• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/halilakpinar
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
 • https://www.twitter.com/halilakpinar
 • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
 • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

AZERBAYCAN TÜRKÇESİ / Türkçe Kiçik Lüğet

Azerice / Türkçe Kiçik Lüğet [ 476 ] 

 


 


- A - [ 49 ]


Abadanlıq: İmar
Abatlıq, abadanlıq: İmar
Abbatlıq: Manastır
Abdal: Aptal, abdal
Abdest: Abdest
Abır heyalılıq: Utanç
Abırlamaq: Azarlamak
Abırlılıq: Utanç
Abune: Abone
Ac: Aç
Acgöz: Aç gözlü, gözü aç
Acgözlü: Aç gözlü
Acı: Acı
Acışmaq: Gocunmak
Acız: Aciz
Acmaq: Acıkmak
Açar: Anahtar
Açıq: Açık, somut
Açıqca: Kartpostal
Açıqgöz: Açık göz
Açmaq: Açmak, çözmek
Addım: Adım
Adi: Olağan, sıradan, basit
Aforizm: Vecize
Ağ: Beyaz, ak
Ağcaqanad: Sivrisinek
Ağsakal: Yaşlı, ihtiyar
Ağıl: Akıl
Ağıllı: Makul, akla yatkın
Axtarmaq: Aramak
Aheng: Beste
Albalı: Vişne
Alma: Elma
Almaz: Elmas
Alov: Alev
Aparıcı: Öncü, program sunucusu
Aparmaq: Götürmek
Aprel: Nisan
Araq: Rakı
Arxayın: Emin
Arvad: Kadın, karı
Asta-asta: Yavaş yavaş
Astana: Eşik
Aşpaz: Aşçı
Ata: Baba
Avqust: Ağustos
Axır: Son
Axırıncı: Sonuncu
Açar: Anahtar

- B - [ 50 ]

Baba: Büyük baba, dede
Bacaq: Bacak
Bacanaq: Bacanak
Bacarmaq: Yapabilmek, becermek
Bacı: Bacı
Badımcan: Patlıcan
Bagaj: Bagaj
Bağban: Bahçıvan
Bağlı: Kapalı
Baha: Pahalı
Bahalanmaq: Pahalanmak
Bahar: Bahar, ilkbahar
Bakire: Bakire
Bal: Bal
Balaca: Küçük, az
Balaca bala: Küçük çocuk
Baldız: Baldız, görümce
Balıq: Balık
Balış: Yastık
Balta: Balta
Banan: Muz
Banderol: Koli
Bank: Banka
Banka: Kavanoz
Barama: Koza
Barınmaq: Barınmak
Barmaq: Parmak
Baş örtüyü: Baş örtüsü
Başa düşmek: Anlamak
Başa salmak: Anlatmak
Başcı: Önder, lider
Baxmayaraq: Rağmen
Bayaq: Demin
Bayır: Dışarı
Bazar: Pazar
Bazar ertesi: Pazartesi
Beçe: Piliç
Beli: Evet
Beynelxalq: Uluslararası, milletlerarası
Bığ: Bıyık
Biabır: Rezil
Bibi: Hala
Bideva: Çaresiz, dermansız
Bilerzik: Bilezik
Bilxasse: Bilhassa, özellikle
Bire: Pire
Birge: Birlikte, ortaklaşa
Böyrek: Böbrek
Brilyant: Elmas

- C - [ 30 ]

Cadulamaq: Büyülemek
Cahan: Cihan
Cahil: Cahil, savadsız
Camaat: Topluluk, kütle
Cami: Cami
Can: Can
Canavar: Kurt
Cani: Cani
Canlı: Canlı
Canlanmaq: Canlanmak
Carçı: Haberci
Cari: Cari
Casus: Casus
Cavabdeh: Sorumlu
Cavan: Genç
Cavab: Cevap, yanıt
Cavab vermeq: Cevap vermek, yanıtlamak
Cazibe: Cazibe
Cazibedar: Çekici, albenili, cazibeli
Ceyran: Ceylan
Cib cib: Bili bili
Cöge: Ihlamur
Cüme: Cuma
Cüme axşamı: Perşembe
Cüt: Çift
Cırmaq: Yırtmak
Cırıq: Yırtık
Celd: Çevik
Cib: Cep
Cibgir: Yankesici

