• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/halilakpinar
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
 • https://www.twitter.com/halilakpinar
 • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
 • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

FELSEFE GRUBU ZÜMRESİ, HAZİRAN DÖNEMİ ÖĞRETMEN MESLEKİ SEMİNER ÇALIŞMALARI 1.HAFTA RAPORUDU

2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI, DENİZLİ MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ, FELSEFE GRUBU ZÜMRESİ, HAZİRAN DÖNEMİ ÖĞRETMEN MESLEKİ SEMİNER ÇALIŞMALARI 1.HAFTA RAPORUDUR.

 

ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ VE  MÜZAKERE EDİLEN KONULAR

 

 1. Mesleki çalışma programı hakkında bilgilendirme(12 Haziran 2017)
 2. MEB Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin’in yılsonu değerlendirme konuşması(12 Haziran 2017)
 3. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Sene Sonu Öğretmenler Kurul Toplantısı(12 Haziran 2017)
 1. 4.       2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Sene Sonu Felsefe grubu Zümre Öğretmenler Kurul Toplantısı(13 Haziran 2017)
 2. 5.       Güncellenen öğretim programlarının tanıtılması ve incelenmesi(14 Haziran 2017)
 3. 6.       Disiplin sorunu olan öğrencilere yönelik yaklaşımlar(15 Haziran 2017)
 4. 7.       2017 YGS ve LYS soru ve sonuçları değerlendirilmesi ve akademik başarıyı artıracak hususların görüşülmesi.

(16 Haziran 2017)

 1. 8.       Destekleme ve yetiştirme kurslarının etkinliğinin arttırılması için alınacak tedbirlerin görüşülmesi(16 Haziran 2017)

 

ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ: İnci BOZDAĞ, Firdevs KELEŞ

 

 1. Mesleki çalışma programı hakkında bilgilendirme(12 Haziran 2017)

 

Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi, Haziran 2017 mesleki çalışma programı hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

 

 1. MEB Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin’in yılsonu değerlendirme konuşması (12 Haziran 2017)

 

MEB Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin’in yılsonu değerlendirme konuşması, EBA üzerinden canlı olarak izlenmiş ve dinlenmiştir.

 

 1. 2017 Eğitim-Öğretim Yılı Sene Sonu Öğretmenler Kurul Toplantısı(12 Haziran 2017)

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Sene Sonu Öğretmenler Kurul Toplantısı yapılmıştır.

 

 1. 4.       2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Sene Sonu Felsefe grubu Zümre Öğretmenler Kurul Toplantısı(13 Haziran 2017)

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Sene Sonu Felsefe grubu Zümre Öğretmenler Kurul Toplantısı yapılmıştır.

 

 

 

 

 1. 5.      Güncellenen öğretim programlarının tanıtılması ve incelenmesi(14 Haziran 2017)

Güncellenen Felsefe Dersi Öğretim Programına göre üniteler, kazanım sayıları, süre tablosu değerlendirilmiş ve aşağıda sunulmuştur.

 

Ünite, Kazanım Sayısı ve Süre Tablosu

 

Ünite        

Kazanım Sayısı           

Süre/Ders Saati                   

Oran (%)

İlk Çağ Felsefesi

4

14

20

Orta Çağ Felsefesi

4

14

20

Rönesans ve 17. yy. Felsefesi

4

14

20

18. yy. Aydınlanma Felsefesi

4

14

20

Çağdaş Felsefe

4

16

20

TOPLAM

20

72

100

 

KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

ÜNİTE1: İLK ÇAĞ FELSEFESİ

1.1. İlk Çağ Felsefe Düşüncesini Hazırlayan Ortama Genel Bakış

1.1.1. İlk Çağ Felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. İlk Çağ Mezopotamya, Mısır, Çin, Hint medeniyetlerinde bilim, sanat, kozmoloji, mitoloji alanlarının felsefe ile ilişkisine değinilir.

1.2. İlk Çağ Felsefesine Genel Bakış

1.2.1. İlk Çağ Felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.

a) Mezopotamya, Mısır, Çin ve Hint felsefesinin temel özellikleri ve problemleri üzerinde durulur.

b) Antik Yunan Felsefesinin temel özellikleri, maddi töz arayışı,d eğişim düşüncesi (Herakleitos, Parmenides), insan ve bilgi anlayışı ele alınır.

