• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/halilakpinar
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
  • https://www.twitter.com/halilakpinar
  • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
  • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

12.SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ I.DÖNEM II.YAZILI

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  LİSESİ 12.SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ I.DÖNEM II.YAZILI   YOKLAMA SINAVIDIR  (ORTAK SINAV)

--- A ---

1) Aşağıdakilerden hangisi Haldun Taner’in eserlerinden biri değildir?
A) On İkiye Bir Var              B) Keşanlı Ali Destanı
C) Sarı Çizmeli Mehmet Ağa    D) Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım
E) Sersem Kocanın Kurnaz Karısı

2) Aşağıdakilerden hangisi Peyami Safa’nın özelliklerinden biri değildir?
A) Geçim kaygısıyla yazdığı eserlerde Server Bedi adını kullanır.
B) Ansiklopedik bir yazardır.
C) Romanlarda olaylara değil, psikolojik çözümlemelere önem verir.
D) Usta bir roman tekniği ve canlı bir anlatım gücü vardır.
E) Türk Edebiyatında deneme türünün öncülerindendir.

3. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının genel özellikleri arasında yer almaz?

A)  Atatürk devrimlerinin savunuculuğu yapılır ve bu

      devrimler yaygınlaştırılmaya çalışılır.

B)  Tabiat tasvirleri gerçeklikten uzak ve subjektiftir.

C)  Şiirlerde genellikle hece vezni kullanılır.

D)  1930’a kadar Milli Edebiyat çizgisinde gelişir. Bu

      tarihten sonra toplumcu – gerçekçi bir çizgiye yönelir

E)  Anadolu insanının sorunları eserlerde işlenir.

 

4. 1930’lu yıllarda bir grup genç bir araya geldiler. “Canlılık, samimiyet ve daima yenilik” ilkesini benimsediler. Hececilerin elinde tıkanan şiirimize yeni ufuklar açmayı amaçladılar. Cevdet Kudret, Sabri Esat Siyavuşgil, Yaşar Nabi Nayır gibi tanınmış sanatçılardan oluşmuş bu grup şiirimize istedikleri gibi bir yenilik getiremediklerinden kısa sürede dağıldı.

 Bu parçada sözü edilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Yedi Meşaleciler           B) Birinci Yeniler  C) İkinci Yeniler 

     D)  Fecr- i Ati topluluğu    E) Beş Hececiler

 

5.Aşağıdaki eserlerden hangisi Necip Fazıl Kısakürek’e ait değildir?

 A)  Kaldırımlar        B)  Örümcek Ağı     C)  Ben ve Ötesi

 D)  Tohum               E)  Saatleri Ayarlama Enstitüsü

 

6. “Ok” şiiri hariç bütün şiirlerini aruzla yazmıştır. Batı şiiriyle eski Türk şiirini bir noktada buluşturmayı başarabilmiştir.Şiirlerinde Osmanlı medeniyet ve kültürüne bağlı kalmıştır. Türk musikisine, İstanbul’a hayrandır. “Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgarıyla”  en tanınmış eserleridir.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Yahya Kemal Beyatlı        B)   Yakup Kadri Karaosmanoğlu

C)   Tevfik Fikret   D)  Mehmet Akif Ersoy  E)   Faruk Nafiz Çamlıbel

 

7. Aşağıdaki yazar – eser eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

A)  Reşat Nuri GüntekinŞıpsevdi 

B)  Orhan Veli Kanık – Vazgeçemediğim

C)  Kemal TahirDevlet Ana

D)  Memduh Şevket Esendal Ayaşlı ve Kiracıları

E)  Ahmet Hamdi Tanpınar - Huzur

 

8. Cumhuriyet Dönemi’nin tanınmış şairlerindendir. Fransız Sembolist Baudeleire’in etkisi altında kalmıştır. Şiirlerinde Türkçenin sıcaklığını ve akıcılığını bulmak mümkündür. Hece ölçüsü ile şiirler yazarken uyağa sıkıca bağlıdır. Şiirlerinde etkili bir lirizm vardır. “Ömrümde Sükut”, “Düşten Güzel” , “Sonrası” en tanınmış şiir kitaplarıdır.

Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A)  M. Cevdet Anday         B)  Enis Behiç Koryürek

C)  Yahya Kemal Beyatlı   D)  Cahit Sıtkı Tarancı  E)   Ahmet Haşim

 

9. Çeşitli gazetelerde başyazarlık yaptı.Daha çok gezi ve anı türlerinde eserleri vardır. Yazılarıyla Milli Mücadele’yi destekleyen yazar, Atatürk devrimlerinin de savunucusu olmuştur. “Çankaya”,  “Zeytin Dağı” , “Ateş ve Güneş” , “Baş veren İnkılapçı” eserlerinden bazılarıdır.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ahmet Rasim    B)Sait Faik Abasıyanık  C) Sabahattin Eyuboğlu  

 D)  Falih Rıfkı Atay   E)  Memduh Şevket Esendal

 

10. Aşağıdakilerden hangisi saf (öz) şirin özelliklerinden değildir?

A)İçsel ve bireysel bir yaklaşımla evrensel insan tecrübesini dile getirirler.

