• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/halilakpinar
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
  • https://www.twitter.com/halilakpinar
  • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
  • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

10 TED 1.DÖN 3 YAZ

HTML clipboard

 

ADI      :

SOYADI :

NUMARA:

SINIFI :

 

         ALDIĞI NOT:

 

 

 

 

BUHARKENT ÇOK PROGRAMLI LİSESİ TÜRK EDEBİYATI DERSİ 10. SINIF I. DÖNEM III. YAZILI SORULARI

 

1-Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet Öncesi Sözlü Türk Edebiyatı‘nın özelliklerinden biri değildir?

    A) Şiirlerinde hece ölçüsü kullanılmıştır.

    B) Genellikle zengin uyak kullanılmıştır.

    C) Şiirlerin nazım birimi dörtlüktür.

    D) Şiirler bir ezgi eşliğinde söylenmiştir.

    E) Dönemin başlıca ürünleri, destan, sav, sagu ve koşuktur.

                                      

2-  I .Yapıt Türk dilinin ilk büyük sözlüğü ve dilbilgisi kitabıdır.

      II. Yapıta o döneme ait Türk illeri haritası eklenmiştir.

     III.Yapıtta,Sözlü Türk Edebiyatı ‘ na ait bilgiler de vardır.

     IV.Yapıt,İslâm ahlâkını öğretmeye çalışan,didaktik bir nitelik      taşır.

      V.Yapıtta 7500 Türkçe sözcüğün açıklaması vardır.

    Divan ü Lügati ‘t Türk ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden

    hangisi yanlıştır?

    A ) I .         B ) II .         C ) III .         D ) IV .          E ) V .

 

3-   Tümen çiçek tizildi               Binlerce çiçek dizildi

       Bükünden ol yazıldı              Tomurcuktan yayıldı

       Ökünç yatıp üzüldi                Çok yatarak sıkıldı

       Yirde kopa adrışur                Yerden biter açılır

 

  Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

    A) Dili yabancı asıllı sözcüklerle doludur.

    B) Konusunu doğadan almıştır.

    C) 7 ‘ li hece ölçüsüyle söylenmiştir.

    D) Yarım uyaklı bir dörtlüktür.

    E) Eski Türkçenin özelliklerini taşır.

 

4-Destan Dönemi Türk edebiyatında aşk,tabiat,yiğitlik konularını işleyen şiir aşağıdakilerden hangisidir?  

   A) Koşma      B) Sav      C) Sagu      D) Koşuk      E) Destan

 

 

5- Aşağıdakilerden hangisinde Yunus Emre ile ilgili bir bilgi

    yanlışı vardır?

    A) Şiirlerinde  sadece hece ölçüsünü kullanmıştır.  

    B) Kolay gibi görünen ancak çok güçlü bir üslubu vardır.      

    C) Tasavvufi halk şiirinin en güçlü şairlerinden biri kabul edilir.   

    D) Başlıca konuları Tanrı aşkı,insan sevgisi ve hoşgörüdür.  

    E) Risaletü’n Nushiyye adlı bir mesnevisi vardır

 

6- Yüzyıllar boyunca Tekke şiirinin önderi sayılmış, şiirleriyle kafalara ve gönüllere Türkçe ile seslenmiştir. Tasavvuf akımını taşkın ve gür lirizmi ile halka yansıtmıştır. Aruzla şiirler yazmıştır. Bu şiirlerde kullanılan ana tema Tanrı aşkı ve insan sevgisidir. Felsefesi “Gel ! Ne olursan ol gel!”dir.

Yukarıda özellikleri belirtilen şair kimdir? 

A) Yunus Emre                B) Yusuf Has Hacip

C) Mevlana                           D) Sultan Veled

                E) Hacı Bayram Veli

 

7- Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatının özelliklerinden değildir?

    A) Yabancı etkilerden uzaktır   

    B) Koşuk,sagu,sav,destan başlıca ürünleridir.    

    C) Bütünüyle sözlü ürünlerden oluşur.

    D) Aşk,doğa,yiğitlik başlıca konulardır.   

    E) Öz ve biçim yönünden milli bir edebiyattır.

 

8-Aşağıdakilerden hangisi edebiyat tarihçisinin görevleri arasında yer almaz?

A)Edebiyatı dönemlere ayırmak.

B)Tarihi ve toplumsal olayların eserlere nasıl yansıdığını incelemek.

C)Şair ve yazarların hayatlarını incelemek

D)Tarihi olayları kronolojik sıraya göre düzenlemek.

E)Edebi dönemlerin özelliklerini tespit etmek.

 

9-Aşağıdaki edebi ürünlerden hangisi genel tarih açısından bir değer ifade etmez?

