• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/halilakpinar
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
 • https://www.twitter.com/halilakpinar
 • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
 • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

12 DİL VE ANLATIM 1.DÖNEM 3.YAZILI

            2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MİDYAT ANADOLU LİSESİ  12. SINIFLAR  DİL VE ANLATIM  DERSİ 1.DÖNEM ORTAK  3.TEST     İMTİHANI SORULARIDIR          AAAAAAAAA                           12/01/2009                                                                                                                                             

                                                                                                                                                     

 ALDIĞI PUAN:

 

 

 

Adı-Soyadı:………………… ……………………………..   Sınıfı:12/……….                        No:…………


PUANLAMA:Her sorunun doğru cevabı 5(Beş) puandır.

SÜRE:Otuz dakikadır.(30’) 

           Sözünü yarıda kestim;kızım ben tüccar mıyım,yoksa partici mi?Eğer bunlardan biri olsam hadi neyse….Hem sen ne biçim ortaokul mezunusun?Ortaokuldayken duymadın mı hiç bu adamın adını?Tabi bir şey öğrenmeye değil de;okula fingirdemeye gidersen  Sait Faik kimdir duymadan mezun olursun.Ben olacaktım ki sizin hocanız,görürdünüz siz Sait Faik kimdir,Ömer Seyfettin kimmiş? Baktım nerdeyse ağlayacak.Yahu bu kadın kısmı ne kadar şeffaf, duyguları ne çabuk değişiyor böyle!Sonra gel dedim,anlatayım sana Sait Faik kim?Ne tüccar ne partici pırtıcı….O da benim gibi avarenin teki.Nerde bir işsizlik var; Sait Faik ordadır.Kendi elinle koymuş gibi bulursun onu orda.Nerde?Kahvede, deniz kıyısında, köprü altında….Kuş eti yemez,yiyenler kızar;amma balık kızartmaya geldi mi sıra ,kimse eline su dökemez köftehorun.Gökyüzünde kara beneklerin azalmasına ağıt yakar da mavi denizlerin  gezgin sakinlerinin suyuna kibrit suyu döker handiyse.Bunun gibi şeyler işte.     (…)

                Ortaokulu bitirmişti;ama köy ağzını değiştirmemişti Hülya.Ünlemleri,kelimeleri  telaffuzu dirsek çürüttüğünü göstermiyordu hiç.Dedim ya ortaokul artık ilkokul seviyesine indi,liseyi bitirecek ki ortaokulda alacaklarını almış olsun.Böyle böyle üniversiteye gidiyor yol.

“Bizim köyde herkes avare.”dedi.”Onları konuşsalar ya ağbi.” “O kadar da değil kızım!”dedim.”Bu sadece avare değil;aynı zamanda muharrir,edip,..””Hıı,anlamadım.”dedi.”Yazar,yazar!”dedim.”Hikâyeci;kitap yazıcısı yani….”

                                                                                                                                                                             Kamil YEŞİL

                                         (İLK YEDİ SORUYU YUKARIDAKİ METNE GÖRE CEVAPLAYINIZ.)

1.Yazar, Hülya’nın hangi yönünü eleştirmektedir?

   a.İstediği gibi  çalışmamasını                         b.Gevezelik etmesini  

   c.Kendi kültüründen habersiz yetişmesini    d.İşine geç gelmesini   

  e.Tavsiye ettiği kitapları okumamasını

2.Yazar,Sait Faik’le kendisi arasında nasıl bir ortak yön olduğunu belirtmektedir?

 1. Sait Faik de kendisi gibi kuş eti yemez.         
 2. İkisi de balık kızartmasına bayılırlar.    
 3. Yazar da kahvelerde, köprü altlarında dolaşmaktan zevk alır. 
 4. Her ikisi de gökteki yıldızların azalmasına üzülürler.  
 5. İkisi de bu alemde yalnız ve serserice yaşamaktalar.

3. Bu yazının türü aşağıdakilerden hangisidir?

      a. Öykü    b. Roman     c.Masal     d.Efsane         e.Anı

4.Yazar,kadınların hangi yönünü anlamakta zorlanıyor?

 1. Kültür tarihimizden habersiz büyümelerini   
 2. Kırılgan ve naif bir yapıya sahip olmalarını   
 3. Liseye gitmekte isteksiz davranmalarını
 4. Ömer Seyfettin’le Sait Faik’i yeterince tanımamalarını 
 5. Denizin kıyısına erkekler kadar uğramamaları  

5.Yazar,Hülya’nın hangi yönüne bakarak köylü şivesinden kurtulamadığına kanaat getirmektedir?

