• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/halilakpinar
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
  • https://www.twitter.com/halilakpinar
  • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
  • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

Hadisler Deryası

Dünya Bize Yakışmaz!

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık; mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma (fakirlik) ile deneriz. (Ey Peygamber! ) Sabredenleri müjdele!” (Bakara, 155)

 

Rasûlullah (sav) buyurdular:
“Dünya ile âhiret iki kuma gibidir. Kim bu kumaların arasını bulmak isterse, tuzağa düşmüş demektir. Kim de bunların arasını bulduğunu iddiâ ederse, aldanmıştır.” (Kenzü’l-Ummâl, III, 235)

 

Hz. Âişe’nin şöyle dediği rivâyet edilir: “Hz Peygamber’e: “Yâ Rasûlallah! Allah’dan, sizi doyurmasını isteseniz de doyursa!” dedim. Bunu derken, Hz. Peygamber’in açlığını ve açlıktan karnına taş bağladığını görerek ağlıyordum. Bana şöyle dedi:
“Âişe, nefsimi elinde tutan Zât’a yemin ederim ki, şayet Rabbimden dünyanın dağlarını benim için altına çevirmesini istesem, dilediğim kadarını altına çevirirdi. Fakat ben dünyadaki açlığı tokluğa; fakirliği zenginliğe; hüznü de sevince tercih ettim, Âişe! Şu dünya ne Muhammed’e, ne de O’nun âilesine yakışır.” (Irâkî, Muğnî, IV, 221.)

 

Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)
el-Müteâlî: İzzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce olan, aklın alabileceği her şeyden çok yüce olan, noksanlıklardan uzak, yücelik, şan, şeref, kuvvet ve kudret sahibi olan demektir.

 

Kısa Günün Kârı
Dünya hayatındaki zenginlik ve sevinçler bizi aldatmasın. Dünyadaki her şey fanidir.

 

Lügatçe
kuma: Erkeğin birden fazla olan eşlerinden her biri.

 

 

 

Zina Ateşi

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Zinaya yaklaşmayın. Zira o, bir hayâsızlıktır ve çok kötü bir yoldur.” (İsrâ, 32)

 

Rasûlullah (sav) buyurdular:
“Ey gençler!.. Sizden evlenmeye gücü yeten kimse hemen evlensin. Zira evlilik, gözü ve tenâsül uzvu haramdan en iyi koruyan en sağlam kaledir. Evlenmeye imkânı olmayan ise oruç tutsun; zira oruç şehveti kırar.” (Buhâri, Nikâh, 2-3; Müslim, Nikâh, 1) 

 

Asmâî’nin şöyle anlattığı hikâye edilmektedir:
Yakışıklı bir genç bir yolculuğa çıkmıştı. Yolu, geniş bir sahraya düştü. Bir kadın kendisine takıldı ve bu gence âşık oldu. Ona: “Güzel şiir söyleyebilir misin?” diye sordu. Genç: “Tabîî” deyince: “Söyle bakalım” dedi. Genç de şu şiiri inşâd etti
İhtiyacım yok kadınlara benim,
Fisk-u fucûr işlemem ölene kadar.
Bu ıssız yerde ne kadar uzasa da seyr-ü seferim
Kesinlikle, bendekine karşı bir arzu duyma!
Çünkü görür Arş’ın üstünden Cenâb-ı Mevlâ
Ve gadab eder büyük günah işleyene.

Kadın: “Bırak şiiri!” dedi. “Kur’ân’dan bir âyet okuyabilir misin?” Genç: “Evet” deyince, kadın: “Haydi oku” dedi. Genç: “Zinâ eden kadın ve erkekten her birine yüz sopa vurun.” (Nûr, 2) meâlindeki âyet-i celîleyi okudu. Kadın: “Tamam, tamam!” dedi ve geriye elleri boş olarak döndü. (İsmail Hakkı Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 3. Cilt, 341. Sayfa, Erkam Yay.)

 

Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)
el-Vâlî: Mülkünü tek başına idare eden, kâinatın tek yöneticisi, bütün varlıkların hükümdarı, onların üzerinde istediği şekilde tasarrufta bulunan ve onlar üzerinden bol bağış ve ihsanda bulunan demektir.

 

Kısa Günün Kârı
Rabbimiz, cümlemizi, kötülüğü emreden nefislerimizin şerrinden, şeytanın kötü huy ve alışkanlıklarını benimseyerek şeytanlaşan erkek ve kadınlardan muhâfaza buyursun… Âmin.