1.3. İlk Çağ Felsefesinden Örnek Filozoflar

1.3.1. Felsefe metinlerinden hareketle İlk Çağ filozoflarının felsefi görüşleri hakkında çıkarımda bulunur.

a) Konfüçyüs’ün “Orta Yol Doktrini” eserinden alınan bir metinden hareketle filozofun ahlak görüşlerinin irdelenmesi sağlanır. b) Platon’un “Sokrates’in Savunması” eserinden alınan bir metinden hareketle Sokrates’in bilgelik ve erdem anlayışının irdelenmesi sağlanır.

c) Platon’un “Devlet” eserinden alınan Mağara benzetmesinden hareketle İdealar Kuramının analiz edilmesi sağlanır.

d) Platon’un “Devlet” eserinden alınan bir metinden hareketle filozofun birey, toplum ve devlet görüşlerinin irdelenmesi sağlanır.

e) Aristoteles’in “Metafizik” eserinden alınan bir metinden hareketle filozofun dört neden düşüncesinin irdelenmesi sağlanır. f) Plotinos’un “Enneadlar (Dokuzluklar)” eserinden alınan bir metinden hareketle Tanrı, evren ve varlık anlayışları analiz edilir.

1.4. İlk Çağ Felsefesi Üzerine Akıl Yürütme

1.4.1. İlk Çağ Felsefesindeki düşünceleri ve dayandıkları argümanları değerlendirir.

a) Protagoras’ın “İnsan Her Şeyin Ölçüsüdür.” düşüncesinin dayandığı argümanların güçlü ve zayıf yönlerinin tartışılması sağlanır.

b) Öğrencilerin, erdem ahlakı bağlamında bilgi-erdem ilişkisi ile ilgili günlük yaşamdaki örnekler üzerinden değerlendiren özgün metin yazmaları sağlanır.

 

ÜNİTE2: ORTAÇAĞ FELSEFESİ

2.1. Orta Çağ Felsefesini Hazırlayan Ortama Genel Bakış

2.1.1. Orta Çağ Felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar.

a) İlk Çağ Felsefesinin, Orta Çağ Felsefesi üzerindeki etkilerine değinilir.

b) Platon, Aristoteles, Plotinos’un düşüncelerinin Orta Çağ Felsefesine etkileri üzerinde durulur.

2.2. Orta Çağ Felsefesine Genel Bakış

2.2.1.Orta Çağ Felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.

a) Hıristiyan felsefesinin ve İslam felsefesinin temel özellikleri ve problemleri üzerinde durulur.

b) Orta Çağın temel problemlerinden “İnanç-Akıl” ilişkisi konusunda Hıristiyan Felsefenin yaklaşımları ile İslam Felsefesinin yaklaşımlarının farkı vurgulanır.

2.3. Orta Çağ Felsefesinden Örnek Filozoflar

2.3.1. Felsefe metinlerinden hareketle Orta Çağ filozoflarının felsefi görüşleri hakkında çıkarımda bulunur.

a) St. Augistunus’un “İtiraflar” eserinden alınan bir metinle inanç-akıl ilişkisi ilgili görüşlerinin analiz edilmesi sağlanır.

b) Aquinalı Thomas’ın “Evrenin Ebediyeti” eserinden alınan bir metinle evren ve Tanrı ile ilgili görüşlerinin analiz edilmesi sağlanır.

c) Farabi’nin evren ve Tanrı ile ilgili görüşlerine değinilir. “Medinetül Fazıla” eserinden alınan bir metinle ahlak, devlet ve siyaset görüşlerinin analiz edilmesi sağlanır.

d) Gazali’nin evren, Tanrı ve ahlak ile ilgili görüşlerine değinilir. “El-MünkızMine'd - Dalal” eserinden alınan bir metinle bilgi görüşlerinin analiz edilmesi sağlanır. Gazali’nin Descartes, Pascal ve Kant’ı hazırlayan fikirleri üzerinde durulur.

