• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/halilakpinar
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
  • https://www.twitter.com/halilakpinar
  • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
  • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

9 DİL VE ANLATIM 1.DÖNEM 1 YAZ

ÜSTAD NECİP FAZIL ANADOLU LİSESİ 2010-2011 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI

DİL VE ANLATIM DERSİ 9-G SINIFI 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

Ad:                Soyad:             No:

 

1.Aşağıdaki yargılar doğru ise (D),yanlış ise (Y) koyunuz?(10 puan)   

(    )Kültür, maddi ve manevi kültür diye ikiye ayrılır.

(    )Dil göstergeleri(kelimeler) nedensizdir.

(    )Kültür, milletleri ortak değerler etrafında birleştirir.

(    )Dil, zaman içinde değişmeyen cansız bir varlıktır.

(    ) Konuşma dili günlük hayatta farklılık gösterirken yazı dili farklılık göstermez.     

 

2.Aşağıdaki boşlukları doldurunuz?(10 puan)

Türkçenin ……………………….. ile ……………………… olmak üzere iki lehçesi vardır.

Günlük hayatta insanların karşı karşıya geldikleri her an için kullandıkları doğal dile …………………………………….. denir.

Bir Urfalı ile Ordulunun farklı konuşmasına ………………… denir.

Bir Kırgız ile bir Azeri’nin farklı konuşmasına …………………… denir.

Bir toplumda belli kesimlerin kendi aralarında anlaşmayı sağlamak amacıy­la kullandıkları özel dile …………….. denir.

 

3. Öğretmen:--- Çocuklar konuyu anladınız mı?

      Çocuklar:--- Evet, anladık.

Yukarıdaki karşılıklı konuşmanın iletişim öğelerini gösteriniz. (10 puan)

 

…………………………..: ÖĞRETMEN...       ………………….…….:”ÇOCUKLAR KONUYU ANLADINIZ MI?”

…………………………..: ”SES”...              ……………………….: ÇOCUKLAR

………………………...:”EVET ANLADIK”...

 

4.Türkçenin köken ve yapı bakımından Dünya dilleri arasındaki yerini belirtiniz?(10 puan)

KÖKEN BAKIMINDAN: ……………………………………………. DİL AİLESİNİN …………………………… KOLUNDADIR.

YAPI BAKIMINDAN:    ………………………………………………………………………………….

 

5.Aşağıdaki cümlelerde dil hangi işlevlerde kullanılmış karşılarına yazınız?(10 puan)

Eyvah, cüzdanımı evde unuttum.                           ………………………………………………………………..

Hemen buraya gelir misin?                                    ………………………………………………………………..

Su yüz derecede kaynar.                                       ………………………………………………………………..

Sıfatlar, ismi belirten ve niteleyen kelimelerdir. ………………………………………………………………..

Sesim geliyor mu?                             …………………………………………………………………

 

6) Aşağıdaki  noktalı yerlere uygun kelimeleri yazınız. (10 puan)

 

a) Trafik işaretleri ile bazı yasakları ifade eden levhaları dil dışı göstergelerden …………………….. olarak adlandırabiliriz.

b) Göstergeleri yerinde, doğru ve etkili kullanma sanatına …………………….denir.

c)Uygur dönemi eserlerini şunlardır:……………………………………………….

d)Osmanlı Türkçesi …………………………….. döneminin başlamasıyla sona ermiştir.

e) Batı Türkçesinin kolları(Çağdaş Dönem) şunlardır:…………………………………………………………………

…………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

7) Aşağıdaki kavramları ilgili olanlarla eşleştiriniz. (10 puan)

 

a-oturduuunuzu     →             ...- şive

b-Torik                   →             …- ağız                                  

c-Kahve                 →              …-yazı dili                            

d-Kazakça              →             …-argo                                 

e-Urfa dili               →              …-konuşma dili                                

 

8) Karahanlı Dönemi ve Göktürk Dönemi eserlerini yazınız.(10 puan)

a……………………………………….

b………………………………………

c……………………………………..

d……………………………………..

e……………………………………….

