• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/halilakpinar
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
 • https://www.twitter.com/halilakpinar
 • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
 • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

11 DİL VE ANLTIM 1.DÖNEM 3.SINAV SORULARI

 

KABATAŞ LİSESİ 2007-2008 ÖĞRETİM YILI 11.SINIF

DİL ve ANLATIM DERSİ 1. DÖNEM 3. SINAV SORULARIDIR.

AD SOYAD:

SINIF:

1.Aşağıdakilerden hangisi sanatsal metinlerin özelliklerinden değildir?

 1. Bu metinlerde sezdirmek, hissettirmek, bunların çerçevesinde düşündürmek esastır.
 2. Metinlerdeki anlam birimleri,somut anlam düzeyinde gerçek yaşamda karşılıklarını bulurlar.
 3. Dil yan anlam, mecaz anlamla örülü olabilir.
 4. Bu tür metinlerde kullanılan dil süslüdür.
 5. Kelimeler soyut anlamda kullanılabilir.

 

2.Aşağıdaki edebi türlerden hangisi anlatmaya bağlı metinlerden değildir?

 1. Destan
 2. Hikaye
 3. Masal
 4. Hatıra
 5. Roman

 

3.Aşağıdakilerden hangisi gazete çevresinde gelişen edebi türlerden biridir?

 1. Sohbet
 2. Gezi
 3. Günlük
 4. Mektup
 5. Biyografi

 

4.Aşağıdakilerden hangisi iş mektubunun şekil özellikleri ve konusu ile ilgili değildir?

 1. Önce mektubun yazıldığı yer ve tarih belirtilir.
 2. Sayfa ortalanarak,mektubun yazıldığı firma adı,adresi ve bulunduğu yer belirtilir.
 3. Satırbaşı yapılarak konu belirtilerek istek açıklanır.
 4. Mektup metninin sol alt köşesine ad ve soyad yazılır.
 5. Mektupta ad ve soyadın 3-4 cm altında olacak şekilde sol alt köşesine açık adres yazılır.

 

5.Meşe biten toprakta hemen hemen hiç başka ağaç gözükmez. Dağ taş, dere tepe sırf meşedir.Meşeler kalın, kısa gövdelidir. Dalları güdüktür.En uzun dalın uzunluğu bir metreyi geçmez.Toprakta, sağlam, toprağa bütün gücüyle yapışmış dururlar. Hiçbir güç onları oradan ayırmayacakmış gibi gelir.

 

Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım türünden yararlanılmıştır?

A.Açıklayıcı            B.Öyküleyici              C.Tartışmacı   

                    D.Örnekleme             E.Betimleyici

 

6.Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerin özelliği olamaz?

 1. Dilin göndergesel işlevde kullanılması
 2. Öğretmek, açıklamak, bilgi vermek ön plana çıkar.
 3. Ağırlıklı olarak öyküleyici ve betimleyici anlatım türünün kullanılması.
 4. Kelimelerin genellikle gerçek anlamda kullanılması.
 5. Mecazlı ifadeler kullanılmaz.

 

 

 1.                       I.    Açıklayıcı anlatım
 2.                      II.    Öyküleyici anlatım
 3.                     III.    Epik anlatım
 4.                    IV.    Tartışmacı anlatım

7.Öğretici metinlerde yukarıdaki anlatım türlerinden hangileri kullanılır?

A.I-III        B.II-IV       C.I-IV       D.III-IV      E.II-III

 

8.Aşağıdakilerden hangisi günlüğün özelliklerinden biri değildir.

 1. Günlükler okuyucu düşünülerek yazılmıştır.
 2. Yazıldığı günün tarihini taşırlar.

C.   Olayı yaşayan kişi tarafından yazılmıştır.

D.   Anlatımda iç konuşma tekniğinden yararlanılır

E.   Yazan kişinin hayatından izler taşır.

      

9.”Yalnızlık”  kelimesinde görülen ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?

A.Ses türemesi   B. Ses düşmesi    C.Ünlü daralması

              D.Ünlü daralması      E.Ünsüz düşmesi

 

10.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf yoktur?

 1. Sen daha öce onu görmüş müydün?
 2. Bu akşam Ahmet’le karşılaştık.
 3. Kübra’yı  aşağı çağırdık.
 4. Ne bakıyorsun kardeşim?
 5. Kardeşim içeriye girdi.

 

I- Bu düşünce bazen paragrafın herhangi bir yerinde bir cümle halinde verilir.

II- Bazen ise belli bir cümleyle verilmez,paragrafın bütününe sindirilir.

