• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/halilakpinar
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
  • https://www.twitter.com/halilakpinar
  • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
  • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

10.SINIF 1.DÖNEM 1.YAZILI-2

www.ogderdenizli.org

 

Adı   Soyadı

Sınıf  :         No  :                 Körfez   Oruç  Reis   Anadolu  Lisesi   2008 -  2009   Öğretim    Yılı 

                                  10.. Sınıf   Türk   Edebiyatı     Dersi   1. Dönem  1. Yazılı   Sorularıdır

 

                                                                      A

  1 -  Aşağıdaki  sorularda  boş  bırakılan  yerleri  doldurunuz ( 15 P. )  

                    a – Mesnevi ……………………edebiyatının nazım  şeklidir ( 2 p)

                   b  - Uygarlık  tarihi,  …………………,     ………………. ve …………………..   gibi   farklı  kültür 

                       tarihlerinin  birleşmesiyle  oluşur.(3 p )

                  c – “ Esir  Şehrin  İnsanları “   ……………………………………eseridir.(2 p )

                 d -   Sözlü edebiyatın ürünleri,  …………..denilen  av törenlerinde,   ………denilen   bayramlarda ve 

                   ….. ………..   adındaki   cenaze   törenlerinde    ……     eşliğinde  söylenen  şiirlerden   oluşur  ( 4 P. )

                  e –İtalyanların,  ……………..ve   ……………………….İngilizlerin, ………………….. Almanların 

                  …………  adlı destanların  dünyaca  ünlü  yapma  destanlardır ( 4 p. )

       2 - Aşağıda verilen yargıların karşısına doğru ise (D) yanlışsa (Y)koyunuz( 10 p )

      a-  (   ) Türklerin çıkardığı ilk özel gazete Takvim-i Vakaye’dir. (2 p )                                

      b - (   ) Hayat Ağacı miti Uygur destanlarında görülür. (2 p )                                                                             

      c - (    )  “Araba  sevdası”  Ziya  Paşa’nın  roman  türünde  eseridir. (2 p )                                .

      d – (    )  “Göç”  destanı  Göktürk  devletine  ait  doğal destandır. (2 p )                                .

            e – (    )  “Mitler”  ulusların  yaşamında  derin  izler  bırakmış  olay  ve  kişilerin  yaşamları  etrafında 

                       oluşmuşlardır. (2 p )                                 

    3 - Aşağıdaki   dörtlükler  İslamiyet  Öncesi  Türk  Edebiyatına  ait  bir türden  alınmıştır.  Bu  türün adını 

                 ve    şekil   özelliklerini   maddeler   halinde  yazınız ?  (  15 P. .)  

                           Kar  buz   kamug   erüşdi                  (  Kar    buz   bütün  eridi.)

                          Taglar  suvı   akışdi                            (  Dağların  suyu  aktı )

                          Kökşin  bulut  örüşdi                          ( Mavi  bulut  belirdi )

                          Kayguk   bolup  egrişür .                   ( Kayık  gibi  sallanır )

 

                           Tümen  çeçek  tizildi                        (  Binlerce  çiçek  dizildi )

                           Bükünden  ol  yazıldı                       (  O tomurcuklardan  çözüldü  )

                           Öküş  yatıp   özeldi                          (  Çok  yatmaktan  sıkıldı )

                          Yirde  kopa  adrışur                           (  Yerden  biter  ayrışır.  )

      4 -    Bu  şiirin  konu   ve  temasını  bularak  bu  konuyu  işleyen  şiirlere  halk  ve  divan  edebiyatında  ne 

                adlar   verildiğini  yazınız  ?  (10 P.   

      5 -  Şiirde  altı  çizili  sözcüklerdeki  ses  değişimini  göstererek,  bu  sözcüklerin  dilimizin hangi   kurallarına

              uymadığını  yazınız ?  ( 10 P. )  

      6- Yukarıdaki  dörtlüklerde  bulabildiğiniz  söz  sanatlarını  açıklayınız ( 8 p. )

      7 – Sözlü  edebiyatın dört  özelliğini  yazınız ( 8 p. )

      8 – İslam  Uygarlığı  Etkisinde  Gelişen  Halk  Edebiyatının  kollarını  yazınız ? ( 7 P. )

      9 – Edebiyatın  tarih  ve  toplumla  ilişkisini  açıklayınız ( 7 p. )

     10 –Doğal  destanların oluşum evrelerini  açıklayarak  Türk ve dünya  edebiyatından  birer örnek  veriniz ( 10 p.  