 

9)Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.(10 puan)

 

Şiir okurken sesin alçalıp yükselmesine …………..……………..……… denir.

 

Şiir okurken arada nefes alıp verdiğimiz yere …………………………….. denir.

 

10) Boğumlama kusurları nelerdir?(10 puan)

a……………………………………..

b……………………………………..

c………………………………………

d……………………………………..

e……………………………………..

 

 

SÜRE 1 DERS SAATİ:                                                         

                                                                   Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEHMET AKİF ERSOY LİSESİ 2010-2011 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI

DİL VE ANLATIM DERSİ 9-G SINIFI 1.DÖNEM 1.YAZILI CEVAPLARI

 

1.Aşağıdaki yargılar doğru ise (D),yanlış ise (Y) koyunuz?(10 puan)   

( D )Kültür, maddi ve manevi kültür diye ikiye ayrılır. 2 p

( D )Dil göstergeleri(kelimeler) nedensizdir. 2 p

( Y )Kültür, milletleri ortak değerler etrafında birleştirir. 2 p

( Y )Dil, zaman içinde değişmeyen cansız bir varlıktır. 2 p

( D ) Konuşma dili günlük hayatta farklılık gösterirken yazı dili farklılık göstermez. 2 p     

 

2.Aşağıdaki boşlukları doldurunuz?(10 puan)

Türkçenin ÇUVAŞÇA ile YAKUTÇA olmak üzere iki lehçesi vardır. 1+ 1 p

Günlük hayatta insanların karşı karşıya geldikleri her an için kullandıkları doğal dile KONUŞMA DİLİ denir. 2 p

Bir Urfalı ile Ordulunun farklı konuşmasına AĞIZ denir. 2 p

Bir Kırgız ile bir Azeri’nin farklı konuşmasına ŞİVE denir. 2 p

Bir toplumda belli kesimlerin kendi aralarında anlaşmayı sağlamak amacıy­la kullandıkları özel dile ARGO denir. 2 p

 

3. Öğretmen:--- Çocuklar konuyu anladınız mı?

      Çocuklar:--- Evet, anladık.

Yukarıdaki karşılıklı konuşmanın iletişim öğelerini gösteriniz. (10 puan)

 

GÖNDERİCİ ÖĞRETMEN... 2 p  İLETİ:”ÇOCUKLAR KONUYU ANLADINIZ MI?” 2 p

KANAL: ”SES”...2 p             ALICI: ÇOCUKLAR 2 p

DÖNÜT:”EVET ANLADIK”... 2 p

 

4.Türkçenin köken ve yapı bakımından Dünya dilleri arasındaki yerini belirtiniz?(10 puan)

KÖKEN BAKIMINDAN: URAL ALTAY DİL AİLESİNİN ALTAY KOLUNDADIR. 3+2 p

YAPI BAKIMINDAN:    SONDAN EKLEMELİ BİR DİLDİR. 5 p

 

5.Aşağıdaki cümlelerde dil hangi işlevlerde kullanılmış karşılarına yazınız?(10 puan)

Eyvah, cüzdanımı evde unuttum.                           HEYECANA BAĞLI İŞLEV 2 p

Hemen buraya gelir misin?                                    ALICIYI HAREKETE GEÇİRME İŞLEVİ 2 p

Su yüz derecede kaynar.                                       GÖNDERGESEL İŞLEV 2 p

Sıfatlar, ismi belirten ve niteleyen kelimelerdir. DİL ÖTESİ İŞLEV 2 p

Sesim geliyor mu?                             KANALI KONTROL İŞLEVİ 2 p

 

6) Aşağıdaki  noktalı yerlere uygun kelimeleri yazınız. (10 puan)