2.4. Orta Çağ Felsefesi Üzerine Akıl Yürütme

2.4.1. Orta Çağ Felsefesindeki düşünceleri ve dayandıkları argümanları değerlendirir.

a) Mevlana’nın “Mesnevi” adlı eserinden filozofun Tasavvuf Felsefesini örneklendirecek öykülerin ahlak ve din ilişkisi açısından değerlendirmesi sağlanır.

b) St. Augistunus’un “İtiraflar” eserinden alınan bir metinden hareketle, filozofun Teodise/Kötülük sorununa dair argümanlarını değerlendirerek günlük yaşamla ilişkilendiren özgün bir metin yazmaları sağlanır.

 

ÜNiTE 3: RÖNESANS VE 17. YÜZYIL FELSEFESİ

 

3.1. Rönesans ve 17. yy. Felsefesini Hazırlayan Ortama Genel Bakış

3.1.1. Rönesans ve 17. yy. Felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar.

a) 12. yy. Rönesans’ı (bilim ve felsefede çeviri faaliyetleri)üzerinde durulur.

 b) Ortaçağ felsefesinin Rönesans ve 17. yy. Felsefesi üzerindeki etkilerine değinilir.

 3.2. Rönesans ve 17. yy. Felsefesine Genel Bakış

3.2.1. Rönesans ve 17. yy. Felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.

a) Rönesans ve 17. yy. Felsefesinin temel özellikleri ve problemleri(Hümanizm, bilimsel yöntem, Kartezyen felsefe, doğa ve devlet-hukuk felsefesi) üzerinde durulur.

b) Skolâstik zihniyet ile modern zihniyetin temel farkları üzerinde durulur.

3.3. Rönesans ve 17. yy. Felsefesinden Örnek Filozoflar

3.3.1. Felsefe metinlerinden hareketle Rönesans ve 17. yy. filozoflarının felsefi görüşleri hakkında çıkarımda bulunur.

 a) Montaigne’in “Denemeler” eserinden alınan bir metinden hareketle hümanizm anlayışının analiz edilmesi sağlanır.

b) Bacon’nın “Novum Organum” eserinden alınan bir metinden hareketle bilgi ve yöntem anlayışları analiz edilir.

c) Descartes’in “Felsefenin ilkeleri” eserinden alınan bir metinden hareketle filozofun bilgi ve varlık anlayışlarının analiz edilmesi sağlanır.

d) Spinoza’nın “Ethica” adlı eserinden alınan bir metinden hareketle filozofun ahlâk anlayışının analiz edilmesi sağlanır.

e) T. Hobbes’in “Leviathan” eserinden alınan bir metinden hareketle filozofun devlet ve siyaset anlayışlarının analiz edilmesi sağlanır.

3.4. Rönesans ve 17. yy. Felsefesi Üzerine Akıl Yürütme

3.4.1. Rönesans ve 17. yy. felsefesindeki düşünceleri ve dayandıkları argümanları değerlendirir.

a) Machiavelli’nin “Hükümdar” ile Kınalızade Ali’nin “Ahlâk-ı Alai” adlı eserlerinden alınan kısa metinler üzerinden, filozofların siyaset ve ahlâk ilişkisi ile ilgili yaklaşımları karşılaştırılarak, tartışmaları sağlanır.

 b) Ütopya kavramı ve türleri üzerinde durularak öğrencilerin özgün bir ütopya denemesi oluşturmaları sağlanır.

 

ÜNİTE 4: 18. YÜZYIL AYDINLANMA FELSEFESİ

 

4.1. 18. yy. Aydınlanma Felsefesini Hazırlayan Ortama Genel Bakış

4.1.1. 18. yy. Aydınlanma felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar.

a) Rönesans ve 17. yy. Felsefesinin 18. yy. Aydınlanma Felsefesi üzerindeki etkilerine değinilir.

b) Rönesans’ta oluşan yeni metot, yeni bilim, yeni felsefe, yeni insan ve toplum anlayışları üzerinde durulur.

