• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/halilakpinar
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
  • https://www.twitter.com/halilakpinar
  • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
  • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

9 DİA YILLIK PLAN

                                                      

         2009 – 2010 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI BUHARKENT ÇOK PROGRAMLI LİSESİ

9.SINIFLAR DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANIDIR.

 

AY      : EYLÜL   

ÜNİTE

1

İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KONULAR

ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

III. HAFTA

24-25 Eylül 2009

1

 

 

İletişim

 

*İletişimin gerekliliğini ve özelliklerini kavrama.

 

1.İletişimin önemini ve değerini sezer.

2.İletişimde bulunması gereken ögeleri belirler.

3.İletişimde gönderici, alıcı ve ileti ilişkisini açıklar.

 

IV. HAFTA

28-30 Eylül

1-2

Ekim

 2009

1

 

 

İletişim

 

 

 

 

 

 

4.Gönderici-alıcı ilişkisinde göstergelerin yerini ve önemini fark eder.

5.Göstergelerin ayırıcı özelliklerini belirler.

6.İletişimde bağlamın önemini fark eder.

 

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım---- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme---- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

Dil ve anlatım ders kitabı, kompozisyon yardımcı kitapları, sözlükler, yazım kılavuzu, atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, işlenen konularla ilgili metinlerin yer aldığı bütün kaynaklar,edebiyat tarihi kitapları, ansiklopediler, internet, gazete ve dergiler

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

·         2009-2010 öğretim yılı başlangıcı : 24 Eylül 2009 Perşembe

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 AY     : EKİM

ÜNİTE

1-2

İLETİŞİM , DİL VE KÜLTÜR

DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KONULAR

ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

I. HAFTA

05-09

Ekim 2009

2

2. İnsan, İletişim ve Dil

*Atatürk’ün Türk Dili ile ilgili görüşleri

* İnsan, iletişim ve dil ilişkisini belirleme.

 

1.Dil-insan ilişkisini belirler.

2.Dil dışındaki iletişim araçlarının kullanımıyla ilgili çıkarımlarda bulunur.

3.Dilin oluşumunu açıklar.

4.Dille gerçekleştirilen iletişimle diğer iletişimler arasındaki farklılıkları sezer.

5.İletişim tablosundan hareketle dilin işlevlerini açıklar.

II. HAFTA

12-16 Ekim 2009

2

3. Dil-Kültür İlişkisi

 

* Dil-kültür ilişkisini belirleme.

1.Dil-kültür ilişkisini belirler, tartışır.

2.Kullanımda ortaya çıkan dil türlerini belirler, farklılıklarını sezer.

III. HAFTA

19-23  Ekim 2009

3

 

 

1.Dillerin Sınıflandırılması

 

 

 

*Dilleri yapı ve köken bakımından sınıflandırma.

 

1.Dil ailelerinin oluşumunu ve köken bakımından dünya dillerinin nasıl gruplandırıldığını açıklar.

2.Yapı bakımından dünya dillerinin nasıl gruplandırıldığını açıklar.

3.Türkçenin köken ve yapı bakımından dünya dilleri arasındaki yerini belirler.

IV. HAFTA

26-30 Ekim 2009

2

 

2.Türk Dilinin Tarihî Gelişimi ve Türkiye Türkçesi

*Cumhuriyetçilik ilkesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin nitelikleri

 

*Türk dilinin tarihi gelişimini belirleme.

1.Türk dilinin dönemlerini araştırır, her dönemin ayırıcı özelliklerini belirler.

2.Anadolu’da Türkçenin gelişimini ve kazandığı yeni özellikleri açıklar.

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım---- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme---- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

Dil ve anlatım ders kitabı, kompozisyon yardımcı kitapları, sözlükler, yazım kılavuzu, atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, işlenen konularla ilgili metinlerin yer aldığı bütün kaynaklar,edebiyat tarihi kitapları, ansiklopediler, internet, gazete ve dergiler

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara

 Ulaşma Düzeyi)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AY      : KASIM

ÜNİTE

3

SES BİLGİSİ – YAZIM (İMLÂ) KURALLARI - NOKTALAMA

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KONULAR

ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

I. HAFTA

02-06

Kasım 2009

2

 

 

A. Telâffuz (Söyleyiş)

1. Ses ve Seslerin Kullanımı

 

 

 

Dilde ses ve telaffuzun önemini belirleme.

1.Ses ve telâffuz ilişkisini fark eder.