A)Günlük     B)Roman    C)Deyim    D)Gezi yazısı   E)Hatıra

 

10-Dünyanın en uzun destanı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Göç      B)Manas      C)Bozkurt    D)Şu      E) Türeyiş

 

11-Türk Edebiyatının ilk yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Yollug Tigin              B)Yunus Emre               C)Ahmet Yesevi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

          D)Bilge Kağan                             E)Kaşgarlı Mahmut

 

12-Aşağıdakilerden hangisinde Türklerin kullandığı alfabeler

sırasıyla verilmiştir?

A)Arap-Uygur- Köktürk-Kiril

B)Köktürk-Uygur-Arap-Latin

C)Uygur-Arap-Brahmi-Mani

D)Mani-Uygur-Köktürk-Latin

E)Köktürk-Uygur-Latin-Brahmi

 

13-İlk Türk Mutasavvıf şairi ve söylediği şiirlerin genel adı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A)Yunus Emre-Gazel    B)Dehhâni-İlahi  C)Ahmet Yükneki-Deme

D)Ahmet Yesevi-Hikmet        E)Kaygusuz Abdal-Nefes

 

14-Mutasavvıf şairlerin şiirlerinde “insanların eğitildiği yer” anlamına gelen sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A)Şarap      B)Kadeh      C)Meclis      D)Sâki    E)Meyhane

 

15- Aşağıdakilerden hangisi İslâmiyet’ten sonraki Türk destanlarından değildir ?

A) Manas Destanı    

B) Seyit Battal Gazi Destanı

C)  Köroğlu Destanı

D) Danişment Gazi Destanı 

E) Göç destanı

 

 

16-Aşağıdakilerden hangisi İslâmi Devir Türk Edebiyatının bilinen ikinci eseridir?

A)Divan-ı Hikmet       B)Atabetü’l Hakâyık     C)Kutadgu Bilig        D) Divan-ü Lügati’t-Türk       E)Orhun Abideleri

 

17- “Yanaram mumlayın başdan ayaga

         Nedür bu yanmagın pâyânı yok mı”

                                     Dehhâni

Yukarıdaki şiirde bulunan edebi sanatlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 

A)Kinaye-Tevriye             B)Tekrir-Tezat            C)Teşbih-İstifham             D)Nida-İntak                     E)Cinas-Tezat

 

18-“Risalet’ün Nushiyye” kimin eseridir?

A)Evliya Çelebi                  B)Hasan Çelebi           C)Yunus Emre                       D)Ahmet Yükneki             E)Süleyman Çelebi

 

19-“Aşk,âşık,tecelli,çile,sûfi” kavramları hangi düşünceyi yansıtmaktadır?

A)Bilisel düşünceyi            B)Tasavvufi düşünceyi     C)Felsefi düşünceyi          D)Dünyevi düşünceyi       E)Beşeri düşünceyi

 

20-Tasavvufi düşüncedeki “mâsiva” kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A)Allah dışındaki her şey yani kesret(çokluk) âlemi.

B)Nefsin mertebelerini tamamlayıp kemâle erme.

C)Nefsin arzularından geçip varlığını Allah için görmek.

D)Varlık tektir. Bu tek varlık mutlak varlık Allah’tır.

E)Kulun kendi sıfatlarından kurtularak Allah’ın sıfatları ile sonsuza kadar yaşaması.

 

 

                                                                                                                           BAŞARILAR

                                                                                                                NOT: Her soru 5 puandır.                                                                                                                                       

                                                                                                               Halil AKPINAR

                                                                                                                       Türk Dili ve Edeb. Öğretmeni  

 

     A    B    C    D   E

     A    B    C    D   E

 1.O    O    O    O    O

11.O   O    O    O     O

 2.O    O    O    O    O

12.O   O    O    O     O

 3.O    O    O    O    O

13.O   O    O    O     O

 4.O    O    O    O    O

14.O   O    O    O     O

 5.O    O    O    O    O

15.O   O    O    O     O

 6.O    O    O    O    O

16.O   O    O    O     O

 7.O    O    O    O    O

17.O   O    O    O     O

 8.O    O    O    O    O

18.O   O    O    O     O

 9.O    O    O    O    O

19.O   O    O    O     O

10.O   O    O    O    O

20.O   O    O    O     O

                                                                                                                   

  

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

                                                   

 

1-B

2-D

3-A

4-D

5-A

6-C

7-C

8-D

9-C

10-B

11-A

12-B

13-D

14-E

15-E

16-D

17-C

18-E

19-B

20-A

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam46
Toplam Ziyaret3717204
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.171532.3004
Euro34.902035.0419
Takvim