• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/halilakpinar
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
  • https://www.twitter.com/halilakpinar
  • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
  • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

SENE BAŞI REYHANLI İLÇESİ ZÜMRE BAŞKANLARI TOPLANTI TUTANAĞI

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI COĞRAFYA DERSLERİ SENE BAŞI

REYHANLI İLÇESİ ZÜMRE BAŞKANLARI TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 27..09.2013

Toplantı No : 1

Toplantı Saati : 09.00

Toplantı Yer :Yahya Turan Anadolu Öğretmen Lisesi

Gündem Maddeleri:

1- Acılış, Zumre başkanı secimi

2- Coğrafya dersi oğretim programının amaclarının okunması, coğrafya mufredatının

incelenmesi

3-Yenilenen Ortaoğretim Kurumlar Yonetmeliğinde Coğrafya zumresini ilgilendiren

konuların değerlendirilmesi

4- Coğrafya ders programlarının uygulanabilirliği ve Coğrafya programının daha etkili

uygulanabilmesine yonelik oneriler, Eğitim ve oğretimde niteliğin yukseltilmesine yonelik

goruş ve onerilerin değerlendirilmesi

5- Planların hazırlanması, planlara uyum ve varsa gecikmenin nasıl telafi edileceği

6- Ders kitapları ve eğitim araclarının yeterliliği

7- İlce duzeyinde coğrafya zumreleri arası bilgi paylaşımıyla oğrenci başarısının artırılması

8- Oğretmenlerin ihtiyac duydukları hizmet ici eğitim konularının belirlenmesi

9- Dilek ve temenniler.

Gündem Maddelerinin Görüşülmesi:

1-Reyhanlı ilcesi Coğrafya zumre oğretmenleri sene başı Coğrafya zumresini yukarıdaki

gundem maddeleri cercevesinde goruşmek uzere 27.09.2013 cuma gunu saat 9.00’da Yahya

Turan Anadolu Oğretmen Lisesi Coğrafya Sınıfında toplandı.Reyhanlı Anadolu İmam Hatip

Lisesi coğrafya oğretmeni M.Gokalp KURAL oy birliği ile zumre başkanlığına secildi.

M.Gokalp KURAL iyi dileklerini sunarak toplantıyı başlattı.

2- Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 26.08.2011 tarih ve 131 sayılı Kararı ile kabul

edilen Coğrafya Dersi Mufredat Programı incelendi ve ozellikle kazanımlara dikkat edilerek

derslerin işlenmesine ozen gosterilmesi kararlaştırıldı. Coğrafya dersi oğretim programını

oğretmenlerin planlarının yanında bulundurmasının yararlı olacağı belirtildi. Coğrafya dersi

oğretim programının uygulanmasıyla ilgili acıklamalar ve amaclar okundu. Zumre başkanı

M.Gokalp KURAL eğitim-oğretim calışmalarında burada belirtilen hususlara dikkat edilerek

uyulması gerektiğini belirtti.

Coğrafya Dersi Öğretim Programının Genel Amaçları:

Coğrafya Dersi Oğretim Programı ile oğrenci;

1. Coğrafya biliminin temel kavram, kuram ve metodolojisini kullanarak araştırmalar yapar

ve sonucunu raporlaştırır.

2. İnsan - doğa ilişkisi cercevesinde coğrafi sorgulama becerileri kazanır.

3. Evrene ait temel unsurları yaşamla ilişkilendirir.

4. Doğal ve beşeri sistemlerin işleyiş ve değişimini kavrar.

5. Yakın cevresinden başlayarak ulkesine ve dunyaya ait mekansal değerlere sahip cıkma

bilinci geliştirir.

6. Ekosistemin işleyişine yonelik sorumluluk bilinci geliştirir.

7. Doğa ve insanın uyumlu birlikteliği ve surekliliği icin mekansal planlamanın onemini

kavrar.