III-Ana düşünce,parçada yazarın okuyucuya vermek istediği mesajdır.

IV- Buna yazarın paragrafı yazma amacı da diyebiliriz.

V- Her paragrafın belli bir ana düşüncesi vardır.

VI- Diğer cümleler bu düşünceyi açıklar ya da destekler.

11.Yukarıda numaralandırılmış cümleleri hangi şekilde dizersek düzgün bir paragraf oluşturmuş oluruz?

 1. II-I-VI-V-III-IV
 2. III-IV-V-I-VI-II
 3. III-V-IV-I-VI-II
 4. II-III-V-IV-I-VI
 5. V-IV-VI-I-III-II

 

12.Aşağıdakilerden hangisi anı türünün özelliklerinden biri değildir?

 1. Anılar iddia ve ispat yazıları değildir.
 2. İçten ve samimi bir anlatım kullanılır.
 3. Olaylar olduğu gibi abartı yapmadan kullanılır.
 4. Kelimeler daha çok gerçek anlamıyla kullanılır.
 5. Yazarın kendini okura açtığı bir tür değildir.

 

13.Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır.?

      A.Magosa Mektupları -Namık Kemal

      B.Şehir Mektupları - Ahmet Rasim

      C. Saray ve Ötesi - Halit Ziya Uşaklıgil

      D.Avrupa Yolunda – Cenab Şahabeddin

      E.Türk’ün Ateşle İmtihanı – H. Edip Adıvar

 

14.Küçük Ağa adlı romanıyla tanınan ünlü romancımız kimdir?

A.Salah Birsel   B.Peyami Safa  C.Mustafa Kutlu

    D.Tarık Buğra      E. Reşat N.Güntekin

 

 

15.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses olayı yoktur?

 1. Okul bugün açılıyor.
 2. Buralardan gitme zamanı şimdi.
 3. Bu ağaçlar yüksekte yetişir.
 4. Bu kıvrımlı yollar bitmez.
 5. Babam şimdi çıktı.

 

16. Tezkire, hangi edebi türün eski karşılığı sayılır?

 1. Otobiyografi
 2. Hatırat
 3. Biyografi
 4. Monografi
 5. Rûzname

 

17.Aşağıdakilerden hangisi biyografi ile anının ortak özelliklerinden biri değildir?

 1. Anlatılan kişinin hayatı hakkında bilgi edinebiliriz.
 2. Göndergesellik işlevi kullanılmaktadır.
 3. Kullanılan dil sade , akıcı ve durudur.
 4. Kanıtlanabilir nitelik taşımaktadırlar.
 5. Anlatıldığı dönemden izler taşır.

 

-Biyografilerde derlenen bilgilerin bilimsel araştırma yöntemiyle bir araya getirme zorunluluğu yoktur.

-Biyografi yazarının objektif olma zorunluluğu yoktur.

-Otobiyografiler kişinin kendi hayatını anlattığı yazılardır.

18.Yukarıdaki ifadeleri doğru-yanlış durumlarına göre cevaplarsak, doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir?

 1. D-Y-Y
 2. Y-DY
 3. D-Y-D
 4. Y-D-D
 5. Y-Y-D

 

19. Aşağıdaki yazar-eser eşleşmelerinden hangisi doğrudur?

 1. Şevket Rado-Ramazan Sohbetleri
 2. Nurullah Ataç-Karalama Defteri
 3. Ahmet Rasim-Eşref Saati
 4. Suut Kemal Yetkin-Dilimiz Üzerine Söyleşiler
 5. Hasan Ali Yücel-Edebiyat Sohbetleri

 

20.Aşağıdakilerden hangisi sohbet türünün özelliklerinden biri değildir?

 1. Sohbet metinlerinde nüktedanlığa yer verilmez.
 2. Sohbette herkesin ilgileneceği konular seçilmelidir.
 3. Düşsel bir anlatım söz konusudur.
 4. Halk söyleyişlerine yer verilir.
 5. Konu kısıtlaması yoktur.Her konuda yazılabilir.

 

21.Aşağıdakilerden hangisi haber yazılarının özelliklerinden biri değildir?

 1. Haber yazıları tarafsız olmalıdır.
 2. Haber yazıları ilginç olmalıdır.
 3. Haber yazılarında öznellik olmalıdır.
 4. Haber gerçekleri yansıtmalıdır.
 5. Haber yazılarının kaynağı hayattır.

 

22- Aşağıdakilerden hangisi 5n1k formülündeki sorulardan biri değildir?

