• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/halilakpinar
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
 • https://www.twitter.com/halilakpinar
 • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
 • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

 

 

 

 

2009 TKY ÖDÜL BAŞVURU RAPORUMUZU GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

2009 TKY ÖDÜL BAŞVURU RAPORU EK 1.BÖLÜM İÇİN TIKLAYINIZ

2009 TKY ÖDÜL BAŞVURU RAPORU EK 2.BÖLÜM İÇİN TIKLAYINIZ

VİZYON-MİSYON-İLKELER-DEĞERLER SUNUSU İÇİN TIKLAYINIZ

OKULUMUZUN STRATEJİK PLANINI GÖRMEK  İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

 

  “En mühim ve feyizli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak  lazımdır.  Bir milletin hakiki kurtuluşu  ancak bu  suretle  olur.  Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı ve yüce bir toplum halinde yaşatır ya da onu köleliğe ve yoksulluğa iter.”
                              Mustafa Kemal ATATÜRK

 

       STRATEJİK PLAN
ÇAMKÖY İLKÖĞRETİM OKULU
(2007-2010)
 

 

GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ

 1. Derslik sayısı bakımından  herhangi bir sıkıntının olmayışı
 2. Öğretmen kadrosunun yeterli oluşu
 3. Okulun çevre ile çok iyi ilişkiler içinde olması
 4. Okul bahçesinin iyi düzenlenmiş ve ağaçlandırılmış bakımlı oluşu
 5. Etkin çalışan, örgütsel bir yapının kurulmuş olması
 6. Gerçekleştirilen sosyal ve kültürel etkinliklerin çevrede çok beğeniliyor ve takdir ediliyor olması

 

ZAYIF YÖNLERİMİZ

 1. Dershane donanımlarındaki teknolojik eksiklikler
 2. Hizmet personeli eksikliği
 3. Kütüphanenin yeterince modern ve etkin olmaması
 4. Öğretmenlerin ilçe merkezinde oturuyor olması
 5. Velilerin eğitime destek olma konusunda yeterince istekli olmayışı
 6. Okulda çok fazla göçer ailenin çocuklarının olmasının getirdiği sıkıntılar
 7. Planlanan işlerin kaynak sıkıntısına takılıyor olması
 8. Öğretmenlerin hizmet içi eğitimden geçirilmemiş olması

ÇAMKÖY İLKÖĞRETİM OKULU

FIRSATLAR

 1. Belde belediyesinin okula sürekli ve her konuda destek olması
 2. Çevrede Maddi durumu ortalamanın üzerinde kişi ve işletmelerin  varlığı

TEHDİTLER

 1. Çevrede meydana gelen çeşitli hırsızlık olaylarına karşı yeterli güvenliğin sağlanamamış olması
 2.  Köyün ilçe merkezine yakınlığının, maddi durumu iyi olan ailelerin çocuklarını şehir merkezinde bir okula göndermesi

 

 

Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu onu yaratmaktır.

                                                            Peter Drucker

 

Hergün daha iyiye ulaşmak için çalışılan, Herkesin destek olduğu,
Her öğrencinin başardığı
ve tüm  imkansızlıklarını yenmiş bir okul olmak.
 

 

 

 

Atatürk ilkelerine ve milli değerlere bağlı, okuyan, araştıran, sorgulayan, düşüncelerini ifade edebilen, özgüveni gelişmiş, hoşgörülü, sosyal, paylaşımcı, çevreye duyarlı insanlar yetiştirmek.
 