8. Doğal ve beşeri kaynakların kullanımında “tasarruf bilinci” geliştirir.

9. Mekansal sureclerin yerel ve kuresel etkileşim icinde olabilirliğini irdeler.

10. Kalkınma sureclerinin doğayla uyumlu kılınmasının onemini kavrar.

11. Doğal afetler ve cevre sorunlarını değerlendirerek korunma ve onlem alma yollarına

yonelik uygulamalar geliştirir.

12. Bolgesel ve kuresel duzeyde etkin olan cevresel, kulturel, siyasi ve ekonomik orgutlerin

uluslararası ilişkilerdeki rolunu kavrar.

13. Coğrafi birikim ve sentez ulkesi olan Turkiye’nin bolgesel ve kuresel ilişkiler acısından

konum ozelliklerini kavrayarak sahip olduğu potansiyelin bilincine varır.

14. Coğrafi değerlerin “vatan bilincinin” kazanılmasındaki onemini ozumser.

3- Yenilenen Ortaoğretim Kurumlar Yonetmeliğinde Ortaoğretim kurumlarının amaclarının

aşağıdaki şekilde yer aldığı ve Coğrafya dersi amaclarıyla Ortaoğretim kurumlarının

amaclarının ortuştuğu Yahya CİY tarafından belirtildi.

Ortaöğretim kurumlarının amaçları

MADDE 7- (1) Ortaoğretim kurumlan;

a) Oğrencileri bedeni, zihni, ahlaki, manevi, sosyal ve kulturel nitelikler yonunden

geliştirmeyi, demokrasi ve insan haklarına saygılı olmayı, cağımızın gerektirdiği bilgi ve

becerilerle donatarak geleceğe hazırlamayı,

b) Oğrencileri ortaoğretim duzeyinde ortak bir genel kultur vererek yuksekoğretime,

mesleğe, hayata ve iş alanlarına hazırlamayı,

c) Eğitim ve istihdam ilişkilerinin Bakanlık ilke ve politikalarına uygun olarak sağlıklı,

dengeli ve dinamik bir yapıya kavuşturulmasını,

c) Oğrencilerin oz guven, oz denetim ve sorumluluk duygularının geliştirilmesini,

d) Oğrencilere calışma ve dayanışma alışkanlığı kazandırmayı,

e) Oğrencilere yaratıcı ve eleştirel duşunme becerisi kazandırmayı.

f) Oğrencilerin dunyadaki gelişme ve değişmeleri izleyebilecek duzeyde yabancı dil

oğrenebilmelerini,

g) Oğrencilerin bilgi ve becerilerini kullanarak proje geliştirerek bilgi uretebilmelerini,

ğ) Teknolojiden yararlanarak nitelikli eğitim verilmesini,

h) Hayat boyu oğrenmenin bireylere benimsetilmesini,

ı) Eğitim, uretim ve hizmette uluslararası standartlara uyulmasını ve belgelendirmenin

ozendirilmesini amaclar.

Ortaoğretim Kurumlar Yonetmeliği birlikte incelenmiş ve aşağıda madde numaraları ve konu

başlıkları belirtilen konular uyelerin bilgisine ve değerlendirmesine sunulmuştur.

Yonetmeliğin tumunun tum uyelerce ayrıca incelenmesi ve belirlediğimiz başlıklar ve diğer

meselelere tam vakıf olunmasının oğretmenlik mesleği acısından yararlı olacağı Guneş

CUNEDİOĞLU tarafından belirtildi.

Coğrafya öğretmenlerini ilgilendirebilecek başlıklar ve madde numaraları:

