• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/halilakpinar
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
  • https://www.twitter.com/halilakpinar
  • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
  • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

9 TED 1.DÖNEM 3 YAZILI

PAMUKKALE TEKNİK VE ENDÜSTRİ
MESLEK   LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  9. SINIFLARTÜRK EDEBİYATI DERSİ  I. DÖNEM 3. YAZILI YOKLAMAAAdı
Soyadı      :                                                                                                                               Sınıf,
no          :
                   

 

1)    Bir yazının konusunu bulmak için aşağıdaki
sorulardan hangisini sormamız yerinde olur? a)   
Bu yazıyı kim yazmıştır?b)   
Bu yazıda neden bahsediliyor?  c)    
Bu yazı ne zaman yazılmıştır? d)   
Bu yazı niçin yazılmıştır?e)    
Bu yazıda hangi anlatım şekli kullanılmıştır?  2)             Dostlukta eşsiz hazlar vardır.
Hazzın bulaşıcı olduğuna dikkat edilirse bunu anlamak güç olmaz. Benim
varlığım, dostuma bir parçacık gerçek haz verecek olursa bu hazzı görmekten ben
de haz duyarım, böylece herkesin verdiği haz hazineleri, serbest bırakılmış
olur, her ikisi de: “Bende meğer kullanmadığım ne mutluluklar gizliymiş.” der. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
paragraftan çıkarılamaz? a)   
Dostluğun verdiği haz bulaşıcıdır.b)   
Dostluk, kendimizde varlığından habersiz olduğumuz     mutlulukların çıkış kapısıdır.. c)    
Dostluk, dostuna haz vermekten haz duymaktır. d)   
Dostluk, paylaşılan mutluluktur. e)    
Dostluğun temeli karşılıklı fedakarlığa dayanır.  3)    “Şiirin,
başka bir şeyle karıştırılmaması gereken özel bir yapısı vardır. Çözümlemeye
kalkışınca da çeşitli öğelerin kurduğu bir dünya olarak çıkar karşımıza. İyi
bir şiir, zengin ayrıntıların, şaşırtıcı inceliklerin kaynağıdır. Tükenmeyen
bir kaynak olan şiir, sadece kendisinin olan bir yapıyla ortaya çıkar.
Kelimeleri bir araya getirme ustası olan ozana göre şiir, “şiir olduğu için”
önemli ve değerlidir.” Bu parçada asıl söylenmek istenen,
aşağıdakilerden hangisidir? a)   
Şiirin güzelliği, içerdiği ayrıntılardan gelir.b)   
Sanat ürünleri arasında en kalıcı olanı şiirdir.  c)    
Şiir, kendine özgü özellikleri olan bir sanattır.. d)   
Ozan kendini tümüyle şiire adayan kişidir. e)    
Her ozanın kendine özgü bir şiir anlayışı vardır.  “Boşuna
değil dökülen kan   Şehirlerde, köylerde çocuklar
büyüyeceklerdir.  Daha zeki daha çalışkan…  Yeniden fabrikalar yükselecek,  Tarlalar genişleyecektir.4)    Bu şiirin teması aşağıdakilerden
hangisidir?a) Zeki
çocuklar.b) Geçmişe
duyulan özlem.c) İntikam
duygusu.d)
Gelecekten ümitli olma.e) Savaşın
verdiği ruhi çöküntü. 5)   
Aşağıdakilerden hangisi kurmaca metin türüne
örnektir? a)
Biyografi          b) Anı                    c) Denemed)
Öykü                 e) Otobiyografi  

       Evet, ağlamaklı oluyorum, demdir bu     Hani kurşun sıksan geçmez geceden     Anlatamam nasıl ıssız, karanlık     Gene bir cehennem var yastığımda     Gel artık6)    Bu
dizelerde işlenen duygu aşağıdakilerden hangisidir?a.
Yalnızlıkb.
Öfke                         c.
Korkud.
Bitkinlik                  e.
Ümitsizlik 7) Bilgi
verici yazılara aşağıdakilerden hangisi örnektir?a)   
Roman b)   
Tiyatro c)    
Makale d)   
Anı e)    
Şiir           “Portakal soyulur mu Tabağa koyulur mu Yar dediğin şekerdir 
Şekere doyulur mu”8)    Dörtlüğün
kafiyelenişi ve kafiye çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? a)      
------------ a   
Cinaslı kafiye                       ------------ a                       ------------ a                       ------------ b b)      
------------ b  
Zengin kafiye       ------------ b       ------------ b       ------------ c c)       ------------
a   Tam kafiye       ------------ a       ------------ b       ------------ a              d)     ------------ b  Tam kafiye       ------------ b        ------------ b       ------------ c              e)     ------------ a   Zengin kafiye       ------------ a       ------------ a       ------------ b 9)    Divan edebiyatında din ve devlet
büyüklerini övmek amacıyla yazılan şiir aşağıdakilerden hangisidir?a)
Gazel                        b) Kaside              c) Mesnevi                       d) Şarkı                 e)
Rubai  