 

 • �Birbirimize saygılı davranırız
 • Öğrenciler bizim varlık nedenimizdir
 • Paydaşların istek ve beklentileri bizim için önemlidir
 • Karar süreçlerine herkesin katılımını sağlarız
 • Problemler çözülmek için vardır anlayışını benimseriz
 • Okulumuzda iletişim kanalları herkes için açıktır
 • Herkes için eğitim anlayışıyla okulu çevreye açarız
 • Öğrenci merkezli eğitimi esas alarak kendini tanıyan, araştıran ve sorgulayan bireyler yetiştiririz
 • Öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını dikkate alır ve her öğrencinin öğrenebileceği fikrine inanırız
 • Her anlamda öğrencilerimize model olmaya çalışırız
 • Eğitim ve teknoloji alanındaki yeni gelişmeleri takip eder ve okula uygularız
 • Çalışma felsefemiz sürekli gelişmedir

 

 

2009-2010 OKUL GELİŞİM PLANI

Geçmiş  X  Gelecek = BUGÜN

 

STRATEJİK AMAÇ 1.
BÜTÜN ÖĞRENCİLERİMİZ BAĞIMSIZ BİRER KİŞİLİK KAZANDIRMAK

 • HEDEF 1.   Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle çevreye örnek olmak

 
Faaliyet 1. Okulda ve ilçemizde düzenlenecek voleybol, basketbol, futbol, satranç, atletizm, bilgi yarışması, kompozisyon ve şiir yarışmaları vb.. faaliyetlere katılmak
Faaliyet 2. Çeşitli konularda konferanslar, sosyal ve kültürel etkinlikler hazırlamak.
Faaliyet 3.  “Spor barış ve kardeşliktir” mesajını çocuklara vermek.

 • HEDEF 2. Öğrencilerin gelecek yaşamlarında topluma yararlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak

 
Faaliyet 1. Üst eğitim kurumlarını ve meslekleri tanıtmak
Faaliyet 2. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini tanımak.

Faaliyet 3. Doğru yönlendirme yapmak

Faaliyet 4. “Her öğrenci eğitilebilir ve öğretilebilir.” anlayışını uygulamak.

 • HEDEF 3. Öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda gelişmelerini sağlamak için yönlendirmek ve teşvik etmek

 
Faaliyet 1. Rehberlik testlerini belli aralıklarla uygulamak.
Faaliyet 2. Üst eğitim kurumlarını ve meslekleri tanıtmak.
Faaliyet 3.  Başarılı öğrencileri ödüllendirmek.

 • HEDEF 4. Evrensel, kültürel ve ailevi değerlerin bilincinde bir insan olarak, insanlık değerlerine sahip bireyler yetiştirmek

 

Faaliyet 1.  Velilere eğitim ve davranış psikolojisi üzerine okulda konferans düzenlemek.
Faaliyet 2. Ahlaklı dürüst bireyler yetiştirmek.
Faaliyet 3. Laik, demokratik, çağdaş ve Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilen ve benimseyen  gençler yetiştirmek.

Performans Göstergeleri:

 • Sportif ve kültürel faaliyetlerde başarı gösteren öğrenci sayısı.
 • Üst öğrenim kurumlarına yapılan geziler.
 • Okuldaki etkinliklere katılan veli sayısı

KAYNAK: Rehberlik dokümanları, internet web adresimiz, meslekleri tanıtım rehberi, MEGEP Meslekleri tanıtan eğitim CD’si, ÖSS rehberi, OGYE anketleri ve öğretmenler kurul tutanakları.

STRATEJİK AMAÇ  2
ÖĞRENCİ BAŞARISINI ARTIRMAK

 • HEDEF 1.  Her öğrencinin eğitim ve öğretim sürecinde bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurmak.

Faaliyet 1.  Belli aralıklarla öğrenci gelişim anketleri (sosyometri, kimdir bu?, başarısızlık nedenleri, özgeçmiş hazırlama vb..) uygulamak.
Faaliyet 2.  Öğrencilerin farklı kişilik özelliklerini geliştirmek ve desteklemek. (“Farklılık kusur değil; güzellik ve zenginliktir”)
            Faaliyet 3.    Boş zamanlarını değerlendirme ile ilgili doküman vermek.
            Faaliyet 4.  Öğrencilere başarılı olma yolları, ders çalışma teknikleri, boş zamanını  değerlendirme gibi konularda bilgilendirme toplantıları düzenlemek (Panel – Söyleşi –Tartışma vb.)

