• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/halilakpinar
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
  • https://www.twitter.com/halilakpinar
  • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
  • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

11 TED FEN MESLEK YILLIK PLANI


HTML clipboardHTML clipboard

                     2009 – 2010 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI BUHARKENT ÇOK PROGRAMLI LİSESİ

                11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANIDIR.

AY      : EYLÜL    11 E/BİL/MUH

 

ÜNİTE

1

DÜŞÜNCE, SOSYAL VE SİYASİ HAYATIN EDEBİYATLA İLİŞKİSİ

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KONULAR

ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

III. HAFTA

24-25 Eylül 2009

Meslek

2

1. Edebiyat, Sosyal ve Siyasî Hayat İlişkisi

*Milli birlik ve beraberlik yönünden dayanışmanın önemi

 

* Edebiyat, sosyal ve siyasî hayat ilişkisini kavrama.

1.Edebî metnin sosyal çevre ile ilişkisini açıklar.

2.Sosyal hayatı belirleyen ögelerden kurmaca metinlerde nasıl yararlanıldığını belirler.

3.Yazarın sosyal ve siyasî şartlardan nasıl etkilendiğini açıklar.

 4.Metinlerin, yazıldığı dönemin zihniyetiyle ilişkisini açıklar ve dönemin zihniyeti hakkında çıkarımlarda bulunur.

5.Felsefede, sosyolojide ve psikolojide soyut olarak dile getirilen düşüncelerin edebî eserlerde insan yaşantısıyla birleşerek somutlaştığını sezer.

IV. HAFTA

28-30 Eylül

1-2

Ekim

 2009

Meslek

2

2. Yenileşme Dönemi

*Yenileşme dönemini hazırlayan faktörleri belirleme.

1.Osmanlı İmparatorluğu’nu güçlü kılan sosyal, siyasî düzenin bozulma nedenlerini belirler. 2.Tanzimat öncesi zihniyet ile Tanzimat sonrası zihniyeti ve kültür değerlerini karşılaştırır. 3.Batı devletleriyle yapılan savaşlarda yenilme nedenlerini açıklar. 4.Batı düşüncesine, yaşama biçimine ve batıda gerçekleştirilen bilimsel gelişmelere ilgi duyulma nedenlerini açıklar5.Devleti yöneten aydınların İmparatorluğu devam ettirmek için yönetim, eğitim hayatında ve askerî sistemde değişiklik yapmak istemelerin nedenlerini açıklar.

6.Tanzimat Fermanı’nın(1839) ilân edilme nedenlerini açıklar.

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme-analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

Türk Edebiyatı Ders Kitabı-MEB,Türkçe Sözlük-TDK., Yazım Kılavuzu-TDK., Türk Şiir Bilgisi-Cem DİLÇİN, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi-Nihat Sami BANARLI 

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

·                    2009-2010 öğretim yılı başlangıcı : 24 Eylül 2009 Perşembe

·                    Ramazan Bayramı : 19 Eylül  Cumartesi - 22 Eylül 2009 Salı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AY      : EKİM

ÜNİTE

2

TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATI ( 1860-1896 )

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KONULAR

ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

I. HAFTA

05-09

Ekim 2009

Meslek

2

1. Tanzimat Dönemi Edebiyatı’nın Oluşumu

*Çağdaşlaşma ve uygarlık

* Tanzimat Dönemi Edebiyatı’nın oluşumunu kavrama.

1.Tanzimat Fermanı’yla getirilmek istenen yenilikleri belirler. 2.Getirilen değişikliklerin özelliklerini belirler. 3.19.yy.da Eski İstanbul (surlar içindeki İstanbul) hayatıyla Beyoğlu çevresinde sürdürülen yaşama biçimini karşılaştırır. 4.Tanzimat ile getirilmek istenen değişiklikleri kimlerin niçin istediklerini tartışır. 5.Edebiyatta Tanzimat’ın ne zaman ve niçin başladığını kavrar. 6.Tanzimat Döneminde tanınmış edebiyatçıların nasıl yetiştiklerini belirler. 7.Tanzimat yıllarında gazeteciliğe neden önem verildiğini araştırır. 8.Tanzimat Döneminde çıkan gazeteleri ve özelliklerini belirler. 9.Tanzimat sonrasında edebiyatımızda hangi edebî türlerde yazılmış eserlerin görülmeye başladığını belirler. 10.Tanzimat sonrasında edebiyatta zevkin mi faydanın mı ön plana çıktığını tartışır. 11.Tanzimat Dönemi’nin zihniyetini belirler.

II. HAFTA

12-16 Ekim 2009

Meslek

2

1. Tanzimat Dönemi Edebiyatı’nın Oluşumu

2. Öğretici Metinler

*Basın hürriyeti

Tanzimat Dönemi Edebiyatı’nda öğretici metinleri inceleme.

1.Anlam birliğine sahip kümelerin metnin iletisi etrafında nasıl birleştiğini belirler.

