• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/halilakpinar
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
  • https://www.twitter.com/halilakpinar
  • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
  • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

İKGM Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı yazılı sınav kılavuzu 2015

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
EĞİTİM KURUMLARI MÜDÜR BAŞYARDIMCILIĞI VE MÜDÜR YARDIMCILIĞI YAZILI SINAV BAŞVURU KILAVUZU
2016
Bu kılavuz Millî Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik hükümleri ile 2015/Pr Nu:21 No’ lu protokole göre hazırlanmıştır.

ELEKTRONİK BAŞVURU FORMUNU DOLDURMADAN ÖNCE BU KILAVUZU DİKKATLİCE OKUYUNUZ.
MÜDÜR BAŞYARDIMCILIĞI VE MÜDÜR YARDIMCILIĞI YAZILI SINAV TAKVİMİ M
SINAV ÜCRETİ YATIRMA VE SINAV BAŞVURUSU
FOTOĞRAFLI SINAV GİRİŞ BELGESİ ALIMI
SINAV SONUÇ İLANI
25/01/2016- 17/02/2016
08/03/2016- 18/03/2016
20/03/2016 Pazar Günü Saat: 14:00
18/04/2016
_______ __ İLETİŞİM BİLGİLERİ_________ İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İKGM)
Eğitim Kurumları Çalışma Grubu
Tel: 0 (312) 413 17 31 - 413 18 44 -413 18 49- 413 28 57 Faks: 0 (312) 418 23 43
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÖDSGM)
Tel: 0 (312) 497 40 07 - 497 40 08 – 413 32 47-413 32 48 Faks: 0 (312) 2130147- 499 40 63
DİKKAT: Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararlarının gerekli kılması halinde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir.
1.İLGİLİ MEVZUAT
 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK.  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik.
2.GENEL AÇIKLAMALAR
Bu Kılavuz’da; Eğitim Kurumları Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı Yazılı Sınavı ile ilgili usul ve esaslar yer almaktadır. Sınav Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik ile Merkezî Sistem Sınav Yönergesi hükümlerine göre yapılacaktır. Eğitim Kurumları Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı Yazılı Sınavı aynı sorulardan oluşur ve aynı salonda birlikte yapılır. Yazılı sınava katılmak isteyen ve aşağıda belirlenen başvuru şartlarını taşıyan adayların 25 Ocak – 17 Şubat 2016 tarihleri arasında elektronik ortamda başvuruları alınacaktır. Yazılı sınav, 20 Mart 2016 Pazar günü saat: 14.00’de ADANA, ANKARA, ANTALYA, BURSA, DİYARBAKIR, ERZURUM, ESKİŞEHİR, GAZİANTEP, İÇEL, İSTANBUL, İZMİR, KAYSERİ, KOCAELİ, KONYA, SAMSUN, SAKARYA, ŞANLIURFA, HATAY, MANİSA, BALIKESİR, KAHRAMANMARAŞ, VAN, AYDIN, DENİZLİ, TEKİRDAĞ, MARDİN, MALATYA, TRABZON, ORDU, ZONGULDAK, ELAZIĞ VE ÇORUM il sınav merkezlerinde yapılacaktır. Başvurunun, Kılavuz’a uygun olarak doğru ve zamanında yapılmasından “adayın kendisi” sorumlu olacaktır. Aday, yaptığı başvuru ile başvuru kılavuzunda belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılacaktır. Adayın başvuru bilgilerinin doğruluğunun kontrolü ve zamanında onaylanmasından, adayın kadrosunun bulunduğu “kurum/okul müdürlüğü” sorumlu olacaktır. Başvuru sırasında MEBBİS sisteminde, adayın bilgilerinin doğru ve güncel olması gerekmektedir. İşlemler, başvuru bitim tarihinde var olan bilgiler üzerinden yapılacağı için bu tarihe kadar aday, bilgilerini güncelletmekle yükümlüdür. Bu durumla ilgili sorumluluk, “adayın kendisi”ne ait olacaktır.(Güncelleme işlemi zaman alabileceğinden güncelleme işlemleri son güne bırakılmamalıdır.) MEBBİS sistemindeki aday bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır. Başvurusu kabul edilip, yazılı sınavda başarılı olanlardan görevlendirme koşullarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin görevlendirilmesi yapılmayacak, görevlendirilmesi yapılmış olsa bile iptal edilecektir.
