• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/halilakpinar
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
  • https://www.twitter.com/halilakpinar
  • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
  • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

11. DİL VE ANLATIM TESTİ

11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ  DEĞERLENDİRME TESTİ  1

1. Öz Türkçe, ulusun birbiriyle anlaşmasının sesidir. Kara budunun bize söyleyeceği, bizim ona söyleyeceklerimiz var. Ulus işlerini yüklenmiş olanlar ulusa anlaşılır bir dille düşünüp söylemezlerse ulusalcılık bir kuru sözden başka ne olabilir?

Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdaki aşağıdakilerden hangilerine başvurulmuştur?  

A) Tanık gösterme – Tanımlama

B) Tanımlama – Örneklendirme

C) Betimleme – Tartışma

D) Açıklama  - Öyküleme

E) Tanımlama – Tartışma

2.  Kitabın adının ‘Dert Yorumcusu’ olması bir tesadüf değil elbette. Hatta bu adlandırma, öyküler toplamının genelinin bir tematik vurgusu olarak algılanabilir. Dertler hep vardır; ancak onları anlatacağınız, başka bir deyişle onları yorumlatacağınız kişilerin kim olduğu önemlidir. Lahiri’nin, dünyasına girdiği ya da girmeye çalıştığı kişiler özellikle ikili ilişkilerde oldukça eksiklik taşırlar. Kaç kişi bir barmene, karısının evlilik yıldönümünde kendisine sadece bir süveter verdiğinden yakınabilir ki?

Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?

 A) Tartışma                  B) Öyküleme             C) Betimleme          D) Karşılaştırma            E) Tanık gösterme

3.Kendi çağımızın ödevini, sorumluluğunu taşıyıp, “güzel yarınlar” için uğraş verdiğimiz sürece, doğa da insan  da temiz ve mutlu bir dünyada yaşayacak; bilinçli gelecek kuşaklar da hem kendi çağına, hem de yarınlara yönelik, atalarından kalan kalıtı, bir bayrak yarışçısı sorumluluğuyla kendilerinden sonraki kuşağa vermenin huzuru içinde olacaklardır. Gorki, “kuşlar nasıl uçmak için yaratılmışsa, insanlar da mutlu olmak için yaratılmışlardır. der. Düş kurmak bir yana, akılsal eğitim – öğretim sürecini işlevselleştirirsek, ne açlık, ne yoksulluk, ne de savaşlar kalır;

 Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur? 

 A) Öyküleme                B)Betimleme     C) Tanık gösterme      D) Karşılaştırma          E) Tartışma

4.Bu romanımda, okuyucuyu biraz yormayı, biraz düşünmeyi istedim. Bu nedenle de, duygu, düşünce ve gözlemlerimi olduğu gibi önlerine sermekten kaçındım. Ve sözcüklerin çağrışım gücünden yararlanmaya çalıştım. Zaman zaman söz sanatlarına da başvurdum; tabii dilin doğruluğundan ödün vermeden… Ancak romanlarımı bitirdiğim zaman gördüm ki anlamı gizlemek adına, gereğinden çok sözcük oyunlarına yer vermişim.

Bu parçada söz söyleyen yazarın kendi eserinde gördüğü eksiklik, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Akıcılık             B) Bütünlük          C)Sürükleyicilik       D)Yalınlık         E) Yoğunluk

5.”Uzun uğraşlardan sonra aldığı bu zam onun rahatlamasına neden olmuştu.” cümlesinde anlatım bozukluğunu oluşturan sözcüğü değiştirdikten sonra ortaya çıkan yeni anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tümleç eksikliği
B)  Yan cümle yüklemi eksikliği
C)  Ek yanlışlığı
D)  Yanlış anlamda kullanılan sözcük
E)  Tamlama yanlışlığı

6.Aşağıdakilerden hangisinde herhangi bir öğe eksikliğinden kaynaklanmayan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Öznenin ne olduğunu çok iyi biliyor fakat cümlelerde  bulamıyordu.
B) Derdini, bize anlattığın gibi gidip onu çözecek makama da  anlatmasını söyledi.
C)  Genellikle iyi geçinir, dost olurdu ama çok sıkı fıkı olmazdı asla.
D)  Yorum gücü gün geçtikçe azalıyor artık dergilerde pek kabul görmüyordu.
E)  Eserinin önsözünü çok özenerek yazmasına karşılık pek  okunduğunu söyleyemeyiz.

7 ”Eleştirdiği romanların, hikâyelerin ince ayrıntıları üzerinde uzun uzun çalışır ve yazarlara doğru yolu gösterirdi.”

Yukarıdaki cümlenin anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisi ile giderilir?

