• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/halilakpinar
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
  • https://www.twitter.com/halilakpinar
  • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
  • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

ZARFLAR

 7. SINIF

ZARFLAR

Test

5

1.Ara sıra hatırlıyorum; büyük ağabeyimin elinde kazma, ortancada

kürek, küçüğünde sönük bir gaz lambası olurdu.

Ürkerek korkunç mağaradan içeri girerdik.

Bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi

zarf görevinde kullanılmamıştır?

A) ara sıra      B) sönük

C) ürkerek      D) içeri

2. Mevsimin yağmurlu bir günündeydi,

 1

 Ufuklar dumanlı, deniz dalgalı.

 2

Kalbime ansızın bir korku değdi,

                  3

Kuytu bir sahile çektim sandalı.

 4

 Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangisi zarf

görevinde kullanılmıştır?

A) 1.               B) 2.               C) 3.               D) 4.

3.                     Anlattığı şeyleri şaşkınlıkla dinledim geçen gün.

                         Bu cümledeki altı çizili zarfların türleri aşağıdakilerden

hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A)                   Miktar zarfı - Durum zarfı

B)                    Durum zarfı - Soru zarfı

C)                    Durum zarfı - Zaman zarfı

D)                   Miktar zarfı - Zaman zarfı

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde birden fazla zarf

kullanılmıştır?

A)Akdeniz’in serin sularında saatlerce yüzdük.

B) Birçok hastalığın sebebi düzensiz beslenmedir.

C)Öykülerimi geceleyin, sessiz bir ortamda yazıyorum.

D)Çocuk, elindeki oyuncağı bir anda pencereden aşağı attı.

5.1.Sorunların çözülebilmesi için bana karşı açık davranmalısın.

2. Şirketin bütçe açığı gittikçe artıyormuş.

 3. Açık pencerenin önünde saatlerce dertleştik.

 4.Ömrüm boyunca sana karşı açık konuştum.

“Açık” sözcüğü numaralanmış cümlelerden hangilerinde

zarf görevinde kullanılmıştır?

A) 1. ve 3.      B) 1. ve 4.

C) 2. ve 3.       D) 2. ve 4.

6.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ikileme zarf görevinde

kullanılmamıştır?

A)Minik kedi ürkek ürkek geziyordu evin içinde.

B) Küçük kız, iri iri elmaları sepete doldurup eve götürdü.

C) Mide sağlığın için lokmaları azar azar yemelisin.

D)Yağmura yakalanmamak için hızlı hızlı yürüyorum.

 

 7. SINIF

TÜRKÇE

7. “Zor” sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde di-

ğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A)                   Bu sıcak havalar hastalar için zor geçecek.

B)                    Zor zamanlarda birbirimize destek olmalıyız.

C)                    Sınavdaki zor sorular birçok öğrenciyi terletmiş.

D)                   Küçük çocuklar için çok zor bir oyun olacak.

8.                     Adam paraları ondan gizli sayıyordu.

“Gizli” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde bu cümledeki

göreviyle kullanılmıştır?

A)                   Gizli işler çevirmenden hoşlanmıyorum.

B)                    Devletin gizli belgeleri çok sıkı korunur.

C)                    Bizi duymamaları için gizli konuşalım.

D)                   Onunla aramızda gizli bir çekişme vardı.

9.                     Aşağıdaki cümlelerden hangisinde diğerlerinden farklı

işlevde bir zarf kullanılmıştır?

A)                   Hafta sonu üniversite sınavına girecek.

B)                    Karnı ağrıyan öğrenci dışarı çıktı.

C)                    Akşam sinemaya gidiyor muyuz?

D)                   Yürüyüşe gün doğmadan başlarmış.

10.                   1.                    Bu güneşli sabah, insana yaşama sevinci veriyor.

                         2.                    Sabah, telaşlı bir şekilde evden çıktı.

                         3.                    Söğüt gölgesinde sabah keyfi yapıyormuş.

                         4.                    Bütün evrak işlerini nihayet bu sabah bitirdim.

“Sabah” sözcüğü numaralanmış cümlelerden hangilerinde

zaman zarfı olarak kullanılmıştır?

A) 1. ve 3.      B) 1. ve 4.

C) 2. ve 3.       D) 2. ve 4.

11.                   Öğretmenimin tavsiye ettiği romanı - - - - okudum.

                         Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden

hangisi getirilirse fiil zaman yönünden belirtilmiş

olur?

A) tatilde        B) sınıfta

C) okulda        D) parkta

12.                   Aşağıdaki cümlelerden hangisinde fiili miktar yönünden

etkileyen bir zarf kullanılmamıştır?

A)                   Sinemada izlediğimiz son filmi pek beğendik.

B)                    Bugün karşılaştığım ilkokul arkadaşım epey değişmiş.

C)                    Biraz iyileşirsem hemen işe başlayacağım.

D)                   Barajlardaki su miktarı her geçen gün azalıyor.

ZARFLAR

Test

5

CÜMLEDE ANLAM - 1

Test

6 TÜRKÇE

1. Doktorlar hastanın iyileşmesi için - - - - çalıştılar.

Bu cümlenin öznellik kazanması için boş bırakılan

yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilmelidir?

A) nöbetleşerek

B) ameliyathanede

C) fedakârca

D) geceleyin

2. Film tadında bir roman olan “Kalpaklılar”ın yazarı

 1

Samim Kocagöz, çocukluğunu Millî Mücadele yılların-

 2

da Söke’de geçirmiştir. Söke çevresinde gelişen olayları

romanın kurgusuna ustaca yerleştiren Kocagöz, Millî

 3

Mücadele yıllarını başarılı bir şekilde romanlaştırmıştır.

 4

Bu parçada numaralanmış söz gruplarından hangisi

cümleye öznellik kazandıran bir ifade değildir?

A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açı-

sından diğerlerinden farklıdır?

A) Ressam anlamsız fırça darbeleriyle sanatını baltalıyor.

B) Romanda küçük bir kasabada geçen olaylar anlatılıyor.

C) Bu sene futbol turnuvası Fransa’da düzenlendi.

D) Toros Dağları, denizin etkisinin iç bölgelere ulaş-

masını engeller.

4. Orhan Kemal, bazı öykülerini - - - -

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi

getirilirse öznel bir yargı ortaya çıkar?

A) Adana’da yaşadığı yıllarda yazmıştır.

B) yayımlarken takma isim kullanmıştır.

C) etkileyici bir dille kaleme almıştır.

D) edebiyat dergilerinde yayımlamıştır.

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde nesnel anlatım

vardır?

A) Yaylanın temiz havasını derin derin solumak çok

zevklidir.

B) Yedi katlı bir binanın altıncı katında oturuyoruz.

C) Oyuncu, üstün yeteneğiyle tüm izleyenleri büyüledi.

D) İnsanlar çok yakında şehir hayatından bıkıp köylere

taşınacaklar.