 • HEDEF 2 Öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda gelişmelerini sağlamak için yönlendirmek ve teşvik etmek

 

Faaliyet 1.  Sportif ve kültürel faaliyetlerde başarılı olan öğrencileri ödüllendirmek. (Dereceye girenlere ödül verilmesi, öğrenci adına başarı belgesi düzenlemek, hediyeler vermek vb..)
Faaliyet 2.  Eğitim-öğretim alanında başarı gösteren öğrencileri teşvik etmek. (Takdir, teşekkür, onur belgeleri vermek, okul gezilerine ücretsiz götürmek, kuruluşlardan hediyeler temin etmek.)
Faaliyet 3.  Milli ya da yerel düzeyde düzenlenecek her türlü yarışma ve faaliyete öğrencilerin aktif katılımını sağlamak. (Sportif faaliyetler,satranç, atletizm, bilgi yarışması, kompozisyon ve şiir yarışmaları, bisiklet yarışı, geziler vb..)
Performans Göstergeleri:

 • SBS’ye katılan ve başarılı olan öğrenci sayısı.
 • Liselere  kaydolan öğrenci sayısı.
 • Kurum ve kuruluşlardan gelen ödüllendirme yazıları.
 • Aktif olarak sporla ilgilenen öğrenci sayısı.
 • Gezi raporu
 • Anket uygulanan öğrenci sayıları

KAYNAK: Rehberlik dokümanları, internet web adresimiz, gezi planı, yarışma katılım duyuruları, çeşitli anketler ve öğretmenler kurul tutanakları.

 

 

STRATEJİK AMAÇ   3
 İNSAN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPMAK.

 • HEDEF 1. Okul çalışanları arasında birlik, beraberlik ve dayanışmanın artırılması.

Faaliyet 1.  Personelin katılacağı doğa ve tarihi yerlere geziler düzenlemek.
Faaliyet 2.  Her dönem en az bir kere personel arasında dayanışma ve eğlence yemeği düzenlemek.

 • HEDEF 2. İhtiyaçların belirlenerek hizmet içi kurs ve seminerlerle personelin kendini geliştirmesini sağlamak.

Faaliyet 1. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açacağı hizmet-içi kurs ve seminerler için duyurular yapmak ve  personel katılımını sağmak.

 • HEDEF 3. Okul personeli arasında sosyal ve kültürel faaliyetlere aktif olarak katılmayı sağlayacak yapılanmaların oluşturulması.

 

Faaliyet 1. Okul personeline düzenlenecek yemek ve gezilere katılımı sağlamak için komisyon oluşturulması.
Faaliyet 2. Özel günlerde personelin birbirine destek olması. (Emeklilik, doğum, düğün, hastane ziyareti, taziye vb…)

 • HEDEF 4. Çalışanlardaki bilgi birikimlerinin birbirleriyle paylaşabilmelerini sağlayacak yeni süreçler oluşturarak, bu yöndeki kurum kültürünün zenginleştirilmesi.

 

Faaliyet 1. Hazırlanacak olan etkinlikler için ekipler oluşturmak. (web sitesi, okul dergisi, sportif turnuvalar vb..)
Faaliyet 2. Oluşturulan teknoloji odasında, belli aralıklarla bilgisayar ve internetle ilgili personelin istekleri doğrultusunda bilgisayar öğretmeni ya da bu konuda yeterli öğretmenlerin bilgilendirme yapması.

Performans Göstergeleri:

 • Hizmet-içi eğitime katılan personel sayısı.
 • Oluşturulan etkinliklerle ilgili okul web sayfasında yayınlanan bilgiler.
 • Okul dergisi- E-Dergi

KAYNAK:İnternet web adresimiz, Hizmet içi eğitim rehberi, İlsis Web Sayfası, OGYE anketleri ve öğretmenler kurul tutanakları

STRATEJİK AMAÇ  4
OKULUN TANITILMASI-TOPLUMLA İLİŞKİLER

 • HEDEF 1.