Eğitim ve Oğretim Etkinlikleri, Ders Suresi ve Gunluk Calışma Saatleri madde 8-9

Ders Kitapları, Eğitim ve Oğretim Materyalleri madde 10-11-12-13

Resmi Tatil Gunleri ve Calışma Takvimi madde 14-15

Rehberlik, Sosyal Etkinlikler, Okul ve Cevre İlişkileri madde 16-17-18-19

Oğrenci velisi MADDE 34

Gec Gelme, Devamsızlık ve İlişik Kesme MADDE 35-36

Olcme ve Değerlendirme madde 43-44

Yazılı ve uygulamalı sınavlar MADDE 45

Sınavlara katılmayanlar MADDE 48

Olcme ve değerlendirme sonuclarının duyurulması MADDE 49

Performans calışması, proje ve diğer calışmalar MADDE 50

Sınıf Gecme Madde 51-52-53-54-55-56-57-58-59

Telafi Programı ve Yoğunlaştırılmış Eğitini MADDE 61

Yonetim, Yoneticiler, Diğer Personel ve Eğitim Ortamları Madde 77-78-79-80

Oğretmenlerin gorevleri ve sorumlulukları MADDE 86

Oğretmenlerin mesleki calışmaları MADDE 87

Oğretmenlere nobet gorevi verilmesinin esasları MADDE 91

Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Madde 107-108-109-110-111-112-113

Oğrencilerin uyacakları kurallar ve oğrencilerden beklenen davranışlar MADDE 157

Oğrencilerin korunması MADDE 158

Kılık-kıyafet(oğrenci) MADDE 208

Oğretmen secimi MADDE 209

Hizmetici eğitim MADDE 214

Yeni yonetmeliğe gore İlçe zümre başkanları kurulları

MADDE 113- (1) İlce zumre başkanları kurulları, zumre oğretmenler kurulu başkanlarından

oluşur. Kurullar, ilk toplantılarında o eğitim ve oğretim yılı icin kendi aralarından birini ilce

zumre başkanı secer. Toplantılar ilce milli eğitim muduru, uygun gorduğu bir şube muduru

veya bir okul muduru başkanlığında yapılır.

(2) Kurullar, ders yılı başlamadan once ve ders yılı sonunda toplanır. Kararlar oy cokluğuyla

alınır ve ilce mudurunun onayından sonra okullara ve ilgili kurullara duyurulur.

(3) İlce zumre başkanları kurullarında;

a) İlce duzeyinde uygulama birliği, zumreler arası bilgi paylaşımıyla oğrenci başarısının

artırılması,

b) Eğitim ve oğretimde niteliğin yukseltilmesi ile iş sağlığı ve guvenliği koşullarının

iyileştirilmesine yonelik goruş ve onerilerin değerlendirilerek gerekli onlemlerin alınması ve

benzeri konular goruşulur.

Değişlikle öne çıkan bazı hususlar; Sınıf gecme notu 50 oldu. Ozursuz devamsızlık sınırı 20

gunden 10 gune indirildi, Haziran ve Eylul donemlerinde yaptığımız Ortalama Yukseltme

Sınavları tamamen kaldırıldı.

Sorumluluk Sınavları ise eğitim-oğretim yılı icinde 1.donem kasım ve 2.donem nisan ayı

icinde normal okul sınavları gibi yapılacak Haziran ve eylul donemlerinde ortaoğretim

oğretmenleri artık sınav donemi olmadığından mesleki calışma yapacaklar.(seminer donemi).

45 dk. olan ders saati tum okul turlerinde 40 dakikaya sabidendi. Sozlu notu tabiri yerine

performans gorevi ve performans puanı,yıllık odev yerine proje tabiri konulmuş.Oğrenci her

dersten bir performans gorevi yaparak performans puanı alacak.En az bir dersten de proje

yapıp proje puanı alacak. Aynı dersi farklı şubelerde farklı oğretmenler okutuyorsa tum

sınavlar ortak yapılacak. Yazılı sınavlar yoruma dayalı ve acık uclu olacak.Her donem sadece

bir tanesi test olabilir. Secmeli Dersin eğitime acılması icin artık 10 oğrenci yerine 12 oğrenci

gerekiyor, sağlık meslek liselerinde bir şubeye alınacak oğrenci sayısı 30, diğer ortaoğretim

kurumlarmda şube kontenjanları 34, olarak belirlenmiştir. Zumre oğretmenler kurulu oğrenim

surecleri ve sınavlarla ilgili alınacak kararlarda belirleyici hale getirilmiş olup; sınavların

ortak, derslerin blok olarak yapılmasına ilişkin surec zumre oğretmenler kurulunun onerisine,

oğretmenler kurulunun kararına ve okul mudurunun onayına bağlanmıştır.