       

                                                                                                                                     Gönül   BATTAL

                        B  A  Ş  A  R  I  L  A  R                                                       Türk  Dili  ve  Edebiyatı.    Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adı    Soyadı

Sınıf :              No :                Körfez   Oruç  Reis   Anadolu  Lisesi   2006 -  2007   Öğretim    Yılı 

                                  10.. Sınıf   Türk  Dili  ve    Edebiyatı     Dersi   1. Dönem  1. Yazılı   Sorularıdır

      

                                                                      B

        1 -     Aşağıdaki  sorularda  boş  bırakılan  yerleri  doldurunuz  ( 15 p. )

           a -  Roman  türünün  ilk  örnekleri  ,  …………………………edebiyatı  dönemine yazılmıştır. ( 2 p. )

           b – Edebiyat  tarihi,  ………………..,  ………………….   ve  ……………….   Gibi konuları  işler ( 3 p )

           c – “ Küçük  Ağa”  ,  ……………………………….. ın  eseridir. ( 2 p. )

          d - Koşuk    aşk  …………………………,  ………………………………… gibi konuları işlemesi bakımından halk edebiyatımızdaki

               ……………………………ya   , divan  edebiyatında …………………………… benzer ( 4 p. )

          e - İranlıların   …………..,  Finlilerin  ………………, Almanların   ……………….. Rusların 

            ……………..adlı  destanları  dünyanın  en  ünlü  doğal  destanlarıdır. (4 p.  )  

        2 -  Aşağıda verilen yargıların karşısına doğru ise (D) yanlışsa (Y)koyunuz( 10 p )

      a-  (   )  Bizde  yazılan  ilk  roman  Namık  Kemal’in  “İntibah”  adlı  eseridir.. (2 p )                                

      b - (   )  Sözlü edebiyat   mitolojik  zamanda oluşmaya başlamıştır.. (2 p )                                                                             

      c - (    )Dünyada  bilinen ilk  destan “ Oğuz  Kağan  Destanı” dır.   . (2 p )                                .

      d – (    ) “ Bozkurt  destanı”  Uygur  devletine  aittir.   . (2 p )                                .

            e – (    )  Ziya  Paşa,  şiir  hakkındaki  görüşlerini  “ Şiir  Ve  İnşa”  adlı eserinde  anlatmıştır.   (2 p )                                

 

       3  Aşağıdaki   dörtlükler  İslamiyet  Öncesi  Türk  Edebiyatına  ait  bir türden  alınmıştır.  Bu  türün adını 

               Yazarak     şekil   özelliklerini   maddeler   halinde   gösteriniz. ?  (  15 p.)  

                       Ödlek  yaruk   Közetdi                          (   Felek ( onun canını  almak için ) fırsat gözetti )

                       Oğri  tuzak  Uzatdi                                (  Gizli  tuzak   kurdu )

                       Begler  begin  azıtdi                               ( Beyler  beyini  ( böylece )  yanıttı )

                       Kaçsa  Kali    kurtuılur.                         ( Kaçsa ( bile bu  tuzaktan )  nasıl  kurtulur.)