- Ç - [ 16 ]

Çadır: Çadır
Çağa: Bebek
Çalmaq: Çalmak, biçmek
Çamadan: Bavul, valiz
Çap etmeq: Yayınlamak, tab etmek
Çaresiz: Zorunlu
Çarpayı: Yatak, karyola
Çarpaz: Çapraz, fermuar
Çaş: Şaşı
Çaşdırmaq: Şaşırtmak
Çatdırmaq: İletmek
Çatmaq: Erişmek, ulaşmak, vasıl olmak, yetmek
Çaynik: Çaydanlık
Çirkab: Çamur
Çöllük: Çöl
Çörek: Ekmek

- D - [ 33 ]

Daban: Taban
Dad: Tad, çeşni
Dadanmaq: Dadanmak
Dadmaq: Tatmak
Dağıdan: Yıkıcı
Daha: Daha
Dahi: Dahi
Daima: Hep
Daimi: Daimi, kalıcı, temelli
Dair: Dair
Daire: Daire, çember
Dal, arxa: Arka
Dalamaq: Dalamak
Dalaşmaq: Hırgür, dalaşmak
Daldalanmaq: Barınmak
Dalğa: Dalga
Dalmaq: Dalmak
Damad: Damat, güvey
Damaq: Damak,
Damar: Damar
Damcı: Damla
Damcılamaq: Damlamak
Danışmak: Konuşmak
Danlamaq: Azarlamak
Darıxmaq: Darılmak
Dekabr: Aralık
Deyesen: Galiba, sanırım
Divar: Duvar
Doğulmaq: Doğmak
Doğmaq: Doğurmak
Dovga: Yoğurt çorbası
Dünen: Dün
Düşmek: İnmek, düşmek

- E - [ 33 ]

E'dam: İdam
Ehtişam: İhtişam
El: Memleket
E'lan: İlan, duyuru
Ele: Öyle
Elm: İlim, bilim
Elmi: İlmi, bilimsel
E'mal: İmal
E'malatxana: İmalathane
En dairesi: Enlem
Epidemiya: Salgın
Eslen: Aslen
Esse: Deneme
Eşq: Aşk
E'tibar: İtibar, kredi
E'tibarlı: Saygın 
E'tibarsız: Kalleş 
E'tibaren: İtibaren 
E'tidal: İtidal 
E'tidallı: Ilımlı 
E'timad: İtimat 
E'timad re'yi: Güven oyu 
E'timadlı: Güvenilir
E'tina: İtina, özen 
E'tina etmeq: özenmek 
E'tinasız: İhmalkâr, vurdumduymaz 
E'tinasızlıq: İihmal 
E'tiqad: İtikat 
E'tiraf: İtiraf 
E'tiraz: İtiraz 
Evdar: Hamarat
Eynek: Gözlük
Eyni: Aynı

- F - [ 25 ]

Facie: Facia
Facieli: Feci
Fahişe, kahpe: Fahişe
Fahişeliq: Fuhuş
Fail: Fail
Faiz: Yüzde, faiz
Fağir: Fakir, fukara, yoksul
Faksimile: Fotokopi, tıpkıbasım
Fakt: Olgu
Faktura: Fatura
Familiya: Soy adı
Fani: Fani, ölümlü
Faraş: Turfanda
Farfor: Porselen
Fasile: Fasıla
Fateh: Fatih
Fatihe: Fatiha
Fayda: Fayda, yarar, çıkar
Fayl: Dosya
F'el: Fiil
Fevral: Şubat
Fırtıq: Sümük
Fışqırıq: Islık
Fikirleşmek: Düşünmek, tasarlamak
Fond: Vakıf

- G - [ 13 ]

