• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/halilakpinar
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
 • https://www.twitter.com/halilakpinar
 • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
 • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

10 TED 1.DÖNEM 2.YAZ

 

2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BATTALGAZİ ANADOLU LİSESİ 10/B SINIFI

TÜRK EDEBİYATI  DERSİ I. DÖNEM II. YAZILI SINAVI SORULARIDIR.

ADI SOYADI

 

 

ALDIĞI

PUAN

RAKAMLA

 

SINIFI - NO

 

 

YAZIYLA

 

1.Aşağıdaki grafikteki destanları ait oldukları ulusları gösteriniz.(12 p)

 

                                               B GRUBU 

 

7. Aşağıdaki sözcükleri ait oldukları edebi devirlerin kutucuklarındaki boşluklara yazınız.(22 p)

“kaside,tigin,gazete,tercüme odası,halk hikayesi,sagu,şaman,kopuz,tasavvuf,roman,semai,Göktürk,Ceride-i Havadis,yuğ,Servet-i Fünun,kurultay,tezkire,Tanzimat,aruz,tiyatro,Batılılaşmak,beyit,Farsça”

 

 

2.Atabetü’l-Hakayık’tan

Bilgili adam her işin zamanını bilir

  İşini bilerek yapar ve sonra pişman olmaz

  Her işte bilgisizin kısmeti pişmanlıktır

  Ve ona bundan başka bir kısmet yoktur.”

Yukarıdaki dörtlükten hareketle eserin yazılış amacı hakkında açıklama yapınız.(5 p)

KALEVELA

A

L

M

A

N

 

 

F

İ

N

 

R

U

S

 

 

İ

S

P

A

N

Y

O

L

 

 

 

H

İ

N

T

 

 

İ

R

A

N

 

 

Y

U

N

A

N

 

 

J

A

P

O

N

 

 

İ

N

G

İ

L

İ

Z

 

 

GILGAMIŞ

MAHABHARATA

ŞEHNAME

ŞİNTO

İGOR

ROLAND

BEOWOLF

NİBELUNGEN

LE CİD

İLYADA

RAMAYANA

3.Aşağıda Kutadgu Bilig  ile ilgili verilen bilgiler doğruysa yanlarına (D)yanlışsa (Y) yazınız.(10 p)

 1. Hakaniye Türkçesiyle yazılmıştır                  (       )
 2. İslami devir Türk edebiyatının ilk eseridir  (       )
 3. Aruz ölçüsüyle yazılan ilk eserdir                (        )
 4. Mesnevi nazım biçimiyle yazılmıştır           (       )
 5. Yazarı Kaşgarlı Mahmud’tur                         (      )

 

4. Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.(5 p)

 1. Ahmet Yesevi ………..tarikatının kurucusudur
 2. ………………………………,eseri bilinen ilk Müslüman şairdir
 3. Kutadgu Bilig yüksek zümre için yazılmışken,Divan-ı Hikmet ……………….için yazılmıştır
 4. Hecelerin uzunluk-kısalık veya açıklık-kapalılık özelliğine dayanan ………..ölçüsü,Türk şiirinde ilk defa Kutadgu Bilig’de kullanılmıştır
 5. Tarihte bilinen ilk Türk destanı ……….’dır

 

5.İslamiyet öneci Türk edebiyatının sözlü ürünleri(sav,sagu,koşuk),aşağıdaki yapıtlardan hangisiyle günümüze gelebilmiştir?(5 p)

a)       Davan-ı Lügati’t-Türk

b)       Davan-ı Hikmet

c)       Atabetü’l-Hakayık

d)       Keşfu’z-Zünun

e)       Kutadgu Bilig

6.Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Lügati’t-Türk’te yoktur?(5 p)

a)       Sözlü edebiyat ürünleri

b)       Türkçenin ağız ve şive özellikleri

c)        Şifalı bitkilerin tanıtımı

d)       Tarih ve coğrafya bilgileri

e)       Türkçe dil bilgisi

F

R

A

N

S

I

Z

 

 

 

S

Ü

MMM

E

R

 

 

ULUS

DESTAN

 


Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı

İslamiyet Etkisindeki Türk Edebiyatı

                                                    

İslamiyet Öncesi Dönemdeki Türk Edebiyatı

 

 

 

 

11.

