• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/halilakpinar
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
  • https://www.twitter.com/halilakpinar
  • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
  • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

2012-2013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI II.DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR

 

 

T.C.

DENİZLİ VALİLİĞİ

Mehmet Akif Ersoy Lisesi Müdürlüğü

 

2011/20012 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI  II.DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI  TUTANAĞIDIR

Zümre No

 

3

Dersin Adı

Türk Edebiyatı –Dil   ve Anlatım

Zümre Başkanı

AHMET  ZENGİN

Toplantı Yeri

Öğretmenler odası

Toplantı Tarihi

      14/02/2012

Toplantı Saati

17:20

 

 

TOPLANTIYA KATILAN ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ

 

1

Berna ACUN

6

Ahmet ZENGİN

2

Ebru Tok ESİNLER

7

Osman  GÖRGÜÇ

3

Hülya KOCATEPE

8

Nilgün ÇİNUK

4

Halil AKPINAR

9

Kemal KOÇ

5

Okan AKKAYA

10

 

 

GÜNDEM MADDELERİ:

1.Açılış ve yoklama

2 Bir önceki öğretim yılı zümre toplantısında alınan kararların uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararlar alınması

3. l.Dönem ders başarısının değerlendirilmesi

4.Derslerde başarıyı arttırmak amacı ile alınacak tedbirler;

  a)Başarısız öğrencilerin başarılarını arttırıcı önlemlerin belirlenmesi

  b)Öğrencilerin hazır bulunuşlulukları dikkate alınarak eksiklerin giderilmesi

  c)Rehberlik servisi,öğrenci ve veli işbirliği esaslarının tesbiti

  d)Öğrencinin sınıftaki rolü

5. Branş itibari ile kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerde kullanılacak öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi

6.Öğrenci başarısının ölçülmesi

 a)Yazılı  sınavlarının sayısı, şekli ve tarihlerinin belirlenmesi

 b)Yıllık ödevlerde dikkate alınacak hususların zümrece tesbiti

 c)Yazılı değerlendirmeleri

d)Ortak sınav tarihlerinin belirlenmesi

e)Ortak sınav soruların hazırlanması ve cevaplandırılmasında zümrece gereken kararların alınması

f)Yazılı tarihlerinin sınıf defterine işlenerek 1 hafta öneceden duyurulması

h)Sözlü verilirken dikkat edilecek hususların,ve sözlü sayılarının zümrece belirlenmesi(Öğrencilerin katıldığı faaliyetlerin göz önünde bulundurulması)

ı)Yazılıya katılmayan öğrencilerin durumu

i)Diğer zümrelerle işbirliği esaslarının belirlenmesi

7. Öğrencilerin Türk dilini doğru kullanması konusunda yapılması gerekenler

8.Okulve sınav araç ve gereçlerinin korunması ve kullanılması  sırasında gerekli önlemlerin  tesbiti ve zümre kararına bağlanması

9.Derslerin daha verimli işlenmesi için ihtiyaç duyulan kitap,araç-gereç  ve benzeri materyallerinin belirlenmesi ve okul kütüphanesinde branş iler ilgili kitapların tesbiti ve eksik olan kitapların  temini için  listenin okul idareresine verilmesi

10. Öğrencilerin okul içinde,YGS ve LYS  sınavlarında ders bazında değerlendirilmesi

11.Bilim ve teknolojideki gelişmelerin derslere yansıtılmasını sağlayacak kararlar alınması

12.Okul veya kurum ve çevre imkanlarının değerlendirilerek yapılacak deney, proje ve gezilerin planlanması

13.   Dilek ve temenniler

                             ALINAN KARARLAR VE  YAPILAN GÖRÜŞMELER 

 

1-Açılış ve yoklama yapıldı.Toplantıda bütün öğretmenlerin hazır olduğu görüldü.Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2-Birinci dönemin zümre toplantı kararları okunarak birinci dönem zümre kararlarının uygulama sonuçları değerlendirildi.Zümre kararlarını uygulamada herhangi bir sıkıntıyla karşılaşılmadığı zümre başkanı Ahmet ZENGİN tarafından ifade edildi. 

3-  Birinci kanaat dönemi ders ve sınıf başarı durumunun tablolarda görüldüğü gibi olduğu zümre başkanı tarafından ifade edildi.