 

                       Begler   atın   argurup                            (Beyler   atını   sürüyor )

                       Kadgu   anı  turgurup.                            (Kaygı   onu  durduruyor )

                       Mengzi   yüzi   sargarup                       ( Benzi  yüzü  sararmış  )

                      Körkün   angar   türtülür .                       (Sanki  safran   sürülmüş( gibi )

 4 -    Bu  şiirin  konu   ve  temasını  bularak  bu  konuyu  işleyen  şiirlere  halk  ve  divan  edebiyatında  ne 

                adlar   verildiğini  yazınız  ?  (10 P. )

5 -    Şiirde  altı  çizilmiş  olan   sözcüklerdeki  ses  değişimlerini    göstererek,  bu    sözcüklerin    dilimizin 

         hangi    kurallarına   uymadığını  açıklayınız  ?  (10 P. )  

6 -  Yukarıdaki  dörtlüklerde  bulabildiğiniz  söz  sanatlarını  açıklayınız ( 8 p. )

7 – Koşuk  ve  sagunun  benzer  ve  farklı  yanlarını  ikişer  madde  ile  açıklayınız ( 8 p. )

8 - Batı  etkisinde  gelişen   Türk    Edebiyatının  Bölümlerini yazınız ( 7 P.   

9 -  Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri  açıklayınız ( 7 p )

10 – Doğal  destanlarla  yapma  destanlar  arasındaki  farkları  belirterek yapma  destanlar  için  Türk  ve 

        dünya  edebiyatından  birer  örnek  veriniz ( 10 p. )  

                                          B A Ş A R I L A R                                                                     

                                                                                                                               Gönül   BATTAL

                                                                                                                    Türk  Dili  ve  Edebiyatı.    Öğretmeni

 

 

      

 

            

 

 

 

 

 

                        

   

                              

                                            TÜRK  EDEBİYATI DERSİ

                    1.DÖNEM  1 YAZILI CEVAP  SORULARININ  CEVAP ANAHTARIDIR.

                                      A

   1 -   a – divan edebiyatının 2p       b – edebiyat t,  siyasi t   ekonomik t sosyal t  felsefe t askeri t ( 3 tanesi ) 3p

          c – Yaşar Kemal  2p            d – sığıt 1p  şölen1p    yuğ 1 p      e – Çılgın  Orlando 1p Kurtarılmuş Kudüs 1p

             Kaybolmış  Cennet1p     İlahi  Komedya 1p

 

 2 – a  - y 2            b – D 2 p      c   y 2p             d –y 21p          e – d 2p

  

  3 –  Koşuk  2 p           a -    nazım şekli :   koşuk  2 p         b Nazım  birimi : dörtlük  2p    c -  ölçü bir dörtlükte

        gösterilecek  2p   2 + 2 +3 =7 ‘li   hece ölçüsü 2 p ( 4 + 3 = 7 ) de kabul edilecek 2p

       uyak – di redif 1 p   -ş  yarım  uyak 1 p      -di redif1 p  - l yarım  uyak 1 p.   harflendirme 1 p

 

  4 – Konu :  Baherin  gelişi (  tabiat – doğa ) 3 p.           Tema .  Baharın  gelmesinden duyulan sevinç 3p.

        Halk edb .  Koşma 2p       Divan  edeb :  Gazel 2p

 

 5 – erüşdi: erişti    ü > i     t >d 2 p    Ünsüz  benzeşmesi ( sertleşme ) kuralı2p  ve küçük  ünlüye  aykırı 2

   kayguk : kayık      g > y    u < ı  2 p  küçük  ünlüye aykırı   2 p  

 

6 -    1 Dörtlükre  benzeşme 2 p  Bulut kayığa  benzetilmiş.2 p    2. Dörtlükte   kişileştirme  2p  çiçek ya da

         tomurcuk  üzülmüş 2 p.

 

 7 -    sözlü edeb   özellikleri: 

  1. Bu dönem edebiyatı müzik eşliğinde (“kopuz” adı verilen sazla) dile getirilmiştir.
  2. Ölçü, ulusal ölçümüz olan “hece” ölçüsüdür. 3 - Nazım birimi “dörtlük”tür.

 4 - Dönemine göre arı bir dili vardır.  – 5 Dizelere genel olarak yarım uyak hakimdir.