6. (1) Ahmet Kutsi Tecer, ilk şiirlerini Dergâh dergisinde

yayımlamıştır. (2) Şair, şiirlerini hece ölçüsüyle ve uyak

kullanarak yazmıştır. (3) Şiirlerinin yanı sıra tiyatro

eserleri de vardır. (4) Ayrıca en değerli halk şairimiz

Âşık Veysel’i Türkiye’ye tanıtan kişi de odur.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde

nesnel anlatım yoktur?

A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.

CÜMLEDE ANLAM - 1

Test

6 TÜRKÇE

7. Türkiye’nin en büyük beş antik şehrinden biri unvanıyla

Pamukkale’ye değer katan Hierapolis, geçtiğimiz yıl

milyonlarca ziyaretçiyi ağırladı.

Bu cümleden Hierapolis’le ilgili kesin olarak çıkarı-

lacak yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ziyaretçi sayısı bakımından Pamukkale’yi geride

bırakmıştır.

B) Türkiye’nin en büyük antik kentlerinden biridir.

C) Her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret edilmektedir.

D) Türkiye’deki diğer antik kentlerden daha büyüktür.

8. Bir cümlede doğrudan söylenmeyen ancak cümlenin

anlamından çıkarılan diğer anlamlara örtülü anlam denir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde örtü-

lü anlam yoktur?

A) Yazar bu romanında da İstanbul’un fethini işlemiş.

B) Halı saha maçlarında eskisi kadar hızlı koşamıyorum.

C) Sen onun pahalı arabasını ancak rüyanda görürsün.

D) Bakkaldan iki ekmek, bir kilo peynir ve üç paket süt

aldım.

9. Genç ressam, bu yılki ikinci ödülünü de Ankara’da aldı.

Bu cümleden ressamla ilgili kesin olarak çıkarılacak

yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Diğer sanat dallarıyla da uğraşmaktadır.

B) Hayatı boyunca iki ödül almıştır.

C) Ankara’da birden fazla ödül almıştır.

D) Resimlerini Ankara’da yapmaktadır.

10. 1. Yakınma

2. Üzüntü

3. Pişmanlık

4. Özlem

Numaralanmış duyguları karşılayan cümleler aşa-

ğıda verilmiştir.

K. Kış lastikleri olmadan trafiğe çıkmamalıydım.

L. Haberleri izleyince yüreğim kan ağlıyor.

M.Askerden döneceği günü iple çekiyorum.

N. Yıllardır yanımda çalışıyor ama hâlâ huyumu öğre-

 nemedi.

Buna göre duygular ve bu duyguları karşılayan

cümleler aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleş-

tirilmiştir?

A) 1 - N B) 1 - K C) 1 - N D) 1 - K

 2 - L 2 - M 2 - K 2 - L

 3 - K 3 - L 3 - M 3 - N

 4 - M 4 - N 4 - L 4 - M

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde beğenme söz

konusudur?

A) Yazar, son eserinde dünyadaki en ilginç yapıları

anlatmış.

B) Sonunda kıvamı yakalamışsın, reçel dediğin böyle

olur.

C) Bu hareketlerinle etrafındakileri çok şaşırtıyorsun.

D) Kitabın sonunda şairin hayatıyla ilgili bilgi verilmiş.

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yay ayraç içinde

verilen anlamı ifade etmemektedir?

A) Şimdiye kadar İzmir’e varmış olmalı. (İhtimal)

B) Kalemlerden hangisini alacağımı bilemedim.

(Kararsızlık)

C) Öykümün dergide yayımlanmasını umuyorum.

(Beklenti)

D) Sınavı kazanamazsam çok üzülürüm. (Varsayım)

PARÇADA ANLAM - 1 (Ana Düşünce - Ana Duygu - Konu - Başlık - Yardımcı Düşünce)

Test

7 TÜRKÇE

1. Çiçek açmış ağaçlara bak ne güzel;

Gel bizim olsun serçelerin neşesi!

Gel seninle kırlara açılalım gel!

Neler vadetmiyor akarsuyun sesi!

Cahit Sıtkı Tarancı

Bu şiirin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Memleket sevgisi

B) Yaşama sevinci

C) Bahar özlemi

D) Dostluğun önemi

2. Bugün okuduğumuz hemen her edebî eser, insanoğlunun

gördüklerini, bildiklerini başkalarına anlatma tutkusunun

sonucunda ortaya çıkmıştır. İnsanın gördüklerini,

duyduklarını, öğrendiklerini başka insanlarla paylaşma

isteği ilk yazılı metinlere, masallara, destanlara,

efsanelere kadar uzanır. Bu istek olmasa Gılgamış

Destanı’nda ölümsüzlüğe ulaşma arzusu, Ergenekon

Destanı’nda yurt vaadi ile yollara düşenlerin maceralarını

nasıl öğrenecektik?

Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yazarlar, en çok gezi yazısı türünde eser verirler.

B) Edebî metinler, insanların izlenimlerini paylaşma

isteğinden doğar.

C) İnsanların en büyük tutkusu gezip gördüklerini anlatmaktır.

D) Destanlar sayesinde geçmiş daha iyi öğrenilebilir.

3. Kulak ver sözüme, dinle arkadaş!

Uyma lak lak edip gülüşenlere!

Meşgul eder seni, işinden eğler,

Karışırsın tembel perişanlara.

Âşık Veysel

Bu dörtlükte şairin asıl anlatmak istediği aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Toplum içinde gülmek yanlış bir davranıştır.

B) Başarılı olmanın yolu az konuşmaktan geçer.

C) Zamanı boş konuşmalarla harcamak kişiye zarar

verir.

D) Meşgul insanlar, tembel insanlardan daha az konu-

şurlar.

4. Günümüzde çocuklar bilgisayarda oynadıkları oyunlarla

pek çok maceraya atılıyorlar. Ne var ki bu sanal

oyunlar, çocukların toz toprak içinde debelenerek, dağ

bayır tırmanarak, ağaçların tepesinde sincap gibi gezerek

oynadıkları oyunların yerini tutar mı, bilmiyorum.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın anahtar sözcüklerinden

biri değildir?

A) Çocuklar

B) Bilgisayar

C) Oyun

D) Ağaçlar

5. İnsan, doğadaki en karmaşık, en şaşırtıcı varlıklardan

biridir. Daha zeki, daha sağlıklı ve daha başarılı olmak

için bu karmaşık varlığı, bu muhteşem makineyi yakından

tanımaya, ona daha iyi bakmaya ne dersiniz?

Yazarın son kitabında bu olağanüstü makinenin nasıl

çalıştığını, gizemlerini ve ona nasıl bakmanız gerektiğini

bulacaksınız. İçerdiği anlaşılır bilgiler, çarpıcı

fotoğraflar ve çizimlerle genç yaşlı herkesin beğenerek

okuyacağı bir kaynak.

