• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/halilakpinar
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
 • https://www.twitter.com/halilakpinar
 • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
 • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

9. TÜRK EDEBİYATI 2D 1.YAZ

Adı-Soyadı:                                                                       A                                                           27/03/2009

Sınıfı-No:              

2007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI A.N.BİLİMLİ EML TÜRK EDEBİYATI DERSİ 

9. SINIFLAR  II.DÖNEM  I.YAZILI SORULARIDIR.

 

                  Evim

   Ahşap ev; camlarından kızıl biberler sarkan!

    Arsız gökdelenlerle çevrilmiş önün, arkan!

 

    Kefensiz bir cenaze, çırılçıplak, ortada...

    Garanti yok sen gibi faniye sigortada

 

   Seni yiyip bitiren, kırk katlı ejder oldu;

   Komşuluk, mana ve ruh, ne varsa heder oldu!..

 

   Evim, evim, vah evim, gönül bucağı evim!

   Tadım, rengim, ışığım, anne kucağı evim!

                                                 Necip Fazıl KISAKÜREK

 

 1. Yukarıdaki şiiri genel olarak açıklayınız.(10 puan)

 

 1. Yukarıdaki şiirde kullanılan edebi sanatları bularak açıklayınız. (10 puan)

 

 1. Yukarıdaki şiirin kafiye ve ölçüsünü bularak gösteriniz. (10 puan)

 

 1. Yukarıdaki şiir hangi edebi geleneğe göre yazılmıştır? Nedenleriyle beraber açıklayınız. (10 puan)

 

 1. Şair ile şiir arasında nasıl bir ilişki vardır? (10 puan)                

 

 1. Sanatçı gerçek hayattaki gerçekliği kendi gerçeklik anlayışına göre değerlendirir.

       II.  Sanatçı ile eseri arasında bir çok bakımdan ilişki vardır.

      III.  Eser, birbirinden farklı birçok ögenin birleşimidir.

IV.  Şairin kişisel zevki, kültür birikimi ve hayat anlayışı şiirine yansır.

 V.  Metin, döneminden bağımsız, sadece şairi ile ilişki içindedir.

6.  Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışıvardır? (10 puan)

A) I              B) II              C) III                 D) IV                E) V

 

 1. Aşağıdaki şiirler konularına göre hangi şiir türüne girer? Karşılarına yazınız. (10 puan)

 

Anlatamıyorum

 

Sessiz gemi

 

Sakarya

 

Merdiven

 

İstiklal Marşı

 

 1. Manzume ile şiir arasındaki farkları yazınız. (10 puan)

 

 1. Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç adlı kitapta İrfan neden ideal olarak görülen evliliğe karşıdır? Abisinin evliliğinden hareketle açıklayınız. (10 puan)

 

 1. Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç adlı kitapta İrfan neden bütün kadınlardan nefret eder hale gelmiştir? (10 puan)

 

 

 

 

 

                                 CEVAPLAR

 

 1. 1.    Şair, modernleşen hayatın içerisinde kendi samimi hayatının olduğu evinin gökdelenler arasında yalnızlığa itildiğini, yok olmaya yüz tuttuğunu; eviyle beraber eski insani ilişkilerin de yerini samimiyetsizliğe bıraktığını ifade ediyor.

 

 1. 2.    Arsız gökdelen: kişileştirme         kefensiz cenaze: açık istiare

Kırk katlı ejder: açık istiare           evim: tekrir  

anne kucağı evim: teşbih

 

 1. 3.    a----------sarkan

   a-----------arkan           tunç kafiye

 

  b------------ortada

  b------------sigortada     tunç kafiye

 

  c-------------ejder oldu

  c-------------heder oldu      -der:zengin k.      Oldu: redif

 

  d-------------bucağı evim

  d--------------kucağı evim      -ucak:zengin k.    –ı evim: redif

 

14’lü hece ölçüsü

 

 1. 4.    modern şiir geleneği: anlaşılır bir dil-günümüz dili(mecazlar, ifade tarzı)- şair

 

 1. 5.    şiiri meydana getiren şairi kendisidir. Bu da şiirden hareketle şairin şahsiyeti, hayatı, sanat zevki, dünya görüşü hakkında bilgi edinilebileceği manasına gelir. Şairi bilmek şiiri bilmek denebilir.

 

 1. 6.    E şıkkı

 

 1. 7.    Anlatamıyorum:lirik

 

Sessiz gemi:lirik

 

Sakarya:epik

 

Merdiven:lirik

 

İstiklal Marşı:epik

 

 1. 8.    Manzume, bir olayın hikayeleştirilerek şiir şeklinde ifade edilmesi; şiir ise duygu ve düşüncelerin mısralara dökülmesi

 

 

 1. 9.     

 

10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adı-Soyadı:                                                                       B                                                           27/03/2009

Sınıfı-No:               

2007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI A.N.BİLİMLİ EML TÜRK EDEBİYATI DERSİ 

9. SINIFLAR  II.DÖNEM  I.YAZILI SORULARIDIR.

 

KARA TOPRAK

 

Dost dost diye nicesine sarıldım.

Benim sadık yarim kara topraktır.

Beyhude dolandım boşa yoruldum.

Benim sadık yarim kara topraktır.

 

Nice güzellere bağlandım saldım.

Ne bir vefa  gördüm ne fayda buldum.

Her türlü isteğim topraktan aldım,

Benim sadık yarim kara topraktır.

 

Koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi.

Yemek verdi, ekmek verdi; et verdi.

Kazma ilen dövmeyince kıt verdi.

Benim sadık yarim kara topraktır.

 

Her kim ki olursa bu sırra mazhar 
Dünyaya bırakır ölmez bir eser 
Gün gelir Veysel'i bağrına basar 
Benim sadık yarim kara topraktır.

AŞIK VEYSEL

 

 1. Yukarıdaki genel olarak şiiri açıklayınız.(10 puan)

 

 1. Yukarıdaki şiirde kullanılan edebi sanatları bularak açıklayınız. (10 puan)

 

 1. Yukarıdaki şiirin kafiye ve ölçüsünü bularak gösteriniz. (10 puan)

 

 1. Yukarıdaki şiir hangi edebi geleneğe göre yazılmıştır? Nedenleriyle beraber açıklayınız. (10 puan)

 

 1. Şairin hayatını bilmek şiiri anlamamızda nasıl bir katkı sağlar? (10 puan)          

 

       I.  Bir devlet için çarha temânnâdan usandık

            Bir vasl için agyâra mudârâdan usandık

 

      II.  Benim dostum gelişinden bellidir

      Ak elleri deste deste güllüdür

      Güzel seven yiğitler de bellidir

      Melil, mahzun gezer eller içinde

 1. 11.   Yukarıdaki dizeler için aşağıdakilerden hangisisöylenemez? (10 puan)
  1. I. aruz, II. hece ölçüsüyle yazılmıştır.
  2. Her ikisinde de redif kullanılmıştır.
  3. I.si divan şiiri, II.si halk şiiri örneğidir.
  4. I.sinde sitem, II.sinde güzellik dile getirilmiştir.
  5. Her iki şiir de gerçek hayattan uzaktır.

 

 1. Aşağıdaki şiirler konularına göre hangi şiir türüne girer? Karşılarına yazınız. (10 puan)

 

Değil

 

Sessiz gemi

 

Sakarya

 

Merdiven

 

Otuzbeş yaş

 

 1. Şiirlerin ait oldukları geleneği belirlerken nelere dikkat etmemiz gerekir?

 

 1. İrfan neden evlilik konusunda ümitsizdir? İstanbul’la kendi evliliği arasında nasıl bir bağ kurar? (10 puan)

 

 1. Bir gün İrfan Bey’in bürosuna gelen bayan İrfan Bey’e ne verir? Verdiği bu şeyde nelerden bahsetmektedir? (10 puan)

 

                                                                                                                              EYÜP KÖKSAL

                                                                                                           DERS ÖĞRETMENİ

 

                                                CEVAPLAR

 

 1. 1.    Şair, dünyada topraktan başka dostun olmadığını, diğer sevilenlerin insanı bir gün yalnız bırakacağını, yaşamak için gerekli her şeyin toprakta saklı oluğunu, toprağa haksızlık yapanın aç kalacağı, tek dostun toprak olduğunu anlayan ve kendini dünyaya adamayan bireyin bu dünyada kalıcı eserler bırakacağını dile getiriyor.

 

 1. 2.    Toprağın sadik yar olması: kişileştirme

Koyun,kuzu,süt, ekmek,et, yemek: tenasüp

Verdi: tekrir

Her türlü isteğin topraktan alınması: mübalağa

 

 1. 3.    11’li hece ölçüsü

 

   a----------sarıldım         -r: yarım k.       -ıldım: redif

   b-----------topraktır

  a-----------yoruldum

  b-----------topraktır    redif

 

  c------------saldım

  c------------buldum

  c ------------aldım

  b------------topraktır

 

  d-------------süt verdi         -t: yarım kafiye

  d-------------et  verdi

  d------------kıt verdi

  b------------topraktır    redif

 

  e-------------mazhar              -r: redif

  e--------------eser

  e------------basar

  b------------topraktır   redif

 

 1. 4.    Halk şiiri geleneği: dili, ölçüsü, şairi

 

 1. 5.    Şairin hayatını bildiğimizde şiirinde anlatmak istediklerini, hangi yaşadıklarına dair yazdığını, hangi edebi zevkin temsilcisi olduğunu, dilini, daha iyi anlarız.

 

 1. 6.    E şıkkı

 

 1. 7.    Değil:lirik 

 

Sessiz gemi: lirik

 

Sakarya:epik

 

Merdiven:lirik

 

Otuzbeş yaş:lirik

 

 1. 8.    A: dili  b: nazım şekli    c: şairi    d: ölçüsü     e: kullanılan kelimeler

 

 1. 9.    Kitap soruları

 

10. K,tap soruları

 

 

 

 

MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEK LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSE I 2. DÖNEM I. TÜRK EDEBİYATI YAZILI SINAV SORULARIDIR

 

ADI-SOYADI :

SINIF                         :

NO                              :

 

DAVET          

Dörtnalla gelip Uzak Asya’dan

Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan

            Bu memleket bizim.

 

Bilekler kan içinde, dişler kenetli,ayaklar çıplak

Ve bir ipek halıya benzeyen toprak,

            Bu cehennem, bu cennet bizim.

                                                           Nazım Hikmet

 

1-    Yukarıdaki şiir,edebiyatımızdaki hangi şiir geleneğine aittir; bu sonucu şiirin hangi özelliklerinden hareketle tespit edebiliriz  (10 Puan)

2-    I. Üçlükte hangi edebi sanat vardır? Nedenleri ile birlikte açıklayınız. (10 Puan)

3-    II. Üçlüğü ahenk ve ritim öğeleri açısından inceleyiniz. (10 Puan)

4-    “Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan”, “Ve bir ipek halıya benzeyen toprak” dizileri şiir dilinin hangi özelliklerini yansıtır? Açıklayınız. (10 Puan)

5-     

Karac'oğlan der ki geçti çağlarım                                                  

Meyve vermez oldu gönül bağları          

Aklıma geldikçe durup ağlarım  

Gözüm yaşı sel olduğu zamandır

            Yukarıdaki şiirin (dörtlüğün) konu bakımından türü nedir? Bu şiir türü hakkında bilgi 

            verin (10 Puan)

6-    “Bir şairin hayatını,edebi kişiliğini ve dünya görüşünü bilmek şiirlerinin yorumlanmasında bize yardımcı olur.” İfadesinden hareketle “metin ve şair” arasındaki ilişki hakkında bilgi verin.(10 Puan)

 

7-   Aşağıdaki cümleleri “doğru-yanlış”(D/Y) olarak değerlendiriniz.(her soru ikişer puandır)

  *Bir ülkede ortaya konan edebi metin ile o ülkenin toplumsal yaşamı, yapısı arasında sıkı bir etkileşim vardır.(    )

  *Farklı zaman dilimlerinde oluşturulan metinler, zihniyet açısından birbirinden farklı özellikler gösterir.(   )

  *Her tema, yazıldığı dönemin sosyal ve kültürel yapının izini taşımaz.........................……………………(       )

  *Şairin iç dünyası ve deneyimleri şiirlerine yansımamalıdır.....................................................(       )

  *Manzum hikayelerde bir olay örgüsü vardır…...............................…………………………………………….(       )

  *Aynı şiir farklı okuyucular tarafından farklı yorumlanır.......................... …………………………………..(       )

  *Şiirde egemen olan ana duyguya tema denir......................................…………………………………….(        )

  *Halk şairleri,şiirlerinde daha çok soyut ifadeleri kullanmaktadırlar………………………………………………..(       )

  *Koşmanın işlediği konuya göre şiir türü de değişebilir…………………………………………………………………….(       )

  *Şiir metni çok anlamlı değildir...................................................................................………..(       )

 

       8- Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise ( D ) yanlış ise ( Y ) yazınız. (her soru 2 puandır)

  • Olay çevresinde gelişen edebi metinlerde tema yazıldığı dönemin özelliklerini yansıtır. (   )
  • İlahi bakış açısında anlatıcı olaylar ve kahramanlarla ilgili her şeyi bilir......................... (   )
  • Durum öykülerinde olaydan çok, olayın kişi üzerinde bıraktığı etki ve izlenimler anlatılır   (   )
  • Olay çevresinde oluşturulan metinlerden tiyatro, sahnelenmek için yazılmaz.................. (   )
 • Sait Faik, Çehov tarzı (durum öykücülüğü ) hikâyeleriyle tanınmıştır..............  (   )

      9-     “    Her şey her gün değişiyordu. Önce harfler değişmişti, yepyeni bir yazı çıkmıştı. Eski yazı da bir çırpıda ortadan kalkmıştı tabii. Eski ve yeni, her konuda yan yana yaşıyor, karşıt anlayışlar birbirini yok etmeye çalışıyorlardı. Aydınlar, yeni harflerle basılan kitapları okuyorlar ve kitaplar üzerindeki düşüncelerini eski harflerle bir kenara yazıyorlardı. Sonra kalemler değişti.”

