• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/halilakpinar
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
  • https://www.twitter.com/halilakpinar
  • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
  • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

11. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1.DÖNEM 3. YAZILI ORTAK SINAVI

 

2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GİRESUN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 11. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1.DÖNEM 3. YAZILI ORTAK SINAVI      A grubu…AAAAAAAAA

                          SORULAR

 1. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının genel özellikleri arasında yer almaz?

A)  Batı etkisinde gelişen bir edebiyattır.

B)  Roman, öykü, tiyatro, ve gazete yazıları gibi türlerin   ilk örnekleri bu dönemde verilmiştir.

C)  Sanatçılar, bu dönemde vatan, ulus, hürriyet gibi toplumsal kavramlara eserlerinde yer vermiştir.

D)  Bu dönemdeki şiirler,biçim olarak yenidir; ancak içerik olarak Divan edebiyatı şiirinin özelliklerini   taşır.

E)  Birinci dönem sanatçıları toplumsal konuları  işlemiştir.

 2. Felatun Bey ile Rakım Efendi edebiyatımızdaki ilk romanlardan biridir. Romana adını veren Felatun Bey, Avrupalılar gibi giyinip kuşandığında batılı olunacağını düşünen züppe bir tiptir.Diğer kahraman Rakım Efendi ise batıyı doğru anlayan , dönemini doğru değerlendiren bir Osmanlı aydınıdır.     Bu parçada sözü edilen eser, aşağıdaki sanatçılarımızdan hangisine aittir?                    A)  Mehmet Rauf B)  Samipaşazade Sezai                        C)  Namık Kemal D) Ahmet Mithat Efendi E)  Peyami Safa

 3. İlk tarihi romanımız aşağıdakilerden hangisidir?     A)  Şair Evlenmesi       B)  Araba Sevdası               C)Karabibik                  D)  Cezmi                                                    E)  Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

 4.  İlk edebi romanımız aşağıdakilerden hangisidir?     A)  İntibah      B) Cezmi       C) Eylül                                       D) Sergüzeşt               E) Yaban

5.Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

 A)  İlk çeviri romanımız, Yusuf Kamil Paşa’nın  Fenelon’dan çevirdiği “Telemak”  adlı eserdir.

B)  İlk yerli romanımız, Recaizade Mahmut Ekrem’in   “Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat”  adlı eseridir.

C)  Edebiyatımızdaki ilk köy romanı Nabizade Nazım’ın  “Karabibik” adlı eseridir.

D)  Batı tekniğiyle yazılmış ilk tiyatromuz, Şinasi’nin “Şair Evlenmesi”  adlı eseridir.

E)   Noktalama işaretleri ilk kez Tanzimat döneminde kullanılmıştır.

 6. Aşağıdakilerden hangisinde Tanzimat sanatçıları bir arada verilmiştir? A)  Namık Kemal – Şinasi – Ziya Paşa  B)  R.Mahmut Ekrem – A. Tahran – Tevfik Fikret             C)  Ahmet Mithat – Namık Kemal – Ömer Seyfettin         D)  Halit Ziya Uşaklıgil – Şinasi – Ziya Gökalp                E)  Ali Bey – Ahmet Vefik Paşa – Ali Canip

7. “Vatan  şairi” olarak da anılan sanatçı Tanzimat dönemi Türk edebiyatının önde gelen isimlerindendir. İyi bir eğitim almıştır.1863’te Tercüme Odası’na giren yazar, orada Şinasi ile tanışmıştır. Şinasi’nin etkisiyle Batı edebiyatına yönelmiş Şinasi Paris’e gidince Tasvir-i Efkar gazetesinin yönetimini üstlenmiştir.  “Vatan Yahut Silistre” adlı oyunu sahnelendikten sonra Magosa’ya sürülmüştür.  

