• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/halilakpinar
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
  • https://www.twitter.com/halilakpinar
  • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
  • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SINAVI 1 D 2.YAZILI TEST

ÖZEL ASİYE COŞKUN OKULLARI

ALDIĞI PUAN

             9. SINIF           TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI  1. DÖNEM  2. YAZILI SINAVI

   Öğrenci No:                        Adı Soyadı:                                                                          

SORULAR

    1. Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz (10 Puan)

a) Yaşanmış ya da yaşanabilecek olayları kişi, yer ve zaman belirterek anlatıldığı kısa edebi yazılara ………………… denir.

b) Hikayeler ………………… hikayesi  ve …………………. hikayesi olarak ikiye ayrılır.

c) Türkçe dünya dilleri arasında yapı yönüyle ………………………..diller grubunda köken bakımından………………………...dil grubunun içinde yer alır.

     2. Aşağıdaki verilen cümlelerde doğru olanlara “D” yanlış olanlara “Y” yazınız. (10 Puan)

(    ) İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatında sadece hece ölçüsü, İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında ise aruz ölçüsü, kullanılmıştır.

(    ) Türk edebiyatında olay öykücülüğünün en büyük temsilcisi Ömer Seyfettin’dir.

(    ) Bir şiirde aynı ünlülerin tekrarına aliterasyon denir.

(    ) İki mısradan oluşan şiir parçasına beyit denir.

(    ) Bir edebi eser yazıldığı dönemin izlerini taşır.

 

    3. Aşağıdaki kelimelerin köklerini bulunuz ve ne kökü olduğunu yazınız. (10 Puan)

   Uyumalısın       :                                                                Dolap               :

   Ağaçların         :                                                                 Suladıklarımız :

   Bakıcılar          : 

 

 

 Kahraman Bakış Açısı : Kahraman ve olayları anlatan kişi aynıdır

Gözlemci Bakış Açısı : Gözlemci bakış açısında adeta olaylar anlatanın gözünün önünde cereyan ediyormuş gibi bir izlenim vardır.

Hakim / Tanrısal / İlah Bakış Açısı : Hakim bakış açısı olan anlatıcı, hikayelerde kahramanların psikolojik hallerini, akıllarından geçirdiklerini bilir.

    4.   yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki paragraflar hangi bakış açısıyla yazılmıştır yazınız (10 Puan)

Dur gitme, demek istiyordu; ama diyemedi. Arkasından koşup ona yetişmek istedi. Ancak sakat bacağı buna engel oldu. Yıllar önce savaş sırasında bacağını kaybetmiş, Azrail’in elinden iki ay komada kaldıktan sonra kurtulabilmişti.

(                                            )

Babam bazen sabah biz uyurken bazen de gece biz uyurken evden çıkardı. İşten geldiğinde ise çoğu zaman uyur, dinlenirdi. Az kazancıyla ben, kardeşim ve annemden oluşan ailemize bakardı.  (                                          )

 

    5.Aşağıdaki dizelerde kullanılan basit, türemiş ve birleşik kelimeleri gösteriniz. (10 Puan)

Hayattan canlı ölüm, günahtan baskın rahmet          Basit kelimeler:

Beyoğlu tepinirken ağlar Karacaahmet                    Türemiş kelimeler:

                            (Necip Fazıl Kısakürek)                Birleşik kelimeler:

 

 

    6.Aşağıda şiirlerle ilgili istenen bilgileri yazınız. (15 Puan)

Bizim elde bahar olur, yaz olur.                    Durak ve ölçü:
Göller dolu ördek olur, kaz olur.                   Varsa kafiye ve redif:
Sevgi arasında yüz bin naz olur.
Suçumu bağışla, ben sana kurban.

                                (Ercişli Emrah)

 

Her şey akar; su, tarih, yıldız, insan ve fikir        Durak ve ölçü:
Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir        Varsa kafiye ve redif:

                                (Necip Fazıl Kısakürek)

    7.Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük birden çok yapım eki almıştır? (7 Puan)

        A) Ödül, sanatçının son eserine verildi.

        B) Bunları sizin sokaktaki çiçekçiden aldım.

        C) Kapıdaki nöbetçiye sizi sordum.

        D) Yarın tatlıcının önünde görüşürüz.

        E) Köşedeki balıkçıya taze hamsi gelmiş.

 

Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden 
Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak 
Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak 
Sular sarardı yüzün perde perde solmakta 
Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta 

 

    8.Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? (7 Puan)

         A) Ulama   B) Ünsüz yumuşaması   C) Ünlü düşmesi    D) Ünlü daralması   E)Kaynaştırma

 

   9.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım ya da nokta­lama yanlışı yapılmamıştır? (7 Puan)

         A) Avukat Kâmil: "Bilkent'te bir müvekkilim oturuyor ve ben de oraya gidiyorum." demişti.

         B) Avukat Kâmil; "Bilkent'te bir müvekkilim oturuyor ve ben de oraya gidiyorum." demişti.