 

a) Trafik işaretleri ile bazı yasakları ifade eden levhaları dil dışı göstergelerden BELİRTKE olarak adlandırabiliriz. 1 p

b) Göstergeleri yerinde, doğru ve etkili kullanma sanatına İLETİŞİM denir. 1 p

c)Uygur dönemi eserlerini şunlardır:ALTUN YARUK, SEKİZ YÜKMEK, IRG BİTİG. 1+1+1 p

d)Osmanlı Türkçesi MİLİ EDEBİYAT döneminin başlamasıyla sona ermiştir. 1 p

e) Batı Türkçesinin kolları(Çağdaş Dönem) şunlardır:TÜRKİYE TÜRKÇESİ, AZERİ TÜRKÇESİ, GAGAVUZCA, TÜRKMENCE.1+1+1+1 p

 

 

 

 

 

 

7) Aşağıdaki kavramları ilgili olanlarla eşleştiriniz. (10 puan)

 

2 p       a-oturduuunuzu     →             d şive     

2 p       b-Torik                   →             e ağız                         

2 p       c-Kahve                 →             c yazı dili                               

2 p       d-Kazakça              →            b argo                        

2 p       e-Urfa dili               →             a konuşma dili           

 

8) Karahanlı Dönemi ve Göktürk Dönemi eserlerini yazınız.(10 puan)

a……………………………………….Kuradgu Bilig 2 p

b………………………………………Divanü Lugatit-Türk 2 p

c……………………………………..Atabetü’l-Hakayık 2 p

d……………………………………..Divan-ı Hikmet 2 p

e……………………………………….Göktürk Yazıtları(Orhun Abideleri) 2 p

 

9)Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.(10 puan)

 

Şiir okurken sesin alçalıp yükselmesine tonlama denir. 5 p

Şiir okurken arada nefes alıp verdiğimiz yere duraklama denir. 5 p

 

10) Boğumlama kusurları nelerdir?(10 puan)

a……………2 p………………………..Gığılama    Ağır boğumlama

b……………2 p………………………..ıslıklama   Hızlı boğumlama

c……………2 p…………………………kekemelik   Tutukluk

d……………2 p………………………..ekleme      Gevşeklik

e……………2 p………………………..boğumlama gecikmesi

 

 

                                                                          

                                                                   Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEHMET AKİF ERSOY LİSESİ 2010-2011 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI

DİL VE ANLATIM DERSİ 9-G SINIFI 1.DÖNEM 1.YAZILI CEVAPLARI

 

1.Aşağıdaki yargılar doğru ise (D),yanlış ise (Y) koyunuz?(10 puan)   

( D )Kültür, maddi ve manevi kültür diye ikiye ayrılır. 2 p

( D )Dil göstergeleri(kelimeler) nedensizdir. 2 p

( Y )Kültür, milletleri ortak değerler etrafında birleştirir. 2 p

( Y )Dil, zaman içinde değişmeyen cansız bir varlıktır. 2 p

( D ) Konuşma dili günlük hayatta farklılık gösterirken yazı dili farklılık göstermez. 2 p     

 

2.Aşağıdaki boşlukları doldurunuz?(10 puan)

Türkçenin ÇUVAŞÇA ile YAKUTÇA olmak üzere iki lehçesi vardır. 1+ 1 p

Günlük hayatta insanların karşı karşıya geldikleri her an için kullandıkları doğal dile KONUŞMA DİLİ denir. 2 p

Bir Urfalı ile Ordulunun farklı konuşmasına AĞIZ denir. 2 p

Bir Kırgız ile bir Azeri’nin farklı konuşmasına ŞİVE denir. 2 p

Bir toplumda belli kesimlerin kendi aralarında anlaşmayı sağlamak amacıy­la kullandıkları özel dile ARGO denir. 2 p

 

3. Öğretmen:--- Çocuklar konuyu anladınız mı?

      Çocuklar:--- Evet, anladık.

