• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/halilakpinar
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
  • https://www.twitter.com/halilakpinar
  • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
  • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

9.TED 2.D ORTAK SINAV

 

M.A.ERSOY LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI

II. DÖNEM 9.SINIFLAR    TÜRK EDEBİYATI

DERSİ ORTAK SINAV SORULARIDIR (A GURUBU)

 

AD SOYAD:………………………………………………………..

SINIF         :……………………                             NO:…………………..

1. “Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal!” dizesinde hangi edebi sanatlar vardır?

A) Teşhis – hüsn-i talil              B) Telmih ” kinaye

C) Mecaz-ı mürsel ” teşhis      D) Hüsn-i talil ” tecahül-i arif

E) Tevriye ” cinas

2. “Alem sele gitti gözlerimin yaşından” dizesindeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Benzetme B) Telmih C) Hüsn-i talil  D) Mübalağa  E) Tezat

3)  Bana nispet çıkmış yolun üstüne
     Samur kürk giyinmiş alın üstüne
    Taramış saçların belin üstüne
    Bir elma yanaklı sim gerdanlıdır
3.Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) 11-li hece ölçüsü kullanılmıştır.
B) Ulama yapılmıştır.
C) Redif kullanılmıştır.
D) Düz uyak örgüsü kullanılmıştır.
E) Zengin uyak kullanılmıştır.
4. Aşağıdakilerden hangisinde redif kullanılmamıştır?
A) Düştüm ateşlere durmaz yanarım
İçip aşkın dolusundan kanarım
B) Ne yaman bahçeli güllü goncalı
Sinemi vurdu bir kirpiği kancalı
C) Gördü gözüm kabul ettim ölümü
Geldi geçti hiç sormadı halimi
D) Ne güzel yetmiş de dostumun bağı
El vurup gülleri dermenin çağı
E) Altı kardeş idik bindirdik ata
Kızılırmak’a varınca oldu bir hata.
       I. Yaramaz geldi kim bilir nereden
       II. Baktım avare bir küçük kelebek
       III. Belli yorgundu; bir veremli çiçek
       IV. Mavi bir gölge uçtu pencereden
5.Yukarıda numaralanmış dizeler aşağıdakilerden hangisine göre sıralanırsa çarpraz uyak oluşur?
A) IV.– I. – II. – III.     B) IV. – II. – I. – III.  C) II. – III. – I-.IV
          D)II. – III. – IV. – I.        E) I. – IV. – III. – II.

6. Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A.Şiir metni çok anlamlıdır.

B.Şiirde açıkça anlatılanların yanı sıra üstü kapalı söylenenlerde vardır

C.Şiirde kavramlar temel anlamlarının dışında kullanılır.

D.Şiirde egemen olan ana duyguya tema denir.

E.Şiirler bir düşünceyi benimsetmek amacıyla yazılır.
         Nar tanem, nur tanem, bir tanem

         Dili mercan, dizi mercan, dişi mercan

         Yoluna bin can koyduğum

         Gökte ararken yerde bulduğum

         Gülen ayvam, ağlayan narımsın

7.Yukarıdaki şiir hangi geleneğe aittir?

A.Serbest şiir geleneğine      B.Halk şiiri geleneğine

C.Divan şiiri geleneğine         D.Anonim halk şiirine.

 E.Destan   geleneğine

8. Aşağıdakilerden hangisi bir olayı göstermeye bağlı olarak anlatan yazı türüdür?

A )  Hikâye       B) Roman    C ) Masal    D ) Destan      E ) Tiyatro

 

        Toplum yaşamında birtakım olaylarla birbirine bağlanmış   olan çeşitli insanların başlarından geçen maceraları bütün ayrıntılarıyla  anlatan edebi eserdir. Olmuş ya da olabilir olayları yer, zaman ve kişilere bağlı olarak anlatır. Olaylar ana bir olay etrafında gelişir ve olay örgüsü geniştir. Kahramanları çoktur.

9. Yukarıda bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hikaye     B) Masal      C) Roman      D) Fabl     E) Biyografi

I. Olağanüstü olayları kendine özgü bir dille anlatan türdür.

II. Yer ve zaman belli değildir.

III. Kahramanlar olağanüstü kişiler veya varlıklardır.

IV. Genellikle bir tekerleme ile başlar.

10. Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hikaye      B) Fabl        C) Roman       D) Masal       E) Günlük

        Ak tüylü köpektir koyun sürüsüyle

        Seğirtir kaval sesinde sağa sola

        Çobandır köyün yamacında

        Yayar davarı da çömelir

        Meşe dallarının altına

11. Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?