 

Faaliyet 1. Okul tanıtım CD’sinin hazırlanması
Faaliyet 2. Okul web sitesinin daha etkin ve güncel hale getirilmesi, okul dergisinin web sitesinde yayınlanması
Faaliyet 3. Okulu ve faaliyetlerini tanıtan dergi çıkarılması
Faaliyet 4. Mezun olan öğrencilerin takip edilmesi
Faaliyet 6. Eski mezunların araştırılarak öne çıkanların tespit edilip okulla ilişkilerinin sağlanması

KAYNAK: İnternet web adresimiz, okulumuzu tanıtan CD, okul dergimiz, OGYE anketleri ve öğretmenler kurul tutanakları, okul mezunları listesi.

 

STRATEJİK AMAÇ  5
OKULUN FİZİKİ ŞARTLARINI GELİŞTİRMEK

 • HEDEF 1. Okulumuzun donanımını zenginleştirmek

Faaliyet 1. Bütün sınıflarda projeksiyon ve bilgisayar ve internet donanımının oluşturulması
Faaliyet 2. Öğretmenler odasına fotokopi kazandırılması
Faaliyet 3. Okul kütüphanesinin zenginleştirilmesi
Faaliyet 4. Sınıflardaki panoların çoğaltılması
Faaliyet 5. Toplantı salonunun oturma ve ses düzeninin oluşturulması
Faaliyet 6. Anfitiyatronun üstünün örtülmesi.
Faaliyet 7.Okul Bahçesinde kapalı ve çok amaçlı bir spor alanı oluşturulması

 • HEDEF 2. Okulun güvenliğini sağlamak

Faaliyet 1. Yangın tüplerinin sayısını artırmak ve bakımını yaptırmak
Faaliyet 2. Mevcut kamera sisteminin geliştirilmesi
Faaliyet 3. Alarm sisteminin geliştirilmesi
Faaliyet 4. Öğrenci ve araç girişinin ayrı yerlerden sağlanması
Faaliyet 5. Güvenlikçi sağlanması

 • HEDEF 3.Okulun kaynaklarının tasarruflu kullanımını sağlamak

      Faaliyet 1.Öğrencilerin görebileceği yerlere tasarrufla(su, elektrik vs.)        ilgili afişler asmak.
      Faaliyet 2.Atık kâğıtları değerlendirmek.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
1-Okuldaki eğitim-öğretimden, fiziki olanaklardan memnun olan veli sayısı
2-Okul kütüphanesinden yararlanan öğrenci sayısı
3-Okuldaki Yangın Söndürme Cihazı sayısı
4-Güvenlik amaçlı sistem sayısı

KAYNAK: İnternet web adresimiz, Kütüphane demirbaş kaydı, Yangın Söndürme Cihazı bakım belgeleri, OGYE anketleri ve öğretmenler kurul tutanakları.

EKİPLERİMİZ

1-OKUL GELİŞİMİ VE YÖNETİMİ EKİBİ

 •  
  •  
   • Okul Müdürü Turcan ÇAKAR
   • Müdür Yardımcısı Ayhan GÜMÜŞ
   • Öğretmen Emine KOCAMAN
   • Öğretmen Mesut AKDENİZ
   • Rehber Öğretmen
   • Belediye Muhasebe Müdürü Menşure KÖMÜRCÜ
   • Okul Aile Birliği Başkanı Ali İhsan ÇÜRÜK
   • Muhtar Ahmet BOZKURT
   • Muhtar Osman YAR
   • Öğrenci Kurulu Başkanı  Ayşegül ÇATAL
   • Öğrenci Kurulu İkinci Başkanı Batuhan GÜÇLÜ

 


İdeal  yaratmak  istiyorsanız,  öğüt  vermekten vazgeçip  örnek  olun.

