• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/halilakpinar
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
 • https://www.twitter.com/halilakpinar
 • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
 • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

9.S TÜRK EDEBİYATI 1.D 2.YAZ

Adı-Soyadı:………………… ………………………..

Sınıfı-No:9/……           ………………………………

www.edebiyatogretmeni.net

2009-2010  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MİDYAT ANADOLU LİSESİ  9.SINIFLAR  TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI İMTİHANI SORULARIDIR

                                                                                                                                                                                                                                                        15/12/2009

AÇIKLAMALAR:İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.Soruların puan değerleri, karşılarında gösterilmiştir.İmlâ ve Noktalama puanlamaya dahildir.

SÜRE:Bir ders saati kadardır.(45’)   

                                                                                           GAZEL

 

Âşık olana aşk odundan nişân gerek.

Bağrı kebâb gözlerinin yaşı kan gerek.

 

Yâri diyen gerek kim ola gayrden beri,

Cânân isteyen kişiye terk-i cân gerek.

 

 

 

Cevr ede tahammül eden yâri ârzû,

Sabr ede hâra her kim ana gülsitân gerek.

 

Şem’-i safâdur ol sanem ana erişmeye,

Pervâne bigi yanmaya tâb u tüvân gerek.

 

 

 

Senin yüzün görene ne hâcet likâ-yı hûr?

Kapında yer bulana ne bâğ-ı cinân gerek?

 

Gonca lebünden ister idim söz açam velî,

Ol râz-ı nâzüki bilürem kim nihân gerek.

 

Anınçün Ahmedî heves ider lebine kim,

Dil-hastedür ana şeker-i nârdan gerek.

 

(Od:Ateş      Kebâb:Yanmak    Cânân:Sevgili             Cevr et-:Sıkıntı çek-     Hâr:Diken      Gülsitân:Gül bahçesi           Şem’:Mum           Safâ:Parlak,sevinç     Sanem:Put(gibi güzel bevgili)       Bigi:Gibi      Tâb:Yanmak    Tüvân:Güç         Hâcet:İhtiyaç      Llikâ:Yüz,kavuşmak      Hûr:Huri          Cinân:Cennet        Leb:dudak   Velî:Velakin,fakat     Râz:Sır,giz    Nâzük:Nazik     Nihân:Gizli       Haste:Hasta     Şekir-i nâr:Nar çiçeği)


 

       (İLK 6(ALTI) SORUYU YUKARIDAKİ ŞİİRE GÖRE CEVAPLAYINIZ.)

1.İlk beyite göre aşık olana aşk ateşinden ne gerekir? (10  puan)

2.Gül bahçesine girmek isteyen aşık, neye katlanmak zorundadır?(10 puan)

3.Sevgilinin yüzünü görenle onun kapısında yer bulana artık ne gerekmez?(10 puan)

4.Şair,sevgilinin dudağını neye benzetiyor ve neden onun dudağından bahsetmekten çekiniyor?(2*5=10 puan)

5. Yukarıdaki şiirle ilgili aşağıdaki boşlukları doldurunuz:(5*2=10 puan)

 1. Ölçüsü:………………………………………..

 

 1. Teması:………………………………………..

 

 1. Nazım birimi:…………………………………..

 

 1. Kafiye şeması(:…………………………………

 

 1. e.        Kafiye düzeni:………………………………………… 

 

6.Gazelin matla,makta,hüsn-i makta,mahlas ve beytü’l-gazel beyitlerini şiirin üzerinde gösteriniz.(5*2=10 puan) 

_________________________________________________________________________________________________________

7.Aşağıdaki boşlukları, uygun kelime ya da kelime gruplarıyla doldurunuz. (2*5=10 puan) 

 1. Halk şairleri,şiirlerini ……………………………………………………..isimli defterde toplarlardı.
 2. Eleştiri ve yergi içeren koşma türüne ………………………………………… denir.
 3. İslamiyet öncesi sözlü edebiyat ürünleri şunlardır:1)…………………………………2)……………………………………3)……………………..4)……………………………….
 4. Gazelin ölçüsü……………………………………… ölçüsüdür.
 5. Fatih-Harbiye romanı …………………….. ………………………………… aittir.