A) Lirik        B) Dramatik    C) Didaktik   D) Epik   E) Pastoral

12. Aşağıdakilerden hangisi, karagöz, meddah ve orta oyunu gibi seyirlik halk oyunlarının ortak özelliklerinden biri değildir?

A)Göze ve kulağa seslenmeleri

B)Güldürü öğesine yer vermeleri

C)Şive taklitlerinden yararlanmaları

D)Tek kişilik gösteri olmaları

E)Sözlü tiyatro örneği olmaları

13. “Sen  geldin diye..” cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa bir olgu, gerçek nedeninin dışında, güzel bir nedene bağlanmış olur?

a. Gözlerinin içi gülüyor.            b. Uyku gözlerine girmiyor

c. etekleri zil çalıyor.                   d. Güneş erken doğuyor.

e. Hop oturup hop kalkıyor.

       Çiçek açar domru domru dal verir

       Kimi uzar bir birine el verir

       Kimi meyve verir kimi gül verir

       Kuşlar üstünde dillenir ağaçlar

14. Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a. “6+5” duraklı 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

b. Doğayla ilgili gözlemler yansıtılmıştır.

c. “Dal, el, gül” sözcüklerindeki “l” ler yarım uyak oluşturmaktadır.

d. “Verir” sözcüğünün dize sonlarında yinelenmesiyle redif oluşturulmuştur.

e. Yalın, kolay anlaşılır bir dille söylenmiştir

 

15. Didaktik şiir, bir duyguyu iletmek, bilgi vermek

               I                           II

amacıyla yazılan öğretici nitelikte şiirlerdir.Manzum

                                     III

hikayeler  ve fabllar  da bu türün örnekleridir.”

    IV                  V

Bu parçadaki bilgi yanlışlığının giderilmesi için altı çizili yerlerden hangisinde bir değişiklik yapılmalıdır ?

a. I        b. II              c. III              d. IV        e. V

 

 

 

16. Aşağıda hikaye (öykü) hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

I. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır.

II. Derin karakter tahlilleri yoktur.

III. Romana göre daha kısa bir türdür.

IV. Hikayede kişi kadrosu geniştir.

V. Öykünün öğeleri arasında olay, zaman ve mekan yer alır.

a. I        b. II              c. III              d. IV        e. V

17. “Sağ yanımda homurdayan, ak köpüklü engin mavilik… İsyan eden bir insan gibi üzerimde engin bir mavi kubbe… kandillerini yakmış; sessizlik içinde huzur bulan bir derviş sanki.”

Yukarıdaki parçada “benzeyen” varlıklar aşağıdakilerden hangileridir?

a. İnsan- dalga                  b. Su- köpük          c. Deniz- gökyüzü

d. Sular- gökyüzü             e. İnsan- gökyüzü

18. “Yaşamı anlayabilmek için tek şey yeterli değil. Umut, büyük bir öğretmendir; ama, umutsuzlukta büyük bir öğretmendir. Merak büyük bir öğretmendir; ama, şaşkınlıkta öyledir. Yaşamın kendisi de bir öğretmendir de ölüm de”

Bu parçada belirtilenlerle asıl anlatılmak istenen nedir?

a. Hayat, engellerle dolu olduğundan bazen çok sıkıcı gelebilir.

b. İyimser kişilerin mutlu olması çok da zor değildir.

c. İnsanlar dış dünyayı duyuları ve duygularıyla anlamak durumundadır.

d. Gerçek yaşam, kitaplarla değil, deneyimlerle güzelleşir.

X

B GRUBU CEVAP KÂĞIDI

X

1

A

B

C

D

E

14

A

B

C

D

E

2

A

B

C

D

E

15

A

B

C

D

E

3

A

B

C

D

E

16

A

B

C

D

E

4

A

B

C

D

E

17

A

B

C

D

E

5

A

B

C

D

E

18

A

B

C

D

E

6

A

B

C

D

E

19

A

B

C

D

E

7

A

B

C

D

E

20

A

B

C

D

E

8

A

B

C

D

E

21

A

B

C

D

E

9

A

B

C

D

E

22

A

B

C

D

E

10

A

B

C

D

E

23

A

B

C

D

E

11

A

B

C

D

E

24

A

B

C

D

E

12

A

B

C

D

E

25

A

B

C

D

E

13

A

B

C

D

E

X

X

X

X

X

X

e. Yaşamı anlayabilmek, olumlu ve olumsuz durumları bir arda düşünmekle mümkündür

19. Aşağıdakilerden hangisi 'Karagöz'ün özelliklerinden biri değildir?

A)    Gölge oyunudur 'tasvir' denilen bir takım şekillerin arkadan

ışıklandırılarak beyaz bir perdeye aktarılmasıyla oluşur.