A) “romanların” kelimesinden sonra “incelediği” sözcüğü getirerek.
B) “ve” bağlacından sonra “eserini incelediği” söz grubu getirerek.
C) Bağlaçtan önceki yüklem “çalışırdı” şekline getirilerek.
D) “Eleştirdiği” sözcüğü “eleştirilen” şekline getirilerek.
E) “ince” sözü cümleden çıkarılarak.

8.Aşağıdakilerden hangisinde ünlü düşmesine uğramış bir sözcük yoktur?

 A)Çocuğun rengi sararıyor, kızarıyor bozarıyordu.

B)Ayrıntılara olan düşkünlüğüyle tanınan bir fotoğrafçıdır.

C)Olayın aslını astarını araştırmadan nasıl karar veriyorsun?

D)Bir fener olup yanmanın zamanı değil mi, zaman?

E)Şair ilk kitabını kızına ikinci kitabını oğluna ithaf etmiş.

 9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleminde bir ünlü düşmesi söz konusudur.

A)       Sabretmeyi bilmeyen, başarıyla hiç tanışamaz.

B)      Son derece savruk bir anlatımla yazıyorsun.

C)      Olanları benden hep gizlemişler.

D)      Bırak artık ağlamayı, sızlanmayı.

E)      Sıyrıldım tüm dertlerden ve sıkıntılardan.

 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A)       Artık anladım ki, sensizliğe dayanamam.

B)       Şimdiki aklım olsaydı, öyle davranmazdım.

C)       Bu durumda kim kime ne desinki!

D)      Bak bizimki yine oyuncağını kırmış.

E)       Bu yılki ürün, geçen yılkine göre çok az.

11.Aşağıdakilerin hangisinde “– ki  ” ekinin veya “ki” bağlacının yazımıyla ilgili bir yanlışlık yoktur?

A)       Madem ki gelmeyecektin, niye bizi beklettin?

B)       Masadaki kalemi alıp cebine koydu.

C)       Desemki, vakitlerden bir nisan akşamıdır.

D)      Kenarda ki yoldan gidersek iyi olur.

E)       Soru sorduğu zaman, cevaplaki sussun.

12) Aşağıdaki eser – yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

    A )  Ruşen  Eşref  Ünaydın : “ Atatürk’ü  Özleyiş”

   B )   Falih   Rıfkı  Atay : “Çankaya”

    C    Yakup  Kadri: “Zoraki  Diplomat

    D ) Erdal  Öz . Allı  Turnam

    E )  Nurullah Ataç _ Günlerin  Götürdüğü

 13.Gazetelerin ya da dergilerin belli sütunlarında gündelik konuları bir görüş ve düşünceye bağlayarak yorumlayan yazlılardır. Bu türde, yazar ele aldığı konuyu kanıtlamak zorunda değildir; okuyucu da yazarın görüşlerine inanıp inanmamakta serbesttir.

Yukarıdaki parçada bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deneme      B) Fıkra           C) Makale       D) Eleştiri    E) Röportaj

 14.  I. Bugün, diğerlerinden daha farklı bir gün benim için.

       II. Pencerem bir tuvalin çerçevesi gibi, ve bana bu tablo şimdi    sonbaharı anlatıyor.

       III. Bana böyle davranmış olması aramıza bir soğukluk girdiğinin göstergesi gibi.

      IV. Birazdan uyuyacağım ve yarınımın bugünkü gibi olmasını diliyorum.

       V. Aradan yıllar geçmiş olmasına karşın o üç sözcük aynı ses tonuyla çınlıyor kulaklarımda.

Yukarıda verilen tümcelerden hangisi bir “günlük”ten alınmış olamaz?  

A) I             B) II          C) III               D) IV            E) V

 15.Aşağıdakilerden hangileri gazeteciliğin ortaya çıkmasıyla gelişmiş türlerdir?

A)Makale-fıkra-roman

B)Röportaj-anı-biyografi

C)Söyleşi-deneme-otobiyografi

D)Fıkra-makale-röportaj

E)Gezi yazısı-söylev-fabl

 16.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A)Arkadaşımın, kan beynine sıçramıştı ve ne söylediğini  bilmiyordu.

B)Çekingen bir yapısı olduğundan, risk almayı sevmezdi.

C)Bu hafta, maçların hiçbiri berabere bitmemişti.

D)Toplumun belirlediği kurallara herkes gibi sen de  uymalısın.

E)Çiftlikteki atların daha iyi bakılması gerekiyordu.

 17. “Vurmak” sözcüğü aşağıdakilerin   hangisinde” olduğundan başka bir biçimde  çevirmek veya başka biçimde göstermek”    anlamında kullanılmıştır?

