• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/halilakpinar
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
  • https://www.twitter.com/halilakpinar
  • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
  • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

KİMYA DERSİ LİSE 12. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS

…………………… ANADOLU LİSESİ 2014–2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

KİMYA DERSİ LİSE 12. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

SÜRE

 

 

K   A   Z   A   N   I   M   L   A   R

 

 

K   O    N    U    L    A    R

 

ÖĞRENME-ÖĞRETME

YÖN. TEKNİK

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOL.

ARAÇ ve GER.

DEĞERLEN

DİRME

Ay

Hafta

Saat

E Y L Ü L

3

 

1

 

 

 

2

 

1.Evrende elementler ile ilgili olarak öğrenciler;

1.1. Hafif elementlerin oluşumunu, evrenin başlangıcı sayılan “büyük patlama” teorisi ile açıklar.

1.2. Evrendeki elementlerin bolluk oranlarını, büyük patlama teorisi ve yıldızlarda ağır element oluşumu ile ilişkilendirir.

1.3. Yer kabuğundaki element bolluk oranları ile dünyanın kozmik geçmişi arasında ilişki kurar.

1.4. Yer kabuğunda yüksek oranda bulunan bileşiklerin oluşumunu elementlerin bolluk oranları ile ilişkilendirir.

 

ÜNİTE 1: ELEMENTLERİN KİMYASI

 

1.1 Evrende Ve Dünyada Elementler

Araştırma tartışma

Soru-cevap anlatım

Ders kitabı (MEB) – Bilgisayar – CD (animasyon ve video)- Projeksiyon- Yaprak test - İnternet

 

 

4

 

1

 

 

2

2.Elementlerin elde ediliş yöntemleri ile ilgili olarak öğrenciler;

2.1. Mineral ve cevher kavramlarını karşılaştırır.

2.2. Kömürle indirgeyerek metal elde etme yöntemini tepkimeleriyle örneklendirir.

2.3. Hidrojenle indirgeme yönteminin tercih edildiği durumlara örnekler verir.

2.4. Aktif bir metal kullanarak indirgeme yöntemiyle başka bir metal üretiminin hangi durumlarda gerekli olduğunu açıklar.

2.5. Elektroliz ile metal üretimine örnekler verir.

1.2 Elementler Nasıl Elde Edilir?

Soru-cevap anlatım-tartışma problem çözümü

 

E K İ M

 

1

 

1

 

 

2

3.Alaşımlar ile ilgili olarak öğrenciler;

3.1. Element özelliklerinin ıslahını alaşım temelinde açıklar.

3.2. Alaşımları sınıflandırıp örnekler verir.

3.3. Yaygın alaşımların özelliklerini bileşimleri ve kullanım alanları ile ilişkilendir

1.3 Alaşımlar

Soru-cevap-anlatım-tartışma-problem çözümü

 

2

1

 

2

4.Hidrojen elementi ile ilgili olarak öğrenciler;

4.1. Laboratuvarda ve endüstride hidrojen elde etme yöntemlerini karşılaştırır.

4.2. Hidrojenin kimyasal ve fiziksel özellikleriyle kullanım alanlarını ilişkilendirir.

1.4 Hidrojen

 

3

1

 

 

 

2

5. Alkali ve toprak alkali metalleri ile ilgili olarak öğrenciler;

5.1. Alkali ve toprak alkali metallerin doğal kaynaklarını sıralar.

5.2. Alkali ve toprak alkali metallerin kimyasal özelliklerini açıklar.

5.3. Alkali ve toprak alkali metallerin genel elde ediliş yöntemlerini örneklerle açıkl

5.4. Alkali ve toprak alkali metallerin kullanım alanlarına örnekler verir.

1.5 Alkaliler Ve Toprak 

Alkaliler

Soru-cevap anlatım-tartışma

 

4

 

1

 

 

 

2

 

6. 3A grubu (13. grup) elementleri ile ilgili olarak öğrenciler;

6.1. 3A grubu elementlerinin ortak özelliklerini, atomlarının elektron dizilimleri ile ilişkilendirir. 6.2. Bor elementinin doğal minerallerini tanır.