 

     SINIFI

 

DERSİ

BAŞARI ORANI

ÖĞRENCİ SAYISI

               %

BAŞARILI

BAŞARISIZ

9.SINIFLAR

DİL VE ANLATIM

32

153

323

10.SINIFLAR

DİL VE ANLATIM

82

201

44

11.SINIFLAR

DİL VE ANLATIM

71

79

11

12.SINIFLAR

DİL VE ANLATIM

100

134

0

 

 

 

     SINIFI

 

DERSİ

BAŞARI ORANI

ÖĞRENCİ SAYISI

               %

BAŞARILI

BAŞARISIZ

9.SINIFLAR

TÜRK EDEBİYATI

54

257

219

10.SINIFLAR

TÜRK EDEBİYATI

83

205

40

11.SINIFLAR

TÜRK EDEBİYATI

79

88

2

12.SINIFLAR

TÜRK EDEBİYATI

98

133

1

 

 

1.Kanaat dönemi ders ve sınıf  başarı durumları gözden geçirildi.9.sınıflarda başarının diğer sınıflara göre  daha  düşük olduğu görüldü.Bununla ilgili olarak:

Hülya KOCATEPE,  İlköğretimden gelen 9. Sınıf öğrencilerinin  lise kültürüne uyum sorunu yaşadığını , bunun da zaten derslerdeki başarıya yansıdığını söyledi.9.sınıflarda sadece edebiyat ve dil anlatım derslerinde değil nerdeyse bütün branşlarda başarının düşük olduğunun görüldüğünü ve bunun da meselenin lise kültürüne uyum meselesi olduğunu gösterdiğini ifade etti.Birinci dönemdeki başarının düşüklüğünün sebebi bana göre budur,öğrencilere ders çalışmadan sınıf geçmenin mümkün olmadığının ,bunun ilköğretimde kaldığının anlatılması önemlidir dedi. Öğrenciler planlı ders çalışmayı öğrendikleri zaman başarının da yükseleceğini, zaten .10,11 ve 12.sınıflarda başarının artarak yükselmesinin de bunu gösterdiğini söyledi.

4-OKAN AKKAYA İkinci dönemdeki başarının birinci döneme göre daha iyi olacağını düşündüğünü söyledi.Birinci dönem karnesini gören öğrencilerin gerçeklerle yüzleşeceğini ve ikinci dönem derslerine daha sıkı  çalışacaklarını söyledi.

Ebru Tok ESİNLER, 12.sınıflarda test çözümüne ağırlık verilmesinin üniversiteye giriş başarısını artıracağını  söyledi.. 

Ahmet ZENGİN, Özellikle 9.sınıflarda başarıyı artırmanın yolunun,  okuma ve okuduğunu anlamadan geçtiğini bunun için  bu konuda sene başında başlanılan uygulamaya ciddiyetle devam edilmesinin önemli olduğunu, öğrencilerin okumalarının çok kötü olduğunu  ders konularını bile doğru dürüst okuyamadıklarını  belirtti.Öğrencilere yaprak testler aldırılarak konularla ilgili konu bitimlerinde test çözdürülürse,konuların pekiştirilmiş olacağını,bunun da başarıyı artıracağını aceğini ifade etti.

Ebru ESİNLER, Özellikle başarısız öğrencilerle ilgili olarak ,rehberlik servisiyle işbirliğine gidilmesinin yararlı olacağını,  ilkönce yapılması gerekenin başarısızlık nedenini tespit etmek olduğunu bu konuda sınıf rehber öğretmenleri ve rehberlik servisinin faydalı olabileceğini düşündüğünü  ifade etti.

Osman GÖRGÜÇ, okulumuzda yapılan sosyal faaliyetlere ağırlık verilmesinin önemli olduğunu, bunun geri dönüşümünün yüksek olduğunu öğrencilerin okulu benimsemelerini kolaylaştırdığını, herkesin gözünde haylaz ,işe yaramaz olarak görülen öğrencilerle bile çok güzel çalışmaların yapılabildiğini -bunun geçen yıl ispatlandığını- dolayısıyla bu tür faaliyetlere ağırlık verilmesinin önemli olduğunu söyledi.okulu seven öğrencilerin başarılı olacağını ifade etti. (Ahmet ZENGİN ve Ebru Tok ESİNLER,sosyal ve kültürel çalışmalarla ilgili olarak okulumuzda çalışma yeri sorunu bulunduğunu,bunun sıkıntılara yolaçtığını ifade ettiler.)