2.Metnin yazılış amacını belirler. 3.Metnin ana düşüncesini bulur, aynı ana düşüncenin o dönemde başka metinlerde ele alınıp alınmadığını tartışır.4.Ana düşüncenin başka iletişim araçlarıyla ve anlatma biçimleriyle anlatılıp anlatılamayacağını araştırır.5.Metnin ana düşüncesiyle dönemin sosyal yaşayışı ve gerçekliği arasındaki ilişkiyi açıklar. 6.Ana düşüncenin günümüzde ele alınıp alınmadığını araştırır. 7.Metnin merkezî otorite (saray yönetimi) ve halkla ilişkisini açıklar. 8.Metindeki anlatım türünü belirler, özelliklerini açıklar. 9.Metinde çelişen düşünceleri ve anlam tutarsızlıklarını belirler, nedenlerini açıklar. 10.Metinde ifadelerin açıklık ve kesinlik düzeylerini belirler

III. HAFTA

19-23  Ekim 2009

Meslek

2

2. Öğretici Metinler

*Basın hürriyeti

11.Metinde terim, kavram ve gündelik hayatla ilgili kelimelerden nasıl yararlanıldığını belirler. 12.Metinde yeni kavram, ifade, söz ve söz grupları olup olmadığını araştırır. 13.Divan edebiyatından gelen ögelerle Tanzimat’la getirilen yeniliklerin birlikte kullanıldığını sezer. 14.Metinde ikiliğin (eski-yeni) temada, dilde, ifade biçiminde varlığını hissettirdiğini sezer. 15.Metnin hangi geleneğe bağlı kalınarak yazıldığını belirler.

IV. HAFTA

26-30 Ekim 2009

Meslek

2

2. Öğretici Metinler

 

16.Gazetenin öğretici metinler başta olmak üzere kültür ve edebiyatımızda yüklendiği işlevlerini tartışır. 17.Metinde somuta yönelik ifadelerden nasıl yararlanıldığını açıklar. 18.Tanzimat Dönemi Edebiyatı’nda benzer temalarda yazılmış öğretici metinleri birbiriyle karşılaştırır. 19.Tanzimat Dönemi Edebiyatı’nda öğretici metinlerle daha önce oluşmuş öğretici metinleri karşılaştırır. 20.Yazarın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur. 21.Eserle yazar arasındaki ilişkiyi belirler.

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım-tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme,analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

Türk Edebiyatı Ders Kitabı-MEB,Türkçe Sözlük-TDK., Yazım Kılavuzu-TDK., Türk Şiir Bilgisi-Cem DİLÇİN, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi-Nihat Sami BANARLI 

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AY      : KASIM

ÜNİTE

2

TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATI ( 1860-1896 )

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KONULAR

ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

I. HAFTA

02-06

Kasım 2009

Meslek

2

3. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)

*Cumhuriyetçilik ilkesi

* Cumhuriyetçiliğin Türk toplumuna sağladığı faydalar.

Tanzimat Dönemi şiirlerini inceleme.

1.Tanzimat şiirinde ahengi sağlayan unsurları belirler. 2.Şiirdeki söyleyiş tarzı ve ses ile yazıldığı dönem arasındaki ilişkiyi açıklar. 3.Birimlerin birbirleriyle ilişkisini belirler, bir tema etrafında nasıl birleştiğini açıklar. 4.Birimlerin metnin tamamı içindeki işlevini açıklar. 5.Şiirin yapı bakımından özelliklerini belirler.

II. HAFTA

9-13 Kasım 2009

Meslek

2

3. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)

6.Şiirde, tarih ve sosyal değerlerle ilişkili söz ve söz grupları olup olmadığını açıklar. 7.Şiirin temasını bulur, dönemin gerçekliği ile ilişkini açıklar. 8.Temanın bireyle ilişkisini kurar. 9.Şiirlerdeki temayı daha önceki dönemin şiirlerindeki temayla karşılaştırır. 10.Şiirin temasını güncelleştirir.

 

III. HAFTA

16-20 Kasım 2009

Meslek

2

3. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)

11.Şiiri yorumlar. 12.Şiirde kullanılan yeni kavramları ve yeni imajları belirler. 13.Yeni kavramların “Aydınlanma Dönemi” düşüncesiyle ilişkisini belirler. 14.Şiirin Batı düşüncesiyle, klâsik ve romantik edebiyatla ilişkisini belirler. 15.Şiirin, gelenekle ilişkisini açıklar. 16.Metinlerin tema bakımından birbiriyle ilişkisi olup olmadığını tartışır. 17.İncelediği şiirin hissettiklerini ifade eder. 18.Tanzimat Dönemi Edebiyatı’nda incelediği şiirlerle, Divan edebiyatına ait şiirleri karşılaştırır. 19.Şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur. 20.Eserle şair arasındaki ilişkiyi belirler.

IV. HAFTA

23-26 Kasım 2009

Meslek

2

3. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)

 

16.Metinlerin tema bakımından birbiriyle ilişkisi olup olmadığını tartışır. 17.İncelediği şiirin hissettiklerini ifade eder. 18.Tanzimat Dönemi Edebiyatı’nda incelediği şiirlerle, Divan edebiyatına ait şiirleri karşılaştırır. 19.Şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur. 20.Eserle şair arasındaki ilişkiyi belirler.

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

Türk Edebiyatı Ders Kitabı-MEB,Türkçe Sözlük-TDK., Yazım Kılavuzu-TDK., Türk Şiir Bilgisi-Cem DİLÇİN, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi-Nihat Sami BANARLI 

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

Kasım ayının II. Haftası “10 Kasım Atatürk’ü Anma”

Kasım ayının IV. Haftası “24 Kasım Öğretmenler Günü”

I.Dönem I. Yazılı Yoklama Sınavı Kasım ayının 1. Haftası yapılacaktır.