 

2-Teknoloji ve Okul Donatımı Çalışma Ekibi

 • Ayhan GÜMÜŞ
 • Hüseyin METERİZ
 • Semra BAL
 • Muhsin GÖK
 • M.Kemal DEREBOĞAZ

 

 

 

 

 

3-Rehberlik Hizmetleri Ekibi

 • Gülay YILMAZ
 • Filiz ÖZTÜRK
 • Sadi Özgür MENTEŞ
 • Mesut AKDENİZ

4-Sosyal Faaliyetleri Geliştirme Ekibi

 • Nesrin ATAÇOCUĞU
 • Meltem CAMIZ
 • Ali Anıl YELKEN
 • Canan AYRILMAZ
 • Aslı ÖZABALI GÖKÇEASLAN

 

İnsan Kaynakları Geliştirme Ekibi

 • Emine KOCAMAN
 • Filiz AYBARS
 • Ayşe KAYA

6-Okul-Toplum İlişkilerini Geliştirme ve Okul Tanıtım Ekibi

 • Aslı SARIBAŞ
 • Serkan ŞAHİN
 • İsa KOCA

6-Okul Kütüphanesini Geliştirme Ekibi

 • Mustafa DEMİRCİ
 • Selma TÜRKMEN
 • Recep GÜÇLÜ
 • Muhammet KAŞLI
 • Muammer KARABURUN

Toplam Kalite İnsanları Yönetmek Değil İNSANLARLA Yönetmektir

ÇAMKÖY  İLKÖĞRETİM OKULU

2009-2010 ÖĞRETİM YILI

PLANLI OKUL GELİŞİMİ ÇALIŞMA TAKVİMİ

OKUL GELİŞİMİ SÜRECİ BASAMAKLARI

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

Süre

I. BASAMAK

Okul Gelişim Ekibi'nin Kuruluşu

Mart 2009

Nisan 2008

3 Hafta

II. BASAMAK

Okul Gelişim Hedefleri'nin Belirlenmesi ve Stretejik Planlama

Nisan 2009

Nisan 2009

3 Hafta

III.BASAMAK

İhtiyaç Analizi

Nisan 2009

Mayıs 2009

3 Hafta

IV.BASAMAK

Önceliklerin Belirlenmesi, Çalışma Grupları'nın Kurulması

Mayıs 2009

Mayıs 2009

2 Hafta

V.  BASAMAK

Çalışma Planları'nın Hazırlanması

Mayıs 2009

Mayıs 2009

2 Hafta

VI.  BASAMAK

Yıllık Okul Gelişim Planı'nın Hazırlanması

Haziran 2009

Haziran 2009

3 Hafta

VII. BASAMAK

Yıllık Okul Gelişim Planı'nın Uygulanması

Eylül 2009

Haziran 2010

 

VIII.BASAMAK

Biçimlendirici Değerlendirme

Ocak 2009

Ocak 2009

2 Hafta

IX.  BASAMAK

Düzeltilmiş Okul Gelişim Planı'nın Uygulanması

II: Dönemin Başı

II: Dönemin Sonu

 

X.  BASAMAK

Son Değerlendirme ve Rapor Yazımı

Haziran 2010

Haziran 2010

2 Hafta

 

 

        Unutmayın! En başarılı çalışmalar okul toplumunu oluşturan yöneticiler, öğretmenler, destek personeli, öğrenciler ve velilerin katılımı ve iş birliği ile gerçekleşir.

Stratejik amaçların ve hedeflerin, belirlenen vizyon ve misyona hizmet etmesi, vizyon, misyon ve değerler ile uyumlu olması gerekmektedir.

Okulun stratejik planı, orta vadeli (3 yıl) bir planlamadır. Okul Gelişim Planı ise her yıl yapılacak olan bir plandır.

Okulun stratejik planlaması yapılırken, okulun mevcut durumunu ortaya çıkararak stratejik planlamaya ve gelişim planına veri oluşturması amacıyla özdeğerlendirme çalışması da yapılacaktır.

Okul gelişim planı, stratejik plan doğrultusunda yıllık olarak uygulanacak bir plandır. Stratejik planlamanın yıllık uygulama planına dönüştürülmesi okul gelişim planı biçiminde olacaktır.

Stratejik planlama sürecinde "gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?" sorusuna cevap niteliğinde oluşturulması gereken okul gelişim planı, okulun stratejik planı ile bütünleşik olmalıdır.

Hedeflerin ortaya konulmasındaki temel amaç, stratejik amaçların gerçekleştirilme sürecinin nasıl yürütüleceğinin ortaya konmasıdır.

