• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/halilakpinar
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
 • https://www.twitter.com/halilakpinar
 • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
 • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

TÜRK EDEBİYATI PERFORMANS VE PROJE ÖDEV KONULARI

9.Sınıf Türk Edebiyatı Proje ve Performans Konuları 

1. Roman incelemesi, müfredat konularında yer alan veya 100 temel eser çerçevesinde verilen romanların incelenmesi. (Roman incelenirken ders kitaplarındaki plan doğrultusunda incelenecektir.)
2. Bir konu başlığı altında,  kurallara uygun olarak bir şiir antolojisi oluşturma.
3. Edebiyat dergisi hazırlama
4. “Yunus Emre ve Tasavvuf düşüncesi” konulu bir Powerpoint sunusu hazırlama.
5. Türk destanlarındaki mitolojik unsurları ve gerçek yaşamın izlerini araştırma.
6. Yöredeki halk hikâyesi, masal, efsane, mani, türkü, ninni, tekerleme, bilmece vs. sözlü edebiyat ürünlerini derleme. Düğünlerdeki gelenek-görenekleri anlatma.
7. Okul web sitesinde edebiyat sayfası hazırlama.
8. Gazete çevresinde gelişen türleri örneklerle açıklayan bir defter tutma. (Makale, deneme, fıkra, eleştiri, sohbet, röportaj, haber yazısı)
9. Herhangi bir şair ya da yazarın biyografisini Powerpoint sunusu olarak hazırlama.
10. Seçilen beş şiiri biçim ve içerik olarak inceleme.
11. Türk masallarındaki “kara” motifini araştırma.
12. Bir halk aşığı ile röportaj yapma.
13. Edebi sanatları (söz sanatlarını) açıklama, örnek metinlerde inceleme.
14. Aşağıda belirtilen şiirlerin ritim, ahenk ve yapı unsurlarını inceleme:
 • Orhan Veli Kanık – İstanbul’u Dinliyorum
 • Cahit Sıtkı Tarancı – Otuz Beş Yaş
 • Ahmet Kutsi Tecer – Nerdesin
 • Necip Fazıl Kısakürek – Kaldırımlar
 • Karacaoğlan’dan veya Erzurumlu Emrah’tan bir koşma, Fuzuli’den veya Baki’den bir gazel, Yunus Emre’den bir ilahi.
15. Türk Halk şiiri geleneğinin örneklerle incelenmesi.
16. Klasik Türk şiir geleneğinin örneklerle incelenmesi.
17. Anlatmaya ve göstermeye bağlı edebi metinleri inceleme metotlarını araştırma.
18. Seçilen bir roman veya hikâyeyi inceleme:
 • Reşat Nuri Güntekin – Çalıkuşu
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Yaban
 • Tarık Buğra – Küçük Ağa
 • Refik Halit Karay – Eskici
 • Ömer Seyfettin – Yalnız Efe
 • Sait Faik Abasıyanık – Semaver
19. Anlatmaya bağlı edebi metinlerin araştırılması.
20. Göstermeye bağlı edebi metinlerin araştırılması.
21. Öğretici metinlerin incelemesi hakkında bilgi verilmesi.
22. Öğretici metin türlerinin araştırılması. (makale, deneme, fıkra, eleştiri, röportaj).
23. Gazete çevresinde gelişen metin türlerinin araştırılması. (hatıra, gezi, biyografi, mektup günlük)
24. Beğenilen şairlerin şiirlerinden bir antoloji oluşturma.

10.Sınıf Türk Edebiyatı Proje ve Performans Konuları

1. Göktürk Kitabeleri hakkında araştırma yapma, örnek metinler bulma, kitabelerin Türk edebiyatı ve tarihi açısından araştırma.
2. Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lûgati’t Türk adlı eserini araştırma, eserin Türk edebiyatı ve Türk kültürü açısından önemini araştırma.
3. Dede Korkut Hikâyeleri hakkında araştırma yapma. Üç hikâyenin incelenmesi.
4. Tasavvuf Edebiyatı’nın özelliklerini araştırma.
5. Nasrettin Hoca fıkralarını hakkında araştırma yapma, fıkralardaki mesajları bulma.
6. Yunus Emre ve Yunus Emre’nin insana bakış açısı hakkında inceleme.
7. Halk edebiyatı ve halk edebiyatının bölümlerinin incelenmesi.
8. Divan şiirini genel hatlarıyla tanıtma. Divan şirinde kullanılan nazım biçimleri hakkında bilgi toplama.
9. Türk halk hikâyelerinin genel özelliklerini belirleme. Hikâyelerdeki karakterleri ve bu karakterlerin genel özelliklerini çıkarma.

