelerinin özelliklerini belirler.

15. Tarama-değerlendirme makalelerinin nasıl hazırlandığını açıklar.

16. Tarama ve değerlendirme makalelerinin nasıl sınırlandırıldığını belirler.

17. Tarama ve   makalelerinin yararını tartışır.

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım-tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme-- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

Dil ve anlatım ders kitabı, kompozisyon yardımcı kitapları, sözlükler, yazım kılavuzu, atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, işlenen konularla ilgili metinlerin yer aldığı bütün kaynaklar,edebiyat tarihi kitapları, ansiklopediler, internet, gazete ve dergiler

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

·          Haziranın ilk haftası 3. yazılı

·          Ders Yılının Sona ermesi : 18 Haziran 2010 Cuma

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT:

1. Yıllık Plânın “Ders Saati” kısmında gösterilen ders saatleri  çeşitli tatiller ve bunların öğretmenlerin haftalık ders programına farklı biçimde  yansıması nedeniyle değişebilir. Öğretmenler; ders saatlerinin artması durumunda, işlenen konuyu pekiştirici bir takım çalışmalar  yaparak,  azalması durumunda da konunun işlenişini hızlandırarak gerekli önlemleri alacaklardır.
2.Bu plânın hazırlanmasında aşağıdaki kaynaklar esas alınmıştır;

a)Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 14.07.2005 tarih ve 197 sayılı kararı ile kabul edilen Dil ve Anlatım Dersi 12. Sınıflar Öğretim Programı"
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu,

b) 2488 sayılı Tebliğler dergisindeki Atatürkçülük konuları,

c) 2551ve 2575  sayılı Tebliğler dergilerinde yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönergeye uygun olarak , Türk Dili ve Edebiyatı zümresince   hazırlanmıştır.  

d) İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2009-2010 Öğretim Yılı Çalışma Takvimi.                                                                                                                                   

 

 

 

               Halil AKPINAR          Seher ERMİŞ     Malik Enis AKMAN                                                                                                                      28.09.2009                                                                                                          

              TDE Öğretmeni        TDE Öğretmeni      TDE Öğretmeni                                                                                                                    Cumhur BEŞER     

                                                                                                                                                                                             Okul Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi5
Bugün Toplam97
Toplam Ziyaret3718592
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.119632.2483
Euro34.816934.9564
Takvim