• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/halilakpinar
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
 • https://www.twitter.com/halilakpinar
 • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
 • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

10 TED 1.DÖNEM 2.YAZ

 

                            www.halilakpinar.net 

 

 

 

 


   Sınav Tarihi:15.02.2011     Sınav Saati: 14.00  Sınav Süresi: 2 ders saati

 

Sınav Komisyonu toplanarak Sınıf Geçme Yönetmeliği’nin 43. ve 47.  maddeleri gereğince yapılacak olan yazılı sınav için aşağıdaki soruların sorulmasına karar verilmiştir.

 

S.1. 15. yüzyılın ünlü şairlerindendir.Harname adlı mesnevisi meşhurdur.İran şairi nizaminin Hüsrev ü Şirin adlı mesnevisini Türkçeye çevirmiştir.Bu çeviri Türkçenin en iyi Hüsrev ile Şirin hikayesi olarak bilinir.

            Yukarıda sözü edilen şairimiz kimdir? (5 p.)

…………………………………………………………………………………

 

 

16.yüzyılşairlerindendir.Şiirlerini Azeri Türkçesiyle yazmıştır.Lirik bir anlatımı vardır.Şikayetname, Beng ü Bade, Türkçe Divanı, Farsça Divanı ve Arapça Divanı vardır. Su Kasidesi ile peygamber Efendimizi övmüştür.

          Yukarıda sözü edilen şairimiz kimdir.(5p)

 

……………………………………………………………………

 

S.2.İslami Dönemde ilk dil ve edebiyat ürünlerini ve bu ürünleri yazanları aşağıya yazınız.10p

 

        Eserin adı                                    Eseri yazan  

 

*

 

*

 

*

 

*                        

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.3. Aşağıdaki eserlerin sanatçılarını karşılarına yazınız. (2+2+2+2+2=10 p.)

İskendername:

Battalname:

Mantıku’t Tayr:

Makalat:

Hayriye:

 

S.4.Aşağıdaki dizelerde yapılmış söz sanatlarını bularak sebepleriyle birlikte altlarındaki boşluğa yazınız (10 p.)

Güzeller mihribân olmaz dimek yanlışdur ey Baki

Olur vallahi billahi heman yalvarı  görsünler

 

( Yalvar :1. yalvarmak 2. Eskiden İran’ın para birimi)

 

 S. 5. Birinci sütunda Türk destanların adları, ikinci sütunda bu destanların sahibi olan Türk devletlerinin adları verilmiştir. Bu destanların kime ait olduğunu tespit ettikten sonra, o devletin  önündeki harfi ilgili destanın solundaki parantez içine yazınız. (2+2+2+2+2= 10 P)

      I. Sütun                           II. Sütun

(  ) Gılgamış                         A) Uygur

(  ) Şu                                     B )Hun

(  ) Ergenekon                      C )Saka

(  ) Türeyiş                            D) Sümerler

(  ) Oğuz Kağan                 E) Göktürkler

 

 

 

S.6.Aşağıdaki koşmaların çeşitlerini altlarına yazınız.(5+5=10 p.)                                                                                                                                                

Elin kapısında karavaş olan                                                         

Burnu sümüklü hem gözü yaş olan                                                      

Bayramdan bayrama bir tıraş olan                                                  

Berbere gelir de dükkân beğenmez.

…………………………………………

 

Bir yiğit cidasın almış atıyor                                                       

Ağ elleri kızıl kana batıyor

Bir kötü kavgadan dönmüş kaçıyor

Kaçma kötü kaçma şimdi dön olur.

………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                              

 

 

 

 

 

 

 

S.7. Mesnevi nazım şekli hakkında maddeler hâlinde bilgi vererek hamsenin ne olduğunu ve ilk hamse sahibi şairimizi yazınız. (5+2+3=10 p.)

1.

2.

3.

4.

5.

Hamse:

 

İlk hamse sahibi şairimiz:

 

 

 

S.8. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. (2+2+2+2+2=10 p.)

 • Halk edebiyatı;…………………………………….,  ……………………………………………… ve ………………………………………………………… olmak üzere üçe ayrılır.
 • Türk adının geçtiği ilk metin………………………………………………………. dır.
 • Ergenekon’dan çıkışın anıldığı ve baharın gelişinin kutlandığı gün……………………………….dur.
 • Sagunun, Divan edebiyatında karşılığı …………………………… Halk edebiyatında karşılığı…………………………………… tır.
 • Devlet büyüklerinin övüldüğü Divan şiirlerine…………………………. denir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


a. Aşağıdakilerden hangisi, Halk edebiyatının özelliklerinden       b. Nedim’le Fuzuli’yi karşılaştıran aşağıdaki yargılardan

biri değildir?                                                                            hangisi yanlıştır?