4- Hiyyem MULLAOGLU Coğrafya dersi yeni mufredatı ile ilgili olarak yeterli seminerlerin

duzenlenmemesi de hala bircok oğretmenin kafasında programla ilgili olarak halen bazı soru

işaretlerine neden olmaktadır. Soz konusu durum coğrafya derslerindeki başarının artmasının

onundeki en onemli engellerden birini de teşkil etmektedir.

Coğrafya 9 dersi icerisinde yer alan Mekansal Sentez Turkiye ile ilgili olan beş

kazanımın coğrafya 10 dersine aktarılmış olması oğretmenler tarafından memnuniyetle

karşılanmıştır. Boyle coğrafya 9 ders programındaki yoğunluk bir olcude giderilmiştir

Programın oğretmenler tarafından doğru uygulanabilmesi icin mumkun olduğu kadar

mahalli ve merkezi hizmet ici eğitim kursları acılmalıdır. Ozellikle oğrenme alanlarını

kapsayan tematik hizmet ici eğitim kurslarının duzenlenmesi oldukca faydalı olacaktır.

Coğrafya oğretmenleri tarafından belirtilen genel kanı cercevesinde; Coğrafya Dersi

Oğretim programının buyuk oranda başarıyla uygulandığı ancak daha etkin bir eğitim oğretim

surecinin gercekleşmesi icin aşağıdaki hususların bir kez daha ilgililere bildirilmesinin yararlı

olduğu duşunulmektedir.

* Ozellikle değişen eğitim oğretim yaklaşımları ve coğrafya alanındaki bilimsel

değişiklikleri de dikkate alarak coğrafya oğretmenlerine temalı hizmet ici eğitimlerin (Coğrafi

Bilgi Sistemlerinin Kullanımı, Coğrafyamda Arazi Calışmaları, Coğrafyamda yapılandırmacı

yaklaşım, Coğrafya Oğretiminde Etkinlikleri planlama ve hazırlama, Coğrafya'da olcme ve

değerlendirme yontemleri vb.) verilmesinin yararlı olacaktır.

* Coğrafya branş dersliği uygulamasına tum okullarımızda gecilmesinin yeni mufredatın

uygulanmasında cok buyuk bir kolaylık sağlayacaktır.

* Coğrafya dersleri kapsamında arazi calışmalarının eğitim oğretim faaliyetlerinin en

onemli aşamalarından birisi olması dolayısıyla oğrencilerin ders kapsamında arazi

calışmalarının desteklenmesi icin gerekli kolaylıkların sağlanması hususunda calışmaların

yapılmasına ve coğrafya oğretmenlerine arazi calışmalarına katıldıklarında ek ders ucretinin

odenmelidir.

* Etkin bir coğrafya eğitim oğretimi icin okullarımızın materyaller bakımından

desteklenmesinin gereklidir.

* Mufredatın uygulanmasına yonelik Oğretmen Kılavuz Kitabının hazırlanmasının acilen

gerekli olduğuna (Cunku asıl olarak oğretmenlerin farklı uygulama ve anlamalarından

kaynaklanan bazı sınıflarda mufredat kazam mİ arını yetiştirmenin mumkun olmadığı bu

nedenle boyle bir kitabın hazırlanmasının bircok soruna cozebileceği duşunulmektedir).

* Ders kitapları ile mufredat arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi ve kitaplara

yoneltilen eleştirilerin dikkate alınarak yeniden duzenlenmesi gerekmektedir.

*Tum okulların gunun şartlarına uygun olarak bilişim aracları, gorsel ve uygulamalı

kullanılabilecek materyaller vb. olarak zenginleştirilmelidir.

