• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/halilakpinar
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
  • https://www.twitter.com/halilakpinar
  • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
  • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

12 TE 1 D 1 Y

  Adı                            :          

2009 – 2010  EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BÜYÜKMANDIRA ÇOK PROGRAMLI LİSESİ

TÜRK EDEBİYATI DERSİ  12. SINIFLAR 1. DÖNEM 1.YAZILI SORULARI CEVAP ANAHTARI

                                               Sınıf ve No                  :                      

  Soyadı                       :                                                          Not                              :www.halilakpinar.net 

1)   Ahmet Hamdi Tanpınar’a ait aşağıdaki eserlerden hangisinin edebiyat türü ötekilerden farklıdır? (5 Puan)

A)   Beş Şehir (Deneme)

B)   Huzur (Roman)

C)   Sahnenin Dışındakiler (Roman)

D)   Saatleri Ayarlama Enstitüsü  (Roman)

E)   Mahur Beste (Roman)

 

2)   Yakup Kadri bir dizi romanıyla toplumumuzun Tanzimat’tan günümüze kadar geçirdiği aşamaları anlatır. Sanatçı Bir Sürgün’de II. Abdülhamit’e başkaldıran Jön Türklerin durumunu, ………… adlı eserinde Tanzimat’tan I. Dünya Savaşı’na değişen üç kuşağın çatışmasını, Hüküm Gecesi’nde II. Meşrutiyet döneminin parti kavgalarını, …………ise Bektaşi tekkelerinin görünümünü başarı ile yansıtır.

Bu parçadaki boş yerlere, sırasıyla getirilebilecek eserler aşağıdakilerin hangisidir? (5 Puan)

A)   Sodom ve Gomore, Yaban

B)   Hep O Şarkı, Erenlerin Bağından

C)   Bir Sürgün, Panorama

D)   Kiralık Konak, Nur Baba

E)   Panorama, Sodom ve Gomore

 

3)   Aşağıdakilerden hangisinde Ömer Seyfettin ile ilgili bilgi yanlışı vardır? (5 Puan)               

A)   Türkçenin sadeleşmesine katkıda bulunmuş, milli bir edebiyatın doğması için çaba göstermiştir.

B)   Sağlam bir öykü tekniği oluşturamamış, bu yüzden çok eleştirilmiştir.

C)   Bazı öykülerinde tarihten, efsane ve menkıbelerden yararlanmıştır.

D)   Öykülerinde çok yalın bir dil kullanmış, süslü anlatımdan kaçınmıştır.

E)   Öykülerinde çocukluk anılarına ve yaşadığı olaylara da yer vermiştir.

 

4)   Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat akımının özelliklerinden biri değildir?       (5 Puan)

A)   Yerli kaynaklara, halkın sorunlarına önem verme

B)   Şiirde hece ölçüsünü benimseme

C)   Klasisizm akımına uygun örnekler verme

D)   Halk şiiri nazım biçimlerinden yararlanma

E)   Yazı dilini konuşma diline yakınlaştırma

 

5)   Aşağıdakilerden hangisinde Anadolu köyüne yönelik ürünler bir arada verilmiştir?

A)   Zehra, Eylül, Kırık Hayatlar

B)   Sergüzeşt, Araba Sevdası, Nimetşinas

C)   İnce Memet, Kalp Ağrısı, Yaprak Dökümü

D)   Yorgun Savaşçı, Küçük Ağa, Ateşten Gömlek

E)   Karabibik, Küçük Paşa, Yaban

 

      

6)   Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret, Mehmet Akif ve Yahya Kemal’de ortaktır?        (5 Puan)

A)   Dini lirizm

B)   Nazmı nesre yaklaştırma

C)   Hece ölçüsüyle şiirler yazma

D)   Divan şiirinden etkilenme

E)   Aruzu Türkçeye başarı ile uygulama

                

7)   Boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri getirerek doldurunuz. (15 Puan)

 

a)    Ahmet Haşim, “……………………………………”"Piyale"nin girişinde”………………………………………” "Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar" bölümünde şiirle ilgili görüşlerini açıklar.

b)   ……………………………………… Yahya Kemal dize çalışmalarındaki titizliği "az ve güç yazıyor" izlenimi uyandırmış ve yaşadığı süre içinde  hiç kitap yayınlamaması da bu izlenimi pekiştirmiştir.

c)    ………………………………………, Ziya Gökalp Türkiye’nin ilk sosyologudur.

d)   Halide Edip Adıvar, .……………………………………… Sinekli Bakkal adlı romanı İngilizce yazmış daha sonra Türkçeye çevirmiştir

e)    Cahit Sıtkı, hem yaşam sevincini hem karamsarlığı yansıttığı şiirlerinde "yalnızlık..………………………………………" ve "ölüm..………………………………………" temaları ağır basar.

f)    Milli Edebiyat akımı, 1911……………………………………… yılında ………………………………………Ömer Seyfettin ve ………………………………………Ali Canip’in Selanik’te birlikte çıkardıkları ………………………………………Genç Kalemler adlı dergiyle başlar.

g)    Yakup Kadri, Fecr-i Ati Edebiyatındayken ………………………………………ferdi, Milli Edebiyatta ………………………………………toplumsal konuları işlemiştir.

h)   Ahmet Hikmet Müftüoğlu’nun ………………………………………Haristan ve ………………………………………Gülistan  batı tarzında ilk masal sayılabilecek eserdir.

