• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/halilakpinar
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
  • https://www.twitter.com/halilakpinar
  • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
  • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

10 TED 2.Dönem 3.yazılı

BUHARKENT ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2007/2008 ÖĞRETİM YILI 10 .SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2.DÖNEM SORULARIDIR

1)      1526 yılında İstanbul’da doğmuştur. İyi bir öğrenim görmüştür. Müderrislik, kadılık, kazaskerlik görevlerinde de bulunmuştur. Klasik şiirimizin en büyük şairlerindendir.” Kanuni Sultan Süleyman Mersiyesi” ve “Divanı” vardır.

            Yukarıda sözü edilen şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A)                    B) Bâkî                  C) Nedim       D) Nef’î     E) Kadı Burhaneddin

2)      Divan şiirindeki “gazel” ve “mersiye”nin halk edebiyatımızdaki karşılıkları hangisinde verilmiştir?

A) Koşuk- Sagu                      B) Koşma-Mani                      C) Koşma-Ağıt

D) Güzelleme-Ağıt                  E) Türkü-Kaside

3)      Aşağıdaki edebi türlerden hangisinde olay örgüsü yoktur?

A) Roman       B) Destan                    C) Hikâye        D) Makale       E) Masal

4)      (I) Mersiye            (II) Ağıt           (III) Mesnevi   (IV) Koşuk      (V) Sagu

            Yukarıdaki verilen nazım biçimlerinden hangileri ortak konuları işlemişlerdir?

A) I–III–V                   B) II–III–V      C) I–II-V         D) II-IV–V                  E) III-IV–V

5)      Aşağıdakilerden hangisi halk hikâyecilik geleneğinin bir özelliği değildir?

A) Sözlü olarak kuşaktan kuşağa aktarılır.

B) Manzum ve mensur bölümlerden oluşur.

C) Genellikle bir yazar tarafından yazılır.

D) Hikâyelerdeki zaman belirsizdir.

E) Dil son derece sadedir.

6)          Gül, hasretinle yollara tutsun kulağını

            Nergis misal kıyamete dek çeksin intizar

            Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teşhis         B) İntak           C) Telmih        D)        İstiare E) Nida

7)      Aşağıdaki eser–sanatçı eşleştirmesinden hangisi yanlıştır?

A) Divan-ı Lügati’t Türk–Kaşgarlı Mahmut

B) Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacip

C) Risalet’ün Nushiye - Yunus Emre

D) Mesnevî – Mevlânâ

E) Atabetü’l Hakayık - Ahmet Yesevi

8)      “Şu dağlar olmasaydı

        Çiçeği solmasaydı,

        Ölüm Allahın emri

        Ayrılık olmasaydı."

Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söyle­nemez?

A) Mani olduğu

B) Yedili hece ölçüsüyle söylendiği

C) Tam uyakla uyaklandığı

D) Dilinin özentili, süslü olduğu

E) Konusunun ayrılık olduğu

9)      "Türk Dili’nin Arap dilinden geri kalmadığı belli olsun diye kullanılmakta olan sözcüklerle bırakılmış olan sözcükleri bu kitapta birlikte yazmak ve Araplara Türkçe öğretmek ara sıra içime doğar dururdu..."

            Bu sözleri söyleyen yazar ve eseri aşağıdaki­lerden hangisi olabilir?

A) Divan - ı Hikmet Ahmet Yesevi

B) Atabetü'l Hakayık - Edip Ahmet

C) Divan ü Lügat't Türk - Kaşgarlı Mahmut

D) Kutadgu Bilig - Yusuf Has Hacip

E) Bakırgan Kitabı - Süleyman Ata

 

10)  Aşağıda verilen özelliklerden hangisi Nasreddin Hoca fıkraları için söylenirse yanlış olur?

A) Fıkraların Nasreddin Hoca denilen şahsiyet tarafından oluşturulduğu

B) Döneme ait bazı toplumsal özelliklerin görüldüğü

C) Fıkralardan çıkarılacak derslerin olduğu

D) Fıkralardaki olayların halkın mizah anlayışını yansıttığı

E) Sözlü edebiyat ürünlerinden olduğu 

11)  Aşağıdakilerden hangisinde Anonim Halk Edebiyatı nazım türleri bir arada verilmiştir?