2.Konuşmada ifadenin anlamına göre duraklamaları düzenlemenin önemini sezer.

3.Güzel konuşmada ses tonu ve telâffuzun önemini fark eder.

4.Konuşma esnasında sesin nasıl kullanıldığını belirler.

5.Konuşmada seslerin özelliklerini bilmenin, onları doğru ve güzel telâffuz etmenin önemini fark eder.

6.Hiçbir alfabenin bütün sesleri göstermeye yetmediğini fark eder.

7.Bir dilin ses terbiyesi ve konuşma biçiminin nasıl öğrenilebileceğini kavrar.

8.Yazım kurallarıyla telâffuzun, bütünüyle örtüşmediğini sezer

II. HAFTA

9-13 Kasım 2009

2

 

Telâffuz (Söyleyiş)

 

Ses ve Seslerin Kullanımı

*Atatürk ile ilgili anılar

 

 

9.Türkçedeki ünlülerin söyleniş özelliklerini belirler.

10.Ünlülerle ilgili ses olaylarının, telâffuz kusuruna neden olup olmayacağını tartışır.

11.Türkçedeki ünsüzlerin söyleyiş özelliklerini belirler.

12.Yazı dilindeki bir işaretle, konuşma dilindeki farklı seslerin gösterilebildiğini kavrar.

13.Konuşurken ve yazarken aynı sesin veya çıkış yeri bakımından birbirine yakın seslerin tekrarının telâffuzu güçleştirdiğini sezer.

14.Cümle ve paragraflardaki kelimelerde söyleyişi bozan sesleri bulur, sebeplerini açıklar.

15.Dili doğru, güzel ve etkili kullanmanın önemini fark eder. 16.Tonlamada nelere dikkat edildiğini belirler.

III. HAFTA

16-20 Kasım 2009

2

B. Türkçenin Sesleri ve Özellikleri

Türkçenin ses özelliklerini kavrama.

1.Türkçedeki ünlü ve ünsüzlerin özelliklerini belirler.

2.Ünlü ve ünsüz uyumları ile ilgili kurallara uymanın önemini fark eder.

3.Yazarken ve konuşurken ünlü ve ünsüzlere ilişkin ses olayları ile ilgili kurallara uyar.

IV. HAFTA

23-26 Kasım 2009

2

 

 

C.Yazım(imlâ) Kuralları

*Milli eğitimin önemi, esasları, yaygınlaştırılması, eğitimde öğretmenin önemi ve rolü.

 

 

 

Yazım kurallarına uyma.

1.Metin oluştururken, büyük harflerin kullanımıyla ilgili kurallara uyar.

2.Sayıların yazımıyla ilgili kurallara uyar.

3.Ek olan “–ki” ile bağlaç olan “ki”nin yazımıyla ilgili kurallara uyar.

4.Ek olan “–de” ile bağlaç olan “de”nin yazımıyla ilgili kuralları uygular.

5.“mi”nin yazımıyla ilgili kurallara uyar.

6.Birleşik kelimelerin oluşumuyla ilgili kuralları açıklar, metin oluştururken birleşik kelimelerin yazımıyla ilgili kurallara uyar.

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım---- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme---- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

Dil ve anlatım ders kitabı, kompozisyon yardımcı kitapları, sözlükler, yazım kılavuzu, atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, işlenen konularla ilgili metinlerin yer aldığı bütün kaynaklar,edebiyat tarihi kitapları, ansiklopediler, internet, gazete ve dergiler

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

Kasım ayının II. Haftası “10 Kasım Atatürk’ü Anma”

Kasım ayının IV. Haftası “24 Kasım Öğretmenler Günü”

I.Dönem I. Yazılı Yoklama Sınavı Kasım ayının 3. Haftası yapılacaktır.

Kurban Bayramı : 26 Kasım Perşembe öğleden sonra başlar – 30 Kasım Pazartesi akşam biter

 

 

AY      : ARALIK

ÜNİTE

3-4

SES BİLGİSİ – YAZIM (İMLÂ) KURALLARI – NOKTALAMA

KELİME ( SÖZCÜK ) BİLGİSİ

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KONULAR

ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

I. HAFTA

1-4 Aralık 2009

2

 

C.Yazım(imlâ) Kuralları

D. Noktalama İşaretleri

*Noktalama işaretleriyle ilgili kuralları uygulama.

1.Metin oluştururken noktalama işaretlerini doğru kullanır.

