• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/halilakpinar
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
 • https://www.twitter.com/halilakpinar
 • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
 • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

11 DİL ANLATIM 1.D1.YAZ

2009–2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TURGUTLU TİCARET MESLEK LİSESİ

11-D SINIFI DİL VE ANLATIM DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMA SINAVI

SORULAR

SORU-1) Gazete çevresinde gelişen öğretici metin türleri nelerdir? Yazınız.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SORU–2) Edebi metinlerle öğretici metinlerin arasındaki farklardan 5 tanesini yazınız

SORU–3) Aşağıdaki mektubun “ yazılış amacı “ nedir?                                                                                          
            Çok Sevgili Gazi Babama,                                                                                                       Samsun: 14.12.1930
            Yurdumuzu şenlendiren, benliğimizi koruyan büyük kumandanın mübarek yüzünü görmek için bütün Türk yavrularının kalbinin çarptığını çok yakından bilirsiniz, değil mi? İşte bir küçük yavrunuz olan ben de bir gün olur elbette sizi görürüm diye düşünüyordum. Bu düşüncelerim gün geçtikçe artıyor, kalbimde yanan ateş beni yakıyordu. Bir gün vücudumda hafif bir kırgınlık duydum, yatağa yattım. Tam 15 gün hastalandım. Ümidim kesilmişti. Bir gün Samsun’a geleceğinizi haber verdiler, dünyalar kadar sevindim. Ne iyi ben de Gazi Babamı göreceğim diyordum. Fakat yataktan kalkamıyordum. O kadar üzülüyordum ki, Samsun’a geldiğinizi öğrendiğim dakikada kendimde iyiliğe doğru bir hâl gördüm. Bunun sizin muhabbetinizden geldiğine inanarak “Allahım dedim, eğer ben de yataktan kalkar ve iyi olursam dünyada yegâne malım olan sevgili tayımı Aziz Babama armağan edeceğim dedim. Ve günden güne iyileşerek büsbütün ayağa kalktım. Mektebime devama başladım. Şimdi bu adağı yerine getiriyorum. Bir küçük yavrunuzun candan kopan, gönlünden gelen bir hediyesini kabul etmenizi rica eder, ellerinizden öperim Sevgili Gazi.                                                            

                                                                                          (  Samsun İnönü Mektebi 5. sınıf talebelerinden 23 numaralı Bahri )

SORU–4) Halk Eğitim Merkezinin açmış olduğu “ Satranç Kursu’na “ kayıtta kullanılmak üzere öğrenim gördüğünüz okuldan “ Öğrenci Belgesi “ almak için  “ DİLEKÇE “  yazınız.

SORU–5) Aşağıdaki verilen metin parçaları, hangi yazı türünden alınmış olabilir? Yazınız.

METİN-A) Bir yaz günü, kıpkırmızı bir mayo giymiş, plajda yatıyordum. Haşim, soyunup vücudunu kalabalığın gözleri önüne seremeyecek kadar ürkekti. Benim, deniz suyu, temmuz güneşi ve kıvılcım kumda bakırlaşmış derime hasetle bakarak zehir gibi bir kahkaha çatlattı. Bu kahkahanın arkasında bir nükte vardı muhakkak. Onu konuşturmak için sordum.- Ne var Haşim, ne oldu?.. Kendisinin bu çıplaklar arasındaki şapkalı, bastonlu, kravatlı gülünçlüğünü unutmuş, benim kırmızı mayomla alay etti:- Mahmut Şevket Paşa'nm tabutuna dönmüşsün! Haşim, yazarken dünyanın en cesur adamıydı, okurken en korkak. Akşam, matbaaya bıraktığı fıkrasını sabahleyin gazetede okuyunca ödü kopardı!"                                                                                            

                                                                                                                                                            03.05.1956

METİN-B)  Baktım çocuklar uçurtma uçuruyor. Her yıl, ilkyaz aylarında, uçurtmayı gördüm mü, bir üzünç duyarım içimde, ağlamaklı olurum. Ben uçurtma uçurmadım ki! Çocukluğumda pek isterdim, o renk renk kâğıtlardan yapılmış uçurtmaların havalanmasına içimi çekerek bakardım. Annem bırakmazdı beni uçurtma uçurmama. Günah mıymış neymiş.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SORU–6) Metin-A ‘daki yazının türü ve özellikleri hakkında bilgi veriniz.

SORU–7) Aşağıdaki metinde geçen altı çizili kelimelerdeki ses olaylarını bulunuz.                                                                                                                                                                                       “ Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU, 27 Mart 1889'da Kahire'de doğdu. İlköğrenimine ailesiyle birlikte gittiği Manisa'da başladı. 1908'de başladığı İstanbul Hukuk Mektebi'ni bitirmedi. Mütareke yıllarında İkdam gazetesindeki yazılarıyla Kurtuluş Savaşı'nı destekliyordu. 1921'de Ankara'ya çağrıldı ve bazı görevler verildi.

SORU–8) Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

 • Günlüklerde dil ………………………………………işlevde  kullanılır.
 • İş mektuplarında ………………………. anlatım kullanılır.
 • Edebiyatımızda ilk anı örneği olarak ……………………………………………………………. kabul edilebilir.
 • ………………..,  geçmişte insan belleğinde iz bırakan olay ve olguları anlatır.
 • Öğretici metinlerde kelimeler genelde ………………………………….. anlamda kullanılır.

SORU–9) Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A)    Anılarda geçen olaylar ben etrafında anlatılır.

B)    Günlüklerde gözlem ve kişisel dikkatin önemli bir yeri vardır.