Gilas: Kiraz
Garovulçu: Bekçi
Gen: Geniş
Gerçekden: Yakinen
Get-gede: Gittikçe, gitgide
Gibrid: Melez
Gic: Enayi
Gicişme: Uyuz
Göy: Gök
Göyerçin: Güvercin
Göyerte: Güverte
Güzgü: Ayna
Gırh: Kırk

- H - [ 10 ]

Haça: Çatal
Hali hazırda: Hal-i hazırda
Hambal: Hamal
Hansı: Hangi
Hasant: Kolay
Heç vaxt: Hiçbir zaman
Heştad: Seksen
Hündür: Yüksek
Hemişe: Hep, daima, her zaman
Hidmet: Hizmet

- İ - [ 9 ]

İcaze: İzin, icazet
İdman: Spor, idman
İflic: Felç
İlqar: Yemin
İndi: Şimdi
İsti: Sıcak
İti: Hızlı
İyirmi: Yirmi
İyun: Haziran

- J - [ 3 ]

Jest: Jest
Jilet: Yelek
Jurnal: Dergi, magazin

- K - [ 15 ]

Kandar: Eşik
Kapı: Kale
Kasıb: Fakir, yoksul
Kaş: Keşke
Kağız: Kağıt
Keçel: Kel
Kiçik: Küçük
Köhne: Eski
Kömek: Yardım
Kömrük: Gümrük
Köçürmek: Aktarmak, göçürmek
Kran: Vinç
Külek: Rüzgar
Küçe: Sokak
Kend: Köy

- L - [ 26 ]

Lağ: Alay
Lağlağıçı: Şaklaban
Lakin: Lakin, fakat
Lal: Dilsiz
Lale: Lale
Lampa: Lamba
Lampoçka: Ampul
Laqeyd: İhmalkar, lakayd, vurdumduymaz
Laqeydliq: İhmal, vurdumduymazlık
Lap: En
Laübali: Laubali
Layıq: Layık
Layıq bilmeq: Tenezzül etmek
Layıq görmeq: Tenezzül etmek
Layihe: Proje, tasarı
Layla: Ninni
Laylay: Ninni
Lazım: Lazım, gerek
Leb: Dudak
Leçek: Baş örtüsü
Leğv etmeq: Lağv etmek, feshetmek
Lehinde: Lehinde
Lehine: Lehine
Lent: Bant
Lezzet: Lezzet
Lüt: Çıplak

- M - [ 16 ]

Mahnı: Şarkı
Makaron: Makarna
Maraqlı: İlginç, enteresan
Maşın: Araba
Mehmanxana: Otel
Mekr: Hile
Merhele: Merhale, aşama, safha
Meslehet: İstişare, danışma
Meslehetleşmeq: Danışmak
Metbex: Mutfak
Metr: Metre
Möhkem: Dinç, katı, sert
Möhtac: Muhtaç
Möhterem: Muhterem, sayın, saygıdeğer
Möhteşem: Muhteşem, görkemli
Möhür: Mühür

- N - [ 13 ]

Nabor: Dizgi
Nağara: Davul
Nağıl: Masal
Nece: Nasıl
Necesen: Nasılsın
Neçe: Kaç
Nefer: Kişi, şahıs
Neft: Petrol
Neqativ: Olumsuz
Nerdivan: Merdiven
Nömre: Sayı, numara
Növbe: Sıra
Nümayende: Delege, ajan

- O - [ 9 ]

O biri: Öteki
O teref: Öte
Obaşdanlıq: Sahur
Od: Ateş
Omba: Kalça
Otaq: Oda
Okşamaq: Benzemek
Oğruluq: Hırsızlık
Oyanmaq: Uyanmak

- Ö - [ 7 ]

Ögey: Üvey
Ölke: Ülke, memleket
Ölüxana: Morg
Ömürlük: Müebbet
Örtük: Örtü
Öten: Geçen, mazi
Öyreşmeq: Alışmak

- P - [ 21 ]

