• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/halilakpinar
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
 • https://www.twitter.com/halilakpinar
 • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
 • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

9 DİL VE ANLATIM 1.DÖNEM 3 YAZ

 

2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9.SINIFLAR DİL VE ANLATIM DERSİ BİRİNCİ DÖNEM ÜÇÜNCÜ YAZILI SORULARIDIR.

Adı:                                       Soyadı:                                                 Sınıf:                                     No:

 1. 1.      Aşağıdaki sözcüklerdeki ses olaylarını karşısına yazınız. (10p)

 


Kambur:……………………………………….......

Affetmiş:…………………………………………...

Sevabıyla:………………………………………….

İnancına:…………………………………………..

Çürüktü:…………………………………………..

 

Sıyrık:……………………………………………...

Bağlıyor:…………………………………………...

Oğlumu:……………………………………….......

Bekleyen:………………………..............................

Çarptı…………………...........................................


 1. 2.      Aşağıdaki sözcüklerin karşısına ulama yapılabilecek birer sözcük yazınız. (10p)

Çocuk :…………………………………………….

Renksiz:……………………………………………

Yorgun: …………………………………………..

Minik:…………………………………………….

Dağınık:…………………………………………..


 1. 3.      Aşağıdaki cümleler noktalama açısından doğruysa (D) yanlışsa (Y) yazınız. (10p)
 • (….) Yaşasın, kuzumuz iyileşecek!
 • (….) Sınava iş olsun, diye girdi.
 • (….) İstanbul’da ne ararsan var: deniz, tarih, mimari…
 • (….) Yahya Kemal –o büyük üstat- en güzel şiirlerini İstanbul için yazdı.
 • (….) Babam, çıtaları aynı boyda kesti, yonttu

 

 1. 4.      Aşağıdaki cümlede (  ) ile gösterilen yerlere uygun noktalama işaretleri koyunuz. (10p)

Attila İlhan (  ) (  ) Düşünmekten çok yaşamaya müsait bir şehir (  ) (  ) der İzmir için (  )

Kuşlar gibi uçmayı (  ) balıklar gibi yüzmeyi öğrendik (  ) ama çok basit bir sanatı unuttuk (  ) Kardeşçe yaşamayı (  )

 

 1. 5.      Tablodaki kelimeleri Türkçenin ses özelliklerine göre değerlendiriniz. (10p)

Doktor

 

Faal

 

Hasır

 

Nane

 

Fuar

 

Renk

 

Misafir

 

Gram

 

Şeffaf

 

Zimmet

 

 

 1. 6.      Aşağıdaki sözcüklerin kökünü bulup kökünü ve kökün türünü karşısına yazınız. (10p)

Kaynak:……………………………………………

Yazıcı:……………………………………………

Yolladı:……………………………………………

Öğretmen:…………………………………………

Birikti:……………………………………………

 

Dolgun:……………………………………………

İzlenim:……………………………………………

Sözcük:……………………………………………

Çatladı:……………………………………………

Yüklem:……………………………………………


 1. 7.      Aşağıdaki köklerden yeni sözcükler türeterek karşılarına yazınız. (10p)

Al:…………………………………………………..

Say:…………………………………………………

Süz:…………………………………………………

Bir:…………………………………………………

Yol:…………………………………………………

 

Su:………………………………………………….

Türk:………………………………………………..

Seç:…………………………………………………

Sev:…………………………………………………

Gez:………………………………………………...


 

 

 1. 8.      Aşağıdaki sözcüklerden yapım eki alanlara (Y), çekim eki alanlara (Ç) yazınız. (10p)

 • (….) Susuz
 • (….) Şişman
 • (….) Mecliste
 • (….) Özlem
 • (….) Gerçeğe
 • (….) Yaşam
 • (….) Topraktan
 • (….) Sevinç
 • (….) Fotoğrafçı
 • (….) Unuttum

 

 1. 9.      Aşağıdaki cümlelerde yazımı yanlış olan sözcükleri düzelterek parantez içindeki boşluklara yazınız. (10p)

Bu eser 1925 de istanbulda eski harfle basılmış.