Berna ACUN,  derse hazırlıklı gelinmesinin öneminden bahsetti. Metnin anlaşılmasına katkıda bulunacağını düşündüğünüz türden sorular hazırlamanız konuya olan ilginizi arttıracaktır, derse hazırlıksız geldiğiniz takdirde son derece basit soruları bile o kısa süre içinde yanıtlamanız zor olacaktır,üstelik sınıfta cevabınızı verdiğiniz bir soru, yazılı da çıktığı zaman yapılma ihtimali oldukça yüksektir. Bu metotları uyguladığınız takdirde başarılı olmanız çok daha kolay olacaktır şeklinde öğrencilere yönlendirmelerde bulunulması gerektiğini söyledi.Başarıyı artıran faktörlerden birinin de  ödev takip ve kontrolü olduğunu bu sayede  konu tekrarının sağlanabileceğini söyledi.

  5- Osman GÖRGÜÇ öğrenci merkezli eğitimde öğrencinin aktif olması gerektiğini,öğrencilerden hazırlık yapmalarını isteyerek bazen ders anlattırılabileceğini, öğretmenlerin  öğrencilerin anlattığı konulardaki eksikleri tamamlayacağını,mesela ders anlatan öğrencinin bir daha o dersi asla unutmayacağını,bunu kendisinin de öğrencilik hayatında yaşadığını anlattı.Sonuç olarak bir şekilde öğrencileri derste aktif hale getirmeliyiz dedi.

Halil AKPINAR, zamanımızın bilgisayar çağı olduğunu bütün öğretmenlerin buna ayak uydurması gerektiğini derslerde teknolojiden yararlanmanın derse olan ilgiyi artıracağını söyledi.

 Hülya KOCATEPE, derslerde öğrenci merkezli yöntemlerin uygulanmasının önemine dikkat çekti.Bunun derse olan ilgiyi artıracağını,dersi sevdireceğini,zaten dersi seven öğrencinin de o dersten başarılı olacağını ifade etti. Öğrenci merkezli yöntemlerde öğrenciler hazırlanmış bulunan öğretim ortamlarında bilgiyi kendileri üretirler. Öğretmene sorular sorar ondan yardım alırlar ancak bu sorular öğrencilerin kendi ihtiyaçlarından doğan sorulardır. Öğretmenin konumu, sorulan sorulara cevap vermek, öğrencilerin bir güçlükle karşılaşmaları halinde onlara yol göstermektir. Buluş yolu, senaryo ile öğretim, deneysel yöntem ve oyunlarla öğretim, öğrenci merkezli yöntemlerdir.Öğrenci merkezli yöntemlerde öğretmen maçı yöneten hakem gibidir  dedi. Öğretmenin derste çok soru sorması ve öğrencilerin derse katılımını sağlaması, onlardan aldığı cevapları toparlayıp özetleyerek sonuca gitmesi dersi öğrenci merkezli hale getirmez dedi.

Dersleri daha zevkli işleyebilmek ve öğrenci başarısının arttırılması için aşağıdaki faaliyetlerden bazılarının ders içinde uygulanabileceği kararlaştırıldı:

 -           Öğrencilere sunum hazırlatma

              -           Kelime oyunu oynatma

              -          5 dakikalık hazırlıklı konuşma uygulamaları

              -          Noktalama işaretleri olmayan metin uygulaması

              -          Güncel olaylar hakkında yorum yaptırma

              -          Yeni çıkan kitapların tanıtımını yapma

 

6- Yazılı sınavların haftalık ders saati üç ve daha fazla olan derslerde  yönetmeliğe uygun olarak üç sınav;haftalık ders saati iki saat olanlarda da iki sınav şeklinde uygulanması kararlaştırıldı.sınav tarihlerinin yıllık plana uygun şekilde üç sınav yapılacak dersler için mart 3. hafta, nisan3. hafta ve mayıs  3. hafta şeklinde uygulanması ; iki sınav yapılacak dersler için  birinci sınavların nisanın ilk haftası ikinci sınavların da  mayısın üçüncü haftasında yapılabileceği,derse giren öğretmenlerin bu tarihleri 1 hafta ileri veya geriye alabileceği(konuların işleniş durumuna göre) kararlaştırıldı.

Üç sınav yapılacak derslerden, ikinci sınavların ortak sınav olması;iki sınav yapılacak olan derslerden birinci sınavların ortak olması kararlaştırıldı.

Ortak sınavların çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanması ve A ve B gurubu olarak iki gurup oluşturulması,soruların konularının aynı olması şartıyla  birbirinden farklı olması ve karma sistem uygulanmaması kararlaştırıldı.Ortak sınavlarda en az 25 test sorusu sorulması,  soruların niteliği ve sayısının yapılacak olan ortak sınav zümresinde belirlenmesi kararlaştırıldı.