3. BAŞVURU ŞARTLARI
Yazılı sınava, müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığında dört yıllık ya da aynı eğitim kurumu müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığında toplam sekiz yıllık görev süresi dolanlar ile başvurunun son günü itibariyle Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik’ in 5 ve 7’nci maddelerinde belirtilen genel ve özel şartları taşıyan adaylar başvuruda bulunabilirler. Bu Yönetmelik’in 7/c maddesinde; “Bakanlık kadrolarında adaylık dâhil en az dört yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak,” hükmü yer almaktadır. Bu sürenin hesaplanmasında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B Maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenlik, asker öğretmenlik, yıllık izin, hastalık izni ve aylıksız
izinde geçen sürelerin tamamı değerlendirilir. Dört yıllık sürenin hesabında; sınava başvuru tarihinin son günü olan 17/02/2016 tarihi esas alınacaktır. Söz konusu sınava; Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik’ te belirtilen şartları taşımak kaydı ile yurt dışında öğretmen olarak görevli bulunanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamında aylıksız izinli olanlar da başvuruda bulunabilirler.
UYARI: Halen müdür yetkili öğretmen olarak görev yapanlar hariç olmak üzere, eğitim kurumu yöneticisi olup, 2015-2016 eğitim öğretim yılının son günü itibariyle aynı eğitim kurumunda ve aynı unvanda dört yıllık ya da aynı eğitim kurumunda ve aynı unvanda müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığında toplam sekiz yıllık görev süresini doldurmamış olanlar, yazılı sınava müracaat edemeyeceklerdir. Yöneticilikte geçen dört yıllık sürenin hesabında; en son yapılan görevlendirme tarihinden itibaren aynı unvanla geçirilen hizmet sürelerinin toplamı esas alınacaktır. 6528 sayılı Kanundan önce atanıp halen eğitim kurumu yöneticisi olanlar bakımından aynı ve farklı eğitim kurumlarında aynı unvanla geçen görev sürelerinin tamamı dikkate alınacaktır.
4. BAŞVURU İŞLEMLERİ a) Yazılı sınav başvuruları, 25 Ocak 2016 tarihinde başlayıp, 17 Şubat 2016 tarihi saat: 17.00’ de sona erecektir. Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. b) Aday, http://www.meb.gov.tr internet adreslerinden T.C. kimlik numarası ile “Elektronik Başvuru Formu”na girerek başvuru işlemini yapabilecektir. c. Aday, kimlik ve başvuru bilgilerini “Elektronik Başvuru Formu”na girerek MEBBİS üzerinden gelen bilgilerinin doğruluğunu kontrol edecektir. ç. Adaya ait bilgilerde bir hata yoksa, adaya ait “Elektronik Başvuru Formu” ilgili birimler tarafından başvuru süresi bitimine kadar sistemde onaylanacaktır. Aday tarafından da onay işleminin tamamlanıp tamamlanmadığı takip edilecektir. d. Adaya ait “Elektronik Başvuru Formu”nun bir çıktısı, bağlı bulunduğu kurum tarafından onaylanacaktır. e. Elektronik Başvuru formunun bir sureti adayda kalacak, bir sureti de aynı görevler için yapılacak bir sonraki sınav tarihine kadar özlük dosyasının bulunduğu birimlerde saklanacaktır. Başvuruda bulunacak adayın sınava ilişkin bilgileri, MEBBİS kayıtlarından alınacağından, MEBBİS kayıtlarında personele ilişkin öğrenim durumu, hizmet süresi vb. bilgilerin tam ve doğru olarak kayıtlara işlenerek sorumlu birimlerce güncellenmesi gerekmektedir. Bilgilerin tam ve doğru olarak kayıtlara işlenmemiş olması durumunda başvuruda bulunan bazı adaylar açısından başvurunun kabul edilmemesi gibi sonuçlar doğurabileceğinden, sorumlu birimlerin adayların bilgilerini güncellemesi ile ilgili gerekli özeni göstermesi gerekmektedir. Adaylar tarafından bilgilerin elektronik ortamda verilerin hatasız, eksiksiz, başvuru kılavuzuna uygun doldurulması gerekmektedir. Bu konuyla ilgili sorumluluk adayın kendisi ile özlük dosyalarının tutulduğu birime ait olacaktır. Sınava başvuran adaylar arasında, sınav öncesinde ve sınav anında, ÖDSGM tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahip olan aday/adaylar var ise bunlar sağlık kurulu raporunun, engelli kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın engel durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birini bir nüsha halinde bağlı bulunduğu kuruma teslim edecek ve “elektronik başvuru formu”nda “engel durumlarını” ve “almak istediği hizmet” kutucuğunu işaretleyeceklerdir. Beyan edilen engel
durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.