6.3. Bor bileşiklerinin özelliklerini, kullanım alanlarını ve Türkiye için önemini açıklar.

6.4. Alüminyumun üretim yöntemlerini irdeler; metalin ve alaşımlarının özellikleri ile kullanım alanlarını ilişkilendirir.

6.5. Yaygın alüminyum bileşiklerini ve kullanım alanlarını betimler

1.6 Toprak Grubu Elementleri

Araştırma – tartışma

Soru-cevap-anlatım-problem çözümü

 

 

 

 

 

 

 

…………………… ANADOLU LİSESİ 2014–2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

KİMYA DERSİ LİSE 12. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

SÜRE

 

 

K   A   Z   A   N   I   M   L   A   R

 

 

K   O    N    U    L    A    R

 

ÖĞRENME-ÖĞRETME

YÖN. TEKNİK

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOL.

ARAÇ ve GER.

DEĞERLEN

DİRME

Ay

Hafta

Saat

EKİM

 

5

 

1

 

 

 

 

 

2

7.4A grubu (14. grup) elementleri ile ilgili olarak öğrenciler;

7.1. Karbon allotroplarının bağ yapılarını karşılaştırır; kullanım alanlarına örnekler verir.    

7.2. Nanoteknolojide önemli olan karbon nanotüplerinin malzeme bilimi açısından önemini, yapısı ile ilişkilendirir.

7.3. Karbon oksitlerinin, karbonik asitin ve karbonatların özellikleri ile doğadaki ve hayattaki işlevlerini açıklar.

7.4. Silisyumun doğal bileşiklerinin yapılarını, özellikleri ve kullanım alanları ile ilişkilendirir.

7.5. Yarı iletkenliği metalik iletkenlik ile karşılaştırır.

7.6. Silisyumun ileri teknoloji açısından önemini irdeler.

7.7. Yarı iletkenlerde doplama (doping) kavramını ve doplamanın diyot, transistör gibi temel elektronik bileşenlerin çalışmasındaki önemini açıklar.

1.7. 4A Grubu Elementleri

Atatürk’ün Cumhuriyete ve Demokrasiye verdiği önem

Soru-cevap-anlatım-tartışma-problem çözümü

Ders kitabı (MEB) – Bilgisayar – CD (animasyon ve video)- Projeksiyon- Yaprak test - İnternet

 

K A S I M

 

1

 

1

 

 

 

 

 

2

 

8. 5A grubu (15. grup) elementleri ile ilgili olarak öğrenciler;

8.1. Azot molekülünün yapısını özellikleri ve kullanım alanları ile ilişkilendirir.

8.2. Azotun farklı yükseltgenme basamaklarında bulunduğu bileşiklerine örnekler verir.

8.3. Azot oksitlerinin oluşumunu ve çevre için zararlı etkilerini tartışır.

 

1.8    5A Grubu Elementleri

Soru-cevap-anlatım-tartışma-problem çözümü

 

2

1

 

 

 

 

2

 

9. 6A grubu (16. grup) elementleri ile ilgili olarak öğrenciler;

9.1. Laboratuvarda ve endüstride oksijen üretim yöntemlerini açıklar.

9.2. Oksijen elementinin kullanım alanlarına örnekler verir.

9.3. Oksit tiplerini ve sınıflandırma esaslarını açıklar.

9.4. Ozonun molekül yapısı ile özellikleri ve kullanım alanları arasında ilişki kurar.

9.5. Atmosferdeki ozonun oluşumunu ve çevre açısından önemini açıklar.

 

1.9    Kalkojenler

(6A Grubu Elementleri)

 

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA
Atatürk'ün "Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir" özdeyişi

Soru-cevap-anlatım-tartışma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………… LİSESİ 2014–2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

KİMYA DERSİ LİSE 12. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

SÜRE

 

 

K   A   Z   A   N   I   M   L   A   R

 

 

K   O    N    U    L    A    R

 

ÖĞRENME-ÖĞRETME

YÖN. TEKNİK

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOL.

ARAÇ ve GER.

DEĞERLEN

DİRME

Ay

Hafta

Saat

K A S I M

3

1

 

 

 

 

2

 

10. Halojenler ile ilgili olarak öğrenciler;

10.1.Halojenlerin başlıca doğal bileşiklerinin ad ve formüllerini eşleştirir.