Bu parçada tanıtılan kitapla ilgili aşağıdakilerden

hangisine değinilmemiştir?

A) İnsan vücuduyla ilgili bilgiler verdiğine

B) İçeriğinin görsellerle desteklendiğine

C) Her yaştan insana hitap ettiğine

D) Çok satan kitaplar arasında olduğuna

6. Birçok öyküm, ilginç karakterlerden esinlenir. Öyküyü,

bu karakterlerin başına gelebilecek en kötü şeyi buldu-

ğumda yazmaya başlarım. Yazdıkça aklıma yeni fikirler

gelir. Öykünün düğümleri, kırılma noktaları ve sonu

yazarken ortaya çıkar. Öyküdeki olay zincirini hiçbir

zaman önceden bilmem.

Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı

yoktur?

A) Öykü yazma süreciniz nasıl başlar?

B) Öykülerinizin ilham kaynağı nedir?

C) Öyküleriniz neden çok ilgi görüyor?

D) Öykünün sonunu nasıl belirliyorsunuz?

PARÇADA ANLAM - 1 (Ana Düşünce - Ana Duygu - Konu - Başlık - Yardımcı Düşünce)

Test

7 TÜRKÇE

7. Süpermarketteyim. Alışverişim bitmek üzere. Kasiyer,

satın aldığım üç beş ürünü barkot okuyucudan geçirmeye

başlamadan önce tezgâhın üzerine bir tutam

naylon torba koyuyor. Ben ise çantamdan hep yanımda

taşıdığım, defalarca kullanılmaktan buruş buruş olmuş

başka bir torba çıkarıp aldıklarımı onun içine dolduruyorum.

Çünkü dikkatsizce yere atılan naylon torbaların

yılda yaklaşık yüz bin hayvanın ölümüne neden oldu-

ğunun farkındayım.

Bu parça için en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çevre Kirliliğinin Nedenleri

B) Aşırı Tüketimin Zararları

C) Çevre Bilincinin Önemi

D) Naylonun Kullanım Alanları

8. Yaşamak güzel şey doğrusu

Üstelik hava da güzelse

Hele gücün kuvvetin yerindeyse

Elin ekmek tutmuşsa bir de

Hele tertemizse gönlün

Hele kar gibiyse alnın

Melih Cevdet Anday

Bu şiirden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Uzun yaşam için sağlık ve para gereklidir.

B) Temiz kalpli insanlar için yaşam güzeldir.

C) Kendi emeğiyle geçimini sağlayanlar hayattan zevk

alır.

D) Güzel havalar insana yaşama sevinci verir.

9. Genç nesillere tiyatro sevgisi aşılamayı amaçlayan bir

yarışmada, birincilik ödülüne layık görülen “Çipilip”,

âdeta yetişkinlerin dünyasıyla çocukların dünyası arasında

bir köprü kuruyor. Oyunun ana temasını oluşturan

güven ve dostluk ise yalnızca çocukları değil, yetiş-

kinlerin içindeki çocuğu da uykusundan uyandırıyor.

Bu parçadan hareketle “Çipilip” adlı tiyatro oyunuyla

ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Bir yarışmada en çok beğenilen oyun olduğuna

B) Yetişkinlerle çocuklar arasında bağ kurduğuna

C) İnsanlara olumlu duygular yaşattığına

D) Yetişkinlerden çok çocuklara hitap ettiğine

10. Bu akşam o kadar durgun ki sular,

Gömül benim gibi kedere, diyor.

İçimde maziden kalma duygular,

Ağla geri gelmez günlere, diyor.

Necip Fazıl Kısakürek

Bu dörtlükte aşağıdaki duygulardan hangisi yoktur?

A) Korku

B) Özlem

C) Üzüntü

D) Umutsuzluk

11. En güzel maceralar masallarda saklı, dersem abartmış

olmam. Masallar olmasa omuzlarında gök kubbeyi ta-

şıyan veya dokunduğu her şeyi altına çevirebilen birini,

bir günde yeryüzünden silinen bir uygarlığı, yarı balık,

yarı insan veya yarı keçi canlıları nasıl hayal edebilirdik?

Bu parçadan masallarla ilgili aşağıdakilerden hangisi

çıkarılamaz?

A) Olağanüstü olayların anlatıldığı

B) Çocukların gelişiminde önemli bir rol oynadığı

C) Anlatılan olayların serüven dolu olduğu

D) Gerçek hayatta olmayan varlıklara yer verildiği

12. Benim gençliğimde yazarlığın birinci koşulu, dili doğru

kullanmaktı. Bugün, dil yanlışlarıyla dolu kitaplarla bü-

yük romancı veya büyük düşünür oluvermiş pek çok

yazar sayabiliyorsunuz. Üstelik bu dil yanlışları, bunları

fark eden dikkatli okuyuculara “yaratıcılık” olarak sunuluyor.

Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada ortaya konan

soruna yönelik bir çözüm olamaz?

A) Bir eser ortaya koyarken dilin kurallarına uymak

B) Eserlerinde dil yanlışlığı yapanları uyarmak

C) Gençleri, daha çok yazmaları için teşvik etmek

D) Dili düzgün kullanan yazarlara değer vermek

PARÇADA ANLAM - 2

Test

8 TÜRKÇE

1. İnsanlar, canım insanlar!

Işıklar, renkler hep sizin için.

Sizinle anlamlı gökler ve deniz,

Sizinle bölüşür sevinci kuşlar.

Siz oldukça tehlikesiz,

Karanlıklar, yokuşlar.

İlhan Geçer

Bu dizelerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

A) İnsanların doğadaki varlıklara hükmettiği

B) Canlılar içindeki en akıllı varlığın insan olduğu

C) İnsanın doğaya ve dünyaya anlam kattığı

D) İnsanların doğayı koruması gerektiği

2. Su, bütün canlılar için en önemli doğal kaynaklardan

biridir. İçme, temizlik ve enerji üretimi için kullanılır.

Son 20 yıl içinde artan insan nüfusu ve bunun sonucu

olarak ortaya çıkan aşırı su tüketimi, su kaynaklarının

yavaş yavaş yok olmasına neden olmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada ortaya konan

soruna yönelik bir çözüm olamaz?

A) Suyu tasarruflu biçimde kullanmak

B) Su sorunuyla ilgili farkındalık yaratmak

C) Su yerine başka sıvılar tüketmek

D) Su kaynaklarını korumak

3. Bir gün nehirler gibi çağlayarak derinden

Dağlardan, ormanlardan sana akacak mıyım?

Ey deniz, şöyle bir gün sana bakacak mıyım,

Elma bahçelerinden, fındık bahçelerinden?

Bu dörtlüğün konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deniz özlemi

B) Gemicilerin yalnızlığı

C) Doğanın güzelliği

D) Denizci olmanın zorluğu

4. Başarı, planlı ve verimli çalışmaya bağlıdır. Çalışmanın

verimli olması için de insan önce mesleğini sevmelidir.