“Etil suyl aka turur              (İtil suyu akar durur)

Kaya tüpi koka turur          (Kaya dibini oyar durur)

Balık telim baka turur        (Gölcüklerde çok balık ve kurbağa var)

 

Kölüngü hakı küşerür.”      (Göğü dahi taşırırlar)

 

Bu örnekten de yararlanarak koşukların biçim ve içerik özellikleri hakkında bilgi veriniz?(10 p)

 

a)Biçim özellikleri:

 

ÖLÇÜ                      :

 

NAZIM BİRİMİ      :

 

UYAK DÜZENİ      :

 

b)İçerik:

KOŞUK

8.Destan dönemine ait bir şiirde,aşağıdakilerin hangisi yer almaz?(5 p)

a)     Hece ölçüsü

b)     Uyak

c)     Olağanüstülük

d)     Tasavvuf

e)     Kahramanlık  

9.Aşağıdakilerden hangisi Türklerin kullandığı alfabelerden değildir?(5 p)

a)     Arap alfabesi

b)     Uygur alfabesi

c)     Latin alfabesi

d)     Antik Yunan alfabesi

e)     Göktürk alfabesi

10.”Teng Tengri Ketli       (Tan Tanrı geldi)

        Teng Tengri özü ketli(Tan Tanrı kendi geldi)

 

Üstteki dizeler dili ve konusu yönlerinden incelediğinizde dizelerin hangi döneme ait olduğu söylenebilir(6 p)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

Yılmaz DAĞ

Edebiyat Öğretmeni

 

 

 

B

2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BATTALGAZİ ANADOLU LİSESİ 10/B SINIFI

TÜRK EDEBİYATI  DERSİ I. DÖNEM II. YAZILI SINAVI CEVAPLARIDIR.

ADI SOYADI

 

 

ALDIĞI

PUAN

RAKAMLA

 

SINIFI - NO

 

 

YAZIYLA

 

CEVAP 11:  ölçü:HECE(2 p)   ,nazım birimi:Dörtlük(2 p)      ,Uyak düzeni:aaab(3 p)     ,içerik:Doğa,aşk,yiğitlik(3 p)

 

Cevap 8: D           cevap 9:D               

Yer Tanrı’dan(Gök Tanrı) söz ediyor ve metnin dili yalın bir Türkçe.Bu nedenle de metnin İslamiyet öncesine ait olduğu söylenebilir.

Cevap 10

 

 

 

 

Cevap 7

Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı

İslamiyet Öncesi Dönemdeki Türk Edebiyatı

İslamiyet Etkisindeki Türk Edebiyatı

Tercüme odası

Gazete

Roman

Servet-i Fünun

Halk hikayesi

Semai

Tezkire

tasavvuf

Kaside

Beyit

Ceride-i Havadis

Tigin

Tanzimat

Kopuz

Sagu

Göktürk

Şaman

Batılalaşmak

Yuğ

Kurultay

Tiyatro

Farsça

Aruz

Cevap 6:C

Cevap 5:A

 • Yesevi ……….…1puan
 • Yusuf Has Hacip…1puan
 • Halk…………….1puan
 • Aruz……………..1puan
 • Şu ……………….1paun

 1. D………2
 2. D……..2
 3. D………2
 4. D……..2
 5. Y………2

Gerçeklere(mutluluğa)ulaşmak için bilgili,alçak gönüllü olmak gerektiğini anlatmak amacıyla yazılmıştır.( 5puan)

Cevap 3

Cevap 2

Cevap 4

Cevap 1

İLYADA

YUNAN

RAMAYANA

HİNT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ŞEHNAME

NİBELÜNGEN

İRAN

ALMAN

                                                                          

ŞİNTO

JAPON

RUS

İGOR

 

FİN

KALEVELA

BEOWOLF

İNGİLİZ

 

 

 


LE CİD

İSPANYOL

                                                                                                                                        

GILGAMIŞ

FRANSIZ

ROLAND

 

SÜMER

 

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam223
Toplam Ziyaret3727426
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.758032.8893
Euro35.021935.1622
Takvim