C)    Edebi mektuplar, özel mektupların içerisinde kabul edilir.

D)    Günlük, gazete çevresinde gelişen öğretici metin türlerindendir.

E)    “ sevmiyor “ fiilinde ünlü daralması ses olayı vardır.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUANLAMA: 3. soru 20 puan, diğer sorular 10’ ar puandır.                                                                          

SINAV SÜRESİ: 1 ders saatidir. Başarılar dilerim.                                                                                Mustafa KARLI

                                                                                                                                          Dil Ve Anlatım Öğretmeni

CEVAPLAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009–2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TURGUTLU TİCARET MESLEK LİSESİ

11-D SINIFI DİL VE ANLATIM DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMA SINAVI CEVAP KÂĞIDI

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CEVAP-1)       Makale, deneme, sohbet ( söyleşi ), Eleştiri ( tenkit ), haber yazıları, fıkra

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CEVAP-2)

a) Edebi metinler kurmaca metinlerdir. Öğretici metinler gerçek metinlerdir.

b) Edebi metinler öznel bir anlatıma sahiptir. Öğretici metinler nesnel bir anlatıma sahiptir.

c) Edebi metinlerde kelimeler yan ve mecaz anlamda kullanılır. Öğretici metinlerde kelimeler gerçek anlamda kullanılır.

d) Edebi metinlerde dil çoğunlukla coşku ve heyecan bildirme işlevinde kullanılır. Öğretici metinlerde dil göndergesel

işlevinde kullanılır.

e) Edebi metinlerin anlamları vardır. Öğretici metinlerin anlamı vardır.

f) Edebi metinlerde yazarın üslup kaygısı vardır. Öğretici metinlerde yazarın üslup kaygısı yoktur.

g) Edebi metinlerde dolaylı anlatım vardır. Öğretici metinlerde doğrudan anlatım vardır.

h) Edebi metinler coşku ve heyecan uyandırmak, estetik bir zevk vermek amacıyla yazılırlar. Öğretici metinler, bilgi vermek, haber vermek, uyarmak, tanıtmak… amacıyla yazılırlar.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CEVAP-3) Mektubun yazılış amacı: 5. sınıf öğrencisi olan Bahri’nin Atatürk’e olan sevgisini dile getirmek, Ata’nın samsun’a geleceğini haber almasıyla duyduğu mutluluğu anlatmak ve Atatürk’e tayını armağan etme düşüncesini belirmek amacıyla yazılmıştır.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CEVAP-4)                                        TİCARET MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE                                                   ( TARİH )

                                                                                                               TURGUTLU

                                   Okulunuzun ………… sınıfında ……….  numaralı öğrencisiyim. Halk Eğitim Merkezinin açmış olduğu Satranç Kursu’nda kullanılmak amacıyla öğrenci belgesi almak istiyorum

 

                                   Gereğini bilgilerinize arz ederim.

 

                                   Adres:                                                                                     İmza

                                                                                                                              Ad – Soyad

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CEVAP-5)           Metin- A: Hatıra ( Anı )                                    Metin-B: Günlük ( Günce )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CEVAP-6) Yazının türü hatıradır.

                Hatıra ( Anı ): Bir kimsenin, özellikle tanınmış kişilerin yaşadıkları dönemde gördükleri ya da yaşadıkları ilginç olayları gözlemlerine ve bilgilerine dayanarak anlattıkları yazı türüdür.  Tanınmış sanatçı, siyasetçi ve bilim adamlarının yazdığı anılar onların yaşayışlarını, yaşadıkları dönemdeki önemli olayları anlatması bakımından önemlidir.
                   Özellikleri :
                   1 – Yaşanmakta olanı değil, yaşanmış bir konuyu anlatır.
                   2 – İnsan belleğinde iz bırakan olay ve olguları anlatır
                   3 - Tarihsel gerçeklerin öğrenilmesine katkı yaptığı için tarihçilere ışık tutar.
                   4 – Tanınmış, bilim, sanat ve politika adamlarının yaşamlarını çalışma ve araştırmalarını anlatır.
                   5 – Dil göndergesel işlevde kullanılır.
                   6 – Birinci ağızdan anlatım vardır.

7-    Öyküleyici, betimleyici, öğretici anlatım türleri kullanılır.

8-    Sade, yalın, akıcı bir dil; içten bir söyleyişi vardır.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CEVAP-7)
             birlikte: Ünsüz benzeşmesi ( Sertleşme )

Mektebi: Ünsüz yumuşaması

Savaşı'nı: Kaynaşma

destekliyordu: Ünlü daralması

çağrıldı: Ünlü düşmesi ( Hece düşmesi )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CEVAP-8)

 • Günlüklerde dil GÖNDERGESEL işlevde  kullanılır.
 • İş mektuplarında EMREDİCİ anlatım kullanılır.
 • Edebiyatımızda ilk anı örneği olarak GÖKTÜRK KİTABELERİ kabul edilebilir.
 • HATIRA ( ANI ) geçmişte insan belleğinde iz bırakan olay ve olguları anlatır.
 • Öğretici metinlerde kelimeler genelde GERÇEK anlamda kullanılır.

 

CEVAP-9)   D) Günlük, gazete çevresinde gelişen öğretici metinlerdendir.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

.                                                                                                                                  Mustafa KARLI                                                                                                                                                Dil Ve Anlatım Öğretmeni

 

Slots

”Slots.us.org”


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam56
Toplam Ziyaret3702041
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.304532.4339
Euro34.423434.5613
Takvim