Kurban Bayramı : 26 Kasım Perşembe öğleden sonra başlar – 30 Kasım Pazartesi akşam biter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AY      : ARALIK

ÜNİTE

2

TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATI ( 1860-1896 )

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KONULAR

ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

I. HAFTA

1-4 Aralık 2009

Meslek

2

2. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler

A. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler

Roman

*Tanzimat Dönemi Edebiyatı’nda anlatmaya bağlı edebi metinleri inceleme.

1.Metnin olay örgüsünü bulur, gerçeklikle ilişkisini açıklar. 2.Olay örgüsünün hissettirdiklerini ve düşündürdüklerini tartışır. 3.Kişilerin olay örgüsündeki işlevlerini belirler, kişilerle metnin yazıldığı dönemde karşılaşılıp karşılaşılamayacağını açıklar. 4.Mekânın işlevini belirler, gerçekte olup olamayacağını tartışır. 5.Zamanın işlevini belirler, metindeki zamanla yaşanılan zaman arasında ilişki kurar.

II. HAFTA

07-11  Aralık 2009

Meslek

2

 

 

Roman

 

 

6.Metindeki kişi, zaman ve mekân arasındaki bütünlüğü veya uyumsuzluğu belirler. 7.Metnin temasını bulur. 8.Temanın gerçeklikle ilişkisini kavrar, temanın ve kişilerin hangi edebî akıma ve düşünceye bağlı kalınarak anlatıldığını, tasvir edildiğini tartışır. 9.Temanın sosyal hayatla ilişkisini belirler. 10.Temanın aile hayatı çevresinde gelişmesinin nedenini açıklar. 11.Metnin kim tarafından anlatıldığını ve anlatıcının bakış açısını belirler. 12.Metnin eğitici yönünün olup olmadığını belirler. 13.Metnin dilinin halkın diline yaklaşmasının nedenini açıklar. 4.Metni yorumlayarak güncelleştirir. 15.Metinle yazıldığı dönem arasındaki ilişkiyi belirler. 16.Metinde yerli ve mahallî olan ögeleri ayırır.

III. HAFTA

14-18  Aralık 2009

Meslek

2

 

A. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler

Roman

 

 

17.Metnin yazılış amacını belirler. 18.Anlatmaya bağlı edebî metinlerin tema bakımından birbiriyle ilişkili olup olmadığını tartışır. 19.Anlatmaya bağlı edebî metinleri, daha önceki dönemlere ait aynı tarz metinlerle karşılaştırır. 20.Yazarın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur. 21.Eserle yazar arasındaki ilişkiyi belirler.

 

IV. HAFTA

21-25  Aralık 2009

Meslek

2

 

B. Göstermeye Bağlı Edebî Metinler

 

 

 

* Tanzimat Dönemi Edebiyatı’nda göstermeye bağlı edebî metinleri inceleme.

1.Metnin olay örgüsünü bulur, olay örgüsünün gerçeklikle ilişkisini açıklar. 2.Olay örgüsünün hissettirdiklerini ve düşündürdüklerini tartışır.3.Kişilerin olay örgüsündeki işlevlerini belirler, kişilerle, metnin yazıldığı dönemde karşılaşılıp karşılaşılamayacağını açıklar.4.Mekânın nasıl sunulduğunu açıklar, gerçekte olup olamayacağını tartışır. 5.Zamanın işlevini belirler, metindeki zamanla,  yaşanılan zamanın ilgisini açıklar. 6.Metindeki kişi, zaman ve mekân arasındaki bütünlüğü veya uyumsuzluğu belirler. 7.Metnin temasını bulur. 8.Temanın gerçeklikle ilişkisini kurar. 9.Temanın sosyal hayatla ilişkisini kurar. 10.Metnin yazılış amacını belirler.

V. HAFTA

28-31  Aralık 2009

Meslek

2

Tiyatro Metinleri

5. Tanzimat Dönemi Edebiyatı’nın Genel Özellikleri

11.Tiyatro metninin dil özelliklerini belirler. 12.Metni yorumlayarak güncelleştirir. 13.Temaşadan tiyatroya nasıl geçildiğini keşfeder. 14.Göstermeye bağlı edebî metinleri, daha önceki dönemlere ait metinlerle (modern tiyatro-geleneksel tiyatro) karşılaştırır. 15.Yazarın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur. 16.Eserle yazar arasındaki ilişkiyi belirler.

* Tanzimat Dönemi Edebiyatı’nın genel özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunma.

 1.Tanzimat Dönemi Edebiyatı’nı etkileyen sosyal, siyasal ve kültürel ortamın yapısını açıklar. 2.Türk kültürü ile Batı kültürü arasındaki etkileşimi kavrar. 3.Tanzimat Dönemi’ni etkileyen sanat, edebiyat ve düşünce akımlarını metinlerden hareketle fark eder. 4.Yazı diliyle konuşma dilinin birbirine yaklaştığını fark eder. 5.İletişim aracı olarak gazetenin yüklendiği işlevleri fark eder.

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

Türk Edebiyatı Ders Kitabı-MEB,Türkçe Sözlük-TDK., Yazım Kılavuzu-TDK., Türk Şiir Bilgisi-Cem DİLÇİN, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi-Nihat Sami BANARLI 

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

 Aralık 1. Hafta 2. Yazılı yoklama yapılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AY      : OCAK

 

ÜNİTE

3

SERVET-İ FÜNÛN EDEBİYATI (EDEBİYAT-I CEDİDE) (1896–1901)  ve FECR-İ ATİ TOPLULUĞU (1909–1912)

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KONULAR

ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

I. HAFTA

04-08 Ocak 2010

Meslek

2

1. Servet-i Fünûn Edebiyatı’nın Oluşumu

 

* Servet-i Fünûn Edebiyatı’nın oluşumunu kavrama.