Oğuz Atay

Yukarıdaki paragrafın temasını yazın. (10 Puan)

 

 

BAŞARILAR DİLERİM

 

 

 

 

 

 

 

 

Adı  Soyadı

   Sınıf .          No :             Körfez  Oruç  Reis  Anadolu  Lisesi  2006 – 2007  Öğretim  Yılı

                                     Lise  1.  Türk  Edebiyatı  Dersi  2.  Dönem  2.  Yazılı 

                                                         Ortak  Sınav  Sorularıdır      

 

 -    “Bazen sana layık evlatlar olamadık,

           Seni gönülden duyamadık.

           Taşını toprağını işleyemedik.

           Sorma bu gerilik

           Bu uyku niye,

           Affet bizi, affet bizi Türkiye!”

        Yukarıdaki şiirde, şair için aşağıdakilerden

         hangisi söylenebilir?

         A) sevgisiz           B) umutsuz       C) üzgün

         D) sorumsuz         E) cesur   

 

 2 – “ Öyküyü, olayların  zaman sırasına göre düzenlenerek

          anlatılması” diye tarif etmiştik. Olay örgüsü de

          olayların anlatımıdır. Ancak burada üzerinde  durulan

          husus, olaylar arasındaki   ilişkidir. “Kral öldü,  sonra 

         üzüntüsünden  kraliçe  de   öldü”  desek olay   örgüsü 

          tamamlanmış olur Zaman sırası burada   da   bozulmuş

         değildir.

        Parçaya göre “ öykü “ ile “ olay örgüsü “  arasındaki

        fark aşağıdakilerden   hangisidir ?

         A ) Tip ve karakter farklılığı

         B ) Neden – sonuç  ilişkisi

         C ) Olayların önemli  - önemsiz oluşu

         D ) Zaman  sırası

         E ) Kahramanların kişilikleri

3 -   Başımı,  bağrımı  dövsün  dalgalar

       Tuzlar  tahtalarımı  kemirsin  istiyorum

       Çek  beni  fırtına,  çek  beni  deniz.

      Bu  dizelerde  görülen  söz  sanatı  aşağıdaki  

       atasözlerinin  hangisinde  yoktur ?

     A ) Yengece:”Niçin  yan yan  gidersin.”demişler “ Serde 

           kabadayılık  var.”demiş.

     B ) Ağaca  balta  vurmuşlar “Sapı  bedenimden.” demiş

     C ) İyiliğe: ”Nereye  gidiyorsun?”  demişler  “Kötüye”

           demiş

     D ) Katıra:“Baban kim?” demişler. “Dayım  at “ demiş.

     E ) Tembele:“Kapını  ört. “demişler,  “Yel  eser, 

           örter.” demiş.

 

4 - Komşumuzun  oğlu ÖSS’den öyle  yüksek 

      puan  almış  ki  yarısını gelecek  sene   kullanacakmış.

      Bu  cümledeki  söz  sanatı  aşağıdakilerden 

       hangisinde   vardır ?

     A) Sabah   koşularında  gün  geçtikçe   hızlanıyorum, 

           yakında  kendi  rekorumu   kıracağım.

    B ) Seni  sanatçıdan  saymalı,  baksana

          yazdığın  tek şiirle  şair  olmuşsun.

    C ) Sabah  trafiğinin  içinde  boğulmaktansa 

         kuşluk  vaktinde  yola  çıkarım  daha  iyi.

         D ) Bardaktan  boşanırcasına  yağan  yağmur 

                fidanların  dallarını  eğiyordu.

         E)  Yüreğimdeki  kıpırtılar  ilkbaharın neşe 

                içinde  gelişindendir.  

  5 –   Esti nesim-i nevbahar açıldı güller subhdem

          Açsın bizim de gönlümüz saki medet-sun cam-ı Cem”

          Nefi bu beyitte, ilkbahar rüzgarının yumuşak

          sesini vermek için  “s,z ,n ve ç” seslerini

          yineleyerek   müzikal bir ses oyunu

           gerçekleştirmiştir.

          Bu söyleyiş güzelliği aşağıdakilerden hangisi

          ile adlandırılır?

           A) Uyak         B) Redif     C) Cinas      

            D) Uyağın yumuşatılması     E) Aliterasyon 

 

6 -.   Düşün garip gecelerini bu şehrin,

        Düşün yalnızlıklar içinde beni.

        Hani bir resmim kalmıştı sende,

        Onu olsun yalnız bırakma emi?

       Yukarıdaki dörtlükten aşağıdaki duyguların

        hangisi    çıkarılamaz?

       A)Özlem    B)Sevgi    C)Ayrılık     D)Pişmanlık

       E ) Yalnızlık

 

7 –  El ayak  çekilince  caddelerde

       Yalnız  seni  ararım gecelerde

      Bu  dizelerde aşağıdaki   edebi sanatlardan hangisi 

       vardır

       A) Mübalağai              B) Tenasüp    C) Teşbih     

       D) Mecaz-ı mürsel      E ) Tevriye 

 

 8 -     Öyle hesapsız coştuğum olur ki sanırım 

          Mektepten henüz çıkmışım yaşım yirmi bir

          Kurduğum düşü gerçek etme gücü bendedir  

          Ama nerde!H er bahar şaşmadan aldanırım

         Bu dörtlükteki uyak düzeni ve çeşidi

          aşağıdakilerden hangisidir?

       A) Çapraz uyak – tam uyak

       B) Düz uyak – yarım uyak

       C) Sarma uyak – tam uyak

       D) Sarma uyak – zengin uyak

       E) Çapraz uyak – zengin uyak    

-  Ala gözlerini sevdiğim dilber

       Şu gelip geçtiğin yollar öğünsün

       Kadir Mevlam seni övmüş yaratmış

       Kısmeti olduğun kullar öğünsün

    Yukarıdaki dörtlüğün türü   için aşağıdakilerden

    hangisi   söylenebilir?

   A) Lirik – Koşma – Güzelleme

   B) Pastoral – Koşma – Güzelleme

       C) Lirik – Semai – Güzelleme

       D) Epik – Koşma – Destan

       E) Lirik – Semai – Varsağı   

 

  10 -  Her zaman tam karanlık değil gece

          Kendimde denemişim ben.

          Kulak ver,dinle…

          Her acının sonunda bir pencere vardır,

          Aydınlık bir pencere.

     Şiirde anlatılmak istenen düşünceyi aşağıdaki   

     atasözlerinden hangisi karşılar?

     A)  Kara haber tez duyulur.

     B)  Sabır acıdır,meyvesi tatlıdır.

     C ) Kara gün kararıp kalmaz.

     D) Ay görmüşüm yıldıza minneti yoktur.

     E ) Bin kaygı bir borç ödemez.

 

11 - (I) Koşma, dörtlüklerle kurulan bir nazım şeklidir.

       (II)Divan edebiyatında gazel neyse, Halk edebiyatında

        koşma   da odur. (III) Koşmalarda doğa, aşk, ölüm 

        özlem,  yiğitlik gibi çok çeşitli konular işlenebilir.

        (IV)Koşmanın ilk dörtlüğü  mani gibi   kafiyelenir

      ( V )  11’li hece ölçüsüyle   kullanılır..

  Bu parçanın hangi cümlesinde bir bilgi yanlışı           vardır?

            A ) I   B )  II    C) III     D) IV      E) V

 

12    Yabancı bir fısıltı söyleyecek adını

         Tanıdığım bir gülüş kıvrılacak içerde

            Yukarıdaki dizelerle;

            I.   kapının kanadını

           II.  karşımda ürperecek halı

          III. vurur vurmaz duvara

          IV. sedir ve perde

      Parçaları kullanarak çapraz uyak düzeninde bir  

      dörtlük oluşturulmak isterse, son iki dizenin

      sıralanışı aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

       A) I. ve II.           B) II. ve  III         C) III. ve  I.

           IV.ve III.            IV. ve  I.              II. ve IV.

       D) I. ve III.                        E)   IV. ve III.                

           II. ve IV.                               II. ve I

 

13 –Aşağıdaki   edebiyat dönemleri   ile  onlara ait olan

       nazım  biçim ve   türleri  eşleştirilirken hangisinde

      yanlışlık  yapılmıştır?

     A) Âşık   edebiyatı - Semai

     B)  Sözlü  edebiyat- Koşma

     C)  Anonim  edebiyatı- Türkü

     D)Divan edebiyatı-gazel

     E) Tekke  edebiyatı – İlâhi

 

14 - Yoruma göre değişir şiir

       Soldan sağa, sağdan sola

       Bin türlü okunur

       Ve büyülü bir kumaş gibi

       Her okunuşunda yeniden dokunur.

        Yukarıdaki dizelerde şiire özgü hangi nitelik

         vurgulanmıştır?

         A) Biçimce güzellik

         B) Anlam zenginliği

         C) Sanatlı söyleyiş

         D) Anlamca kapalılık

         E) Duygu yoğunluğu  

 

15 -  O, şiirinde iç ahengi her şeyden üstün tutar.

       ”Şiirin musikiden başka bir musiki” olduğu

         düşüncesinden yola çıkarak şiiri düzyazıdan

         uzaklaştırmış.Çağdaş Batı şiiriyle eski Türk

         şiirinin bileşimini gerçekleştirerek aruz

        ölçüsünü yaşayan Türkçeye uygulamış, “Ok”

        şiiri dışında diğerlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır.

      Bu parçada sözü edilen şair, aşağıdakilerden

            hangisidir?

          A) Yahya Kemal Beyatlı

          B) Ahmet Haşim

          C) Faruk Nafiz Çamlıbel

          D) A. Hamdi Tanpınar

          E) Cahit Sıtkı Tarancı        

16      Yardan ayrılalı yaralı sinem,

          Gam ile kurulmuş temelim, binam,

          Ağlar mı güler mi gör benim sunam,

          Mektup yare selamımı ulaştır.                                                   

         Dörtlükten aşağıdaki duyguların hangisi   

        çıkarılamaz?

       A) Özlem            B) Üzüntü      C) Kaygı

       D) Kıskançlık      E) Merak     

 

17 - Gazelde her beyit, iyice işlenmiş bağımsız bir bütün

       sayılır. (II) Bu yüzden gazelin beyitleri arasında anlam

       birliği önemsenmez. (III) Beyitlerin her biri ayrı şeyler

       anlatabileceği gibi bazen birkaç beyit bazen de gazelin

       bütün beyitleri tek bir tema üstüne olabilir. (IV)

       Anlam birliği taşıyan gazellere “yek-ahenk” sıfatı

       verilir. (V) Gazel şairi çoğunlukla sondan bir önceki

       beyitte  takma     adını (mahlas) kullanır.