         C) Avukat Kâmil: "Bilkentte bir müvekkilim oturuyor ve ben de oraya gidiyorum." demişti.

         D) Avukat Kâmil: "Bilkent'te bir müvekkilim oturuyor ve ben de oraya gidiyorum." demişdi.

         E) Avukat Kâmil: "Bilkent'te bir müvekkilim oturuyor ve bende oraya gidiyorum." demişti.

 

       I.    Hikâyelerinde ruh çözümlemelerine ( ) biçim güzelli­ğine önem vermiştir.

      II.   Tüm diğer milletler nasıl ilerliyorsa biz de o yolda ça­lışıp yürüyelim mi ( )

      III.  Atatürk ( ) "Biz, Batı uygarlığını taklitçilik yapalım di­ye almıyoruz." der.

      IV.  Orada evin taş yürekli hanımı ve Arap halayık Teravet'in elinde çok eziyet çeker ( )

    10.Aşağıdakilerden hangisi, bu cümlelerde boş bırakılan yerlere getirilecek noktalama işaretlerinden biri de­ğildir? (7 Puan)

        A) İki nokta         B) Soru işareti          C) Ünlem       D) Nokta               E) Virgül

 

   Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arkadaşlarla İshak Paşa Sarayını görmek için yola çıktık. Yolda giderken bazı arkadaşlar saray ve çevresinin korumaya alınmış, bekçili bir yer olduğunu söylediler. Saraya vardığımızda hayal kırıklığına uğramıştık. Sarayın çevresindeki duvarlar yer yer yıkılmış gedik gedik olmuştu. Kitabeleri okunmayacak kadar kararmış. İçerisini çobanların attığı yiyecek artıkları, naylon poşetler kaplamıştı.
     11.Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangilerine başvurulmuştur? (7 Puan)
        A) Betimleme – Karşılaştırma
        B) Öyküleme – Betimleme
        C) Tartışma – Açıklama
        D) Karşılaştırma – Öyküleme
        E) Açıklama – Örnekleme

           Başarılar dilerim

         Ali İnce

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

ÖZEL ASİYE COŞKUN OKULLARI

ALDIĞI PUAN

             9. SINIF           TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI  1. DÖNEM  2. YAZILI SINAVI

   Öğrenci No:                        Adı Soyadı:                                                                  

CEVAP ANAHTARI

1. Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz (10 Puan)

a) Yaşanmış ya da yaşanabilecek olayları kişi, yer ve zaman belirterek anlatıldığı kısa edebi yazılara HİKAYE denir.

b) Hikayeler OLAY hikayesi  ve DURUM hikayesi olarak ikiye ayrılır.

c) Türkçe dünya dilleri arasında yapı yönüyle EKLEMELİ diller grubunda köken bakımından URAL- ALTAY dil grubunun içinde yer alır.

2. Aşağıdaki verilen cümlelerde doğru olanlara “D” yanlış olanlara “Y” yazınız. (10 Puan)

(  D ) İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatında sadece hece ölçüsü, İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında ise aruz ölçüsü, kullanılmıştır.

(  D ) Türk edebiyatında olay öykücülüğünün en büyük temsilcisi Ömer Seyfettin’dir.

(  Y ) Bir şiirde aynı ünlülerin tekrarına aliterasyon denir.

(  D ) İki mısradan oluşan şiir parçasına beyit denir.

(  D ) Bir edebi eser yazıldığı dönemin izlerini taşır.

 

3. Aşağıdaki kelimeleri köklerini bulunuz ve ne kökü olduğunu yazınız. (10 Puan)

   Uyumalısın       : Uyu-    , Fiil kökü                                   Dolap               : Dol-     , fiil kökü

   Ağaçların         : Ağaç+ ,  İsim kökü                                  Suladıklarımız : Su+     , İsim kökü

   Bakıcılar          : Bak-    ,  Fiil kökü

 

 Kahraman Bakış Açısı : Kahraman ve olayları anlatan kişi aynıdır

Gözlemci Bakış Açısı : Gözlemci bakış açısında adeta olaylar anlatanın gözünün önünde cereyan ediyormuş gibi bir izlenim vardır.

Hakim / Tanrısal / İlah Bakış Açısı : Hakim bakış açısı olan anlatıcı, hikayelerde kahramanların psikolojik hallerini, akıllarından geçirdiklerini bilir.

4.   yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki paragraflar hangi bakış açısıyla yazılmıştır yazınız (10 Puan)

 Dur gitme, demek istiyordu; ama diyemedi. Arkasından koşup ona yetişmek istedi. Ancak sakat bacağı buna engel oldu. Yıllar önce savaş sırasında bacağını kaybetmiş, Azrail’in elinden iki ay komada kaldıktan sonra kurtulabilmişti.