8.”Müjgân  ve masum” kelimelerini açıklayarak, bu kelimeleri birer cümlede kullanınız. [(3*2)+(2*2)=10 puan]

9.Aşağıdaki cümlelerde doğru olan hükümlerin sonuna(D),yanlış olanların sonuna (Y) harfini yazınız.(2*5=10 puan) 

 1. Baki,Fuzuli,Nef’i ve Nabi birer Klasik Türk (Divan) şairidir.(………)
 2. İlahi,nefes,şathiye ve devriye Aşık Tarzı halk edebiyatı nazım şekilleridir.(……….)
 3. Şair, genellikle gazelin ikinci beyitinde  mahlasını kullanır..(…….)
 4. Osmanlı Türkçesi;Arapça,Farsça  ve Türkçeden  oluşur.(……..)
 5. Klasik Türk edebiyatı, Türk Halk edebiyatına göre daha zevksiz ve basittir.(………)

 

 10.Aşağıda eksik bırakılan beyiti tamamlayarak,bu beyiti düz cümleler halinde günümüz Türkçesine çeviriniz.(6+4=10 puan)

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….düşmez.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………semâdan.

Günümüz Türkçesiyle Açıklaması:……………………………………………………………………………………………………………...

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

                                               B A Ş A R I L A R       D İ L E R İ M.

                                                                                                                                          Zeynettin DEMİREL

                                                                                                                                                 Türk Edebiyatı Öğretmeni

                                                                         -C E V A P L A R-  

                                                                   CEVAP ANAHTARI

www.edebiyatogretmeni.net

2009-2010  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MİDYAT ANADOLU LİSESİ  9.SINIFLAR  TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI İMTİHANI SORULARIDIR

                                                                                                                                                                                                                                                        15/12/2009

AÇIKLAMALAR:İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.Soruların puan değerleri, karşılarında gösterilmiştir.İmlâ ve Noktalama puanlamaya dahildir.

SÜRE:Bir ders saati kadardır.(45’)   

                                                                                           GAZEL

 

Âşık olana aşk odundan nişân gerek.

Bağrı kebâb gözlerinin yaşı kan gerek.

     MATLA BEYİTİ

 

Yâri diyen gerek kim ola gayrden beri,

Cânân isteyen kişiye terk-i cân gerek.

 

 

 

Cevr ede tahammül eden yâri ârzû,

Sabr ede hâra her kim ana gülsitân gerek.

 

Şem’-i safâdur ol sanem ana erişmeye,

Pervâne bigi yanmaya tâb u tüvân gerek.

 

 

 

Senin yüzün görene ne hâcet likâ-yı hûr?

Kapında yer bulana ne bâğ-ı cinân gerek?

BEYTÜ’L-GAZEL

 

Gonca lebünden ister idim söz açam velî,

Ol râz-ı nâzüki bilürem kim nihân gerek.

    HÜSN-İ MAKTA BEYİTİ

 

Anınçün Ahmedî heves ider lebine kim,

Dil-hastedür ana şeker-i nârdan gerek.

     MAKTA/MAHLAS BEYİTİ

 

(Od:Ateş      Kebâb:Yanmak    Cânân:Sevgili             Cevr et-:Sıkıntı çek-     Hâr:Diken      Gülsitân:Gül bahçesi           Şem’:Mum           Safâ:Parlak,sevinç     Sanem:Put(gibi güzel bevgili)       Bigi:Gibi      Tâb:Yanmak    Tüvân:Güç         Hâcet:İhtiyaç      Llikâ:Yüz,kavuşmak      Hûr:Huri          Cinân:Cennet        Leb:dudak   Velî:Velakin,fakat     Râz:Sır,giz    Nâzük:Nazik     Nihân:Gizli       Haste:Hasta     Şekir-i nâr:Nar çiçeği)


 

       (İLK 6(ALTI) SORUYU YUKARIDAKİ ŞİİRE GÖRE CEVAPLAYINIZ.)

1.İlk beyite göre aşık olana aşk ateşinden ne gerekir? (10  puan)

Aşık olan kişi aşk ateşinden yanmalı;bağrının yanık,gözlerinden kanlı yaş gelmelidir.