1.“Servet-i Fünûn” dergisi çevresinde oluşan edebiyata neden Edebiyat-ı Cedide denildiğini belirler. 2.Tanzimat sonrası Türk edebiyatında eski-yeni çatışmasında ılımlıların yerini belirler. 3.Servet-i Fünûn Dönemi’nde yeniyi savunan edebiyatçıların özelliklerini belirler. 4.Servet-i Fünûn Dönemi edebiyatçılarının zevk ve anlayışlarının özelliklerini belirler. 5.Metinlerde, devrin sosyal problemleri üzerinde Tanzimat Dönemi’nde olduğu kadar niçin durulmadığını açıklar.

II. HAFTA

11-15 Ocak 2010

Meslek

2

2. Öğretici Metinler

Edebî Tenkit

Gezi Yazısı

Hatıra

* Servet-i Fünûn Dönemi öğretici metinlerini inceleme.

1.Metnin yazılış amacını belirler. 2.Anlam birliğine sahip kümelerin metnin iletisi etrafında nasıl birleştiğini belirler. 3.Metnin ana fikrini bulur, aynı ana fikrin o dönemde yazılmış diğer türlerde ele alınıp alınmadığını belirler. 4.Metnin ana fikriyle dönemin sosyal hayatı ve gerçekliği arasındaki ilişkiyi açıklar. 5.Metnin hangi düşünceye bağlı kalınarak yazıldığını belirler. 6.Metnin dil ve anlatım özelliklerini belirler. 7.Metinde somut olan ifadelerin nasıl kullanıldığını belirler. 8.Metnin hangi geleneğe bağlı kalınarak yazıldığını belirler. 9.Dergilerin öğretici metinlerdeki rolünü tartışır. 10.Servet-i Fünûn Dönemi Edebiyatı’nda incelediği öğretici metinlerle Tanzimat dönemine ait öğretici metinleri karşılaştırır.

11.Yazarın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.

12.Eserle yazar arasındaki ilişkiyi belirler.

III. HAFTA

18-22 Ocak 2010

Meslek

2

3. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir) ve Mensur Şiir

* Servet-i Fünûn Dönemi Edebiyatı şiirini inceleme.

1.Servet-i Fünûn Dönemi şiirinde ahengi sağlayan ögeleri belirler. 2.Şiirdeki söyleyiş tarzı, kafiye, iç kafiye, aliterasyon gibi ses benzerliklerinin şiire neler kazandırdıklarını kavrar. 3.Şiirin yapısını oluşturan ögeleri ayırır.

4.Birimlerin yapı ve anlam değerlerini araştırır.

5.Birimlerin bir tema etrafında nasıl birleştiğini belirler.

6.Temanın evrensel olup olmadığını açıklar.

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

Türk Edebiyatı Ders Kitabı-MEB,Türkçe Sözlük-TDK., Yazım Kılavuzu-TDK., Türk Şiir Bilgisi-Cem DİLÇİN, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi-Nihat Sami BANARLI 

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

Ocak ayının 2. Haftası I. Dönem 3. Yazılı Yoklama Sınavı Yapılacaktır.

·         Yılbaşı Tatili :01 Ocak 2010 Perşembe

·         Birinci dönemin sona ermesi : 22 Ocak 2010 Cuma

 

 

 

 

 

AY      : ŞUBAT

 

ÜNİTE

3

SERVET-İ FÜNÛN EDEBİYATI (EDEBİYAT-I CEDİDE) (1896–1901)  ve FECR-İ ATİ TOPLULUĞU (1909–1912)

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KONULAR

ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

II. HAFTA

08-12

Şubat 2010

Meslek

2

3. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir) ve Mensur Şiir

7.Temayla devrin gerçekliği arasındaki ilişkiyi belirler. 8.Şiirlerde temaların eskiye göre nasıl değiştiğini tartışır. 9.Şiirin temasını güncelleştirir. 10.Şiir dilinin söyleyiş ve ahenk bakımından doğal dille benzeyen ve ayrılan yönlerini belirler. 11.Şiir cümlesinin nesir cümlesine yaklaştığını fark eder. 12.Şiirde tasvir edilen doğal çevre ile resim arasında ilişki kurar. 13.Şiire yan anlam değeri kazandıran söz ve söz grubu ile cümleleri bulur. 14.Şiirde yeni kavramların ve yeni imajların kullanılma nedenlerini açıklar. 15.Söz sanatlarının şiirdeki işlevini belirler. 16.Doğal çevrenin anlatılmasında nelere dikkat edildiğini belirler. 17.Şiirin gelenekle ilişkisini açıklar. 18.Şiirin kendi döneminin sosyal ve kültürel ortamıyla ilişkisini araştırır.

III. HAFTA

15-19 Şubat 2010

Meslek

2

3. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir) ve Mensur Şiir

19.Şiirde bireysel duygulara önem verildiğini fark eder. 20.İncelediği şiiri yorumlar. 21.Olayları konu alan şiirlerde anlatılan olay ile anlatıcı arasındaki ilişkiyi belirler. 22.Metinde anlatılanların nesir olarak yazılıp yazılamayacağını tartışır. 23.Servet-i Fünûn Dönemi Edebiyatı’nda incelediği şiirlerle, Tanzimat Dönemi’ne ait şiirleri karşılaştırır. 24.Şiiri aynı temada yazılmış günümüz şiirleriyle karşılaştırır. 25.Şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur. 26.Eserle şair arasındaki ilişkiyi belirler.