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

   A )  I      B)II       C)III      D)IV        E)V

18  Aşağıdakilerin hangisi klasik –olay-(vak'a)

      hikayesinin bir özelliği değildir?

           A) Olay, giriş (serim) gelişme (düğüm) ve

                 sonuç (çözüm) planıyla işlenir.

           B) Mekan önemli değildir. Mekan tasvir

                 edilmez olayın akışı içinde anlatılır                  

          C) Kişi ve kişiler hikayedeki  rolleri    oranında

                ve   çok ayrıntıya inmeden   tasvir edilir.

          D) Hikayedeki olay yaşanmış veya

               yaşanabilir niteliktedir.

          E)  Hikayede   zaman  da   olayın   akışı  içinde 

                  verilir.  

 

19         19  - Batıda ve bizde ilk hikaye örnekleri hangi 

                     seçenekte doğru olarak verilmiştir?

            A)  Diyet  -   Semaver

            B) Boceacio - Letaif-i Rivayet

            C Decameron - Küçük Şeyler

            D) ) Decameron - Letaif -İ Rivayet

            E) Letaif -i Rivayet - Küçük Şeyler. 

 

 

   20 -  Bu tür yazılarda olaylar ve kişiler tamamıyla

           düşseldir.Kişiler, iyiler ve kötüler olarak karşımıza

           çıkar.Konuşmalar kalıplaşmıştır.İnsan dışı varlıklar

           bile insan gibi konuşur.Olaylar karşıtlıklar üzerine

            kurulur.Yer ve zaman belirsizdir.

          Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden    

            hangisidir?

            A)Roman        B) Destan       C)  Mesnevi

            D)Masal         E)  Halk Hikayesi

 

  21 -  Yıllardır ki bir kılıcım kapalı kında,

           Kimsesizlik dört yanımda bir duvar gibi

           Muzdaribim, duvarın dış tarafında

           Şefkatine inanacağım biri yok gibi

           Bu dörtlüğün şairi aşağıdakilerden hangisi

          ile nitelendirilemez?

           A) Karamsar     B) Umutlu       C) Yalnız

           D)Mutsuz       E ) Güvensiz

                    

    22 –Aşağıda   durum-  kesit     öyküsü  hakkında 

       verilen  bilgilerden  hangisi  yanlıştır ?    

       A )  Olaydan  çok  bir  durumu  anlatır.

       B )  Serim – düğüm – çözüm  bölümleri   yoktur.

       C ) Bu  öykülere  “ Maupassant   Tarzı”

              öyküler  de  denir. 

        D )  Gözlem  önemlidir.

        E )  Sair  Faik  Abasıyanık  bizdeki  en 

               önemli  temsilcilerindendir

 

23    Gittikçe yalnızlaşıyorsunuz insan kardeşlerim;

         Ne bir ortak sevinciniz kaldı sizi çoğaltacak,

         Ne bir dostunuz var acınızı alacak,

         Unuttunuz nicedir paylaşmanın mutluluğunu.                                                         

        Bu dörtlükte vurgulanan düşünce

        aşağıdakilerden hangisidir?   

         A) Yaşamı anlamlı kılan dostluklardır.

         B) Sorunlar azaldıkça mutluluk artar.

         C) İnsan tek başına yaşayamaz.

         D) Birlikte yaşamanın temelinde sevgi vardır.

         E) Mutluluklar paylaştıkça çoğalır.      

 24- İpekler tel tel bir araya geldiler dokunmak üzere

      Lâle nerdeyse menekşeye, gül suya dokunmak üzere

        Bu  mısraların ahenk unsurları için

        aşağıdakilerden  hangisi söylenemez?

.           A ) Hece ölçüsünden  yararlanılmıştır

            B ) Cinaslı uyaktan yararlanılmıştır.

            C ) “L “ sesiyle aliterasyon sağlanmıştır 

            D ) Rediflerden  yararlanılmıştır.

            E ) “ e “ sesiyle asonans yapılmıştır.

 

25 -    Millet  vicdanında  derin  izler  bırakan  tarih  ve 

          toplum  olaylarının kuşaktan  kuşağa  aktarılarak

           olağanüstü nitelik  kazanıp daha sonra  bir ozan

         tarafından  derlenmesiyle  oluşan  türe…………denir

           Bu parçada boş bırakılan yerlere

        Aşağıdakilerden   hangileri   getirilmelidir?

         A ) Masal               B ) Yapma destan

         C ) Doğal destan     D )   Halk  hikâyesi

         E )  Efsane

 

  26 --  Milli edebiyatımızın büyük hikayecisi ve sade

           dil akımının öncüsüdür.Tanzimat ile

           edebiyatımıza giren küçük realist hikayenin en

           başarılı örneklerini vermiştir.Diliyle, deyişiyle,

            konularıyla kendimizi bulduğumuz, Türk

            insanını yansıtan ilk hikayeleri o yazmıştır.

           Dilde, ülküde, kültürde, milliyetçiliğe yönelmede 

           uyanışımız  hazırlar.Günlük yaşantılar,çocukluk

           anıları, menkıbeler,tarih, folklör hikayelerinin konu

            kaynaklardır.

      Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden

           hangisidir?

         A ) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

         B) Sait Faik Abasıyanık

         C) Memduh Şevket Esendal

         D) Ömer Seyfettin

         E) Halide Edip Adıvar  

 

27  Aşağıdakilerden  hangisi bir  olayı  göstermeye  bağlı

        olarak anlatan yazı türüdür?   

         A )  Hikâye         B) Roman     C ) Masal

         D ) Destan           E ) Tiyatro

 

 28 -   En azından üç dil bileceksin

           En azından üç dilde düşünüp rüya göreceksin

          En azından üç dil

          Birisi ana dilin

          Elin ayağın kadar senin

          Ana sütü gibi tatlı

          Ana sütü gibi bedava

          Ninniler, masallar da cabası…                            

           Bu şiirde aşağıdakilerden hangisi

            vurgulanmaktadır?

         A) Ana dilin iyi öğrenilmesi gerektiği

         B) Birden fazla dilin iyi öğrenilmesi gerektiği

         C) Eğitimin yabancı dille yapılması gerektiği

         D) Her dilde eser verilmesi gerektiği

         E) Bir dilde rüya görmek için o dili iyi bilmek

            gerektiği

    29 – Aşağıdaki  dizelerin  hangisi  “ölüm”den   

          bahsetmektedir ?

        A ) Böyle  çöküp  giderler  ayrılanlar  eşinden

        B ) Kimsesiz  gecelerim  bu  kesik sesle  doldu

        C ) Artık  atan  kalbim  de  bir  ayak  sesi  oldu.

        D ) Yavaşça  dalacağım,  o  kalkılmaz  uykuya 

     E ) Bu  sesler  dokunuyor  en  ağrıyan  yerime.

 

  30 - O,  bir  aktör  gibi  sürekli  rol değiştirir.Kimi zaman

         geçerli bir özür kılığına girer;hasta olur,yorgun

         düşer,herkesi kendisine acındırır.Kimi zaman iş

        yapar görünür;gerçekte bir şey yapmaz.Onun

        kandırıcı bir felsefesi ve boş düşünce ilmeklerinden

        örülmüş bir dünyası vardır.

        Bu parçada aşağıdaki kavramlardan hangisi

        anlatılmak istenmiştir?

           A)Tutarsızlık        B)Tembellik         C)Yorgunluk     

       D)Duygusuzluk    E ) Disiplin

 

 

  31    Annesinin dizlerinin dibinden

            Hiç ayrılmayan

            Uslu bir çocuk gibidir

            Limandaki deniz

            Ama sokağa çıkıp

            Dalga olmak ister

            Yüreğinden

          Yukarıdaki dizelerde hangi varlıklar arasında

         benzetme  yapılmıştır?

          A ) Deniz-Anne      B ) Deniz-Çocuk

          C ) Dalga-Çocuk    D)  Yürek-Dalga

          E ) Deniz – Liman        

32 –Sokrates’e birisi   için ,” Seyahat onu hiç değiştirmedi.” demişler  O da “Gayet tabii, çünkü kendisini de beraber götürmüştür.” demiş.

      Cümlede, Sokrates’in “kendisini de beraber

      götürmüştür” sözüyle anlatmak istediği aşağıdakilerden  hangisidir?

      A ) O, gezdiği yerleri dikkatle izlememiştir.

      B ) O, seyahatte de kendi sorunlarıyla ilgilenmiştir.

      C ) O, gördüğü yerlere görmek istediği gibi bakmıştır.

      D ) O , gezdiği yerleri yeterince ilginç bulmamıştır.

      E ) O, seyahatte görmek istediği yere gitmemiştir.

 33  - “Her mevsimiyle insanı ayrı ayrı saran

               Bunca güzelliği nasıl koyup gideceğiz.

               Yaman çalacak, o çalmayası saat yaman.

               Geçmiş ola bir kez yumuldu gözlerimiz.”

       Yukarıdaki dörtlükte işlenilen tema   

      aşağıdakilerden hangisidir?

       A) Bahar özlemi        B) Ölüm korkusu

       C) Doğa sevgisi         D) Yaşama sevinci

   E) Memleket sevgisi          

34 - .Ne zaman şiirlerini okumaya dalsam güç kazanırım.

        O dizeler güven verir,direnme,dayanma,yarınlara

        bağlanma    duygusu uyandırır.Zaman zaman

        tartışılır, “O büyük bir   şair midir?”diye.Kimileri

       şiirleriyle uyandırdığı bilinçlenme aydınlığına;kimileri

        ise her türlü zulme,haksızlığa başkaldıran kişiliğine 

        hayran olduğu için onu büyük görür.

      Anlatılan şairle ilgili olarak hangisi söylenemez?

       A)Duyarlı bir yaradılışa sahiptir.

       B)Yol gösterici bir şairdir.

       C)Şiirleriyle okuyucuya güven verir.

      D)Çalışma isteğini yitirmiş biridir.

      E) Toplumsal sorunlarla ilgilidir.

35 – Aşağıdakilerden hangisi doğal destan değildir ?

       A )  Oğuz Kağan Destanı          B ) Şehname

       C ) Üç Şehitler Destanı             D ) Ergenekon

       E ) İlyada

  36 - Bundan birkaç yıl önce Erzurum’da, Erzurumlu

       hoş sohbet bir emekli ilkokul öğretmenini ziyaret

       etmiştim. Güzel saz çalıyordu. Eskilerin “gönül

       ehli” dedikleri insanlardan biriydi. Bir ara insanın    

       yeryüzündeki  durumunu  anlatmak için “beşikten  

       ötesi gurbet” dedi. Ben  bu   söze  bayıldım. Türk

        halkı   nasıl üç kelime ile derin bir duyguyu dile

         getiriyordu.

       Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden

         hangisidir?

       A ) Örf, adet geleneklerin dil üzerindeki etkisi.

       B ) Türk halkının duygularını az sözle anlatmadaki

              başarısı.

       C ) Anadolu insanının çok konuşmayı sevmediği.

        D ) Sözcüklerin düşünceyi ifade etmedeki yetersizliği.

        E ) Türk halkının güzel ve etkili   konuşması

   37 – Yaşlıya gence, yerliye yabancıya, kendisini sevene

           Sevmeyene kulak verir; onları dinler; onlarla

            tartışır.İnsanları hiçbir zaman küçümsenemez;herkesi

             anlayışla karşılar.

           Böyle bir kimsenin belirgin özelliği, aşağıdakilerden

           hangisidir?

          A) Başkalarının görüşlerini benimser.

          B) Herkes tarafından sevilir.

          C) İnsanlara karşı hoşgörülü davranır.

          D) Herkesle senli benlidir.

          E) Yumuşak başlılığıyla tanınır.    

    38-  Her gün yanını vursalar da

            Eksilmeyeceksin

            Kim çalarsa çalsın, aç kapını

            Korkma

            Bu aşkla, bu gülüşle, bu yürekle

            Ya sonsuz bir deniz göreceksin karşında

            Ya da bir ay, en olgun çağında

        Bu dizelerle vurgulanan kavramlar, aşağıdakilerden

        hangisi olamaz?    

      A) Yılmamak                        B) Kararlı olmak

      C) Kendine güvenli olmak    D) Cesaretli olmak

      E) Doğayı sevmek       

 

   39-    Gökyüzünde bir bir söndü yıldızlar

            Bir karanlık geldi gittiğin yerden

            Ümitlerim vardı tesbih misali

            Sen giderken dağılıverdiler birden

          Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?