(…………………………../………………………..)

Alıcılara inşaat yapılmıyacağı söylenmişmidir?

(…………………………./…………………………)

Sulh münasepeti ile hududlar değişmiş.

(…………………………/…………………………)

Antep’de Maraş’da dövüşen onlardı.

(………………………../…………………………..)

PTT nin 8 milyonluk satım yetkisini deviretti.

(………………………./…………………………..)

Bu kararlar bir takım çevreleri rahatsızetti.

(………………………/…………………………..)

Yörede bir çok çelişgiler vardı.

(………………………/…………………………..)

Sevda Tepesi nin bir kaç mâliki var.

(……………………./…………………………….)

Bir çok aydın ve gazete yazarı dikkatimizi çekdi.

(……………………./……………………………..)

Ceza kanunumuz ülkemiz de işlenen bazı filleri öngörmüyor.

(……………………./……………………………..)

 

 1. 10.  Aşağıdaki sözcüklere getirilen yapım eklerinin çeşidini yazınız. (10p)

Gözcü:………………………...........................

Basamak:……………………………………..

Kötüleşti:..........................................................

Uslu:…………………………………………..

Yıkıldı:………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

Başarılar!...                                       

 

 

 

 

Yitik:………………………………………….

Girinti:………………………………………..

Şişirdi:………………………………………...

Gelenek:………………………………………

Kurum:…………………………………..........

 

 

 

 

 

 

 

 

Kudret ÇİÇEK

Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt.

 

 

 


2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9.SINIFLAR DİL VE ANLATIM DERSİ BİRİNCİ DÖNEM ÜÇÜNCÜ YAZILI CEVAP ANAHTARI.

 1. 1.      Aşağıdaki sözcüklerdeki ses olaylarını karşısına yazınız. (10p)

 


Kambur: Dudak ünsüzlerinin benzeşmesi

Affetmiş: Ünsüz türemesi

Sevabıyla: Ünsüz yumuşaması

İnancına: Ünsüz yumuşaması

Çürüktü: Ünsüz benzeşmesi

 

Sıyrık: Ünlü düşmesi

Bağlıyor: Ünlü daralması

Oğlumu: Ünlü düşmesi

Bekleyen: Kaynaştırma

Çarptı: Ünsüz benzeşmesi


 

 1. 2.      Aşağıdaki sözcüklerin karşısına ulama yapılabilecek birer sözcük yazınız. (10p)

Çocuk : aklı

Renksiz:oda

Yorgun: adam

 1. 3.      Aşağıdaki cümleler noktalama açısından doğruysa (D) yanlışsa (Y) yazınız. (10p)

(D) Yaşasın, kuzumuz iyileşecek!

(Y) Sınava iş olsun, diye girdi.

(D) İstanbul’da ne ararsan var: deniz, tarih, mimari…

(D) Yahya Kemal –o büyük üstat- en güzel şiirlerini İstanbul için yazdı.

(Y) Babam, çıtaları aynı boyda kesti, yonttu

 

 1. 4.      Aşağıdaki cümlede (  ) ile gösterilen yerlere uygun noktalama işaretleri koyunuz. (10p)

Attila İlhan ( :) (“ ) Düşünmekten çok yaşamaya müsait bir şehir (.) (“ ) der İzmir için (.)

Kuşlar gibi uçmayı (,) balıklar gibi yüzmeyi öğrendik (; ) ama çok basit bir sanatı unuttuk (:) Kardeşçe yaşamayı (…)

 1. 5.      Tablodaki kelimeleri Türkçenin ses özelliklerine göre değerlendiriniz. (10p)

Horoz

“H” harfi Türkçede yoktur. Türkçe sözcüklerde ilk heceden sonraki hecelerde "o" ve "ö" ünlüleri bulunmaz.

Faal

“F” harfi Türkçede yoktur. Türkçe sözcükte iki ünlü yan yana gelmez.

Hasır

“H” harfi Türkçede yoktur.

Nane

“N” harfi ile Türkçe kelime başlamaz.

Fuar

“F” harfi Türkçede yoktur. Türkçe sözcükte iki ünlü yan yana gelmez.