2.Noktalama işaretlerini doğru kullanarak bir metin oluşturur.

3.Noktalama işaretlerinin metne anlam ve dil yönünden katkılarını tartışır.

II. HAFTA

07-11  Aralık 2009

2

D. Noktalama İşaretleri

*Noktalama işaretleriyle ilgili kuralları uygulama.

1.Metin oluştururken noktalama işaretlerini doğru kullanır.

2.Noktalama işaretlerini doğru kullanarak bir metin oluşturur.

3.Noktalama işaretlerinin metne anlam ve dil yönünden katkılarını tartışır.

III. HAFTA

14-18  Aralık 2009

2

 

 

A. Kelimede Yapı

 

 

 

*Kelimelerin yapısını çözümleme.

1.İsim kökleriyle fiil köklerini ayırt eder.

2.Yapım eklerinin işlevlerini tartışır.

3.Yapım eklerini gruplandırır, özelliklerini açıklar.

4.Yapım eklerinin kelimelerdeki işlevini belirler.

5.Çekim eklerini ve bu eklerin özelliklerini açıklar.

6.Yapıları bakımından kelimeleri birbirinden ayırır.

7.Oluşturacağı metinlerde yapım ve çekim eklerini doğru kullanır.

8.Yapım ve çekim eklerinin kelimelere ve söz dizimine kattığı anlamları fark eder.

IV. HAFTA

21-25  Aralık 2009

2

 

A. Kelimede Yapı

 

 

 

 

*Kelimelerin yapısını çözümleme.

1.İsim kökleriyle fiil köklerini ayırt eder.

2.Yapım eklerinin işlevlerini tartışır.

3.Yapım eklerini gruplandırır, özelliklerini açıklar.

4.Yapım eklerinin kelimelerdeki işlevini belirler.

5.Çekim eklerini ve bu eklerin özelliklerini açıklar.

6.Yapıları bakımından kelimeleri birbirinden ayırır.

7.Oluşturacağı metinlerde yapım ve çekim eklerini doğru kullanır.

8.Yapım ve çekim eklerinin kelimelere ve söz dizimine kattığı anlamları fark eder.

V. HAFTA

28-31  Aralık 2009

2

B. Kelimede Anlam

1. Kelimede Anlam ve Kavram

Kelimede anlamı kavrama.

1.Kelime ve anlam ilişkisini belirler.

2.Kelimede anlamın oluşumunu sezer.

3.Anlamlandırmada ses ve anlam kaynaşmasını sezer.

4.Kavram ve kavramlaştırmanın oluşumunu açıklar.

5.“Kavram”ların kullanıldığı metinlerin ayırıcı özelliklerini belirler.

6.Kelimelerin anlam oluşturmada birbiriyle ilişkisini belirler.

7.Metindeki somut anlamlı kelimeleri bulur, bu kelimelerin işlevlerini tartışır. 8.Metindeki soyut anlamlı kelimeleri bulur, bu kelimelerin işlevlerini tartışır.

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım---- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme---- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

Dil ve anlatım ders kitabı, kompozisyon yardımcı kitapları, sözlükler, yazım kılavuzu, atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, işlenen konularla ilgili metinlerin yer aldığı bütün kaynaklar,edebiyat tarihi kitapları, ansiklopediler, internet, gazete ve dergiler 

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AY      : OCAK

 

ÜNİTE

4

KELİME ( SÖZCÜK ) BİLGİSİ

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KONULAR

ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

I. HAFTA

04-08 Ocak 2010

2

2. Anlamları Bakımından Kelimelerin Gruplandırılması

a. Anlam Çeşitleri

* (İlk anlam)

* (Mecaz anlam)

(Eş anlamlı kelimeler)

(Terim anlam)

 

*Kelimelerin çeşitli anlamlarda kullanımlarını belirleme.

1.Kelimelerin sözlü ve yazılı iletişimde kazandığı çeşitli anlamları belirler.

2. Kelimelerin anlamlarından çok,  kullanıldıkları yerde kazandıkları değerlerin önemli olduğunu sezer. 3. Kelimenin anlamının, kullanım alanlarına ve diğer kelimelerle ilişkilerine göre farklılık kazandığını belirler.

4.Kelimenin, cümle içindeki diğer kelimelere bağlı olarak zihinde yarattığı kavramları tartışır. 5.Metinde ilk anlamda kullanılmış kelimeleri bulur.

6.Metne yan anlam kazandıran söz ve söz gruplarını bulur.

