• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/halilakpinar
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
  • https://www.twitter.com/halilakpinar
  • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
  • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM MÜZİK DERSİ ZÜMRE BAŞKANLAR KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

 

DENİZLİ MERKEZ EFENDİ İLÇESİ 3. EĞİTİM BÖLGESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM MÜZİK DERSİ ZÜMRE BAŞKANLAR KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

ÖĞRETİM YILI                               :2013-2014

 

DÖNEMİ                                          :2. DÖNEM

 

DERSİN ADI                                               :MÜZİK

 

TOPLANTI TARİHİ                        :19-02-2014

 

TOPLANTI YERİ                            : Öğretmenler Odası

 

TOPLANTI SAATİ                          :16.00

 

TOPLANTI NO                                :2

 

-GÜNDEM MADDELERİ-

 1-Açılış ve yoklama.

 

 2-Zümre başkanı seçimi.

 

 3-Bir önceki zümre kararlarının değerlendirilmesi.

 

 4-Zümre öğretmenlerinin eğitim öğretim programlarının uygulanmasında karşılaştıkları güçlükler ve bu güçlüklerin giderilmesine yönelik tedbir ve öneriler.

 

 5-2013-2014 eğitim öğretim yılı 2. Döneminde zümre açısından eğitim ve öğretimin niteliğinin yükseltilmesine yönelik görüş ve öneriler.

 

6-Ders programlarının zümreler arasında paralel olarak yürütülmesi ve bölgede bulunana ders araç ve gereçlerinin ortak kullanılmasına yönelik tedbirlerin görüşülmesi.

 

7- Derslerde izlenecek yöntem, teknik ve planlarda birlik beraberliğin sağlanması için alınacak tedbirler.

 

8- Ölçme ve değerlendirmede birlik- beraberliğin sağlanması.

 

9- Ders programlarının incelenmesi.

 

10- Zümre öğretmenlerinin branşları ile ilgili iyi örneklerin cd ortamına aktarılarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi için alınacak tedbirler.

 

11-Dilek ve temenniler.

 

 

 

-GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ALINAN KARARLAR-

1- Aşağıda isimleri yazılı öğretmenlerin katılımıyla toplantı başlatılmıştır.

 

1-Melek Esenlik Lebeoğlu Mehmet Akif Ersoy AL

2- Hakan Özdemir Musa Hatice Çelikkol  Orta O.

3- Bilge  Us Nermin Osman Akça Orta O.

4- Sevcan Sarıcan Ahmet Sami Uslu Orta O.

5-Fatma Müjgan Coşkun Şemikler Amiroğlu Orta O. 

6- Aslıhan Yiğit Eroğlu Aşağışamlı Orta O.

7- Perihan Bayat Sevindik Orta O.

 

2-Zümre başkanı olarak Hakan ÖZDEMİR seçildi.

3-Bir önceki zümre karalarına bakılarak alınan kararların 2. Dönem de devam etmesine karar verildi.

4-Müzik dersinin 1 saat olmasının dersin işlenişini yetersiz kılıyor. Ders saatinin en az iki saate çıkarılması belirtildi. Ortaokullarda kılavuz kitapların yetersiz olduğu belirtildi. Kaynak kitapların yetersizliğinden dolayı farklı kaynaklardan da yararlanılacağı belirtildi.

5-Müzik ders saatinin yetersiz olmasından kaynaklı müzik çalışmalarının yarım kalması, tamamlanamaması, müzik dersliğinin olmaması, öğrencilerin ders araç ve gereçlerini özen göstermemesi.

6-Ders programlarının zümre öğretmenleri tarafından MEB müzik öğretimi programı doğrultusunda sene başında yapılan yıllık planlara göre paralel olarak yapıldığı belirtildi.

  Eğitim Bölgesinde müzik dersi araç ve gereçleri bulunmadığı belirtildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Eğitim Araçları salonunun müzik dersine yönelik araç ve gereçlerin öğretmenler için temin edilerek ortak kullanılması talep edildi.