IV. HAFTA

22-26 Şubat 2010

Meslek

2

3. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir) ve Mensur Şiir

* Servet-i Fünûn Dönemi Edebiyatı’nda mensur şiiri inceleme.

1.Mensur şiirin kaynağını belirler. 2.Mensur şiirin özelliklerini belirler.

3.Mensur şiirin temasını bulur. 4.Mensur şiirin dil ve anlatım özelliklerini belirler. 5.Mensur şiiri yorumlar ve güncelleştirir.

6.Mensur şiir metni hakkında düşüncelerini ifade eder. 7.Şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur. 8.Eserle şair arasındaki ilişkiyi belirler.

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

Türk Edebiyatı Ders Kitabı-MEB,Türkçe Sözlük-TDK., Yazım Kılavuzu-TDK., Türk Şiir Bilgisi-Cem DİLÇİN, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi-Nihat Sami BANARLI 

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

·         Yarıyıl Tatili : 22 Ocak Cuma 2010 – 07 Şubat 2010 Pazar

·         İkinci yarıyıl başlangıcı : 08 Şubat 2010 Pazartesi

 

 

 

 

 

 

 

 

AY      : MART

ÜNİTE

3

SERVET-İ FÜNÛN EDEBİYATI (EDEBİYAT-I CEDİDE) (1896–1901) 

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KONULAR

ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

I. HAFTA

1-5 Mart 2010

Meslek

2

4. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler

A. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler

a. Hikâye

* Servet-i Fünûn Edebiyatı’ndaki hikâyeleri inceleme.

1.Olay örgüsünü belirler. 2.Kişilerin olay örgüsündeki işlevlerini belirler, birbiriyle ilişkisini açıklar. 3.Kişilerin özelliklerini belirler. 4.Mekânın işlevini belirler, gerçeklik duygusu uyandıran bir yer olup olmadığını tartışır. 5.Zamanın işlevini belirler. 6.Metindeki zamanla,  o dönemdeki zamanın ilgisini kurar. 7.Metindeki olay, kişi, zaman ve mekân arasındaki ilişkiyi belirler. 8.Metindeki temel çatışma ve karşılaşmayı bulur, nedenlerini açıklar. 9.Temel çatışmadan hareketle temayı bulur. 10.İnsana özgü bir gerçekliğin metinde nasıl somutlaştırıldığını belirler. 11.Metnin kim tarafından anlatıldığını belirler, anlatıcının bakış açısını açıklar.

II. HAFTA

08-12  Mart 2010

Meslek

2

a. Hikâye

b. Roman

 12.Anlatıcının anlatmada, tasvirde, tahlilde takındığı tavrı belirler; dile yüklediği yeni değerleri belirler. 13.Metinle yazıldığı dönem arasındaki ilişkiyi açıklar. 14.Metnin bağlı olduğu geleneği belirler. 15.Metnin bağlı olduğu hikâye tarzını belirler; bu hikâye tarzının özelliklerini metinde arar.

16.Servet-i Fünûn edebiyatındaki hikâyelerle daha önceki dönemlere ait hikâyeleri karşılaştırır. 17.Metni yorumlayarak güncelleştirir. 18.Yazarın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur. 19.Eserle yazar arasındaki ilişkiyi belirler.

III. HAFTA

15-19  Mart 2010

Meslek

2

 

b. Roman

* Servet-i Fünûn Edebiyatı’ndaki romanları inceleme.

1.Metnin alındığı romanın olay örgüsü içindeki yerini ve eserin temasıyla ilişkisini açıklar. 2.Metne bütünlük kazandıran olayı kavrar, bu olayın romanın olay örgüsündeki yerini araştırır. 3.Kişilerin olay örgüsündeki işlevlerini belirler, özelliklerini ve birbiriyle ilişkisini açıklar. 4.Kişilerle, metnin yazıldığı dönemde karşılaşılıp karşılaşılamayacağını tartışır. 5.Mekânın işlevini belirler, gerçeklik duygusu uyandıran bir yer olup olmadığını tartışır. 6.Zamanın işlevini belirler, metindeki zamanla,  metnin yazıldığı dönemin ilgisini açıklar. 7.Metindeki olay, kişi, zaman ve mekân arasındaki ilişkiyi belirler. 8.Metnin yapı ve anlam bakımından kendi içinde bir bütünlük oluşturup oluşturmadığını araştırır. 9.Metnin temasını bulur, eserin temasıyla ilişkisini belirler. 10.Metindeki temanın insana özgü gerçeklikle ilişkisini açıklar.

IV. HAFTA

22-26  Mart 2010

Meslek

2

 

b. Roman

 

 

15.Metnin bağlı olduğu geleneği araştırır. 16.Metnin ve eserin hangi edebî akıma bağlı kalınarak yazıldığını belirler. 17.Metnin alındığı romanın temasını ve edebî değerini tartışır. 18.Eserin edebiyat tarihimizdeki yerini kavrar. 19.Realist romanlarda olay örgüsünün özelliklerini açıklar. 20.Realist romanlarda anlatma tarzının nasıl gerçekleştiğini belirler. 21.Realist romanların gerçekliği nasıl temsil ettiklerini açıklar. 22.Anlatma esasına bağlı edebî metinlerin bu dönemde teknik olgunluk kazandığını sezer. 23.Servet-i Fünûn edebiyatındaki romanlarla daha önceki dönemlere ait romanları karşılaştırır. 24.Yazarın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur. 25.Eserle yazar arasındaki ilişkiyi belirler.

