• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/halilakpinar
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
  • https://www.twitter.com/halilakpinar
  • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
  • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

9. DİL VE ANLATIM 3. SINAVI

9. SINIFLAR DİL VE ANLATIM DERSİ 3. SINAVI

Adı soyadı:                                 

Sınıf ve no:             

1-Yarı yolda unuttular haberi.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu dizedeki ses olayı vardır?

A)Altında türküler düzdüğüm ağaç
B)Açtın dertlerini, kanattın beni
C)Kırık kanatlarla döndüler geri
D)Su gibi akardı adın dillerde
E)Gözlerde bakışlar böyle değildi

2-Aşağıdakilerin hangisinin yükleminde ünlü düşmesi vardır?

A)Birbirlerini hiç göremiyorlardı.
B)Bu kepçe , o çukuru doldurabilir.
C)Yerden ancak bir karış yükseldi.
D)Karanlıkta el yordamıyla ilerledim.
E)Üç puan aslında bizim hakkımızdı.

3.Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükte iki yapım eki vardır?

A)Anısız askerlik duymadım hiç.
B)Acısız çekim önemlidir dişçilikte.
C)Yaşlandığımdan, ağrısız günüm yok.
D)Isısız pişirme yöntemi olabilir mi?
E)Ayısız kalan çingene şaşırmıştı.

4.  Aşağıdaki söz gruplarından hangisi aynı kökten türememiştir?

   A) savurgan - savcı - savruk  

B) Bencil - benlik - benimsemek

C) çevre - çeviri – çevirmen   

D) yazar - yazıcı - yazgı

   E) görüş - görücü - görgü

5. İçeri giren adam, herkesi selamladı.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) bu cümledeki göreviyle kullanılmıştır?

A) Artık onunla görüşmek, onun yüzünü görmek istemiyorum.

B) Bu kitap, birçok temel bilgi konusunda okuyucuyu aydınlatıyor.

C) Turnalar süzülüyor, alçalıp yükseliyordu.

D) Evet, dedi ve bizimle hareket etmeye karar verdi.

E) Ispanağı, lahanayı bir de kerevizi hiç sevmez.

6. “Başkasını dinlerken ‘’belki’’ye takılan insan, kendi doğrularından birazını reddetmiş demektir.”Aşağıdakilerin hangisi, bu tümcede anlatılmak istenenlerden hangisine  en yakındır?

A) Başkasını dinleyen kişi anlatılanların bir bölümüne katılır, bir bölümüne katılmaz.

B) Bir dinleyici, kendisine sunulan her doğruyu kuşkuyla karşılamalıdır.

C) Dinlediğimiz şeyler kimi zaman bize inandırıcı görünebilir.

D) Başkasını dinlerken aynı şeyler için ‘’olabilir’’ diyen insan, kendi doğrularından kuşkulanmaya başlar.

E) “Belkiler’’ yeni doğrulara açılan kapıdır.

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konmalıdır?

A) Ne zaman bitecek bu sorunlar, öğretmenim

B) Sevimli mi sevimli bir öğrenciydi

C) Canım sıkıldı mı kitap okurum

D) Neden konuşmuyorsun, anlamıyorum

   E) Sana niçin hayır dediğini bilmiyorum

 8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “-ki”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık vardır?

A) Gece oldu mu bir seviniyorum ki

     Duvarlara gölgeniz düşüyor

B) Bileceksin ki geçmiş sevgilerdir

     Her akşam güneşle beraber batan

C) Zuhal halkası mıdır boynunuzda ki

     Kim bilir kaç milyar ışık yılı uzaktasınız

D) Nice insanlar gördüm ki ben

     Dudaklarında en bayağı şarkılar

E) Tut ki bütün renkler senin mavi kırmızı

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır?

A) Bu söylediklerin başlı başına bir konudur.

B) Yazılan her kitap, başyapıt özelliği kazanamaz.

C) Takımlar bugün başa baş mücadele etti.

D) Sizin başvurunuz da kabul edilmedi.

E) Bu haber baş kente bomba gibi düştü.

10. Her ömür, o insanın mücadelelerinin tarihidir.Bu tarihin hiçbir anında “tarih tekerrürden (tekrar) ibaret” olamaz.

  Bu tümceye anlamca en yakın tümce aşağıdakilerden hangisidir?

 A) İnsanların çoğu ömürleri buyunca birçok olumsuzlukla mücadele etmiştir.

 B) Yaşam, insanlara bağışlanmış benzersiz bir armağandır.

 C) Ömür, bir tarihtir; bu tarihin tarihçisi de insandır.

D) Yaşam, bir anı bile diğerininkine benzemeyen mücadeleler tarihidir.

E) Bir insanın ömrü, başkasınınkine asla benzemez.

11.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde virgül yanlış kullanılmamıştır?
A) Çocuk topa doğru koştu, koştu ve vurdu.
B) Milletin, derdini anlatabileceği bir yer yok.
C) Mevsimler yas, tutsun çöller ağlasın.
D) İki avucunu da yüzüne kapadı, kısa ve keskin, bir çığlık kopardı.
E) Bir günde elimden bu, güzel şeyi koparıp aldılar

 12. Adaşım olan şu ufacık çocuğun büyümüş de küçülmüş tavırları karşısında insan, hayrete düşmeden edemiyor.

Bu cümlede kaç sözcükte ünsüz düşmesi vardır?