10.2. Halojenlerin elde ediliş yöntemlerini ve kullanım alanlarını açıklar.

10.3.Önemli halojen bileşiklerinin özellikleri ile kullanım alanları arasında ilişki kurar.

 

1.10   Halojenler

(7A Grubu Elementleri)

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ
ATATÜRK’ÜN "HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR FENDİR" özdeyişi 

1. YAZILI YOKLAMA

Araştırma – tartışma

Soru-cevap-anlatım

Ders kitabı (MEB) – Bilgisayar – CD (animasyon ve video)- Projeksiyon- Yaprak test - İnternet

 

 

4

 

1

 

 

 

2

 

11. Önemli geçiş elementleri ile ilgili olarak öğrenciler;

11.1.Önemli demir cevherlerini ve bunlardan ham demir üretim yöntemini açıklar.

11.2.Çelik üretiminde oksijenin ve katkı metallerinin rollerini irdeler.

 

1.11    Geçiş Elementleri

Soru-cevap-anlatım-tartışma-problem çözümü

 

ARALIK

 

1

1

 

 

 

2

 

1.Organik bileşikler ile ilgili olarak öğrenciler;

1.1. Organik bileşik kavramının tarihsel kökenini açıklar.

1.2. En basit formül ve molekül formülü kavramlarını ayırt eder.

1.3. Element yüzdelerinden çıkarak en basit formülleri bulur.

1.4. En basit formülü ve mol kütlesini kullanarak molekül formülünü belirler.

1.5. Doymuş hidrokarbonların ad ve formüllerini eşleştirir.

 

ÜNİTE 2: ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ

 

2.1    Organik Bileşikler

 

2

1

 

 

2

 

2. Organik bileşiklerin formülleri ile ilgili olarak öğrenciler;

2.1. Karbon atomunun bağ yapma özelliklerini diğer elementlerle karşılaştırır.

2.2. Moleküllerin Lewis formüllerini yazar.

2.3. Rezonans ve tautomeri kavramlarını örnekler üzerinde açıklar.

 

2.2    Organik Bileşiklerin

         Formülleri

Soru-cevap-anlatım-tartışma

 

3

1

 

 

 

2

3. Hibritleşme ve molekül geometrisi ile ilgili olarak öğrenciler;

3.1. Moleküllerin Lewis formüllerinden, merkez atomu orbitallerinin hibritleşme tipini tahmin eder.

3.2. Değerlik katmanı elektron çiftleri itme kuramını (VSEPR) kullanarak basit moleküllerin geometrilerini tahmin eder.

3.3. Merkez atomunun bağımsız orbitallerinden hibrit orbitallerin oluşması sürecini örnekler üzerinde açıklar.

2.3   Hibritleşme ve Molekül Geometrisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………… ANADOLU LİSESİ 2014–2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

KİMYA DERSİ LİSE 12. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

SÜRE

 

 

K   A   Z   A   N   I   M   L   A   R

 

 

K   O    N    U    L    A    R

 

 

ÖĞRENME-ÖĞRETME

YÖN. TEKNİK

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOL.

ARAÇ ve GER.

DEĞERLEN

DİRME

Ay

Hafta

Saat

A R A L I K

4

1

 

 

 

 

 

2

 

3.4. Karbonun çoklu bağ yaptığı bileşiklerde bağ tiplerini hibrit orbitallerle ilişkilendirir.

3.5. Moleküllerde merkez atomunun hibritleşme tipi ile molekül geometrisi arasında ilişki kurar.

 

2.3   Hibritleşme ve Molekül Geometrisi

Soru-cevap-araştırma-anlatım-tartışma

Ders kitabı (MEB) – Bilgisayar – CD (animasyon ve video)- Projeksiyon- Yaprak test - İnternet

 

O C A K

1

1

 

 

 

2

4. Organik bileşiklerde fonksiyonel gruplar ve adlandırma ile ilgili olarak öğrenciler; 

4.1.  Yaygın fonksiyonel grupların ad ve formüllerini eşleştirir.

4.2.  Organik bileşik grup adlarını fonksiyonel gruplarla ilişkilendirir.

4.3.  Tek bir fonksiyonel grup taşıyan zincir ve halka yapılı basit organik bileşiklerde numaralama sistemi ile adlandırma yapar.