 

V. HAFTA

29-31

Mart

1-2 Nisan 2010

Meslek

2

5. Servet-i Fünûn Edebiyatı’nın Genel Özellikleri

 

* Servet-i Fünûn Edebiyatı’nın genel özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunma.

1.Servet-i Fünûn Edebiyatı’nı etkileyen sosyal, siyasal ve kültürel ortamın yapısını açıklar. 2.Servet-i Fünûn Dönemi’ni etkileyen sanat, edebiyat ve düşünce akımlarını metinlerden hareketle belirler. 3.Servet-i Fünûn Edebiyatı’nın Tanzimat Edebiyatı’ndan ayrılan yönlerini açıklar.

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

Türk Edebiyatı Ders Kitabı-MEB,Türkçe Sözlük-TDK., Yazım Kılavuzu-TDK., Türk Şiir Bilgisi-Cem DİLÇİN, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi-Nihat Sami BANARLI  

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü   16 Mart Öğretmen Okullarının Kuruluş Yıldönümü

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü   27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü    Martın 3. Haftası 1. Yazılı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AY      : NİSAN

ÜNİTE

3-4

FECR-İ ATİ TOPLULUĞU (1909–1912)

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ( 1911 – 1923 )

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KONULAR

ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

I. HAFTA

05-09 Nisan

2010

Meslek

2

*Laiklik ilkesi Laikliğin Türk toplumuna sağladığı faydalar

FECR-ATİ TOPLULUĞU

(1909–1912)

Fecr-i Ati Şiiri

* Fecr-i Ati Topluğu tanıma.

1.Fecr-i Âtî topluluğunun oluşmasını hazırlayan sosyal siyasî  ve kültürel sebepler olup olmadığını belirler. 2.Fecr-i Ati Beyannamesi’nin altında imzası olan şair ve yazarların isimlerini araştırır. 3.Fecr-i Ati sanatçılarının hangi alanlarda eser verdiklerini ve eser vermek istediklerini belirler. 4.Fecr-i Ati şair ve yazarlarının Millî Edebiyat Dönemi ve sonrasında farklı gruplar içinde ve farklı etkinliklerde tanınıp tanınmadıklarını tartışır.

II. HAFTA

12-16  Nisan

2010

Meslek

2

Fecr-i Ati Şiiri

 *  Fecr-i Ati topluluğunun şiirlerini inceleme.

1.Şiirde ahengi sağlayan ögeleri belirler, bunları Edebiyat-ı Cedide şiirleriyle karşılaştırır. 2.Şiir dilinin özelliklerini belirler, bunları Edebiyat-ı Cedide şiirleriyle karşılaştırır. 3.Şiiri yapı bakımından inceler, şiirin yapısına özgü özelliklerle ahenk ve söyleyiş biçimi arasında ilişki kurar. 4.Şiirin temasını bulur. Şiirde gizemciliği (Sembolizm) düşündüren özellikler olup olmadığını araştırır/belirler. 5.Şairin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur. 6.Eserle şair arasındaki ilişkiyi belirler. 7.Şiiri yorumlar.

III. HAFTA

19-22  Nisan

2010

Meslek

2

1.Millî Edebiyat Dönemi’nin Oluşumu

* Millî Edebiyat Dönemi’nin oluşumunu kavrama.

1.XIX. yy. sonu ile XX. yy. başlarında siyasî, sosyal ve düşünce hayatında tartışılan Batıcılık, Osmanlıcılık, İslâmcılık, Türkçülük cereyanlarının ortaya çıkış sebeplerini, amaçlarını, temsilcilerini, kaynaklarını, temel düşüncelerini açıklar. 2.Batıcılığı,  İslâmcılığı, Osmanlıcılığı, Türkçülüğü, savunanların amaçlarını belirler. 3.Batıcılık, Osmanlıcılık, İslâmcılık ve Türkçülüğe ait düşünce, etkinlik ve arayışların millî devlet fikri ve endişesi etrafında kendiliğinden oluştuğunu sezer. 4.1911 sonrası Türk edebiyatının millî devlet ve milletleşme çevresinde ileri sürülen fikirler, başvurulan anlatım ve metin türleri etrafında geliştiğini sezer

IV. HAFTA

26-30  Nisan

2010

Meslek

2

1.Millî Edebiyat Dönemi’nin Oluşumu

. 5.Millî Edebiyat Dönemi’nde her edebî ve fikrî etkinliğin ulus devlet hâline gelme kaygısı etrafında birleştiğini keşfeder. 6.Sosyal, tarihî, fikrî ve ilmî temaların sade bir dille doğal bir söyleyiş ve anlatımla ifade edildiğini keşfeder. 7.Millî Edebiyat Dönemi’nin bir dönemin adı olduğunu kavrar; milliyetçi edebiyat ile millî edebiyatın farklılığını açıklar. 8.Milliyetçi edebiyatın sade dil, hece vezni ve Türkçülük hareketi çevresinde oluştuğunu keşfeder.