 

Ahmet ZENGİN, yıllık ödevlerin değerlendirilmesinde dikkat edilecek hususların birinci dönem zümresinde belirlendiğini herkesin ödevleri değerlendirirken bunlara dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Ödevlerin Nisan ayı ikinci haftasının sonunda toplanması kararlaştırıldı.

 

Ahmet ZENGİN, ortak sınavlar hazırlanırken daha önce de yapıldığı gibi  sınav sorularının aynı derse giren öğretmenlerce  birlikte  hazırlanmasının yaşanabilecek aksaklıkları önleyeceğini, birinci dönemde bu şekilde hareket edildiği için ortak sınavlarda herhangi bir sorun yaşanmadığını,sadece soruları hazırlarken biraz daha seçici davranılması gerektiğini bunun sınavların güvenirliliğini artıracağını söyledi.

Yine yazılı sınav tarihlerinin sınıf defterine işlenmesi gerektiği ama bunun zaman zaman unutulabildiği,bu konuda aynı şubelerde derse giren öğretmenlerin zümre arkadaşlarını uyarmalarının iyi olacağı zümre başkanı tarafından ifade edildi.

Sözlü yoklamalar için ayrıca bir vakit ayrılmayacağı kararlaştırıldı.Osman GÖRGÜÇ  sözlü notlarının birinci dönemde olduğu gibi üç yazılı olan derslerden iki sözlü notu;iki yazılı olan derslerden de bir sözlü notu şeklinde uygulanmasının iyi olacağını belirtti.Kemal KOÇ da ister iki yazılı olsun ister üç yazılı olsun bütün derslerden iki sözlü notu verilmesinin daha uygun olacağını zaten müfettişlerin de  geldiği okulda kendilerini bu konuda ikaz ettiklerini,hem bu şekilde bi kafa karışıklığı olmayacağını bütün dersler için iki sözlü notu verilmesinin uygun olacağını söyledi.Diğer zümre öğretmenleri de Kemal KOÇ’un teklifini uygun gördüler ve bütün dersler için ikişer sözlü notu verilmesi kararlaştırıldı.

Öğrencilerin okul içinde ve dışında katıldıkları sosyal ve kültürel faaliyetlerin her zaman teşvik edilmesi ve bunun gerekirse sözlü notuyla ödüllendirme şeklinde uygulanabileceği konuşuldu.

Ebru Tok  ESİNLER, bunun sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımı artırdığını ifade etti.Diğer zümre öğretmenleri de bu konuda Ebru hocanın görüşlerine katıldıklarını ifade ettiler.

 

Branşla ilgili olarak zaten birinci dönemde başarılı faaliyetlerin gerçekleştirildiği ve ikinci dönemde de ve şiir dinleti programı düzenleneceği, tiyatro şenliğine katılınacağı ve bunun hazırlıklarının ilgili öğretmenler tarafından yapılmakta olduğu zümre başkanı tarafından ifade edildi.

 

Yazılı sınavlara katılmayan öğrencilerden özürlerinin belgelendirilmesinin isteneceği,özrünü belgelendirenlerin sonradan yazılı sınava alınacağı ,belgelendiremeyenlerin ise tekrar sınav yapılmayacağı kararlaştırıldı.Bu konuda zaten öğretmenler kurulunda alınmış olan bir karar bulunduğu ve buna uyulacağı ifade edildi.

 

7--Zümre başkanı, öğrencilerin öğrencilerin  türkçeyi doğru ve güzel bir şekilde kullanmayı davranış haline dönüştürebilmelerinin öncelikle Edebiyat öğretmenlerinin görevi olduğunu bunun için derslerin yapılan planlamalara göre işlenmesinin önemli olduğunu ifade etti.Ayrıca zaman zaman derslerde sözlü ve yazılı ifade çalışmalarının yaptırılması gerektiğini söyledi.

Hülya KOCATEPE Bu konunun edebiyat öğretmenleri öncelikli olmak üzere bütün öğretmenlerin görevi olduğunu söyledi.