 

 

8)   Ahmet Haşim’inŞiirde anlam aramak, bir serçeyi eti için boğazlamaya benzer.”  sözüyle anlatmak istediği düşünceyi Öz Şiir anlayışı bağlamında kısaca değerlendiriniz. (15 Puan)

Saf şiir anlayışında estetik tavır ön plandadır.Bu anlayıştaki şairler didaktik bilgiden uzak durup;bir şey öğretmeyi değil,musikiyle ya da musikinin çağrıştırdığı,uyandırdığı imgelerle insanın estetik duyarlılığını doyurmayı amaç edinirler.Kısacası bu şairler şiirde anlama fazla önem vermezler.Anlaşılmak için değil;duyulmak,hissedilmek için şiir yazarlar.

 

9)   Genç Kalemler dergisinde yayımlanan “Yeni Lisan” makalesindeki dille ilgili görüşleri belirterek Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında dil anlayışı bağlamında inceleyiniz.(15 Puan)

a)            Milli bir edebiyat için milli bir gereklidir.

b)            Konuştuğumuz dil, İstanbul Türkçesi en tabii dildir.

c)            Yazı dili konuşma dili ile birleştirilirse edebiyatımız yeniden canlanacaktır. Türkçe karşılığı olan kelimeler atılmalıdır.

Aruz ölçüsü bırakılmıştır. Serbest ölçü ve hece ölçüsü kullanılmıştır.

Dilde sadeleşme hareketi başarıya ulaşmış ve İstanbul Türkçesi esas alınmaya başlanmıştır

Milli edebiyatın sade dil görüşü TDK (Türk Dil Kurumu) ile resmileşmiştir.

Bu dönemin dil anlayışı milli edebiyatın dil anlayışıdır.

10) Aşağıdaki yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) kutusunu (X) şeklinde işaretleyiniz. (10 Puan)

                                                                                                      D     Y

a)   Cumhuriyet dönemi eserlerinin dili, Servet-i Fünun dili gibi ağır ve süslüdür.    y

b)    Cumhuriyet dönemi eserlerinde psikoloji ve psikiyatri alanında yapılan

çalışmalardan faydalanılmıştır.                                                                                                                     d

c)   Muallim Naci, Cumhuriyet döneminin önemli sanatçılarındandır.                        y

d)   Necip Fazıl, "Kaldırımlar Şairi" olarak  da bilinmektedir.                                                  d

e)   Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın ilk şiiri "Yavaşlayan Ömür" 1933'te

İstanbul Dergisi'nde çıktı.                                                                                            d

f)   Cahit Sıtkı Tarancı "Fahriye Abla" şiiri ile edebiyatımızda tanınmıştır.    y

g)   Yahya Kemal, “Ok” şiiri dışındaki bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır.       d

h)   Mehmet Emin Yurdakul, şiirde musikiye ve ahenge önem vermesi ile tanınan

bir şairimizdir.                                                                                         y   

i)    Refik Halit Karay “Kirpi”  ismini verdiği hiciv türündeki yazılarıyla tanınır.      d   

j)    “Kenan Çobanları” Halide Edip Adıvar’ın önemli romanlarındandır.             y

 

11) Aşağıda yer verilen kavramları uygun olan karşılıklarını yanında bulunan kutucuklara yazarak eşleştiriniz. (15 Puan)

6

A) Ziya’ya Mektuplar

1) Ahmet Hamdi Tanpınar

1

B)  Edebiyat Üzerine Makaleler

2) Yahya Kemal

4

C) Çile

3) Ahmet Muhip Dıranas

5

D) Piyale

4) Necip Fazıl Kısakürek

2

E) Kendi Gök Kubbemiz

5) Ahmet Haşim

 

 

6) Cahit Sıtkı Tarancı

 

 

7) Behçet Necatigil

 

Sınav süresi bir ders saatidir. Puan baremi her sorunun yanında verilmiştir. Başarılar dilerim… 

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Veysel Onur TATLIPINAR

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam113
Toplam Ziyaret3705022
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.477332.6074
Euro34.596434.7351
Takvim