4.2. 18. yy. Aydınlanma Felsefesine Genel Bakış

4.2.1. 18. yy. Aydınlanma Felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.

a) 18. yy. Aydınlanma Felsefesinin oluştuğu koşullara ve eğilimlere (akımlara) yer verilir.

b) 18. yy. Aydınlanma Felsefesinin temel özellikleri, problemleri üzerinde durulur. 4.3. 18. yy. Aydınlanma Felsefesinden Örnek Filozoflar

4.3.1. Felsefe metinlerinden hareketle 18. yy. Aydınlanma filozoflarının felsefi görüşleri hakkında çıkarımda bulunur.

a) J. Locke’un “İnsan Zihni Üzerine Bir Deneme” eserinden alınan bir metinden hareketle filozofun bilginin kaynağı konusundaki görüşlerinin analiz edilmesi sağlanır.

b) D. Hume’un “İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme” eserinden alınan bir metinden hareketle filozofun “Nedensellik Eleştirisi” analiz edilir.

c) I. Kant’ınbilgi anlayışına değinilir. “Pratik Aklın Eleştirisi” eserinden alınan bir metinden hareketle filozofun ödev ahlakı anlayışının analiz edilmesi sağlanır.

d) Hegel’in “Tinin Fenomenolojisi” eserinden alınan bir metinden hareketle filozofun diyalektik idealizm anlayışının analiz edilmesi sağlanır. 4.4. 18. yy. Aydınlanma Felsefesi Üzerine Akıl Yürütme

4.4.1. 18. yy. Aydınlanma Felsefesindeki düşünceleri ve dayandıkları argümanları değerlendirir.

a) Kant’ın “Aydınlanma Nedir?” adlı makalesinden alınan bir bölümden hareketle aydınlanmanın doğası ve amacı üzerine tartışma yapılması sağlanır.

b) Aklın ve deneyin bilgi elde etmedeki rolü üzerine özgün bir metin yazılması sağlanır.

 

 

 

ÜNİTE 5: ÇAĞDAŞ FELSEFE

 

5.1. Çağdaş Felsefeyi Hazırlayan Ortama Genel Bakış 

5.1.1. Çağdaş Felsefeyi hazırlayan düşünce ortamını açıklar. Çağdaş Felsefenin oluştuğu koşullara ve eğilimlere (akımlara) yer verilir.

5.2. Çağdaş Felsefeye Genel Bakış

5.2.1. Çağdaş Felsefenin karakteristik özelliklerini açıklar. Çağdaş Felsefenin temel özellikleri ve problemleri üzerinde durulur.

5.3. Çağdaş Felsefeden Örnek Filozoflar

5.3.1. Felsefe metinlerinden hareketle Çağdaş Felsefe filozoflarının felsefi görüşleri hakkında çıkarımda bulunur.

a) Kierkegaard’ın “Korku ve Titreme” eserinden alınan bir metinden hareketle filozofun varlık görüşleri değerlendirilir.

b) A. Comte’un “Pozitif Anlayış Üzerine Konuşmalar” eserinden alınan bir metinden hareketle filozofun bilginin sınırları konusundaki düşünceleri analiz edilir.

c) F. Nietzsche’nin “Böyle Buyurdu Zerdüşt” eserinden alınan bir metinden hareketle filozofun yeni değerler inşası ve güç istemi anlayışlarına değinilir.

d) H. Bergson’nun “Bilincin Dolaysız Verileri Üzerine Deneme” eserinden alınan bir metinden hareketle filozofun bilginin kaynağı konusundaki görüşlerinin analiz edilmesi sağlanır.

e) E. Husserl’in “Kesin Bir Bilim Olarak Felsefe” eserinden alınan bir metinden hareketle felsefi yöntem konusundaki düşüncelerinin analiz edilmesi sağlanır.

f) T. Khun “Bilimsel Devrimlerin Yapısı” adlı eserinden alınan bir metinden hareketle filozofun bilim anlayışının analiz edilmesi sağlanır.