Yeni coğrafya mufredatının on gorduğu “Coğrafya sınıfları” halen bir cok okulda gerek

fiziki olanakların yeterli olmayışı, gerekse okul idarelerinin konu hakkında yeterince duyarlı

olmaması nedeniyle acılamamıştır. Kaldı ki, bu konuda Milli Eğitim Bakanlığının fiziki

imkanlar elverdiği olcude branş dersliklerinin oluşturulması yonunde kararı bulunmaktadır.

Nasıl ki fizik, kimya ve biyoloji dersleri gibi bazı dersler icin laboratuar onemli ise coğrafya

dersi icin de coğrafya branş sınıfları en az o kadar onemlidir. Bu nedenle bakanlığımızın ve

milli eğitim mudurluklerimiz okul idarelerini konunun onemi acısından daha fazla

bilgilendirmeli ve acılacak sınıflar icin maddi anlamda mutlaka destek olmalıdır. Ayrıca

okullarda acılacak olan coğrafya sınıfları icin bakanlığımız tarafından bazı normlar

belirlenmelidir. Bu cercevede okullarda acılacak olan coğrafya sınıfları icin gerekli olan ders

arac ve gereclerin standardı belirlenmeli ve branş dersliği icin malzemeler bakanlık tarafından

gonderilmelidir.

Coğrafya bilimi icin arazi, laboratuar ozelliğindedir. Dolayısıyla arazi calışmaları

coğrafya dersinde kalıcı oğrenmeler sağlamak adına son derece onemlidir. Yeni coğrafya

mufredatında da arazi calışmaları onemli bir yer teşkil etmektedir. Fakat gerek okul

idarelerinin ve velilerin konuya yeterli ozeni gostermemeleri, gerekse maddi olanaklar ve var

olan yonetmelikler arazi calışmalarının yapılmasını oldukca zorlaştırmakta ve neredeyse yıl

icerisinde hicbir arazi calışması gercekleştirilememektedir. Diğer yandan yeni mufredatın on

gorduğu arazi gezilerinin tam olarak nasıl olması gerektiği konusunda da oğretmenlerimiz

yeterli bilgiye sahip değillerdir. Butun bunlar coğrafya dersi icin sağlıklı bir oğrenme ortamı

oluşturma adına buyuk problemler teşkil etmektedir. Bu sorunun cozumunde gerek

bakanlığımız imkanlarından gerekse universitelerden uzmanlardan yardım alınarak hizmet ici

eğitimlerin duzenlenerek yeni mufredata ve cağın gereklerine uygun etkin bir coğrafya eğitim

oğretiminin gercekleştirilmesi sağlanmalıdır.

Coğrafi bilgi sistemleri yani CBS yeni coğrafya programında oğretmenlerin mutlaka

kullanması gereken oğrenme araclarıdır. Ancak cok az sayıda oğretmen ArcGIS, Mapinfo gibi

CBS yazılımlarını kullanabilmektedir. Bununla birlikte bu yazılımların kullanılabilmesi icin

donanım ozellikleri yuksek olan bilgisayarların olduğu laboratuarlara ihtiyac duyulmaktadır.

Pek cok okulda bu turden laboratuarlar var olmadığı gibi var olan okullarda da coğrafya

oğretmenlerinin bu laboratuarları kullanması okul idareleri tarafından yadırganmaktadır.

Dolayısıyla ilimiz genelinde coğrafya derslerinde CBS’yi kullanan oğretmen sayısı cok azdır.

Bu yuzden okullarımızdaki mevcut laboratuvarların kullanımı coğrafya oğretmenlerine de

acılmalı ve ilimiz genelinde coğrafya oğretmenleri icin CBS seminerlerinin duzenlenmesi

şarttır.

5- Fuat ÇAPO Unitelendirilmiş Yıllık plan ve Ders planları konusunda;

—Coğrafya dersi oğretim programı, yeni ortaoğretim yonetmeliği ve Eğitim Oğretim

calışmalarının planlı yurutulmesine ilişkin yonergenin incelenmesi ve uygun hale getirilmesi,

-Ataturk İlke ve İnkılapları ile Ataturkculuk konularının planlarda belirtilmesi

—Oğretim yılı calışma takviminin dikkate alınması.