            A) Karamsarlık       B) Umutsuzluk

            C) Bezginlik            D) Üzüntü

                                E) Hüzün     

    40 -  Aşağıdakilerden hangisi nazmı ( şiiri )  nesirden

              (düzyazı) ayıran bir özelliktir?

              A) Metinde işlenen duygu veya düşünceler.

              B ) Deyimler ve mecazların kullanımı.

              C )  Ölçü, kafiye gibi ahenk unsurları.

              D ) Üslup, dil ve anlatım özellikleri.

              E )  Etkileme gücü.    

 

  

 

 

 

A

1

C

2

B

3

E

4

B

5

E

6

D

7

D

8

C

9

A

10

C

11

D

12

C

13

B

14

B

15

A

16

D

17

E

18

B

19

D

20

D

21

B

22

C

23

A

24

D

25

C

26

D

27

E

28

B

29

D

30

A

31

B

32

C

33

B

34

D

35

C

36

B

37

C

38

E

39

C

40

C

 

 

Adı:                                      Soyadı :                                         Sınıfı:                 No :                                              

KAĞITHANE ANADOLU LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIFILAR TÜRK  EDEBİYATI DERSİ II.DÖNEM II.YAZILI   SORULARIDIR.

                                            “SODOM VE GOMORE”’den-YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞU

“İtilaf kuvvetleri zulmün, haksızlığın en son derecesine varmışlardı ve bu zulmün önünde öncülük eden ve bu zulmü alkışlayan soysuzlaşmış Türkler göze çarpmakta idi.Bir gün Necdet tramvayların birinde şöyle bir faciaya şahit oldu:İki bacağı kesilmiş bir Türk askeri,kendisine sığınacak tenha bir köşe bulmak için kalabalığın içinde bin zahmetle sürünerek tramvayın ön sahanlığa geç meye çalışıyor.Tam bu sırada bir durakta,o taraftan içeriye doğru şuh,fıkırdak bir kız girdi;yanında bir İngiliz zâbiti vardı.Oturmak için yer aradılar.Oturmak için yer aradılar…Kız,gülerek açılan yere doğru yürürken kısık bir feryat koptu.Bu, yerde sürünen zavallı kötürüm askerin sesiydi. Kız iskarpinlerinin sivri topuklarıyla bunun tek dayanağı olan ellerinden birine basmıştı. Lâkin utanmaz kız bu hareketinden hiç sıkılmadı ve deminki sırnaşık yüzü sert bir ifade alarak ayaklarının dibindeki hazin insan kalıntısına baktı:”Ne acayip”diye söylendi.”Bu hâldeki adam da tramvaya biner mi?”…O zamana kadar bu manzaranın az çok kayıtsız bir seyircisi olan Necdet’in yüreği ağzına geldi.Gözlerinin önünden şimşeklerle yüklü bir kara bulut geçti.Hemen,kızın üzerine atılıp narin boğazından sıkmak istedi.Hiçbir şeye yaramayan ellerinin bu hareketi onun boşuna ve lüzumsuz hayatının tek müspet işi olacaktı…”

1. Metnin olay örgüsünü çıkararak, metnin yapısını oluşturan birimleri(kişi, mekan ve zaman) yazınız. (10p)

 

 

 

 

 

 

2.   a) Metindeki ifadelerden yola çıkarak metinde anlatıcının rolünü ve bakış açısını belirleyiniz. (5p)

 

 

      b)Metindeki temel çatışmayı bularak metnin temasını ve temanın özelliğini yazınız. (5p)

 

 

 

3.  Metinden hareketle metnin yazıldığı dönemin sosyal hayatıyla ilgili hangi sonuçlara ulaşılabileceğini yazınız. (10p)

 

 

 

 

 

 

4.  Aşağıdaki şiiri ritim ve ahenk unsurları yönünden inceleyiniz. (10p)

              OK

En son Bektaş Ağa, çöktü diz üstü.                    ……………………………………………..                         

Titrek elleriyle gererek yayı,                               …………………………………………….      

Her yandan bir melek sardı alayı,                        ……………………………………………

Ok uçtu hedefin kalbine düştü                             …………………………………………….

                                  Yahya Kemal Beyatlı       …………………………………………….

                                                                             …………………………………………….

5. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın aşağıdaki dörtlüğüne bakarak şairin sanat anlayışı ile ilgili neler söyleyebilirsiniz. (10p)

 “Ne içindeyim zamanın,                                       ……………………………………………

   Ne de büsbütün dışında;                                     ……………………………………………

   Yekpâre geniş bir ânın                                        ……………………………………………

   Parçalanmaz akışında.”                                       …………………………………………...

                                          ……………………………………………………………………

                                          ……………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

            Ahmet Kutsi Tecer’den

 “Besbelli ölümüm sabahleyindir,

İlk ışık korkuyla girerken camdan

Uzan, baş ucumdan perdeyi indir

Mum olduğu gibi kalsın akşamdan.”

6.Yukarıdaki şiire göre aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeyi yazınız. (10p)

Şiirde………kafiye kullanılmıştır.

Şiir…………..ölçüsüyle yazılmıştır.

…………….şiir geleneğine göre yazılmıştır.

Konusuna göre………..şiir türüne örnektir.

Kafiye şemasına göre …………..kafiye kullanılmıştır.

7.  Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. (10p)

a) Anlatmaya bağlı edebi metinlerde tema, yapıyı oluşturan unsurları anlatmada bir araçtır(…)

b) Gözlemci bakış açısında anlatıcı olay örgüsünün dışındadır(….)

c) Bir edebi metin kendinden önceki edebi geleneklere bağlı olmak zorundadır(…)

d) Romanlarda tasvirlere ve ruh tahlillerine yer verilmez(…)

e) Bireysellik, duygu ve çağrışım manzumelerin en önemli özelliklerindendir(…)

8.  Destan türünün oluşumu ile ilgili bilgiler veriniz.(10p)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Halk hikayeleri ile masalları karşılaştırarak benzerlik ve farklılıklarını yazınız.(10p)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Masallarda çevre, masallarda üslûp ve masalarda amaç kavramları ile ilgili bilgiler veriniz. (10p)

 

 

     Adı-Soyadı:                                                                   B                           Sınıf- Numara:

2006-2007 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TURGUTLU ANADOLU TİCARET VE TİCARET MESLEK LİSESİ

9. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI YOKLAMA ORTAK SINAVI

 

 

SORU-1) Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı edebi metin türlerinden birisi değildir?

A)   Roman            B) Masal                       C) Trajedi            

D)   Mesnevi                       E) Manzum öykü

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

SORU-2) Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk Tiyatrosunun çeşitlerinden birisi değildir?

A) Meddah       B) Komedi       C) Karagöz

D) Orta oyunu        E) Köy seyirlik oyunları

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

SORU-3)  “Anadolu, halk kültürlerinin düğümlendiği bir bölgedir. Tarihî, kültürlerin geliştiği, karmaştığı bir toprak parçasıdır Anadolu. Örneğin dünyanın en zengin masalları Anadolu'dan derlenmiştir. Anadolu'da İlyada'dan yaşayan parçalar bulduğumuz gibi, Hint masallarından da buluruz. Manas Destanı da Anadolu'da birçok bölümleriyle yaşar, Tufan efsanesi de... Anadolu halaylarında zenci oyunlarını da buluruz. Çin oyunlarını da... Anadolu bir sesler, ezgiler karmaşasıdır. Büyük bir ezgiler zenginliği vardır. “

Bu parçada Anadolu'nun hangi özelliğine değinilmemiştir? 
A)  Anadolu kültürünün pek çok kültürü bünyesinde taşıdığı 
B)  Zengin bir masal birikimine sahip olduğu 
C)  Pek çok tarihî olaya sahne olduğu 
D)  Zengin bir folklor geleneğine sahip olduğu 
E)  Sıcakkanlı ve iyiliksever insanlarla dolu olduğu

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

SORU- 4) “Artık her gün kahvedeyim. Altı yedi kadar müşterisi vardı. Hiçbir gün bu sayıyı geçtiğini zannetmiyorum. Onların ne yüzü, ne kılığı hatırımda. Esasen sokakta onları görseydim anımsamazdım. “

 

Yukarıdaki romanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Kahraman anlatıcı bakış açısı
 2. Gözlemci anlatıcı bakış açısı
 3. İlahi bakış açısı
 4. Düz anlatım bakış açısı
 5. Betimleyici anlatım

---------------------------------------------------------------------------

 

SORU-5) ) Bir yazarın herhangi bir metinden hareketle yazar-gelenek ilişkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 1. Yazarın daha önceki yazılan metinlerden etkilendiğini
 2. Yazarın kendinden önce yazılan yazıları metinleri okuduğu
 3. Yazarın ortak bir gelenekten beslendiği
 4. Yazarın herhangi bir gelenekten yararlanmadığı
 5. Yazarın diğer yazarlarla ortak konuları işlediğini

 

---------------------------------------------------------------------------

 

SORU-6) Aşağıdakilerden hangisi Karagöz oyununun özelliklerinden birisi değildir?

 1. Giriş, muhavere, fasıl ve bitiş bölümlerinden oluşur.
 2. Oynatan kişilere hayalî ya da karagözcü denir.
 3. Oyunun yardımcı kişileri Zenne, Pişekar, Kavuklu ’dur.
 4. Hacivat aydın kesimi, Karagöz halk kesimini temsil eder..
 5. Geleneksel Türk tiyatrosunun bir türüdür.

 

 

 

 

 

SORU- 7) Yedi yaşımda bile yoktum. Arabaya binmekten, evden uzaklaşıp değişik yerler görmekten inanılmaz ölçüde hoşnut olurdum. Bir gün motora bindirdi babam beni, eski model bir motora. Yine uzaklaştık evden, değişik değişik yerler gezdik. Ama bir yer vardı, bir köprü, bir tren köprüsü. Bu köprünün altından geçerken sımsıkı sarıldım babama, bu anı hiç unutmayacağım dedim içimden, öyle de oldu, ne zaman bir köprünün altından geçsem bu anı hatırlarım.

 Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir?

A) Günlük                    B) Deneme                  C) Hatıra     

D) Gezi                        E) Makale

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

SORU-8) Divan edebiyatı dendiği zaman akla öncelikle süslü, kafiyeli ve vezinli şiirler gelir. Bu dönemin düz yazısı (nesir) da süslüdür. Dilinin günlük yaşamdan kopuk oluşu okuyucusunun az olmasına neden olmuştur. Bu edebiyat ürünlerinin sözcük dağarcığı sınırlıdır. Belirli hayal kalıplarının dışına genellikle çıkılamamıştır. Bu şiirlerin çoğu belirli mazmunlar etrafında döner, değişik bir konudan hemen hemen hiç söz edilmez. Bu nedenledir ki bu edebiyatı günümüzde de yaşatma çabası boşunadır. Bu şairin şiirlerinde görülen öğeleri bir amaç olarak değerlendirmiyorum.

 

Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir?

A) Fıkra           B) Eleştiri      C) Deneme        

D) Biyografi     E) Makale

 

------------------------------------------------------------------------

 

SORU-9) "Yazarken kitapları bir yana bırakır aklımdan çıkarırım; kendi işimi aksatırlar diye. Gerçekten de iyi yazarlar yüreksiz ederler beni. Hani bir ressam varmış, kötü horoz resimleri yapar ve uşaklarına, dükkâna hiç canlı horoz sokmamalarını sıkı sıkıya tembihlermiş. Ben de kimsenin bana el uzatamayacağı bir ortamda olmalıyım ki, yazdıklarım bana ait olabilsin." 

Parçanın yazarı hakkında aşağıdaki yargılardan, hangisineulaşılamaz? 

A)  Başka yazarların etkisinde kalan biridir 
B)  Eleştiriye açık bir kişiliğe sahiptir 
C)  Yazarken özgür olmayı yeğlemektedir 
D)  Özgün eserler vermeye özen gösteren biridir 
E)  Kendisinden daha güçlü yazarların varlığını kabullenen biridir

------------------------------------------------------------------------

 

SORU-10) Tiyatro ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

 1. Göstermeye dayalı bir edebi metin türüdür..
 2. Edebiyatımızda modern tiyatronun ilk örnekleri Tanzimat Dönemi’nde verilmeye başlanmıştır.
 3. Güzel sanatların görsel sanatlar dalında yer alır.
 4. Bir oyunun sahnede canlandırılmasına drama adı verilir.. 
 5. “Komedi, dram ve komedi” modern tiyatronun türleridir.