 1. Cümleleri yanlış kurmasına bakar.
 2.  Konuşurken vurgu ve tonlamaları yanlış yapar.   
 3.   Kurduğu cümleler açık ve duru değildir.
 4. Sözcükleri ve ünlemleri söyleyiş şeklinden     
 5. Cılız tonda ve kekeç  konuşmasına bakar.

6.Metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 1. Eğitimde kalite sorunu vardır.
 2. Yeni nesil, kültüründen kopuk yetişiyor.
 3. Okula eğitim dışında başka amaçlar için gidenler yoktur.
 4. Sait Faik, balık yemeyi çok seviyor.
 5. Bazı şairlerimiz, maddi açıdan pek rahat geçinemiyor.

7.Aşağıda,yukarıdaki metinde geçen  deyimlerin açıklamaları verilmiştir.Hangi seçenekteki açıklamanın karşılığı olan  deyim metinde kullanılmamıştır?                    

 1. Okumak için yıllarca çalışmak
 2.  Hiçbir iş yapmamak, çok nazlı olmak
 3. “Yerin dibine batsın, ölsün, kahrolsun."
 4. Değerce ondan çok geride kalmak,kimse bu konuda ona yetişemez.

 e.  Aramadan, kolayca(bulunan,elde edilen)

8.Aşağıdakilerden hangisi öykünün asıl unsurlarından değildir?

a.Ders verme         b.Vak’a   c.Kişi kadrosu    d.Mekan         e.Zaman

9. Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında durum(kesit) hikayesinin temsilcileri arasında yer almaz?

a.Tarık Buğra       b.Memduh Şevket ESENDAL      c. Refik Halit KARAY       d.Sait Faik ABASIYANIK      e. Haldun TANER

10.Geleneksel hikayenin ilk temsilcisi ve kurucusu      aşağıdakilerden hangisidir?

a.Maupassant   b.Balzac   c.Gogol  d.  Anton Çehov       e.Beydeba 

11.Düzyazı türleri hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 1. Romanda olaylar geniş ve ayrıntılı olarak anlatılır.
 2.  Makalede öne sürülen düşünce ve tez kanıtlanmaya çalışılmaz.
 3. Yazarın, gündelik olayları, özel bir görüşle, güzel bir üslupla, kanıtlama gereği duymadan yazdığı kısa, günübirlik yazılara günce denir.
 4. Eleştiride amaç okura ve yazara yol göstermektir.
 5. Anılar, yaşandığı dönem hakkında bilgi verir.

12.Aşağıdaki romanlardan hangisi töre romanı sayılabilir?

 a.İntibah       b.Karabibik     c.Sergüzeşt    d.Donkişot     e.Suç ve Ceza

13.Türk kültür tarihinde deneme türünün en önemli ismi aşağıdakilerden hangisidir?

 a.İsmail Habib SEVÜK            b.Salah BİRSEL     c.Nurullah ATAÇ  

  d.Ahmet Haşim                        e.Necip Fazıl KISAKÜREK

14. Aşağıda verilen yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

 a.Handan-Halide Nusret Zorlutuna  b.Kuyucaklı Yusuf-Sabahattin Ali             c.Ağrı Dağı Efsanesi-Orhan Kemal d.Küçük Dünyalar-Memduh Şevket           e.Bir Düğün Gecesi-Ayla Kutlu

15. Durum hikayesinin, olay hikayesinden temel farkı nedir?

 1. Kişi kadrosunun daha geniş olması
 2. Belirgin bir olay örgüsünün olmaması
 3. Mekan ve zaman kavramlarının karışık olması
 4. Ders verme amacı taşıması
 5. Kullanılan eşya ve figürlerin daha az olması

16.Aşağıdaki cümlelerin hangisinin noktalaması doğrudur?

 a.Beni sakin,sakin dinledi.     

 b.Manava gidip iki kilo domates,iki kilo biber;bir kilo elma,bir kilo da armut alacaksın.

 c.Okuyucu yazara “Yazmaya nasıl başlarsınız?”diye sordu.

  d. Ahmet’in babası annesi iki sene önce trafik kazasında vefat ettiler.

 e.Lütfen herkes bozuk para versin” diyen biletçiye ters ters baktı.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışlığı yoktur?

 1. Eline geçen bütün paraya kısa zamanda çar çur etti.
 2. Geçen akşam yaptığınız çiy börek pek hoş olmuştu.
 3. Türk hükümeti Kardak krizi üzerine bir deklerasyon yayınladı.
 4. Sağa sola sapmadan bu yolda dostdoğru ilerleyeceksin.
 5. Onun da yaptığı düpedüz sahtekarlıkmış canım.