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

Türk Edebiyatı Ders Kitabı-MEB,Türkçe Sözlük-TDK., Yazım Kılavuzu-TDK., Türk Şiir Bilgisi-Cem DİLÇİN, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi-Nihat Sami BANARLI 

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Nisan Ayının II. Haftası 2. Dönem 2. Yazılı Yoklama Sınavı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AY      : MAYIS

ÜNİTE

4

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ( 1911 – 1923 )

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KONULAR

ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

I. HAFTA

03-07 Mayıs 2010

Meslek

2

 

2. Öğretici Metinler

 

Makale

 

Fıkra

 

* Millî Edebiyat Dönemi öğretici metinlerini inceleme.

1.Öğretici metinlerde anlam birliğine sahip kümelerin metnin iletisi etrafında nasıl birleştiğini belirler. 2.Metnin yazılış amacını belirler. 3.Metnin ana fikrini bulur, aynı ana fikrin o dönemde yazılmış diğer türlerde ele alınıp alınmadığını belirler. 4.Metnin ana fikriyle dönemin sosyal hayatı ve gerçekliği arasındaki ilişkiyi tartışır. 5.Metinde, varsa çelişen düşünceleri, anlam tutarsızlıklarını açıklar. 6.Halkın yaşama tarzından ve tarihten gelen değerlere önem verildiğini sezer. 7.Anlatıcının tarih ve geniş halk kitlesi karşısındaki tavrını belirler.

II. HAFTA

10-14  Mayıs 2010

Meslek

2

 

Fıkra

Sohbet

 

 

 

8.Metindeki ifadelerin kesinlik ve açıklık bakımından niteliklerini açıklar. 9.Dilde sadeleşmeye değer verilmesinin nedenlerini açıklar. 10.Metinde terim, kavram ve gündelik hayatla ilgili kelimelerden yararlanılıp yararlanılmadığını belirler. 11.Metnin hangi geleneğe bağlı kalınarak yazıldığını açıklar. 12.Millî Edebiyat Dönemi’nde incelenen öğretici metinleri birbiriyle karşılaştırır. 13.Millî Edebiyat Dönemi’nde incelenen öğretici metinlerle Servet-i Fünûn ve Fecr-i Ati dönemindeki öğretici metinleri karşılaştırır. 14.Yazarın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.15.Eserle yazar arasındaki ilişkiyi belirler.

III. HAFTA

17-21  Mayıs 2010

Meslek

2

 

 

 

3. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)

a. Sade Dil ve Hece Ölçüsüyle Yazılmış Şiir

 

* Millî Edebiyat Dönemi şiirlerini gruplandırma ve inceleme.

1.1911–1923 arasında şiirin ses, söyleyiş, yapı, tema, dil ve anlatım bakımlarından üç gruba ayrıldığını fark eder. 2.Ziya Gökalp çevresinde sade dil ve hece vezniyle şiirler yazıldığını belirler. 3.Yahya Kemal ve Ahmet Haşim ile saf şiire özgü arayışlar olduğunu kavrar. 4.Mehmet Akif Ersoy’un şiiri ve manzumeleriyle halkın yaşama tarzı ve değerleri üzerinde durduğunu kavrar. 5.Edebiyat-ı Cedide zevkini sürdüren sanatçıların da eser vermeye devam ettiklerini kavrar.

IV. HAFTA

24-28  Mayıs 2010

Meslek

2

 

 

 

 

. Sade Dil ve Hece Ölçüsüyle Yazılmış Şiir Saf (Öz) Şiir

*Milliyetçilik ilkesi

Milli birlik ve beraberliğin anlam ve önemi

 

 

 

* Millî Edebiyat Dönemi’nde sade dil ve hece ölçüsüyle yazılan şiirleri inceleme.

1.Şiirde ahengi sağlayan unsuları belirler. 2.Şiirin ses ve söyleyiş özelliklerini kavrar.

3.Şiirdeki ritmin özelliklerini kavrar. 4.Şiiri yapı bakımından inceler. 5.Şiiri meydana getiren birimleri belirler, şiirdeki her birimin diğer birimlerle ilişkisini açıklar. 6.Şiirdeki söz sanatlarının ve imgelerin kaynaklarını belirler. 7.Şiirdeki ses, söyleyiş ve imgelerin yalınlığını fark eder. * Millî Edebiyat Dönemi’nde saf (öz) şiir anlayışıyla yazılan şiirleri inceleme.

1.Şiirde ahengin önemini ve nasıl sağlandığını belirler. 2.Şiirdeki ritmin özelliklerini belirler. 3.Şiiri meydana getiren birimleri belirler. 4.Söz sanatlarının şiire kazandırdıklarını açıklar. 5.İmgelerin duyularla ilişkisini araştırır. 6.Şiiri yapı bakımından inceler. 7.Şiirdeki her birimin diğer birimlerle ilişkisini fark eder. 8.Şiirin anlamının beyitte, bentte veya şiirin bütününde tamamlanıp tamamlanmadığını tartışır. 9.Şiirin temasını bulur. 10.Şiir dilinin özelliklerini belirler.

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

Türk Edebiyatı Ders Kitabı-MEB,Türkçe Sözlük-TDK., Yazım Kılavuzu-TDK., Türk Şiir Bilgisi-Cem DİLÇİN, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi-Nihat Sami BANARLI 

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

1 Mayıs İşçi Bayramı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı

29 Mayıs İstanbul’un Fethi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AY      : HAZİRAN

 

ÜNİTE

4

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ( 1911 – 1923 )

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KONULAR

ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

II. HAFTA

31 Mayıs

1-4

Haziran 2010

Meslek

2

 

 

c. Halkın Yaşayış Tarzını ve Değerlerini Anlatan

Manzumeler

 

 

 

 

 

* Millî Edebiyat Dönemi’nde halkın yaşama tarzını ve değerlerini anlatan manzumeleri inceleme.

