• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/halilakpinar
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
  • https://www.twitter.com/halilakpinar
  • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
  • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

9. DİA I.DÖNEM II. SINAV

 

 

ADI, SOYADI:

NO, SINIF:

ORT. LİS. 9. SNF DVA I.DÖNEM II. SINAV (A)

 

-Verilen ödevler yapıldı mı?

- Birlikte pikniğe gideceğiz.

-Çekimli fiiller cümlede yüklem görevinde  

  kullanılırlar.

-Uzak şehirlerde dinlediğim şarkılar

 Beste beste seni hatırlatır.

1) Yukarıdaki cümlelerde dilin işlevlerin-

den hangisinin örneği yoktur?

A) Şiirsel işlev  B) Dil ötesi işlev  C)Göndersel

D)Kanalı kontrol  E)Alıcıyı harekete geçirme

 

2) Dil geçmişte yaşamış insanların hangi kazanımlarını sonraki dönemlere taşır?

A) Oluşturdukları güzel sanatları

B) Sahip oldukları araç ve gereçleri

C) Yaşadıkları coğrafi yerleri

D) Ekonomik zenginliklerini

E)  Kültürel ve manevi değerlerini

 

3) Türkçe ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yapıca Ural-Altay dil ailesindendir

B)  Türkmence Türkçenin şivesidir.

C) Türkçemiz sırasıyla Göktürk, Uygur, Arap ve Latin alfabesini kullanmıştır.

D) Dünyada geniş bir coğrafyada konuşulur.

E) Türkiye Türkçesinde, İstanbul ağzı yazı dili olarak belirlenmiştir.

 

I- Azeri Türkçesi  II-Kazak Türkçesi

III- Türkiye Türkçesi  IV-Türkmen Türkçesi

                 V-Kırgız Türkçesi

4)Yukarıdakilerden hangileri Batı Türkçesi-

nin günümüzde çağdaş konuşulduğu Türkçeye girer?

A) I-II ve III    B) I- III ve V  C) III-IV ve V

          D) I-III ve IV  E) II-III ve IV

 

Türkçenin XIII ve XV. Yüzyıllar arasında konuşul-

duğu dönemdir. Yunus Emre Divanı ile Âşık Paşa’nın “Garibnâme” adlı eseri bu dönem Türkçesinin özelliklerini taşır.

5) Yukarıda açıklaması verilen Türkçemizin hangi dönemidir?

A) Eski Anadolu Türkçesi B) Osmanlı Türkçesi

C) Karahanlı Türkçesi      D) Çağatay Türkçesi

             E) Kıpçak Türkçesi

 

     I- Akciğerden havanın itilmesi

  II- Titreşimli havanın ses yolunun çeşitli bölgelerinde biçimlenmesi

 III- Basınçlı havanın ses tellerinde titreşim kazanması

 IV- Basınçlı havanın nefes borusundan ses tellerine ulaşması

 

 

  6)Sesin oluşum aşamasıyla ilgili aşağıdakiler- den hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

A) IV, II, I, III    B) I, IV, III, II     C) I, II,  III, IV                   

    D) III, I, II, IV              E) I, III, IV, I  

 

7) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde eylemi ger-

çekleştiren özne vurgulanmıştır?

A) Sokağın başında soluk soluğa Ali’yi gördüm.

B) Ne çabuk unuttun, dün bunu senden almıştım.

C) Babam yolda giderken kardeşime seslenmiş.

D) Gidiyorum gurbeti gönlümde duya duya

E) Yoğun İstanbul trafiğinde araba bozuldu.

 

8) Türkçede bazı ekler büyük ünlü uyumunu bozar.  Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uymayan bir örnek vardır?

 A) O da bizim meslektaş sayılır.

 B) Sonraki film daha sıkıcıydı.

 C) Üzerinde yeşilimtrak bir palto vardı.     

 D) Elindeki sigarayla bana bakıyordu.

 E) Bize bakarken ağaca çarptı.

 

9) Ses ver yiğidim yoksa beni duymuyor musun?

   Yıllar var ki hep hayalinle oynaşıyorum.

    Kalkıp geleceğin ümidiyle yaşıyorum

  Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?

A) Ses yumuşaması    B) Ünlü daralması

C) Ünlü düşmesi         D) Ünsüz düşmesi

                       E) Ulama

10) Aşağıdakilerden hangisinde bir sözcük aldığı yapım ekinden dolayı yumuşamaya uğramıştır?

A) Yolda kanadı kırık bir kuş gördüm

B) Gidiyorum gurbeti gönlümde duya duya

C) Gün ağarmak üzereyken yola çıktık.

D) Yüreğimi ince bir sızı kapladı.

E) Kaldıramayacağın yükün altına girme.

 

11)Aşağıdaki cümlelerde ünlü değişimi (daralma/düşme) olmuş sözcüklerden hangisi yapı yönünden diğerlerinden farklıdır?

A) Akşamdan beri onu bekliyorum.

B) Gönlümü bir peri kızı çaldı.

C) Beni aldatacağı aklımdan geçmedi.

D)  Bir gurbet çıkmazında onu arıyorum.

E) Hatalı yerlerde araçları solluyordu.

 

12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Sonunda dayanamayıp o da bizi terketti.

B) Emel Hanım’daki kitapları istedim.

C) Yazarın “Sodom ve Gomore” adlı eserini okuyorum.

D) Ahmet de bizimle gelecek miydi?

E) ODTÜ’ye gireceğini hissetmiştim.

13) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Can Bey yarışmada 3’üncü olmuş.

B) Ahmet Onbaşı, beş ay sonra Çavuş olmuştu.

C) Öğretmen Hülya, Ali Ağa’yı ikna etti.