 6 - Daha çok doğa, aşk ve ölüm konuları işlenmiştir.  ( 4 ü yazılacak 4 X 2 = 8 p

 

8 – a – Divan edeb 2 p   b -  Halk  edeb 2 p     1 Anonom H   Edeb 1p     2 – Aşık  Edeb 1 p     Tekke ( Tasavvuf ) 1 

 

 9 -  Edebiyatın  tarihi  olaylardan  etkilendiği  ve  tarihe  ışık  tuttuğu  4 p Toplumda  yaşananların  edebi eserlere 

    yansıdığı  açıklanacak    3 p   

 

10 – Çekirdek   yayılma  ve  derleme  dönemleri  açıklanacak  6 p    Türk  edebiyatından bir  örnek 2p  Batıdan bir  örnek 2 p.                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   TÜRK  EDEBİYATI DERSİ

                    1.DÖNEM  1 YAZILI CEVAP  SORULARININ  CEVAP ANAHTARIDIR.

 

                                            B

   1-  a  Tanzimat döneminde  2p     b – edeb dönemleri – sanatçılar  eserler ,  kurallar   değişme gelişmeden  üçü  3

         c – Tarık  Buğra  2p            d -  tabiar, 1p   kahramanlık 1p   koşma 1p  gazel 1p   e- şehname 1p  Kalavela 1p

              nibalungen 1p   İgor1p

 

   2 – a -  Y 2P          b – D 2P   c- Y 2P         d-          Y 2P    e – D 2P

 

    3 -    sagu  2 p           a -    nazım şekli :   sagu   2 p         b Nazım  birimi : dörtlük  2p    c -  ölçü: bir dörtlükte

        gösterilecek  2p   2 + 2 +3 =7 ‘li   hece ölçüsü 2 p ( 4 + 3 = 7 ) de kabul edilecek 2 p

       uyak – di redif 1 p   -t  yarım  uyak 1 p      - up  redif  1 p   - r  yarım  uyak 1 p.   harflendirme 1 p

 

  4 – Konu  Ölüm 3 p           Tema :  ölüm  olayının  verdiği  üzüntü , yas 3p      ağıt 2p  mersiye 2p

 

  5 - Közetdi   : gözetti  k > g     d > t 2 p  Ünsüz  benzeşmesi ( sertleşme ) kuralı 2p  ve küçük  ünlüye  aykırı 2p

        Kadgu : kaygı  d > y   u > ı 2p    küçük  ünlüye  aykırı 2p

 

 6 – Birinci  dörtlükte  kişileştirme ( teşhis ) 2 p feleğin   fısat  gözetmesi,   azıtması 2p

       İkinci  dörtlükte  benzetme 2p   Yüzlerine  safran  gürülmüş  gibi 2p

 

 7 – Şekil  özellikleri ve  dil  bakımından  benzediği 4 p  Konu ,  ezgi  ve  okundukları  tören  bakımından  farklı 

          olduğu  vurgulanacak 4 p ve 

 

  8 - Tanzimat edeb 1p     Servet -  i  Fünun  Edeb  1p    Fecr- i   Âti  edeb1p     Milli  edeb 1p  Milli  Mücadele

              Edeb.1 p   Cumhuriyer  edebiyatı 1 p    İlk  ve  Son dönem 1 p 

 

  9 -  Sosyal  yaşamdaki  değişmeler -  coğrafi  değişiklikler -  dini  inanç  ve  dil  farklılıklarının  etkili  olduğu 

          açıklanacak 7 p

 

 10 – Doğal destanların  halk  arasından  doğup  geliştikten  sonra  yazıya  geçirilen  sözlü  anonim  ürünler  olmasına 3 p  karşın   yapma  destanların  olayı  yaşayan  bir  şair tarafından  yazıldığı  vurgulanacak 3 p

        Türk  edebiyatından  “Kuvayı  Milliye”  N.  Hikmet-   “  Üç  Şehitler  Destanı” F.  H  Dağlarca   “ Çanakkale 

          Destaı :”  M Akif  Etsoy’ dan  biri  2 p      Dünya  edebiyatından  

            Virgilius         Aeneit

Dante              İlahi Komedi

Tasso               Kurtarılmış Kudüs

Milton            Kaybolmuş (Kaybedilmiş) Cennet

Firdevsi           Şehnâme  ‘ den  bir 2 p.

              


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam153
Toplam Ziyaret3735329
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.981133.1133
Euro35.899936.0438
Takvim