—Resmi tatil gunlerinin planlarda belirtilmesi,

—Ortak yazılı tarihlerinin okul zumre başkanlar toplantısında belirleneceği ve bu tarihlerin

yıllık plana alınması,

—Gunluk ders planları konuların iyi anlaşılmasını ve zamanın daha verimli kullanılmasını

sağlayacağı icin oğretmenlerin derslere mutlaka hazırlıklı olarak geleceğini, ders sonunda

konu ile ilgili değerlendirme sorularının mutlaka sorulması gerektiği belirtildi.

Genel anlamda gectiğimiz eğitim-oğretim yılında calışma takvimi surecini bozan

herhangi bir donem yaşanmadığından dolayı yıllık planlara olan uyumda bozulma

yaşanmamıştır. Gecikme yaşanması durumunda ortaoğretim yonetmeliğinin Telafi

programı(madde 61)başlığmdaki belirtilen esaslar uygulanır.

Ferdane CALIM Zorunlu ve secmeli derslerin yıllık planlarının ayrı olmasının

uygulamayı zorlaştırdığını ifade ederek eski uygulamanın daha uygulanabilir ve verimli

olduğunu belirtti.

6- Ders kitapları lcazanımları tam anlamıyla icermediği gibi kazanımların farklı olduğu

bolumlerde aynı kitapların kullanılması da doğru değildir. Orneğin Coğrafya 10 dersi bazı

sınıflarda haftada 4 saat iken aynı ders başka sınıflarda haftada 2 saat olarak işlenmektedir.

Fakat kullanılan ders kitabı ise aynıdır. Bu nedenle kitabın ilgili bolumleri kazanımlara gore

renklendirilebileceği gibi yazılı olarak da ifade edilebilir.

Ders kitaplarında onemli bilgi hataları olduğu gibi mevcut kitaplar orijinal, harita, grafik

ve tablolar acısından da fakirdir. Diğer taraftan ders kitaplarının tam olarak kazanımları

icermemesi de problem teşkil etmektedir. Her ne kadar ders kitabı ders arac ve gereclerinden

sadece bir tanesi olsa da ulkemiz şartlan duşunulduğunde hala en onemli ders aracı olma

ozelliğini de korumaktadır.

Ders kitaplarındaki en onemli problemlerin başında etkinlikler gelmektedir. Kitaplar

oğrencilerimizin ilgilerini cekecek ve kazanımları tam olarak yansıtacak orijinal etkinliklere

yer vermemektedir. Var olan etkinliklerin bir kısmı oğrenci seviyesine gore duşuk kaldığı gibi

bir kısmı da seviyeye gore yuksek kalmaktadır. Yeni mufredat acısından etkinliklerin ne

kadar onemli olduğu duşunulurse durum daha iyi anlaşılır.

Ders kitaplarındaki bir başka problem ise olcme ve değerlendirme bolumlerinde

yaşanmaktadır. Ozellikle bu bolumlerde sorulan boşluk doldurma tarzındaki soruların

cevaplan tutarlı değildir. Dolayısıyla bu tur sorular mutlaka kesin cevapları iceren sorular

olarak hazırlanmalıdır.

Ders kitaplarının sonlarında oğrencilerimizin proje ve performans odevlerini hazırlarken

yaralanabilecekleri internet kaynaklarının verilmesi de faydalı olacaktır.

Ayrıca ders kitaplarında kazanımları tam anlamıyla yansıtan tematik haritaların olmaması

da onemli bir problemdir. Kitaplardaki haritalar orijinallikten uzak olduğu gibi mekansal

sentez Turkiye oğrenme alanına dair olan kazanımlarda ulkemizin coğrafi ozelliklerini

yansıtan harita, şekil ve grafikler yeterli değildir.