UYARI: Adaylar sistemsel olarak yaşadıkları sorunlar ile ilgili cevaplara yardimmasasi@meb.gov.tr adresinden ulaşabileceklerdir. Başvuru esnasında oluşacak sistemsel sorunlar hariç diğer hususlarla ilgili sorunlar için İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerine başvurulacak, İl Milli Eğitim Müdürlüklerince tereddüt oluşması halinde ise İl Milli Eğitim Müdürlüklerince yukarıda belirtilen İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ait telefon numaralarından bilgi alınabilecektir.
5. BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR
a. Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle yapılmışsa, b. Başvuruda aday bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa, c. Aday, sınav ücretini belirtilen sürede bankalardan birine yatırmamışsa, ç. Başvuru işlemleri başvuru için belirtilen süre içinde (25 Ocak - 17 Şubat 2016) yapılmamışsa, d. Yazılı sınava katılmak için elektronik ortamda yapılan başvuru, süresi içerisinde onaylanmamışsa, e. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik hükümlerinde belirtilen usul ve esaslara uymuyorsa veya bu durum sonradan tespit edilmişse
Adayın yazılı sınav başvurusu geçersiz sayılacaktır.
6. SINAV ÜCRETİ a. Sınava girecek adaylar sınav ücreti olarak 80 TL’yi (seksen TL KDV dâhil), (25 Ocak - 17 Şubat 2016) tarihleri arasında MEB. Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla yatıracaktır. b. Aday, sınav ücreti yatırma işlemi için bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri gider ödemeyecektir. c. Banka dekontu/ATM işlem fişinde adayın T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve katıldığı sınavın açık adı (2016 yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı Yazılı Sınavı) bulunacaktır. ç. Sınav ücreti kesinlikle bankaya yatırılacak; mektup, elden veya EFT yoluyla sınav ücreti tahsil edilmeyecektir. d. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, başarılı olamayan adayların ödedikleri ücretler kesinlikle iade edilmeyecektir. Sınavlarda yanlış yatırılan ücretlerin iadeleri sınavın tamamlanmasından yaklaşık 4 hafta sonra tek yanlı olarak döner sermaye işletmesi tarafından adaylardan herhangi bir başvuru talep etmeksizin yapılmaktadır Ücretler hangi bankaya yatırıldığı fark etmeksizin yalnızca Ziraat Bankası sistemleri aracılığı ile iade edilmektedir. Buna göre; adaylar herhangi bir Ziraat Bankası şubesinden TC nüfus cüzdanı ile başvurmaları hâlinde iade işlemi gerçekleştirilebilir. Aday, hangi sebeple olursa olsun sınava girmemişse ücret iade talebinde bulunamaz. Sadece idare tarafından sınavın iptal edildiği durumlarda adaya ücret iadesi yapılır.

7. FOTOĞRAFLI SINAV GİRİŞ BELGESİ
ÖDSGM tarafından adayların sınava girecekleri yerler ile kimlik bilgilerini gösteren fotoğraflı sınav giriş belgeleri http://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca, fotoğraflı sınav giriş belgesi adaylar tarafından internet ortamından alınacak ve bağlı bulundukları Eğitim Kurumu/Birimi tarafından onaylanacaktır. Adaylara sınav giriş belgesi posta yoluyla ayrıca gönderilmeyecektir. Sınav giriş belgesinde adayın kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Aday, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde (ilinde), binada, salonda ve sırada sınava girecektir. Ancak, olağanüstü durumlarda (doğal afet, yangın, vb.) Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi, ÖDSGM’nin uygun görüşü ile adayın sınav yeri değiştirilebilecektir.