A)1          B)2         C)3         D)4          E)5

 

13. Herkes aslında yalnızdır ve herkes anlaşılmak ister. Ama hiçbir zaman bir başkasını tümüyle anlayamayız. Hepimiz bizi çok seven kişilere bile bir parça yabancı kalırız. Başkalarına karşı acımasız olanlar, güçsüzlerdir. Sevecenlik yalnız güçlülerden beklenebilir. Korkmayı bilmeyen, korkanı da anlayamaz. Zaten çoğu zaman büyümeyi de bilmeyiz, yalnızca boyumuz uzar. Mutluluğa ancak beynimizi ve yüreğimizi birbirine ekleyerek kendimizi anladıktan sonra insanları da anlamaya çalışarak ulaşabilir

Bu parçaya göre insanı mutluluğa götüren yol, aşağıda-kilerden hangisi olamaz?

A) İnsanları sevebilmek   

B) Aklı ve sevgiyi kaynaştırabilmek

C) Sevecen olabilmeyi öğrenmek     

D) Çocuk kalabilmek

E) Güçsüzleri anlayabilmek

14. Türk Dil Kurumu hangi tarihte kurulmuştur?

A. 1923              B. 1925             C. 1926               D. 1928              E. 1932 

15. Türkçe aşağıdaki dil ailelerinden hangisine aittir?

A. Hint-Avrupa Dil Ailesi B. Hami-Sami Dil Ailesi             C. Çin-Tibet Dil Ailesi      D. Bantu Dil Ailesi                        E. Ural-Altay Dil Ailesi

16.Türkçenin ilk yazılı örnekleri hangi döneme aittir?

A. İlk Türkçe   B. Ana Türkçe   C. Eski Türkçe      D. Batı Türkçesi      E. Kuzey-Doğu Türkçesi

17. Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili kelimelerden hangisi diğerlerinden farlı bir yapım eki almıştır?
A) Onun da bu kasabalı olduğunu öğrenince şaşırmıştım.
B) Adam buğulu gözlerle dışarı çıktı.
C) Meraklı bakışlarla babasını seyrediyordu.
D) Kapalı yerlerde sigara içmek yasaklanmış.
E) Parka, güneşli bir gün olursa gideriz.

 

18. Her sabah öğretmenimiz ( ) "Çocuklar ( ) oyun hakkınızdır ( ) ama çalışmak da görevinizdir ( )" derdi.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (:) (!) (,) (!) B) (:) (,) (,) (.)
C) (;) (!) (.) (:)             D) (,) (,) (;) (!)
E) (:) (,) (;) (!)

19. SORU.7) " Türkçe'de yapım ve çekim ekleri sözcüğün son hecesine göre uyuma girer"
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcük aldığı ek bakımından büyük ünlü uyumuna uymamaktadır?
A) Yarınki toplantıya sen de katılacak mısın?
B) Geceleyin oturup bütün işleri bitirdim.
C) Gelirken seninle ilgili de bir şeyler düşündüm.
D) İyi konuşuyorsun ama bu birinci gelmene yeterli değil.
E) Acımtırak bir meyve yiyip midemi bozdum.

20. "Ağacın dalı karnına batmasın mı?" Cümlesindeki altı çizili sözcüklerdeki ses olaylarının ikisinin de örneklendiği cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bu sabah ağzım kurudu.
B) Çoğu boksörün alnında çatlama vardı.
C) Yeliz babasına oyuncak aldırmıştı.
D) Topa vurmaktan Onur'un elbisesi eskimişti.
E) Balıkçı ağlarını denize atmıştı.

21. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük birden çok yapım eki almıştır?

A) Filiz veririz mavi güneşli günlere.
B) Yaşayacağım günler henüz bitmedi, inan.
C) Biliyorum  , ölümün yüzü soğuktur.
D) Çocukluğun anılarıyla şenlenir içim.
E) Eski gözlüğüm çocuklara kalsın.

22. ) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "başkasının görüşüne katılma" anlamı vardır?
A) Şiirimizde birçok eğilimler var olduğu görüşünü dikkate almalıyız.
B) Bu durum yazarın da ifade ettiği gibi çağdaş bir zorunluluktur.
C) Daha çok okulların ve öğretmenlerin hedef alındığı görüşündeyim.
D) Sanatın toplumsal amaçları gerçekleştirecek bir araç olduğu görüşüne katılamıyorum.
E) Ülkelerin sanat yoluyla yakınlaşacaklarına inanıyorum.

23.Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerden hangisinde ses değişikliği olmamıştır?
A) İlerdeki günlerde hava sıcaklığı artacakmış.
B) Çocuğun nereye gittiğini kimse bilmiyormuş.
C) Nerde yaşarsa yaşayalım, bu kurallara uyacağız.
D) Sürücü kursuna kaydolmak için dahi diploma isteniyor.
E) Emir'i bu turnuvaya götüreceklerini söylemiş.

24. "Kendimi bildim bileli onlar bu evde oturur."
Altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

a)O, alışkanlıklarına bağlı bir kimsedir
b)Çocukluğumda bu tür oyunları hiç oynayamadım.
c)Onun bize gerçeği söylediğine inanıyorum.
d)Sizinle ilk karşılaştığım günü hiç unutamıyorum.
e)Bu köy öteden beri balıkçılıkla geçinir.

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemeyi oluşturan sözcükler tek başına kullanılmaz?
a)Yalan yanlış bilgilerle doğru bir karar veremezsin.
B)Karşıdan güçlü kuvvetli görünüyordu
c)Mırın kırın etme de olanları anlat
d)Aradan aşağı yukarı on yıl geçti.
e)İngilizce'yi şöyle böyle bilir

 

 

A

B

C

D

E

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam47
Toplam Ziyaret3717205
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.171532.3004
Euro34.902035.0419
Takvim