11.Sınıf Türk Edebiyatı Proje ve Performans Konuları

 

1. Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında roman türünde yazılan eserlerdeki karakterlerinin incelenmesi. Romanlardan örnekler verilmesi.
2. Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı’nın genel özelliklerini belirleme. Özellikler hakkında bilgi verme.
3. Şinasi ve Namık Kemal’in Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı için önemi hakkında araştırma yapma.
4. Tanzimat Döneminde yazılan tiyatro eserlerini konu, tema, dil ve sahneleme bakımlarından incelenmesi.
5. Batı edebiyatındaki edebi akımlar hakkında bir sunum hazırlama.
6. Servet-i Fünûn Edebiyatı’nın genel özellikleri hakkında araştırma yapma.
7. Aşağıda belirlenen Servet-i Fünûn döneminde yazılan eserleri içerik, dönemin özelliklerini yansıtma, yapı bakımından inceleme:
Mai ve Siyah (Halit Ziya UŞAKLIGİL), Aşk-ı Memnû (Halit Ziya UŞAKLIGİL), Eylül (Mehmet Rauf), Sis (Tevfik Fikret), Elhân- Şitâ (Cenap Şehabettin)
8. Tanzimat ve Servet-i Fünûn Dönemi Türk Edebiyatlarının dil, edebi akımlar, edebi tür ve temalar bakımlarından karşılaştırılması benzer ve farklılıklarının belirlenerek bunların sebeplerinin belirlenmesi.
9. Fecr-i Âtî Edebiyatı ve Ahmet Haşim hakkında bilgi toplama.
10. Millî Edebiyat Dönemi ile Fecr-i Atî Dönemi Türk şiirini ses ve ahenk, yapı, dil ve anlatım ve temalar bakımlarından karşılaştırılması benzer ve farklılıklarının belirlenerek bunların sebeplerinin belirlenmesi.
11. Ömer Seyfettin’in 5 hikâyesinin okunup yapı, tema, dil ve anlatım unsurlarının incelenmesi.
12. Aşağıda belirlenen Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı’nın eserlerinin incelenmesi.
Ateşten Gömlek (Halide Edip ADIVAR), Yaban (Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU), Memleket Hikâyeleri (Refik Halit KARAY), Küçük Ağa (Tarık BUĞRA), Zeytindağı (Falih Rıfkı ATAY)
13. İstanbul’u konu alan şiirlerin derlenmesi.
14. Beğenilen şairlerin şiirlerinden antoloji oluşturma.

12.Sınıf Türk Edebiyatı Proje ve Performans Konuları

1. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının oluşumunu araştırma.
2. Cumhuriyet döneminin siyasî, sosyal ve fikrî temellerini araştırma.
3. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Deneme.
4. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Makale.
5. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Gezi.
6. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Hatıra.
7. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Fıkra.
8. Cumhuriyet Döneminde Öz Şiir Anlayışını Sürdürenlerin şiirlerini inceleme.
9. Cumhuriyet Döneminde Öz Şiir Anlayışını Sürdürenlerin Şairleri inceleme-tanıtma.
Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Muhip Dıranas, Ziya Osman Saba, Yaşar Nabi Nayır (Yedi Meşale Grubu’ndaki diğer isimler) Cahit Sıtkı Tarancı
10. 1920-1960 yılları arasında toplumcu gerçekçi şiirleri inceleme.
11. 1920-1960 yılları arasında toplumcu gerçekçi şairleri inceleme-tanıtma.
Nazım Hikmet Ran, Yahya Kemal Beyatlı, Necip Fazıl Kısakürek, Mehmet Akif Ersoy
12. Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdürenlerin Şiirlerini inceleme.
13. Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdürenlerin Şairleri inceleme-tanıtma.
Faruk Nafiz Çamlıbel, Ahmet Kutsi Tecer, Kemalettin Kamu, Orhan Şaik Gökyay, Zeki Ömer Defne, Arif Nihat
14. Garip Hareketi (I. Yeni) şiirlerini inceleme.
15. Garip Hareketi (I. Yeni) şairleri inceleme-tanıtma: Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday, Oktay Rifat
16. Garip dışında yeniliği sürdüren şiirleri inceleme: (Fazıl Hüsnü Dağlarca, Behçet Necatigil, Cahit Külebi, Attila İlhan, Ahmet Oktay, Erdem Beyazıt, Cahit Zarifoğlu, Hilmi Yavuz)
17. Garip dışında yeniliği sürdüren şairleri: (Fazıl Hüsnü Dağlarca, Behçet Necatigil, Cahit Külebi, Attila İlhan, Ahmet Oktay, Erdem Beyazıt, Cahit Zarifoğlu, Hilmi Yavuz) inceleme-tanıtma
18. İkinci Yeni akımı şairlerinden seçilen şiir/şiirleri inceleme: (Cemal Süreyya, İlhan Berk, Edip Cansever, Turgut Uyar, Ece Ayhan, Ülkü Tamer, Sezai Karakoç)
19. İkinci Yeni akımı şairlerini inceleme-tanıtma.
20. İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiirleri inceleme: (1960 sonrasında kendilerini toplumcu olarak nitelendiren, İsmet Özel, Süreyya Berfe, Nihat Behram, Ataol Behramoğlu, Refik Durbaş gibi şairlerin eserlerinden metinleri(şiirleri) ahenk, yapı, tema, dil ve anlatım bakımlarından inceleme)
21. İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şairleri : (İsmet Özel, Süreyya Berfe, Nihat Behram, Ataol Behramoğlu, Refik Durbaş) inceleme-tanıtma.
22. Cumhuriyet dönemi hikâyeciliği.
23. Cumhuriyet dönemi romanı.
24. Toplumcu Gerçekçi Anlayışla Yazılan Hikâye ve Romanları inceleme: (Sadri Ertem, Sabahattin Ali, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Kemal Tahir, Fakir Baykurt gibi yazarların eserlerinden metinler seçerler. Bu metinleri sıralanan kazanım, verilen açıklama ve daha önce önerilen etkinliklerden yararlanarak yapı, tema, dil ve anlatım bakımlarından incelerler ve yorumlarlar.)


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam17
Toplam Ziyaret3724664
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.284732.4140
Euro34.710634.8497
Takvim