2.4. Organik Bileşiklerde Fonksiyonel Gruplar ve Adlandırma

4.1 Fonksiyonel gruplar ve adlandırma

Soru-cevap-araştırma-anlatım-tartışma

 

2

1

 

 

 

2

4.4.  Birden çok fonksiyonel grup içeren bileşikleri adlandırır.

4.5.  Organik moleküllerin basit iskelet formüllerini açık yapıları ile ilişkilendirir.

2.4. Organik Bileşiklerde Fonksiyonel Gruplar ve Adlandırma

4.2 Birden çok fonksiyonel grup içeren bileşiklerin adlandırılması

4.3 İskelet (çizgi-bağ) formülü

3

1

 

 

2

5.  Organik bileşiklerde izomerlik ile ilgili olarak öğrenciler; 

5.1.  Kapalı molekül formülleri aynı özellikleri çok farklı olan bileşiklere örnekler verir.

5.2.  Yapısal izomerlik tiplerini örnekleriyle açıklar.

2.5. Organik Bileşiklerde İzomerlik

5.1 Organik bileşiklerde izomerlik

2. YAZILI YOKLAMA

Soru-cevap-araştırma-anlatım-tartışma

 

4

1

 

2

5.3.  Üç boyut izomerliği (stereoizomerlik) tiplerini örnekleriyle açıklar.

2.5. Organik Bileşiklerde İzomerlik

5.1 Organik bileşiklerde izomerlik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………… ANADOLU LİSESİ 2014–2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

KİMYA DERSİ LİSE 12. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

SÜRE

 

 

K   A   Z   A   N   I   M   L   A   R

 

 

K   O    N    U    L    A    R

 

 

ÖĞRENME-ÖĞRETME

YÖN. TEKNİK

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOL.

ARAÇ ve GER.

DEĞERLEN

DİRME

Ay

Hafta

Saat

Ş U B A T

2

1

 

 

2

1.  Organik redoks tepkimeleri ile ilgili olarak öğrenciler; 

1.1. Organik bileşiklerde karbon atomlarının yükseltgenme basamağını belirler.  1.2. Wurtz tipi tepkimeleri denkleştirir.

3. ÜNİTE: ORGANİK REAKSİYONLAR

3.1. Organik Redoks Tepkimeleri

1.1 Organik Redoks Tepkimeleri

 

 

Araştırma – tartışma

Soru-cevap-anlatım

Ders kitabı (MEB) – Bilgisayar – CD (animasyon ve video)- Projeksiyon- Yaprak test - İnternet

 

3

1

 

2

1.3. Alkollerin ve aldehitlerin yükseltgenmelerine örnekler verir.

1.4. Organik bileşiklerin yanma özelliklerini, karbonun yükseltgenme sayısı temelinde açıklar.

3.1. Organik Redoks Tepkimeleri

1.1 Organik Redoks Tepkimeleri

 

4

1

 

 

 

2

2.  Yer değiştirme (sübstitüsyon) tepkimeleri ile ilgili olarak öğrenciler; 

2.1. Radikaller üzerinden yürüyen sübstitüsyon tepkimelerine örnekler verir.

2.2. Yer değiştiren grupların nükleofilik/elektrofilik özelliklerini yapıları ile ilişkilendirir.

2.3. Elektrofilik sübstitüsyon tepkimelerine örnekler verir.

3.2. Yer Değiştirme (Sübstitüsyon) Tepkimeleri

2.1 Radikaller üzerinden yürüyen yer değiştirme tepkimeleri

2.2 Elektrofilik yer değiştirme tepkm.

 

Soru-cevap-anlatım-tartışma-problem çözümü

 

M A R T

1

1

 

 

2

2.4. Nükleofilik sübstitüsyon tepkimelerine örnekler verir.

2.5. Alifatik ve hoş kokulu hidrokarbonlarda halojen sübstitüsyonu tepkimelerini karşılaştırır.

2.6. Benzen halkasında sübstitüsyonun konumunu halkadaki mevcut grubun türü ile ilişkilendirir.

3.2. Yer Değiştirme (Sübstitüsyon) Tepkimeleri

2.3 Nükleofilik yer değiştirme tepkm.

2.4 Benzen halkasına ikinci bir grubun bağlanması

2

1

 