Bu sevgi olmadan insanın işinde ve mesleğinde ilerlemesine

imkân yoktur. Halkımız da bu gerçeği “Aşk

olmayınca meşk olmaz.” atasözüyle açıklamıştır.

Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık

söylenmiş olabilir?

A) Gençler meslek seçerken nelere dikkat etmelidir?

B) Gençlere hangi meslekleri tavsiye edersiniz?

C) Meslek hayatında başarılı olmanın şartları nelerdir?

D) İş hayatınızdaki yükselişinizi neye bağlıyorsunuz?

5. Çocuğun istenen doğrultuda yetişmesi için okuyacağı

eserlerin tamamen öğretici ve ahlaki olması istenmektedir.

Hâlbuki çocuk edebiyatı diğer türlerden ayrı de-

ğildir. Çocuklar için yazılmış bir eserin öğretici ve ahlaki

olmasının yanında edebî değer taşıması, estetik zevk

ve düşünce içerisinde yazılmış olması gerekir.

Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çocuk edebiyatı ürünlerinin eğitici olması gerekmektedir.

B) Çocuk kitaplarının çocukların gelişimi üzerinde etkisi

büyüktür.

C) Ülkemizde çocuk edebiyatıyla ilgili yeterli eser verilmemektedir.

D) Çocuklara yönelik yapıtlar hem öğretici olmalı hem

de sanat değeri taşımalıdır.

6. Ömrümün hasretle geçen her günü

Bilmezsin gün müdür, hafta mı, ay mı?

Günlerce görmeden güzel yüzünü,

Bu gizli sevdayı çekmek kolay mı?

Necmettin Halil Onan

Bu dörtlüğün şairiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi

söylenemez?

A) Özlem duygusu içindedir.

B) Kimsesiz yaşamaktadır.

C) Duygularını saklamaktadır.

D) Sevdiğinden ayrı kalmıştır.

PARÇADA ANLAM - 2

Test

8 TÜRKÇE

7. Bir insanı bağışlamak büyük bir özgürlüktür. İçinde kin

biriktiren insan, sırtında bir çuval yük taşıyan kimseye

benzer. Bu insanın özgürlüğü, taşıdığı yükün etkisiyle

kısıtlanmıştır fakat yükünü atan, yani içindeki kin ve

intikam duygusunu yenebilen kişi özgürlüğüne kavuşur.

Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İntikam duygusu, insanı toplumdan uzaklaştırır.

B) Kin, insanı kendisine tutsak eden bir duygudur.

C) Özgür insan, başkalarına her zaman hoşgörüyle

yaklaşır.

D) İnsan kin duygusundan hiçbir zaman kurtulamaz.

8. Arılar, uçarken farklı yörünge ve doğrultularda hareket

eder. Bize anlamsız gelen veya dansa benzettiğimiz bu

hareketlerle, yerini tespit ettikleri bir çiçeği diğer arılara

haber verir. Yani aslında dans sandığımız bu hareketler

arıların birbirleriyle haberleşmelerini sağlar.

Aşağıdakilerden hangisi bu parça için uygun bir

başlık değildir?

A) Arıların Hareketleri B) Dans Eden Arılar

C) Arıların Önemi D) Arıların İletişimi

9. Kâğıtları üst üste dizerek yapılar oluşturmanın doğasında

bence sanat var. Çünkü böylesine bir işi yerine getirmek

için sanatsal ve yaratıcı bir enerjiye gereksiniminiz

var. Oyun kâğıtlarından kocaman bir bina yapmak,

bence resim yapmak ya da bir müzik aleti çalmak gibi

bir şey. Hepsi bir şeyler anlatabilme düşüncesiyle yapı-

lıyor. Aynı zamanda bir tür mimarlık da var işin içinde.

İnsanlar yaptığım şeyin mimarlık olup olmadığı konusunda

farklı düşünceler öne sürüyorlar. Kimileri bu yapı-

ların içinde kimsenin yaşayamayacağı gerekçesiyle bunun

mimarlık olmadığını belirtiyor. Ayrıca ortaya çıkan

eserler, var olan bazı yapıların taklidi ve kalıcı değil.

Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık

söylenmiş olabilir?

A) Kâğıttan yapılar oluşturmak sanat mı yoksa bir tür

mimarlık mı?

B) Eserlerinizi nasıl planlıyorsunuz ve hayata geçiriyorsunuz?

C) Mimarlık ve tasarım eğitimi almanız, kâğıttan yapı-

lar oluşturmada size yardımcı oluyor mu?

D) Kâğıttan yapılar oluşturmak için özel bir yetenek

gerekiyor mu?

10. Genç kadın, alarm çalmadığı için sabah geç uyandı.

Hazırlanıp işe gitmesi için sadece yirmi dakikası kalmıştı.

Aceleyle hazırlandı ve evden çıktı fakat trafik

yüzünden işine geç kaldı.

Aşağıdaki görsellerden hangisi bu parçada anlatı-

lanlarla doğrudan ilgili olamaz?

A) B)

C) D)

11. Çocukluğumda okuduğum kitaplardaki kahramanların

yerine kendimi koyup ne hayaller kurardım! Her kitap

ile birlikte dünyanın bir köşesine yolculuğa çıkardım.

Uçakla, trenle, balonla, uçan otomobille… Bugünün

çocuklarından farklı olarak sanal âlemde değil, düş-

lerimde dolaşırdım. Zaman makinesini keşfetmiş gibi

farklı yüzyıllarda dolanıp dururdum.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın anahtar sözcüklerinden

biri değildir?

A) Otomobil B) Çocukluk

C) Hayaller D) Kitaplar

12. Çok yaşlı insanlarla çok genç insanlar arasında hep

özel bir bağ olduğunu düşünmüşümdür. Onların arasındaki

bu bağ belki de birinin henüz ön yargıları tanı-

mamasından, diğerininse koca bir hayat deneyiminin

ardından ön yargıları bir kenara bırakmasından kaynaklanıyor.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Gençlerle yaşlılar arasında özel bir ilgi vardır.

B) Yaşlılarla gençlerin anlaşamamasının nedeni kuşak

farklılığıdır.

C) Ön yargısız olmak gençlerle yaşlıların ortak özelli-

ğidir.

D) Yaşlılar tecrübe kazandıkça ön yargılarından uzaklaşırlar.

SÖZ GRUPLARINDA ANLAM (Kalıplaşmamış Söz Grupları - Deyimler ve Atasözleri)

Test

10 TÜRKÇE

1. Ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, bulunduğu

yere tırnaklarıyla kazıyarak geldiğini söyledi.

Bu cümledeki altı çizili söz grubunun yerine aşa-

ğıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı

değişmez?

A) büyük mücadeleler vererek

B) çok zaman harcayarak

C) kimseyi umursamayarak

D) sağlığına dikkat ederek

2. Ömrü boyunca çalışıp didinerek para kazanmış, - - - -

bir insan olmayı başarmıştır.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki deyimlerden

hangisi getirilirse sözü edilen kişinin hiç kimseye

muhtaç olmadan yaşadığı ifade edilmiş olur?