 

 

 

SORU-11) Edebi metinler, anlam zenginliğine sahiptir. Günlük dilde pek fazla dikkat etmediğimiz bir kelimenin kullanımı, edebi metinde farklı bir şekilde karşımıza çıkar……………………………………………………..

         Bu parça aşağıdakilerden hangisi ile sürdürülmelidir?

 1. Yapılan her türlü yorum, o eserin değerini ortaya koymaz.
 2. Farklılığı yakalayan yazılar da bu yüzden değerlidir.
 3. Zengin eseri ise, sadece eğitimli kişiler ve bu alanda çalışmış insanlar anlayabilir.
 4. Bu farklılık, metni okuyan kişiye ve zamana göre yeniden yorumlanabilen bir özelliktedir.
 5. Edebi metinler, anlam yönünden zengin değildir.

----------------------------------------------------------------------

 

SORU-12) " Nurullah Ataç' tan alınan bu yazıda bir sohbet havası vardır. Karşısındakilerle oturmuş da konuşuyormuş gibi bir anlatımla karşılaşılmaktadır. Söz dizimi, günlük konuşmalardaki doğallık içindedir. Konuşma sözlerinde devriklik ve girişiklik vardır. 'Canım Ankara!', 'Ah yolları bu şehrin!' gibi, konuşma sırasında söylediğimiz doğal ünlemlere Ataç'ın her yazısında rastlamak mümkündür." 

Yukarıdaki parçada Nurullah Ataç'ın yazılarıyla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir? 
A)  Söz diziminin konuşma diline yakınlığından 
B)  Yazıların sohbet havasında yazılmasından 
C)  Konuların önemli, sözcüklerin çok anlamlı olmasından 
D)  Günlük konuşmalardaki sözcüklere yer verilmesinden 
E)  Devrik cümle yapılanışının sıkça görülmesinden

-------------------------------------------------------------------------

 

SORU-13) Öykü türü ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisiyanlıştır?

 

 1. Gerçek ya da gerçeğe uygun olayları konu eder.
 2. Durum ve  olay hikayesi olmak üzere iki türü vardır.
 3. Serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur.
 4. İlk örnekleri Tanzimat Dönemi’nde verilmeye başlanmıştır.
 5. Öykülerde olağanüstü olaylara yer verilir..

-------------------------------------------------------------------------

 

SORU-14) “

( 1) Kapım kapalı. Açmak istiyorum. (2) Açarsam hastanenin benim için hazırladığı felaketlerin hepsi birden içeri girecek sanıyorum.

(3) Karanlık bastı. 4) Elektrik düğmesini çevirdim. (5) Gayet zayıf bir ışık...”

 

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi ruhsal durumu yansıtmaktadır?

A) 1     B) 2     C) 3     D) 4     E) 5

---------------------------------------------------------------------------

 

SORU-15) Aşağıdakilerden hangisi gazete çevresinde gelişen öğretici metin türlerinden değildir?

A) Günce                     B) Makale         C) Deneme

D) Fıkra                       E) Sohbet

 

SORU-16)

 I- Kişilerin hayatını anlatan yazılardır. İnsanlığa katkıları ve yaşayışlarıyla ilgi çeken kişilerin yaşam öykülerini kaynaklara, belgelere dayanarak sergilerler.

 II- Gazeteciliğin önemli bir dalıdır, soru-cevap yoluyla hazırlanır.Bir sorunu, olayı, gerçeği araştırma ve inceleme yoluyla anlatan yazılardır.

 Yukarıda verilen bilgiler sırasıyla hangi iki edebi türün özelliğini yansıtırlar?

A) Anı-Deneme                       B) Biyografi-röportaj              

C) Gezi-eleştiri                       D) Makale-otobiyografi                       E) Röportaj-deneme

 

 

SORU-17) Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerin türlerinden birisi değildir?

A) Tarihi metinler                   B) Bilimsel metinler

C)  Felsefi metinler     D) Dini metinler

E) Gazete çevresinde gelişen metinler.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

SORU-18) Romanın temel kişisi Mahmut, babasının isteği dışında, gizlice denizci olur. Fırtınalarla, dalgalarla boğuşarak yaşamını kazanmak en büyük tutkusudur onun. Ne ki babası ölünce denizi bırakıp Bodrum'a döner; bir köy ağasının kızıyla evlenip bu kez de ekmeğini topraktan çıkarmaya başlar. Ama deniz tutkusunu yenemeyen Mahmut, evini, karısını bırakıp tekrar denize döner. 

Bu parçada altı çizili sözün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez? 

A) Toprakta uğraşmaktan hoşlanmayan 
B)  Denizden uzak yaşayamayacağını anlayan 
C)  Denizin topraktan daha verimli olduğuna inanan. 
D)  Verdiği karardan ötürü kendisini suçlayan 
E)  Macerayı, aile mutluluğundan üstün tutan

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

SORU-19) Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı edebi metinlerde yapıyı oluşturan unsurlardan birisi değildir?

 

A) Kişiler                    B) Mekan                     C) Olay örgüsü

D) Zaman                    E) Ana düşünce

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

SORU-20) İlk  iki saat boyunca hepimiz arabanın pencerelerinden dışarı baktık. Şehir dışına çıktıkça etraf gittikçe ilginçleşiyor,  yeşeriyor, yol ise daralıyordu. Aslında tek gidiş gelişli bir yoldu ama, yayalar, yoldaki inekler, kamyonlar ve arabalar buraya çift gidiş geliş muamelesi yapıyordu. Arabaların iki tekerleği yolda, diğer iki tekerleği ise toprak yolda gidiyordu. Şoförün eli ya kornadaydı ya da radyonun düğmesinde. İlk taksiye bindiğimizde  çalan Hint müziği ilgimizi çekmiş ve  çok neşelendirmişti. Ama bir  saat sonra radyonun frekansından kulaklara ulaşan tiz sesli Hintli kadının sesi işkenceyi andırmaya başlamıştı.

 

         Bu parçanın alındığı yazı türü nedir?

A) Deneme       B) Gezi       C) Hatıra     D) Eleştiri     E) Öykü

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

         PUANLAMA: Her soru 5 puandır.

 Sınav süresi 1 ders saatidir..

 Başarılar dileriz.

 

 

         29  Mayıs 2007

                Mustafa KARLI                       Yaşar SÜMER

    Türk Dili Ve Edebiyatı Öğrt.     Türk Dili Ve Edebiyatı Öğrt

 

CEVAPLAR: 1-C 2-B 3-E 4-A 5-D 6-C 7-C 8-B 9-B 10-C 11-D 12-C 13-E 14-B 15-A 16-B 17-D 18-B 19-E 20-B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006-2007 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TURGUTLU ANADOLU TİCARET VE TİCARET MESLEK LİSESİ

9. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI YOKLAMA ORTAK SINAVI

 

SORU-1) Aşağıdakilerden hangisi öğretici metin türlerinden birisidir?

 

A) Roman               B) Masal                  C) Manzum öykü

D) Fıkra                  E) Mesnevi

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

SORU-2) ………. Burası bir köyden çok şehirleşmeye başlamış bir kasabaya benziyordu. Etrafta bir tek eski veya topraktan ev görünmüyordu. Otlamaya çıkarılacak hayvanlar için özel bir yol yapılmış ve diğer yolların hemen hepsi asfaltla döşenmişti. Ama bir evin içine girecek olsanız bir yemek sofrası dahi göremezsiniz. Yemekler yerde yenir burada. İnsanlar ütü nedir bilmez. 

 

Yukarıda verilen parça hangi edebi türe örnektir?

 

 A) Deneme     B) Makale     C) Gezi       D) Anı      E) Röportaj

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

SORU-3) Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya dayalı edebi metinlerin yapısını oluşturan unsurlardan biri değildir?

 

A) Zihniyet B) Olay   C) Kişiler   D) Zaman           E) Mekan

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

SORU-4) "Kitapsever insanla, kitap delisini birbirine karıştırmamalıyız. Kitap delilerine bir örnek olan Paris belediye başkanlarından Boulard, her gün Seine rıhtımlarını dolaşır, ayrım yapmadan yüzlerce kitap alırdı. Kitaplığında yer açmak için, sahibi olduğu altı bin dükkândan bütün kiracılarını çıkarttı, her yeri kitapla doldurdu. Aradığı hiçbir kitabı bulması mümkün değildi. Bu düpedüz okuma tutkusu değil, kitaba sahip olma hırsıydı; kitap deliliğiydi. Kitapları arasında ve onlara sahip olmanın mutluluğu içinde öldü."

 Parçaya göre kitapsever bir okuyucu aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? 

A)  Her kitabı seçerek almalıdır 
B)  Az ama kapsamlı eserler seçmelidir 
C)  Okuma arzusuyla kitap almalıdır 
D)  Kendi kitaplığından başkalarının da yararlanmasını ağlamalıdır 
E)  Kitaplığında aradığı kitabı bulabilecek bir sistem geliştirmelidir

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

SORU-5) Orta oyunu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisiyanlıştır?

 

 1. Taklit, mimik, doğaçlama gibi yetenekler ortaya konur.
 2. Asıl kişiler Pişekar ve Kavuklu ’dur.
 3. Geleneksel Türk tiyatrosunun bir türüdür.
 4. Günümüz tiyatrosuna en yakın türdür.
 5. Önceden hazırlanmış metinlerden hareketle canlandırılır..

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

 

SORU-6)

               “ Bir bayram günü çocuğu dadısıyla beraber büyük babasına gönderdiler. Dönüşte büyük efendi dedi ki:

                - Biraz dursan a Ferhunde! Senin hizmetine mükafat zamanı geldi.

                O zaman efendi çekmecenin kapağını açtı, kalemini baş parmağının tırnağında çıtlattı. Bir kağıdı çekti, düşüne düşüne , uzun uzun yazdı, tekrar okudu...”

Yukarıdaki öykünün anlatım biçimi hangisidir?

 

 1. Kahraman anlatıcı bakış açısı
 2. Gözlemci anlatıcı bakış açısı
 3. İlahi bakış açısı
 4. Düz anlatım bakış açısı

J)        Betimleyici anlatım

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

 

 

SORU-7) Aşağıdakilerden hangisi kişi hayatını konu alan öğretici metin türlerinden değildir?

 

A) Seyahatname                     B) Anı                      C) Söyleşi

D) Günce                E) Biyografi

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

SORU-8) "Bir dildeki kavramlar, çeşitli atasözleri, deyimler, kalıplaşmış sözler incelenir; ilgili oldukları kavram alanlarına göre öbekleştirilirse, kimi alanlardaki öğelerin kabarık olduğu, öbürlerine oranla fazlalık gösterdiği göze çarpar. Dikkat edilirse kabarık öbekler, o dili konuşan ulusun tarih boyunca en çok ilgilendiği, yaşayışında büyük yer tutan kavramlar ve konulara aittir." 

Bu parça aşağıdaki düşüncelerden hangisinin açıklamasıdır? 

A)  Bir ulusun dili ile yaşam biçimi arasında doğrudan ilişki vardır 
B)  Her ulus dilini geliştirmek için çaba sarf eder 
C)  Atasözleri ve deyimler bir ulusun en önemli kültür değerleridir 
D)  Bir dildeki kavramların çokluğu, dilin zenginliğini gösterir 
E)  Bir ulusun kültürü ile dilindeki gelişme daima yan yana olmuştur

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

SORU-9)

(1) Kapım kapalı. Açmak istiyorum.

(2) Açarsam hastanenin benim için hazırladığı felaketlerin hepsi birden içeri girecek sanıyorum.

(3) Karanlık bastı.

(4) Elektrik düğmesini çevirdim.

(5) Gayet zayıf bir ışık...”

 

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi ruhsal durumu yansıtmaktadır?

 

A) 1         B) 2         C) 3         D) 4         E) 5

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

SORU-10)

I. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır. İki tür öykü vardır.

II. Derin karakter tahlilleri yoktur. Anlatmaya dayalıdır.   

III. Romana göre daha kısa bir türdür.

IV. Hikayede kişi kadrosu geniştir.

V. Öykünün öğeleri arasında olay, zaman ve mekan yer alır.

 

Yukarıda hikaye (öykü) hakkında verilen bilgilerden hangisiyanlıştır?