                                                                                    

A)    Ölçü olarak hece ölçüsünün kullanılması                            A) Nedim, şiirinde günlük hayatı yansıtmış; Fuzuli ise bundan

B)    Dörtlük nazım biriminin kullanılması                                      kaçınmıştır.

C)     Genellikle zengin kafiye ve redif kullanılması                   B) İkisi de kasideden çok gazelde başarılı olmuştur.

D)    Genellikle anonim olarak ortaya çıkması                           C) İkisinin de “Divan”larından başka “Mesnevi”leri vardır.

E)    Biçim güzelliğine ve söz sanatlarına önem vermemesi         D) İkisinde de dil, çağdaşlarına göre sadedir.

                                                                                       E) Fuzuli tasavvuftan etkilenmiş; Nedim ise tasavvufla hiç

                                                                                           ilgilenmemiştir.

 

  S.9. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (5+5=10p.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Divan şiirine Türklerin kazandırdığı iki nazım şeklini yazınız.10p

 

 

 

 

 

 

KOMİSYON ÜYELERİ

 

Komisyon Başkanı                                                 Üye                               Üye                                    

 

 

Mustafa GÜCÜYENER                           Ahmet     ÖZGEN              Baskın   ÖZÜDOĞRU                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sınav Tarihi:15.02.2011     Sınav Saati: 14.00  Sınav Süresi: 2 ders saati

 

Ekli sınav tutanağındaki sınav sorularına ait cevap anahtarının aşağıda çıkarıldığını ve değerlendirmenin gösterilen not baremine göre yapılacağını bildirir tutanaktır.

 

1.    Şeyhi -  Fuzuli ( 5+5=10p)

 

2.    Divan-ı Lügati’t Türk- Kaşgarlı Mahmut  ( 10=2+2+3+3)

      Divan-ı Hikmet- Ahmet Yesevi

      Atabetü’l Hakayık- Edip Ahmet Yüknrki

      Kutadgu Bilig- Ahmet Yesevi

 

3.    İskendername: Ahmedi  (2+2+2+2+2=10P)

      Battalname: Anonim

      Mantıku’t Tayr: Gülşehri

      Makalat: Hacı Bektaş Veli

      Hayriye: Nabi

 

4.    “Yalvar” kelimesinde Tevriye var.   (10P)

 

5.              I. Sütun                           II. Sütun

(  ) Gılgamış                           A) Sümer

(  ) Şu                                     B )Saka

 (  ) Ergenekon                       C )Göktürk

(  ) Türeyiş                             D) Uygur

(  ) Oğuz Kağan                 E) Hun

                                                        (2+2+2+2+2=10P)

6.    Taşlama – Koçaklama (5+5=10P)

     

7.    a. Her beyti kendi arasında kafiyelidir. Bu yüzden de uzun yazılabilmektedir.   ( 5P)

      b. Aruz ölçüsüyle ve beyitler halinde yazılmaktadır.

      c. Divan edebiyatı nazım şeklidir.

      d. İran edebiyatında ortaya çıkmış oradan Arap ve Türk edebiyatına geçmiştir.

      e. Olayların anlatıldığı şiirlerdir.

 

      Hamse: Bir şair beş tane mesnevi yazarak bir araya getirirse hamse oluşur. (3P)

      Ali Şir Nevai  (2P)

         

8.    1-Anonim, tekke, Aşık  2-Orhun Abideleri 3-Nevruz 4-Mersiye,Ağıt  5- Kaside

 

 

9.    a. C     (5P)

       b.C      ( 5P)

 

 

 

10.  Şarkı ve rubai ( 5+5=10P)

 

 

 

KOMİSYON ÜYELERİ

 

Komisyon Başkanı                                                 Üye                               Üye                                    

 

 

Mustafa GÜCÜYENER                           Ahmet     ÖZGEN              Baskın   ÖZÜDOĞRU                                                                                                                                              


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam211
Toplam Ziyaret3727414
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.758032.8893
Euro35.021935.1622
Takvim