 

7- a) Müzik dersinin uygulamalı bir ders olduğu belirtilerek kulaktan eğitim yönteminden çok notalı(işitme) eğitimine önem verildiği belirtildi. Derslerde nota ile şarkı-türkü öğretimi, kulaktan şarkı-türkü öğretimi, sözlü-uygulamalı anlatım, dinleti, yakından uzağa, bilinenden bilinmeyene, yaparak yaşayarak öğrenme ilkelerinin esas alındığı ve yaratıcı çalışmalara yer verileceği belirtildi.

 

b)Dersi derste öğrenme ve öğretme ilkesi esas alınmaktadır.

 

8)Ortaöğretim okullarında;

 Her öğrencinin kabiliyet düzeyinin farklı oluşu nedeniyle uygulama sınavlarında uygulama becerisi çok iyi olmayan öğrenciler düşünülerek (işitme güçlüğü, damak yarığı, parmak eksikliği ve diğer fiziksel engeller gibi) işlenen teorik bilgilerden çoktan seçmeli sorular sorularak (test tekniği ile) değerlendirme yapılacağı belirtildi.

                     Ölçme ve değerlendirme yapılırken bir dönem içinde üç uygulama sınavı yapılmasına, uygulama sınav sonuçlarının ‘’performans notu ” olarak değerlendirilmesine, performans notları verilirken öğrencilerin uygulama becerileri yanı sıra;

            *Derse katılımı

            *Ders içindeki durumu

            *Derslere malzeme getirip getirmemesi

            *Sosyal faaliyetlere katılımının da göz önünde bulundurularak verilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

a)Proje konusu olarak öğrencilere şu konuların verilmesi kararlaştırıldı.

            *Ege ve Denizli yöresi türkülerini ve hikayelerini araştırınız.

            *İstiklal Marşı’nın yazılışı, bestelenişi ve Meclis’te kabulünü araştırınız.

            *Atatürk’ün müzik sanatına verdiği önemi ve müzik ile ilgili görüşlerini araştırınız.

            *T.H.M. çalgıları hakkında bilgi veriniz.

            *Dünyaca bilinen belli başlı müzik türlerini araştırıp bilgi veriniz.

 

                        -PROJE DEĞERLENDİRME-

            1-Ödevin niteliği                                :25 puan

            2-Ödevi zamanında verme                 :10 puan

            3-Tasarrufa uyma                               : 5 puan

            4-Tertip-düzen                                   :15 puan

            5-Kendi el yazısı ile yazarak

Türkçe’yi iyi kullanma                                   :30 puan

            6-Kaynaklardan yararlanma   :15 puan

 

*Toplam 100 puan üzerinden ödevler değerlendirilecektir.

 

 

 

 

b)

DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI AÇIKLAMALARI

 

A :  Söylediği/Çaldığı şarkıda (marş ve türkü) notaları doğru olarak söyler/ çalar.-15p

B :  Söylediği /Çaldığı şarkıda notaların sürelerine dikkat eder.-20p

C :  Söylediği / Çaldığı şarkının nüanslarına ve nefes yerlerine dikkat 

       eder.-10p

D :  Söylediği / Çaldığı şarkının ritmine dikkat eder.-20p

E :  Çalgısını doğru tutmaya dikkat eder.-5p

F :  Sesini doğru ve etkili kullanmaya dikkat eder.-5p

G : Şarkıyı, niteliğine uygun yorum ve bütünlük içerisinde

        söyler / çalar. -10p

H : Şarkıyı söylerken / çalarken hız ve gürlük özelliklerine dikkat

        eder. -15p

 

d)Müzik dersinde uygulamalı sınav yapılmaktadır. Dersin özelliğinden dolayı ortak sınav yapılmamaktadır. Uygulamalı sınavlarda sınav takvimine göre yapılacaktır.