A) I              B) II              C) III            D) IV          E) V

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

SORU-11) Eleştirmen, düşünce ve sanat hareketlerinin kaynaştığı, eleştirinin bir meslek sayıldığı yerlerde yetişir. Ahlâk niteliklerinin yanında, sağlam bir felsefe temeline dayanan geniş bir sanat kültürü, derin bir seziş ve büyük bir çalışma gücü, büyük eleştirmenin başlıca nitelikleri olarak görülmektedir. Felsefi bilgiden ve görüşten yoksun büyük bir eleştirmen gösterilemez. 

Paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 
A) Eleştirmen uygun sanat ortamında yetişir. 
B) Eleştirmen çalışkan olmalıdır. 
C) Eleştirmen felsefi bilgilere sahip olmalı ve görüşü olmalıdır. 
D) Eleştirmen sanat kültürüne sahip olmalıdır. 
E) Eleştirmen bir felsefi görüşün savunuculuğunu temsilciliğini üstlenmelidir.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

 

SORU-12) Aşağıda roman türü ile ilgili verilen bilgilerden hangisiyanlıştır?

 

 1. Edebiyatımızda Tanzimat Döneminde yazılmaya başlanmış olan bir türdür.
 2. Romanlar mesnevi yazı türünün  devamı niteliğindedir.
 3. İlk roman Şemsettin Sami ‘nin yazdığı İntibah adlı romandır.
 4. Romanlarda , olay ve kişi sayısı öyküye göre daha fazladır.
 5. Gerçek ya da gerçeğe uygun olayları anlatır.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

SORU-13) Aşağıdakilerden hangisi öğretici metin türlerinden birideğildir?

 

A) Bilimsel metinler                B) Felsefi metinler

C) Tarihi metinler                                   D) Edebi  metinler

E) Gazete Çevresinde Oluşan Metinler

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

SORU-14Bir yazarın herhangi bir metinden hareketle yazar-gelenek ilişkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

 1. Yazarın daha önceki yazılan metinlerden etkilendiğini
 2. Yazarın kendinden önce yazılan yazıları metinleri okuduğu
 3. Yazarın ortak bir gelenekten beslendiği
 4. Yazarın herhangi bir gelenekten yararlanmadığı
 5. Yazarın diğer yazarlarla ortak konuları işlediğini

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

SORU-15) Genç Kalemler dergisinde yeni bir hikayeci, Servet-i Fünün yazarlarından çok faklı bir dille, halk Türkçe’ siyle hikayeler yayımlıyordu; Ömer Seyfettin'di bu. Küçük hikayeyi başlı başına bir mesele olarak ele alan, edebiyatın bu türünde en ısrarlı çalışan yazar, sanata 1911'de başlamıştı, 1920'de öldü. Genç Kalemler dergisinin ilk sayısında çıkan imzasız bir makalesinde dilimizi Tanzimat'ta kısmen başlamış sadeliğinden tekrar uzaklaştıran Edebiyat-ı Cedide mensuplarına hücum ediyordu. 

Paragrafta Ömer Seyfettin'in özelliklerinden hangisinedeğinilmemiştir? 

A) Eserlerini sade bir dille yazmasına 
B) Hikayeyi yalnız başına bir tür olarak kabul etmesine 
C) Dil anlayışları yönüyle, Servet-i Fününcuları eleştirmesine 
D) Hikayelerinde  hatıralarını ve Balkan Savaşlarını işlemesine 
E) Genç Kalemler Dergisi’nde yazılar yayımlamasına

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

SORU-16) Aşağıda  tiyatroyla ilgili verilen bilgilerden hangisiyanlıştır?

 

 1. Modern tiyatronun türleri trajedi, komedi ve dramdır.
 2. Cumhuriyet Döneminde Atatürk tarafından Devlet Tiyatroları açılmıştır.
 3. İlk Tiyatro eserimiz Şair Evlenmesi adlı komedidir.
 4. İlk tiyatro örneklerimiz Karagöz ,Meddah, Orta oyunu ve Köy Seyirlik Oyunları’dır.
 5. Tiyatroda yüz, kaş ve göz hareketlerine jest denir.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

SORU-17)   “ Yine lise son sınıf. Hayatımın en güzel günlerinden birini şimdi yeniden yaşıyorum.. Bu, Vedat Hoca’yla bir bahar yürüyüşü, bir bahar pikniği, bir bahar akşamıdır.

                    Sabah erken saat buluşulmuştu.Hocamız bizi yakacıkta bekleyecekti. Şimdiki Yakacık’a hiç benzemeyen , yemyeşil , erden Yakacık. Bir Pazar günüydü. Yakacık’ı nedensel yinelemek istiyorum, her yanda korular, çamlıklar içinde bulduk. Mevsimin olanca yeşili bize kucak açıyordu.”

 

                  Yukarıdaki yazının türü aşağıdakilerden hangisidir?

 

 1. Söyleşi
 2. Anı
 3. Makale
 4. Biyografi
 5. Otobiyografi

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

 

 

 

SORU-18)  Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

 1. Masal anlatma geleneğinde kalıplaşmış sözler  vardır.
 2. Edebiyatımızdaki İlk psikolojik roman Eylül adlı romandır.
 3. Tiyatro, sahne, dekor, perde, oyuncu, seyirci, kostüm.. gibi unsurlardan oluşur.
 4. Söyleşilerde yazar, kendisiyle konuşuyormuş gibi bir anlatım havası kullanır.
 5. Destanlar doğal ve yapma destan olmak üzere ikiye ayrılır.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

SORU-19) “ Yalnız kaldığım zamanlar bu pencerenin önünde oturur, çimenlere , ağaçlara, rüzgar elinde yaprakların oynaşmasına bakar, böylece gözlerimi eğlendirirdim.”

                                                                          ( Ahmet Haşim )

                Yukarıdaki metinde aşağıdakilerden hangisinde kişileştirme sanatı yapılmamıştır?

 

 1. Pencerenin önü
 2. Çimenlerin oynaşması
 3. Yaprakların oynaşması
 4. Gözlerimi eğlendiririm.

B)    Rüzgar eli

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

SORU-20) Edebi metinler genel olarak göz önüne alındığında aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?

 

 1. Eserlerdeki kahramanlar, yazarın kendisi değil, edebi metne has kurmaca özellikler barındıran kişilerdir.
 2. Yazarın hatıralarını edebi metne aktarırken bazı seçme ve ayıklamalar yapması doğru değildir.
 3. Edebi metinlerdeki anılardan, devrin sosyal ve siyasal hayatıyla ilgili ipuçları edinilebilir.
 4. Yazarın anlattıkları gerçekle birebir aynıysa o yazı, edebi bir metnin temel özelliği olan kurmacanın dışındadır.
 5. Yazar, eserini oluştururken sosyal, siyasal, psikolojik etkilerden tamamen kurtulamaz.

 

 

 

 

 

 

 

 

PUANLAMA:  Her soru 5 puandır.

                        Sınav süresi 1 ders saatidir.

                         Başarılar dileriz.

 

                                29 MAYIS 2007

 

           Mustafa KARLI                          Yaşar SÜMER       

Türk Dili ve Edebiyatı. Öğrt .     Türk Dili ve Edebiyatı. Öğrt.           

 

CEVAPLAR: 1-D 2-C 3-A  4-C  5- E  6-B  7-C  8-A  9-B  10-D  11-E  12-C  13-D  14-D 15-D  16-E  17-B  18-D  19-A  20-B

 

 

 

 

 Cevap anahtarı

 

 

A GRUBU

 

 

 

 

 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi sanat eseri ve toplumsal yaşam arasındaki ilişkilerden değildir?

A) Sosyal ve kültürel olayların esere etki etmesi

B) Sanat eserinin toplumu etkileme gücünün olması

C) Sanat eserinin, konudan çok anlatımı ön plana çıkarması

D) Sanat eserinin, toplum yaşamından izler taşıması

E) Sanata eserinin, yazıldığı dönemin kültürünü yansıtması

 

2.  (I) Bu dönem şairleri, dili bir mermer kütlesi gibi görüp işleyerekistedikleri biçime sokmaya çalışmıştır. (II) Bunu yaparken de dilin olanaklarını, sınırlarını zorlamıştır. (III) Sözcüklerin anlam ve çağrışım gücünü geliştirmeye önem vermiştir. (IV) Her şair kendine özgü bir dil oluşturma çabası içinde olmuştur. (V) Türkçe’nin gücünün bu çağrışımlarda gizli olduğunu anlamış ve anlatmaya çalışmıştır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır.

A)  I.          B) II.              C)III.         D) IV.          E) V.

 

3. “Sözü uzatmak, büyütmek, dallandırmak, gereksiz kelimelerle doldurmak yoktur onda. Ne diyecekse en açık en doğru biçimde söyler.Ama bu sözler bir araya geldi mi bir derinlik, bir anlaö çoğaltması, üzerinde uzun uzun durmak, incelemek, düşünmek gerekliliği yaratır.”

Bu paragrafı geliştiren ve sürdüren bir yazı için aşağıdakilerden hangisi en uygun başlık olur.

A) Özlü Anlatım

B) Kısa Yazmanın Yararları

C) Düşüncede Açıklık

D) Yalınlığa Giden Yol

E) Anlam Bütünlüğü

 

4. Aşağıdakilerden hangisi, karagöz, meddah ve orta oyunu gibi  seyirlik oyunların ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Göze ve kulağa seslenmeleri

B) Güldürü öğesine yer vermeleri

C) Şive taklitlerinden yararlanmaları

D) Tek kişilik gösteri olmaları

E) Sözlü tiyatro örneği olmaları

 

5. Aşağıdakilerden hangisi masalın özelliklerinden değildir?

A) Eğitici nitelik taşıması

B) Milli duygularla dini inançları işlemesi

C) Miş’li geçmiş zamanla anlatılması

D) Belir bir yazarının bulunmaması

E) Olayların belli bir zaman bağlanmaması

 

6Aşağıda hikaye (öykü) hakkında verilen bilgilerden hangisiyanlıştır?

 I. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır.

II. Derin karakter tahlilleri yoktur.   

III. Romana göre daha kısa bir türdür.

IV. Hikayede kişi kadrosu geniştir.

V. Öykünün öğeleri arasında olay, zaman ve mekan yer alır.

A) I        B)II              C)III              D) IV        E) V

 

7. Henüz yazının olmadığı dönemlerde milletlerin başından geçen büyük, olağanüstü toplum ve kahramanlık olaylarını manzum olarak anlatan edebiyat türüne………………denir.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir.

A) Masal       B) Destan     C) Roman    D) Hikaye   E) Şiir

8. Aşağıdakilerden hangisi bir olayı göstermeye bağlı olarak anlatan yazı türüdür?   

A) Hikâye  B) Roman   C) Masal  D) Destan  E) Tiyatro

 

9. “Yaşamı anlayabilmek için tek şey yeterli değil. Umut, büyük bir öğretmendir; ama, umutsuzluk da büyük bir öğretmendir. Merak büyük bir öğretmendir; ama, şaşkınlık da öyledir. Yaşamın kendisi de bir öğretmendir de ölüm de”

Bu parçada belirtilenlerle asıl anlatılmak istenen nedir?

A) Hayat, engellerle dolu olduğundan bazen çok sıkıcı gelebilir insana

B) İyimser kişilerin mutlu olması çok da zor değildir.

C) İnsanlar dış dünyayı duyuları ve duygularıyla anlamak durumundadır.

D) Gerçek yaşam, kitaplarla değil, deneyimlerle güzelleşir.

E) Yaşamı anlayabilmek, olumlu ve olumsuz durumları bir arda düşünmekle mümkündür.

 

10.  Halk hikayeleriyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisiyanlıştır?

A) Oluştukları çağdaki sosyal yapıyı ve iç mücadeleleri yansıtır.

B) Sevgi ve kahramanlık konuları işlenir

C) Anlatım tümüyle nesir şeklindedir

D) Kişiler gerçek yaşamdakine yakındır; olağanüstülükler oldukça sınırlıdır.

E) Anlatıcıları okur yazar, az çok kültürlü kişilerdir.

 

11. Aşağıdakilerden hangisi halk halk hikayelerinde son bölümün adıdır?

A) Dua     B) Nakarat      C) Serim     D) Döşeme     E) Olay

 

12.   I.   Destan

        II.  Roman

        III. Halk Hikayesi

        IV. Manzum Hikaye

Yukarıdaki numaralanmış türlerin ortaya çıkış ve gelişim sırası aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

A) III.-I.-IV.-II.           B) II.-III.-I.-IV.         C) I.-III.-IV.-II.