8. SINAVLA İLGİLİ ESASLAR
8.1. SINAVDA UYGULANACAK TESTLER
Sınavda; Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre konular ile puan ağırlıkları aşağıda belirtilmiştir. Adaylara eşit puan ağırlıklı toplam 100 adet çoktan seçmeli (5 seçenekli) soru sorulacaktır. Sorular aşağıda belirtilen konulardan hazırlanacaktır.
KONULAR KONU AĞIRLIKL ARI
SORU SAYIS I
Türkçe dilbilgisi (%10) 10 Genel kültür (%10) 10 Resmi yazışma kuralları (%4) 4 Halkla ilişkiler ve iletişim becerileri (%4) 4 Okul yönetimi (%4) 4 Yönetimde insan ilişkileri (%4) 4 Okul geliştirme (%4) 4 Eğitim ve öğretimde etik (%5) 5 Türk idare sistemi ve protokol kuralları (%5) 5 T.C. Anayasası (Genel Esaslar, Temel Hak ve Ödevler, Devletin Temel Organları) (%8) 8 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu (%4) 4 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (%8) 8 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu (%4) 4 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun (%2) 2 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerin Yargılanması Hakkında Kanun (%2) 2 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (%4) 4 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (%2) 2 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (%4) 4 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu (%4) 4 652 Sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK (%8) 8 GENEL TOPLAM %100 100

8.2. SINAVIN UYGULANMASI
a. Yazılı sınav 20 Mart 2016 Pazar günü saat 14.00’de başlayıp, tek oturum olarak 32 il sınav merkezinde yapılacak olup, 110 (yüz on) dakika sürecektir.
b. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar en geç saat 13.30’da sınav giriş belgelerinde belirtilen salonda hazır bulunacaktır. Adaylar sınava gelirken yanlarında fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş, leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.
c. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ile özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
ç. Adaylar, sınav salonlarına alınırken; yanlarında sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ve silah bulunup bulunmadığı kontrol edilecektir. Adaylar bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği için tutanakla sınavı geçersiz sayılacaktır.
d. Adaylar fotoğraflı sınav giriş belgesinde belirtilen kendi sıra numarasında oturacak, gerektiğinde adayın yerini değiştirme yetkisi salon başkanına ait olacaktır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak sınav evrakının bulunduğu sınav güvenlik poşetini adayların önünde açarak cevap kâğıtlarını dağıtacaktır
e. Aday; cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı bilgilerini kontrol edecek, hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutulmasını isteyecektir. Adayın adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya cevap kâğıdı kullanılamayacak durumdaysa yeni bir cevap kâğıdına aday kimlik bilgileri salon başkanının açıklamalarına göre yazılacaktır. f. Sınav başladıktan sonra ilk 20 dakika içinde gelen adaylar sınava alınacak, ilk 30 dakika içinde ise sınav salonundan hiçbir aday çıkartılmayacaktır. Sınav bitimine 15 dakika kala sınav salonunda engelli adaylar hariç en az 2 (iki) adayın kalması sağlanacaktır. Geç gelen adaylara ek süre verilmeyecektir.
g. Salon görevlileri adaylara soru kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını kontrol ederek dağıtacaktır. Aday da kontrol ederek, eksik sayfa veya baskı hatası varsa kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir.
ğ. Aday, cevap kâğıdı üzerinde işaretlemeleri kurşun kalemle yapacaktır.
h. Cevap kâğıdındaki imza bölümü aday tarafından mutlaka imzalanacaktır.
ı. Cevap kâğıdında bulunan “Bu Bölüme Dokunmayınız” kısmı hiçbir şekilde işaretlenmeyecektir.
i. Soru kitapçığının A ve B olmak üzere iki ayrı türü olup, aday, A kitapçığını kullanıyorsa cevap kâğıdındaki kitapçık türü bölümünün A yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa yuvarlağını işaretleyecektir.
j. Adaylar cevaplarını soru kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyecektir.
k. Her sorunun 5 (beş) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece 1 (bir) tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik okuyucular tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.
l. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar, cevap kâğıdına işaretlenmediği takdirde değerlendirme işlemine alınmayacaktır.
m. Sınavda cevap kâğıdının başkaları tarafından görülmesi ya da herhangi bir dokümandan kopya çekilmesi halinde salon görevlileri tutanakla durumu tespit edecektir.
n. Adaylar sorulara verdiği cevapları almayacaktır. Bu kurala uymayanların sınavı geçersiz sayılacaktır.
o. Adaylar, sınav esnasında ve sınavın yapıldığı binada sigara içmeyecekler, içenler hakkında da 4207 sayılı Kanun gereğince işlem yapılacaktır.