7.Metinde mecaz anlamda kullanılmış kelimeleri bulur, mecazın oluşma nedenini tartışır. 8.Mecaz anlamda ve ilk anlamda kullanılmış kelimeleri birbirinden ayırır.

9.Terim olan kelimeleri bulur. 10.Terimlerin nasıl oluştuğunu kavrar.

10.Metindeki eş anlamlı kelimeleri bulur.

.11.Dilde eş anlamlı kelimelerin bulunma nedenini tartışır.

12,.Eş anlamlı kelimelerle yakın anlamlı kelimeleri birbirinden ayırır.

 

II. HAFTA

11-15 Ocak 2010

2

(Eş sesli kelimeler)

(Karşıt anlamlı kelimeler)

1..Eş anlamlılığın ifadedeki işlevini belirler.

2.Kelimede çok anlamlılığın nasıl oluştuğunu belirler.

3.Metinlerde çok anlamlı kelimeleri bulur.

4.Metindeki eş sesli kelimeleri belirler.

5.Eş sesli kelimelerin ifadeye ne kazandırdığını açıklar.

6.Metindeki zıt anlamlı kelimeleri bulur, işlevini belirler.

7..Kelimenin olumsuz anlamıyla zıt anlamlısını ayırır.

8.Aynı cümlede zıt anlamlı kelimelerin kullanılma nedenlerini tartışır.

9.Eş anlamlı, zıt anlamlı, eş sesli ve yakın anlamlı kelimelerin metne kazandırdıklarını tartışır.

III. HAFTA

18-22 Ocak 2010

2

c. Kelimelerde Anlam Değişmeleri

* Kelimelerdeki anlam değişmelerinin nedenlerini bulma, işlevlerini belirleme.

1.Kelimelerdeki anlam genişlemesi ile çok anlamlılığı ayırt eder.

2.Bir kelimenin zaman içinde anlam daralmasına ve anlam genişlemesine uğrayabileceğini fark eder.

3.Bir kelimenin geçmişteki anlamından farklı anlamlarda kullanılabileceğini fark eder.

4.Kelimelerdeki anlam değişmelerinin nedenlerini tartışır.

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım---- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme, analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

Dil ve anlatım ders kitabı, kompozisyon yardımcı kitapları, sözlükler, yazım kılavuzu, atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, işlenen konularla ilgili metinlerin yer aldığı bütün kaynaklar,edebiyat tarihi kitapları, ansiklopediler, internet, gazete ve dergiler

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

Ocak ayının 1. Haftası I. Dönem 2. Yazılı Yoklama Sınavı Yapılacaktır.

·         Yılbaşı Tatili :01 Ocak 2010 Perşembe

·         Birinci dönemin sona ermesi : 22 Ocak 2010 Cuma

 

 

 

AY      : ŞUBAT

 

ÜNİTE

4

KELİME ( SÖZCÜK ) BİLGİSİ

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KONULAR

ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

II. HAFTA

08-12

Şubat 2010

2

 

 

 

Kelime Grupları

(Deyimler)

 

 

*Kelime gruplarını ayırma ve cümledeki işlevlerini belirleme.

1.Kelime gruplarının oluşma nedenlerini açıklar.

2.Kelime gruplarını sınıflandırır.

3.Kelime gruplarının ifadeye kattığı değerleri tartışır.

4.Metindeki deyimleri bulur, özelliklerini açıklar.

5.Dilde deyimlere ihtiyaç duyulma sebeplerini tartışır.

6.Deyimlerin cümlede kullanılma sebeplerini tartışır.

7.Toplumsal kültürle deyim arasındaki ilişkiyi açıklar.

III. HAFTA

15-19 Şubat 2010

2

(İkilemeler)

 

8.Deyimlerin dildeki işlevlerini tartışır.

9.İkilemelerin oluşumunu belirler.

10.İkilemelerin cümlede kullanılma nedenlerini tartışır.

11.Yansıma sözleri ayırır, kullanılma nedenlerini belirler.

12.İsim tamlamalarının oluşumunu açıklar.

13.Cümledeki isim tamlamalarını ayırır.

 

IV. HAFTA

22-26 Şubat 2010

2

 

 

(Tamlamalar)

 

 

 

 

 

14.İsim tamlamalarını gruplandırır, işlevlerini belirler.

15.Sıfat tamlamalarının oluşumunu açıklar.