 

 

2

3. Katılma tepkimeleri ile ilgili olarak öğrenciler;

3.1. Doymamış hidrokarbonlarda elektrofilik katılmalara örnekler verir.

3.2. Doymamış hidrokarbonlarda radikaller üzerinden yürüyen tepkimelere örnekler verir.

3.3. Katılma Tepkimeleri

3.1 Katılma tepkimeleri

3.2 Elektrofilik katılma tepkimeleri

 

Soru-cevap-anlatım-tartışma-problem çözümü

 

3

1

 

 

2

4. Organik bileşiklerde ayrılma (eliminasyon) tepkimeleri ile ilgili olarak öğrenciler;

4.1. Alkil halojenürlerden HX ayrılması sonucu alken ve alkin oluşumu tepkimelerinin mekanizmasını açıklar.

4.2. Alkollerden H2O ayrılması yolu ile alken oluşumunun mekanizmasını açıklar.

3.4. Ayrılma (Eliminasyon) Tepkimeleri

4.1 Ayrılma tepkimeleri

 

4

1

 

 

2

5. Kondenzasyon tepkimeleri ile ilgili olarak öğrenciler;

5.1. Alkolden eter eldesini reaksiyon mekanizması ile açıklar.

5.2. Ester oluşumunu reaksiyon mekanizması üzerinden açıklar.

5.3. Peptit bağlarının oluşumuna örnekler verir.

5.4. Kondenzasyon polimerleşmesine örnekler verir.

3.5. Kondenzasyon Tepkimeleri

5.1 Kondenzasyon tepkimeleri

5.2 Kondenzasyon polimerleşmesi

Araştırma – tartışma

Soru-cevap-anlatım

 

 

 

 

 

 

…………………… ANADOLU LİSESİ 2014–2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

KİMYA DERSİ LİSE 12. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

SÜRE

 

 

K   A   Z   A   N   I   M   L   A   R

 

 

K   O    N    U    L    A    R

 

ÖĞRENME-ÖĞRETME

YÖN. TEKNİK

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOL.

ARAÇ ve GER.

DEĞERLEN

DİRME

Ay

Hafta

Saat

NİSAN

1

1

 

 

2

 

1. Alkanlar ve alkil halojenürler ile ilgili olarak öğrenciler;

1.1. Alkanların doğada bulunuşuna ve genel elde edilişlerine örnekler verir.

1.2. Alkanların fiziksel özelliklerini moleküller arası çekim kuvveti temelinde açıklar.

1.3. Alkil halojenürlere örnekler verir.

 

ÜNİTE 4: ORGANİK BİLEŞİK SINIFLARI

 

4.1 Alkanlar

Soru-cevap-anlatım-tartışma-problem çözümü

Ders kitabı (MEB) – Bilgisayar – CD (animasyon ve video)- Projeksiyon- Yaprak test - İnternet

 

2

1

 

 

2

 

2. Alkenler ile ilgili olarak öğrenciler;

2.1. Alkenleri sistematik olarak isimlendirir.

2.2. Alkenlerin genel elde edilişlerine örnekler verir.

2.3. Alkenlerin ve haloalkenlerin polimerleşmeleri ile elde edilen endüstriyel ürünlerin özellikleri ile kullanım alanları arasında ilişki kurar.

4.2  Alkenler

 

1. YAZILI YOKLAMA

 

3

1

 

 

2

 

3. Alkinler ile ilgili olarak öğrenciler;

3.1. Alkinleri sistematik olarak isimlendirir.

3.2. Alkinlerin genel elde edilişlerine örnekler verir.

3.3. Endüstride karpit ve asetilen üretimini açıklar.

4.3  Alkinler

Araştırma – tartışma

Soru-cevap-anlatım

 

4

1

 

 