 

Lügatçe
hayâsızlık: Utanmazlık, sıkılmazlık.
tenâsül uzvu:
Üreme organı.
şehvet:
1. Cinsel istek. 2. Aşırı istek.
fisk-u fucûr:
Hak yolundan ayrılma. İtaatsizlik. İsyankarlık.
seyr-ü sefer:
Gidiş, geliş.
gadab:
Gazab.

 

"İki Gün Bir Değil" mail servisi bir ALTINOLUK hizmetidir.

İlim Deryası

İlim Deryası

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“…Allah, içinizden îman edenlerin ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltir…” (Mücâdele, 11)

 

Rasûlullah (sav) buyurdular:
“Bir kimse İslâm’ı ihyâ edip yaşatmak için ilim tahsil ederken ölürse, onunla peygamberler arasında sadece bir derece vardır.” (Dârimî, Mukaddime, 32)

 

Fahr-i Kâinât Efendimiz, ilmin fazîletini diğer bir hadîs-i şerîflerinde de şöyle beyan buyurmuşlardır:
“Yalnız şu iki kimseye gıpta edilir:
-Allâh’ın kendisine ihsân ettiği malı Hak yolunda harcayıp tüketen kimse;
-Allâh’ın kendisine verdiği ilimle yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına da öğreten kimse.” (Buhârî, İlim 15, Zekât 5, Ahkâm 3, İ’tisâm 13, Tevhîd 45; Müslim, Müsâfirîn 268)

 

Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)
ez-Zâhir: Varlığını, birliğini belgelendiren, birçok delili bulunan, aşikar olan, eserleri ile tanınan, bilinen, sıfatlarıyla zâhir olan demektir.

 

Kısa Günün Kârı
İlim ve Kur’ân yolunda gayret göstermek, insan nesline yapılabilecek en mühim hizmetlerden biridir. İnsanın dünyaya âit bedenî varlığını devâm ettirebilmesi için maddî gıdâlar nasıl zarûrî ise, ebedî hayattaki saâdetini sağlayacak olan rûhî ve mânevî gıdâlar da aynı şekilde zarûrî ve elzemdir.

 

Lügatçe
ihyâ: Yeniden kuvvetlendirme. Uyandırma, canlandırma, tazelik verme.
gıpta:
İmrenme, imrenti.

 

Âşûre Günü

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Tan yerinin ağarmasına andolsun, On geceye andolsun, Çifte ve teke andolsun, Geçip giden geceye andolsun (ki, müşrikler azaba uğrayacaklardır). Şüphesiz bunlarda, akıl sahibi bir kimse için üzerine yemin edilmeye değer bir özellik vardır.” (Fecr, 1-5)

 

Rasûlullah (sav) buyurdular:
“Her kim Âşûre Günü’nde âilesine ve ev halkına ikramda bulunursa, Cenâb-ı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder.” (et-Tergîb ve’t-Terhib, II, 116)

 

Nebî (sav) buyurdu ki:
“Bugünün fazîletini talep ediniz. Bugün, Allah’ın diğer günlere tercih ettiği mübârek bir gündür. Bugünü kim oruçla geçirirse Cenâb-ı Allah, o kimseye, melekler nebîler, rasûller, şehîdler, ve sâlhlerin ibâdetlerinden bir pay ayırır.” (İbn Arrak, Tenzîh, II, 150) Bu pay, oruçtadır.
Âşure günü kılınacak namaza gelince bu konuda Şeyh Abdülkâdir Geylâni (ks) İbn Abbas’tan rivâyet edilen uzun bir hadis-i şerif zikretmiştir:
“Kim Âşûre günü, dört rekât namaz kılar, her rekâtında bir Fatiha, elli ihlâs okursa, Allah onun gelecek elli senelik günahını bağışlar ve ona Mele-i A’lâ’da nûrdan bin minber inşâ edilir.” (İbn Arrak, Tenzih, II, 150)
Âşûre gecesini ihyâ etmek müstehabtır. Bir hadiste:
“Âşûre gecesini ihyâ eden; Allah’a mukarreb melekler gibi ibadet etmiş olur.” (a.g.e, II, 150)

 

Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)
el-Âhir: Varlığının sonu olmayan, tüm varlıkların hayatı son bulsa da varlığı daimi olan, demektir.

 

Kısa Günün Kârı
Bugüne hürmeten evinin ve âilesinin rızkını arttıranın, sene boyunca bolluk ve refah içinde olacağı haber verilmiştir. Bugün, bir müslümana iftar ettirelim, bir hastayı ziyaret edelim, Müslümanlarla daha fazla selamlaşalım.

 

Lügatçe
mukarreb: Yakın.

 

"İki Gün Bir Değil" mail servisi bir ALTINOLUK hizmetidir.


 

 

 

 

 


 Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam153
Toplam Ziyaret3735329
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.981133.1133
Euro35.899936.0438
Takvim