A- Ne zaman              B.Neden                C.Kim  

                       D.Nerede               E.Ne kadar

 

 

23.Tarihte bilinen ilk gazete örneği hangi medeniyette ortaya çıkmıştır?

 1. Roma
 2. Hitit
 3. Bizans
 4. Aztek
 5. Çin

 

Bu tür ilaçların, çocukların ulaşamayacağı yerde veya oda sıcaklığında saklanması gerekir.

24.Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?

 1. Tamlayan ekinin gereksiz kullanılmasından
 2. Yanlış bağlaç kullanılmasından
 3. Bir sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından
 4. Çatı uyumsuzluğundan
 5. Gereksiz sözcük kullanılmasından

 

25.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

 1. İnsanları yakından tanımak için onlarla aynı evde yaşamak veya seyahat etmek gerekir.
 2. Yazar, okuyucuyu bilgilendirmek ve okuyucuya yol göstermek için yazmış eserini.
 3. Annem sofrayı kurar, biz de dedemin anlattığı masalı büyük bir dikkatle dinlerdik.
 4. Bilgisayar teknolojisi ne kadar gelişirse yaşam o kadar hız kazanıyor.
 5. Maddi durumu elvermediği için yurtdışında eğitim alma olanağından yararlanamadı.

 

26.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

 1. İşçiler, alınan malzemelerin kaliteli olmadığını iddia ediyor.
 2. Fırtınaya rağmen bir saatte epey yol almıştık.
 3. Taşların yüzeyini kaplayan yosunlar, derede gezen turistler için bir tehlikeydi.
 4. Maç saati başlamadan salon hıncahınç dolmuştu.
 5. O yıllarda babam yirmi, annem on sekiz yaşındaymış.

 

Bölgedeki akarsuların birçoğu,küresel ısınma sayesinde kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya.

27. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Sözcüğün yanlış yerde kullanılması
 2. Ekeylem eksikliği
 3. Gereksiz sözcük kullanımı
 4. Yanlış sözcük kullanımı
 5. Özne-yüklem uyumsuzluğu

 

28.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

 1. Çocuğunu merak eden annenin hali, hepimizi etkilemişti.
 2. Çocuğun dalgalı saçları ve gözleri hemen dikkati çekiyordu.
 3. Çocukluğundan beri son derece kırılgan,utangaç bir yapısı vardı.
 4. İşi iyice öğrenmeden öne çıkmak istemesine hepimiz çok kızdık.
 5. En içine kapanık insanları bile ne yapar eder konuştururdu.

 

 

 

İhtiyar esir sevincinden bayılmıştı(  ) Kendine gelince oğlu ona(  ) (  ) Ben karaya cenk için çıktığımda sen gemide kal(  ) (  ) dedi.

29.Bu parçada parantezle belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

A. ( !), ( ; ), ( “), ( .), ( “)     B. ( . ), ( “ ), ( - ), ( . ), ( ” )

C. (...), ( :), ( “), ( !), ( “)     D. ( . ), ( : ), ( “ ), ( ” ), ( . )

                        E. ( .), ( : ), ( “ ), ( . ), ( “ )

 

30. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde noktalı virgül (;) kullanılmalıdır?

 1. Ata eyer gerek eyere er gerek.
 2. Bükemediğin eli öp başına koy.
 3. Alçakta yatma sel alır yüksekte yatma yel alır.
 4. Korkak bezirgan ne kâr eder ne de zarar.
 5. Misafir umduğunu değil bulduğunu yer.

 

Dönemini yansıtmak gibi bir kaygısı yoktur.Yazarın kendi özel dünyası ile sınırlıdır.yaşananı benin içine katarak veriri.İçtenlik ,doğallık, yalınlık ve gerçeğe bağlılık söz konusudur. Anılarla beslenen, onları içinde taşıyan bir düz yazı türüdür.

31.Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A.Otobiyografi                 B.Günlük               C.Biyografi

                        D.Makale                 E.Sohbet

 

Sokakta giderken, kendi kendime

Gülümsediğimi farkına vardığım zaman

Beni deli zannedeceklerini düşünüp

Gülümsüyorum

32.Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A.Ünlü daralması             B.Ünsüz türemesi

C.Ünlü düşmesi               D.Ünsüz benzeşmesi

                    E.Ünsüz değişimi

 

I-Unutulmaz romanlar vardır, küçük yaşlarda okuduğu-

nuz ve sizi son derece etkilemiş olan. II-Üç Silahşorler

de bu tür kitaplardandır.III-Ya kitabını okumuşsunuzdur

ya da filmini izlemişsinizdir.IV-Hayal dünyamızı son derece geliştiren yararlı bir eserdir bu.V Siz okumuş olabilirsiniz ama çocuğunuz da mutlaka keşfetmeli Üç Silahşörler’i

33.Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde ”öneri” söz konusudur?