 

 

Ortaokullarda ;

 

Dönem içerisinde 2 uygulamalı sınav yapılmasına, 1tane performans değerlendirme ve 1 tane ders içi katılım notu verilmesine karar verildi.

İsteyen öğrencilere talepleri doğrultusunda proje verilmesine karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

-PROJE DEĞERLENDİRME-

            1-Ödevin niteliği                                :25 puan

            2-Ödevi zamanında verme                 :10 puan

            3-Tasarrufa uyma                               : 5 puan

            4-Tertip-düzen                                   :15 puan

            5-Kendi el yazısı ile yazarak

Türkçe’yi iyi kullanma                                   :30 puan

            6-Kaynaklardan yararlanma   :15 puan

 

*Toplam 100 puan üzerinden ödevler değerlendirilecektir.

 

 

 

 

b)

DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI AÇIKLAMALARI

 

A :  Söylediği/Çaldığı şarkıda (marş ve türkü) notaları doğru olarak söyler/ çalar.-15p

B :  Söylediği /Çaldığı şarkıda notaların sürelerine dikkat eder.-20p

C :  Söylediği / Çaldığı şarkının nüanslarına ve nefes yerlerine dikkat 

       eder.-10p

D :  Söylediği / Çaldığı şarkının ritmine dikkat eder.-20p

E :  Çalgısını doğru tutmaya dikkat eder.-5p

F :  Sesini doğru ve etkili kullanmaya dikkat eder.-5p

G : Şarkıyı, niteliğine uygun yorum ve bütünlük içerisinde

        söyler / çalar. -10p

H : Şarkıyı söylerken / çalarken hız ve gürlük özelliklerine dikkat

        eder. -15p

 

 

 

9-Ders programları gözden geçirilerek tüm okullarda müzik derslerinin programa uygun yapıldığı belirtildi.

10-Dönem içinde yapılan çalışmaların gözden geçirilerek iyi örneklerin ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

11- Dilek ve temennilerde alınan kararların başarıyla uygulanması ve eğitim-öğretim yılının verimli devam etmesi dilekleri ile toplantı sona erdirildi.

 

 

 

 

 

DENİZLİ MERKEZ EFENDİ İLÇESİ 3. EĞİTİM BÖLGESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  SENE SONU  MÜZİK DERSİ ZÜMRE BAŞKANLAR KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

 

 

ÖĞRETİM YILI                             :2013-2014

 

DÖNEMİ                                          :SENE SONU

 

DERSİN ADI                                               :MÜZİK

 

TOPLANTI TARİHİ                      :19-06-2014

 

TOPLANTI YERİ                          :Öğretmenler Odası

 

TOPLANTI SAATİ                        :09:00

 

 

TOPLANTIYA KATILANLAR   :TOPLANTI BAŞKANI

                                                           

MÜZİK ÖĞRETMENLERİ

 

 

-GÜNDEM MADDELERİ­­-

 

1-Açılış ve yoklama

2-2013-2014  Eğitim-öğretim yılının ders  başarı durumunun görüşülmesi.

3-2013-2014 Eğitim-öğretim yılının başarısızlık nedenlerinin tespit edilmesi ve başarıyı arttırmak için alınacak önlemler.

4-2013-2014 Eğitim-öğretim yılı için alınacak tedbirlerin rapor halinde bildirilmesi. (Ders araç-gereç eksiklikleri, fiziki durum, ders programları, öğrenci başarı düzeyinin arttırılması vb.)

5-Branşa(Müzik) göre zümrece ele alınacak diğer konular..

6-Dilek ve temenniler.

 

 

 

 

-GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ALINAN KARARLAR-

 

MADDE 1:2013-2014 Eğitim-öğretim yılı sene sonu Denizli Merkez Efendi İlçesi 3. Eğitim Bölgesi zümre öğretmenler toplantısı 19-06-2014 tarihinde yukarıda ismi geçen müzik öğretmenleri ve Hakan ÖZDEMİR başkanlığında toplandı. Yukarıdaki gündem maddelerinin görüşülmesi ve karar altına alınmasına başlandı.