16.Sıfat tamlamasının özelliklerini araştırır, anlam ve yapı bakımlarından isim tamlamasından farklılıklarını tartışır.

17.Bağlaçlarla oluşturulan kelime gruplarının yapısını ve işlevini açıklar.

18.Edatlarla oluşturulan kelime gruplarının yapısını ve işlevini açıklar. 19.Ünlem gruplarının oluşumunu açıklar.

20.Ünlem gruplarına ne zaman başvurulduğunu belirler.

21.Unvan gruplarının oluşumunu açıklar.

22.Kelime gruplarının cümlede yüklendiği işlevleri açıklar.

23.Kelime gruplarının anlatımdaki işlevlerini belirler.

24.Kelime gruplarını yerinde ve doğru kullanır.

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım---- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme---- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

Dil ve anlatım ders kitabı, kompozisyon yardımcı kitapları, sözlükler, yazım kılavuzu, atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, işlenen konularla ilgili metinlerin yer aldığı bütün kaynaklar,edebiyat tarihi kitapları, ansiklopediler, internet, gazete ve dergiler

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

·         Yarıyıl Tatili : 22 Ocak Cuma 2010 – 07 Şubat 2010 Pazar

·         İkinci yarıyıl başlangıcı : 08 Şubat 2010 Pazartesi

 

 

AY      : MART   www.edebiyatogretmeni.net

ÜNİTE

5

CÜMLE BİLGİSİ

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KONULAR

ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

I. HAFTA

1-5 Mart 2010

2

A. Cümlenin Ögeleri

*Cümleyi ögelerine ayırma, ögelerin cümledeki işlevlerini belirleme.

1.Cümlenin hangi ögelerden meydana geldiğini belirler.

2.Yüklemin özelliklerini belirler. 3.Cümlede hangi kelimelerin veya kelime gruplarının yüklem olabileceğini açıklar. 4.Yüklem kullanılmayan cümlelerde yüklemin kullanılmayış nedenlerini tartışır. 5.Cümlede özneyi ve öznenin özelliklerini belirler; hangi kelimelerin veya kelime gruplarının özne olabileceğini açıklar. 6.Öznenin bulunup bulunmama nedenlerini belirler. 7.Edilgen çatılı fiillerle kurulmuş cümlelerde öznenin anlam boyutunu belirler;  öznesiz cümleleri fark eder ve sebeplerini tartışır.

 

II. HAFTA

08-12  Mart 2010

2

 

 

B. Cümlenin Yapısı

 

 

*Cümlenin yapısını belirleme, yapıyla anlam arasında ilişki kurma.

1.Cümlenin yapısını oluşturan kelime ve kelime grupları arasındaki ilişkiyi belirler.

2.Cümlelerin birbirlerine bağlanma yollarını belirler. 3.Cümleler arasındaki anlam ilişkilerinin boyutunu tartışır. 4.Metinde yer alan cümle toplulukları arasındaki ilişkilerin hangi yollarla sağlandığını tartışır. 5.Metindeki bağlı cümleleri bulur, bunların kullanılış amacını tartışır. 6.Metindeki sıralı cümleleri bulur, bu cümlelerin kullanılış amacını tartışır. 7.Cümleleri yüklemlerinin yerine ve çeşidine göre türlerine ayırır ve bunların kullanılış sebeplerini tartışır. 8.Bir cümleyi yapısına, yükleminin yerine ve yükleminin türüne göre inceler.

III. HAFTA

15-19  Mart 2010

2

 

C. Cümlede Anlam

1. Cümlede Anlamın Oluşması

 

 

 

*Cümlede anlamın oluşmasını belirleme.

1.Cümlede anlamın oluşmasını sağlayan unsurları belirler.

2.Cümlenin kelime ve kelime gruplarından yargı özelliği ile ayrılan bir anlam birimi olduğunu kavrar.

3.Cümlede özne ile yüklem ilişkisinin anlamın oluşmasındaki rolünü fark eder.

4.Cümlede anlamın oluşmasında ve ifadesinde yüklemin rolü ve değerini fark eder. 5.Cümleleri anlamlarına göre gruplandırır.

IV. HAFTA

22-26  Mart 2010

2

2. Bildirdikleri Anlama Göre Cümleler

a. Haber Cümleleri

*Haber cümlelerini ayırma ve işlevlerini belirleme.

1.Haber cümlelerini ayırır, kullanılış amacını ve yerini belirler.