A) ele avuca sığmayan

B) burnunun dikine giden

C) kendi ayakları üstünde duran

D) parmakla gösterilen

3. 1. Gün olur, alır başımı giderim,

2. Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda.

3. Şu ada senin, bu ada benim,

4. Yelkovan kuşlarının peşi sıra.

Orhan Veli Kanık

Numaralanmış dizelerden hangisinde deyim kullanılmıştır?

A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “kargaşa içinde

bulunmak” anlamında bir deyim kullanılmıştır?

A) Bu dünyanın çivisi çıkmış diye sızlanıyordu.

B) Onu ikna edinceye kadar akla karayı seçtim.

C) Hırsızlar sonunda yakayı ele verdi.

D) İçine kurt düşmesin diye seni önceden haberdar

ettim.

5. Kendi çıkarları için insanların huyuna göre davranır,

onlara hoş gelecek sözler ederdi. İnsanların hoşuna

gidecek davranışlar sergileyerek onların sevgisini kazanmaya

çalışırdı.

Bu parçada sözü edilen kişi, aşağıdaki deyimlerden

hangisiyle nitelendirilebilir?

A) Saman altından su yürüten

B) Ser verip sır vermeyen

C) Nabza göre şerbet veren

D) Ekmeğini taştan çıkaran

6. 1. Zararın neresinden dönülse kârdır.

2. Bir kötünün yedi mahalleye zararı vardır.

3. Keskin sirke küpüne zarardır.

4. Öfkeyle kalkan, zararla oturur.

Numaralanmış atasözlerinden hangileri anlamca

birbirine en yakındır?

A) 1. ve 2. B) 1. ve 4.

C) 2. ve 3. D) 3. ve 4.

SÖZ GRUPLARINDA ANLAM (Kalıplaşmamış Söz Grupları - Deyimler ve Atasözleri)

Test

10 TÜRKÇE

7. Mal sahibi mülk sahibi

Hani bunun ilk sahibi

Mal da yalan mülk de yalan

Gel biraz da sen oyalan

Yunus Emre

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu dörtlükte vurgulanan

düşünceyi destekler niteliktedir?

A) Mal canın yongasıdır.

B) Dünya malı dünyada kalır.

C) Ağlayanın malı gülene hayretmez.

D) Az veren candan, çok veren maldan.

8. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlamca diğerlerinden

farklıdır?

A) Her çok azdan olur.

B) İşten artmaz, dişten artar.

C) Damlaya damlaya göl olur.

D) Sefa ile yenen cefa ile kazanılır.

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde deyim, açıklamasıyla

birlikte kullanılmamıştır?

A) Söylediğin şeylere çok şaşırdım, bir yaşıma daha

girdim.

B) Saatlerce uğraştığı resme bir zarar gelecek diye

canı gitti, çok kaygılandı.

C) Hiçbir şeyle ilgilenmiyorsun, dünya yıkılsa umrunda

değil.

D) Sınav heyecanından sabaha kadar gözüme uyku

girmedi, çok yorgunum.

10. Yazar, eserlerini büyük bir titizlikle oluşturuyordu; dile

ve anlatıma çok önem veriyordu. Onun eserlerini okuyan

kişi, ne demek istediğini hemen anlardı. Tam bir dil

cambazıydı o.

Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fikirlerini davranışlarıyla ortaya koyan

B) İncitici sözler söyleyen

C) Düşüncelerini çok ustaca anlatan

D) Çok konuşan, herkese laf yetiştiren

11. Aklı sıra herkesi kandırmaya çalışıyor ama başaramı-

yordu.

Bu cümledeki altı çizili söz grubunun cümleye kattığı

anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Aklı başında insanlarla bir arada olmalıyız.

B) Bu adam aklınca beni sinirlendirmek için uğraşıyor.

C) Derdini anlatmak için akla yatkın bir açıklama bulamadı.

D) Aklı yetik bir komşuyu çağırıp bu sorunu çözelim.

12. Sorumsuz, tembel, ağzı gevşek insanlarla çalışmak

istemiyoruz.

Bu cümledeki altı çizili söz grubunun cümleye kattığı

anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Ne olduğunu anlamayan kaptan, ağız dolusu yemin

ediyordu.

B) Herkese doğal gelen bir şeye hayranlıkla bakardım

bazen.

C) Hiç sır tutamayan bu insanlara nasıl güvenebilirim?

D) Yalan söyleyen insan, dostsuz ve arkadaşsız kalmaya

mahkûmdur.

 

12

1.                     1.                    Böylelikle gökyüzü mavi bir görünüm kazanır.

                         2.                    Bu ışınlar atmosferin içinden geçerken gaz moleküllerine

çarparak her yöne saçılır.

                         3.                    Mavi ışık diğer renklere göre çok daha fazla saçılır.

                         4.                    Güneş ışınları tüm renklerin karışımından oluşur.

Numaralanmış cümleler mantık akışına göre nasıl sı-

ralanmalıdır?

A) 3 - 2 - 4 - 1 B) 3 - 4 - 2 - 1

C) 4 - 2 - 3 - 1 D) 4 - 3 - 1 - 2

2.                     (1) Her soluk alışımızda, havada uçuşan tozların bir bö-

lümü burnumuzdan içeri girer. (2) Ancak bunların çoğu

burnumuzun içindeki kıllar ve mukus adı verilen sıvı tarafından

tutulur. (3) Çok küçük boyutlu olanlarıysa akciğerlerimize

kadar gidebilir. (4) Sağlığımız için tehlike oluş-

turan tozlar genellikle çok küçük taneciklerden oluşur.

(5) Bu taneciklerin bir kısmı gözle görülemeyecek kadar

küçüktür.

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf

hangi cümleyle başlar?

A) 2. B) 3. C) 4. D) 5.

3. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi

olamaz?

A)                   Felsefeyle ilgilenen kişilerde de aynı düşünce söz konusudur.

B)                    Kitaplar, insanın hem kendisini hem de dünyayı derinden

kavramasını sağlar.

C)                    Kişinin hayattaki en önemli pusulası kendi vicdanıdır.

D)                   İyi şiir, insanın içine kök salan ve hiçbir zaman unutulmayan

şiirdir.

4.                     - - - - Bilgisayar dünyası bizi tembelleştirdiği için el yazı-

sına gereken önemi vermiyor ve elle yazmaya pek fazla

zaman ayırmıyoruz. İşte bu alandaki eksikliği hat sanatıyla

giderebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü hat sanatıyla

ilgilenen insanların el yazıları güzelleşmektedir.

Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağı-

dakilerden hangisi getirilmelidir?

A)                   Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kalem, hayatımızdan

uzaklaşmaya başladı.