18.Aşağıdaki eserlerden hangisi, Türk edebiyat tarihinin ilkleri arasında yer almaz?

a.Seyahatname    b.Letâif-i Rivâyât    c.Harnâme     d.Cezmi    e.Yalnızız

19.Fabl yazı türünün, aşağıdaki tekniklerden hangilerinin üzerine kurulduğu söylenebilir?

a.Teşhis-İntak             b.Teşbih-Kişileştirme    c.Tasvir-Geriye dönüş

d.Tezat-Tekerleme     e.Konuşturma-Eğretileme

20.Aşağıdaki maddelerden hangisi bir eleştirmende bulunmaması gereken özelliklerden birisidir?

 1. a.        Sadece uzmanı olduğu konularda  eleştiri yapabilmesi   
 2. b.        Düşünce planına göre eleştiri yapması
 3. c.        Kendini hiçbir ölçüye bağlı hissetmemesi
 4. d.        Eleştireceği eserin ya da yazarın hem olumlu hem de olumsuz yönlerini ortaya koyması
 5. e.           Eleştirisinde objektifliğe özen göstermesi

 

 

                             B a ş a r ı l a r     d i l e r  i z .

 

Zeynettin DEMİREL&Mehmet Şerif CANDEMİR&Burcu SEVİL

                     Dil ve Anlatım Dersi Öğretmenleri

 

 

            2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MİDYAT ANADOLU LİSESİ  12. SINIFLAR  DİL VE ANLATIM  DERSİ 1.DÖNEM ORTAK  3.TEST     İMTİHANI SORULARIDIR          AAAAAAAAA                           12/01/2009                                                                                                                                             

                                                                                                                                                     

 

 

                                         

                                                              CEVAP ANAHTARI

(İLK YEDİ SORUYU YUKARIDAKİ METNE GÖRE CEVAPLAYINIZ.)

1.Yazar, Hülya’nın hangi yönünü eleştirmektedir?

   a.İstediği gibi  çalışmamasını                         b.Gevezelik etmesini  

   c.Kendi kültüründen habersiz yetişmesini    d.İşine geç gelmesini    

  e.Tavsiye ettiği kitapları okumamasını

2.Yazar,Sait Faik’le kendisi arasında nasıl bir ortak yön olduğunu belirtmektedir?

 1. Sait Faik de kendisi gibi kuş eti yemez.         
 2. İkisi de balık kızartmasına bayılırlar.    
 3. Yazar da kahvelerde, köprü altlarında dolaşmaktan zevk alır. 
 4. Her ikisi de gökteki yıldızların azalmasına üzülürler.  
 5. İkisi de bu alemde yalnız ve serserice yaşamaktalar.

3. Bu yazının türü aşağıdakilerden hangisidir?

      a. Öykü    b. Roman     c.Masal     d.Efsane         e.Anı

4.Yazar,kadınların hangi yönünü anlamakta zorlanıyor?

 1. Kültür tarihimizden habersiz büyümelerini   
 2. Kırılgan ve naif bir yapıya sahip olmalarını   
 3. Liseye gitmekte isteksiz davranmalarını
 4. Ömer Seyfettin’le Sait Faik’i yeterince tanımamalarını 
 5. Denizin kıyısına erkekler kadar uğramamaları  

5.Yazar,Hülya’nın hangi yönüne bakarak köylü şivesinden kurtulamadığına kanaat getirmektedir?

 1. Cümleleri yanlış kurmasına bakar.
 2.  Konuşurken vurgu ve tonlamaları yanlış yapar.   
 3.   Kurduğu cümleler açık ve duru değildir.
 4. Sözcükleri ve ünlemleri söyleyiş şeklinden     
 5. Cılız tonda ve kekeç  konuşmasına bakar.

6.Metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 1. Eğitimde kalite sorunu vardır.
 2. Yeni nesil, kültüründen kopuk yetişiyor.
 3. Okula eğitim dışında başka amaçlar için gidenler yoktur.
 4. Sait Faik, balık yemeyi çok seviyor.
 5. Bazı şairlerimiz, maddi açıdan pek rahat geçinemiyor.

7.Aşağıda,yukarıdaki metinde geçen  deyimlerin açıklamaları verilmiştir.Hangi seçenekteki açıklamanın karşılığı olan  deyim metinde kullanılmamıştır?                    

 1. Okumak için yıllarca çalışmak
 2.  Hiçbir iş yapmamak, çok nazlı olmak
 3. “Yerin dibine batsın, ölsün, kahrolsun."
 4. Değerce ondan çok geride kalmak,kimse bu konuda ona yetişemez.

 e.  Aramadan, kolayca(bulunan,elde edilen)

8.Aşağıdakilerden hangisi öykünün asıl unsurlarından değildir?

a.Ders verme         b.Vak’a   c.Kişi kadrosu    d.Mekan         e.Zaman

9. Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında durum(kesit) hikayesinin temsilcileri arasında yer almaz?

a.Tarık Buğra       b.Memduh Şevket ESENDAL      c. Refik Halit KARAY       d.Sait Faik ABASIYANIK      e. Haldun TANER