Bu parçada tanıtılan Tanzimat dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

 A)  Abdulhak  Hamit Tarhan         B)  Ziya Paşa              C)  Namık Kemal   D)  Ahmet Mithat Efendi   E)  Ali Bey

 8. Eski edebiyat alışkanlığına hak, adalet, hürriyet vb. siyasal ve sosyal düşünce kavramları getirerek  eski şekille yeni öze ulaşmıştır. “Şiir ve İnşa” makalesiyle halk dili ve şiirini savunmuş, Tanzimat yazarlarının ortak ülküsüne katılmış ve istibdada karşı savaşmıştır.  Bu parçada tanıtılan Tanzimat dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Namık Kemal        B) Abdulhak  Hamit Tarhan           C)  Ziya Paşa      D) Ahmet Mithat Efendi  E)  Ali Bey

 9. Aşağıdaki eserlerden hangisi Namık Kemal’e ait bir eser değildir?    A)  İntibah  B) Zavallı Çocuk  C) Cezmi  D)  Gülnihal             E)  Zafername  

10.  Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının özelliklerinden biridir?                                                     A)  Sembolizm akımından etkilenmişlerdir.                             B)  Roman ve hikayelerde yapılan tasvirler, süs için yapılmamış kahramanların kişiliklerinin oluşumunu daha iyi anlatabilmek için yapılmıştır.                                              C)  Şiirlerde biçim eski, içerik yenidir.                                   D)  Sanatçılar, dönemin koşulları gereği eserlerinde toplumsal konuları işleyememiştir.                                     E)  Alman Edebiyatından etkilenmişlerdir. 

 11.  Aşağıdakilerden hangisi Batı tekniğiyle yazılmış ilk tiyatromuzdur?   A)  Fitnen          B)  Şair Evlenmesi       C) İntibah  D)  Çok Bilen Çok Yanılır    E)  Araba Sevdası

12.Tanzimat edebiyatı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Divan edebiyatı eleştirilmiştir.                                          B) Fransız edebiyatı örnek alınmıştır.
C) “Sanat, toplum içindir” görüşü benimsenmiştir.
D) Şiirde estetikten çok, içerik ön plana çıkarılmıştır.
E) Dilde sadeleşme savunulmuş ve başarıyla uygulanmıştır.

13.  Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat şair ve yazarlarının ortak özelliklerinden biri değildir?

 A)  Hemen hepsi Fransız kültürüyle yetişmişlerdir.

B)  Siyasetle yakından ilgilenirler.

C)  Aruz veznini tamamen bırakmışlar milli ölçümüz olan   hece ölçüsüyle şiirler yazmışlardır..

D)  Eserlerde rastlantılara fazlasıyla yer vermişlerdir. 

 E)   Cariyelik kurumunu ve alafrangalık özentisini  eleştirirler.

14.  Aşağıdaki eserlerden hangisi Nabizade Nazım’a aittir?

 A)  Karabibik            B)  İntibah     C)  Cezmi                   D)  Araba Sevdası     E)  Makber

 15.  İlk çeviri romanımız aşağıdakilerden hangisidir?

 A)  Telemak               B)  Cezmi           C)  Şair Evlenmesi      D)  Karabibik             E)  Zehra

 16. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat dönemi sanatçılarından biri değildir?

A)  Tevfik Fikret        B)  Şinasi      C)   Namık Kemal     D)  Ziya Paşa              E)  Ahmet Mithat Efendi

17. Tanzimat’ın Il. Dönemi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Toplum sorunlarından ve siyasetten uzak kalınmıştır.
B) Divan edebiyatına karşı Batı edebiyatı savunulmuştur.
C) Romanda realizmin, şiirde romantizmin etkisi vardır.    D) Şiirde konular genişletilmiştir                                                                E) ilk defa noktalama işaretleri kullanılmıştır.