5.4. Çağdaş Felsefe Üzerine Akıl Yürütme

5.4.1. Çağdaş Felsefedeki düşünceleri ve dayandıkları argümanları değerlendirir.

 a) Rawls’un (Siyasal Liberalizm) ve M. Sandel’in (Liberalizm ve Adaletin Sınırları) eserlerinden kısa alıntılara yer verilerek filozofların siyaset felsefesine ilişkin görüşlerinin analiz edilmesi sağlanır.

b) Milli irade, hukuk devleti ve demokrasi bilinci çerçevesinde anti demokratik darbe girişimi karşısında 15 Temmuz 2016 da gösterilen halk direnişini değerlendiren özgün bir metin yazma çalışması yapmaları sağlanır.

 

 

 

 

 

 1. 6.       Disiplin sorunu olan öğrencilere yönelik yaklaşımlar(15 Haziran 2017)

Eğitim, insanın var olduğu günden beri devam eden bireyin içinde yaşadığı topluma göre sosyalleşmesi, toplumun kültürünü kazanması, toplumu tam olarak benimsemesi, ona katılması ve toplumun kültürünü geliştirmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu olgu, eğitimbilimciler ve komşu bilim dalları tarafından farklı farklı ele alınmaktadır. Sosyologlar ve sosyal yöne ağırlık veren eğitimciler, insanı, psikolojik bir organizma olarak ele alan psikolog ve eğitimcilere göre eğitim, bireydeki yetenekleri, arzuları ve ilgileri ulaşabileceği en üst düzeye kadar çıkarması, kişinin içindeki “potansiyeli” tam olarak geliştirebilmesi için gerekli çevre imkânlarını düzenlemesi olarak ifade etmektedirler. Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve amaçlı olarak istenilen değişiklikleri meydana getirmesi sürecidir. Ancak bu süreç içinde karşılaşılan sorunlar sürecin doğası kadar doğaldır. Bu anlamda eğitim öğretim süreci içinde ortaya çıkan durumlardan biri de disiplinsiz öğrenci davranışlarıdır.

Türk Eğitim Sisteminin genel amaçları çerçevesinde eğitimde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri temelde; öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine, eğitim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmalarına ve gizilgüçlerini en uygun şekilde kullanmalarına ve geliştirmelerine yöneliktir. Öğrencilere yönelik olarak düzenlenen her türlü rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bu amaçlar doğrultusunda bütünleştirilerek verilmektedir. Eğitim öğretim süreci içinde tüm paydaşların bu hizmet esası bilinci ile hareket etmesi gerekmektedir. Bireysel rehberlik, grup rehberliği, eğitsel rehberlik, mesleki rehberlik gibi süreci tamamlayacak rehberlik anlayışları gözetilerek ortaya çıkan aksaklıklara karşı bütüncül bakabilmek gerekmektedir. Tek nedene ve sonuca odaklı olmak yerine çok neden ve süreçe dayalı bir bakış açısı geliştirlmesi ve işbirliği yapılması gerekmektedir.

 

 1. 7.       2017 YGS ve LYS soru ve sonuçları değerlendirilmesi ve akademik başarıyı artıracak hususların görüşülmesi. (16 Haziran 2017)

       Denizli Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi, 2016–2017 Eğitim öğretim yılında YGS ve LYS sınavlarında aldıkları sonuçların başarı durumlarını çevre, koşul ve imkânlar göz önünde tutularak değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Felsefe grubu branş derslerinin değişen öğrenci seçme sınav esasları sonucunda öneminin arttığı, özellikle sosyal ve eşit ağırlık alanlarında tercihleri olan son sınıf öğrencilerinin daha fazla ağırlık verdikleri dersler olduğu bilinmektedir.2015-2016 eğitim ve öğretim yılında tüm alanlardan üniversiteye yerleşen öğrencilerin olduğu,  alan ayrımının olmaması ile öğrencilerin istedikleri dersleri seçebilmeleri üniversite tercihlerinde eskiye oranla daha avantaj getirdiği vurgulanmıştır.2016-2017 eğitim öğretim yılı içinde gerçekleşen YGS-2017 sınavında felsefe sorularının zorluk noktasında vurgulanan bir alan olduğu ifade edilmiştir. Ağırlıklı olarak; kavram , akım bilgisi ve temel problemlerin sorgulanması genelinde yoruma dayalı soruların gelmesinin adayları zorladığı vurgulanmıştır.Ayrıca İlk defa bu sene felsefi görüş ile filozofun isminin eşleştirilmesine dayalı soruların var olması felsefe alanında bir ilk olarak değerlendirilmiştir. Paragrafa dayalı sorular felsefe konularına hakim öğrenciler için” kolay”, bilgi eksiği olan öğrenciler için “zor”  olarak ifade edilmiştir. Konuları bilme, bildiğini soru üzerinde çağrışımlı düşünebilme, akıl yürütme, sonuç çıkarabilme, bilgilerini bitişik kullanabilme becerisinin sınav başarısı için gerekli olduğu belirtilmiştir.