 

 

MADDE 2:2013-2014 Eğitim öğretim yılının 1.ve 2. dönemde de başarılı bir eğitim ve

öğretim kanaat döneminin geçirildiği görüldü. Herhangi bir problemin olmadığı genel olarak derslere ve konulara uyum sağlandığı görüldü.

 

2013-2014 öğretim yılında müzik derslerinin müzik programına uygun ve konuların yıllık plana göre işlendiği görüldü.

 

 

 

MADDE 3:Müzik dersinin yetenek ve uygulamalı bir ders olması, orta öğretim kurumlarında haftada bir saat seçmeli ders, orta okullarda da haftada bir saat olarak görülmesi, öğrencilerin kendilerine olan öz güven yetersizlikleri, yetenek ve becerilerinin farkında olmayışları, aile ve çevre tarafından müzik etkinliklerine teşvik edilmemeleri başarısızlık nedenleri olarak belirtildi.

 

Müzik dersini sevdirerek yetenekli olan öğrencilerin kendilerini keşfetmeleri sağlanmalı. Okul içinde yapılan sosyal etkinliklerde öğrencilere sorumluluklar vererek kendilerine güven duymaları sağlanmalıdır. Öğrencilerin kabiliyetleri doğrultusunda yönlendirilerek seviyesinden ileri olan öğrencilerin daha başarılı olması için gerekli desteğin verilmesi, öğrencilerin ders dışında konulara ilgi duyması ve teşvik edilmesi kararlaştırıldı.

 

 

 

 

 

MADDE 4: Genel olarak dersin işlenişinde eksikliklerin olmadığı konuların yıllık plana göre işlendiği görüldü.Ancak bazı zamanlarda ders araç ve gereci eksik olan öğrencilerin derse katılımında zorluk olduğu anlaşıldı.Bu öğrencilerin ders araçları, ders öğretmenleri ve öğrencileri tarafından ödünç almak suretiyle temin edilmesi karara bağlandı.Dersin süresi açısından haftada bir saat olması uygulamalı bir ders için yetersiz gelmektedir ve uygulama çalışmalarını sınırlamaktadır.Uygulamalı bir ders olmasından kaynaklı ve ders araçlarının oluşturulup korunabilmesi için tüm okullarda müzik odasının gerekliliği belirtildi.

 

 

MADDE 5:Öğrenci merkezli öğretim süreci  içerisindeki öğretmenin görevi öğrencilerine rehberlik etmektir.Bu süreçte araştırarak ulaştığı belgeler, filmler, bilimsel veriler ve istatistikler öğrencinin birincil bilgi kaynaklarını oluşturur.Öğretmen ise ikincil bilgi kaynakları konumundadır.

Başarıyı arttırmak için derslerde de başarılı ve yaratıcı çalışmalara yer verilmesi, yetenekli öğrencilerle ilgilenilerek mesleki alanlara yönlendirilmesi, öğrencilerin kendilerine olan öz güvenlerini ve kendilerinde var olan yetenek ve becerilerini keşfetmeleri için okul içindeki sosyal etkinliklerde sorumluluklar vererek, teşvik ederek ve dersi öğrencilere sevdirerek rehber olunmasına karar verildi.

 

 

MADDE 6: Dilek ve temennilerde toplantıda alınan kararların başarıyla uygulanması ve eğitim-öğretim yılının diğer yıllarda da verimli devam etmesi dilekleri ile toplantı sona erdirildi.

 

 

 

 

 

TOPLANTIYA KATILANLAR   :TOPLANTI BAŞKANI

                                                           


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam124
Toplam Ziyaret3718619
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.119632.2483
Euro34.816934.9564
Takvim