2.Haber cümlelerinde dilin daha çok göndergesel (ilk anlam) işlevde kullanıldığını fark eder.

3.Haber cümlelerinde dikkatin dışa yöneldiğini fark eder.

4.Metindeki haber cümlelerini bulur, bunların kullanılma nedenlerini tartışır.

5.Haber cümlelerinde ne öğretildiğini, hangi konuda nasıl bilgi verildiğini tartışır. 6.Haber cümlelerinde zamanının nasıl bildirildiğini açıklar.

V. HAFTA

29-31

Mart

1-2 Nisan 2010

2

 

b. Dilek-İstek, Soru Cümleleri

c. Olumlu, Olumsuz Cümleler

 

 

 

 

* Dilek-istek ve soru bildiren cümleleri ayırma, bu tür cümlelerin işlevlerini belirleme.

1.Dilek-istek cümlelerini ayırır, bunların kullanıldığı yeri ve kullanılış amacını belirler. 2.Dilek-istek cümlelerini gruplandırır.

3.Dilek-istek cümlelerinin işlevlerini tartışır.

4.Soru cümlelerinin oluşumunu belirler, kullanılış amacını açıklar.

5.Soru kelimeleriyle düzenlenen cümlelerin farklılığını kavrar.

*Olumlu, olumsuz cümleleri ayırma, işlevlerini belirleme.

1.Olumlu, olumsuz cümlelerin oluşumunu, kullanılış amaçlarını açıklar ve metne kazandırdıklarını tartışır. 2.Haber, dilek-istek ve olumlu, olumsuz cümleleri karşılaştırır.

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım---- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme---- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

Dil ve anlatım ders kitabı, kompozisyon yardımcı kitapları, sözlükler, yazım kılavuzu, atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, işlenen konularla ilgili metinlerin yer aldığı bütün kaynaklar,edebiyat tarihi kitapları, ansiklopediler, internet, gazete ve dergiler 

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü

16 Mart Öğretmen Okullarının Kuruluş Yıldönümü

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AY      : NİSAN

ÜNİTE

5-6

CÜMLE BİLGİSİ

PARAGRAF BİLGİSİ

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KONULAR

ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

I. HAFTA

05-09 Nisan

2010

2

3. Anlamlarına Göre Cümleler

*Anlamlarına göre cümleleri ayırma ve bu cümlelerin işlevlerini belirleme.

1.Cümlenin metinde tamamlanan bir anlam birimi olduğunu fark eder.

2.Aynı düşüncenin farklı cümlelerle ifade ediliş nedenini açıklar.

3.Metinde yakın anlamlı cümleleri ayırır. 4.Metinlerde birbirleriyle çelişen cümleleri bulur. 5.Metinlerde sebep-sonuç bildiren cümleleri bulur; kullanılma nedenlerini açıklar.

6.Metinlerde amaç bildiren cümleleri bulur. 7.Metinlerde şart cümlelerini bulur.

8.Metindeki karşıt durumları bildiren cümleleri bulur; kullanılma nedenini ve metne kazandırdıklarını tartışır. 9.Metindeki açıklama bildiren cümleleri belirler.

 

II. HAFTA

12-16  Nisan

2010

2

 

4. Anlatım Bozuklukları

 

* Anlatım bozukluğunun nedenlerini belirleme.

1.Anlatım bozukluklarının nedenlerini sıralar.

2.Özne-yüklem uyumsuzluğundan kaynaklanan anlatım bozukluğunun nedenini açıklar. 3.Birbirine bağlı cümlelerde yüklemler arasındaki çatı uyuşmazlığından kaynaklanan anlatım bozukluğunun nedenini açıklar.

4.Öge eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğunun nedenini açıklar.

 

III. HAFTA

19-22  Nisan

2010

2

 

 

4. Anlatım Bozuklukları

 

 

 

5.Cümlelerde yüklem ve yardımcı fiil eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğunun nedenini açıklar. 6.Tamlamaların ve eklerin yanlış kullanılmasından,  eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğunu fark eder.

7.Noktalama yanlışlıklarından kaynaklanan anlatım bozukluklarının nedenini açıklar. 8.Yanlış anlamda ve yanlış yerde kullanılan kelimelerin sebep olduğu anlatım bozukluklarının nedenini açıklar.

*Cümle kuruluşunda anlatım bozukluğundan kaçınma.

1.Cümle kurarken anlatım bozukluklarından kaçınır.