Stratejik planlama sonucunda belirlenen hedefler OGYE tarafından önceliklendirilmelidir. Bu aşamada okulun vizyonu, hedefleri, kaynakları (insan ve mali kaynakları vb.) göz önünde bulundurulmalı, okul hedeflerinin okulun stratejik planında yer alan stratejik amaçlarına en fazla katkı sağlayacak şekilde önceliklendirilmesine dikkat edilmelidir. Okul o yıla ilişkin hedefleri önceliklendirme çalışmasını yaptıktan sonra, her bir hedefin yerine getirilmesinden yani çalışmadan sorumlu olacak kişileri belirlemeli, ekipleri, oluşturmalıdır.

Çalışma ekipleri tarafından çalışma planları yapılacaktır.Okul gelişim planı, çalışma planları esas alınarak hazırlanacaktır.

Okul gelişim süreci, I. Dönem sonunda değerlendirilmeli ve planının aksayan yönleri telafi edilmeye çalışılmalıdır. Ekipler arası koordinasyonun sağlanması, ekip çalışmaları için ayrılan kaynakların dengeli dağılımı, ekiplerin çalışmalarının gözden geçirilmesi, gerekiyorsa ekip üyelerinin yeni üyeler ile desteklenmesi bu aşamada gerçekleştirilecektir.
            Okul gelişim raporunun hazırlanmasının en temel nedeni, sonraki yıllar için okulun kat ettiği mesafeyi ortaya koymaktır. Yıl sonunda hazırlanacak olan rapor, çalışma gruplarının planlarından yola çıkılarak hazırlanacaktır. Her yıl yapılacak olan okul gelişim planı raporlarının bir önceki yıl ile ilişkisi kurulmalıdır.

Belirlenen hedefler ile ilgili okulda yapılan faaliyetleri, faaliyetlerin okula kazandırdıkları göstergeler üzerinden raporlaştırılmalıdır.

Stratejik planlama bir okulun etkililiğinin ve sürekli gelişiminin anahtarıdır.

Planlı Okul Gelişim Modeli kapsamında okulda yürütülen okul gelişim sürecinin ikinci basamağı stratejik planlamanın yapılması olarak belirlenmiştir.

Okulun stratejik planlamasının yapılması, dolayısıyla okulun misyonunun, vizyonunun, ilkelerinin stratejik amaçlarının , hedeflerinin, belirlenmesi okul gelişim sürecinin temel unsurlarıdır.

Planlı okul gelişim modeli uygulamaları ile değişen durumlara uyum sağlamak, orta ve kısa vadeli planlar yapmak, bu planları uygulamak, yıllık hedefler belirlemek, hedeflere ulaşma düzeylerini ölçmek, alternatif senaryolar oluşturmak gibi okul işleyişine yeni bir anlayış ve çalışma sistematiği kazandırmak amaçlanmaktadır.

Okul gelişim süreci birbirini takip eden basamaklardan oluşmaktadır. Bu basamaklara genel olarak baktığımızda bunların; plânlama, uygulama, değerlendirme, düzeltme ve tekrar plânlamaya dönüş biçiminde olduğunu görürüz.

Her basamağa ilişkin işlemler tamamlandıktan sonra bir diğer basamağa geçilmelidir. Bu; yapılacak çalışmaların birbirini takip eder şekilde kurgulanmasından kaynaklanmaktadır.
Her basamak bir sonraki basamağın hazırlık aşamasıdır. Bu nedenle, sürecin sıralamasında değişiklik yapmak veya bazı bölümlerini özellikle stratejik planlama basamağını göz ardı etmek okul gelişiminde istenilen amaca ulaşmayı engelleyecek, sürecin etkililiğini azaltacaktır.

Okul gelişim planının hazırlanmasında yapılacak ilk çalışma bu planın hazırlanmasını ve uygulanmasını koordine edecek, yürütecek bir ekibin oluşturulması, yani okul gelişim sürecinin sahibinin belirlenmesi aşamasıdır.

OGYE'nin her yıl farklı kişilerden oluşması katılım, ekip çalışması ve sorumlulukların paylaşılması bakımından önemlidir.