A.I           B.II              C.III                D.IV                E.V

 

Çok zor iştir.Edebiyat tarihlerinde kısa dizelerle başarılı şiir yazan çok azdır.Örneğin bizde Necip Fazıl’ın “Geçen dakikalarım/Kim bilir nerdesiniz?” bir harikadır.Sonra Yunus’un şiirleri…Halk şiirinde de vardır;ama çok azdır bu örnekler.Yabancılardan da Rimbaud geliyor aklıma.

34.Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine verilmiş bir yanıt olabilir?

 1. Kısa dizelerle yazılmış şiir başarı yakalayabilir mi?
 2. Bizde ve dünyada kimler kısa şiir yazmıştır?
 3. Necip Fazıl’la Rimbaud’nun benzer yanları var mıdır?
 4. Bizde ve dünyada sevdiğiniz  şairler kimlerdir?
 5. Halk şairleri arasında kısa dizelerle yazan var mıdır?

 

 

 

 

Her ulusun güzellik anlayışı başkadır. Bir ulusun güzel gördüğü şeyleri başka bir ulus çirkin görebilir.Onun için zevkin ulusal olması gerekir.  Gerçekten de her ulusun ulusal bir zevki vardır. Eğer bir ulus,ulusal zekinden uzak düşmüşse, sanat alanında yaptığı şeyler kötü taklitlerden ibaret kalır.

35. Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Ulusların farklı farklı sanat anlayışı vardır.
 2. Kendi kültürlerini geliştiremeyen uluslar, özgün ve başarılı eserler veremez.
 3. Her ulus kendi kültürünü yabancı kültürlerin etkisinden korumaya çalışmalıdır.
 4. Tarih boyunca kültürler arasında da, bir üstünlük savaşı süregelmiştir.
 5. Bazı ulusların sanat alanında ilerlemeleri olanaksızdır.

 

Uzanıverse gövdem taşlara boydan boya,

Alsa bu soğuk taşlar alnımdaki ateşi

Dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya

Ölse kaldırımların kara sevdalı eşi

36. Bu dizelerin anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?  

 1. Kişileştirme
 2. İkileme
 3. Karşıt anlamlı sözcükler
 4. Benzetmeler
 5. Dokunma duyusu ile ilgili ayrıntılar

 

37.”İle” sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde bağlaç olarak kullanılmamıştır?

 1. Gençlik yıllarına ait şiirleri ile öykülerini henüz yayımlamamıştı.
 2. Çiftlikte yeni bir bekçi ile bahçıvan işe başlamıştı.
 3. Evi ile işi arasında koşturup duruyordu.
 4. Büyük bir özlem ve sevgi ile çocuklarını bağrına bastı.
 5. Ailesi ile arkadaşlarına hep zaman ayırmaya çalışırdı.

 

38.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ki” eki ilgi zamiri olarak kullanılmıştır.

 1. Kitaptaki en ilginç bölüm, o günkü hukuk sisteminden söz edilen satırlardı.
 2. Bu hikayeden aldığım tat, diğer yazarlarınkinden çok farklıydı.
 3. Yarınki söyleşide ünlü yazarın ilginç şeyler anlatacağını sanıyorum.
 4. Sendeki okuma ve değerlendirme hızı niye bende yok diye düşünüyorum bazen.
 5. Şu elindeki kitabı bırak da, beraber bir klasik okuyalım.

 

39.Aşağıdaki cümlelerden hangisi deyimdir?

 1. Sağ olsun da dağ ardında olsun.
 2. Büyük acıların dili olmaz.
 3. Az tamah,çok ziyan getirir.
 4. Kurunun yanında yaş da yanar.
 5. Yükte hafif pahada ağır.

 

“Sen zambaklar kadar beyaz /Geceler küçük bahçede

                I                       II                       III

Ne güzel geçti bütün yaz /Ve ürkek bir düşüncede”

                                    IV           V

40.Altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi vardır?

A.I             B.II             C.III             D.IV          E.V

41. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamında kullanılmamıştır?

 1. Böyle davranarak kendini küçültmeni istemem
 2. Hastalandığından beri ona fazla vermiyoruz.
 3. Benim için öyle konuştuğuna inanmıyorum.
 4. Sesi çok yakından geliyormuş gibiydi.
 5. Babasına duyduğu özlem giderek artıyordu.