2

4. Alkoller ile ilgili olarak öğrenciler;

4.1. Alkolleri fonksiyonel grup sayısına, konumuna ve bağlı olduğu iskelete göre sınıflandırır.

4.2. Alkolleri sistematik olarak isimlendirir.

4.3. Alkollerin genel elde edilişlerine örnekler verir.

4.4   Alkoller

"Hâkimiyet, Kayıtsız ve Şartsız Milletindir"

5

1

 

 

2

5. Eterler ile ilgili olarak öğrenciler;

5.1. Eterleri sistematik olarak isimlendirir.

5.2. Eterlerin genel elde edilişlerine örnekler verir.

5.3. Eterlerin fiziksel özelliklerini ve kullanım alanlarını molekül yapısı ile ilişkilendirir

4.5. Eterler

Araştırma – tartışma

Soru-cevap-anlatım

 

M A Y I S

1

1

 

 

2

6. Karbonil bileşikleri ile ilgili olarak öğrenciler;

6.1. Karbonil bileşiklerini fonksiyonel grubun konumuna ve bağlı olduğu iskelete göre sınıflandırır.

6.2. Karbonil bileşiklerini sistematik olarak isimlendirir.

4.6. Karbonil Bileşikleri

2

1

 

2

6.3.  Karbonil bileşiklerinin genel elde edilişlerine örnekler verir.

6.4.  Aldehitlerin ve ketonların kimyasal özelliklerini karşılaştırır.

4.6. Karbonil Bileşikleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………… ANADOLU LİSESİ 2014–2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

KİMYA DERSİ LİSE 12. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

SÜRE

 

 

K   A   Z   A   N   I   M   L   A   R

 

 

K   O    N    U    L    A    R

 

ÖĞRENME-ÖĞRETME

YÖN. TEKNİK

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOL.

ARAÇ ve GER.

DEĞERLEN

DİRME

Ay

Hafta

Saat

M A Y I S

3

1

 

 

 

2

7.  Karboksilik asitler ile ilgili olarak öğrenciler;

7.1.  Karboksil grubunun asidik karakterini açıklar.

7.2.  Karboksilik asitleri fonksiyonel grup(ların)  sayısına göre sınıflandırır. 7.3.  Karboksilik asitleri sistematik olarak isimlendirir.

4.7. Karboksilik Asitler

 

Atatürk’ün "Ey Yükselen Yeni Nesil! İstikbal Sizindir" sözünün anlamı

Araştırma – tartışma

Soru-cevap-anlatım

Ders kitabı (MEB) – Bilgisayar – CD (animasyon ve video)- Projeksiyon- Yaprak test - İnternet

 

4

1

 

2

7.4.  Yaygın karboksilik asitlerin formüllerini geleneksel adları ile eşleştirir. 7.5.  Karboksilik asitlerin genel elde edilişlerine örnekler verir.

4.7. Karboksilik Asitler

Soru-cevap-anlatım-tartışma-problem çözümü

 

HAZİRAN

1

1

 

2

8.  Karboksilik asit türevleri ile ilgili olarak öğrenciler;

8.1.  Asit anhidritlerin özelliklerini kullanım alanları ile ilişkilendirir.

8.2.  Açil klorürlerin elde edilişini ve kullanım alanlarını açıklar.

4.8. Karboksilik Asit Türevleri

 

2. YAZILI YOKLAMA

 

2

1

 

 

2

8.3.  Amidlerin özelliklerini yapıları ile ilişkilendirir. 

8.4.  Esterlerin yapı fiziksel özellik ilişkilerine örnekler verir.

4.8. Karboksilik Asit Türevleri

 

 

Not: Kimya dersi yıllık planı talim ve terbiye kurulu başkanlığının 12.09.2011 tarih 132 sayılı 12. Sınıf kimya dersi öğretim programı, TD. 2300 (ödev yönt.),

TD. 2488 (Atatürkçülük konuları) ve TD. 2551 (yıllık plan) sayılı tebliğler dergisinden yararlanılarak yapılmıştır.                                      UYGUNDUR

                       .../09/2014

 

 

 

                               Kimya Öğretmeni                            Kimya Öğretmeni                                                                                                                               …………Anadolu Lisesi Müdürü

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam120
Toplam Ziyaret3718615
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.119632.2483
Euro34.816934.9564
Takvim