B)Şiirde biçim endişesi duyan bu şairlerde dize ve dil baş tacıdır.

C)Disiplinli çalışarak mükemmele varan halis şiir yazma endişesi kendisini hissettirir.

D)Şairlerde sembolizm akımının izleri görülür.

E) Şiirde biçimden çok içeriğe önem  vermişlerdir

 

11. Aşağıdakilerden hangisi Serbest Nazım ve Toplumcu Şiirin Özelliklerinden değildir?

A) Gelecekçilik (Fütürizm) akımından etkilenmişlerdir

B)Pragmatik, yani çıkarcı şiirdir.

C)En değerli şey dizedir.

D)Söylev üslubundan yararlanılmıştır.

E)Geniş kitlelere hitap etmek, onları harekete geçirmek için yazılmıştır.

 

12. Aşağıdakilerden hangisi Yedi Meşale grubuna dahil değildir?

A)  Sabri Esat Siyavuşgil    B)  Ahmet Haşim    C)  Ziya Osman Saba

   D)  Yaşar Nabi Nayır        E)  Vasfi Mahir Kocatürk

 

13. Aşağıdakilerden hangisi Serbest Nazım ve Toplumcu şiirin temsilcilerinden değildir?

A) Rıfat Ilgaz      B) Ceyhun Atuf Kansu   C)   Özdemir Asaf

 D)  Aziz Nesin            E)   Enver Gökçe

 

14.  Aşağıdakilerden hangisinde verilen eser karşısındaki sanatçıya ait değildir?

A)  Dostlar Beni Hatırlasın – Aşık Veysel

B)  İnce MemedYaşar Kemal

C)  Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım – Haldun Taner

D)  Rahatı Kaçan Ağaç – Melih Cevdet Anday

E)   Kaldırımlar – Ahmet Kutsi Tecer

     

15.  Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat ve zevk anlayışını sürdüren şiirin özelliklerin değildir?

A)Yabancı dillerin dil kuralları terk edilmiştir.

B)İçsel ve gizemsel bir yaklaşımla insan anlatılır

C)Hece vezni kullanılmıştır.

D)Millî konulara yer verilmiştir, millî hisler ön plândadır.

E)Sözcükler ilk anlamlarıyla kullanılır.

 

16.  Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Döneminde eser vermemiştir?

 A)Peyami Safa      B)Ahmet Kutsi Tecer  C)Zeki Ömer Defne          D)Yahya Kemal Beyatlı    E)    Namık Kemal

 

17.  I.Yedi Meşaleciler, Verlaine, Mallerme, Baudelaire gibi Fransız şairlerini önek almıştır.

II.   Yedi meşaleciler, hece ölçüsünü kullanmışlar; ancak

        şiirimize biçim bakımından bir yenilik getirememişlerdir.

III.  Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şairler  şiirlerinde millî konulara yer verişlerdir

IV.  Öz şiir anlayışını sürdüren şairler Fütürizmden etkilenmişlerdir

V.   Cumhuriyet döneminde aruz tümüyle bırakılmış, halk

       şiiri biçimleri ve serbest şiir yaygınlaşmıştır.

Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A)  I          B) II         C)  III           D)  IV         E) V

 

18.  Aşağıdakilerden hangisinde sanatçı ve temsil ettiği topluluk yanlış eşleştirilmiştir?

A)  Kemalettin Kamu – Milli edebiyat ve zevk anlayışı

B)   Cahit Sıtkı Tarancı – Beş hececiler

C)   Kenan Hulusi Koray – Yedi Meşale

D)   Şevket Süreyya – Serbest Nazım ve Toplumcu

E)  Zeki Ömer Defne - Milli edebiyat ve zevk anlayışı

 

19. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, romantizm akımının temsilcileri arasında yer almaz?

A)J.J. Rousseau      B)Lamartine       C)Goethe

        D)Victor Hugo        E) Stendhal 

 

 

 

 

 

20. Aşağıdakilerden hangisi klasisizmin özelliklerinden biri değildir?

A)  XVII. yüzyılda ortaya çıkan, Yunan ve Latin geleneğine bağlı bir edebiyat akımıdır. 

B)  Akıl, sağduyu ve doğaya önem verilir.

C)  Konularını eski Yunan ve Latin kaynaklarından alır.

D)  Eserlerde biçime, dil mükemmelliğine ve kurallara tam uygunluğa büyük önem verilir.

E)  Eserlerde seçkin, soylu kişiler değil, halktan kişiler

      kahraman olarak seçilir.

 

21. Aşağıdaki akımlardan hangisi XIX. yüzyılın ikinci yarısında romantizme tepki olarak doğmuştur?

A)Klasisizm   B)Realizm    C)Natüralizm  D)Parnasizm    E)Sembolizm   

 

22. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, Türk edebiyatında sembolizmin en önemli temsilcisidir?