Paltar: Giysi, Elbise
Papka: Dosya
Paraxod: Vapur
Parça-parça: Paramparça
Paxıl: Kıskanç
Paxıllıq etmeq: Kıskanmak
Paytaxt: Başkent
Payız: Sonbahar, güz
Pendir: Peynir
Pensıyaçı: Emekli
Pıçıltı: Fısıltı
Pille: Kademe, basamak
Pilleqen: Basamak, merdiven
Pılov: Pilav
Pıroq: Börek
Pis: Kötü
Pişik: Kedi
Plaş: Perdesü
Polad: Çelik
Pomidor: Domates
Pul: Para

- Q - [ 5 ]

Qabaq: Evvel, önce, kabak, kapak
Qadağan: Yasak, men
Qağayı: Martı
Qeşeng: Güzel
Quru: Kara (parçası)

- R - [ 7 ]

Rayon: Kaza, bölge
Real: Gerçek
Resept: Reçete
Respublika: Cumhuriyet
Rezin: Lastik
Rize: Sürgü
Rol: Direksiyon

- S - [ 15 ]

Sakit: Sessiz, sakin, suskun
Salam: Selam, merhaba
Salmak: Düşürmek
Sataşdı: İlişti
Savadsız: Bilgisiz, cahil
Sayt: Site
Sındırmaq: Kırmak
Sınmaq: Kırılmak
Sofra: Süfre
Sonda: Sonunda
Soruşmaq: Sormak
Sovgat: En değerli hediye
Subay: Bekar
Sümük: Kemik
Süst: Uyuşuk

- Ş - [ 3 ]

Şadlıq: Tören
Şahmat: Satranç
Şam: Çam, mum

- T - [ 14 ]

Talon: Fiş
Tamaşaçı: Seyirci, izleyici
Tanınma nişanı: Bandıra (gemiler için): 
Tanış olmaq: Tanışmak
Tapışmaq: Buluşmak
Tapmaca: Bilmece
Tapmaq: Bulmak
Tapşır: Buyur
Tapşırmaq: Buyurmak
Taraş: Tıraş
Terevez: Sebze
Tıbb bacısı: Hemşire
Tünd: Koyu, keskin
Tüpürmek: Tükürmek

- U - [ 5 ]

Uca: Yüce
Ucalmaq: Yücelmek
Uduzmaq: Yenilmek, mağlup olmak
Ulduz: Yıldız
Uşaq: Çocuk

- Ü - [ 4 ]

Ülgüc: Jilet
Ürek: Yürek
Üsyan: İsyan
Üz: Yüz, surat, çehre, kopya, 

- X - [ 5 ]

Xahiş: Rica
Xal: Puan
Xala: Teyze
Xezçi: Kürkçü
Xırda: Küçük

- V - [ 4 ]

Vagzal: Gar, istasyon
Val: Plak
Valyuta: Döviz
Velosiped: Bisiklet

- Y - [ 9 ]

Ya: Veya
Yaddaş: Hafıza, hatır
Yadigar: Armağan, anı
Yağış: Yağış, yağmur
Yamaq: Yama
Yanvar: Ocak
Yaraq: Silah
Yaxşı: İyi
Yaşıl: Yeşil

- Z - [ 29 ]

Zabit: Subay
Zad: Nesne , şey
Zadegan: Sosyete
Zahir olmaq: Belirmek
Zal: Salon
Zalim: Zalim
Zaman: Zaman, vakit
Zamin: Kefil
Zaminliq: Kefalet
Zar: Zar
Zarafat: Latife, şaka
Zat: Zat
Zaten: Zaten
Zavallı: Zavallı
Zehin: Zihin
Zehmet: Zahmet
Zehniyyet: Zihniyet, anlayış
Zencir: Zincir
Zeng: Zil
Zeng elemek: Telefon etmek, aramak
Zengin: Zengin, varlıklı
Zenn: Zan
Zenn etmeq: Zannetmek, sanmak
Zer: Zar
Zerbe: Şut, darbe (futbolda)
Zeytun: Zeytin
Zıdd: Zıt, karşıt
Zıdd olmaq: Çelişmeq
Zibil: Çöp


 
         

 

  Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam48
Toplam Ziyaret3717206
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.171532.3004
Euro34.902035.0419
Takvim