ö. Sınav bitiminden sonra; Adaylar, soru kitapçığı ile cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama tutanağını imzalayacaktır. Salon görevlileri, salona ait sınav evrakını (soru kitapçığı, cevap kâğıdı ve varsa tutanaklar) adayların önünde kontrol ederek toplayacak, sınav güvenlik poşetine koyup kapattıktan sonra bina sınav komisyonuna teslim edecektir. Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen sınav güvenlik poşetini torbalarını ait oldukları sınav evrak kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir. Bu kurallara uymadığı herhangi bir yolla tespit edilen adayların sınavı iptal edilecek ve devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer adayların dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilecektir. Bu adayların kusurları ve kimlik bilgileri bir tutanakla sınav evrakına eklenecektir. Bu adayların sınavı geçersiz sayılacak ve sınav sonuç belgesi düzenlenmeyecektir.
8.3. SINAV DEĞERLENDİRMESİ
a. Değerlendirme grup numaraları aşağıda tabloda belirtildiği gibidir;
NU GRUP ADI
1 Eğitim Kurumları Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı

b. Sınava giren tüm adaylar için değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır ve başarı puanı hesaplamasında; [Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
c. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru şıkları dikkate
alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. ç. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, hatalı bulunan soru/sorular sınava giren tüm adaylar için doğru kabul edilerek değerlendirilecektir.
8.4. SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR
a. Başvuru şartlarını taşımadığı halde adayın sınava girmesi, b. Cevap kâğıdı ve soru kitapçığının sınav güvenlik kutusundan çıkmaması, eksik çıkması veya yırtılarak zarar görmesi, c. Herhangi bir adaydan ya da dokümandan aday tarafından kopya çekildiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi, ç. Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi, d. Başka adayın sınav evrakının kullanılması, e. Adayın yerine başkasının sınava girmesi, f. Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçları ve defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında adayın yanında bulundurması, g. Sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri), h. Merkezi Sistem Sınav Yönergesinde belirtilen sınav kurallarının ihlal edilmesi durumunda sınav görevlilerinin tuttuğu tutanaklar da dikkate alınarak adayın sınavı/testi geçersiz sayılır.
8.5. SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ
Sınav sonuçları 18/04/2016 tarihinde Bakanlığımızın http://www.meb.gov.tr adreslerinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
8.6. SINAV İTİRAZLARI Adaylar sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde; sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde dilekçe ile doğrudan İKGM’ ye yapacaklardır. İKGM bu itirazları toplu olarak ÖDSGM’ ye gönderecektir. ÖDSGM aday itirazlarını 10 (on) gün içerisinde inceleyip sonuçlandırarak İKGM’ ye bildirecektir. İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara İKGM tarafından bildirilecektir. Adaylar, itiraz başvurularını MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu / ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, imza, adres ve banka dekontu / ATM işlem fişi olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtiraz dilekçelerini adaylar doğrudan veya posta yolu ile İKGM’ ye ulaştıracaklardır. Posta yolu ile gönderilen dilekçelerin postadan kaynaklı gecikmelerinden İKGM sorumlu değildir. Posta yolu ile gönderilen dilekçelerin İKGM’ ye kayıt tarihi itiraz tarihi olarak dikkate alınacaktır. Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.
Sınav Merkezinde bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya fotokopisi yargı organları dışında, Bilgi Edinme Kanununun 7’nci maddesine göre aday dâhil hiçbir kişiye ya da kuruma verilemez ve gösterilemez. Bu kılavuz kapsamında yapılan açıklamalar karşısında oluşabilecek yeni durumlara ilişkin düzenlemeler yapmaya İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü yetkilidir. Gerektiğinde yapılabilecek değişiklikler Bakanlığımızın http://www.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Başvuru süresince sorumlu birimler ve başvuru sahipleri bu adresten değişiklikleri öğrenebileceklerdir


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam151
Toplam Ziyaret3735327
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.981133.1133
Euro35.899936.0438
Takvim