B)                    El yazısının kişinin karakteriyle ilgili olduğu söyleniyor.

C)                    Yeni yüzyılda el yazılarımız maalesef gittikçe kötüle-

şiyor.

D)                   Bilgisayarları hayatımızdan çıkararak çalışkan ve disiplinli

insanlar olabiliriz.

5.                     Okuma yazma öğrenmeden önce aynaların karşısından

ayrılmazdım. Bunun nedeni, süsü püsü sevmem değildi.

Aynanın karşısına geçtiğimde durmadan konuşurdum.

Kendime baka baka hikâyeler anlatırdım. Gün gelip de

okuma yazma öğrenince aynalarla konuşmaktan vazgeç-

tim. - - - -

Bu parça aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa

parçanın anlam bütünlüğü sağlanmış olur?

A)                   Ayrıca aynaların başka işlevleri olduğunu da öğrendim.

B)                    Çünkü artık kendisine hikâyeler anlatabileceğim bir

defterim vardı.

C)                    Bu yüzden aynaların hayatımdaki yeri çok büyüktür.

D)                   Ancak aynalarla konuşmanın hiçbir zararını görmedim.

6.                     Bir otomobil lastiğini dikkatle incelerseniz üzerinde diş adı

verilen çıkıntılar olduğunu görürsünüz. Üstelik bu dişlerin

araları geniştir. - - - - dişler bu şekilde çamura daha iyi

tutunur ve lastik, çamurda kaymadan dönebilir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi

getirilmelidir?

A)                   Oysa              B)                   Ne var ki

C)                    Öte yandan    D)                  Çünkü

 

TÜRKÇE

7.                     1.                    Isınan hava genleşir yani havayı oluşturan tanecikler

birbirinden uzaklaşır.

                         2.                    Güneş yeryüzünü ısıttığında yerin hemen üzerindeki

hava da ısınır.

                         3.                    Yükselen sıcak havanın yerini serin havanın alması-

na rüzgâr denir.

                         4.                    Taneciklerin birbirinden uzaklaşması, havanın yoğunluğunun

azalması anlamına gelir.

                         5.                    Yoğunluğu azalan hava hafifler ve yükselir.

Numaralanmış cümlelerle mantık akışına göre anlamlı

bir metin oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden

hangisi olur?

A) 2 - 1 - 4 - 5 - 3 B) 2 - 3 - 1 - 4 - 5

C) 2 - 4 - 1 - 5 - 3 D) 2 - 5 - 4 - 1 - 3

8.                     Vücut ağırlığımızın yaklaşık yüzde altmışı sudur. Bu suyun

yarıdan fazlası hücrelerimizin içinde, kalanı da organlarımızda

ve kanımızda bulunur. Susuz kalan bir vücutta

hücre ve organlar işlevini yitirir. - - - -

Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağı-

dakilerden hangisi getirilemez?

A)                   Sonuç olarak vücudumuzda gerçekleşen birçok olayda

su rol oynar.

B)                    Bu yüzden su, sağlıklı bir yaşamın temelidir.

C)                    Öyleyse vücudumuzun su ihtiyacını önemsemeliyiz.

D)                   Üstelik su kaynakları her geçen gün biraz daha azalmaktadır.

9.                     1.                    Yirmi dakikalık bekleyişten sonra otobüs geldi ama

durakta durmadan hızla geçti.

                         2.                    Düdük etkili oldu ve otobüs durdu.

                         3.                    Şoför otobüse doğru koştuğumuzu gördü ve bizi bekledi.

                         4.                    Abdullah amcamla durakta Lefkoşa otobüsünü bekliyorduk.

                         5.                    Amcam çevik bir hareketle düdüğünü cebinden çıkarıp

otobüsü durdurmak için uzun uzun çaldı.

Numaralanmış cümleler olayların oluş sırasına göre

nasıl sıralanmalıdır?

A) 2 - 4 - 3 - 1 - 5 B) 3 - 1 - 5 - 2 - 4

C) 4 - 1 - 5 - 2 - 3 D) 5 - 1 - 3 - 4 - 2

10.                   Bazı hayvanlar çok sıcak havalarda çamurda yuvarlanır.

Bunun sonucunda derileri çamurla kaplanır. Çamurda

bulunan su, hava sıcaklığının etkisiyle buharlaşır. Su buharlaşırken

hayvanın vücudundan da bir miktar ısı alır.

- - - - hayvan serinlemiş olur.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden

hangisi getirilmelidir?

A)                   Böylece B)    Üstelik

C)                    Çünkü D)       Ancak

11.                   - - - - Çünkü kitapların yerini alabilecek eğlence ürünlerine

bugünkü gibi kolay ulaşılamıyordu. Televizyonun bile

olmadığı yıllardı. Günümüzde ise bilgisayar, İnternet, cep

telefonu bu denli el altındayken çocukların okuma alış-

kanlığı edinebilmeleri için daha yoğun bir çaba göstermeleri

gerekiyor.

Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağı-

dakilerden hangisi getirilmelidir?

A)                   Öğrencilerimin kitap okuma alışkanlığı kazanmalarını

istiyordum.

B)                    Eskiden çocuklar kitap okumanın çok önemli olduğunu

bilmiyorlardı.

C)                    Biz yetişkinler çocukken çok kitap okumuyorduk maalesef.

D)                   Bizim çocukluğumuzda kitap okuma alışkanlığı kolay

kazanılıyordu.

12.                   1.                    Parmağımız uzun süre suda kaldığında bu hücrelerin

içine su girer ve hücreler şişer.

                         2.                    Derimizin en dış katmanında cansız hücreler bulunur.

                         3.                    Bu da derimizin buruşmasına neden olur.

                         4.                    Derimizin genişleyen yüzeyi normalde kapladığı alana

sığamaz.

                         5.                    Bu şişme sonucunda derimizin yüzeyi genişler.

Numaralanmış cümlelerle mantık akışına göre anlamlı

bir metin oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden

hangisi olur?

A) 1 - 5 - 4 - 2 - 3 B) 2 - 1 - 5 - 4 - 3

C) 4 - 3 - 5 - 2 - 1 D) 4 - 5 - 2 - 3 - 1

PARÇADA ANLAM - 3 (Parça Oluşturma - Parça Tamamlama)

 

PARÇADA ANLAM - 4 (Düşünceyi Geliştirme Yolları - Hikâye Unsurları - Anlatıcı - Metnin Dil ve Anlatım Özellikleri)

1. Aşağıdaki metinlerden hangisinde yay ayraç içinde

verilen düşünceyi geliştirme yoluna başvurulmamış-

tır?

A)                   Bugün dünyada altı yüz bine yakın robot kullanılmaktadır.