A)Nutuk-semai-nefes-deme              

B) Mersiye-ilahi-nefes-deme

C)Nefes-devriye-mani-şathiye                      

D) Mani-ninni-ağıt-türkü

E) İlahi-nefes-deme-nutuk

12)  Hacı Bektaş Velî’nin tasavvufi konuları işleyen eseridir. Aslı Arapçadır. Biri nazım biri nesir olmak üzere iki çevirisi yapılmıştır. Eserde insan, onu oluşturan öğeler, Tanrı’ya erişme yolları üstünde durulur.

            Yukarıda bahsedilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mantıku’t-Tayr                  

B) Divan-ı Hikmet                 

C) Su Kasidesi 

D)Mesnevi                             

E) Makâlât

13)  Ölen bir kişinin ardından yazılan Divan edebiyatı nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ağıt            B) Kaside        C) Mesnevi                 D) Mersiye                  E) Rubaî

14)  Yunus okur diller ile

Ol kumru bülbüller ile

Hakk’ı seven kullar ile

            Çağırayım Mevla’m seni

            Yukarıdaki şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Halkın konuştuğu, sade anlaşılır dille yazılmış.

B) Yarım kafiye ve redif kullanılmış.

C) Anonim Halk Edebiyatının izleri görülür.

D) Uyak düzeni, düz kafiye şeması şeklindedir.

E) 8’li hece ölçüsü ile yazılmıştır

15)  “Sözlü edebiyat” için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Av törenlerinde (sığır), genel eğlencelerde (şölen), yas törenlerinde (yuğ) üretildiği

B) Bu dönem ürünlerinin koşuk, sagu, sab, destanlar olduğu

C) 'Ozan, oyun, kam, baksı, şaman' adı verilen kişilerce 'kopuz' denilen çalgı eşliğinde söylendiği

D) Yabancı dillerden ve kültürlerden çok etkilendiği

E) Yazının kullanılmadığı dönemlerden süregeldiği

16)  Oğuz Türklerinin sosyal hayatı ve komşuları ile olan ilişkilerini işleyen, 15. yüzyılda yazıya geçirilen ve destansı halk hikâyeciliğin ürünü olan eser, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Manas Destanı                               B) Battalname             C) Kerem ile Aslı

D) Oğuz Kağan Destanı                                  E) Dede Korkut Hikâyeleri

17)  "XV. yüzyılda yaşamıştır. Tek eseri 'Vesiletü'n Necat'tır. Mesnevi biçimnde aruz ölçüsüyle yazılmıştır. Tanrı'ya yakarış (münâcât), peygamberin doğumu (viladet), peygamber oluşu (risalet), göğe yükselişi (miraç), ölümü (rıhlet) ve dua bölümlerinden oluşan bu eseriyle büyük ün yapmıştır."

            Yukarıda sözü edilen yazar ve eseri aşağıdaki­lerden hangisidir?

A)Fuzuli-Şikâyetname       B)Şeyh Galip-Hüsn ü Aşk

C)Nabi-Hayriye                 D)Süleyman Çelebi-Mevlid

E)Nef'i-Siham-ı Kaza

 

18)  Gazel ve mesnevi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Gazelde aşk ve güzellik konusu; mesnevide ise öğretici,  dinî,  ahlâki konular işlenir.

B) Gazelde beyit sayısı sınırlı değildir, mesnevide ise beyit sayısı sınırlıdır.

C) Gazel aruzun uzun kalıplarıyla, mesnevi ise kısa kalıplarıyla yazılır.

D) Gazelde beyitler arasında konu birliği olmayabilir; mesnevide vardır.

E) Gazellerin kafiye örgüsü aa / ba / ca... şeklindedir; mesnevide her beyit kendi arasında kafiyelidir.

 

19.Kasideler övgü şiirleridir.Allah’ı övmek maksadıyla yazılan kasidelere ……………….……,

Peygamberimizi övmek amacıyla yazılan kasidelere ……………………..denir.

 

19.soru 10 diğerleri 5 puandır.Başarılar                                                                       Halil AKPINAR


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam151
Toplam Ziyaret3735327
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.981133.1133
Euro35.899936.0438
Takvim
ÖĞ-DER OLARAK BAĞIŞLARINIZI BEKLİYORUZ. TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S. IBAN NO: TR97 0020 6000 1201 6793 1600 01 SMS İLE BAĞIŞ OGDERDENİZLİ YAZ 8071'E YOLLA GELEN MESAJI EVET DİYEREK CEVAPLA 3 TL BAĞIŞINIZ ULAŞACAKTIR