  A) Sen bakma onların vur patlasın çal oynasın      tavırlarına.

  B ) Sözlerinin son kısmını vurgulayınca   odadakilerin tavrı  değişti..

  C ) Avda vurdukları havanlar o gün gözüne   daha   farklı görünmüştü.

 D )  Parasızlıktan bıkınca o da işi deliliğe vurmaya   başladı.

  E )  Masaya yumruğu vurarak, bir şeylerin  değişmesi   gerektiğini  söyledi

 18 -  Roman yazarı , eserini oluştururken toplumsal  yapıyı   çeşitli  açılardan inceler.

        Cümlede kaç söz öbeği vardır?

    A ) I       B) 2          C) 3       D) 4       E) 5

       1 9 – - Duygusuz ,umutsuz ,derin  bir   uçurum  bu      korku.

        Yukarıdaki dizede kaç tane türemiş s özcük    vardır?

       A)   1       B)   2     C)  3       D) 4     E) 5

20 - Şimdi gene başka bir örnek alalım ( ) Ataç, Batı edebiyatından kimleri tutardı ( ) Bu da dikkate değer bir noktadır ( ) Bakınız bunlar kimlerdir ( ) Apuleius, Lukianos, Terentius ( )

                Yukarıda parantezle belirtilen yerlere, sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretlerigetirilmelidir?

A) (:), (?), (.), (:), (!)       B) (.), (?), (.), (.), (.)

C) (.), (?), (.), (,), (…)     D) (:), (?), (.), (.), (…)

E ) (:), (?), (.), (:), (…)

21)Hatıra türündeki yazılarda aşağıdaki özelliklerden hangisi aranmaz?

 A)Yaşananları günü gününe yazma.

  B ı Geçmişte yaşananları yansıtma.

  C ) Birinci kişi ağzından anlatma.

  D ) İçtenlikle yoğrulmuş bir anlatım benimseme.

  E ) Gözlem ve izlenimleri aktarma.

 22 ) Babamın anlattığına göre sıcak bir yaz gecesi doğmuşum. Kara kuru bir çocukmuşum. Bu yüzden çocukluğumda çok sevilmezmişim. Ben bunları pek hatırlamıyorum tabi. Hatırladığım en eski şey babamla at sırtında yaptığım gezilerdir. İlkokulu köydeki birleştirilmiş sınıfta bitirdim. Doğrusu beş yılın sonunda ancak okumayı öğretebilmişti öğretmenim bana. Sonra kasabadaki ortaokula gittim. Orada bir şeyler oldu sanki bana. Bir okuma aşkı sorma gitsin. Gelsin öyküler, gitsin romanlar..… Ortaokul bittiğinde neredeyse bütün klasikleri okumuştum.

Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

A ) Günlük            B) Deneme     C) Otobiyografi

 D) Biyografi           E) Makale

 23 ) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ünsüz değişimine örnek gösterilemez?

A)Hastalığının çaresi olmadığını o da biliyordu.

B)Banyodaki tarağın dişlerinden biri kopmuştu.

C)Doğanın bize sunduklarından yararlanmayı bilmeliyiz.

D)İşçiler kışın soğuğunda tarlalarda çalıştı.

E)Gücümüzü birlikte hareket etmekten alıyoruz biz

 24-  Aşağıdaki cümlede  bırakılan  boşluğu  anlam bakımından  en uygu  biçimde  tamamlayan cümle hangisidir

  İnsanın  kendi ,,,,,,,,, gelişmesine ve başarısına katkıda bulunur.

  A ) Psikolojik ve  sosyolojik

  B ) doğal ve sosyal  çevresinin

 C ) dürtülerini  kontrol edememesi

 D ) özelliklerinin  farkında  olması

E ) düşüncelerine  değer vermemesi

  25  – I.  Sürekli  parlayan  güneşi  sayesinde

            II. yarımadanın  güney  ucunda

            III.  binlerce  turisti kendine  çekiyor

           I V.  pek çok  ülkeden

           V.  yer alan şehir.

Yukarıdaki  sözler, kurallı  ve  anlamlı bir  cümle biçiminde  sıralandığında  hangisi  baştan birinci   olur 

A ) I..      B ) II       C ) III.        D) IV      E ) V.   E

                                                                      Gönül  Battal

                                                   Türk Dili ve  Edeb. öğretmeni

 

1E  2A  3C  4D  5C  6D  7B  8D  9E  10 C  11B  12E  13A  14E  15D 16A   17D 18D  19D  20E  21A   2 2C  23C  24D  25B


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam154
Toplam Ziyaret3735330
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.981133.1133
Euro35.899936.0438
Takvim