7- Başarıyı arttırmak icin alınabilecek onlemler;

-Oğrencilerin bireysel farklılıkları dikkate alınması,

-Oğrencilerin derse hazırlıklı gelmelerinin sağlanması,

-Ders arac-gerec ve kaynakların kullanımında titiz davranılması,

-Oğretmen-Veli-Okul İdaresi işbirliği mumkun olduğunca sağlam kurulmaya calışılması,

-Başarısız olan oğrencilerle birebir iletişim kurulacak gerektiğinde okul rehberlik

servisine yonlendirilmesi,

-Oğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda calışma planlan hazırlamaları

sağlanması ve gerekli danışmanlık hizmetlerinin yapılması

-Ozellikle universiteye hazırlanan sınıflarda ornek soru cozumune ağırlık verilmesi,

-Gorsel ve işitsel eğitim araclarının kullanımına ağırlık verilmesi,

-Oğrencilerin ilgisini cekecek cevre incelemeleri, yeni coğrafya mufredatının on gorduğu

arazi calışmalarının yapılabilmesi icin gerekli ortam ve şartların zorlanması, vb calışmaların

yapılması kararlaştırıldı.

Ayrıca zumreler arası koordinasyonu sağlamak amacıyla ozelde okulun oğrenci ve şartları

dikkate alınmak uzere genelde coğrafya zumrelerinin ortak yıllık plan, zumre, gorsel materyal

ve ders arac gereclerini birbirleriyle paylaşarak kullanmalarının etkili olabileceği belirlendi.

Diğer zumre oğretmenleriyle işbirliği yapılacak konular tespit edilip karşılıklı karara

bağlanacaktır ve bu konuda yapılacak calışmalar yıllık planlarda belirtilecektir. Ozellikle

Turkcemizin doğru ve anlaşılır kullanılması hususunda sınıf ici ve dışında gerekli tedbirler

alınmaya calışılacak bu konuda Turk Dili ve Edebiyatı oğretmenleri ile sıkı bir işbirliği

yapılacaktır. Diğer zumre oğretmenleri ile iş birliği konulara gore şu şekilde yapılacaktır.

8- Coğrafya mufredatı kapsamında aşağıdaki hizmet ici eğitim seminerleri duzenlenebileceği

belirlenmiştir.

□ Yeni mufredatı tanıtım amaclı olarak mutlaka mahalli ve merkezi hizmet ici eğitim

seminerleri duzenlenmelidir. Ayrıca bu seminerler icin katılımcı sayısı da yuksek tutulmalıdır.

□ Yeni coğrafya mufredatının on gorduğu arazi calışmalarının nasıl olması gerektiği

konusunda mutlaka hizmet ici eğitim semineri duzenlenmelidir.

□ Oğretmenlerimizin buyuk coğunluğu universite eğitimlerini yapılandırmacı eğitim

yaklaşımına gore almadıklarından dolayı mutlaka bu yaklaşımı konu edinen bir seminer

duzenlenmelidir.

□ Oğretmenlerimizin kendi ders materyallerini oluşturabilmeleri acısından Power point,

flash gibi programların kullanımları konusunda hizmet ici eğitim kursları duzenlenmelidir.

9- Anadolu İ.H.Lisesi,Kız teknik ve Meslek Lisesi Endustri Meslek Lisesi coğrafya

oğretmenleri okullarındaki fiziki şartların yetersiz olduğunu Cemi Meric Anadolu Lisesi

coğrafya oğretmeni Hiyyem MULLAOGLU okulun yeni acılması nedeniyle arac gerec

eksikliğinin bulunduğunu ifade ederek bu eksikliklerin en kısa surede idare işbirliği ile

cozulmesini umduğunu belitti

M.Gokalp KURAL yeni orta oğretim mufredatına gore sınavların ortak sınav olmasının

mufredat,uygulama ve kazanmaların ifade edilmesi konusunda ceşitli sorunların

yaşanabileceğini belirti

Zumre başkanı M.Gokalp KURAL yeni eğitim oğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek

katılan arkadaşlara teşekkur etti ve toplantıya son verdi.

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam145
Toplam Ziyaret3735321
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.981133.1133
Euro35.899936.0438
Takvim