IV. HAFTA

26-30  Nisan

2010

2

 

1. Anlatım Birimi Olarak Paragraf

 

 

 

 

*Paragrafın anlatım birimi olduğunu kavrama.

1.Paragrafın oluşumunu ve oluşum nedenini açıklar.

2.Paragraf-cümle ilişkisini belirler.

3.Paragrafta anlamın bağlamla ilişkisini sezer.

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım---- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme---- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

Dil ve anlatım ders kitabı, kompozisyon yardımcı kitapları, sözlükler, yazım kılavuzu, atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, işlenen konularla ilgili metinlerin yer aldığı bütün kaynaklar,edebiyat tarihi kitapları, ansiklopediler, internet, gazete ve dergiler

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Nisan Ayının II. Haftası 2. Dönem 1. Yazılı Yoklama Sınavı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  AY: MAYIS

ÜNİTE

6

PARAGRAF BİLGİSİ

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KONULAR

ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

I. HAFTA

03-07 Mayıs 2010

2

2. Paragrafta Yapı

* Paragrafın yapısını kavrama.

1.Paragrafın yapısını belirleyen unsurları açıklar. 2.İyi bir paragrafta bulunması gereken özellikleri belirler. 3.Paragrafta yer, zaman, kişi ve durum bildiren dil ögeleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 4.Konunun ortaya konduğu veya sezdirildiği cümle ve cümlelerin paragrafın başlarında olmasının daha iyi olacağını keşfeder. 5.Her paragrafı kendisinden önce ve sonrakine bağlayan söz veya söz grupları olduğunu belirler. 6.Cümleyle paragrafı yapı bakımından karşılaştırır. 7.Farklı paragrafların yapılarını karşılaştırır.

8.İyi düzenlenmiş paragrafların özelliklerini tartışır.

II. HAFTA

10-14  Mayıs 2010

2

 

 

3. Paragrafın Boyutu

 

*Paragrafın boyutunu belirleme.

1.Paragrafın boyutunu belirleyen özellikleri tespit eder.

2.Paragrafın boyutunu belirleyen ögeleri açıklar.

3.Paragraf ile paragrafın içinde yer aldığı metin arasında, derecesini yazarın belirlediği bir oran bulunduğunu fark eder.

III. HAFTA

17-21  Mayıs 2010

2

 

4. Paragrafta Anlam ve Ana Düşünce

*Atatürkçülüğün Türk toplumu için önemi

 

*Paragrafın anlamı ve ana düşüncesini belirleme.

1.Paragrafın anlamını belirleyen ögeleri fark eder.

2.Paragrafta bütünlüğü oluşturan ögeleri sezer.

3.Paragrafta anlamın iletişime katılan ögelerin yüklendikleri rolle ilişkisini belirler. 4.Paragrafta iletinin açık olarak ifadesinin gerekliliğini fark eder.

5.Paragrafta iletilmek istenen iletinin en kısa ve açık ifadesinin, paragrafın ana düşüncesi olduğunu fark eder. 6.Paragrafta ana düşüncenin ifade ediliş biçimlerini belirler. 7.Paragraftaki yardımcı düşünceleri belirler, bu düşüncelerin ana düşünceyle ilişkisini açıklar.

IV. HAFTA

24-28  Mayıs 2010

2

5. Paragraf Çeşitleri

*Paragraf çeşitlerinin özelliklerini belirleme.

1.Paragrafta ifade edilen ileti ile anlatım türleri arasındaki ilişkiyi açıklar.

2.Paragrafların hangi özelliklere göre gruplandırılacağını sezer.

3.Olay paragrafının özelliklerini belirler. 4.Çözümleme paragrafının özelliklerini belirler.

5.Fikir paragrafının özelliklerini belirler. 6.Betimleme paragrafının özelliklerini belirler.

7.Betimleme paragrafında kullanılan anlatım türlerini belirler. 8.Açıklama paragrafının özelliklerini belirler. 9.Açıklama paragrafının oluşumunu belirler. 10.Açıklama paragrafında kullanılan dilin özelliklerini belirler. 11.Açıklama paragrafı oluşturur.

12.Düşsel (fantastik) paragrafın özelliklerini belirler. 13.Fantastik paragraflar oluşturur.

14.Tartışma paragrafının özelliklerini belirler. 15.Mizahî paragrafın özelliklerini belirler.

16.Mizahî paragraflar oluşturur.