Başarıyı arttırmak için alınacak önlemler doğrultusunda  aşağıda belirtilen esasların dikkate alınması karalaştırılmıştır.

a)      Sınıf düzeyine göre derslerin işlenmesi.

b)      Kavram bilgisinin verilmesi ve kavramlar arası ilişkilendirmenin bol örneklerle pekiştirilmesi.

c)       Performans ve proje ödevlerinde  etkin ve amacına uygun olarak yönlendirme ve rehberlik yapılması

d)      Felsefe grubu derslerinin hayatın içinde ve değişen dünya ve yaşam koşullarını anlamamızdaki  gerekliliğini işlevselleştirme.

e)      Önceki konunun ana hatları ile tekrar edilmesi.

f)       Gerekli tekniklerin ve ders araçlarının kullanılması.

g)      İşlenilen konunun iyi kavratılmaya çalışılması.

h)      Dersin sonunda amacın gerçekleşip gerçekleşmediğinin kontrol edilmesi.

i)        Konu bütünlüğü bozulmadan tartışma zeminin oluşturulması.

j)        Test tekniğine ağırlık vererek üniversite sınavına hazırlık yapılması

k)      Bireysel düzeyde öğrencilerle görüşmeler yapılarak gerektiğinde velisinin de görüşünü alarak fikir alış verişinin sağlanması.

l)        Etkinlik çalışmalarının işlevselleştirilmesi.

m)    Başarısız öğrenciler için öncelikli olmak üzere rehberlik esasının benimsenmesi

n)      Davranış düzeyinde oluşan olumsuzlukların okul rehberlik servisi ile işbirliği ile çözülmesi

 • o)      Kitap okuma alışkanlığının kazandırılması

p)      Öğrencilerin devamsızlık durumunun takip edilmesi

q)      Zümreler arası işbirliğinin sağlanması

r)       Davarnış kazandırmada rehberliğin her koşulda esas olması

s)       Dilimimizi doğru kullanmanın gerekliliği esasının benimsenmesi

t)       Destekleme ve yetiştirme kurslarına katılımın ve devam esasının benimsetilmesi

u)      Teknolojik imkanların eğitim içinde kullanılması ve yaygınlaştırılması

 

 1. 8.       Destekleme ve yetiştirme kurslarının etkinliğinin arttırılması için alınacak tedbirlerin görüşülmesi

(16 Haziran 2017)

        Denizli Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde uygulanan destekleme ve yetiştirme kursları Şubat 2015 tarihli ve 2689 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi hükümlerine göre yürütülmüş ve 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı içinde öğrencilerin akademik başarılarına ve YGS ve LYS sınavlarına olumlu katkı sağladığı görüşü hakim olmuştur. Okuldaki eğitim ve öğretim faaliyetleri içinde yeni bir uygulama olmasınından dolayı geniş anlamda sonuçları önümüzdeki süreç içinde ortaya çıkacağı ifade edilmiştir.

 

  İnci BOZDAĞ                                         Firdevs KELEŞ                                 

Felsefe öğretmeni                               Felsefe öğretmeni

 

       16.06.2017

                                                                                                                                   Mehmet İLİK

                                                                                                                                   Okul Müdürü

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi5
Bugün Toplam16
Toplam Ziyaret3724663
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.284732.4140
Euro34.710634.8497
Takvim