• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/halilakpinar
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
  • https://www.twitter.com/halilakpinar
  • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
  • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

12 DİL ANLATIM 1D 3 YAZ

 

 

HACI AHMET ARISOY LİSESİ 2009 – 2010 ÖĞRETİM YILI 1. KANAAT DÖNEMİ

DİL VE ANLATIM 12.SINIFLAR ORTAK SINAV SORULARI

5 OCAK 2010

AD SOYAD :…………………………………… NUMARA :………………………….. SINIF :……………….


1. Hırs, bir geminin yelkenini şişiren yele benzer,çoğu gemiyi batırır, azı da gemiyi olduğu yerde tutar.Voltaire 

 

Bu özdeyişte aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 

A) Ölçü B) Azim C) Cesaret D) Çaba

 

2.Aşağıdakilerden hangisi “fabl” türünün özelliklerinden değildir?

 

A)Ders verme amacı güden öğreti­ci nitelikteki öykülerdir.

B)Kahramanları, bitkiler, cansız varlıklar ve özellikle hayvanlar­dır.

C)Sonunda her zaman bir kıssa­dan hisse vardır.

D)Olmuş ya da olma olasılığı bulu­nan olayları anlatır.

 

3.15. yüzyıl şairi Şeyhi’nin bu eserindeki kişiler, insan huy ve ihtiraslarını simgeleyen eşek ve öküzlerdir. Hikâye manzum­dur ve mizahi bir dille kaleme alınmıştır. Şeyhi, bu hikâyesiyle vermek istediği “ibret” dersini “Boynuz umdum, kulaktan ayrıl­dım.” diyerek özetlemiştir.

 

Parçada tanıtılan eser aşağıdaki­lerden hangisidir?

 

A)Harname

B)Mantıku’t Tayr

C)Kıssadan Hisse

D)Gülistan

 

4.Aşağıdakilerden hangisi fabl  türünün ilk temsilcilerinden biri değildir?

 

A)Beydaba  

B)Aisopos

C)Maupassant 

D)La Fontaine

 

5.Yazın İstanbul’a (1)geliyoruz.(2)Sayımız beş onu bulur.(3)Çürümüş anlayışları yıkacağız,orada.

Yukarıdaki ifadeler için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A)1. sözcükte zaman kayması vardır. B)2. Sözcükte fiilden isim yapan ek vardır.C)3. Sözcük oluş bildirmektedir D)3. Sözcükte sıfat fiil (acak) kullanılmışır.

6.

1. Masal kahramanları her zaman çevremizde rastladığımız in­sanlardır.

2. Bir masal metni içerisinde, halk edebiyatının diğer türle­rinden örneklere rastlanır.

3. Masallar farklı yerlerde birbir­lerine benzeyebilirler.

4. Türk masallarında zorluk çek­meden başarıya ve mutluluğa erişmek mümkün değildir.

 

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde masallarla ilgili yan­lış bir bilgi vardır?

 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

 

7.Aşağıdakilerden hangisi Çehov  tarzı hikâyelerin özelliklerinden biridir?

 

A)Çok belirgin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri içerir. B)Okuyucunun hayal gücüne fazla bir şey bırakmaz.

C)Bu tarz hikâyelere, durum hikâyesi de denir. D)Okuyucunun merak duygusunu  sürekli canlı tutar.

 

8.Diğer edebiyat türleriyle karşılaş­tırıldığındanda en yeni tür aşağıdakiler­den hangisidir?

A)Destan B) Roman C) Fabl D) Masal

 

9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ikileme ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Bir ihtiyar, bastonunu tıklata tıklata geliyordu. B) Şimdi alıyor, parasını yavaş yavaş ödüyorsunuz.

C) Yemeye yemeye bir deri bir kemik kalmış.

D) Küçük küçük yazlık evler yapıp satıyorlar.

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması kullanılmıştır?

A) Çocuk edebiyatı sempozyumunda bir bildiri sundum.

B)Bu kitapların her satırını büyük bir dikkatle inceledim.

C) Sizin semtiniz bizimki kadar düzenli değil.

D) Soruların birkaçını öğrenciler yapamadı.

 

11.

Son zevke eren kim bu yeryüzünde?

Kim var ki hayata karşı ah etmez?

Sayısız güzellik doğar da günde

Birini sevmeğe bir ömür yetmez.

F.Nafiz Çamlıbel

Dörtlükte altı çizili kelimelerin çeşitleri

aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?