Renk

“R” harfi ile Türkçe kelime başlamaz.

Misafir

“M” harfi ile Türkçe kelime başlamaz. “F” harfi Türkçede yoktur.

Gram

Türkçe sözcüklerin başlarında iki ünsüz yan yana bulunmaz.

Şeffaf

Türkçe kelimelerin köklerinde iki aynı ünsüz yan yana bulunmaz. “F” harfi Türkçede yoktur.

Zimmet

“Z” harfi ile Türkçe kelime başlamaz.Türkçe kelimelerin köklerinde iki aynı ünsüz yan yana bulunmaz.

 1. 6.      Aşağıdaki sözcüklerin kökünü bulup kökünü ve kökün türünü karşısına yazınız. (10p)

Kaynak: kayna- fiil kökü

Yazıcı: yaz- fiil kökü

Yolladı: yol- isim kökü

Öğretmen: öğret- fiil kökü

Birikti: bir- isim kökü

 

Dolgun: dol- fiil kökü

İzlenim: iz- isim kökü

Sözcük:söz- isim kökü

Çatladı: çat- isim kökü

Yüklem: yük- isim kökü


7.   Aşağıdaki köklerden yeni sözcükler türeterek karşılarına yazınız. (10p)


Al: alım

Say: saygı

Süz: süzgün

Bir: birlik

Yol: yolcu

 

 

 

Su: sulak

Türk: Türkçe

Seç: seçkin

Sev: sevgi

Gez: gezi

 

 

 

 


8.   Aşağıdaki sözcüklerden yapım eki alanlara (Y), çekim eki alanlara (Ç) yazınız. (10p)


 • (Y) Susuz
 • (Y) Şişman
 • (Ç) Mecliste
 • (Y) Özlem
 • (Ç) Gerçeğe
 • (Y) Yaşam
 • (Ç) Topraktan
 • (Y) Sevinç
 • (Y) Fotoğrafçı
 • (Ç) Unuttum

 1. 9.      Aşağıdaki cümlelerde yazımı yanlış olan sözcükleri düzelterek parantez içindeki boşluklara yazınız. (10p)

Bu eser 1925 de istanbulda eski harfle basılmış.

( 1925’te/İstanbul’da )

Alıcılara inşaat yapılmıyacağı söylenmişmidir?

( yapılmayacağı/söylenmiş midir? )

Sulh münasepeti ile hududlar değişmiş.

( münasebeti/hudutlar )

Antep’de Maraş’da dövüşen onlardı.

( Antep’te/Maraş’ta )

PTT nin 8 milyonluk satım yetkisini deviretti.

( PTT’nin/devretti.)

Bu kararlar bir takım çevreleri rahatsızetti.

( birtakım/rahatsız etti.)

Yörede bir çok çelişgiler vardı.

( birçok/ çelişkiler)

Sevda Tepesi nin bir kaç mâliki var.

( Tepesi’nin/birkaç )

Bir çok aydın ve gazete yazarı dikkatimizi çekdi.

( birçok/çekti.)

Ceza kanunumuz ülkemiz de işlenen bazı filleri öngörmüyor.

( ülkemizde/fiilleri )


 1. 11.  Aşağıdaki sözcüklere getirilen yapım eklerinin çeşidini yazınız. (10p)

Gözcü: İsimden fiil yapan yapım eki.

Basamak: Fiilden isim yapan yapım eki.

Kötüleşti: İsimden fiil yapan yapım eki.

Uslu: İsimden isim yapan yapım eki.

Yıkıldı: Fiilden fiil yapan yapım eki.

Yitik: Fiilden isim yapan yapım eki.

Girinti: Fiilden isim yapan yapım eki.

Şişirdi: Fiilden fiil yapan yapım eki.

Gelenek: Fiilden isim yapan yapım eki.

Kurum: Fiilden isim yapan yapım eki.


 

 

 

 

 

 

 

 

Kudret ÇİÇEK

Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt.


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam46
Toplam Ziyaret3717204
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.171532.3004
Euro34.902035.0419
Takvim