                D) IV.-I.-II.-III.                     E) I.-IV.-II.-III.

 

13. Aşağıdakilerden hangisi olaya bağlı metinlerin unsurlarından biri değildir?

A) Kahramanlar              B) Üslup                     C) Zaman

       D) Yer                             E) Olay

 

14.  Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Batılı bir yazın türü olan roman , Türk edebiyatına Tanzimat Döneminde girmiştir.

B) Roman, olayların ayrıntılı anlatımı ve kişilerinin çokluğu yönünden hikayeden ayrılır.

C)  Roman ve hikaye kurguya dayalı türlerdir.

D) Klasik bir romanın “çözüm bölümü”nde olaylar sonuçlanır.

E) Tanzimat dönemine kadar romanın yerine “gazel” türü kullanılırdı.

 

15. Tragedya türü ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Acıklı yönü ağır basan bir tiyatro türüdür.

B) Ana karakterlerin halktan olması en önemli özelliğidir.

C) Konuları, mitolojiden ve tarihten alınır.

D) Zaman, yer ve olay birliği kuralına uyulur.

E) Klasik bir dil ve üslup anlayışıyla  yazılır.

16. Modern Tiyatro ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Trajedide koroya yer verilir.

B) Komedi hayatın gülünç yanlarına yer verir.

C) Trajedi ve dramda üçbirlik kuralına uyulurken, komedide bu kurala uyulmaz.

D) Dramda  toplumun her tabakasından insan kendine yer bulur.

E) Modern Tiyatroya ait ilk örnekler Antik Yunan dönemine aittir.

 

17. Yazılı bir metne bağlı olmadan oynanan oyunların genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vodvil     B) Dram   C) Komedi    D) Tuluat   E) Trajedi

 

18. Aşağıdakilerden hangisinde eski ozanlar ve onların devamı sayılan saz şairleri gibi bir hikaye anlatıcısı olan meddahın aksesuarları bir arada verilmiştir?

A) Sopa- sandalye- masa                   B) Mendil – gözlük- saat

C) Sandalye-sopa-mendil                 D) Sopa-mendil-yelpaze

                               E) Mendil-şapka-baston

 

19……., bilim, devlet, edebiyat ve sanat alanlarında önemli işlere imza atmış kişilerin hayatını ayrıntılı olarak anlatan yazılardır.Bu türde yazı yazanlar, tarafsız olmalı, yazısını araştırmalarına dayandırarak yazmalı, kitaplardan, fotoğraflardan, ansiklopedilerden yararlanmalıdır     ……….  adı verilen yazı türünde ise bir yazarın, bilim adamının vb. kendi yaşamını yazması söz konusudur.Bu tür yazılar, tarihi belge olmamakla beraber, tarihi bazı olayların aydınlanmasına yardımcı olabilir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Biyografi- otobiyografi                B) Anı- biyografi

C) Mektup-otobiyografi                    D) Günlük-biyografi

                               E) Gezi yazısı – biyografi

 

20. Yazarların, yurt içinde ve yurt dışında gezip gördükleri yerlerle ilgili bilgi ve gözlemlerini yansıtan yazılardır.Okurun bilmediği bir coğrafyadan, kültürden, ekonomik yapıdan ve sosyal yaşamdan bahsettiği, yalın bir dil kullanıldığı ve merak unsurunu canlı tuttuğu için bu yazı türü, ilgi görmeye devam etmektedir.Bu yazılarda yazarın aktardığı bilgiler, üzerinden zaman geçtikten sonra belge niteliği de taşıyabilir.Yazar, gördüklerini aktarırken karşılaştırma, yorumlama yoluna gidebilir.

Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anı             B) Biyografi             C)Günlük                                                      D) Deneme             E) Gezi yazısı

 

21.Aşağıdakilerden hangisi gazete çevresinde gelişen öğretici metinler arasında yer almaz?

A) Öykü      B) Deneme   C) Sohbet   D)  Fıkra   E) Makale

 

22. Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinleri incelerken göz önünde bulundurulması gereken özelliklerden biri değildir?

A) Metnin yapısı

B) Metinde hakim olan zihniyet

C) Metnin ana düşüncesi

D) Metnin dil ve anlatım özellikleri

E) Metni okuyan kişi sayısı

 

 

23. Öğretici metinleri, …………..metin , ………metin, ………metin, …………. çevresinde gelişen metin türleri  ve ………hayatı konu alan metin türleri olarak gruplandırmak mümkündür.

Yukarıdaki cümledeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) kişisel-bilimsel-tarihi- felsefi –fenni

B) bilimsel-tarihi- kişisel- gazete-bilimsel

C) Anlatmaya dayalı- göstermeye dayalı- bilimsel- tarihi- felsefi

D) Felsefi-gazete-kişsel- olay- bilimsel

E) tarihi-felsefi-bilimsel-gazete-kişisel

 

24.Hayali ya da hayalbaz adı verilen kişilerce oynatılan oyun aşağıdakilerden hangisidir?

A)Karagöz                B)Meddah               C)Kukla oyunu      D) Orta oyunu           E) Köy seyirlik oyunu

 

25.Aşağıdakilerden hangisi bir tiyatro oyununun sahnelenebilmesi için zorunlu değildir?

A) Tiyatro binası              B) Oyuncu            C) Dekor          D)Sahne        E) Senaryo

 

Not: HER SORUNUN DOĞRU CEVABI 4 PUANDIR.

CEVAPLAR MUTLAKA TABLOYA İŞARETLENMELİDİR. DİĞER İŞARETLEMELER DİKKATE ALINMAYACAKTIR.

SINAV SÜRESİ 30 DAKİKADIR.

BAŞARILAR

 

 

 

 

 

 

 

 

Esra ERTAŞ       Hafize UZUN        Ümit ERİK       Elif TOPÇU

ADI SOYADI:

SINIFI VE NOSU:

ALDIĞI NOT:

 

 

1. Halk hikayeleriyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisiyanlıştır?

A) Anlatım tümüyle nesir şeklindedir

B) Oluştukları çağdaki sosyal yapıyı ve iç mücadeleleri yansıtır.

C) Kişiler gerçek yaşamdakine yakındır; olağanüstülükler oldukça sınırlıdır.

D) Anlatıcıları okur yazar, az çok kültürlü kişilerdir.

E) Sevgi ve kahramanlık konuları işlenir

 

2.  Henüz yazının olmadığı dönemlerde milletlerin başından geçen büyük, olağanüstü toplum ve kahramanlık olaylarını manzum olarak anlatan edebiyat türüne………………denir.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir.

A) Roman       B) Hikaye     C) Masal    D) Destan   E) Şiir

 

3. ……., bilim, devlet, edebiyat ve sanat alanlarında önemli işlere imza atmış kişilerin hayatını ayrıntılı olarak anlatan yazılardır.Bu türde yazı yazanlar, tarafsız olmalı, yazısını araştırmalarına dayandırarak yazmalı, kitaplardan, fotoğraflardan, ansiklopedilerden yararlanmalıdır     ……….  adı verilen yazı türünde ise bir yazarın, bilim adamının vb. kendi yaşamını yazması söz konusudur.Bu tür yazılar, tarihi belge olmamakla beraber, tarihi bazı olayların aydınlanmasına yardımcı olabilir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Anı- biyografi               B) Gezi yazısı – biyografi

C) Günlük-biyografi           D) Mektup-otobiyografi   

                               E) Biyografi- otobiyografi

 

4. Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinleri incelerken göz önünde bulundurulması gereken özelliklerden biri değildir?

A) Metnin ana düşüncesi

B) Metni okuyan kişi sayısı

C) Metnin yapısı

D) Metnin dil ve anlatım özellikleri

E) Metinde hakim olan zihniyet

 

5. Aşağıdakilerden hangisi sanat eseri ve toplumsal yaşam arasındaki ilişkilerden değildir?

A) Sanat eserinin, toplum yaşamından izler taşıması

B) Sanat eserinin toplumu etkileme gücünün olması

C) Sanat eserinin, konudan çok anlatımı ön plana çıkarması

D) Sanata eserinin, yazıldığı dönemin kültürünü yansıtması

E) Sosyal ve kültürel olayların esere etki etmesi

 

6.      I.   Destan

        II.  Roman

        III. Halk Hikayesi

        IV. Manzum Hikaye

Yukarıdaki numaralanmış türlerin ortaya çıkış ve gelişim sırası aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

A) I.-III.-IV.-II.          B) II.-III.-I.-IV.         C) III.-I.-IV.-II.

                D) IV.-I.-II.-III.                     E) I.-IV.-II.-III.

 

7. Aşağıdakilerden hangisi gazete çevresinde gelişen öğretici metinler arasında yer almaz?

A) Sohbet      B) Deneme    C) Makale    D)  Fıkra    E) Öykü        

 

 

 

8. Modern Tiyatro ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Komedi hayatın gülünç yanlarına yer verir.

B) Trajedi ve dramda üçbirlik kuralına uyulurken, komedide bu kurala uyulmaz.

C) Trajedide koroya yer verilir.

D) Modern Tiyatroya ait ilk örnekler Antik Yunan dönemine aittir.

E) Dramda  toplumun her tabakasından insan kendine yer bulur.

 

9. Yazarların, yurt içinde ve yurt dışında gezip gördükleri yerlerle ilgili bilgi ve gözlemlerini yansıtan yazılardır.Okurun bilmediği bir coğrafyadan, kültürden, ekonomik yapıdan ve sosyal yaşamdan bahsettiği, yalın bir dil kullanıldığı ve merak unsurunu canlı tuttuğu için bu yazı türü, ilgi görmeye devam etmektedir.Bu yazılarda yazarın aktardığı bilgiler, üzerinden zaman geçtikten sonra belge niteliği de taşıyabilir.Yazar, gördüklerini aktarırken karşılaştırma, yorumlama yoluna gidebilir.

Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deneme                    B) Anı            C)Günlük                                                      D) Gezi yazısı             E)Biyografi

 

10.  Aşağıdakilerden hangisi masalın özelliklerinden değildir?

A) Olayların belli bir zaman bağlanmaması

B) Eğitici nitelik taşıması

C) Miş’li geçmiş zamanla anlatılması

D) Milli duygularla dini inançları işlemesi

E) Belir bir yazarının bulunmaması

 

11. Öğretici metinleri, …………..metin , ………metin, ………metin, …………. çevresinde gelişen metin türleri  ve ………hayatı konu alan metin türleri olarak gruplandırmak mümkündür.

Yukarıdaki cümledeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) tarihi-felsefi-bilimsel-gazete-kişisel

B) bilimsel-tarihi- kişisel- gazete-bilimsel

C) Anlatmaya dayalı- göstermeye dayalı- bilimsel- tarihi- felsefi

D) kişisel-bilimsel-tarihi- felsefi –fenni

E) Felsefi-gazete-kişsel- olay- bilimsel

 

12. Aşağıdakilerden hangisi bir tiyatro oyununun sahnelenebilmesi için zorunlu değildir?

A) Tiyatro binası              B) Oyuncu            C) Dekor          D)Sahne        E) Senaryo  

 

13. Aşağıdakilerden hangisinde eski ozanlar ve onların devamı sayılan saz şairleri gibi bir hikaye anlatıcısı olan meddahın aksesuarları bir arada verilmiştir?

A) Mendil – gözlük- saat                  B) Sandalye-sopa-mendil 

C) Mendil-şapka-baston                 D) Sopa-mendil-yelpaze

                               E) Sopa- sandalye- masa

 

14. Yazılı bir metne bağlı olmadan oynanan oyunların genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tuluat     B) Dram   C) Komedi    D) Vodvil  E) Trajedi

 

15. Aşağıdakilerden hangisi bir olayı göstermeye bağlı olarak anlatan yazı türüdür?   

A) Hikâye  B) Roman   C) Masal  D) Destan  E) Tiyatro

16. Hayali ya da hayalbaz adı verilen kişilerce oynatılan oyun aşağıdakilerden hangisidir?

A)Karagöz                B)Meddah               C)Kukla oyunu        D) Orta oyunu           E) Köy seyirlik oyunu

 

17. “Yaşamı anlayabilmek için tek şey yeterli değil. Umut, büyük bir öğretmendir; ama, umutsuzluk da büyük bir öğretmendir. Merak büyük bir öğretmendir; ama, şaşkınlık da öyledir. Yaşamın kendisi de bir öğretmendir de ölüm de”

Bu parçada belirtilenlerle asıl anlatılmak istenen nedir?