Okul gelişim sürecinin başarılı ve amacına uygun olarak yürütülmesindeki en büyük etken; okul yönetiminin inancı, desteği ve okul toplumunun okul gelişim çalışmalarının yararına inanmasıdır.

Stratejik plân içinde okulun misyonu, vizyonu ilkeleri, değerleri, stratejik amaçları ve hedefleri bulunacağı için okul gelişiminden beklenenler stratejik plân ile açığa kavuşmuş olacaktır.

Okulun stratejik planının hazırlanması yıllık okul gelişim planının hazırlanmasının ön koşulu olduğundan, okulun stratejik planı yapılmadan okul gelişim planının yapılması gerçekçi olmayacaktır.

 

2009-2010 OKUL GELİŞİM PLANI

 

 

Sıra No

Hedef No

Çalışmanın Adı

Sorumlu Ekip

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

Tahmini Bütçe

Açıklamalar

 

1

 

 

Okulun arka bahçesi çiçeklendirilecek ve ağaçlandırılacak

Teknoloji  Ve Okul Donatımı Çalışma Ekibi

Ocak
Haziran 2010

 

 

2

1

Okulumuzda en az 2 spor dalında takım kurularak, okulumuzun ilçe bazında temsil edilmesi sağlanacak

Sosyal Faaliyetleri geliştirme ekibi

 

 

 

3

 

Okulumuzda ilgili etkinliklerde görev almak üzere bir okul korosu oluşturulacaktır

Sosyal Faaliyetleri geliştirme ekibi

 

 

 

4

 

Okulumuzda her yıl sene sonu gösterileri düzenlenecek

Sosyal Faaliyetleri geliştirme ekibi

 

 

 Okul toplum ilişilerini geliştirme ve tanıtım ekibiyle işb.

5

 

Okulumuzda resim, müzik, tiyatro, satranç, halk oyunları gibi sanat alanlarında gruplar oluşturulacak ve kurslar açılacak

 

 

 

 Egzersiz çalışmaları kapsamında değerlendirilecek

6

 

Sene sonunda gezi kolunun belirleyeceği bir bölgeye gezi düzenlenecektir

Sosyal Faaliyetleri geliştirme ekibi

 

 

Gezi kolu ile işbirliği yapılacaktır

7

 

1. Kademe mezunu öğrencilerine sene sonunda dondurma günü düzenlenecek

Sosyal Faaliyetleri geliştirme ekibi

 

 

5. Sınıf Öğretmenleri ile işbirliği yapılacaktır.

8

 

Her ay okul bülteni çıkarılacak

Okul toplum ilişkilerini geliştirme ve okul tanıtma ekibi

 

 

 

9

2

Okuldaki teknolojiyi doğru ve etkili bir şekilde kullanmak için yılda en az dört kez ihtiyaç duyan öğretmenlerin hizmetiçi eğitimlerinin sağlanması

Teknoloji  Ve Okul Donatımı Çalışma Ekibi

 

 

 

10

 

Tüm sınıflara bilgisayar internet ve projeksiyon kurulacak

Teknoloji  Ve Okul Donatımı Çalışma Ekibi

 

 

 

11

 

Okulumuzdaki teknolojik ekipmanın zarar görmesi halinde teknolojiden sorumlu ekip tarafından bakım ve tamiri yapılacaktır

Teknoloji  Ve Okul Donatımı Çalışma Ekibi

 

 

 

12

 

Okulumuzun web sayfası yeniden düzenlenerek etkin ve verimli olacak şekilde düzenlenecek

Okul toplum ilişkilerini geliştirme ve okul tanıtma ekibi

 

 

 

13

3

Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkaracak anket ve envanterler rehber öğretmen ve sınıf öğretmenleri tarafından uygulanacak

Rehberlik Hizmetleri Ekibi.

 

 

 

14

 

Ailesinde problem yaşayan öğrencilerin anne babaları ile bireysel görüşmeler yapılacak, sorunların çözülmesine yardımcı olunacak aile eğitimine yönelik çalışmalar yapılacak

Rehberlik Hizmetleri Ekibi.