Bunların %80’i Japonya’dadır. Diğer ülkelerdeki

bilim adamları da Japonya’yla yarışabilmek için robot

teknolojisi üzerinde çalışıyorlar. (Sayısal verilerden

yararlanma)

B)                    Yağmurun ve rüzgârın şekillendirdiği tepeleri kaplayan

kar, yavaş yavaş yolların üzerine yayılıyor. Üzüm

bağları kar altında kalıyor. Uçhisar’da karlı pencereler,

üşümüş güvercinler, tüten bacalar bizi bir gelin

edasıyla karşılıyor. (Betimleme)

C)                    Suyun en önemli özelliklerinden biri aşındırma gücü-

dür. Bu sayede su, yeryüzünü tıpkı bir heykeltıraş gibi

şekillendirir. (Benzetme)

D)                   Kutup bölgelerinde, karların birikmesiyle oluşmuş buz

örtüleri bulunur. Bu buz örtülerinin üzerinde ve çevresinde

birçok canlı türü vardır. (Örnekleme)

2. Aşağıdakilerden hangisinde anlatım farklı bir kişinin

ağzından yapılmıştır?

A)                   Her sabah Çarşı Camii’nin arkasındaki harap ahırların

önünden bir serçe sürüsü gibi geçerdik.

B)                    Rasim Ağa, ertesi gün yine elinde kalbur, adımları

geri geri giderek damın üstündeki odaya çıktı.

C)                    Sur dibindeki mağara bana korku verirdi. Gündüzleri

yalnız başıma kapısından bakmak bile ürkütürdü

beni.

D)                   Bastonu, bir ordu karşısına tek başına geçmiş bir masal

kahramanı gibi savuruyordum. Kulaklarım uğulduyordu.

3.                     İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerden uzaklaşıp

küçük tarım şehirlerine gittiğimizde sokaklarda dinç bir

şekilde koşturan yaşlıları görüyoruz. Çünkü onlar, büyük-

şehirdekilerin aksine, katkısız ve doğal ürünlerle besleniyorlar.

Bu parçanın anlatımında aşağıdaki düşünceyi geliş-

tirme yollarından hangisine başvurulmuştur?

A)                   Tanık gösterme

B)                    Karşılaştırma

C)                    Tanımlama

D)                   Örnekleme

4. Aşağıdakilerden hangisinde anlatıcı kendi başından

geçen bir olayı anlatmaktadır?

A)                   Ilık, parlak bir güneş her tarafı ısıtıyordu. Çocuk yorgun

bir şekilde uykusundan uyandı. Gece yattığı tozlu

fundalıklardan çıktı.

B)                    Çok susamıştı. Açık bırakılan kapıdan girdi. Evvela

kana kana su içti. Sonra yukarı çıktı.

C)                    Fabrikanın çıkışında beni bekleyen üç kişi vardı. İçlerinden

biri, elinde siyah renkli, büyükçe bir valiz taşı-

yordu.

D)                   Pamuk tarlasına sabahın beşinde vardılar. İşlerinin

bütün gün süreceğini bilmenin telaşıyla işe koyuldular.

5.                     “Şairler, dünyanın kabul edilmeyen yasa koyucularıdır.”

demiş Shelly. Ne kadar da doğru bir söz… Şair, geleceği

önceden sezen, gören, duyan, duyuran kişidir. Bu yüzden

o hem yasa koyar hem de eski yasalara karşı çıkar.

Bu parçada yazar, ana düşünceyi desteklemek için

aşağıdakilerden hangisine başvurmuştur?

A)                   Öne sürdüğü düşünceyi başkalarının görüşleriyle

desteklemeye

B)                    Anlatılanları okuyucunun zihninde canlandırmaya

C)                    İki varlık veya kavram arasındaki karşıtlıklardan yararlanmaya

D)                   Düşünceyi belirginleştirmek için konuyla ilgili örnekler

vermeye

6.                     Yağmur serpelemeye başlamıştı. Yün ceketim yavaş yavaş

ıslanıyor, sert rüzgâr içimi titretiyordu. Kamışı, kayalardan

birinin kovuğuna tutturarak oltamı denizde öylece

bırakıp kalktım. Tayyare hangarının yanındaki kır kahvesine

sığındım.

Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili,

                         1.                    Olay yazısından alınmıştır.

                         2.                    Karşılaştırma yapılmıştır.

                         3.                    Benzetmeye yer verilmiştir.

                         4.                    Birinci kişi ağzından anlatılmıştır.

yargılarından hangisi söylenemez?

A)                   1. ve 2.           B)                   1. ve 4.

C)                    2. ve 3.           D)                  3. ve 4.

7.                     Köyde kim çaresiz kalırsa, kimin işi bozulursa İstanbul’un

yolunu tutar. Durmuş da torbasını omuzladı. Çarıklarını

sıktı, eline bir değnek aldı, gurbetçilerin arasına katıldı.

Dere tepe aştı. Nihayet İstanbul’a geldi. İki gün hemşehrilerinin

yanında kaldı. Ne iş tutacağını bilmiyordu.

Bu parçada aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisiyle

ilgili bir ayrıntıya yer verilmemiştir?

A)                   Olay               B)                   Yer

C)                    Zaman           D)                  Şahıs

8.

Sakar meke, simsiyah bir kuştur. Çevresi sazlıklarla

kaplı sığ göllerde yaygın olarak görülür. Zamanının

çoğunu suyun üzerinde yüzerek geçirir. Beslenmek

istediğinde bazen suyun altına dalar.

Ocak ayında gökyüzünün batı ufku üzerinde parlak

ve portakalı andıran bir cisim görünür. Bu, Güneş ve

Ay’dan sonra en parlak gök cismi olan Venüs gezegenidir.

Bu metinlerin ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A)                   Karşılaştırmadan yararlanılması

B)                    Bilgi vermek için yazılması

C)                    Pekiştirilmiş sözcüğe yer verilmesi

D)                   İkileme kullanılması

9.                     Ayşen Gruda, 1945’te İstanbul’da doğdu. Komşularının

taklidini yaparken ailesi tarafından keşfedildi. Kardeşleri

Ayben ve Ayten Erman da kendisi gibi oyuncu olmayı dü-

şünüyorlardı ama sadece Gruda, bu yolda yürüyebildi. Televizyonlarımızda,

tiyatrolarımızda karşımıza çıkmasında

yine kendisi gibi sanatçı olan Adile Naşit’in rolü oldu.

Bu parçanın dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden

hangisi söylenemez?

A)                   Deyimlere yer verilmiştir.

B)                    Kolay anlaşılır bir dili vardır.

C)                    Tanık göstermeden yararlanılmıştır.

D)                   Nesnel anlatım söz konusudur.

10. Aşağıdaki metinlerden hangisinde yay ayraç içinde

verilen hikâye unsuru yoktur?