Ebru T. ESİNLER  Öğrencilerin özellikle mesajlaşmalarda (cep Telefonu ve internet) Türkçeyi çok kötü kullandıklarını bu konu üzerinde hassasiyetle durulması gerektiğini söyledi.Bu konuda tüm öğretmenlerin hemfikir olduğu görüldü

Öğrencilerin dilimizi doğru kullanmaları için ders içinde yapılan çalışmaların yanında günlük hayatta kullanımlarında da dikkatli davranılması gerekli bilgilendirmelerin yapılması niçin Türkçe’nin düzgün kullanılması gerektiğine öğrencilerin ikna edilmesi yoluna gidilmesi kararlaştırıldı.

 

8- Osman GÖRGÜÇ ,okul araç ve gereçlerinin korunmasının bir şuur işi olduğu,okulumuzda zaman zaman okul araç ve gereçlerine zarar veren öğrencilerin çıkabildiği bunu en aza indirmek için ara ara  bu konuda öğrencilerle konuşmanın faydalı olacağı ,okul eşyalarının disiplin korkusuyla değil,ancak sevgiyle korunabileceğini söyledi.Sonuç olarak öğrencilerin okullarını sevmesi ve benimsemesinin bu durumu en aza indireceğini söyledi.

9- Genel olarak derslerin daha verimli işlenebilmesi için gerekli malzeme sıkıntısı yaşanmadığı ifade edildi

10-Okulumuzda uygulanmakta olan okuma saati uygulamasıyla ilgili olarak ,bunun öneminin kavratılması adına bazı konuların güncel örnekler verilerek anlatılmasının faydalı olacağı mesela artık son yıllarda yapılan sınavlarda çok uzun paragraf sorularının sorulduğunun-sorulardan örnekler de gösterilerek-ifade edilmesinin okuma saatine olan ilgiyi artırabileceği değerlendirildi.zümre başkanı okul idaresinin de bu konu üzerinde önemle durduğunu belirtti.Artık okumanın ve okuduğunu anlamanın önemli hale geldiğinin öğrencilere anlatılmasının önemi üzerinde duruldu.

11-  Okulumuzun teknolojik imkanlarından derslerde yararlanılması gerektiği zümre başkanı tarafından ifade edildi.Osman GÖRGÜÇ Geçen yıl kamuoyuna duyurulan Fatih projesindeki amacın da öğrenci ve öğretmenleri teknolojiyle daha çok haşır neşir etmeyi amaçladığını söyledi . Halil AKPINAR zamanımızın bilgisayar çağı olduğunu bütün öğretmenlerin buna ayak uydurması gerektiğini ayak uyduramayanların büyük sıkıntılar çekebileceğini ,zümre arkadaşlarına bu konuda her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etti

 

12-Branş itibariyle gerekli imkanlar sağlanırsa denizlimizin yetiştirdiği ünlü ozanlardan olan Özay GÖNLÜM ’ün doğduğu köye bir gezi düzenlenebileceği,yine resim zümresiyle de işbirliği yaparak Ressam İbrahim Çallı’nın tanıtılabileceği,yine Tarih zümresiyle işbirliği halinde Müftü Ahmet HULUSİ Efendinin tanıtılabileceği gezi ve gözlemler yapılabileceği değerlendirildi.

13-Kemal KOÇ  öğretmenler odasındaki öğretmen dolaplarının yetersiz olduğunu söyledi.Zümre başkanı  da  öğretmenler odasında her zümre için kaynak kitapların konulabileceği bir kitaplık olmasının faydalı olacağını böylece isteyen öğretmen arkadaşların daha kolay kaynak kitaplara ulaşmasının sağlanabileceğini  ifade etti.

 Gündeme eklenecek başka konu olmadığından 2011-2012 öğretim yılının ikinci  döneminin hayırlı ve daha başarılı geçmesi dileğiyle toplantı sonlandırıldı.

 

 

           Zümre Bşk.

        Ahmet ZENGİN           Berna ACUN            Ebru  TOK . ESİNLER                           Halil  AKPINAR

        T.D.Edb.Öğrt.                T.D.Edb.Öğrt                T.D.Edb.Öğrt.                             T.D.Edb.Öğrt.

 

 

 

 

        Hülya KOCATEPE     Okan AKKAYA     Osman GÖRGÜÇ      Nilgün ONUŞ            Kemal KOÇ

           T.D.Edb.Öğrt.           T.D.Edb.Öğrt.           T.D.Edb.Öğrt.                T.D.Edb.Öğrt.          T.D.Edb.Öğrt.

 

 

 

 

                                                                                                                                   UYGUNDUR

                                                                                                                                                                …./02/2012

 

 

                                                                                                                                                               Okul Müdürü


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam228
Toplam Ziyaret3727431
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.758032.8893
Euro35.021935.1622
Takvim