B)    Karagöz okumuş, Hacivat okumamış halktan biridir.

C)    Oyunun kurucusunun Şeyh Küsteri olduğu söylenir.

D)   Tuluata dayanan Karagöz 28 oyundan oluşur.

E)    Oyunun asıl kişileri 'Karagöz, Hacivat'tır

“Ders verirken gözlerim gayri ihtiyarî ona dönüyordu. O da bana bakıyordu. İnci dişlerinde tatlı bir gülümseme, lacivert gözlerinde dudaklarıma sürünürcesine hissettiğim bir muhabbetle annelik hissini ben, ömrümde ilk defa bugün duydum.”

20. Çalıkuşu” adlı romandan alınmış yukarıdaki parça hangi bakış açısıyla kaleme alınmıştır?

A) İlahi bakış açısı                      B) Gözlemci bakış açısı

C) Kamera bakış açısı              D) İlahi-Gözleyici Bakış açısı

E) Kahraman Bakış açısı

     “ ( 1) Kapım kapalı. Açmak istiyorum. (2) Açarsam hastanenin benim için hazırladığı felaketlerin hepsi birden içeri girecek sanıyorum. (3) Karanlık bastı. 4) Elektrik düğmesini çevirdim. (5) Gayet zayıf bir ışık...”

21. Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi ruhsal durumu yansıtmaktadır?

A) 1               B) 2                   C) 3                D) 4             E) 5

22. Bir yazarın herhangi bir metinden hareketle yazar-gelenek  ilişkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)    Yazarın daha önceki yazılan metinlerden etkilendiğini

B)    Yazarın kendinden önce yazılan yazıları metinleri okuduğu

C)   Yazarın ortak bir gelenekten beslendiği

D)   Yazarın herhangi bir gelenekten yararlanmadığı

E)    Yazarın diğer yazarlarla ortak konuları işlediğini

 

 

 

23.Aşağıdakilerden hangisi Geleneksel Türk Halk tiyatrosunun özelliklerinden biri değildir?

A) İslam uygarlığı etkisindeki Osmanlı toplumunu yansıtan zengin bir kaynaktır.

B) Yazılı bir metin yoktur, anlatıcı-oyuncu doğaçlama yapar.

C) Söz oyunları ve tekerlemeler vardır, bölgesel özellikler ağır basar.

D) Geleneksel sözlü tiyatronun örneği olarak hem göze hem kulağa seslenir.

E) Konular tarihten ya da mitolojiden alınır, kahramanları seçkin ve asil insanlardır.

               Geleneksel Türk tiyatrosunun en önemlilerinden biridir. Bir anlatı olarak dramatik türlerden ayrılsa da anlatılan olay veya hikaye seyirciler önünde hareket ve taklitle canlandırıldığından dramatik türlerden sayılır. Hareketten çok ses taklidi, jest ve mimiklere dayanır. Her türlü insan sesi taklit edilir. Özel bir sahnesi yoktur. Tek aktörlü bir oyundur.

24. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verilmektedir?

A)Karagöz    B)Meddah    C)Hacivat  D)Ortaoyunu    E) Mizah

25.  Aşağıdaki sorulardan hangisi temayı buldurmaya yöneliktir?

A) Metni kim anlatmış?         B) Metin Nasıl anlatılmış?

C) Metindeki olay ne zaman yaşanmış?      D) Metnin türü nedir?

E) Metinde anlatılan nedir?

 

— Her sorunun doğru yanıtı 4 puandır. (25*4=100)

— Sınav süresi 30 dakikadır.

— Cevap kâğıdı üzerinde yapılmayan işaretlemeler geçersiz sayılacaktır.

 

                                         BAŞARILAR

TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ÖĞRETMENLERİ

 

O.GÖRGÜÇ          H.AKPINAR          H.BAŞÇAM         

 

 

H.HİMMETAĞAOĞLU         O.AKKAYA        A.ZENGİN       B.ACUN   

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam23
Toplam Ziyaret3724670
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.284732.4140
Euro34.710634.8497
Takvim