 

A) Sıfat - zamir - isim – isim-fiil

B)Sıfat - zarf - sıfat – fiil

C) Sıfat - edat - isim – isim-fiil

D) Sıfat - edat - sıfat – fiil

 

12. Aşağıdaki cümlelerde bulunan altı çizili sözcük gruplarından hangisi belirtisiz ad tamlaması değildir?

 

A) Elinden kayan çay bardağı kırıldı.

B) Nar ağacı bu yıl iyi meyve verecek.

C) Van Gölü’nde canavar var mı?

D) Çelik kapıyı taktırdın mı?

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Tema Vakfından çevreye gösterdiğimiz önem ve ilgi için teşekkür belgesi aldık.

B) Tamir ettiği ağlar çoktan bozulmuş, yazın ha­zırladığı oltalar kopmuştu.

C) Yirmi otuz yıl öncesine kadar Japonlar, tekno­loji öğrenmek için Avrupa ve Amerika’ya akın ediyorlardı.

D) Yola geç çıktığımız için geceyi ana yoldan ya­rım saat kadar uzaklıktaki bir köyde geçirdik.

 

14.“ Bunlar eninde sonunda bize gelecek, biz de kendimize göre değerlendirecektik.” cümle­sindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağı­dakilerden hangisidir?  

A) Nesne eksikliği  

B) Yanlış anlamda sözcük kullanılması

C) Anlamca çelişen kelimelerin birlikte kullanıl­ması

D) Kelimenin anlamının başka kelime içinde bu­lunması

 

15.“ Çevremdeki olaylardan etkilenir hem de eser­lerimde yer veririm.” cümlesindeki anlatım bo­zukluğu aşağıdakilerin hangisiyle giderilir?

A) “de” bağlacı çıkarılarak  

B) “çevremdeki” sözcüğü çıkarılarak  

C) “eserlerimde” sözcüğünden sonra “bunlara” sözcüğü getirilerek

D) “etkilenir” sözcüğüne “-im” eki getirilerek

 

16. “Boynu bükük adalar sanki tanıyor bizi” dizesinde aşağıdaki edebî sanatlardan hangisi

yoktur?

 

A)İnsandan doğaya aktarım

B) Açık istiare

C) Kapalı istiare

D) kişileştirme

 

 

 17.Aşağıdaki parçalardan hangisi tanrısal (hâkim) anlatıcının bakış açısıyla verilmiştir?

 

A) Masadan kalktık, Enuice pencereye doğru ağır ağır yürüdü ve tespih ağacına bakarken şöyle dedi: “Kuşlar tüneklerine yerleşiyor, bizim için yatma vakti.”

B) Başhekim işitmiş, geldi baktı. Başhekim babamın pek yakın dostlarından olduğu için tanışırız. Beni odasına götürdü, konuştuk, biraz avundum, ama içimdeki coşkuyu yenemiyordum.

C) El sallamak, güle güle diye bağırmak isterdi.Bahtınız açık olsun demek isterdi. Fakat el sallayamazdı,bir eli bütün koluyla birlikte Kutülamare’de, bir kum tepesinde kalmıştı, öbür eli de, pis, sefil fakat kocaman torbasını tutuyordu.

D) Konsolun üzerinde bir cam fanusun altına konmuş eski usul bir saat, sarı yaldız çerçeveli büyükçe bir ayna ve aynanın üst tarafında, duvarda kılıflarıyla asılmış babama ait bir çift çakmaklı tabanca duruyordu.

E) Karanlık göz bebeklerime kadar ilerliyor. Kitabı yavaşça bir kenara bırakıyorum. Başımı kaldırıp az ötede oturan kız kardeşime bakıyorum. Çenesini dizlerine dayamış, karanlığı dinliyor. “Yasemin hep aynı.” diye geçiriyorum içimden.

 

18.“Uzak geçmişlerin hülyası, zaman zaman onu bugünden koparırdı.Sahi koparırı mıydı?”

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 

A)şiirsel işlev

B)heyacan bildirme

C)kanalı kontrol

D)dil ötesi

 

19.1.Bir sonbahardı 2.yapraklar içinde ben geliyordum.3.Benim içimden sen gitmeliydin. 

 

Yukarıdaki cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 

A)2. cümle birleşik zamanlıdır

B)3.cümlede zaman kavramı yoktur.

C)1. Cümlede di’li geçmiş zaman vardır.

D)1. Cümlede yüklemin kökü (sıfat ile isim)birleşik isimdir.

 

 

 

Başarılar dilerim.

İsmail şimşek

Dil ve Anlatım Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

 

1a

2d

3a

4c

5d

6a

7c

8b

9d

10a

11a

12d

13a

14a

15c

16b

17c

18d

19c

20


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam153
Toplam Ziyaret3735329
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.981133.1133
Euro35.899936.0438
Takvim