1.Metni meydana getiren birimleri belirler.2.Metindeki ahengi sağlayan ögeleri belirler. 3.Cümle ve kelime düzeyinde metnin konuşma diliyle ilişkisini belirler. 4.Metnin dilinin kaynaklarını açıklar. 5.Olayın geçtiği mekânın özelliklerini açıklar. 6.Kişilerin özelliklerini ve birbiriyle ilişkisini açıklar. 7.Metnin manzum olarak bir olayı hikâye ettiğini sezer. 8.Olay, kişi, mekân bütünleşmesini fark eder.

III. HAFTA

7-11 Haziran 2010

Meslek

2

Çevresinde Oluşan Edebî Metinler

A. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler

1. Hikâye

2. Roman

* Millî Edebiyat Dönemi hikâyelerini inceleme.

1.Olay örgüsünü bulur. 2.Metindeki temel çatışmayı veya karşılaşmayı bulur, özelliklerini belirler. 3.Kişilerin olay örgüsündeki işlevlerini belirler, özelliklerini açıklar. 4.Kişilerin birbirleriyle ilişkisini belirler. 5.Kişilerle metnin yazıldığı dönemde karşılaşılıp karşılaşılamayacağını tartışır. 6.Mekânın işlevini belirler.

* Millî Edebiyat Dönemi romanlarını inceleme.

1.Metnin, alındığı romanın olay örgüsü içindeki yeri ve eserin temasıyla ilişkisini belirtir. 2.Olay örgüsü ile yaşanmış olayın farklı olduğunu sezer. 3.Olay örgüsünün nasıl düzenlendiğini açıklar. 4.Olay örgüsünün insana özgü bir gerçekliği ifade etmek üzere düzenlendiğini kavrar.

IV. HAFTA

14-18 Haziran 2010

Meslek

2

B. Göstermeye Bağlı Edebî Metinler

5.Millî Edebiyat Dönemi’nin Genel Özellikleri

*Türkçenin yaşayan ve zengin bir dil olma özelliği

 * Milli kültürümüzün korunmasında dilin önemi

* Anlatmaya bağlı edebî metinler hakkında çıkarımlarda bulunma.

1.Millî Edebiyat Dönemi’nde incelenen anlatmaya bağlı edebî metinleri birbirleriyle karşılaştırır. 2.Millî Edebiyat döneminde incelenen anlatmaya bağlı edebî metinleri, Servet-i Fünûn ve sonrası metinlerle karşılaştırır. 3.Üzerinde durulan ortak temaları bulur.

*  Millî Edebiyat Dönemi’nde göstermeye bağlı edebî metinleri inceleme.

1.Olay örgüsünü bulur.2.Yaşanan veya yaşandığı tasavvur edilen olay zinciri ile olay örgüsünün farklılığını belirler. 3.Olay örgüsünün niçin düzenlendiğini belirler. 4.Olay örgüsünde yer alan birinci derecedeki kişileri belirler, eserdeki özelliklerini sıralar, olay örgüsündeki işlevlerini açıklar* Millî Edebiyat Dönemi’nin genel özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunma.

1.Bu döneme “Millî Edebiyat” adının verilmesinin nedenini fark eder. 2.Millî Edebiyat Dönemi’nde konuşma dilinin önemini kavrar. 3.Millî Edebiyat Dönemi’nde eserlere yansıyan sosyal sorunları sınıflandırır.

 

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Takrir, soru - cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

Türk Edebiyatı Ders Kitabı-MEB,Türkçe Sözlük-TDK., Yazım Kılavuzu-TDK., Türk Şiir Bilgisi-Cem DİLÇİN, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi-Nihat Sami BANARLI 

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

·          Haziranın ilk haftası 3. yazılı

·          Ders Yılının Sona ermesi : 18 Haziran 2010 Cuma

 

 

 

 

 

 

NOT:

1. Yıllık Plânın “Ders Saati” kısmında gösterilen ders saatleri  çeşitli tatiller ve bunların öğretmenlerin haftalık ders programına farklı biçimde  yansıması nedeniyle değişebilir. Öğretmenler; ders saatlerinin artması durumunda, işlenen konuyu pekiştirici bir takım çalışmalar  yaparak,  azalması durumunda da konunun işlenişini hızlandırarak gerekli önlemleri alacaklardır.
2.Bu plânın hazırlanmasında aşağıdaki kaynaklar esas alınmıştır;

a)Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 14.07.2005 tarih ve 197 sayılı kararı ile kabul edilen Türk Edebiyatı Dersi 11.Sınıflar Öğretim Programı"
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu,

b) 2488 sayılı Tebliğler dergisindeki Atatürkçülük konuları,

c) 2551ve 2575  sayılı Tebliğler dergilerinde yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönergeye uygun olarak , Türk Dili ve Edebiyatı zümresince   hazırlanmıştır.  

d) İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2009-2010 Öğretim Yılı Çalışma Takvimi.                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                      Uygundur

                Halil AKPINAR           Seher ERMİŞ      Malik Enis AKMAN                                                                                                                         28.09.2009                                                                                                          

              TDE Öğretmeni          TDE Öğretmeni      TDE Öğretmeni                                                                                                                           Cumhur BEŞER     

                                                                                                                                                                                                     Okul Müdürü

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                             

 

 

 

 

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi7
Bugün Toplam222
Toplam Ziyaret3727425
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.758032.8893
Euro35.021935.1622
Takvim