18. Yapıtta esir ticaretinin sosyal yaşamdaki gerçekçi bir biçimde anlatılır. Dilber isimli esir kızın dokuz yaşından başlayan ve türlü zorluklarla geçen yaşam mücadelesi gözler önüne serilir. Yapıtın sonunda da Dilber’in ülke ülke eziyetlere ve hakaretlere dayanamayıp Nil nehrine atlayarak intihar etmesi anlatılır.
Bu parçada özetlenerek tanıtılan yapıt aşağıdakilerden hangisidir?                                                                                      A) Araba Sevdası                                                                  B) Sergüzeşt                                                                              C) Yağmur Beklerken                                                          D) Mai ve Siyah                                                                           E) Bir Sürgün  

 

19. . Aşağıdakilerden hangisinden bir bilgi yanlışlığı vardır?                                                                                      A) Şinasi, Durub — ı Emsal — i Osmaniye adlı eserinde Osmanlı atasözlerini derlemiştir.                                                            B) Ziya Paşa, Harabat adlı mesnevisinde Ali Paşa’yı hicvettiği şiirlerini toplamıştır.                                                                           C) Abdülhak Hamit Tarhan’ın şiirlerinde romantizmin etkisi görülür.                                                                      D) Ahmet Mithat’ın eserlerinde olayın akışı kesilir, okuyucuya bilgi verilir.                                                            E) 1839 - 1860 yılları arasında Batı’dan şiir, hikaye ve roman çevirileri yapılmıştır; bu çalışmalar Tanzimat için hazırlık sayılabilir.

20. Abdülhak Hamit Tarhan “Makber” şiirini niçin yazmıştır?
A) Torununu kaybetmenin verdiği acıyı anlatmak için
B) Ülkenin durumundan duyduğu sıkıntıyı göstermek için
C) Ölen karısının ardından duyduğu üzüntüyü dile getirmek için
D) Edebiyat ve sanatla ilgili görüşlerini aktarmak için
E) Yeni şiire has nazım şekline örnek göstermek için

 

SÜRE 1 DERS SAATİDİR. HER SORUNUN DOĞRU CEVABI 5’ER PUANDIR. BAŞARILAR…

Erdeniz SAYDAM- GİRESUN ANADOLU İHL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GİRESUN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 11. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1.DÖNEM 3. YAZILI ORTAK SINAVI      B grubu…BBBBBBBBBB

                          SORULAR

 1. Aşağıdakilerden hangisinde Tanzimat sanatçıları bir arada verilmiştir? A)  Namık Kemal – Şinasi – Ziya Paşa  B)  R.Mahmut Ekrem – A. Tahran – Tevfik Fikret             C)  Ahmet Mithat – Namık Kemal – Ömer Seyfettin         D)  Halit Ziya Uşaklıgil – Şinasi – Ziya Gökalp                E)  Ali Bey – Ahmet Vefik Paşa – Ali Canip

2. “Vatan  şairi” olarak da anılan sanatçı Tanzimat dönemi Türk edebiyatının önde gelen isimlerindendir. İyi bir eğitim almıştır.1863’te Tercüme Odası’na giren yazar, orada Şinasi ile tanışmıştır. Şinasi’nin etkisiyle Batı edebiyatına yönelmiş Şinasi Paris’e gidince Tasvir-i Efkar gazetesinin yönetimini üstlenmiştir.  “Vatan Yahut Silistre” adlı oyunu sahnelendikten sonra Magosa’ya sürülmüştür.  

Bu parçada tanıtılan Tanzimat dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

 A)  Abdulhak  Hamit Tarhan         B)  Ziya Paşa              C)  Namık Kemal   D)  Ahmet Mithat Efendi   E)  Ali Bey

 3. Eski edebiyat alışkanlığına hak, adalet, hürriyet vb. siyasal ve sosyal düşünce kavramları getirerek  eski şekille yeni öze ulaşmıştır. “Şiir ve İnşa” makalesiyle halk dili ve şiirini savunmuş, Tanzimat yazarlarının ortak ülküsüne katılmış ve istibdada karşı savaşmıştır.  Bu parçada tanıtılan Tanzimat dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Namık Kemal        B) Abdulhak  Hamit Tarhan           C)  Ziya Paşa      D) Ahmet Mithat Efendi  E)  Ali Bey

 4. Aşağıdaki eserlerden hangisi Namık Kemal’e ait bir eser değildir?    A)  İntibah  B) Zavallı Çocuk  C) Cezmi  D)  Gülnihal             E)  Zafername  