A)                   Pencereden akseden aydınlık, kadının kınalı saç-

larını parlatıyordu. Taranması bittikten sonra tekrar

yemenisini bağladı. Küçük ve buruşuk yüzüne mavi,

büyük gözleri yabancı gibiydi. (Kişi)

B)                    Daha geceydi. Çoban Yıldızı, dünya üzerindeki uyumuş

insanlara derinlerden bakan tek bir göz gibi parlı-

yor, koyu karanlıklara mavi bir ışık akıtıyordu. (Zaman)

C)                    Kuvvetli bir rüzgâr esiyordu.Avukat Hacı Namık Efendi,

kâğıtları uçmasın diye, zümrüt bir köşke benzeyen

küçük dükkânının camlarını kapattı. (Yer)

D)                   Ağrı Dağı’nın yamacında, dört bin iki yüz metrede bir

göl vardır, adına Küp Gölü derler. Göl bir harman yeri

büyüklüğündedir. Çok derindir. (Olay)

11. Büyük bir tiyatroya girdik. Burası tenhaydı ve çok

aydınlıktı. İçeride orkestra takımından, garsonlardan

başka kimse yoktu. Sahneye büyük bir sofra kurulmuştu.

Kitaplardan yorulan gözlerimi çini kaplı duvarlara diktim.

Kubbenin ortasındaki billur avize, altın kakmalı

zinciriyle muhteşem görünüyordu. Bir anıt gibi duran

bu avizeye yaklaştım.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerin ortak yönlerinden

biri değildir?

A)                   Benzetmeye yer verilmesi

B)                    Birinci kişi ağzından anlatılması

C)                    Betimlemeden yararlanılması

D)                   Olay örgüsüne dayanması

12.                   Doğal, tarihî ve arkeolojik zenginlikleriyle ünlü Göreme,

İç Anadolu’da yer alan, basamaklar biçiminde ve farklı

derinliklerde oyulmuş geniş bir platodur. Yüksek tepeleri,

alüvyonla dolmuş vadileri, havzaları, erozyona uğramış

dik yamaçlı oluşumları ve peribacalarının içi oyularak yapılmış

kilise, manastır, ev gibi tarihî yapılarıyla ünlü Kapadokya

bu bölgede yer alır.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine

başvurulmuştur?

A)                   Karşılaştırma

B)                    Tanık Gösterme

C)                    Örnekleme

D)                   Betimleme

PARÇADA ANLAM - 4 (Düşünceyi Geliştirme Yolları - Hikâye Unsurları - Anlatıcı - Metnin Dil ve Anlatım Özellikleri)

Test

13

YAZIM KURALLARI

Test

14

1.                     Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin

yazımı yanlıştır?

A) Birtakım sorunlarla uğraştığım için çok yorgunum.

B) Son okuduğum romandan hiç birşey anlamadım.

C) Benimle ilgili herhangi bir soru sordu mu?

D) Toplantıya katılmayan birçok kişi mazeret bildirdi.

2.                     Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sayıların yazımıyla

ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Bahçemizdeki çam ağacını yetmiş beş yıl önce dedem

dikmiş.

B) Ünlü atlet 100 metre koşusunda dünya rekoru kırdı.

C) Yarışmada 3’ncü olarak ülkemizi başarıyla temsil etti.

D) Türkçe sınavı haftaya bugün 15.00’te yapılacakmış.

3.                     Aşağıdaki cümlelerden hangisinde büyük harflerin

yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır?

A) Yaz tatilinde batı Karadeniz’in en güzel yerlerini gezdik.

B) Yazarın Yılanların öcü adlı romanı sinemaya da uyarlanmış.

C) Yedi yıl boyunca Uzunbey Köyü’nde öğretmenlik yaptım.

D) Komşumuz Zehra Hanım bizi yemeğe davet etti.

4.                     Aşağıdaki levhalardan hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) B)

C) D)

5. Geçen hafta öğretmenimizle gittiğimiz eğlence parkında

ilk defa dinazor maketi gördüm. Olağanüstü boyutlarıyla

 1 2

yeryüzünün tanık olduğu en güçlü canlılardan biri olan bu

 3

hayvanın maketinden bile parktaki herkes oldukça etki-

 4

lenmişti.

                         Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinin

yazımı yanlıştır?

A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.

6.                     Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Sınıf, tören alanında onar kişilik gruplar hâlinde ilerliyordu.

B) Müzik öğretmenimiz bugün on altılık notayı öğretti.

C) Dokuztaş oyununu arkadaşımdan öğrendim.

D) Osmanlı padişahlarından II. Murat’ın hayatını okuyorum.

 

TÜRKÇE

YAZIM KURALLARI

7.                     Aşağıdaki kitap adlarının hangisinde yazım yanlışı

yoktur?

A)

MAVİ

ve

SİYAH

B)

Hep

o

Şarkı

C)

Ya Devlet

Başa

Ya Kuzgun

Leşe

D)

AYAŞLI

İLE

KİRACILARI

8. 1. Türk Dili dergisinin bu ayki sayısında bir şiirim yayımlandı.

2. Ünlü ressamın çizdiği son resimde büyük beğeni topladı.

 

3. Aradan bir hafta geçmişti ki genç çoban köye geldi.

4. Bu inanılmaz düşleri siz de paylaşmak istemiyor musunuz?

                         Numaralanmış cümlelerden hangisinde yazım yanlışı

vardır?

A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.

9.                     Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A) Makinenin fiyatını duyunca hepimiz çok şaşırdık.

B) Telefonunu şarz etmeyi unutunca tüm gün haberleşemedik.

C) Köye yaklaşınca asvalt yol, yerini toprak yola bıraktı.

D) Öğretmenimiz ders proğramının değiştiğini söyledi.

10.                   Aşağıdaki cümlelerden hangisinde büyük harflerin

yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) İstanbul Boğazı’nın muhteşem manzarasına doyum

olmaz.

B) “Su Sorununun Başlıca Nedenleri” başlıklı makalesi

ödül aldı.

C) Biz kendi derdimizle uğraşırken Dünya epey değiş-

miş.

D) Kedim Maviş iki gündür ortalıkta görünmüyor.

11. Chopin, Fransız bir babayla Polonyalı bir annenin çocuğu

olarak 1 Mart 1810’da Polonya’da dünyaya geldi. On altı

 1

yaşında Varşova Konservatuvarında müzik eğitimi alma-

 2

ya başlayan Chopin, bu eğitimi bitirdikten hemen sonra

Viyana’da etkileyici bir konser vermişdi. Bu konserin

 3

ardından Avrupa’da iyice tanınmış ve birkaç yıl sonra da

 4

Paris’e taşınmıştı.

                         Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinde yazım

yanlışı vardır?

A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.

12.                   Aşağıdaki cümlelerden hangisinde birleşik fiillerin

yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Ben bu ağacın meyvelerini tek başıma toplayabilirim.

B) Otobüse binip giden arkadaşlarının arkasından bakakaldı.

C) Tamir işleri yüzünden bir haftadır eve hapsolduk.

D) Hazırladığımız dosyaları ilgili makamlara arzettik.

Test

14


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam8
Toplam Ziyaret3724655
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.284732.4140
Euro34.710634.8497
Takvim