 

2.Gül bahçesine girmek isteyen aşık, neye katlanmak zorundadır?(10 puan)

Gül bahçesine girmek isteyen kişinin,gülün dikenlerine-Sevgilinin eziyetlerine- katlanması gerekir.

 

3.Sevgilinin yüzünü görenle onun kapısında yer bulana artık ne gerekmez?(10 puan)

Sevgilinin yüzünü görene artık hurilerin yüzüne bakması ve ayrıca onun kapısında yer bulana da cennet bahçesi-bağı-gerekmez.

 

4.Şair,sevgilinin dudağını neye benzetiyor ve neden onun dudağından bahsetmekten çekiniyor?(2*5=10 puan)

    Şair,sevgilinin dudağını açılmamış çiçeğe(Goncaya) benzetiyor ve nazik dudağının gizli kalması gerektiğinden  dudağından bahsetmekten çekiniyor.

5. Yukarıdaki şiirle ilgili aşağıdaki boşlukları doldurunuz:(5*2=10 puan)

 1. a.      Ölçüsü:Arûz ölçüsü

 

 1. b.      Teması:1)Sevgilinin eziyetlerine tahammül etme    2)Yarin vefasızlığı

 

 1. c.      Nazım birimi:Beyit

 

 1. d.      Kafiye şeması:aa    ba     ca   da….

 

 1. e.        Kafiye düzeni:Beyitler ilk beyit hariç serbest şekilde kafiyelenmiştir. 

 

6.Gazelin matla,makta,hüsn-i makta,mahlas ve beytü’l-gazel beyitlerini şiirin üzerinde gösteriniz.(5*2=10 puan) 

_________________________________________________________________________________________________________

7.Aşağıdaki boşlukları, uygun kelime ya da kelime gruplarıyla doldurunuz. (2*5=10 puan) 

 1. Halk şairleri,şiirlerini CÖNK isimli defterde toplarlardı.
 2. Eleştiri ve yergi içeren koşma türüne  TAŞLAMA  denir.
 3. İslamiyet öncesi sözlü edebiyat ürünleri şunlardır:1)SAGU  2)SAV   3)KOŞUK    4)DESTAN
 4. Gazelin ölçüsü ARÛZ ölçüsüdür.
 5. Fatih-Harbiye romanı PEYAMİ SAFA’ya aittir.

8.”Müjgân  ve masum” kelimelerini açıklayarak, bu kelimeleri birer cümlede kullanınız. [(3*2)+(2*2)=10 puan]

Müjgân:Kirpik                                Cümle:Sevgilinin müjgânları ince inceydi.

Masum:Suçsuz,günahsız                Cümle  Zavallı,masum olduğu halde üç ay  hapiste yattı.

9.Aşağıdaki cümlelerde doğru olan hükümlerin sonuna(D),yanlış olanların sonuna (Y) harfini yazınız.(2*5=10 puan) 

 1. Baki,Fuzuli,Nef’i ve Nabi birer Klasik Türk (Divan) şairidir. (D)
 2. İlahi,nefes,şathiye ve devriye Aşık Tarzı halk edebiyatı nazım şekilleridir. (Y)
 3. Şair, genellikle gazelin ikinci beyitinde  mahlasını kullanır. (Y)
 4. Osmanlı Türkçesi;Arapça,Farsça  ve Türkçeden  oluşur. (D)
 5. Klasik Türk edebiyatı, Türk Halk edebiyatına göre daha zevksiz ve basittir(Y)

 

 10.Aşağıda eksik bırakılan beyiti tamamlayarak,bu beyiti düz cümleler halinde günümüz Türkçesine çeviriniz.(6+4=10 puan)

                                  Bî-baht olanın bâğına bir katresi düşmez.

                                 Bârân yerine dürr ü Güher yağsa semâdan.

Günümüz Türkçesiyle Açıklaması:Gökten yağmur yerine inci ve (mü)cevher yağsa da  bahtsız olanın bağına-bahçesine- bir damlası dahi düşmez. 

 

 

                                               B A Ş A R I L A R       D İ L E R İ M.

                                                                                                                                          Zeynettin DEMİREL

                                                                                                                                                 Türk Edebiyatı Öğretmeni 


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam71
Toplam Ziyaret3702056
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.304532.4339
Euro34.423434.5613
Takvim