 

Bu ay Sait Faik’i anmak için Ada’ya gidiliyor; demek ki kiraz mevsiminin eli kulağında.

42.Bu cümleye altı çizili sözün kattığı anlam, aşağı- dakilerin hangisinde vardır?

 1. Biraz  acele edelim ,fırtına ha koptu ha kopacak.
 2. Ha bugün ha yarın ne fark eder;neden telaşlanı-

yorsun?

C. Biz ayrılırken bile o, ha bire bir şeyler anlatıyordu.

D. Bu işlerin ha deyince olacağını mı sanıyorsun sen?

E.İki saattir yürü ha yürü, ne zaman varacağız bu köye?

 

43.Aşağıdakilerden hangisinde bir ad, birden çok sıfat almıştır?

A)Temiz hava, kendisini toparlayıp yürüyüşe çıkma isteği uyandırdı.

B)Kıvırcık saçlarının lüleleri o yürüdükçe sallanıyor, uçuyordu.

C)Parlak, renkli renkli yanıp sönen havai fişeklerin altında büyülenmiştik.

D)Ağaçların yeşil yaprakları kuru dallarına canlılık vermiş gibiydi.

E)İnsanın bilmediği yollardan akşam vaktinde geçmesi ürkütücüdür.

 

44.Aşağıdakilerden hangisinde adlaşmış sıfat yoktur?

A)Dadaloğlu’dur sürülenlerin sözcüsü.

B)Karacaoğlan’dır güzellerin sevgilisi.

C)Köroğlu’dur yiğidin haykıran sesi.

D)Yunus’tur iyilerin dünyayı algılayışı.

E)Fuzuli’dir aşkın yanan ateşi.

 

45. “On beş kişilik küçük çay bahçesindeki bembeyaz şadırvana yayılan rengarenk ışıklar ne güzel.”cümlesinden aşağıda verilenlerden hangisi isimdir?

A)on beş
B)güzel

C)bembeyaz

D)küçük

E)rengarenk

 

46.Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

 1. Onbeş yaşımdan beri İstanbul’un dışına hiç çıkmadım.
 2. Bu konuda hiçbir şey bilmiyorki anlatsın.
 3. Sonunda buraları terkedip gitmeye karar verdi.
 4. Onu yıllarca kambur gibi sırtımda taşıdım, yine de yaranamadım.
 5. Herşeyi bırakıp yalnızca müzikle ilgilenmek istiyordu.

 

 

 

 

 

 

47.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir fiilin kökünde ünsüz değişimi(yumuşaması) olmuştur?

 1. Başladığı her işin üstesinden gelmeyi başarmıştır.
 2. Bundan sonra derslerine çalışacağına dair bize söz verdi.
 3. Tatile giderken başından geçenleri baba anlattı.
 4. Çocuk cebinden  çıkardığı buruşmuş bir kağıdı adama verdi.
 5. Bisikletten düşüp ağlamaya başlayan kıza çevredekiler yardım etti.

 

48.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

 1. Gerçek dost, onu hatırlamıyanı hatırlayandır.
 2. Senin gerçek dostun, ayıplarını sana gösterendir
 3. Hiçbir dost, dostluğunu kanıtlayıncaya kadar dost değildir.
 4. Dost, en derin yaraların ilacıdır.
 5. Yalnız kendini düşünerek dost arayan, hizmetçi arıyor demektir.

 

 1.                       I.    Dağların ardından ölüm doludizgin gelir.
 2.                      II.    Terkisinde mutlak biri vardır.
 3.                     III.    Ama dünya telaşındadır hepsi.
 4.                    IV.    Ama ölümün işi hepsinden aceledir.
 5.                     V.    Ama yollar tutulmuş, geçilecek gibi değil.

49. Bu dizelerden hangisinde birden çok yargı vardır?

A.I               B.II             C.III              D.IV            E.V

 

Beni bir dağ başında böyle yapayalnız koydular.

50 Bu cümle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 1. Olumsuz,devrik,birleşik,fiil cümlesi
 2. Olumlu,kurallı,basit,fiil cümlesi
 3. Olumsuz,devrik,basit,isim cümlesi
 4. Olumlu,kurallı,basit,isim cümlesi
 5. Olumlu,devrik,birleşik,fiil cümlesi

 

 

 

HER SORU 2 PUAN SÜRE 45 DAKİKADIR.

BAŞARILAR DİLERİM.

 

 

 

ERDAL BOŞCU

TDE ÖĞRETMENİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam50
Toplam Ziyaret3717208
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.171532.3004
Euro34.902035.0419
Takvim