10.Geleneksel hikayenin ilk temsilcisi ve kurucusu      aşağıdakilerden hangisidir?

a.Maupassant   b.Balzac   c.Gogol  d.  Anton Çehov       e.Beydeba 

11.Düzyazı türleri hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 1. Romanda olaylar geniş ve ayrıntılı olarak anlatılır.
 2.  Makalede öne sürülen düşünce ve tez kanıtlanmaya çalışılmaz.
 3. Yazarın, gündelik olayları, özel bir görüşle, güzel bir üslupla, kanıtlama gereği duymadan yazdığı kısa, günübirlik yazılara günce denir.
 4. Eleştiride amaç okura ve yazara yol göstermektir.
 5. Anılar, yaşandığı dönem hakkında bilgi verir.

12.Aşağıdaki romanlardan hangisi töre romanı sayılabilir?

 a.İntibah       b.Karabibik     c.Sergüzeşt    d.Donkişot     e.Suç ve Ceza

13.Türk kültür tarihinde deneme türünün en önemli ismi aşağıdakilerden hangisidir?

 a.İsmail Habib SEVÜK            b.Salah BİRSEL     c.Nurullah ATAÇ  

  d.Ahmet Haşim                        e.Necip Fazıl KISAKÜREK

14. Aşağıda verilen yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

 a.Handan-Halide Nusret Zorlutuna  b.Kuyucaklı Yusuf-Sabahattin Ali             c.Ağrı Dağı Efsanesi-Orhan Kemal d.Küçük Dünyalar-Memduh Şevket           e.Bir Düğün Gecesi-Ayla Kutlu

15. Durum hikayesinin, olay hikayesinden temel farkı nedir?

 1. Kişi kadrosunun daha geniş olması
 2. Belirgin bir olay örgüsünün olmaması
 3. Mekan ve zaman kavramlarının karışık olması
 4. Ders verme amacı taşıması
 5. Kullanılan eşya ve figürlerin daha az olması

16.Aşağıdaki cümlelerin hangisinin noktalaması doğrudur?

 a.Beni sakin,sakin dinledi.     

 b.Manava gidip iki kilo domates,iki kilo biber;bir kilo elma,bir kilo da armut alacaksın.

 c.Okuyucu yazara “Yazmaya nasıl başlarsınız?”diye sordu.

  d. Ahmet’in babası annesi iki sene önce trafik kazasında vefat ettiler.

 e.Lütfen herkes bozuk para versin” diyen biletçiye ters ters baktı.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışlığı yoktur?

 1. Eline geçen bütün paraya kısa zamanda çar çur etti.
 2. Geçen akşam yaptığınız çiy börek pek hoş olmuştu.
 3. Türk hükümeti Kardak krizi üzerine bir deklerasyon yayınladı.
 4. Sağa sola sapmadan bu yolda dostdoğru ilerleyeceksin.
 5. Onun da yaptığı düpedüz sahtekarlıkmış canım.

18.Aşağıdaki eserlerden hangisi, Türk edebiyat tarihinin ilkleri arasında yer almaz?

a.Seyahatname    b.Letâif-i Rivâyât    c.Harnâme     d.Cezmi    e.Yalnızız

19.Fabl yazı türünün, aşağıdaki tekniklerden hangilerinin üzerine kurulduğu söylenebilir?

a.Teşhis-İntak             b.Teşbih-Kişileştirme    c.Tasvir-Geriye dönüş

d.Tezat-Tekerleme     e.Konuşturma-Eğretileme

20.Aşağıdaki maddelerden hangisi bir eleştirmende bulunmaması gereken özelliklerden birisidir?

 1. a.        Sadece uzmanı olduğu konularda  eleştiri yapabilmesi   
 2. b.        Düşünce planına göre eleştiri yapması
 3. c.        Kendini hiçbir ölçüye bağlı hissetmemesi
 4. d.        Eleştireceği eserin ya da yazarın hem olumlu hem de olumsuz yönlerini ortaya koyması
 5. e.           Eleştirisinde objektifliğe özen göstermesi

 

 

                             B a ş a r ı l a r     d i l e r  i z .

 

Zeynettin DEMİREL&Mehmet Şerif CANDEMİR&Burcu SEVİL

                     Dil ve Anlatım Dersi Öğretmenleri

 

     CEVAPLAR

 

 1.  C
 2. E
 3. A
 4. B
 5. D
 6. C
 7. B
 8. A
 9. C
 10. A
 11. B
 12. C
 13. C
 14. B
 15. B
 16. B
 17. E
 18. E
 19. A
 20. C

 

       

 

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam121
Toplam Ziyaret3705030
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.477332.6074
Euro34.596434.7351
Takvim