Yukarıdaki karşılıklı konuşmanın iletişim öğelerini gösteriniz. (10 puan)

 

GÖNDERİCİ ÖĞRETMEN... 2 p  İLETİ:”ÇOCUKLAR KONUYU ANLADINIZ MI?” 2 p

KANAL: ”SES”...2 p             ALICI: ÇOCUKLAR 2 p

DÖNÜT:”EVET ANLADIK”... 2 p

 

4.Türkçenin köken ve yapı bakımından Dünya dilleri arasındaki yerini belirtiniz?(10 puan)

KÖKEN BAKIMINDAN: URAL ALTAY DİL AİLESİNİN ALTAY KOLUNDADIR. 3+2 p

YAPI BAKIMINDAN:    SONDAN EKLEMELİ BİR DİLDİR. 5 p

 

5.Aşağıdaki cümlelerde dil hangi işlevlerde kullanılmış karşılarına yazınız?(10 puan)

Eyvah, cüzdanımı evde unuttum.                           HEYECANA BAĞLI İŞLEV 2 p

Hemen buraya gelir misin?                                    ALICIYI HAREKETE GEÇİRME İŞLEVİ 2 p

Su yüz derecede kaynar.                                       GÖNDERGESEL İŞLEV 2 p

Sıfatlar, ismi belirten ve niteleyen kelimelerdir. DİL ÖTESİ İŞLEV 2 p

Sesim geliyor mu?                             KANALI KONTROL İŞLEVİ 2 p

 

6) Aşağıdaki  noktalı yerlere uygun kelimeleri yazınız. (10 puan)

 

a) Trafik işaretleri ile bazı yasakları ifade eden levhaları dil dışı göstergelerden BELİRTKE olarak adlandırabiliriz. 1 p

b) Göstergeleri yerinde, doğru ve etkili kullanma sanatına İLETİŞİM denir. 1 p

c)Uygur dönemi eserlerini şunlardır:ALTUN YARUK, SEKİZ YÜKMEK, IRG BİTİG. 1+1+1 p

d)Osmanlı Türkçesi MİLİ EDEBİYAT döneminin başlamasıyla sona ermiştir. 1 p

e) Batı Türkçesinin kolları(Çağdaş Dönem) şunlardır:TÜRKİYE TÜRKÇESİ, AZERİ TÜRKÇESİ, GAGAVUZCA, TÜRKMENCE.1+1+1+1 p

 

 

 

 

 

 

7) Aşağıdaki kavramları ilgili olanlarla eşleştiriniz. (10 puan)

 

2 p       a-oturduuunuzu     →             d şive     

2 p       b-Torik                   →             e ağız                         

2 p       c-Kahve                 →             c yazı dili                               

2 p       d-Kazakça              →            b argo                        

2 p       e-Urfa dili               →             a konuşma dili           

 

8) Karahanlı Dönemi ve Göktürk Dönemi eserlerini yazınız.(10 puan)

a……………………………………….Kuradgu Bilig 2 p

b………………………………………Divanü Lugatit-Türk 2 p

c……………………………………..Atabetü’l-Hakayık 2 p

d……………………………………..Divan-ı Hikmet 2 p

e……………………………………….Göktürk Yazıtları(Orhun Abideleri) 2 p

 

9)Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.(10 puan)

 

Şiir okurken sesin alçalıp yükselmesine tonlama denir. 5 p

Şiir okurken arada nefes alıp verdiğimiz yere duraklama denir. 5 p

 

10) Boğumlama kusurları nelerdir?(10 puan)

a……………2 p………………………..Gığılama    Ağır boğumlama

b……………2 p………………………..ıslıklama   Hızlı boğumlama

c……………2 p…………………………kekemelik   Tutukluk

d……………2 p………………………..ekleme      Gevşeklik

e……………2 p………………………..boğumlama gecikmesi

 

 

                                                                         

                                                                   Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

 

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam222
Toplam Ziyaret3727425
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.758032.8893
Euro35.021935.1622
Takvim