5.  Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının özelliklerinden biridir?                                                     A)  Sembolizm akımından etkilenmişlerdir.                             B)  Roman ve hikayelerde yapılan tasvirler, süs için yapılmamış kahramanların kişiliklerinin oluşumunu daha iyi anlatabilmek için yapılmıştır.                                              C)  Şiirlerde biçim eski, içerik yenidir.                                   D)  Sanatçılar, dönemin koşulları gereği eserlerinde toplumsal konuları işleyememiştir.                                     E)  Alman Edebiyatını örnek almışlardır.

 6.  Aşağıdakilerden hangisi Batı tekniğiyle yazılmış ilk tiyatromuzdur?   A)  Fitnen          B)  Şair Evlenmesi       C) İntibah  D)  Çok Bilen Çok Yanılır    E)  Araba Sevdası

7.Tanzimat edebiyatı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Divan edebiyatı eleştirilmiştir.                                          B) Fransız edebiyatı örnek alınmıştır.
C) “Sanat, toplum içindir” görüşü benimsenmiştir.
D) Şiirde estetikten çok, içerik ön plana çıkarılmıştır.
E) Dilde sadeleşme savunulmuş ve başarıyla uygulanmıştır.

8.  Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat şair ve yazarlarının ortak özelliklerinden biri değildir?

 A)  Hemen hepsi Fransız kültürüyle yetişmişlerdir.

B)  Siyasetle yakından ilgilenirler.

C)  Aruz veznini tamamen bırakmışlar milli ölçümüz olan   hece ölçüsüyle şiirler yazmışlardır..

D)  Eserlerde rastlantılara fazlasıyla yer vermişlerdir. 

 E)   Cariyelik kurumunu ve alafrangalık özentisini  eleştirirler.

9. Tanzimat’ın Il. Dönemi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Toplum sorunlarından ve siyasetten uzak kalınmıştır.
B) Divan edebiyatına karşı Batı edebiyatı savunulmuştur.
C) Romanda realizmin, şiirde romantizmin etkisi vardır.    D) Şiirde konular genişletilmiştir                                                                E) ilk defa noktalama işaretleri kullanılmıştır.

10. Yapıtta esir ticaretinin sosyal yaşamdaki gerçekçi bir biçimde anlatılır. Dilber isimli esir kızın dokuz yaşından başlayan ve türlü zorluklarla geçen yaşam mücadelesi gözler önüne serilir. Yapıtın sonunda da Dilber’in ülke ülke eziyetlere ve hakaretlere dayanamayıp Nil nehrine atlayarak intihar etmesi anlatılır.
Bu parçada özetlenerek tanıtılan yapıt aşağıdakilerden hangisidir?                                                                                      A) Araba Sevdası                                                                  B) Sergüzeşt                                                                              C) Yağmur Beklerken                                                          D) Mai ve Siyah                                                                           E) Bir Sürgün

11. . Aşağıdakilerden hangisinden bir bilgi yanlışlığı vardır?                                                                                      A) Şinasi, Durub — ı Emsal — i Osmaniye adlı eserinde Osmanlı atasözlerini derlemiştir.                                                            B) Ziya Paşa, Harabat adlı mesnevisinde Ali Paşa’yı hicvettiği şiirlerini toplamıştır.                                                                           C) Abdülhak Hamit Tarhan’ın şiirlerinde romantizmin etkisi görülür.                                                                      D) Ahmet Mithat’ın eserlerinde olayın akışı kesilir, okuyucuya bilgi verilir.                                                            E) 1839 - 1860 yılları arasında Batı’dan şiir, hikaye ve roman çevirileri yapılmıştır; bu çalışmalar Tanzimat için hazırlık sayılabilir.

