• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/halilakpinar
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
 • https://www.twitter.com/halilakpinar
 • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
 • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

9. DİL VE ANLATIM 2D 2.SINAVI

Adı Soyadı:

Numarası  :

Sınıfı          :

 

ŞEHİT ÖĞRETMEN YUSUF BATUR EML,ATL,AML,MESLEK LİSESİ 2007–2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ 2.SINAVI 

+


 

 1. 1.       Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mi” edatının yazımı yanlıştır?

A.)    Anladınız mı size neden kızdığımı? 

B.)    Projeyle ilgili dosyalar onda mı sende mi? 

C.)    Eskimi eski bir evde yaşamak kolay mı? 

D.)    Kapının önünde sıra bekleyenlerle ilgilenir misiniz? 

 

 1. 2.       Aşağıdaki cümlelerin hangisi biçimce olumsuz anlamca olumludur?

A.)    Dayısı sandığımız kadar zengin değil.

B.)    Yaptığınız ev o kadar da güzel değil.

C.)    Tahtaya yazdıklarımı görmüyor değil.

D.)    Eserin üslubu hiç de akıcı değil.

 

 1. 3.       Yaşam  (  ) edebiyat değildir (  ) edebiyatı besleyen bir kaynaktır (  )

        Bu cümlede parantezli yerlere hangi noktalama işareti gelir?

 1. A.      ( , )   ( ; )  ( . )       B.  ( , )  ( , )  ( . )     C.  ( ; )  ( ; ) ( . )    D.   ( ; ) ( , ) ( … )        

4.  Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük, cümleye “sürekli olarak” anlamı katmaktadır?

A. Seni arar aramaz hemen yola çıktım.

B. işlerini daima zamanında bitirirdi.

C. O, devamlı bir öğrencidir, yanlış yapmaz.

D. Onun böylesine geciktiğini hiç görmedim.

 

5.   Bu Ali’nin meyhanesi bu da masa

      Bu ipi kimse için gezdirmiyorum

      Bir kere asılmıştım çocukluğumda

      Direkler gemideydi ha ha ha...

Bu dizelerde aşağıdaki verilen ses olaylarından hangisi bulunmamaktadır?

A) Ünsüz benzeşmesi     B) Ünlü daralması  C) Ulama        D)  Ünsüz yumuşaması           

 

6. (I.) Yazıda öne sürülen bir görüşü açmak, geliştirmek için başvurulan yollardan biri de alıntı yapmaktır. (II.) Alıntı, bir sav veya düşüncenin o alanda yetkin bir kişinin söylediği ya da yazdığı bir sözle güçlendirilmesidir. (III.) Sözün uzunluğuna göre bir cümle ya da bir parça olabilir. (IV.) Yerinde ve gerektiği biçimde yapılırsa yazılanlara inandırıcılık katar.

Yukarıdaki parçada hangi cümle bir tanım cümlesidir?

A) I.           B) II.           C) III.         D) IV.           

 

7. Aşağıdaki dizelerin hangisinin yüklemi bir isim tamlamasından oluşmuştur?

A)      Şu karşıki bayırda verdim kuzuyu kurda

B)      Bu sözün sözler içinde bir yeri vardı

C)      Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı’nda

D)   Bir bakış bile yeter anlatmaya her şeyi  .

 

8.  Seninleyken çok değildir yaram az

     Senden gayri ilaç bana yaramaz

Bu iki dizedeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A)      Cinas          B)  Benzetme (Teşbih)   C) Tecahül-i arif

D)   Telmih (anımsatma)     

9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde karşıt sözcükler bir arada kullanılmıştır?

A)      Hani ol gül gülerek geldiği demler şimdi

B)      Gönüldendir şikayet kimseden feryadımız yoktur.

C)      Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş

D)      Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz.

 

10. Şurası bir gerçektir ki, yazarlık yolu çetindir. Fedakarlık, sabır, kararlılık, çile ister. Fakat o nispette de zevklidir. İnsanları sevmek, onlara faydalı olmak, hem dünyada, hem de ebediyette mesut olmaları için yol göstermek az şey midir?

 Parçanın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?

A)      Yazarlık mesleği zor; ama zevkli ve doyurucudur.            B) Yazarlık, fedakarlık ve sabır isteyen bir meslektir.

C) İnsanlara yol göstermek bir sanatçının görevidir.

D) En büyük mutluluk, insanları sevmek ve onlara yardımcı olmaktır.

 

 

11. Bazı geceler, uykum kaçınca

      Düşünmemek için kötü şeyleri

      Koşar, yıldızları seyrederim

      Sabahı kollayan penceremden

Yukarıdaki dizelerde kaç yüklem vardır?

A) 1           B) 2           C) 3             D) 4               

 

12. Aşağıdakilerin hangisi bir isim cümlesidir?

A)      Sinirlendiği zaman yaptığı tek şey bağırıp çağırmasıydı.

B)      Kiracımız bu ayda kirayı ödememişti.

C)      Çocuklar treni görünce sevinçle bağırdılar.

D)      Aylin’le ben yatılı bir okulda okuyorduk.

 

13. “Kadınlar bağrışıyor, ürkmüş horozlar ötüyor, tavuklar kaçışıyor, çocuklar ağlaşıyordu.”         Cümlesinin niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

A)      Birleşik- kurallı- olumlu- isim

B)      Sıralı bağımsız- kurallı- olumlu- isim

C)      Sıralı bağımsız- kurallı- olumlu- fiil

D)      Bağlı- düz- olumlu- isim

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşula bağlılık söz konusudur?

A)      Babamın keyfi yerindeyse, akşamları evde şenlik olurdu.