10)  Aşağıdakilerden
hangisi koşmanın türlerinden değildir?a) Güzelleme            
b) Koçaklama         c) Taşlamad)
Ağıt                   e) Mersiye  “Ne
varlığa sevinirimNe yokluğa yerinirim                Aşkın
ile avunurumBana seni gerek seni”11) Yukarıdaki
dörtlükle ilgili olarak verilen aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?a)    Nazım birimi dörtlüktür.b)    Hece ölçüsüyle yazılmıştırc)     “sevinmek” ve “yerinmek” sözcükleri arasında
redif yoktur.d)    Dili sadedir.e)     Halk edebiyatına aittir. 12)  Aşağıdakilerden hangi Divan edebiyatının
özelliklerinden birisi değildir?a)    Söz sanatlarına sıklıkla yer verilmiştir. b)    Aruz ölçüsü kullanılmıştır. c)     Dili ağırdır. d)    Nazım birimi dörtlüktür. e)     Gazel, kaside, mesnevi gibi nazım şekilleri
kullanılmıştır.  13) Aşağıdakilerden
hangisi Halk edebiyatına ait nazım şekillerinden biridir?a) Gazel                   b)
Kaside              c) Mersiye d) Mani                 e)
Mesnevi  14) Aşağıdakilerden
hangisi dramatik sanatlardan değildir?a) Tiyatro             b)
Dans                 c) Sinema d) Opera                               e)
Edebiyat  15)  Aşağıdakilerden hangisi edebi metin olabilir?a)    Yemek tarifi metni b)    Anne sevgisini konu alan bir metin c)     Trafik kazasını anlatan bir metin d)    Karadeniz’in nüfus yapısını anlatan bir metin e)     Avrupa Birliği konulu metin  I. gözdenII. patikadaIII. bir müddet sonraIV. çalılar arasındakiV. kayboldu16)  Yukarıdaki numaralandırılmış kelime ve kelime
gurupları kurallı ve anlamlı bir cümle haline getirildiğinde dördüncü sırada
hangisi yer alır?a) I                            b)
II                       c) III d) IV                      e)
V 17)  “Gül
büktü boynunu sustu bülbüller” Dizesindeki söz sanatı hangisidir?a)    Telmih b)    İstiare c)     Teşhis d)    Mübalağa 

e)     Hüsn-i Talil  Karac’oğlan söyler sözün başarırAşkın deryasını boydan aşırırSeni her mecliste hacil düşürürKötülerle konup göçücü olma18)  Yukarıdaki dörtlük hangi şiir geleneğimize ait
olabilir?a)    Halk şiiri geleneği b)    Divan şiiri geleneğine c)     Modern şiir geleneğine d)    Serbest şiir geleneğine e)     Destan geleneğine  “Çocukluğum çocukluğum 
Uzakta kalan bahçeler  O
sabahlar, o geceler 
Gelmez günler çocukluğum”19)  Yukarıdaki dörtlüğün konusu nedir?a)    Bahçe sevgisi b)    Çocukluğa duyulan özlem c)     Çocukların güzelliği d)    Sabaha duyulan sevgi e)     Günlerin uzunluğu  Yalancı dünyaya konup göçenlerNe söylerler ne bir haber verirlerÜzerinde türlü otlar bitenlerNe söylerler ne bir haber verirler                                                               Yunus
Emre20)  Yukarıdaki dörtlük döneminin zihniyeti ile
ilgili ne tür bilgi vermektedir?a) Dini                      b) Siyasi                                c)
Ekonomik                                                                                                                         

 

1.


 

 

A


 

 

B


 

 

C


 

 

D


 

 

E


 

 

2.


 

 

A


 

 

B


 

 

C


 

 

D


 

 

E


 

 

3.


 

 

A


 

 

B


 

 

C


 

 

D


 

 

E


 

 

4.


 

 

A


 

 

B


 

 

C


 

 

D


 

 

E


 

 

5.


 

 

A


 

 

B


 

 

C


 

 

D


 

 

E


 

 

6.


 

 

A


 

 

B


 

 

C


 

 

D


 

 

E


 

 

7.


 

 

A


 

 

B


 

 

C


 

 

D


 

 

E


 

 

 8.


 

 

A


 

 

B


 

 

C


 

 

D


 

 

E


 

 

9.


 

 

A


 

 

B


 

 

C


 

 

D


 

 

E


 

 

10.


 

 

A


 

 

B


 

 

C


 

 

D


 

 

E


 

 

11.


 

 

A


 

 

B


 

 

C


 

 

D


 

 

E


 

 

12.


 

 

A


 

 

B


 

 

C


 

 

D


 

 

E


 

 

13.


 

 

A


 

 

B


 

 

C


 

 

D


 

 

E


 

 

14.


 

 

A


 

 

B


 

 

C


 

 

D


 

 

E


 

 

15.


 

 

A


 

 

B


 

 

C


 

 

D


 

 

E


 

 

16.


 

 

A


 

 

B


 

 

C


 

 

D


 

 

E


 

 

17.


 

 

A


 

 

B


 

 

C


 

 

D


 

 

E


 

 

18.


 

 

A


 

 

B


 

 

C


 

 

D


 

 

E


 

 

19.


 

 

A


 

 

B


 

 

C


 

 

D


 

 

E


 

 

20.


 

 

A


 

 

B


 

 

C


 

 

D


 

 

E


 d) Askeri               e) Sivil    Sınav süresi
20 dakikadır.                                          Başarılar
dilerim.                                 


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam61
Toplam Ziyaret3702046
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.304532.4339
Euro34.423434.5613
Takvim