A) Halit Ziya Uşaklıgil   B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

C) Tevfik Fikret D) Ahmet Haşim  E)  Mehmet Rauf

 

23. Aşağıdakilerden hangisi realizmin özellikleri arasında yer almaz?

A)  Gözlem ve belgelere önem verir.

B)  Günlük hayatta rastlanan gerçek olaylar ve kişiler

      anlatılır.

C)  Yazar, eserinde kendi kişisel görüşlerini gizlemez.

D)  Eğitme amacı yoktur.

E)  Olaylar anlatılırken sebep – sonuç ilişkisi esas alınır.

 

24. Aşağıdaki yazar – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Miratü’l- Memalik - Seydi Ali Reis
B) Fatih Harbiye – Peyami Safa
C) Tuna’dan Batıya – İsmail Habip Sevük
D) On İkiye Bir Var – Yusuf Ziya Ortaç
E) Karalama Defteri –Nurullah Ataç

25. • Yazar herhangi bir konu üzerinde kesin hükümlere varmaz.
• Kendi şahsi görüş ve düşüncelerini anlatır.
• Montaigne ve Bacon bu türün en önemli temsilcileridir.
Yukarıda tanıtılan tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fıkra B) Deneme C) Makale D) Sohbet E) Eleştiri

26. İnsan ile nesnelere özgü varlık türü arasındaki karşıtlığı esas alır. İnsanın iradesi ve bilinciyle, iradesi olmayan nesneler dünyasına fırlatılmış olduğunu öner sürer.
Yukarıda ifade edilen düşünceye ne ad verilmektedir?
A) Varoluşçuluk     B) Sezgicilik    C) Gerçeküstücülük

D) Gerçekçilik        E) Bilinçüstücülük

27. Aşağıdakilerden hangisi Türk Edebiyatının devirlere ayırmada bir etken olamaz?
A) Gök Tanrı inanışından İslamiyet’e geçiş
B) İslam Kültürü ile kurulan temas
C) 1071 Malazgirt Zaferi sonrası Anadolu’ya göç etmek
D) 1453 yılında İstanbul’un Türkler tarafından fethedilmesi
E) Batı kültürü ile kurulan temas

28. Yedi Meşaleciler, büyük umutlarla başladıkları şiir serüveninden umduklarını bulamadılar. İçlerinden çoğu edebiyatın başka alanlarına geçerken yalnız biri şiire sonuna kadar devam etti.
Bahsedilen Yedi Meşaleci şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Osman Saba
B) Cevdet Kudret Solok
C) Yaşar Nabi Nayır
D) Vasfi Mahir Kocatürk
E) Sabri Esat Siyavuşgil

29. Aşağıdakilerden hangisi hatıra türünün özelliklerinden biri değildir?
A) Yaşanmakta olanı değil, yaşanmışı konu alması
B) Gerçekçi ve yalın bir anlatımla yazılması
C) Gezilen görülen yerlerin öznel şekilde aktarılması
D) Günlük, otobiyografi ve gezi yazısı ile benzerlik göstermesi
E) Belgelerden yararlanması ve belge niteliği göstermesi

30. Makale türü ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Herhangi bir konu üzerinde görüş ve düşünceler ileri sürmek için yazılır.
B) Konu üzerinde araştırma ve inceleme yapılır.
C) İlk makaleyi Namık Kemal, Hürriyet gazetesinde yazmıştır.
D) Ele alınan konularda kanıtlar göstermek esastır.
E) Gazete ve dergilerde yayınlanan bir türdür.

31. Aşağıdakilerden hangisi İsmail Habip Sevük’ün eserlerin değildir?

A) Yurttan Yazılar   B) Tuna’dan Batı’ya  C) Tanzimattan Beri 

      D) Türk Güreşi     E)Canım Anadolu

 

32. Aşağıdakilerden hangisi Yusuf Ziya Ortaç’ın eserlerinden değildir?

A) Gönülden Sesler  B) Göz Ucuyla Avrupa    C) Kürkçü Dükkanı

 D) Binnaz      E) Sarı Çizmeli Mehmet Ağa

 

33. Aşağıdakilerden hangisi Rıfat Ilgaz’ın Şiirlerindendir?

A)Alagöz        B)Sondan Başa     C)Kendini Yakalamak 

     D) Odalar ve Sofalar       E) Hayat Şarkıları

 

NOT: Her sorunun doğru cevabı (1-32) sorular 3’er puan, 33. soru 4 puandır. BAŞARILAR DİLERİZ…..

 

 

Adı Soyadı:

Sınıfı:

No:

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

A      B     C       D      E               A      B      C      D      E

1

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

x

 

TÜRK EDEBİYATI ÖĞRETMENLERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI: 1. C   2.E  3. B   4.  A    5. E   

6. A     7. A    8.  D     9. D    10. E     11. C    12.  B

13. C    14.  E    15. B     16.E     17. D     18.  B 19. E

20. E  21.B    22.D   23.C   24.D  25.B   26.A  27.D 

28. A   29.C  30.C   31.E     32.A    33.A

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam99
Toplam Ziyaret3718594
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.119632.2483
Euro34.816934.9564
Takvim