A) İyimser kişilerin mutlu olması çok da zor değildir.

B) Yaşamı anlayabilmek, olumlu ve olumsuz durumları bir arda düşünmekle mümkündür.

C) Hayat, engellerle dolu olduğundan bazen çok sıkıcı gelebilir insana

D) Gerçek yaşam, kitaplarla değil, deneyimlerle güzelleşir.

E) İnsanlar dış dünyayı duyuları ve duygularıyla anlamak durumundadır.

 

18. Aşağıda hikaye (öykü) hakkında verilen bilgilerden hangisiyanlıştır?

 I. Öykünün öğeleri arasında olay, zaman ve mekan yer alır.

II. Derin karakter tahlilleri yoktur.   

III. Romana göre daha kısa bir türdür.

IV. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır.

V. Hikayede kişi kadrosu geniştir.

A) I        B)II              C)III              D) IV        E) V

 

19. (I) Bu dönem şairleri, dili bir mermer kütlesi gibi görüp işleyerekistedikleri biçime sokmaya çalışmıştır. (II) Bunu yaparken de dilin olanaklarını, sınırlarını zorlamıştır. (III) Sözcüklerin anlam ve çağrışım gücünü geliştirmeye önem vermiştir. (IV) Her şair kendine özgü bir dil oluşturma çabası içinde olmuştur. (V) Türkçe’nin gücünün bu çağrışımlarda gizli olduğunu anlamış ve anlatmaya çalışmıştır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır.

A)  I.          B) II.              C)III.         D) IV.          E) V.

 

20. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Batılı bir yazın türü olan roman , Türk edebiyatına Tanzimat Döneminde girmiştir.

B) Tanzimat dönemine kadar romanın yerine “gazel” türü kullanılırdı.

C)  Roman ve hikaye kurguya dayalı türlerdir.

D) Roman, olayların ayrıntılı anlatımı ve kişilerinin çokluğu yönünden hikayeden ayrılır.

E) Klasik bir romanın “çözüm bölümü”nde olaylar sonuçlanır.

 

21. Aşağıdakilerden hangisi, karagöz, meddah ve orta oyunu gibi  seyirlik oyunların ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Tek kişilik gösteri olmaları

B) Şive taklitlerinden yararlanmaları

C) Göze ve kulağa seslenmeleri

D) Güldürü öğesine yer vermeleri

E) Sözlü tiyatro örneği olmaları

 

22. Aşağıdakilerden hangisi halk halk hikayelerinde son bölümün adıdır?

A) Dua     B) Nakarat      C) Serim     D) Döşeme     E) Olay

 

 

 

 

23. Tragedya türü ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Acıklı yönü ağır basan bir tiyatro türüdür.

B) Ana karakterlerin halktan olması en önemli özelliğidir.

C) Konuları, mitolojiden ve tarihten alınır.

D) Zaman, yer ve olay birliği kuralına uyulur.

E) Klasik bir dil ve üslup anlayışıyla  yazılır.

 

24. “Sözü uzatmak, büyütmek, dallandırmak, gereksiz kelimelerle doldurmak yoktur onda. Ne diyecekse en açık en doğru biçimde söyler.Ama bu sözler bir araya geldi mi bir derinlik, bir anlaö çoğaltması, üzerinde uzun uzun durmak, incelemek, düşünmek gerekliliği yaratır.”

Bu paragrafı geliştiren ve sürdüren bir yazı için aşağıdakilerden hangisi en uygun başlık olur.

A) Düşüncede Açıklık             B) Kısa Yazmanın Yararları

C) Özlü Anlatım                       D) Yalınlığa Giden Yol

                       E) Anlam Bütünlüğü

 

25. Aşağıdakilerden hangisi olaya bağlı metinlerin unsurlarından biri değildir?

A) Kahramanlar              B) Yer                   C) Zaman

       D) Üslup                         E) Olay

 

Not: HER SORUNUN DOĞRU CEVABI 4 PUANDIR.

CEVAPLAR MUTLAKA TABLOYA İŞARETLENMELİDİR. DİĞER İŞARETLEMELER DİKKATE ALINMAYACAKTIR.

SINAV SÜRESİ 30 DAKİKADIR.

BAŞARILAR

 

 

 

 

Esra ERTAŞ       Hafize UZUN        Ümit ERİK       Elif TOPÇU

ADI SOYADI:

SINIFI VE NOSU:

ALDIĞI NOT:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  BERGAMA CUMHURİYET LİSESİ 9. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ  2. DÖNEM 3. YAZILI (ORTAK SINAV) SORULARI:

(A GRUBU)  Adı soyadı:                                                    Sınıfı, numarası:

 

1. Öğretici metinlerin amaçlarını yazınız.

 

 

2. Öğretici metinleri edebi metin sayabilir miyiz? Niçin?

 

 

3. Atatürk’ün 10. Yıl Nutku’nu öğretici metin özellikleri açısından değerlendiriniz.

 

 

4. Biyografi türü özelliklerini yazınız.

 

 

5. Toplumun aksak yönlerini eleştiren komedi türü nedir?

 

 

6. Trajedilerdeki kahramanların niteliğini yazınız.

 

 

7. Yazılı geleneğe ait iki tane anlatmaya bağlı edebi metin yazınız.

 

 

8. Tük edebiyatında ilk çeviri romanın adını ve yazarını yazınız.

 

 

9. Hikaye kahramanlarının özellikleri nedir?

 

 

10. Destanların anlatım şekli nedir?

 

 

11. Manzum hikayelerde işlenen konuları ve konuların işleniş şeklini yazınız.

 

 

12. “Kadrin bilmeyenler alır eline

       Onun için boynun eğri menekşe.” dizelerindeki söz sanatı nedir?

 

 

      ”Elif kaşlarını çatar

       Gamzesi sineme batar

       Ak elleri kalem tutar

       Yazar Elif Elif diye.”

13. Yukarıdaki dizelerin nazım şekli nedir?

 

 

14. Yukarıdaki dizelerin uyak türü nedir?

 

 

15. Yukarıdaki dizelerin uyak düzeni nedir?

 

 

16. Yukarıdaki dizeler konularına göre şiir türlerinden hangisine girer?

 

17. Halk şiirindeki taşlama türünün divan şiirindeki benzerinin adı nedir?

 

 

18.” Uyandım baktım ki sabah

        Güneş vurmuş içime

        Kuşlara, yapraklara dönmüşüm

        Pır pır eder durur, bahar rüzgarında.” Dizelerindeki ana duygu nedir?

 

 

19. “ Senin kalbinden sürgün oldum ilkin

        Bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu

        Sürgünün bir süreği.”  Dizelerindeki ahenk unsuru nedir?

 

 

     “Öyle bir yaşta idim ve öyle bir mizaçta idim ve çocukluğumda o kadar az oyun oynamıştım ve aldatmasını o kadar az öğrenmiştim ki yalan bana suçların en ağırı gibi geliyordu; ve bir yalan söylendiği zaman insanların değil, eşyanın bile buna nasıl tahammül ettiğine şaşıyordum.Yalana her şey isyan etmelidir.Damlardan kiremitler uçmalıdır, ağaçlar köklerinden sökülüp havada bir saniye içinde toz duman olmalıdır, camlar kırılmalıdır, hatta yıldızlar düşüp gökyüzünde bin parçaya ayrılmalıdır filan… Nüzhet bana yalan söyledi. Hakikati seviniz, o da sizi sever; hakikati arayınız, o da sizi arar ve üstüne gelir.”

 

20. Yukarıdaki metnin konusunu yazınız.

 

21.  Yukarıdaki metnin zihniyetini yazınız.

 

 

22.  Yukarıdaki metnin anlatıcı bakış açısını yazınız.

 

 

23.  Yukarıdaki metnin türü ve tür özelliklerini yazınız.

 

 

24.  Olay öyküsü türünün ülkemizdeki temsilcisidir.Pek çok güzel öyküsü vardır.“Diyet”, “Bomba”, “Forsa” vb. öyküleri bulunan yazarımız kimdir?

 

25.  Masallarda işlenen konuların özelliği nedir?

 

 

Sorular 4’er puan, süre 40 dakikadır.

Türk Edebiyatı Öğretmenleri:

 

 

Nevil USLU                Önder ONGUN             Hüseyin KARAGÖZ        Erhan KARACA

 

 

 

 

 

 

 

2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  BERGAMA CUMHURİYET LİSESİ 9. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ  2. DÖNEM 3. YAZILI (ORTAK SINAV) SORULARI:

(B GRUBU)  Adı soyadı:                                                 Sınıfı, numarası:

 

1. Öğretici  metinlerde ana düşünce özelliklerini yazınız.

 

 

2. Makale türü özelliklerini yazınız.

 

 

3. Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni öğretici metin özellikleri açısından değerlendiriniz.

 

 

4. Deneme türündeki bir yazı, sohbet türünde yazılmış bir yazıdan nasıl ayrılır?

 

 

5. Öğretici metinleri coşku ve heyecan bildiren metinlerle karşılaştırınız.

 

 

 

6. Kişilerin aksayan yönlerini eleştiren komedi türünün adı nedir?

 

 

7. Karagöz oyununun bölümlerinden hangisi asıl bölümdür?

 

8. Komedilerdeki kahramanların niteliğini yazınız.

 

 

9. Halk hikayelerinde anlatım şekli nedir?

 

 

10. Tek adamlı tiyatronun adı nedir?

 

 

11. Masal kahramanlarının özelliğini yazınız.

 

 

12. Her beyti kendi arasında uyaklı, beyit sayısı sınırsız, uzun halk hikayelerinin anlatılmasına uygun divan şiiri türü nedir?

 

 

    “   Adalet kalmadı hep zulüm doldu

        Geçti şu baharın gülleri soldu

        Dünyanın gidişi acayip oldu

        Koyun belli değil kurt belli değil. ”

13. Yukarıdaki dizelerin nazım şekli nedir?

 

14. Yukarıdaki dizelerin uyak düzeni nedir?

 

 

15. Yukarıdaki dizeler konularına göre şiir türlerinden hangisine girer?

 

 

16. Yukarıdaki dizelerin uyak türü nedir?

 

 

17. “  Hiç kimse yok kimsesiz, her kimsenin var kimsesi

         Kimsesiz kaldım yetiş ey kimsesizler kimsesizi.”  Dizelerindeki ahenk unsuru nedir?

 

 

18. “  Yari seyretmek için gül bahçesinin yolunda

          İki yanda durur salınan serviler sıra sıra.”  Dizelerindeki söz sanatı nedir?

 

 

19.  Sözlü geleneğe ait iki tane anlatmaya bağlı edebi metin yazınız.

 

 

  “ Buraya geldiğimin bilmem kaçıncı haftası idi.Mehmet Ali’ye sordum:”- Kadınlarınız niçin yalnız benden kaçıyorlar.” “-Yabansınız da ondan beyim.”Bu “yaban” sıfatı beni önce kızdırdı. Fakat sonra anladım ki Anadolulular, tıpkı eski Yunanlıların kendilerinden başkasına “barbar” lakabını vermesi gibi, her yabancıya “yaban” diyorlar. Bir gün… Bir gün ispat edebilecek miyim ki ben bir “yaban” değilim; benim damarlarımdaki kan onların damarlarında işleyen kandır, aynı dili söylemekteyiz, aynı tarihi ve coğrafi yollardan hep birlikte gelmişizdir.”

20. Yukarıdaki metnin konusunu yazınız.

 

 

21. Yukarıdaki metnin zihniyetini yazınız.

 

 

22. Yukarıdaki metnin anlatıcı bakış açısı nedir?

 

 

23.  Yukarıdaki metnin türü nedir?

 

 

24. Durum öyküsü türünün ülkemizdeki temsilcisidir.Pek çok güzel öyküsü vardır. “Semaver”, “ Karanfiller ve Domates Suyu” vb. öyküleri bulunan yazarımız kimdir?

 

 

25. Destanlarda işlenen konular nelerdir?

 

 

 

 Her soru 4 puan süre 40 dakikadır.

Türk Edebiyatı Öğretmenleri:

 

 

 Nevil USLU                Önder ONGUN             Hüseyin KARAGÖZ       Erhan KARACA 

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam51
Toplam Ziyaret3717209
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.171532.3004
Euro34.902035.0419
Takvim