 

 

 

15

 

Okul önlük ve  formalarında değişim sağlanacak

OGYE ile okul toplum ilişkilerini geliştirme ve tanıtma ekibi

 

 

 

16

4

 

SBS sınavlarına katılım ve başarı arttırılacak

Rehberlik Hizmetleri Ekibi, okul toplum ilişkilerini geliştirme ekibi ile birlikte

 

 

 Ailesinin okula göndermek istemediği velilerle görüşülecek

17

1

Okula maddi kaynak sağlamak için köyün ileri gelenleri, esnaf ve diğer kurumlar ile yılda en az iki kez görüşülecek

 

 

 

 

18

 

Okulumuz öğrencilerinin yakın çevreye zararını önlemek için derslerde öğrenciler bilgilendirilecek

Okul toplum ilişkilerini geliştirme ve okul tanıtma ekibi

 

 

Sınıf öğretmenleri ile işbirliğine girilecek

19

 

Velilerin eşliğinde okul içinde yılda en az bir kez çay, kermes vb. düzenlenecek

Okul toplum ilişkilerini geliştirme ve okul tanıtma ekibi

 

 

 

20

 

Anneler günü ve kadınlar günü etkinlikleri düzenlenerek bu çerçevede anneler çayı düzenlenecek

Okul toplum ilişkilerini geliştirme ve okul tanıtma ekibi

 

 

 

21

 

 

Veli-Ev ziyaretleri yapılacak

Sınıf Öğretmenleri ile Okul Toplum İliş.Geliş. Ekibi

 

 

 

22

 

2. kademe öğrencilerine sınav kaygısı envanteri uygulanarak, kaygısı  yüksek çıkan öğrencilerle bireysel görüşme yapılacak

Rehber öğretmen,sınıf öğretmenleri

 

 

 

23

 

Problem tarama listeleri ile temel kabiliyetler testi uygulanacak ve bu 
testlerin sonucuna göre toplu olarak bilgi verilecek

Rehber öğretmen sınıf öğretmenleri

 

 

 

24

 

1. ve 2. dönem birer kez olmak üzere toplam iki defa aile içerisinde sağlıklı bir iletişimin gerçekleşmesi için aile eğitimi verilecek

Rehber öğretmen

 

 

 

25

 

8. sınıf öğrencileri ile iş yerlerine ve bir üst öğrenim kurumlarına geziler düzenlenecek

Rehber öğretmen,sınıf öğretmenleri

 

 

 

26

 

Mesleki liselerin tanıtılması ve meslekler konusunda ayrıntılı tanıtım yapılacak

Rehber öğretmen

 

 

 

27

 

Öğrenciler arasında okul bazında çeşitli yarışmalar düzenlenecek (Her alanda yılda en az 2 yarışma) kazanan öğrenciler ödüllendirilecek

Sosyal Faaliyetleri geliştirme ekibi

 

 

 

28

1

Obezite, beslenme yetersizliği ve doğru beslenme, temizlik, hijyen ve kişisel bakım vb konularda her ay biri ele alınarak öğrencilere eğitim verilecek

Muğla Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu ile işbirliği yapılarak yürütülecek

 

 

 

29

 

Personelin kaynaşması amacıyla personel yemekleri piknik vb. düzenlenecek

İnsan kaynaklarını geliştirme ekibi

Eylül 
Haziran

 

 

30

2

     

 

 

31

 

öğrencilere ergenlik eğitimi zararlı alışkanlıklar ve uyuşturucunun zararları eğitimi sınıf bazında düzenlenecek seminer ile verilecek

Muğla Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu ile işbirliği yapılarak yürütülecek

 

 

 

32

 

Sınıf ve koridorlardaki panolar arttırılacak

Teknoloji  Ve Okul Donatımı Çalışma Ekibi

 

 

 

33

 

Kütüphane geliştirilecek    

 

 

 

 KAYNAK:http://www.camkoyilkogretim.k12.tr/tky.htm


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam105
Toplam Ziyaret3718600
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.119632.2483
Euro34.816934.9564
Takvim