12. Abdülhak Hamit Tarhan “Makber” şiirini niçin yazmıştır?
A) Torununu kaybetmenin verdiği acıyı anlatmak için
B) Ülkenin durumundan duyduğu sıkıntıyı göstermek için
C) Ölen karısının ardından duyduğu üzüntüyü dile getirmek için
D) Edebiyat ve sanatla ilgili görüşlerini aktarmak için
E) Yeni şiire has nazım şekline örnek göstermek için

 13. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının genel özellikleri arasında yer almaz?

A)  Batı etkisinde gelişen bir edebiyattır.

B)  Roman, öykü, tiyatro, ve gazete yazıları gibi türlerin   ilk örnekleri bu dönemde verilmiştir.

C)  Sanatçılar, bu dönemde vatan, ulus, hürriyet gibi toplumsal kavramlara eserlerinde yer vermiştir.

D)  Bu dönemdeki şiirler,biçim olarak yenidir; ancak içerik olarak Divan edebiyatı şiirinin özelliklerini   taşır.

E)  Birinci dönem sanatçıları toplumsal konuları  işlemiştir.

 14. Felatun Bey ile Rakım Efendi edebiyatımızdaki ilk romanlardan biridir. Romana adını veren Felatun Bey, Avrupalılar gibi giyinip kuşandığında batılı olunacağını düşünen züppe bir tiptir.Diğer kahraman Rakım Efendi ise batıyı doğru anlayan , dönemini doğru değerlendiren bir Osmanlı aydınıdır.     Bu parçada sözü edilen eser, aşağıdaki sanatçılarımızdan hangisine aittir?                    A)  Mehmet Rauf B)  Samipaşazade Sezai                        C)  Namık Kemal D) Ahmet Mithat Efendi E)  Peyami Safa

 15. İlk tarihi romanımız aşağıdakilerden hangisidir?     A)  Şair Evlenmesi       B)  Araba Sevdası               C)Karabibik                  D)  Cezmi                                                    E)  Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

 16.  İlk edebi romanımız aşağıdakilerden hangisidir?     A)  İntibah      B) Cezmi       C) Eylül                                       D) Sergüzeşt               E) Yaban

17.Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır? 

A)  İlk çeviri romanımız, Yusuf Kamil Paşa’nın  Fenelon’dan çevirdiği “Telemak”  adlı eserdir.

B)  İlk yerli romanımız, Recaizade Mahmut Ekrem’in   “Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat”  adlı eseridir.

C)  Edebiyatımızdaki ilk köy romanı Nabizade Nazım’ın  “Karabibik” adlı eseridir.

D)  Batı tekniğiyle yazılmış ilk tiyatromuz, Şinasi’nin “Şair Evlenmesi”  adlı eseridir.

E)   Noktalama işaretleri ilk kez Tanzimat döneminde kullanılmıştır.

18.  Aşağıdaki eserlerden hangisi Nabizade Nazım’a aittir?

 A)  Karabibik            B)  İntibah     C)  Cezmi                   D)  Araba Sevdası     E)  Makber

 19.  İlk çeviri romanımız aşağıdakilerden hangisidir?

 A)  Telemak               B)  Cezmi           C)  Şair Evlenmesi      D)  Karabibik             E)  Zehra

 20. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat dönemi sanatçılarından biri değildir?

A)  Tevfik Fikret        B)  Şinasi      C)   Namık Kemal     D)  Ziya Paşa              E)  Ahmet Mithat Efendi

 

SÜRE 1 DERS SAATİDİR. HER SORUNUN DOĞRU CEVABI 5’ER PUANDIR. BAŞARILAR…

Erdeniz SAYDAM- GİRESUN ANADOLU İHL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 TÜRK EDEBİYATI CEVAP ANAHTARI

 

A GRUBU

1D 2D 3D 4A 5B 6A 7C  8C 9E 10C 11B 12E 13C 14A 15A 16 A 17E 18B 19B 20C

 

B GRUBU

 

1A 2C 3C 4E 5C 6B 7E 8C 9E 10B 11B 12C 13D 14D 15D 16A 17B 18A 19A 20A

 

 

 

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam212
Toplam Ziyaret3727415
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.758032.8893
Euro35.021935.1622
Takvim