• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/halilakpinar
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
  • https://www.twitter.com/halilakpinar
  • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
  • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

12. Türk Edebiyatı Test Soruları

12. Sınıflar Türk Edebiyatı Test Soruları

1. Aşağıdaki yazarlardan hangisi Cumhuriyet döneminde eser vermemiştir?
A) Tevfik Fikret
B) Reşat Nuri Güntekin
C) Necip Fazıl Kısakürek
D) Peyami Safa
E) Halide Edip Adıvar
2. Aşağıdakilerden hangisi hatıra türünün özelliklerinden biri değildir?
A) Yaşanmakta olanı değil, yaşanmışı konu alması
B) Gerçekçi ve yalın bir anlatımla yazılması
C) Gezilen görülen yerlerin öznel şekilde aktarılması
D) Günlük, otobiyografi ve gezi yazısı ile benzerlik göstermesi
E) Belgelerden yararlanması ve belge niteliği göstermesi
3. “Ünlü eleştirmenlerimizden biri: ‘Deneme yazıyorsanız belli bir birikiminiz, söyleyecek sözünüz olmalı.’ Diyor. …………………………………………………….. Çünkü, onun hem engin bir bilgi birikimi, hem de söyleyecek pek çok sözü var.”
Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) Kendisi de öyle bir eleştirmen olmak istiyor.
B) Bu söz, o yazarımıza çok uyuyor.
C) Kimileri onun bu görüşüne katılmıyor.
D) Bu nitelikleri taşıyan pek çok sanatçımız var.
E) Bu niteliklerden yoksunsanız eleştirmen sayılmazsınız.

4. Yedi Meşaleciler, büyük umutlarla başladıkları şiir serüveninden umduklarını bulamadılar. İçlerinden çoğu edebiyatın başka alanlarına geçerken yalnız biri şiire sonuna kadar devam etti.
Bahsedilen Yedi Meşaleci şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Osman Saba
B) Cevdet Kudret Solok
C) Yaşar Nabi Nayır
D) Vasfi Mahir Kocatürk
E) Sabri Esat Siyavuşgil
5. Aşağıdakilerden hangisi Haldun Taner’in eserlerinden biri değildir?
A) On İkiye Bir Var
B) Keşanlı Ali Destanı
C) Sarı Çizmeli Mehmet Ağa
D) Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım
E) Sersem Kocanın Kurnaz Karısı
6. Makale türü ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Herhangi bir konu üzerinde görüş ve düşünceler ileri sürmek için yazılır.
B) Konu üzerinde araştırma ve inceleme yapılır.
C) İlk makaleyi Namık Kemal, Hürriyet gazetesinde yazmıştır.
D) Ele alınan konularda kanıtlar göstermek esastır.
E) Gazete ve dergilerde yayınlanan bir türdür.
7. Aşağıdaki yazar – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Miratü’l- Memalik - Seydi Ali Reis
B) Fatih Harbiye – Peyami Safa
C) Tuna’dan Batıya – İsmail Habip Sevük
D) On İkiye Bir Var – Yusuf Ziya Ortaç
E) Karalama Defteri –Nurullah Ataç
8. • Yazar herhangi bir konu üzerinde kesin hükümlere varmaz.
• Kendi şahsi görüş ve düşüncelerini anlatır.
• Montaigne ve Bacon bu türün en önemli temsilcileridir.
Yukarıda tanıtılan tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fıkra B) Sohbet C) Makale D)Deneme E) Eleştiri
9. İnsan ile nesnelere özgü varlık türü arasındaki karşıtlığı esas alır. İnsanın iradesi ve bilinciyle, iradesi olmayan nesneler dünyasına fırlatılmış olduğunu öner sürer.
Yukarıda ifade edilen düşünceye ne ad verilmektedir?
A) Varoluşçuluk B) Sezgicilik C) Gerçeküstücülük D) Gerçekçilik E) Bilinçüstücülük
10. Aşağıdakilerden hangisi Türk Edebiyatını devirlere ayırmada bir etken olamaz?
A) Gök Tanrı inanışından İslamiyet’e geçiş
B) İslam Kültürü ile kurulan temas
C) 1071 Malazgirt Zaferi sonrası Anadolu’ya göç etmek
D) 1453 yılında İstanbul’un Türkler tarafından fethedilmesi
E) Batı kültürü ile kurulan temas
11. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Milleti oluşturan değerlerin farklı yönleri ile edebi metinlerde yer aldığı
B) Bu dönemde Batı düşüncesindeki gelişmelerden doğan yeni açılımların edebi eserlerde kendini gösterdiği
C) Bireyin anlatılmasında psikoloji alanında gerçekleştirilen yeniliklerden yararlanıldığı
D) Sezgicilik, varoluşçuluk ve gerçeküstücülük gibi Batılı akımların etkisinin görüldüğü
E) Dil ve zevkte eski geleneğin devam ettiği