D) O akşam Çakırcalı Efe köyden ayrılmıştı.

E) Şehit Fevzi Caddesi yeniden düzenlendi.

 

 

 

 

 

14) Aşağıdaki cümlelerin hangisi yazım ve noktalama yönünden doğrudur?

A) Ahmet Haşim: “İnsanların en zalim efendisi alışkanlıklarıdır, demişdir.”

B) Ahmet Haşim: “İnsanların en zalim efendisi alışkanlıklarıdır”demişdir.

C) Ahmet Haşim: “ İnsanların en zalim Efendisi alışkanlıklarıdır.” demiştir.

D) Ahmet Haşim: “İnsanların en zalim efendisi alışkanlıklarıdır.” demiştir.

E) Ahmet Haşim: “İnsanların en zalim efendisi alışkanlıklarıdır.”Demiştir.

 

15)  Sanki boşluk üzerine resmedilmiş yapayalnız bir adam(  ) Başında defne yapraklarından sade bir çelenk (   ) ölümsüz bir keder ve ıstırabın ve yine onlar kadar ölümsüz bir zaferin izleri(  ) İşte Dante’nin bütün hayat hikâyesi(  )

Yukarıda parantezle gösterilen yere sırasıyla hangileri gelmelidir?

A) (…) ( , ) (…) (!)  B) ( : ) ( ; ) (…) ( . )

C)  ( . ) ( , ) (…) ( . ) D) (…) ( ; ) ( . ) (…)

                E) ( . ) ( ; ) (…) ( ! )

 

16) Yanlarına oturan yabancı yolcularla

          I                          II         III

uykusuz gecenin ardından sabahladılar.

  IV                                        V

 Altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır?

  A) V    B) IV   C) III    D) II    E) I

 

17) Ne var, değiştirse de ayaklarım yolunu

                                           I

     Gözümün önünde değişmeyen hedefim

           II                                        III

      Yatıyor can evimde hayallerim benim

                         IV                         V

Altı çizili sözcüklerin hangisi farklı ek almıştır?

  A) I     B) II       C) III     D) IV     E)

 

18) Aşağıdaki cümlelerde geçen fiillerden hangisi zaman anlamı taşımaz?

A) Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel olduğunu

B) Öyle bir aşka düştüm ki tarifi imkânsız

C) Bir kez bile olsa onu rüyamda görmeliyim

D) Biliyorum ki o benden çok uzak

   E) Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden

 

19) Sokakta bir adamı bıçaklamışlar.

Altı çizili sözcük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Birden fazla yapım eki almıştır.

B) Farklı türde iki yapım eki almıştır.

C) Birden fazla çekim eki almıştır.

D) Yapısı yönüyle türemiş bir sözcüktür.

E) Çokluk eki almıştır.

 

 

 

 

 

20) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde hem emir hem istek kipi vardır?

A) İzin ver ağam ben eve gideyim.

B) Sana kötülük etseler de sen kötülük etmeyesin.

C) Bakarım bakarım sılam görünmez.

D) Anlatsan da artık seni dinlemez.

E) Nerde güzel görsen ona çevrilme.

 

21) “Okulumuzun öğretmenleri; kelli felli, güngörmüş geçirmiş kişilerdi.”

Bu cümlede altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilse cümlenin anlamı bozulmaz?

A) Çok anlayışlı           B) İleri görüşlü

C) Babacan tavırlı        D) Birikimi olan

                 E) Çok sıkıntı çekmiş

      22) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil kipinde   

       anlam   kayması yoktur?

       A) Yarın seni burada bekliyorum.

      B) Evde daima günü geçse de gazeteleri okuyorum.

      C) Kardeşim haftaya yurt dışından dönüyor.

      D) Nasrettin Hoca bir gün komşusuna bir kazan verir. 

       E) Dün verdiğiniz problemleri çözüyorum.

 

    23)Bir ağacın gövdesine kazınmış kalp içine saplanmış    

        okun, gerçekte o ağacın kalbine saplanmış oklar

        olduğunu hiç düşündünüz mü?

Yukarıdaki cümlede altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ağaçların da duygularının olduğu

B) Ağacın zarar gördüğü

C) Ağacın sevgini sembolü olduğu

D) Sevginin canlıların ortak duygusu olduğu

E) Ağaçların sevgiyi hissettiği

24) Bir yazar karşımıza çıkıyor, ilk yapıtını beğeniyorsunuz, sonra kendi kendini yinelemeye başlıyor; sizi düş kırıklığına uğratabiliyor.

     Bu cümledeki altı çizili sözle yazar, sözünü ettiği sanatçıyla ilgili aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır?

A)Eserine kendinden bir şeyler katmadığını

B)Gündelik sorunların içinde bocaladığını

C)Yeni şeyler ortaya koyamadığını

D)Toplumsal yönü zayıf yapıtlar ortaya koyduğunu

E)Yapıtlarda sürekli kendinden söz ettiğini

 

 (I) Benim şiirlerim hep yaşamımdan beslenir, yaşam 

     ritmi üzerine kurulur.(II) Yaşamın iyisi kötüsü şiirlerim

     içinde yerini bulur.(III) Şiirlerimde biçim güzelliği de

     önemli yer tutar.(IV) Kulağı tırmalamayan, akıcı bir

     söyleyişe önem veririm.(V) Yalnızlık, ölüm önemli  

      temalar arasındadır.

   25) Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin   

         hangisi    üslup ile ilgili bilgi verir?

      A) V       B) IV      C) III          D) II        E) I

                                         

                                               HASAN AKÇAY

                NOT: Her soru 4 puan, süre 40 dk.

www.edebiyatogretmeni.net


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam51
Toplam Ziyaret3717209
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.171532.3004
Euro34.902035.0419
Takvim