B)      Annem, mısır patlatarak hepimize birer tabak ikram ederdi.

C)      Evin her köşesinden adeta kahkahalar yükselirdi.

D)      Bütün bunları tekrar yaşamak için neler vermezdim ki!

 

15. (I)Bir zamanlar Galata Köprüsü’nde yürümeyi çok severdim. (II) Kendimi lise sıralarındaki halimle görürdüm. (III) Ama şimdi ne anı var canlanabilen, ne de köprüden geçmenin güzelliği. (IV) İşportacılar, dilenciler, gürültü patırtıyla balık tutanlar da ayrı bir renk katmış bu yöreye.

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde bir yakınma, üzülme dile getirilmektedir?

A) I.           B) II.            C) III.           D) IV.            

 

 

 

 

16. Çalışmalarıma büyük bir coşkuyla başlar, aynı coşkuyla bitiririm .

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?

A)      Belirtili nesne eksikliğinden

B)      Yerinde bulunmayan sözcüklerden

C)      Dolaylı tümleç eksikliğinden

D)      Özne- yüklem uyumsuzluğundan

 

17. (I)Sanatı hayatın içinden koparıp kişisel ihtirasların emrine vermekten hep kaçınmalıyız. (II) Bilinmelidir ki sanat kişiye değil, topluma yöneldikçe asıl işlevini yerine getirmiş olur. (III) Toplumdan uzaklaşan sanat, işlevinden de uzaklaşmış olur. (IV) Yoksa başarılı ürünler ortaya koyması olanaksızdır.

Yukarıdaki yargılardan hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?

A) I.             B) II.              C) III.            D) IV.  

 

18. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili söz özne değildir?

A)      Yüzünü hatırlatır gökyüzünde ne varsa

B)      Sisler Bulvarı bir gece haykırmıştı

C)      Şu Şairler de sevgililerden de beter

D)      Bir daha o fırsat geçer mi ele

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki”nin yazımı yanlıştır?

           A)   Bu eserdeki zindan sahneleri çok başarılıdır.

           B)   Sonraki oyunları sahne tekniği bakımından kusurludur.

    C)   Burada çalışanlar, temel konularda bir görüş birliğine            varsınlar yeter ki.

   D)   Bilki halkı bir yana itmek, hem düşüncesizlik hem de uğursuzluktur.

20. Kuşbaşı kar on gündür yağıyor. Köyün inişli çıkışlı yolları, karın altında dümdüz olmuş. Rüzgar, uğulduyarak toprak evlerin damlarındaki karları savuruyor. Köyün alt başından köpek ulumaları duyuluyor.gecenin kör karanlığı, köyün ufkuna çökmüş. Yollarda hiç kimse yok. Herkes daha ilk akşamdan evine çekilmiş.

Yukarıdaki metnin anlatımında aşağıdaki duyuların hangisinden yararlanılmıştır?

A) Görme- koklama

B) İşitme- görme

C) Dokunma- görme

D) Koklama- işitme

 

21.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne yoktur?

A)      Sebzeleri küçük küçük doğrayıp tencereye attı.

B)      Bugün akşama kadar soru çözecektik.

C)      Bahçedeki  masanın etrafında birkaç sandalye vardı.

D)      Sayfalarca süren yazıyı dün arkadaşlarına gösterdi.

 

22. Aşağıdaki cümlelerden hangisi basit cümledir?

A)  O yıl güneşli ve sıcak yaz uzun sürmedi.

B)  Birkaç yıl sonra gerçekleri görerek yola geldi.

C)İşini gücünü bırakıp yola düzüldü.                             

D)  Okulun önüne gelince yavaşladım.

 

 

 

 

 

 

 

 

23. “Lokomotifin yananda duran lacivert elbiseli memur, su buharları içinde rüyada gibi görünüyordu..” Cümlesinin ögeleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

 

A) Nesne/ Dolaylı tümleç/ Dolaylı Tümleç/Yüklem

B) Özne/ Dolaylı tümleç/ Zarf tümleci/Yüklem

C) Özne/ Yüklem

D) Özne/ Nesne/ Yükle

 

24.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem gereklilik kipindedir?

A) Yarım saat içinde orada olmak zorundaydım.

B) Gitmeden önce bize haber vermesi gerekir.

C) Bu soruna biri mutlaka çözüm getirmeli.

D) Herkes gelecek yılları güler yüzle karşılasa.

 

25.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?

A) Onunla 1985’li yıllarda tanışmıştık.

B)İstiyorsan, gelmem kesinlikle mümkün olabilir.

C) Her şartımızı kabul etmeleri gerekir.

D) Hep, öğrencinin haklı olduğunu savundu.

 

UYGUNDUR

Okul MÜDÜRÜ                            BAŞARILAR

Kudret  YEMİŞCİOĞLU               Ders Öğretmeni

 

 

 

 

 

Soru

A

B

C

D

1

O

O

O

O

2

O

O

O

O

3

O

O

O

O

4

O

O

O

O

5

O

O

O

O

6

O

O

O

O

7

O

O

O

O

8

O

O

O

O

9

O

O

O

O

10

O

O

O

O

11

O

O

O

O

12

O

O

O

O

13

O

O

O

O

14

O

O

O

O

15

O

O

O

O

16

O

O

O

O

17

O

O

O

O

18

O

O

O

O

19

O

O

O

O

20

O

O

O

O

21

O

O

O

O

22

O

O

O

O

23

O

O

O

O

24

O

O

O

O

25

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam155
Toplam Ziyaret3735331
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.981133.1133
Euro35.899936.0438
Takvim