12. Aşağıdakilerden hangisi Türk Edebiyatında en ünlü fıkra yazarlarımızdandır.
A) Ahmet Haşim B) Ahmet Rasim C) Nasrettin Hoca D) Yahya Kemal Beyatlı E) Haldun Taner
13. Cumhuriyet Tarihimizin en uzun ömürlü mizah dergisidir. Önce Yusuf Ziya Ortaç tarafından çıkarılan dergi, sonraları oğlu tarafından da devam ettirilmiştir.
Yukarıda sözü edilen dergi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Diyojen B) İncili Çavuş C) Akbaba D) Kartal Yuvası E) Nasrettin Hoca
14. “Bu yazarımız anılarını anlatırken araya başka yazarların anılarını, düşünürlerin anılar üzerine söylediklerini de katıyor. Böylece yazdıkları, okurda anlatılanların içinde oluşturulmuş yeni bir metin tadı da bırakıyor.”
Bu parçada sözü edilen yazarın böyle bir yol izlemesinin amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Anı türünün öteki yazınsal türlerden üstün olduğunu gösterme
B) Kendi yaşamı ile başkalarının yaşamı arasındaki benzerlikleri ortaya çıkarma
C) Yazılanların yaşanmışlığını kanıtlama
D) Okurlarda kendi anılarını yazma isteği uyandırma
E) Anlatılanlara okurun değişik açılardan bakmasını sağlama
15. Aşağıdakilerden hangisi Öz Şiir Anlayışının özelliklerinden biri olamaz?
A. Şiir dili her şeyin üstündedir.
B. Sanat bir biçim sorunudur.
C. En değerli şey dörtlüktür.
D. Amaç iyi ve güzel şiir yazabilmektir.
E. Dilde saflaşma en başta gelen unsurdur.
16. Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececilerden biridir?
A) Fazıl Hüsnü Dağlarca
B) Necip Fazıl Kısakürek
C) Yahya Kemal Beyatlı
D) Faruk Nafiz Çamlıbel
E) Mehmet Akif Ersoy
17. Aşağıdakilerden hangisi Peyami Safa’nın özelliklerinden biri değildir?
A) Geçim kaygısıyla yazdığı eserlerde Server Bedi adını kullanır.
B) Ansiklopedik bir yazardır.
C) Romanlarda olaylara değil, psikolojik çözümlemelere önem verir.
D) Usta bir roman tekniği ve canlı bir anlatım gücü vardır.
E) Türk Edebiyatında deneme türünün öncülerindendir.

18. * Elliye yakın eseri çevirip Türkçeye kazandırmıştır.
• Günlerin Getirdiği ve Karalama Defteri en ünlü eserleridir.
• Devrik cümleleri kullanır.
• Dili yabancı kelimelerden arındırmıştır.
Yukarıda özellikleri sıralanan yazar, aşağıdakilerden hangisidir.
A) Peyami Safa B) Nurullah Ataç C) İsmail Habip Sevük D) Yusuf Ziya Ortaç E) Haldun Taner
19. Bir parçada sık sık tekrarlanan “doğu doğudur, batı da batı” sözü, metinde süsleyici unsur olarak sık sık tekrarlanıyorsa bu süsleyici unsura ne ad verilir?
A) Ritüel B) Mazmun C) Motif D) Remiz E) Nakarat
20. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A) Anadolu insanının hayatı, zevkleri Batıdan gelen anlatma biçimleri ile başarılı bir şekilde kullanılmıştır.
B) Geniş halk kitlelerine yeterince ulaşmayı başaramamış bir edebiyattır.
C) Psikoloji ve psikiyatri alanında yapılan ilmi çalışmalardan yararlanılmıştır.
D) Sezgicilik, varoluşçuluk ve gerçeküstücülük gibi Batılı akımların etkisi görülmüştür.
E) Dışı Batıya, içi bize ait olan bir kaynaşma hareketidir.
Cevap : 1. A, 2.C, 3. B, 4. A, 5.C, 6.C, 7-D, 8-D, 9-A, 10-D, 11-E, 12-B, 13.C, 14. E, 15.C, 16-D, 17-E, 18.B, 19.C, 20-B

 

 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi 1923-1940 arasındaki Türk romanının özelliğidir?
A. Dini konular ağırlıktadır.
B. Yorumlama yerine gördüklerini, gözlemlediklerini yazmışlardır.
C. İkinci Dünya Savaşı yıllarında çekilen sıkıntılar işlenir.
D. Tarihi romanlar yazılır.
E. Ana tema köydür.

2. Aşağıda Orhan Kemal için verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?
A. Yaşadığı yöreyi anlatır.
B. Geçim sıkıntısı çeken insanları ele alır.
C. Toplumsal olayları
D. Cezaevi yaşamını romana sokar.
E. Siyasal eleştiri yapar.

3. Aşağıdaki konulardan hangisi ilk kez 1970'li yıllarda Türk romanına girer?
A. Almanya'ya göçün değişik boyutları işlenir.
B. Kurtuluş Savaşı'nda halkın verdiği mücadele işlenir.
C. Birinci Dünya Savaşı sırasında, haksız kazançla zengin olanlar işlenir.
D. Toplumsal gerçeklerin gözlemlerinden çıkan sorunlar yansıtılır.
E. Köylünün çektiği sıkıntılar konu edilir.

4. 1980 sonrası romanları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A. Roman klasik yapısından uzaklaşır.
B. 12 Eylül sonrası romana girer.
C. Din içerikli romanlarda artış görülür.
D. İnsanı birey olarak işler.
E. Köylü ve İstanbullu karşılaştırmaları yapılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi5
Bugün Toplam111
Toplam Ziyaret3718606
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.119632.2483
Euro34.816934.9564
Takvim