( İLAHİ BAKIŞ AÇISI        )

Babam bazen sabah biz uyurken bazen de gece biz uyurken evden çıkardı. İşten geldiğinde ise çoğu zaman uyur, dinlenirdi. Az kazancıyla ben, kardeşim ve annemden oluşan ailemize bakardı.  (  KAHRAMAN BAKIŞ AÇISI      )

 

5.Aşağıdaki dizelerde kullanılan basit, türemiş ve birleşik kelimeleri gösteriniz. (10 Puan)

Hayattan canlı ölüm, günahtan baskın rahmet       Basit kelimeler: HAYATTAN, GÜNAHTAN, RAHMET, AĞLAR

Beyoğlu tepinirken ağlar Karacaahmet                  Türemiş kelimeler: CANLI, ÖLÜM, BASKIN, TEPİNİRKEN, 

                            (Necip Fazıl Kısakürek)             Birleşik kelimeler:BEYOĞLU, KARACAAHMET

 

 

 

6.Aşağıda şiirlerle ilgili istenen bilgileri yazınız. (15 Puan)

Bizim elde bahar olur, yaz olur.                    Durak ve ölçü: 6+5=11’Lİ HECE ÖLÇÜSÜ
Göller dolu ördek olur, kaz olur.                   Varsa kafiye ve redif: AZ: TAM KAFİYE, OLUR: REDİF
Sevgi arasında yüz bin naz olur.
Suçumu bağışla, ben sana kurban.

                                (Ercişli Emrah)

 

Her şey akar; su, tarih, yıldız, insan ve fikir        Durak ve ölçü: 7+7=14’LÜ HECE ÖLÇÜSÜ
Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir        Varsa kafiye ve redif: KİR: TUNÇ KAFİYE

                               (Necip Fazıl Kısakürek)

7.Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük birden çok yapım eki almıştır? (7 Puan)

A) Ödül, sanatçının son eserine verildi.

B) Bunları sizin sokaktaki çiçekçiden aldım.

C) Kapıdaki nöbetçiye sizi sordum.

D) Yarın tatlıcının önünde görüşürüz. (CEVAP)

E) Köşedeki balıkçıya taze hamsi gelmiş.

 

Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden 
Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak 
Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak 
Sular sarardı yüzün perde perde solmakta 
Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta 

 

8.Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? (7 Puan)

A) Ulama   B) Ünsüz yumuşaması   C) Ünlü düşmesi    D) Ünlü daralması (CEVAP)  E)Kaynaştırma

 

9.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım ya da nokta­lama yanlışı yapılmamıştır? (7 Puan)

A) Avukat Kâmil: "Bilkent'te bir müvekkilim oturuyor ve ben de oraya gidiyorum." demişti. (CEVAP)

B) Avukat Kâmil; "Bilkent'te bir müvekkilim oturuyor ve ben de oraya gidiyorum." demişti.

C) Avukat Kâmil: "Bilkentte bir müvekkilim oturuyor ve ben de oraya gidiyorum." demişti.

D) Avukat Kâmil: "Bilkent'te bir müvekkilim oturuyor ve ben de oraya gidiyorum." demişdi.

E) Avukat Kâmil: "Bilkent'te bir müvekkilim oturuyor ve bende oraya gidiyorum." demişti.

 

       I.    Hikâyelerinde ruh çözümlemelerine ( ) biçim güzelli­ğine önem vermiştir.

      II.   Tüm diğer milletler nasıl ilerliyorsa biz de o yolda ça­lışıp yürüyelim mi ( )

      III.  Atatürk ( ) "Biz, Batı uygarlığını taklitçilik yapalım di­ye almıyoruz." der.

      IV.  Orada evin taş yürekli hanımı ve Arap halayık Teravet'in elinde çok eziyet çeker ( )

10.Aşağıdakilerden hangisi, bu cümlelerde boş bırakılan yerlere getirilecek noktalama işaretlerinden biri de­ğildir? (7 Puan)

A) İki nokta          B) Soru işareti          C) Ünlem (CEVAP)       D) Nokta               E) Virgül

  

11. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arkadaşlarla İshak Paşa Sarayını görmek için yola çıktık. Yolda giderken bazı arkadaşlar saray ve çevresinin korumaya alınmış, bekçili bir yer olduğunu söylediler. Saraya vardığımızda hayal kırıklığına uğramıştık. Sarayın çevresindeki duvarlar yer yer yıkılmış gedik gedik olmuştu. Kitabeleri okunmayacak kadar kararmış. İçerisini çobanların attığı yiyecek artıkları, naylon poşetler kaplamıştı.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangilerine başvurulmuştur? (7 Puan)
A) Betimleme – Karşılaştırma
B) Öyküleme – Betimleme (CEVAP)
C) Tartışma – Açıklama
D) Karşılaştırma – Öyküleme
E) Açıklama – Örnekleme

            Başarılar dilerim

         Ali İnce

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam69
Toplam Ziyaret3717227
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.171532.3004
Euro34.902035.0419
Takvim