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım, tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme,analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

Dil ve anlatım ders kitabı, kompozisyon yardımcı kitapları, sözlükler, yazım kılavuzu, atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, işlenen konularla ilgili metinlerin yer aldığı bütün kaynaklar,edebiyat tarihi kitapları, ansiklopediler, internet, gazete ve dergiler

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

1 Mayıs İşçi Bayramı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı

29 Mayıs İstanbul’un Fethi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AY      : HAZİRAN

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KONULAR

ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

II. HAFTA

31 Mayıs

1-4

Haziran 2010

2

 

6. Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları

 

 

* Paragrafta düşünceyi geliştirme yollarını kavrama.

1.Paragrafta ana düşüncenin bağlam içerisinde hangi ögelerle geliştirildiğini belirler.

2.Paragrafta kullanılan tanımlamaların işlevlerini belirler.

3.İyi bir tanımın özelliklerini tartışır.

4.Paragrafta tanımlamaya ne zaman ihtiyaç duyulduğunu belirler.

5.Tanımlamanın kullanıldığı paragraflar oluşturur.

6.Paragrafta karşılaştırmaya hangi durumlarda ihtiyaç duyulduğunu belirler.

7.Karşılaştırmanın özelliklerini açıklar.

III. HAFTA

7-11 Haziran 2010

2

 

6. Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları

 

8.Yazılı ve sözlü anlatımda karşılaştırmanın işlevini belirler.

9.Karşılaştırma yapılmış paragraflar oluşturur.

10.Tanık gösterilmiş paragrafların özelliklerini belirler.

11.Tanık gösterilen paragraflar oluşturur.

12.Paragrafta örneklendirmelere hangi durumlarda ihtiyaç duyulduğunu belirler.

13.Paragrafta yararlanılabilecek örneklendirmeleri belirler.

14.Okuduğu paragraflarda verilen örneklerin ifadeye ne kazandırdığını tartışır.

15.Düşünce ve duygunun daha iyi anlatılması ve açıklanması amacıyla karşılaştırmalara başvurulabileceğini kavrar.

IV. HAFTA

14-18 Haziran 2010

2

 

7. Metin ve Paragraf

 

* Metin ve paragraf arasındaki ilişkiyi belirleme.

1.Metin-paragraf ilişkisini belirler.

2.Metinde, birbirini tamamlayan paragrafların farklı anlatım türleriyle oluşturulabileceğini fark eder.

3.Paragrafların metinde kullanılış şeklini belirler.

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım---- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme---- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

Dil ve anlatım ders kitabı, kompozisyon yardımcı kitapları, sözlükler, yazım kılavuzu, atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, işlenen konularla ilgili metinlerin yer aldığı bütün kaynaklar,edebiyat tarihi kitapları, ansiklopediler, internet, gazete ve dergiler

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

·          Haziranın ilk haftası 2. yazılı

·          Ders Yılının Sona ermesi : 18 Haziran 2010 Cuma

NOT:

1. Yıllık Plânın “Ders Saati” kısmında gösterilen ders saatleri  çeşitli tatiller ve bunların öğretmenlerin haftalık ders programına farklı biçimde  yansıması nedeniyle değişebilir. Öğretmenler; ders saatlerinin artması durumunda, işlenen konuyu pekiştirici bir takım çalışmalar  yaparak,  azalması durumunda da konunun işlenişini hızlandırarak gerekli önlemleri alacaklardır.
2.Bu plânın hazırlanmasında aşağıdaki kaynaklar esas alınmıştır;

a)Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 14.07.2005 tarih ve 197 sayılı kararı ile kabul edilen Dil ve Anlatım Dersi 9. Sınıflar Öğretim Programı"
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu,

b) 2488 sayılı Tebliğler dergisindeki Atatürkçülük konuları,

c) 2551ve 2575  sayılı Tebliğler dergilerinde yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönergeye uygun olarak , Türk Dili ve Edebiyatı zümresince   hazırlanmıştır.  

d) İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2009-2010 Öğretim Yılı Çalışma Takvimi.                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                             Uygundur

                Halil AKPINAR         Seher ERMİŞ     Malik Enis AKMAN                                                                                                                      28.09.2009                                                                                                          

              TDE Öğretmeni       TDE Öğretmeni      TDE Öğretmeni                                                                                                         Cumhur BEŞER     

                                                                                                                                                                                             Okul Müdürü

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam153
Toplam Ziyaret3735329
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.981133.1133
Euro35.899936.0438
Takvim